Springen naar inhoud

Bestuursprocesrecht


 • Log in om te kunnen reageren

#1

TheLaw

  TheLaw


 • >250 berichten
 • 375 berichten
 • VIP

Geplaatst op 11 februari 2009 - 19:55

Hier:

Bijgevoegde Bestanden


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

TheLaw

  TheLaw


 • >250 berichten
 • 375 berichten
 • VIP

Geplaatst op 15 mei 2009 - 10:25

Geen zin om te downloaden? Geen probleem:

Tenteercollege:

Waartegen kan je in beroep: Art 8:1 Awb -> besluiten (1:3)
- Niet alle besluiten: uitzonderingen 8:2,3,4 en 5
- 8:6 -> geen beroep bij rb, maar ergens anders (bv admin. Beroep) zie specifieke wet of:
- Art 37 WRvS
- Art 18 Beroepswet
- Ook niet vatbaar voor beroep: 6:3 -> voorbereidingshandelingen
Uitbreiding: 8:1 lid 2 ambtenaren als belanghebbende
6:2 -> niet tijdig nemen v.e. besluit

Wie kan in beroep: belanghebbende (1:2) (opera-criterium)
Soms uitgebreid in bijzondere wetten. (bv actio popularis in milieurecht)
Soms kan een belanghebbende niet in beroep: 6:13 -> als hij zelf geen bezwaar heeft gemaakt.

Termijnen: hoe lang is de termijn (6:7, maar let op bijzondere wetten)
Aanvang termijn: 6:8 -> 1 dag na bekendmaking op voorgeschreven wijze (3:41,42) vanaf moment van toezending.
Aflopen termijn: 6 weken op de dag voordat het besluit bekend is gemaakt. Bekendmaking geschiedt door toezending of uitreiking.
v.b.: dinsdag genomen, woensdag toegezonden, donderdag ontvangen. Donderdag begint de termijn te lopen, dus op woensdag 6 weken later loopt de termijn af.

Voor beroep bij bestuursrechter: 7:1 Eerst bezwaar (tenzij uitzonderingen van sub a,b,c,d)

Bezwaar
Hoorplicht: 7:2 (Tenzij 7:3, kennelijk niet ontvankelijk/ongegrond, afzien.)
Ex Nunc: ook nieuwe feiten worden meegenomen in de beslissing
Volledige Heroverweging als het bezwaar wel ontvankelijk is (7:11)- rechtmatigheid en doelmatigheid.
Behalve: Reformatio in peius -> aanvrager mag er niet slechter van worden (anderen wel!)
6:22 -> Schending vormvoorschrift door het B.O. kan in stand worden gelaten zolang niemand hierdoor wordt benadeeld.
Herroepen: andere inhoudelijke beslissing nemen. (Niet bij aanpassen motivering dus)

Proceskosten in bezwaar (7:15 lid 2) worden vergoed, zolang er om wordt gevraagd vóór het BOB en alleen als het besluit wordt herroepen wegens onrechtmatigheid die aan het B.O. te wijten is.

Het beroep
8:69 Rechter blijft binnen de rechtsstrijd (binnen waarover je in beroep klaagt)
De rechtsgronden en de feiten worden binnen de rechtsstrijd ambtshalve aangevuld.
Soms moet hij echter wel erbuiten treden: ambtshalve toetsing -> alleen over zaken die van openbare orde zijn (bijv. bevoegdheden van bestuursorganen) en ontvankelijkheidskwesties (als B.O. ontvankelijk verklaarde bij b.v. termijnoverschrijding)
GEEN ambtshalve toetsing voor vormvoorschriften (hoorplicht etc.)

Bewijskwesties
Vrije bewijsleer: geen echte harde regels te vinden over bewijslast, wat je moet bewijzen, hoe je het moet bewijzen en de waardering van het bewijs. (in beginsel bijvoorbeeld zelfs onrechtmatig verkregen bewijs toelaatbaar)
B.O. moet wel ogv 3:2 informatie vergaren, maar dit gaat niet oneindig ver, en zegt ook niet veel over wie de bewijslast draagt. 4:2, informatieplicht hier ook van toepassing.

Hoofdregel: wie kan iets het makkelijkst bewijzen of wie heeft er schuld aan dat iets moeilijk te bewijzen is. (voorbeeld 7:7, van horen wordt verslag gemaakt. Doet het B.O. dit niet moet zij zelf bewijzen dat tijdens het horen bijvoorbeeld het mondeling intrekken van bezwaar/beroep (6:21 lid 2) heeft plaatsgevonden, want de verslagverplichting rustte op het B.O.)

Verder met het beroep
8:70 mogelijke uitspraken: onbevoegd (kennelijk iemand anders bevoegd 8:71) niet ontvankelijk, ongegrond en gegrond.

Na gegrondverklaring,
- 8:72, het bestreden besluit wordt vernietigd. (let op, dus niet herroepen, da’s alleen igv bezwaar)
- Na vernietiging moet B.O. een nieuw besluit nemen, tenzij er maar één besluit mogelijk is!
- Lid 3: instandlaten rechtsgevolg

8:73 schadevergoeding, alleen als daarom gevraagd wordt en als beroep gegrond verklaard wordt.

Voorzieningenrechter
8:81 voorlopige voorziening alleen als er een bezwaar- of beroepschrift ligt.
Kan worden gevraagd: bij rechtbank door alle partijen, bij bezwaar alleen door indiener bezwaar.
Kortsluiting 8:86 moet op gewezen zijn. Alleen in beroep.


Hoger Beroep
Bevoegdheden zij hetzelfde als in beroep
Uitzondering-> 8:86 alleen als de aangevallen uitspraak bij de Rb NIET voor een meervoudige kamer is gedaan. Art 39 WRvS.
Als op jou de bewijslast lag mag je in bezwaar niet meer met nieuwe informatie komen, maar in (hoger) beroep niet meer. Wel als die lag bij het B.O.
(crvb wil hier nog wel eens van afwijken)

Aantekeningen bij tentamenbehandeling.

Vraag 1
3 redenen om niet ontvankelijk te verklaren:
- Art 74 Bijstandswet is uitgesloten (8:5)
- 8:6 (lid 2) administratief beroep-> bezwaar is ook uitgesloten als je niet naar de rechter kan.
- Geen belanghebbende

Vraag 2
Termijnen. Maandag ontvangen, dus vrijdag verstuurd! Dus vrijdag bekend gemaakt, zaterdag begint de termijn, vrijdag 6 weken later loopt de termijn af. Dus bezwaar is te laat.

Vraag 3
a) ja. Rb: geen mandaat verleend, dus onbevoegd. Ambtshalve toetsing van bevoegdheidsvragen.
H klaagt er echter wel over, dus Rb vult de rechtsgrond zelf aan (8:69 lid 2) maar was dus niet eens nodig.
b) nee. H is niet gehoord, maar klaagt hier ook niet over, ook niet ter zitting. Geen ambtshalve toetsing voor vormvoorschriften, hoorplicht is geen openbare orde. Geen aanvulling toegestaan.

Vraag 4
Art 37 WRvS? Nee
Art 18 Beroepswet? Ja, dus CRvB-> ambtenarenzaken.
Sommige uitspraken geen HB open, maar hier wel

Vraag 5
Rb: geen besluit, dus kan niet naar rechter, niet naar rechter = geen bezwaar mogelijk
Is ontvankelijkheidsvraag dus Rb stelt ambtshalve vast!

Vraag 6
Voorlopige voorziening, bezwaar en beroep ongegrond -> naar ABRvS, vraagt voorlopige voorziening 6:16
Afdeling wil kortsluiten: 8:86 geldt wel, zolang Rb in enkelvoudige kamer heeft beslist. Hier meervoudige kamer! Art 39 WRvS

Vraag 7
Bezwaar op beslissing én vordering proceskosten. Voor zitting verandering in omstandigheden, volledige heroverweging!
Vergoeding proceskosten? Nee! Alleen bij onrechtmatig handelen aan B.O. te wijten, hier niet van toepassing, herroeping wegens ex-nunc toetsing

Vraag 8
6:2 Beroep tegen niet tijdig nemen besluit.
6:20 Bij gebruik 6:2 blijft B.O. verplicht besluit te nemen. Bezwaar tegen niet tijdig nemen wordt dat ook geacht tegen het alsnog genomen besluit gericht te zijn 6:19 dus hier valt het tweede (te late) bezwaar.

Vraag 9
Van horen geen verslag gemaakt, dus geen bewijs van intrekken bezwaar.
Intrekken kan: 6:21. Van horen MOET verslag worden gemaakt (7:7) en intrekking hoort hierin te staan (zie ook 7:13 lid 6)
Schuld dat het niet meer te bewijzen is ligt bij de commissie. Bewijslast ligt bij de partij die het makkelijkst kan bewijzen of aan wie het te wijten is dat het niet meer bewezen kan worden. I.c. het B.O

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures