Springen naar inhoud

Jodendom en Christendom


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Gerrianne

  Gerrianne


 • 0 - 25 berichten
 • 1 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 mei 2005 - 13:38

Waar botsen het Jodendom en het Christendom met elkaar en hoe komt dit?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


 • Gast

Geplaatst op 30 mei 2005 - 17:14

Christendom heeft als basis het jodendom; het komt eruit voort. Het grootste deel van de Bijbel (het woord van God volgens de christenen), namelijk het oude testament, wordt ook door de joden gezien als het woord van God. In dit oude testament (wat uit een hele bundel verschillende boeken bestaat) wordt verscheidene keren geprofeteerd dat er een verlosser komt; De Messias. Joden verwachten deze Messias nog steeds en christenen geloven dat Jezus van Nazareth de Messias was. Hij leefde pakweg 2000 jaar geleden en christenen geloven dat hij de zoon van God is en dat als je in hem gelooft eeuwig leeft. Joden geloven dat de Messias nog geboren moet worden.
Als je het interessant vindt om meer over Jezus te lezen, moet je eens 1 van de 4 eerste boeken van het nieuwe testament lezen: Het evangelie (=goede boodschap) volgens respectievelijk Matheus, Marcus, Lukas of Johannes

http://www.willibror...nl/?p=inx&i=2,2

#3

Napoleon Dynamite

  Napoleon Dynamite


 • >250 berichten
 • 778 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 mei 2005 - 19:39

Waar botsen het Jodendom en het Christendom met elkaar en hoe komt dit?


De grootste reden is het verbod rond beeldenverering.
Iconen zijn niet toegelaten in het jodendom; wel in het christendom.
Dit wordt door het jodendom als heiligschennis beschouwd.

Rationele symboolmanipulaties die zich baseren op overtuigingen (ik raak het symbool aan dus ik raak de persoon aan) worden gebruikt om te overtuigen dat alle godsdiensten die symboolpraktijken gebruiken achterlijk en dom zijn.

#4

kakkerlak2009

  kakkerlak2009


 • >100 berichten
 • 125 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 mei 2005 - 22:38

Waar botsen het Jodendom en het Christendom met elkaar en hoe komt dit?

De grootste reden is het verbod rond beeldenverering. Iconen zijn niet toegelaten in het jodendom; wel in het christendom.

Dat is niet waar. In de Bijbel staat heel duidelijk dat je geen afbeeldingen van God mag maken, dus ook niet van Jezus of een weergave van God, zoals bijvoorbeeld een standbeeld, foto, symbool etc.

De kerk probeert je te misleiden door te zeggen dat met de komst van Jezus deze 10 geboden niet meer geldig zijn. De kerk heeft niet de goddelijke autoriteit om zulke dingen te veranderen, maar ze doen het toch. Deze geboden zijn nog steeds van kracht.

Hetzelfde geld als met de sabbat. De kerk heeft ons wijsgemaakt dat we deze op zondag moeten vieren, maar als je de Bijbel erop naslaat dan lees je dat de sabbat op de 7e dag van de week is, en dat is op zaterdag. Het Jodendom doet dit wel correct. In IsraŽl (het beloofde land) wordt deze regel door de Joden zeer sirieus genomen.

#5


 • Gast

Geplaatst op 31 mei 2005 - 08:30

Kijk, je kunt een heleboel verschillen gaan noemen tussen jodendom en christendom. Het is ook logisch dat er vele verschillen zijn, omdat de religies al zo'n 2 millennia aparte stromingen vormen. Ik blijf er echter bij dat de persoon Jezus de belangrijkste splijtzwam is en dat alle andere verschillen minder basaal en minder principieel zijn.

Napoleon Dynamite; Het al of niet vereren van beelden is echt niet zo'n basaal verschil tussen jodendom en christendom. Slechts een beperkt deel van de christenen is een voorstander van het vereren van heiligen en van het uitbeelden van deze heiligen in een beeld (dat is wezenlijk iets anders dan het vereren van het object "beeld")
Het is te betreuren dat er zoveel verdeeldheid is onder christenen, maar de realiteit onder ogen ziend, moeten we niet een beeld wat we hebben van de rooms-katholieke kerk, of van de oosters-orthodoxe kerk projecteren op alle christenen. Je gaat dan voorbij aan bijvoorbeeld alle protestantse en evangelische christenen die je nooit een beeld zult zien vereren.

Kakkerlak2009: Wat betreft de 10 geboden: In het christendom zijn deze 10 geboden echt niet afgeschaft, maar zijn ze binnen een andere context geplaatst. Jezus heeft gezegd (in Matheus 5 vers 17) dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen.
Ook het voorbeeld van de sabbat is niet principieel. Dat christenen de zondag als rustdag hanteren, is historisch zo gegroeid. Er zijn christenen die wel pricipiele bezwaren hebben tegen het niet houden van de sabbath, namelijk de zevende-dags adventisten. Zij houden hun rustdag op zaterdag. (http://www.adventist.nl/downloads.php)

Overigens sluiten jodendom en christendom elkaar niet uit (logisch, want het christendom komt voort uit het jodendom) Je hebt ook mensen die zowel het joodse geloof als het christendom aanhangen: Messiasbelijdende Joden.
(http://www.elchanan....?paginaid=84005)

Gerrianne, ik hoop dat je er iets aan hebt.


[/quote]

#6

JanMeut

  JanMeut


 • >1k berichten
 • 2116 berichten
 • VIP

Geplaatst op 31 mei 2005 - 09:07

Dat is niet waar. In de Bijbel staat heel duidelijk dat je geen afbeeldingen van God mag maken


Dat is niet precies genoeg. In de tien geboden staat o.a. het volgende (Exodus 20:4 De Nieuwe Bijbelvertaling)

U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde


In de strengste Joodse tradities is dat opgevat als een verbod om God, mensen of dieren af te beelden. Het is dus nogal lomp om een orthodoxe Jood te fotograferen.

In de meeste Christenlijke tradities wordt deze regel uitgelegd als een verbod om afgodsbeelden te maken en te vereren.

Slechts een beperkt deel van de christenen is een voorstander van het vereren van heiligen en van het uitbeelden van deze heiligen in een beeld


Op een paar protestante kerken na die op wereldschaal gezien amper wat voorstellen zijn iconen en heiligenbeelden zeer gebruikelijk in kerken. In Nederland zijn dat met name de Rooms katholieke kerken en Russische en andere oosters orthodoxe kerken.

Ook het voorbeeld van de sabbat is niet principieel.

Inderdaad, en ook een prachtig voorbeeld dat de meeste orthodoxe christenen die zeggen de Bijbel letterlijk na te leven toch kiezen voor de gewoonten en gebruiken van hun voorvaderen en niet voor de letterlijke tekst van de Bijbel.

De kerk probeert je te misleiden door te zeggen dat met de komst van Jezus deze 10 geboden niet meer geldig zijn.

De oude kerk heeft een aanvullende versie van de 10 geboden gemaakt. Deze komt naast de bijbel, niet inplaats van de tien geboden uit de Bijbel. Overigens hebben de meeste Nederlandse protestantse kerken deze nieuwe tien geboden weer geschrapt.
β-Damascenon en maneschijn

#7


 • Gast

Geplaatst op 31 mei 2005 - 10:08

JanMeut, je geeft echt geen goede voorstelling van zaken als je spreeekt over “een paar protestante kerken na die op wereldschaal gezien amper wat voorstellen”
Als je alleen afgaat op het aantal mensen (hetgeen een indicatie is, waar heel veel op af te dingen is); nou, 899 miljoen evangelische christenen (Jim Rutz, “The new christianity”) zou ik niet durven af te doen als een marginaal verschijnsel.

Maar om terug te komen op de wet: Kakkerlak2009 begon over het afschaffen van de 10 geboden. Ik ging daar tegenin, maar heb er nog eens over nagedacht. Als je spreekt over “”de wet”, kun je 2 verschillende dingen bedoelen: enerzijds alleen de 10 geboden en anderzijds de vele praktische wetten (bijvoorbeeld over het bereiden van je eten en over welke kleren je moet dragen) die in de Torah staan. Ik blijf bij mijn eerdere uitspraak dat volgens christenen de 10 geboden niet zijn afgeschaft. Maar de meeste christenen houden idd. de Torah niet meer. Ik denk dat het hier te ver voert om uitgebreid te beargumenteren waarom ze dat niet meer doen, maar er zijn redenen voor.

Gerrianne; om het verschil tussen jodendom en christendom aan te geven is het van belang vanuit welk perspectief je kijkt. Vanuit het joodse perspectief ben je een jood als je de Torah houdt en vanuit christelijk perspectief ben je christen als je volgeling van Jezus bent en gelooft dat hij is opgestaan uit de dood.

JanMeut; zou je willen toelichten wat je bedoelt met een aanvullende versie van de 10 geboden? Dit komt me zeer onbekend voor.
Ten slotte wil ik nog ingaan op je opmerking:

Inderdaad, en ook een prachtig voorbeeld dat de meeste orthodoxe christenen die zeggen de Bijbel letterlijk na te leven toch kiezen voor de gewoonten en gebruiken van hun voorvaderen en niet voor de letterlijke tekst van de Bijbel.  


Dit begint een beetje off topic te raken, maar goed. Ik weet niet of de meeste orthodoxe christenen dat beweren. ikzelf ben orthodox christen en toch ben ik realistisch genoeg om onder ogen te zien dat tradities je handelen beinvloeden. Ik durf ook echt niet te beweren dat ik de bijbel letterlijk na leef.

#8

JanMeut

  JanMeut


 • >1k berichten
 • 2116 berichten
 • VIP

Geplaatst op 31 mei 2005 - 10:42

Als je alleen afgaat op het aantal mensen (hetgeen een indicatie is, waar heel veel op af te dingen is); nou, 899 miljoen evangelische christenen (Jim Rutz, “The new christianity”) zou ik niet durven af te doen als een marginaal verschijnsel.


Ik geef toe dat ik wat overdrijf, hoewel mijn overdrijving in het niet valt bij Jim Rutz (of begrijp ik verkeerd wat bedoeld wordt met evangelische christenen?).
Zie bijvoorbeeld:
http://www.adherents...ml#Christianity

De Rooms katholieke kerk is goed voor vrijwel de helft van alle christenen, de orthodoxe kerken leveren er ook een boel, dus er zijn kerken zat met heiligen verering en afbeelding.

JanMeut; zou je willen toelichten wat je bedoelt met een aanvullende versie van de 10 geboden? Dit komt me zeer onbekend voor.


In de oude kerk zijn de tien geboden geherformuleerd in een andere volgorde en met een deels andere inhoud. In de Rooms katholieke kerk bedoel je met de tien geboden niet exodus 20 maar de afwijkende versie Samengevat:
1. Gij zult geen afgoden vereren maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.
Bron: http://www.kdc.kun.n...s/kathabcT.html

ikzelf ben orthodox christen en toch ben ik realistisch genoeg om onder ogen te zien dat tradities je handelen beinvloeden. Ik durf ook echt niet te beweren dat ik de bijbel letterlijk na leef.

Dan ben ik benieuwd waarom je jezelf wel Orthodox noemt (is overigens best mogelijk).

Orthodox betekent "juiste leer", het kenmerk van alle orthodoxe kerken is dat ze zich (per definitie) beschouwen als de enige juiste, dus de juiste leer verkondigen. De meeste Orthodoxe kerken baseren zich op de bijbel en veel orthodoxe kerken beweren de bijbel letterlijk na te leven. Dat laatste is van buitenaf bekeken onjuist, met de sabbatheiliging die in die kerken is vervangen door een zondagse rustdag en kerkgang als voorbeeld.
β-Damascenon en maneschijn

#9


 • Gast

Geplaatst op 31 mei 2005 - 12:40

Wat betreft die tien geboden volgens de katholieken: Deze zijn een vereenvoudiging en interpretatie van de eigenlijke tien geboden en moeten strikt genomen ook als zodanig gepresenteerd worden.
De eigenlijke tien geboden staan gewoon in exodus 20 en later net iets anders verwoord in deuteronomium 5.

Waarom ik mezelf orthodox noem? Omdat ik geloof dat Jezus de enige Weg, de Waarheid en het Leven is. Iedereen, ook niet-christenen hebben hem nodig om vrede met God te krijgen. Ik geloof dat Jezus de zoon van God is. Ik geloof dat als je in Jezus gelooft en een volgeling van hem wordt, dat je dan eeuwig zult leven. Ik geloof dat de mensheid als collectief door de zondeval in conflict is gekomen met zijn Schepper (God) en dat ieder individu weer in het reine kan komen met God (en weer een relatie krijgen met God) door de verzoenigsactie van God te acceperen.

Er zijn gewoon een aantal exclusieve,onopgeefbare waarheden die alle orthodoxe christenen zullen beamen. Dit is, wat je terecht de juiste leer noemt, omdat er een waarheidsclaim inzit. In de apostolische geloofsbelijdenis is de kern van het christelijk geloof mooi verwoord.

Het exact naleven van de bijbel behoort niet tot deze waarheden.
Naast dit hele basale is er binnen orthodoxe kerken genoeg verschil van mening. Het feit dat andere kerken op bepaalde gebieden een andere leer hebben,maakt hen niet minder tot "ware kerk". Er is ruimte voor verschil van mening.

#10

kakkerlak2009

  kakkerlak2009


 • >100 berichten
 • 125 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2005 - 12:46

De 10 geboden zijn niet afgeschaft en alleen God heeft de autoriteit om deze geboden te veranderen of af te schaffen. Dit heeft Hij echter nooit gedaan. Jezus heeft vaak genoeg gewaarschuwd dat mensen zouden proberen om de geboden, tijden en feestdagen te verdraaien en te wijzigen.

De Rooms katholieke kerk is goed voor vrijwel de helft van alle christenen, de orthodoxe kerken leveren er ook een boel, dus er zijn kerken zat met heiligen verering en afbeelding.

De Rooms Katholieke kerk is een van de grootste misleiders die er zijn. Ze maken een gesneden beeld van Christus aan het kruis, de paus is zogenaamd onfeilbaar en heilig, de sabbatdag is door hun afgeschaft en een priester wil "vader" genoemd worden. Dit zijn allemaal zonden tegenover de Heer.

Dat is niet waar. In de Bijbel staat heel duidelijk dat je geen afbeeldingen van God mag maken.

Dat is niet precies genoeg. In de tien geboden staat o.a. het volgende (Exodus 20:4 De Nieuwe Bijbelvertaling)

U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.

In de strengste Joodse tradities is dat opgevat als een verbod om God, mensen of dieren af te beelden. Het is dus nogal lomp om een orthodoxe Jood te fotograferen. In de meeste Christenlijke tradities wordt deze regel uitgelegd als een verbod om afgodsbeelden te maken en te vereren.

Een beeld van Jezus aan het kruis is ook een afgodsbeeld. Een kruis, ster of enig ander symbool waarvoor je op de knieŽn gaat of voor bid is een afgodsbeeld.

Ook het voorbeeld van de sabbat is niet principieel.

Inderdaad, en ook een prachtig voorbeeld dat de meeste orthodoxe christenen die zeggen de Bijbel letterlijk na te leven toch kiezen voor de gewoonten en gebruiken van hun voorvaderen en niet voor de letterlijke tekst van de Bijbel.

De sabbat is een heilige dag en is een teken tussen ons en God. Als je zegt dat je de Bijbel naleeft en vervolgens de sabbat op zondag houdt, dan lieg je en overtreed je nog een gebod.

De oude kerk heeft een aanvullende versie van de 10 geboden gemaakt. Deze komt naast de bijbel, niet inplaats van de tien geboden uit de Bijbel.

Dat is nou pure misleiding. De kerk wordt in de Bijbel ook wel eens de "grote hoer" genoemd. Waarom zou dat nou zijn?

Ik ben niet streng gelovig en ik beweer niet dat ik me aan het woord van God houd, maar als ik zou besluiten om me aan Zijn woord te houden, dan zou ik de Bijbel als uitgangspunt gebruiken.

#11


 • Gast

Geplaatst op 31 mei 2005 - 13:36

Kakkerlak2009: Niemand is perfect, ook de katholieke kerk niet. Je hebt een paar punten te pakken, maar probeer deze te relativeren in gesprek met katholieken, ipv de hele kerk af te doen als "grote ****" (wat een INTERPRETATIE is van Openbaringen, waar ik niet achter kan staan)

Je opmerking dat je de bijbel als uitgangspunt neemt als je zou besluiten christen te worden vind ik goed. Ik probeer dat ook te doen.

De 10 geboden zijn niet afgeschaft en alleen God heeft de autoriteit om deze geboden te veranderen of af te schaffen. Dit heeft Hij echter nooit gedaan. Jezus heeft vaak genoeg gewaarschuwd dat mensen zouden proberen om de geboden, tijden en feestdagen te verdraaien en te wijzigen.  


Waar is dit een reactie op? Ik had ook al eerder gezegd dat ook volgens christenen de 10 geboden niet zijn afgeschaft.

#12

kakkerlak2009

  kakkerlak2009


 • >100 berichten
 • 125 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2005 - 15:57

Niemand is perfect, ook de katholieke kerk niet. Je hebt een paar punten te pakken, maar probeer deze te relativeren in gesprek met katholieken, ipv de hele kerk af te doen als "grote hoer" (wat een INTERPRETATIE is van Openbaringen, waar ik niet achter kan staan)

Sorry, het was niet mijn bedoeling om te kwetsen. Als ik het goed begrepen heb is Rome op 7 heuvels gebouwd. In de Bijbel worden deze 7 heuvels letterlijk genoemd. Het mag dan misschien een interpretatie zijn, maar het is wel opvallend en ik wou het daarom noemen. Misschien heb ik me niet netjes genoeg uitgedrukt, nogmaals mijn excuses.

Je opmerking dat je de bijbel als uitgangspunt neemt als je zou besluiten christen te worden vind ik goed. Ik probeer dat ook te doen.

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld en staat vol met wijsheden, literatuur, spreekwoorden en liederen. Zelfs als je niet in God gelooft is dit boek de moeite waard om te lezen en je hebt iets om met anderen over te praten. Elk ander boek zal op een gegeven moment saai worden als je het vaak leest (zelfs een encyclopedie, ik spreek uit ervaring :shock:), de Bijbel blijft altijd intressant en boeiend.

De 10 geboden zijn niet afgeschaft en alleen God heeft de autoriteit om deze geboden te veranderen of af te schaffen. Dit heeft Hij echter nooit gedaan. Jezus heeft vaak genoeg gewaarschuwd dat mensen zouden proberen om de geboden, tijden en feestdagen te verdraaien en te wijzigen.

Waar is dit een reactie op? Ik had ook al eerder gezegd dat ook volgens christenen de 10 geboden niet zijn afgeschaft.

Dit was voornamelijk bedoeld als reactie op de geboden die door JanMeut gegeven waren. Wat is jouw exacte definitie van Christenen?

#13


 • Gast

Geplaatst op 31 mei 2005 - 21:59

Een exacte definitie van christenen? Oh ja, dit is een wetenschapsforum :shock:
Volgens mij moet je het zo niet willen benaderen. Het is tamelijk zinloos om te spreken over een exacte definitie. Ik kan je proberen uit te leggen wat het voor mij betekent dat ik christen ben, maar dat is geen 100% objectieve wetenschap. Er zit een subjectieve kant aan.
Bijvoorbeeld: Volgens mij ben je geen christen als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood. Er zijn mensen die zich christen noemen en dit toch niet geloven. Zij zullen misschien de definitie van "christen" hanteren als: "Een mens die zich wil laten inspireren door de persoon Jezus en die in de christelijke traditie wil staan". Ik zou geen vrede hebben met zo'n definitie.
Misschien, als ik toch een overmoedige poging mag doen: "Een christen is iemand die een levende relatie heeft met Jezus Christus"
Maar ja, daar zakt de moed als exacte denker ook van in de schoenen, want probeer dat maar eens te verifieren.
Wat is een exacte definitie van "liefde"? Volgens mij weet je pas echt wat liefde is, als je zelf liefhebt en liefde ervaart. Zo weet je pas echt wat het betekent om christen te zijn, als je er zelf een bent.

#14

janos

  janos


 • >100 berichten
 • 217 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juni 2005 - 00:48

[quote="Willard"][quote]Bijvoorbeeld: Volgens mij ben je geen christen als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood.{/quote]
Waarom is dat voor jou zo...?
Voor mij betekent het dat Christus de mensheid liet zien en voelen dat er geen dood is. Een beter voorbeeld is er niet gegeven voor de gehele mensheid van die tijd die nog in dood geloofden. En nu heden tendage debateren we of het wel zo geweest is, en wijzen de onsterfelijkheid af.
[quote]
Er zijn mensen die zich christen noemen en dit toch niet geloven. Zij zullen misschien de definitie van "christen" hanteren als: "Een mens die zich wil laten inspireren door de persoon Jezus en die in de christelijke traditie wil staan".
[/quote]
Ieder mens die zich laat inspireren door de persoon Christus is goed bezig volgens mij. Of ze nu geloven of niet.
[quote]
Ik zou geen vrede hebben met zo'n definitie.
Misschien, als ik toch een overmoedige poging mag doen: "Een christen is iemand die een levende relatie heeft met Jezus Christus"[/quote]
Ieder die probeert te leven zoals de persoon Christus, heeft reeds een levende relatie met hem. Wat zie jij dan als "relatie met hem?"
[quote]
Maar ja, daar zakt de moed als exacte denker ook van in de schoenen, want probeer dat maar eens te verifieren.
Wat is een exacte definitie van "liefde"? Volgens mij weet je pas echt wat liefde is, als je zelf liefhebt en liefde ervaart. Zo weet je pas echt wat het betekent om christen te zijn, als je er zelf een bent.[/quote]
Ik denk dat we allemaal moeten proberen om een goed mens te zijn inplaats van een , Moslim. Boedist, Katholiek,Hervormd of wat dan ook, dan ben je pas bezig met je ontwikkeling naar het goede en daar bedoel ik mee, niet kwetsend zijn, hulpvaardig, respektvol naar elk leven, dan pas zal er iets veranderen in je gevoel dat geeft je wijsheid en geluk. Zou dat misschien iets zijn zoals je noemt ,"een Christen?"
Er is geen dood maar voor ik het check eet ik normaal mijn brood.

#15


 • Gast

Geplaatst op 01 juni 2005 - 09:52

Hallo Janos,

[quote]
[quote="Willard"][quote]Bijvoorbeeld: Volgens mij ben je geen christen als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood.{/quote]
Waarom is dat voor jou zo...?
[/quote]
Ik geloof dat de bijbel niet zomaar een waardevol boek is, maar het goddelijk is geinspireerd. Het is niet alleen menselijk spreken over God, maar ook “openbaring”. God heeft zich actief beziggehouden met het tot stand komen van de bijbel. Zo zijn ook de brieven van Paulus niet alleen een mening van Paulus, maar ook een boodschap van God. In het nieuwe testament is de opstanding van Jezus uit de dood een centraal thema.
Ik citeer 1 korinthe 15 vers 14:
[quote]
En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg.
[/quote]
Lees voor de context heel 1 korinthe 15 maar.

[quote]
Voor mij betekent het dat Christus de mensheid liet zien en voelen dat er geen dood is.
[/quote]
Hoe kun je de dood ontkennen? De dood is toch realiteit? Met alle respect; het is toch struisvogelpolitiek als je zegt dat je niet zult komen te overlijden? Kijk om je heen. Maar ik denk dat ik je niet begrijp, dus zou je deze bewering willen toelichten?

[quote]
Ieder mens die zich laat inspireren door de persoon Christus is goed bezig volgens mij. Of ze nu geloven of niet.
[/quote]
Klopt, maar het is niet genoeg. Jezus vraagt een radicale navolging. Het is niet vrijblijvend. Je alleen laten inspireren door iemand is vrijblijvend. Je pikt eruit wat je aanspreekt. Lees bijvoorbeeld Matheus 10, of de Bergrede van Jezus (mattheus 5 t/m 7). Ter illustratie een passage uit mattheus 10. Jezus zegt:
[quote]
Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
[quote]

[quote]
Ieder die probeert te leven zoals de persoon Christus, heeft reeds een levende relatie met hem. Wat zie jij dan als "relatie met hem?"
[/quote]
Dat vind ik een goede vraag. Volgens mij is in een relatie wederzijdse liefde 1 van de meest essentiŽle dingen. Jezus houdt van jou en heeft zelfs z’n leven voor je gegeven. Je bent hem daarvoor dankbaar en je wilt graag dat hij blij is met hoe je leeft en je probeert dingen na te laten die hem verdriet doen. Jezus en jij praten regelmatig met elkaar (in gebed), want het is fijn om bij iemand te zijn waarvan je houdt.
Dit klinkt allemaal heel ideaal. De praktijk is vaak weerbarstiger en net zoals een relatie tussen 2 sterfelijke mensen met vallen en opstaan gaat, gaat je relatie met Jezus ook niet vanzelf.
Uiteraard blijkt uit mijn visie dat het dan wel belangrijk is dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan en dat hij nog steeds leeft en dat het mogelijk is om met hem te communiceren.

[quote]
Ik denk dat we allemaal moeten proberen om een goed mens te zijn inplaats van een , Moslim. Boedist, Katholiek,Hervormd of wat dan ook, dan ben je pas bezig met je ontwikkeling naar het goede en daar bedoel ik mee, niet kwetsend zijn, hulpvaardig, respektvol naar elk leven, dan pas zal er iets veranderen in je gevoel dat geeft je wijsheid en geluk. Zou dat misschien iets zijn zoals je noemt ,"een Christen?"
[/quote]
Ik denk dat dat nou net een van de belangrijkste punten is, waar het christelijk geloof anders is dan andere religies. De waarden die je noemt zijn wel tamelijk universeel en zeer zeker nastrevenswaardig. De clou van het christelijk geloof is, dat het niet de basis is van je rechtvaardigheid. Als je probeert rechtvaardig te leven, zul je zijn dat je tekortschiet. Iedereen maakt fouten, elke dag. Als je dat constateert, moet je dan de standaard naar beneden halen (mag het een onsje minder zijn? We doen ons best), of is er een andere oplossing?

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures