Springen naar inhoud

[chemie] kwalitatieve en kwantitatieve analyse vetten


 • Log in om te kunnen reageren

#1

MonkD

  MonkD


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 maart 2009 - 19:48

Hey,

Ik moet voor toegepaste chemie mijn GIP maken over omega-3.
Het antwoord op onderstaande vragen is volgens mijn leerkracht niet goed. Hij zegt dat er geen kwalitatieve en kwantitatieve bepalingsmethoden van vetten staan.
Ik heb dit in mijn leerwerkboek van vorig jaar gevonden:

Hoe kan men de aanwezigheid van vetten in voeding aantonen (de kwalitatieve analyse methoden)?

Met kwalitatieve onderzoek bedoelt men het aantonen of identificeren welke voedingsstoffen aanwezig zijn.
Meestal kunnen we dat doen louter door zintuiglijke waarneming. Dit kan enkel aangetoond worden als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn en/of wanneer ze een uitgesproken smaak hebben.
Voorbeelden:
• Chocolade proeft zoet, maar bevat ook een hoeveelheid vet waardoor men door chocoladevingers vetplekken
achterlaat.
• Het is logisch dat in friet vet zit.

Men kan ook eenvoudige chemische proefjes doen waarmee bepaalde voedingsstoffen kunnen worden aangetoond zoals:
• Suiker door een clinistixstrookje; hiermee wordt het suikergehalte in urine aangetoond).

Men weet dat er een bepaalde voedingsstof in dat voedingsproduct
aanwezig is, maar men weet de hoeveelheid (nog) niet.

Hoe kan men de hoeveelheid vet in de voeding bepalen bv. % vet (de kwantitatieve analyse methoden)?

De hoeveelheid voedingsstof kan men door kwantitatieve onderzoeken bekomen. Dit gebeurt echter alleen in laboratoria van o.a. voedingsbedrijven en onderzoekcentra. Deze beschikken over gespecialiseerde apparatuur die de gewone mens niet kan betalen. Het duurt soms lang voor men het resultaat weet, dus is het altijd handig als de uiteindelijke resultaten in informatiebronnen reeds vermeld staan. Een handig instrument is het voedingsmiddelentabel.
Het voedingsmiddelentabel is een databank (elektronisch of gedrukt) waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van een groot aantal voedingsmiddelen is bijeengebracht.
Om het vetgehalte in percent te weten, kan men best achteraan in het boek kijken bij de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid energie en voedingsstoffen. Het wordt ondergeschikt in leeftijdsgroepen en zo kun je zien wat jouw dagelijkse behoefte aan vet is, weergegeven in percent.

Nu weet ik niet wat hier fout aan is?


Groetjes !
'You always wish you could go back and do some things a little differently, but I learned a great deal, so it's O.K.
I don't take myself all that sirious, so I can look back and laugh' - Mark Wahlberg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Gesp

  Gesp


 • >250 berichten
 • 339 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 06 maart 2009 - 20:50

Het beschrijft wel wat het woord "kwantitatieve analyse" ongeveer betekent;
maar niet hoe vet kwalitatief kunt aantonen. Laat staan kwantitief.

#3

Marko

  Marko


 • >5k berichten
 • 9205 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 maart 2009 - 12:28

Een voorbeeld van kwalitatieve analyse m.b.t suiker staat al in de tekst. Nu moet je dus op zoek gaan naar een vergelijkbare methode, maar dan voor vet.

Over kwantitatieve analyse staat "Dit gebeurt echter alleen in laboratoria van o.a. voedingsbedrijven en onderzoekcentra. Deze beschikken over gespecialiseerde apparatuur die de gewone mens niet kan betalen". Je kunt voor het antwoord dus op zoek gaan naar zo'n onderzoekscentrum of op internet opzoeken wat voor apparatuur dat dan precies is.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#4

MonkD

  MonkD


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 04 april 2009 - 13:34

Via een vriendin haar site ben ik op deze site: http://www.collegene...p...D8994&site= gekomen.
Mijn leerkracht chemie vond dat een goede analyse methode, maar de kwantitatieve analyse methode vond hij helemaal niet goed aangezien ik de hoeveelheid vet niet chemisch heb aangetoond (het was nl. via Fatfinder).
Dus, ben ik via chemieforum.nl op deze site: http://www.zuivelhis...solutie_v-2.pdf uitgekomen naar aanleiding van de Gerber-methode.

Kwalitatieve analyse methode:

Proef: voedingsmiddelen onderzoeken of ze vetten bevatten.

Benodigdheden:

- 11 reageerbuizen
- Sudan-II-oplossing
- cola
- pindakaas
- kipbouillon
- koffiecrème
- lange vinger (koek)
- kaas
- Fristy (yoghurtdrank)
- appel
- ranja (siroop)
- slasaus
- cracker

Werkwijze:

Maak vaste voedingsmiddelen eerst fijn bijv. in een vijzel, en verdeel ze over de 11 reageerbuizen. Voeg aan iedere reageerbuis 5 ml water toe en schud de buizen.
Van vloeibare voedingsmiddelen voeg je telkens 5 ml toe (water is nu niet nodig).
Voeg aan elke reageerbuis 5 druppels Sudan-III-oplossing toe en meng alle reageerbuizen.

Resultaten:

- Cola met sudan-III-oplossing: bruin/zwart.
- Kippenbouillon: sudan-III-oplossing: rode ring.
- Lange vinger met sudan-III-oplossing: roze/ rood zonder ring.
- Fristy met sudan-III-oplossing: donker roze zonder rand.
- Ranja met sudan-III-oplossing: rood/ oranje zonder rand.
- Pindakaas met sudan-III-oplossing: rode rand bovenop.
- Koffiecrème met sudan-III-oplossing: rode rand bovenop.

- Kaas met sudan-III-oplossing: rode rand bovenop.
- Appel met sudan-III-oplossing: roze/ rood zonder rand.
- Slasaus met sudan-III-oplossing: rode rand bovenop.
- Cracker met sudan-III-oplossing: smalle rode rand bovenop.

Conclusie:

In welke voedingsmiddelen zit vet?

Cola: niet.
Kipbouillon: wel.
Lange vinger: niet.
Fristy: niet.
Ranja: niet.
Pindakaas: wel.
Koffiecrème: wel.
Kaas: wel.
Appel: niet.
Slasaus: wel.
Cracker: wel.

Kwantitatieve analyse methode:

De door veehouders aan de zuivelfabriek geleverde melk moet volgens het „Reglement, houdende verplichtingen voor producenten" naar vetgehalte worden uitbetaald.

Voor het nemen en bewaren der monsters gelden de volgende voorschriften.
Van iedere leverancier moet van elke leverantie op deskundige wijze een goed monster worden genomen, dat geacht kan worden dezelfde samenstelling te hebben als de gehele leverantie. Goed doorroeren der melk in de baskulebak is hiervoor verplicht.
Het per leverantie genomen monster dient steeds even groot te zijn, doch tenminste 8 ml, indien éénmaal per dag melk wordt ontvangen en tenminste 4 ml, indien tweemaal per dag de melk wordt ontvangen. Het verzamelmonster dient ten minste éénmaal per veertien dagen te worden onderzocht. Het voor het verzamelmonster bestemde flesje
moet een inhoud hebben van ten minste 150 ml.
Behoudens het bepaalde ten aanzien van de inhoud van de monsterflesjes, moeten deze nog aan de volgende eisen voldoen:
a. de afsluiting mag ook bij krachtig schudden geen melk doorlaten;
b. de stop van het flesje of het flesje zelf moet voorzien zijn van een ingeëtst nummer, tenzij de nummering op een andere wijze deugdelijk is aangebracht;
c. zij mogen geen ziel hebben.
Als conserveermiddel voor de monsters mag uitsluitend worden gebruikt kalium- of natriumbichromaat in poeder- of tabletvorm.
De monsterflesjes moeten vóór de eerste bemonstering zodanig gereinigd zijn, dat geen resten zijn achtergebleven; zij moeten volkomen droog zijn.
De verzamelmonsters moeten deskundig en doelmatig bewaard en behandeld worden; de bewaring moet geschieden in een afgesloten ruimte, waarin een temperatuur beneden 15° C. kan worden bereikt, welke ruimte afgesloten moet worden gedurende de tijd, dat niet wordt bemonsterd en of de monsterflesjes niet nodig zijn voor het onderzoek of
de reiniging der flesjes.
Voordat de monsters worden onderzocht, moet men ze goed mengen.. Dit mengen mag niet gepaard gaan met luchtinsluiting. De monsterflessen [083] worden eerst enige tijd in een waterbad van ± 40° C geplaatst (waardoor het vet vloeibaar wordt), daarna wordt door heen en weer zwenken der flessen de room goed door de melk vermengd, waarna men de monsters afkoelt tot ± 20° C. Het onderzoek moet n.l. bij deze temperatuur geschieden.
Een gemakkelijk uit te voeren en tevens nauwkeurige methode van vetbepaling der melk is die van Dr. GERBER.
Deze methode wordt in de praktijk bijna steeds voor massa-onderzoek toegepast. Men heeft voor dit onderzoek een centrifuge voor melkonderzoek nodig. Verdere benodigdheden zijn: butyrometers, pipetten van 10 ml, 10.77 ml en 1.05 ml, zwavelzuur, amylalkohol en gummistoppen; bovendien nog een waterbad.
De vetgehaltebepaling volgens Gerber is een z.g. empirische methode. Uitgaande van een bepaald volume melk (10.77 ml) wordt n.l. het vetgehalte in gewichts-procenten bepaald.
Door middel van het zwavelzuur wordt het vet uit de melk „vrij" gemaakt en kan zich - onder invloed van het hoge s.g. van het zuur en van de middelpuntzoekende kracht bij het centrifugeren - praktisch kwantitatief verzamelen in de geijkte, nauwe steel van de butyrometer.
Een scherpe en heldere afscheiding wordt door de amylalkohol bevorderd.
Teneinde voldoend nauwkeurige resultaten bij deze bepaling te krijgen is het noodzakelijk dat men zich stipt houdt aan de voorschriften.
Het onderzoek wordt als volgt uitgevoerd.
In een butyrometer wordt met een pipet of met een automatische buret 10 ml zwavelzuur met een s.g. van 1.816 ± 0.003 gedaan. (Fig. 28.) Hierna wordt de melk, na vooraf goed gemengd te zijn, met de pipet van 10.77 ml afgemeten. De melk wordt hierbij tot iets boven de merkstreep opgezogen, waarna men snel de wijsvinger op de pipet plaatst. Deze wordt nu uit het flesje omhoog getrokken en het onderste deel met een doek afgeveegd. Het flesje wordt nu iets schuin en de pipet loodrecht gehouden, waarbij deze laatste steunt in de hals van het flesje. De vinger licht men nu
een beetje op, zodat er melk uit de pipet kan vloeien. Dit moet voorzichtig gebeuren; men laat zoveel weglopen, dat de onderkant van de holle meniscus gelijk komt te staan met de merkstreep. De pipet wordt nu met de punt schuin tegen de binnenkant van de hals van de butyrometer geplaatst, waarna men de melk langzaam op het zwavelzuur
laat vloeien. Als de pipet leeg is gelopen, wordt deze in de hals van de butyrometer „afgestreken".
Er is dan juist 10.77 ml melk uit de pipet gelopen. Vervolgens wordt 1.05 ml amyialkohol in de butyrometer gebracht.
De butyrometer wordt hierna met een gummistop afgesloten. Opgemerkt kan worden, dat het afmeten van het zwavelzuur en de amylalkohol bij het massaonderzoek bijna steeds plaats vindt met behulp = van automatische buretten.
Hierna wordt de butyrometer krachtig geschud ( ½ minuut') waarbij men de butyrometer zo nu en dan laat omlopen
Heeft men een groot aantal monsters te onderzoeken, dan maakt men bij het schudden gebruik van een schudapparaat. (Fig. 29.) Na het schudden is de kaasstof geheel opgelost.
De butyrometers worden vervolgens in een waterbad van 65° C geplaatst, met de gummistop naar beneden (Fig. 30).
Na ongeveer 5 minuten worden ze in de centrifuge gelegd en wel zodanig, dat de stoppen van het middelpunt
van de centrifuge verwijderd zijn.
Er wordt nu gedurende 3 minuten gecentrifugeerd met [084] een snelheid van 1000 à 1200 toeren per minuut. De snelheid van de centrifuge wordt gecontroleerd met een daarop aangebrachte toerenteller (Fig. 31). Na stilstand der centrifuge worden de butyrometers, met de gummistop naar beneden, in een waterbad van 65° C. geplaatst (Fig. 32).
Het vet heeft zich tengevolge van het centrifugeren in het nauwe gedeelte van de butyrometer met de schaalverdeling
verzameld. Na 3 minuten kan het vetgehalte worden afgelezen. Dit moet vlug gebeuren, daar anders de inhoud van de butyrometer weer afkoelt en de aflezing niet nauwkeurig zou zijn. De butyrometer moet zuiver loodrecht worden gehouden en de onderkant van de vetkolom op een deelstreep voor een heel procent worden ingesteld, hetgeen kan worden verkregen door de gummistop iets hoger eventueel iets lager te draaien. Men telt nu de „hele" deelstrepen en ziet verder, hoe hoog de onderkant van de meniscus van het vet staat.
Het vetgehalte wordt tot in 0.05 procenten nauwkeurig afgelezen.-In de butyrometer in Fig. 30 is het vetgehalte 3.30 %. (5,30-2,00) De afgelezen hoeveelheid vet geeft het vetgehalte in gewichtsprocenten aan. In het algemeen is het aan te bevelen de vetgehaltebepaling in duplo uit te voeren. Opgemerkt dient te worden dat alleen dan betrouwbare
uitkomsten worden verkregen, ingeval het onderzoek met nauwgezetheid wordt uitgevoerd en de voorschriften precies worden opgevolgd.

Is hier iemand bekend met de Gerber-methode? Zo ja, kan dit doorgaan als een voorbeeld van een kwantitatieve analyse methode?
'You always wish you could go back and do some things a little differently, but I learned a great deal, so it's O.K.
I don't take myself all that sirious, so I can look back and laugh' - Mark Wahlberg

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures