Springen naar inhoud

Zon vs. god


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 13:44

(Uit: Amitakh Stanford, The real secret word of the Freemasons, 2004)
Een aantal mensen, waaronder Thomas Paine, hebben de gebruiken van de Freemasons
vergeleken met riten en symbolen uit het Christendom.
Paine trok de conclusie dat beide stromingen de fysieke zon aanbidden.

Ik ben Katholiek opgevoed met de idee dat Jezus de zoon van god was.
Jezus was een mens van vlees en bloed en dus sterfelijk, net als wij.

Het bracht bij mij de vraag naar boven wie of wat god dan was.(ik zal wel niet de enige zijn).
Dat hele vader-zoon gedoe waarbij de zoon een mens is maar de vader onzichtbaar, dat schept natuurlijk verwarring.
Ook dat er in de bijbel dingen staan als: gij zult geen afbeeldingen van mij maken.
Waarom niet? Waarom zo geheimzinnig doen over de vader van Jezus?
Was hij soms fout geweest in een oorlog of zo?


Wie kan hier zijn licht over laten schijnen?
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

phoenixofflames

  phoenixofflames


 • >250 berichten
 • 503 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 14:01

Correctie. Jezus is God en mens. Als God kan hij niet sterven, als mens wel.
Opnieuw:

We hebben God de Vader. Hij denkt over Zichzelf en spreekt deze gedachte uit, het Woord. Het Woord is van dezelfde Natuur als de Vader: Goddelijke Natuur. Net zoals een mens een wezen met een menselijke natuur voortbrengt, brengt God de Vader de Goddelijke natuur voort: God de Zoon. God de Zoon verschilt alleen van de Vader in zoverre Hij gedacht wordt. God de Vader denkt. God de Zoon wordt gedacht. God de Vader en de Zoon beminnen elkaar. Er is een band tussen hen. Ze 'ademen' samen de Heilige Geest, de Liefde tussen God de Vader en God de Zoon. God de Zoon is niet geschapen, wel voortgebracht door de Vader. God de Heilige Geest is niet geschapen, wel voortgebracht door God de Vader en God de Zoon. Er is 1 God. 3 personen. Allebei even Goddelijk, even machtig, rechtvaardig. Wat buiten God gebeurt, doen Ze alle 3 samen. Het inwendig leven van God is juist dit voortbrengen en voortgebracht worden. Wat gebeurt er? God de Zoon, 2e Persoon van de Heilige Drievuldigheid neemt de menselijke natuur aan. De Goddelijke natuur en de menselijke natuur worden verbonden ( hypostatische vereniging ) in de God de Zoon: Jezus.
Volledig God, volledig mens. Let op, de Goddelijke natuur wordt niet vermengt met de menselijke natuur. Jezus of God de Zoon of de 2e Persoon van de H. Drievuligheid ( niet God de Vader en niet God de Heilige Geest ) is mens geworden omdat wij anders niet konden verlost worden. Een mens heeft gezondigd, een mens zal sterven. Erfzonde is een oneindig kwaad. Mens is beperkt. Dus alleen God zelf kan voldoen ipv de mens. Dus God de Zoon wordt mens: God van alle eeuwigheid, menselijk sinds 2000 jaar geleden. God de Zoon is juist hetzelfde als God de Vader in zijn Goddelijke macht, maar ze verschillen in hun onderlinge relatie. 1 God. 3 Verschillende persoon. Jezus heeft 1 persoon ( de Goddelijke ) en 2 naturen: de menselijke en de Goddelijke. Wij hebben 1 persoon en een menselijke natuur.
Jezus zegt: Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Geen afbeeldingen maken omdat ze zouden vervallen in afgoderij. Ze zouden het beeld vereren in plaats van God. God is een zuivere Geest die alle volmaaktheden heeft in oneindige mate. God is oneinig goed, rechtvaardig. De Drie personen zijn het altijd eens met elkaar. Buiten God handelen de drie Personen als 1.

Johannes is zeer duidelijk.

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.

7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.


15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.

17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.


God de Vader is de 'voortbrenger' ( Vader ) van Jezus. Zijn menselijke moeder is Maria. Jezus heeft geen menselijke vader, wel een 'voedstervader' , St. Jozef. Dit om te bewijzen dat Hij volledig God en volledig mens is. Zijn menselijke natuur krijgt hij van Maria. Zijn Goddelijke natuur heeft Hij van alle eeuwigheid.

Veranderd door phoenixofflames, 10 februari 2009 - 14:09


#3

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 15:49

Correctie. Jezus is God en mens. Als God kan hij niet sterven, als mens wel.

God de Vader is de 'voortbrenger' ( Vader ) van Jezus. Zijn menselijke moeder is Maria. Jezus heeft geen menselijke vader, wel een 'voedstervader' , St. Jozef.


Ik snap niet hoe iemand mens en god kan zijn.
Dat Jozef een soort adoptie-vader was kan ik wel begrijpen.
Volgens de bijbel heeft Jezus dus een biologische moeder maar geen biologische vader. Hoe is ze dan zwanger van Jezus geraakt?

Kun je me dit mischien wat verduidelijken?
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#4

phoenixofflames

  phoenixofflames


 • >250 berichten
 • 503 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 16:06

Wel kijk. Wij zijn mensen. Als mens hebben we één persoon en één natuur. Onze natuur is menselijk. Dat is makkelijk te begrijpen. Nu. We hebben God de Zoon, 2e Persoon van de Heilige Drievuldigheid (God ) zoals hierboven uitgelegd. God wil ons verlossen. God de Zoon wordt mens. ( Niet God de Vader en ook niet God de H. Geest, maar God de Zoon ). Hij als Goddelijke persoon met een Goddelijke natuur neemt de menselijke natuur aan. Geen menselijke persoon he. Hij heeft één Goddelijke persoon en heeft 2 naturen: Goddelijke ( van alle eeuwigheid ) en de menselijke ( sinds 2000 jaar geleden). God de Zoon neemt een lichaam aan en krijgt ook een ziel ingestort. Want een menselijke natuur heeft een lichaam en een ziel. Die Goddelijke natuur is met de menselijke natuur verenigd in de persoon Jezus, God de Zoon. We kunnen het niet volledig begrijpen. Jezus heeft als mens en God heeft 2 'willen'. Een Goddelijke Wil ( van alle eeuwigheid ) en een menselijke wil ( omdat hij een ziel heeft en een ziel heeft een verstand, geheugen en vrije wil), maar die 2 lopen altijd parallel.
Volledig mens ( ziel en lichaam ) en volledig God. Dit volledig willen begrijpen is al het water van de zee in een klein putje willen gieten.

'En ze ontving van de H. Geest.' ( dit wordt toegeschreven aan de H. Geest, maar in feite is het God die handelt. Herinner dat ik gezegd heb dat de 3 Personen buiten Zichzelf handelen als 1 ). God heeft alles van Maria genomen die een normale vrouw heeft ( eicel ) en rechtstreeks bijgeschapen ( wat bij ons niet gebeurt ) wat ontbrak. Daarnaast heeft hij - zoals bij iedere mens gebeurt - er een ziel ingestort. Iedere ziel wordt rechtstreeks geschapen. Het menselijk lichaam krijgen wij van onze ouders.

Veranderd door phoenixofflames, 10 februari 2009 - 16:12


#5

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 18:11

Ik vind het wel een mooi verhaal maar ik kan er niet zoveel mee.
Naar mijn gevoel is de vraag wie die geheimzinnige god uit de bijbel is hiermee ook niet beantwoord.
Waarom staat er niet gewoon geschreven god is die en die of dat en dat?
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#6

phoenixofflames

  phoenixofflames


 • >250 berichten
 • 503 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 18:26

Ik vind het wel een mooi verhaal maar ik kan er niet zoveel mee.
Naar mijn gevoel is de vraag wie die geheimzinnige god uit de bijbel is hiermee ook niet beantwoord.
Waarom staat er niet gewoon geschreven god is die en die of dat en dat?


Voor ons is dit eigenlijk niet relevant in zekere zin. Dat staat er toch? Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten We de mens maken.


“For with God nothing shall be impossible” (Luke 1:37).

“For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things” (1st John 3:20).

“Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there” (Psalm 139:7-8).

“For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one”(1st John 5:7)

“I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me. . .”(Isaiah 45:5).

“God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth” (John 4:24)
Er staat toch genoeg in?
almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, Drievuldig, 1 God, geest.

Ge moet gewoon wat opzoeken hier en daar.
Het doel van de bijbel is 1/ God te kennen in zekere mate ( wij zullen Hem nooit kennen zoals Hij zichzelf kent ) 2/ de Verlosser voorspellen 3/ wat heeft die Verlosser gedaan en welke hulpmiddelen heeft Hij ons nagelaten. 4/ hoe moeten we nu leven om het eeuwig leven te verwerven.

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life”

Veranderd door phoenixofflames, 10 februari 2009 - 18:31


#7

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 februari 2009 - 23:37

Voor ons is dit eigenlijk niet relevant in zekere zin. Dat staat er toch?


Wat staat er? Dat het voor ons niet relevant is?
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#8

phoenixofflames

  phoenixofflames


 • >250 berichten
 • 503 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 februari 2009 - 08:24

nee dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat er toch genoeg over God in de bijbel staat.. men moet alleen wat zoeken.
Het is niet essentieel alles over God te weten. We zullen God nooit doorgronden omdat Hij oneindig is in Zijn volmaaktheden. Het punt is dat we geen perfecte kennis over God nodig hebben om ons te redden.( of beter gezegd: ons te laten redden )

Veranderd door phoenixofflames, 11 februari 2009 - 08:24


#9

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 februari 2009 - 13:02

Het punt is dat we geen perfecte kennis over God nodig hebben om ons te redden.


Dat kan ik begrijpen. En toch wil ik het weten.
Het fundamentele probleem vind ik dat de mens een woord voor iets verzint (god) vervolgens komt er iemand vragen
wat dat woord betekent, en dan kan niemand dat beantwoorden.
Das op zijn zachtst gezegd toch raar?
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#10

phoenixofflames

  phoenixofflames


 • >250 berichten
 • 503 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 februari 2009 - 16:41

Dat kan ik begrijpen. En toch wil ik het weten.
Het fundamentele probleem vind ik dat de mens een woord voor iets verzint (god) vervolgens komt er iemand vragen
wat dat woord betekent, en dan kan niemand dat beantwoorden.
Das op zijn zachtst gezegd toch raar?

Een zuivere geest met alle (goede ) eigenschappen in volmaakte en oneindige mate. Dat is God. Alles wat niet God is, is beperkt en geschapen. Het is de 'Ongeschapene', diegene die Zijn Oorsprong vindt in Zichzelf. 'Ik ben die is' zegt Hij tegen Mozes.

#11

Nerazzurri

  Nerazzurri


 • >25 berichten
 • 79 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 februari 2009 - 15:39

Dat kan ik begrijpen. En toch wil ik het weten.
Het fundamentele probleem vind ik dat de mens een woord voor iets verzint (god) vervolgens komt er iemand vragen
wat dat woord betekent, en dan kan niemand dat beantwoorden.
Das op zijn zachtst gezegd toch raar?


En tevens de enige reden dat geloven in een almachtig wezen nog bestaat, in mijn ogen. Op die manier kan men namelijk alle kanten op blijven interpreteren. Zijn bestaan is niet te toetsen en te zien, en kan dus ook niet ontkracht worden.

#12

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 februari 2009 - 20:35

En tevens de enige reden dat geloven in een almachtig wezen nog bestaat, in mijn ogen. Op die manier kan men namelijk alle kanten op blijven interpreteren. Zijn bestaan is niet te toetsen en te zien, en kan dus ook niet ontkracht worden.


Wat ik denk is dat de koningen, keizers, farao's, hogepriesters etc. er belang bij hebben gehad om god als een almachtig wezen weer te geven.
Zij waren immers zijn plaatsvervangers op aarde en plaatsten zo een stevig fundament onder hun machtspositie.

Achnaton (de "ketterse Farao") was hierop de uitzondering door Aton (de zonneschijf) uit te roepen als enige god.
Bewonderenswaardige actie vind ik, geloof waar je wat mee kunt (kom, laten we met zijn allen naar buiten gaan de zon aanbidden...).
Lang heeft íe het in ieder geval niet volgehouden (hoogstwaarschijnlijk vermoord).
Hij zal er wel geen vriendjes mee gemaakt hebben in de priester-kaste, want iedereen rende natuurlijk de tempel uit :D
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#13

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 maart 2009 - 17:28

@Herodotus.
Helpt het als je God een andere naam geeft; Opperwezen.
Dan kun je daarmee aannemen dat het een wezen is dat boven alle andere wezens verheven is.
Dat maakt het ook makkelijker sub-opperwezens te hebben, die diverse geloven graag willen hebben, bijvoorbeeld in Japan, waar de keizer toch nog steeds een -vorm van- goddelijke status heeft.
Ook de RK, de Grieks Orthodoxe en de Russisch Orthodoxe hadden graag een sub-opperwezen gehad, maar nemen daarvoor de Paus en Patriarch, da's vrij dicht in de buurt, omdat het Heilige Boek nu eenmaal een andere richting aanwijst. Mohammed ging daar trouwens ook in mee door uitsluitend te verwijzen naar Allah.

Zelf denk ik dat het in de natuur van een godheid zit om zich te omhangen met een hoeveelheid mystiek. Dat maakt de verantwoordelijkheid gemakkelijker en de aanbidding ook. Als je zou kunnen zeggen: "Kijk daar zweeft/loopt God", zou je er heen kunnen gaan en iets vragen. Krijg je het dan niet, dan is je geloof weg enz. enz. en dat is funest voor iedere god want, hoe meer gelovigen hoe groter de godheid.

#14

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 maart 2009 - 20:41

@Herodotus.
Helpt het als je God een andere naam geeft; Opperwezen.
Dan kun je daarmee aannemen dat het een wezen is dat boven alle andere wezens verheven is.Als god een levend wezen zou moeten voorstellen dan zou god voor mij een vogel zijn.
Maar die is dan weer niet almachtig want de mens schiet ze zo uit de lucht als ze willen.
Menselijke opperwezens in combinatie met verhevenheid leveren mij negatieve associaties met Hitler op.
Dus blijft voor mij de meest direkte keuze een wezen in de vorm van een zijn, de zon zelf.
Een wezen dat letterlijk hoog boven alle levende wezens verheven is, en nog onbevooroordeeld ook hoogstwaarschijnlijk.
De zon zal ook wel op Hitlers bolletje hebben geschenen.
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#15

wijsneus

  wijsneus


 • >250 berichten
 • 391 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 26 maart 2009 - 08:58

Als god een levend wezen zou moeten voorstellen dan zou god voor mij een vogel zijn.
Maar die is dan weer niet almachtig want de mens schiet ze zo uit de lucht als ze willen.
Menselijke opperwezens in combinatie met verhevenheid leveren mij negatieve associaties met Hitler op.
Dus blijft voor mij de meest direkte keuze een wezen in de vorm van een zijn, de zon zelf.
Een wezen dat letterlijk hoog boven alle levende wezens verheven is, en nog onbevooroordeeld ook hoogstwaarschijnlijk.
De zon zal ook wel op Hitlers bolletje hebben geschenen.

Als God nu eens veranderd wordt in Geweten,iets dat een mens constant bij de les zou moeten houden.
Dan worden de mogelijkheden om zelf uit te maken wie of wat helpt bij soms levensbelangrijke beslissingen wel diverser.

Een centraal punt kan dan de zon zijn,welke in het begin van het bestaan van de mens een raadsel was.
Als de zon opkomt is dit het signaal dat de dag één van het leven hierna weer is begonnen.

Bij het ondergaan van de zon komt de nacht met al zijn duisternis;dan is het logisch dat mensen of stammen vroeger een alternatief bedachten om de latente angst,die het duister met zich meebrengt,een plek of gedaante te geven.
Met de komst van het optekenen en de daarbij behorende ontwikkeling van het schrift zijn er vele vormen van optekenen gekomen.
Ervaringen écht of in gedachten,dromen,of onder invloed van de plant-en vruchtextakten konden worden beschreven om niet zomaar verloren te gaan.

Met het voeren van stijd,tussen mensen of stammen,of andere(domme soms begrijpelijke soms onbegrijpelijke)daden van de mens zijn deze geschriften van bezitter gewisseld en daarna door deze opnieuw geïnterpreteerd.
Van de Paaseilanden tot het Midden oosten vise versa en van pool tot pool zijn er van deze geschriften gevonden en hebben ze allen een bestemming gekregen.

Het is nu aan jou om te beoordelen en-of te kiezen en-of aan te nemen wat bij je past of wat jij denkt nodig te hebben om jouw persoon een extra geweten te geven;dus ga daar verstandig en uitgaand van het goede mee om.

Een opperwezen zit in jezelf en jouw daden worden herdacht door jouw nazaten en naasten.

Wanneer je denkt dat dat voor anderen niet zo is moet je weer terug naar je geweten.
Iedereen is gelijk,maar niet altijd even kansrijk,op deze wereld.

Veranderd door wijsneus, 26 maart 2009 - 09:00


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures