Springen naar inhoud

Als wij allemaal golven zijn...


 • Log in om te kunnen reageren

#1

carbon

  carbon


 • >100 berichten
 • 112 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 april 2009 - 01:05

lambda = h/(mc²)

Elk object met massa m heeft ook een golflengte lambda. Hoe kunnen we die golf inbeelden als dat object zich eigenlijk niet voortplant, aangezien elke golf toch een voortplantingssnelheid heeft? Als wij golven zijn, maar ook stil kunnen staan, hoe kan dat? Zijn wij dan staande golven in het ruimte-tijd-continuüm of zoek ik het al te exotisch?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


 • Gast

Geplaatst op 10 april 2009 - 07:28

Het gaat hier niet over jou persoon, maar over de materie waaruit alles is opgebouwd. Ik vrees dat je op een vreselijk dwaalspoor zit en best wat stappen achteruit zou nemen.

#3

Bubbles

  Bubbles


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 13 april 2009 - 19:25

Het gaat hier niet over jou persoon, maar over de materie waaruit alles is opgebouwd. Ik vrees dat je op een vreselijk dwaalspoor zit en best wat stappen achteruit zou nemen.


In mijn opzicht (of persoonelijk inzicht) heeft hij het anders niet helemaal verkeerd.

Massa is een hoeveelheid energie die plaatselijk gebonden is.
Aan elke hoeveelheid energie is een "frequentie" verbonden.

Als je van draaiingen uitgaat voor creeren van extra velden (in de volgorde: elektrisch=0, magnetisch=1, elektromagnetisch=2 en gravitatie=3), heb je voor iedere onafhankelijke draaing een extra dimensie nodig.
b.v. om een magnetisch veld te creeren heb je minimaal drie dimensies nodig: twee voor de draaiing, want een cirkel bestaat alleen in twee dimensies, en de tijd als extra dimensie waardoor het magnetisch veld loodrecht op het elektrisch geladen draailak ligt (in de derde dimensie).
De frequentie van de draaing bepaald de sterkte van het magnetisch veld (ofwel "amplitude").

Voor een elektromagnetische golf heb je een extra dimensie nodig: nu draai je het al in de eigen twee dimensies draaiende vlak om een as die niet meedraait maar wel in het vlak ligt. Het vlak draait door de derde dimensie heen met dezelfde tijd dimensie nog als dimensie van verandering. Nu heb de een extra frequentie die in dit geval niet de amplitude maar de frequentie van de elektromagnetische golf is.

We hebben nu onze bekende vier dimensies (uitgaande ervan dat tijd de vierde is...)

We hebben het elektrische veld (stil, geladen met elektronen, of juist ontladen van een aantal elektronen), we hebben het magnetische veld (draaiend elektrisch veld), en het elektromagnetische veld (tweede draaing).
Dat laatste is eigenlijk een dubbeldraaiend elektrisch veld.

Nu brengen we twee dingen in het geding:
1) de lichtsnelheid - de snelheid waarmee een dubbeldraaiend elektrisch veld zich uitbreidt.
2) de massa van de elementen: de elektronen, protonen en neutronen om het even makkelijk te houden.

E=mc^2 - elke massa heeft een inherente Energie die zich uit de lichtsnelheid laat berekenen.
(ervan uitgaand dat de tijd daadwerkelijk een extra dimensie is, zou je de lichtsnelheid zelfs als omrekenfaktor
voor sekonden naar meters kunnen gebruiken: 1 meter tijd is ongeveer 1/300.000.000 sekonde).

E=m - massa is dan daadwerkelijk een vorm van energie.

Bovendien weten wij dat massa de lichtsnelheid niet als zodanig daadwerkelijk kan bereiken, want door hoe dichter je bij C komt, hoe hoger de massa ten opzichte van de omgeving, en hoe langzamer de tijd in het voorwerp zich afspeelt.
Gezien het feit dat alleen licht (een dubbeldraaiend elektrisch veld) lichtsnelheid kan bereiken, zou het punt waarop massa lichtsnelheid zou bereiken zelf een elektromagnetische golf worden (licht) met E=mc^2 aan energie.

Wat er in mijn inzicht gebeurt is het volgende: door het weghalen van een dimensie (rotatie), degradeer je de massa (die gravitatie veroorzaakt) tot een dimensie lager: de electromagnetische golf.
Die extra rotatie zou zich loodrecht in een extra dimensie moeten afspelen ten opzichte van de bekende vier : een vijfde dimensie die wij in Kilogram bemeten, oftewel de hoeveelheid energie opslag die het gravitatieveld doet ontstaan.

Maar het omzetten van massa in energie en andersom is niet eenvoudig, zoals we weten.

Gezien het feit dat die draaing ten opzichte van de andere twee er weer loodrecht op staat, kan die in twee richtingen plaatsvinden: een positieve (protonen en positronen met massa en "lading") en een negatieve (elektronen en negatieve protonen met een kleinere massa en lading).
Want, bij elke trio aan "onderdelen" (draaiing diemensies) zijn er ten opzichte van een Centrum (de Tijd) twee spiegelende mogelijkheden tot het object in het midden. Denk als Voorbeeld daarbij aan het C/Koolstof atoom dat verbonden met drie verschillende Elementen gepolariseerd licht de ene of de andere richting op kunnen laten draaien).

De Lading/Massa Verhoudingen zijn met de sub-deeltjes (Leptonen?) beter in te delen: +2/3, massa "a" en -1/3, massa "b" - waarbij het proton 2*[+2/3]+[-1/3], een massa van 2a+b met een lading van +1 heeft, het elektron 3*[-1/3] een massa van 3b met een lading van -1, en het neutron [+2/3]+2*[-1/3] een massa van a+2b en een lading van 0 heeft. Voor de anti-deeltjes heb je nog de [-2/3] end [+1/3]. Een gedeelte van de massa is de energie die nodig is het geheel samen te houden.
Dat betekend dat je in de basis twee verschillende massa's en twee verschillende ladingen (derde draai>>richting<<) hebt. De frequentie van de draaing in de tijd is in dit geval de hoeveelheid massa/sterkte van het gravitische veld.

Vanaf dit punt kun je de Redenering omdraaien: met elke draaing die je aan een (geladen) massa meegeeft draai je gedeeltelijk tegen één van de komponenten in en daardoor ontstaat een ander soort veld, waarvan de sterkte van de draaingsfrequentie in de tijd afhangt.
Tenslotte kun je een draaiend magnetisch veld gebruiken om elektriciteit op te wekken (dynamo) en vice-versa (elektromotor, wat in feite zelfs hetzelfde onderdeel is). Het werkt altijd twee kanten op.

Samengevat, bij gebruik van een elektrisch geladen massa:

aantal draaidimensies,soort veld,sterkte afhankelijk van,richting van draaing bepaald:
0,elektrisch,hoeveelheid extra of missende elektronen/geladen deeltjes,[alleen intern: (3) lading is positief of negatief]
1,magnetisch vold,lading en draaifrequentie,noordpool/zuidpool richting
2,elektromagnetische golf/licht,sterkte van magnetisch veld (amplitude) and (draai-)frequentie,de vector van de elktromagnetische golf in de ruimte.
3,gravitatie veld/massa,energie van de elektromagnetische golf en frequentie van de derde draaiing,lading: + of -.

Maar we hebben geen goed idee hoe we de derde draaing van een massa kunnen opheven zodat we elektromagnetische energie puur uit massa kunnen laten ontstaan, want het accelleren van geladen deeltjes in een deeltjesversneller voegt wel extra energie toe aan het deeltje, maar op de één of andere manier niet genoeg om het "open te breken" tot een elektromagnetische golf, wat een pure massa-desintegratie zou betekenen, ofwel volledige conversie van massa in energie.

Ook het genereren van massa (kunstmatige gravitatie bij wijze van spreken) is een probleem, want hoe kunnen we aan een elektromagnetische golf een extra draaing geven ? Met glasfiber kunnen we een lichtbundel wel weer in een rondje laten gaan, maar dat loopt in dezelfde drie dimensies (plus tijd) als de twee inherente draaingen, waardoor alleen de twee draaingen in hun richting iets veranderen.

Hoewel er in beide richtingen wel al wat is gedaan:
Door twee sterk opgeladen platen kunnen we een gamma straling splitsen in een elektron en een positron.
Door het toevoegen van elektrische energie in een plasma kunnen we elektronenbanen laten verspringen waardoor ultraviolette golven ontstaan.

Maar dit is allemaal op zeer gering niveau.

#4

Jajaja

  Jajaja


 • >250 berichten
 • 270 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 14 april 2009 - 22:11

volgens mij staan we ook niet helemaal stil maar bewegen we (in de tijd (van de oerknap af))
Niemand is slim genoeg om z'n eigen domheid te bevatten.

#5

F6A550

  F6A550


 • 0 - 25 berichten
 • 3 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 02 mei 2009 - 15:03

lambda = h/(mc²)

Elk object met massa m heeft ook een golflengte lambda. Hoe kunnen we die golf inbeelden als dat object zich eigenlijk niet voortplant, aangezien elke golf toch een voortplantingssnelheid heeft? Als wij golven zijn, maar ook stil kunnen staan, hoe kan dat? Zijn wij dan staande golven in het ruimte-tijd-continuüm of zoek ik het al te exotisch?

Ten eerste zijn de deeltjes waaruit wij bestaan op atomair niveau constant in beweging.
Ten tweede kunnen we nooit stilstaan in ruimte-tijd, aangezien elk deeltje zich met de lichtsnelheid voortplant in ruimte-tijd.

#6

mathfreak

  mathfreak


 • >1k berichten
 • 2769 berichten
 • Pluimdrager

Geplaatst op 02 mei 2009 - 15:16

Ten tweede kunnen we nooit stilstaan in ruimte-tijd, aangezien elk deeltje zich met de lichtsnelheid voortplant in ruimte-tijd.

Dat gaat alleen op voor deeltjes met een massa 0, zoals fotonen. Als de massa van een deeltje ongelijk aan 0 is (bijvoorbeeld bij een elektron) kan zo'n deeltje nooit met de lichtsnelheid reizen omdat de massa en de energie van zo'n deeltje dan oneindig groot zou moeten zijn, wat echter niet mogelijk is.
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel

#7

F6A550

  F6A550


 • 0 - 25 berichten
 • 3 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 02 mei 2009 - 15:31

Dat gaat alleen op voor deeltjes met een massa 0, zoals fotonen. Als de massa van een deeltje ongelijk aan 0 is (bijvoorbeeld bij een elektron) kan zo'n deeltje nooit met de lichtsnelheid reizen omdat de massa en de energie van zo'n deeltje dan oneindig groot zou moeten zijn, wat echter niet mogelijk is.

Volgens de speciale relativiteitstheorie bewegen alle deeltjes zich aan de lichtsnelheid voort in ruimtetijd.
Hierdoor gaat voor een stilstaand deeltje (in onze 3D-ruimte) de tijd sneller voorbij dan voor een bewegend deeltje.
Voor een foton, dat zich in de ruimte aan lichtsnelheid voortbeweegt, gaat er dus ook geen tijd voorbij.

#8

mathfreak

  mathfreak


 • >1k berichten
 • 2769 berichten
 • Pluimdrager

Geplaatst op 02 mei 2009 - 17:05

Volgens de speciale relativiteitstheorie bewegen alle deeltjes zich aan de lichtsnelheid voort in ruimtetijd.
Hierdoor gaat voor een stilstaand deeltje (in onze 3D-ruimte) de tijd sneller voorbij dan voor een bewegend deeltje.
Voor een foton, dat zich in de ruimte aan lichtsnelheid voortbeweegt, gaat er dus ook geen tijd voorbij.

In dat geval vrees ik dat je de relativiteitstheorie niet goed begrepen hebt. Een deeltje beweegt zich weliswaar door de ruimtetijd, maar zoals uit de zogenaamde Lorentztransformaties is af te leiden kan een deeltje met een massa ongelijk aan 0 nooit de lichtsnelheid bereiken.
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel

#9

Razerwint

  Razerwint


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 03 mei 2009 - 19:01

Los van de vraag of we nu wel of niet bewegen (een vraag die niet te beantwoorden is aangezien wel en niet bewegen twee identieke dingen zijn) lijkt het me niet waar dat we allen uit één golf bestaan. Volgens de stringtheorie bestaan we uit golven maar die is nog niet bewezen. En dat een foton nu een pakketje energie is, dat is leuk maar dat wil niet zeggen dat wij een frequentie hebben. Dat de hoeveelheid massa die we bevatten nu gelijk is aan een bepaalde frequentie (die trouwens wel heeeeeeeel hoog moet zijn dan) wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk onze frequentie is. Daarbij is één enkele foton met een energie gelijk aan onze massa onmogelijk volgens de quantum theorie als ik het goed heb. Maar daar ben ik een grote noob in dus zeker weten doe ik het niet. Die frequentie kan je iig ook splitsen in kleinere frequenties om op dezelfde hoeveelheid energie uit te komen. Kortom, ik ben het er niet mee eens dat we allemaal uit golven bestaan zolang de snaartheorie niet is bewezen.

#10

Math-E-Mad-X

  Math-E-Mad-X


 • >1k berichten
 • 2477 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 04 mei 2009 - 18:25

In dat geval vrees ik dat je de relativiteitstheorie niet goed begrepen hebt. Een deeltje beweegt zich weliswaar door de ruimtetijd, maar zoals uit de zogenaamde Lorentztransformaties is af te leiden kan een deeltje met een massa ongelijk aan 0 nooit de lichtsnelheid bereiken.

Wat jij bedoelt is dat een deeltje met massa nooit met de lichtsnelheid door de ruimte kan bewegen. Maar hij heeft idd gelijk dat alle deeltjes met c door de tijd-ruimte bewegen. Alleen is dit wel een beetje een vaag begrip, immers wat is een beweging door de tijd-ruimte? Dit betekent bijvoorbeeld dat als je stil staat je ook zou kunnen zeggen dat je met een snelheid c in de tijdsrichting beweegt en met snelheid 0 in de x- y- en z-richting.
while(true){ Thread.sleep(60*1000/180); bang_bassdrum(); }

#11

mathfreak

  mathfreak


 • >1k berichten
 • 2769 berichten
 • Pluimdrager

Geplaatst op 04 mei 2009 - 21:11

Wat jij bedoelt is dat een deeltje met massa nooit met de lichtsnelheid door de ruimte kan bewegen. Maar hij heeft idd gelijk dat alle deeltjes met c door de tijd-ruimte bewegen. Alleen is dit wel een beetje een vaag begrip, immers wat is een beweging door de tijd-ruimte? Dit betekent bijvoorbeeld dat als je stil staat je ook zou kunnen zeggen dat je met een snelheid c in de tijdsrichting beweegt en met snelheid 0 in de x- y- en z-richting.

Als je zegt dat alle deeltjes met c door de ruimtetijd bewegen houdt dat naar mijn mening in, dat je veronderstelt dat alle deeltjes met een snelheid c, dus lichtsnelheid, voortbewegen door de ruimtetijd, maar dat gaat alleen op voor massaloze deeltjes, zoals fotonen.

Veranderd door mathreak, 04 mei 2009 - 21:12

"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel

#12

Math-E-Mad-X

  Math-E-Mad-X


 • >1k berichten
 • 2477 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 mei 2009 - 15:21

Als je zegt dat alle deeltjes met c door de ruimtetijd bewegen houdt dat naar mijn mening in, dat je veronderstelt dat alle deeltjes met een snelheid c, dus lichtsnelheid, voortbewegen door de ruimtetijd, maar dat gaat alleen op voor massaloze deeltjes, zoals fotonen.

We kunnen natuurlijk een welles-nietes discussie over definities gaan houden, maar ik wil alleen maar uitleggen wat de andere gast volgens mij bedoelde, en daar had hij gelijk in.
while(true){ Thread.sleep(60*1000/180); bang_bassdrum(); }

#13

mathfreak

  mathfreak


 • >1k berichten
 • 2769 berichten
 • Pluimdrager

Geplaatst op 06 mei 2009 - 18:38

We kunnen natuurlijk een welles-nietes discussie over definities gaan houden, maar ik wil alleen maar uitleggen wat de andere gast volgens mij bedoelde, en daar had hij gelijk in.

Nee, volgens mij bedoelde hij iets anders, maar formuleerde hij het verkeerd. Beschouw een ruimte-tijddiagram met daarin een toekomstige lichtkegel en een verleden lichtkegel. Deze lichtkegels breiden zich vanuit een punt dat we het heden noemen uit met de lichtsnelheid. Deeltjes met een massa ongelijk aan 0 bevinden zich op een wereldlijn binnen zo'n lichtkegel, en deeltjes met een massa 0 bevinden zich op een wereldlijn op het oppervlak daarvan. Je kunt dus wel stellen dat een deeltje een wereldlijn doorloopt binnen of op het oppervlak van een lichtkegel, en dat deze lichtkegel zich met de lichtsnelheid uitbreidt, maar dat is iets anders dan te stellen dat alle deeltjes met de lichtsnelheid bewegen, en dat was wat hij formuleerde, maar wat hij mogelijk niet zo bedoelde.

Veranderd door mathreak, 06 mei 2009 - 18:39

"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel

#14

F6A550

  F6A550


 • 0 - 25 berichten
 • 3 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 mei 2009 - 18:52

Nee, volgens mij bedoelde hij iets anders, maar formuleerde hij het verkeerd. Beschouw een ruimte-tijddiagram met daarin een toekomstige lichtkegel en een verleden lichtkegel. Deze lichtkegels breiden zich vanuit een punt dat we het heden noemen uit met de lichtsnelheid. Deeltjes met een massa ongelijk aan 0 bevinden zich op een wereldlijn binnen zo'n lichtkegel, en deeltjes met een massa 0 bevinden zich op een wereldlijn op het oppervlak daarvan. Je kunt dus wel stellen dat een deeltje een wereldlijn doorloopt binnen of op het oppervlak van een lichtkegel, en dat deze lichtkegel zich met de lichtsnelheid uitbreidt, maar dat is iets anders dan te stellen dat alle deeltjes met de lichtsnelheid bewegen, en dat was wat hij formuleerde, maar wat hij mogelijk niet zo bedoelde.

Dat was absoluut niet wat ik bedoelde, leg me aub geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb.
Wat ik bedoelde was wat Math-E-Mad-X al eerder uitgelegd heeft: hoewel het een vaag begrip is verlies je snelheid die je normaal gebruikt om door de tijddimensie te bewegen als je door de ruimte beweegt, daardoor gaat de tijd trager voorbij voor een lichaam in beweging.
Stel: een lichaam beweegt zich aan snelheid c door de ruimte, dan is zijn 'snelheid door de tijd' gelijk aan 0.
Als dat lichaam zich helemaal niet beweegt door de ruimte is zijn 'snelheid door de tijd' gelijk aan c.

#15

mathfreak

  mathfreak


 • >1k berichten
 • 2769 berichten
 • Pluimdrager

Geplaatst op 07 mei 2009 - 17:57

Dat was absoluut niet wat ik bedoelde, leg me aub geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb.

Als dat niet was wat je bedoelde heb ik je uitleg verkeerd geïnterpreteerd, maar ik verzeker je dat het nooit mijn bedoeling is geweest om de indruk te wekken dat ik je woorden in de mond probeerde te leggen die je nooit gebruikt hebt. Bij deze mijn excuses voor het wekken van die indruk.

Wat ik bedoelde was wat Math-E-Mad-X al eerder uitgelegd heeft: hoewel het een vaag begrip is verlies je snelheid die je normaal gebruikt om door de tijddimensie te bewegen als je door de ruimte beweegt, daardoor gaat de tijd trager voorbij voor een lichaam in beweging.

Dat de tijd dan trager verloopt klopt, omdat dat volgt uit de Lorentztransformatie.

Stel: een lichaam beweegt zich aan snelheid c door de ruimte, dan is zijn 'snelheid door de tijd' gelijk aan 0.
Als dat lichaam zich helemaal niet beweegt door de ruimte is zijn 'snelheid door de tijd' gelijk aan c.

Dat klopt, aangezien de lengte van de 4-snelheid de waarde c heeft. Het was me eerlijk gezegd niet duidelijk wat je precies bedoelde, maar nu wel.
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures