Springen naar inhoud

'politie corrupt'


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 08:33

Binnenkort moet een 29-jarige Tilburger zich bij de politierechter verantwoorden voor het -al weer enkele jaren geleden- dragen van een T-shirt met daarop (vrijwel) het politielogo in combinatie met het woord 'corrupt'. De zaak zou -zo begrijp ik- worden geseponeerd doch het OM heeft dit nagelaten en alsnog besloten tot vervolging over te gaan.

De termijn zal uiteraard mogelijk van invloed zijn op het oordeel van de rechtbank, doch die termijn wil ik buiten beschouwing laten in mijn overwegingen (in dit topic).

Het gaat volgens justitie om belediging. Het is mij onbekend of het belediging van de individuele verbalisant zou betreffen, dan wel om belediging van het instituut politie zou gaan.

Belediging dient opzettelijk te zijn om strafbaar te kunnen zijn. Als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling, bijvoorbeeld wegens diefstal, dan is het niet strafbaar -althans is er geen sprake van vervolgbare belediging volgens het Wetboek van Strafrecht- om de persoon in kwestie een dief te noemen. Een onherroepelijke vrijspraak wordt -volgens het Wetboek van Strafrecht- gezien als het niet hebben plaatsgevonden van het eerder ten laste gelegde.

In de vigerende wetsartikelen wordt consequent gesproken over de beledigde als iemand, dat wil zeggen een natuurlijk persoon. In artikel 267 evenwel worden in lid 1 het openbaar gezag, openbaar lichaam, en openbare instelling genoemd. Lid 2 spreekt van een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Lid 3 heeft het over het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

De Tilburger kan uiteraard de bedoeling hebben gehad met het T-shirt te suggereren dat hij van de politie was en omkoopbaar was. Met zo'n opzet is er geen sprake van opzet tot belediging en zal vrijspraak moeten volgen. Eind goed, al goed.

Ook kan er sprake zijn van een zo duidelijk waarneembare overdrijving dat er van ernst geen sprake meer is. Daarmee zou e.e.a. moeten vallen onder humoristisch bedoelde uitlatingen e.d., en zou vrijspraak moeten volgen. Zo waren er in Heemskerk een kleine twintig jaar geleden T-shirt in omloop met de tekst 'shovelcity', nadat een werknemer van de Hoogovens met relatieproblemen een shovel van drie meter breed en vier meter hoog van het Hoogovensterrein wegnam en daarmee naar het huis van zijn (ex-partner) in Heemskerk reed, onderweg de nodige auto's verwoestende, om uiteindelijk in de schuur tot stilstand te komen.

De Tilburger kan niet van mening zijn dat alle politieagenten corrupt zijn. Hij kent ze immers niet allemaal.

De Tilburger liep op straat, onderweg naar de sigarenboer. Hij heeft dus niet bij het politiebureau demonstratief staan dansen. Hij kon evenmin weten of mocht aannemen dat hij onderweg naar de sigarenboer een agent zou tegenkomen die aanstoot zou nemen aan zijn T-shirt. Dat hij juist de bewuste verbalisant tegenkwam is helemaal toeval. Van een opzettelijke bedoeling om juist de betreffende verbalisant te beledigen kan zo helemaal geen sprake zijn.

Het is een feit dat er agenten onherroepelijk zijn veroordeeld wegens corruptie. Ook zijn in een aantal gevallen agenten onherroepelijk vrijgesproken van de ten laste gelegde corruptie.

Wat dus overblijft is of er sprake is van belediging conform 267 lid 1; i.c. belediging van het openbaar gezag. Artikel 267 betreft slechts het in bepaalde gevallen kunnen opleggen van een hogere gevangenisstraf. De (opzettelijke) belediging, beschreven in de aan artikel 267 voorafgaande artikelen, dient nog steeds aan een persoon gericht te zijn. Het is dus niet mogelijk het instituut politie te beledigen. De Tilburger moet daarom worden vrijgesproken omdat er geen sprake is van een strafbaar feit.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 10:47

In een ander geval dan dat van deze Tilburger is de winkelier, die zo'n T-shirt te koop aanbood, gevraagd dit te verwijderen uit zijn etalage. Daarna dook het shirt weer op en, voor zover ik mij kan herinneren, is de voorraad van dat shirt daarop in beslag genomen. In het proces-verbaal werden verschillende feiten aangevoerd; a. belediging van de politie als instituut en in persoon (verklaring verbalisant) en, b. misbruik van het gedeponeerde logo van de politie.
Ten burele is er over gediscussieerd en bleek ook dat ieder van de ambtenaren zich persoonlijk beledigd zou voelen bij het ontmoeten van een persoon gekleed in een dergelijk shirt.
In de ogen van de politieambtenaar is het onacceptabel wanneer men, bijvoorbeeld op een braderie, toezicht loopt te houden op de openbare orde en veiligheid en daarbij voorafgegaan of gevolgd wordt door een persoon die deze mening wereldkundig maakt. Voor zover mij bekend heeft het OM in deze zaak een transactie aangeboden en de T-shirts laten vernietigen. Door de simpele aankoop van het shirt ontstaat voor de drager ervan opzet en het voornemen op deze wijze iedere politieambtenaar van corruptie te beschuldigen, subsidiair van het verkondigen van de mening dat het gehele politieapparaat corrupt is. Van ludiek, grappig, etc. moet ik persoonlijk niets hebben.

#3

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 12:28

Het gaat om de vermeende strafbaarheid van de vermeende belediging. Misbruik van merkenrecht wil ik er dus buiten laten.

Of een beperkt aantal discussiërende agenten in het Tilburgse politiebureau zich beledigd zou voelen doet (hooguit) deels ter zake. Het gaat meer om de juridische grondslag, lees wat het wetboek van strafrecht stelt. Die ontbreekt in de reactie van gradus.

Het kan zijn dat de Tilburger het T-shirt net had gekocht, het thuis een paar uur aan heeft gehad, opeens bemerkte dat zijn sigaretten op waren en vergetende dat hij het bewuste T-shirt droeg naar buiten stapte om sigaretten te gaan halen en op de stoep de bewuste verbalisant tegen het lijf liep. Van voorwaardelijke opzet is dan geen sprake.

Er is geen sprake van dat de Tilburger de bewuste verbalisant is voorafgegaan of volgde tijdens diens beroepsuitoefening, zoals gradus half om half suggereert.
De stelling daarna van gradus 'Door de simpele aankoop van het shirt ontstaat voor de drager ervan opzet en het voornemen op deze wijze iedere politieambtenaar van corruptie te beschuldigen, subsidiair van het verkondigen van de mening dat het gehele politieapparaat corrupt is' is op zijn minst te hoog gegrepen, om niet te zeggen onzin.

Anders dan gradus kent de rechter het begrip ludiek hopelijk wel. Of de rechter dat hier van toepassing vindt zullen we binnenkort wel zien, doch iemand die persoonlijk niets moet hebben van ludiek of grappig …

Vraag aan gradus: ben jij een (Tilburgse) agent?

#4

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 13:05

Allereerst de laatste zin; Nee, ik ben geen Tilburgse agent.
De oorsprong van de reactie ligt anders.
Het ging er mij om aan te tonen dat er meerdere mogelijkheden waren om proces-verbaal op te maken en, na de tweede constatering (van mogelijke overtreding), is er uitgebreid gesproken over de te nemen actie. Uiteindelijk werd de door mij beschreven aanpak gekozen.
Ik wilde niet, heel of half, suggereren dat er een confronterende situatie is geweest, de actie werd namelijk ook ondernomen om dat te voorkomen
De suggestie dat het allemaal per ongeluk was, snijdt geen hout, ik kan ook met mijn hakbijl achter mijn broeksriem in mijn tuin rondlopen en plotseling een nieuwe boom gaan kopen, de oude per ongeluk omgehakt. Bij staande houding blijkt dan dat ik per ongeluk een voor onmiddellijk gebruik gereed wapen bij mij draag. Sorry, maar daar maakt iedere OvJ gehakt van (of mee, die bijl dan).
Mijn stelling dat de opzet door de aankoop ontstaat, blijft recht overeind. Tenzij je gewoon imbeciel bent, dan gelden andere vervolgingscriteria, ga je daar überhaupt niet mee de straat op, ook niet per ongeluk, je geeft toch niet € 12,00 of zo iets uit voor een zwart shirt met een tekst waar je niet mee eens bent. Ohh, verdachte, u is analfabeet en zag geen verschil tussen het plaatje op de politieauto en het shirt. O.K. gaat u maar weer. Ammehoela, de koper kan zich er best in vinden en neemt bij voorbaat het risico dat anderen, wie dan ook, hem op zijn shirt aan zullen spreken.
Maak een T-shirt met het brandweer logo en je woonplaats en de tekst: “Ik hou van pyromanen.” Ga naar de markt en let op de reacties. Ludiek of niet, het wordt je door de meerderheid beslist niet in dank afgenomen. Ik hoop dat de rechter dat ook niet doet.

#5

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 13:46

Daar ga je weer, gradus. 'Ik hoop dat de rechter dat ook niet doet'. Het gaat er niet om wat jij wilt of hoopt, maar wat in de onderhavige kwestie juridisch juist is. En daar laat je je wederom niet over uit.

De vergelijking met het omhakken van een boom gaat volledig mank, ik ga het niet eens uitleggen. Als je niet de moeite neemt je in een juridisch topic juridisch uit te laten, doe me dan een lol en blijf weg van dit topic.

#6

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 09 april 2009 - 14:57

Daar ga je weer, gradus. 'Ik hoop dat de rechter dat ook niet doet'. Het gaat er niet om wat jij wilt of hoopt, maar wat in de onderhavige kwestie juridisch juist is. En daar laat je je wederom niet over uit.

De vergelijking met het omhakken van een boom gaat volledig mank, ik ga het niet eens uitleggen. Als je niet de moeite neemt je in een juridisch topic juridisch uit te laten, doe me dan een lol en blijf weg van dit topic.

Een rechter heeft toch nog steeds ruimte om te beoordelen wat beledigend is of niet? Ik vind dat Gradus duidelijke dingen zegt.
Ik kan mij best voorstellen dat politie corrupt noemen in een onderbouwd en gemotiveerd artikel niet als beledigend beschouwd wordt en gewoon als provocatie op een T-shirt wel. Wat ludiek is, provocatie of beledigend zijn toch geen onwrikbare regels, maar dingen binnen een context?
Eric

#7

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 15:57

Zucht .... daar gaan we weer. 'Gewoon provocatief' is een niet op feiten gebaseerde aanname / conclusie jouwerzijds. Het gaat allereerst om het wetboek van strafrecht, en niet om wat een willekeurige boerenlul of agent belediging vindt.

#8

Phys

  Phys


 • >5k berichten
 • 7556 berichten
 • VIP

Geplaatst op 09 april 2009 - 16:26

Dommerik, misschien raak je wat minder geïrriteerd als je beter leest.

Het gaat (...) niet om wat een willekeurige boerenlul of agent belediging vindt.

Een rechter heeft toch nog steeds ruimte om te beoordelen wat beledigend is of niet?

en

'Gewoon provocatief' is een niet op feiten gebaseerde aanname / conclusie jouwerzijds.

Ik kan mij best voorstellen dat politie corrupt noemen in een onderbouwd en gemotiveerd artikel niet als beledigend beschouwd wordt en gewoon als provocatie op een T-shirt wel.

E. Desart zegt niet dat híj dit aanneemt of concludeert, maar dat hij zich kan voorstellen dat een rechter het als zodanig beschouwt.
Never express yourself more clearly than you think.
- Niels Bohr -

#9

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 17:27

OK, D.,
If that’s the way your cookie crumbles;
Dan som ik op wat er m.i. gebeurde en moet leiden tot vervolging ingevolge art. 267, lid 1 EN 2 Sr. en ga ik, bij gebrek aan jurisprudentie terzake, voor het hele riedeltje.
A. is de constatering, door een ambtenaar, van overtreding van art. 261 Sr. lid 1 en 2, waarvan PV wordt opgemaakt;
B. is de verwoording in het PV waaruit blijkt dat VD opzettelijk, eer of goede naam aanrandt, met het doel daaraan ruchtbaarheid te geven (lid 1), hetgeen blijkt uit; door middel van, afbeeldingen, openlijk tentoongesteld;
C. subsidiair kan art 262 Sr., lid 1, wetende dat het niet waar is, een plaatsje krijgen in de tenlastelegging, maar dat hoeft niet;
D. subsidiair komt dan art. 266, lid 2 aan de beurt, waarin (nogmaals) de belediging in geschrift of afbeelding genoemd wordt;
E. tot slot komt dan art. 267; dat eigenlijk zegt; als hier om eenvoudige belediging ingevolge de voorgaand genoemde artikelen gaat, en daarmee het openbaar gezag, lichaam of instelling (lid1) en, cq. of, de ambtenaar persoonlijk -bij het aanschouwen van de afbeelding (lid 2)-, beledigd wordt of worden, dan…..

Onder A staat dus dat de ambtenaar het ziet gebeuren en meent, onder B, dat deze persoon expres met zo’n t-shirt aan de straat op is gegaan, dat hoeft hij niet te bewijzen, hij constateert dat deze persoon het shirt onder zich heeft, waarschijnlijk rechtens verkregen heeft door koop en verkoop en de afbeelding op de openbare weg tentoon stelt. Of de drager zich achter het gestelde in de afbeelding schaart doet daarbij ook niet terzake.
Wel kan, onder C, interessant zijn mee te laten wegen of VD weet dat hetgeen hij laat zien niet waar is, maar dat heeft dan alleen gevolgen voor zijn verdediging. Het neemt de wind uit de zeilen van de raadsman, die dan moet gaan verdedigen dat hij het niet kon weten; de analfabeet uit mijn eerdere reactie.
Om het volledig te maken gaat het PV verder met de vermelding onder D, en mijn nadruk ligt daarbij op de openbaarheid en de aanbieding van de afbeelding, VD draagt het shirt immers, misschien wel met enige trots, op de borst en laat het een ieder zien.
Nu weten we dat het een eenvoudige belediging is, dat kan eigenlijk niet meer missen, en komt als klap op de vuurpijl art. 267 op tafel, onder E, en dat toont dan m.i. aan dat, hoe dan ook, VD als pleger van de overtreding van de voorgaande artikelen de bedoeling had om de politie in het algemeen en de constaterende ambtenaar in het bijzonder, te beledigen. Art. 267 alleen is toch niet van toepassing want de strafbaarheid ontstaat toch allen in combinatie met, of als gevolg van het gestelde in, andere artikelen?
Daar is, denk ik, ook in het requisitoir geen speld tussen te krijgen en de verdediging moet wel met heel bijzondere argumenten aankomen om VD’s onschuld te laten blijken.
Schiet er maar een gat in.

Veranderd door gradus, 09 april 2009 - 17:31


#10

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 april 2009 - 18:19

Now we're talking, gradus. Ik zal het geheel nog even lek schieten voor zover het -zie mijn eerdere postings- al niet lek was, doch hier ten huize moet eerst nog even ordinair geklust worden.

Veranderd door Dommerik, 09 april 2009 - 18:20


#11

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 april 2009 - 11:18

Mooi zo, dat geeft mij de gelegenheid er nog wat anders over te zeggen.
We moeten namelijk uitgaan van de basis en die gaat (m.i.) zo:
Verbalisant (A) ziet verdachte (VD) lopen in het shirt. Spreekt hem daarop aan en schrijft een Kennisgeving van Bekeuring uit (KvB) wegens belediging, feit G 077 van het transactiebesluit (april 2008) waarvan de tekst luidt: belediging, schriftelijk in het openbaar. Hiervoor staat in de betreffende kolom geen bedrag, dat is aan de OvJ om te bepalen.
Geheel terzijde: En zal vervolgens de overtreding doen ophouden, bijvoorbeeld door VD te bevelen het T-shirt ter plekke binnenste buiten aan te doen, zo niet, dan wordt het een heel andere zaak!
A gaat vervolgens naar het bureau en maakt een ambtelijk verslag.
Wanneer in dat ambtelijk verslag tekst voorkomt die lijkt op:

IK was geschokt door deze belediging van mijzelf, mijn korps en mijn werkgever.”

Ontstaat voor het OM voldoende grond om ten aanzien van A te vervolgen wegens persoonlijke belediging (261 Sr., lid 1, opzettelijk en lid 2, geschrift) en ten aanzien van het korps en de werkgever te gaan naar 266 Sr., lid 1, elke opzettelijke belediging, en, lid 2, niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen enz… openbare belangen.
Daarmee is de weg open naar art. 267, lid 1, het openbaar gezag, en als het moet, kan daarbij ook A nog een keer ten tonele verschijnen door lid 2, waarin deze expliciet benoemd wordt gedurende (of ter zake van) de rechtmatige ambtsbediening.
Op die manier zijn alle kanten dubbel afgedekt maar ik kan mij voorstellen dat het OM niet verder gaat dan Art 266 Sr. lid 1 voor wat betreft de constatering dat er beledigd werd, om in lid 2 te stellen dat het geen eenvoudige belediging is en dus nader te specificeren met behulp van 267 Sr., lid 1 en 2, dat het enerzijds het openbaar gezag betreft en tevens A in persoon, tijdens diens optreden. Niet voor niets staat plotseling in Art. 267 Sr.; “….indien de belediging wordt aangedaan….” Hier is namelijk geen sprake meer van eenvoudige belediging, maar van een gewone, dus zwaardere, belediging.

#12

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 april 2009 - 12:02

Ik blijf er bij dat artikel 267 er tussen gefrommeld lijkt, op zijn zachtst gezegd. Ik heb nog gezocht naar de memorie van toelichting van het onderhavige artikel, doch deze heb ik niet gevonden. Zoals in mijn oorspronkelijke posting aangevoerd, wordt er ter zake van belediging consequent gesproken over 'iemand', een natuurlijk persoon derhalve. En dan opeens, in artikel 267, komen de begrippen openbaar gezag / openbaar lichaam / openbare instelling uit een hoge hoed om -ter zake van belediging- nergens in het wetboek van strafrecht nogmaals tevoorschijn te komen. De letter van het wetboek volgende, kan ik dan ook niet anders constateren dat A) belediging slechts een natuurlijk persoon kan betreffen, en B) dat artikel 267 slechts de bedoeling heeft om aan de rechter de vrijheid te geven een hogere gevangenisstraf op te leggen indien de beledigde onderdeel is tot het openbaar gezag / een openbaar lichaam / een openbare instelling behoort. Van belediging (van sec) het 'openbaar gezag' kan nimmer sprake zijn.

Het zou ook van de zotte zijn als het openbaar gezag / een openbaar lichaam / een openbare instelling wél sec zou kunnen worden beledigd. Artikel 267 zou dan een vrijbrief opleveren waar een land als China jaloers op zou zijn.
Nu heeft die situatie zich in Nederland -onder een iets ander wetboek van strafrecht- in de jaren dertig van de vorige eeuw overigens voorgedaan. Iemand liet zich over de rechtbank Amsterdam uit dat er sprake was van de klassevijand en klassejustitie. De persoon in kwestie werd -door diezelfde rechtbank- veroordeeld wegens belediging van de rechtbank.

Heden ten dage zou -de interpretatie van gradus van artikel 267 volgende- vrijwel elke kritiek op een openbaar bestuur als beledigend kunnen worden ervaren en tot vervolging en veroordeling wegens belediging kunnen leiden. Wie zich ten aanzien van het metrodebacle in Amsterdam over het stadsbestuur uit laat als 'incapabele bestuurders en geldverspillers' mag volgens gradus vervolging wegens belediging kunnen verwachten.
Met een bord met die tekst op straat lopen zou helemaal uit den boze zijn. De enge interpretatie van gradus zou dus tot ongewenste situaties kunnen leiden, namelijk tot een land waar de vrijheid van meningsuiting waar het het openbaar bestuur betreft geheel is uitgebannen. Van een democratische samenleving waarin burgers met elkaar discussieren en waarin kritiek op de overheid mag worden geleverd zou geen sprake meer zijn.

Het is duidelijk dat de enge interpretatie van gradus van artikel 267 niet door de wetgever bedoeld kan zijn. De beledigde kan slechts een natuurlijk persoon zijn. Waarvan akte.

Gradus' redenering van A-B-C-D etc. doet mij een beetje aan het volgende denken.
Een gans zwemt in een vijver. Er komt een vos voorbij, 'he' roept de vos, 'dat is mijn vijver'. Volgens de gans is het een openbare vijver. Na enige discussie besluiten de gans en de vos de zaak voor te leggen aan de rechtbank. De rechtbank, bestaande uit louter vossen, horen beide partijen geduldig aan waarna de gans eendrachtig wordt veroordeeld en opgepeuzeld.

Een zogenaamde 'constatering' van een politieambtenaar dat er sprake is van belediging is niet een eenduidig te maken constatering. Een auto kan sneller rijden dan 50 km/u, of langzamer rijden. Dat valt makkelijk te constateren. Zo simpel ligt het hier echter niet.
De 'constatering' van de politieambtenaar dat er sprake is van belediging is slechts zijn mening (met de nadruk op het woord mening), en ook niet meer dan dat. Nu naar zijn mening hijzelf en / of het openbaar gezag waar hij deel van uitmaakt onderwerp is van de belediging, is er van enige afstand geen sprake. Het beoordelingsvermogen van de politieambtenaar zou in het geding kunnen zijn, en dat is niet eens zo gek gedacht. Ik heb ook wel eens op het politiebureau gezeten om aangifte te doen vanwege iets dat volgens mij zeker bedreiging was en heb mij ook zeker bedreigd gevoeld, de agent in kwestie wist mij uit te leggen dat er geen sprake was van (vervolgbare) bedreiging, met begrip voor het feit dat ik mij bedreigd voelde. Wie aan een naar zijn mening beledigde over laat of er sprake is van vervolgbare belediging, weet het antwoord al. Laten we ook hopen dat de rechtbank in het geval van de Tilburger wijzer is dan de rechtbank uit het verhaaltje over de vos en gans.

Van opzettelijke belediging van de individuele agent kan geen sprake, dat is in een eerdere posting al betoogd. De bedoeling en opzet zoals gradus die onder B weergeeft betreffen geen feiten, maar slechts de mening van (kennelijk) de verbalisant. De feiten kunnen immers slechts tot één conclusie leiden, namelijk vrijspraak wegens het ontbreken van een strafbaar feit (ter zake van belediging).

Uiteraard hangt ook het nodige af van de woorden van de Tilburger of diens advocaat. Wie 's avonds laat met een stoeptegel langs een benzinestation loopt kan niet altijd worden veroordeeld wegens het bij zich hebben van inbraakgereedschap (de stoeptegel) of het voornemen een inbraak te gaan plegen. Het is vrij bekend dat in een proces-verbaal nogal eens worden weggelaten feiten, woorden, of omstandigheden die de conclusie of aannemelijkheid van een strafbaar feit teniet doen.

Plat gezegd: het gaat er niet om wat er in het proces-verbaal staat, maar wat er niet staat. En dan levert vaak verrassende zaken op.

De beweegredenen van de Tilburger hoeven niet beledigend van aard te zijn geweest. En waren dat ook niet. Daarvoor verwijs ik naar mijn eerdere postings.

Het is jammer dat dit topic zo weinig mensen trekt. Anders had ik wel een wedje (lees: poll) gewaagd. Zonder geld uiteraard, want dat zou strafbaar zijn. ;)

Net voor deze posting zie ik dat gradus nog een aanvulling heeft gemaakt. Die laat ik er nu even buiten. Maar een verwijzing naar rechtmatige bediening wil ik nog maken. In de jaren negentig van de vorige eeuw fietste een agent van zijn huis op weg naar zijn werk / het politiebureau, in volledig uniform. Onderweg wenste iemand de agent allerlei (al dan niet) beledigingen toe. Van 'rechtmatige bediening' was volgens de rechtbank geen sprake.

Ook zou het kunnen gebeuren dat een automobilist wordt staande gehouden wegens een (kleine) snelheidsovertreding en moet uitstappen. De automobilist heeft het T-shirt 'politie corrupt' aan. Levert dat belediging en rechtmatige bediening op? Nee dus. Uit de aankoop en het dragen van het T-shirt volgt niet onomstotelijk de bedoeling tot openbaring / belediging. Dat is blunder 1, gradus.

Veranderd door Dommerik, 10 april 2009 - 12:14


#13

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 april 2009 - 15:55

Hier dringt zich ook de mogelijkheid op dat wij in twee kampen verdeeld zijn, terwijl ik dat zou willen vermijden, en mij zou willen beperken tot de waarheidsvinding en daarop volgend de eventuele bestraffing als het een strafbaar feit blijkt te zijn.
Dat is een hele klus, want de constatering dat een belediging heeft plaatsgevonden is, inderdaad, geheel afhankelijk van de persoon die dat zou moeten kunnen constateren. Dat kan verbalisant niet, derhalve heeft de wetgever hem die mogelijkheid uit handen genomen door uit te sluiten dat een transactie wordt aangeboden.
Hiermee is de strafoplegging voorbehouden aan de OvJ en de eventuele latere toetsing daarvan aan de bevoegde rechter.
Eén en ander laat onverlet dat, hoe dan ook, sprake is van een gebeurtenis, dat is zeker, ook is zeker dat een wetsdienaar getroffen werd door een afbeelding die iemand spontaan op de openbare weg bij zich droeg. Voorts is zeker dat dit een afbeelding betrof die de politie als overheidsinstrument in een kwaad daglicht wilde stellen.
Terecht maakt verbalisant dan ook een Kennisgeving van Bekeuring op, hij/zij is daartoe bevoegd (te allen tijde overigens, in het gehele Rijk, binnen Europa). Omdat met de KvB alleen niets gedaan kan worden, moet gerelateerd worden hoe de belediging tot stand kwam en daartoe dient, tenminste, een ambtelijk verslag dat aan het PV gehecht wordt en daarmee een geheel wordt. Als de hele zaak door de molen is gegaan ligt deze voor de OvJ, om er wat van te vinden. Zodra hij er iets van vindt, moet daarvoor ook een rechtsgrond bestaan, daarvoor betalen we hem/haar, en moet die ook aan het verbaal gehecht worden. Soms is het gewoon een vet stempel: "Sepot"
Vermoedelijk is dat in deze onvoldoende, wanneer verbalisant zich persoonlijk beledigd voelde, en dat hoop ik dan maar, for arguments sake.
Ik denk D., dat we het tot zover eens zijn.
Sla ik gemakshalve even wat over en kom ik meteen bij de bestrijding van de validiteit van Art. 267 t.a.v. alles wat geen mens is.
Ik meen dat wetgever wel degelijk de intentie had ook zaken als beledigbaar te beschouwen. Het ligt in de lijn van de (Franse) oorsprong van het wetboek dat bijvoorbeeld voorwerpen van nationale waardigheid beledigd kunnen worden en als daar dan geen sanctie tegenover staat is het zinloos om het te verbieden. Voorbeeld: als je aan het Rijkswapen zakjes hondenstront zou hangen, zo ongeveer onder de staarten van de leeuwen, is dat hoogst waarschijnlijk een strafbare belediging. Ik probeer het in ieder geval niet.
Goed dan, de OvJ zit er naar te staren en komt m.i. tot de conclusie dat:
- VD kennelijk de bedoeling had de boodschap uit te dragen dat de politie - altijd - strafbare feiten pleegt, en;
- dat verbalisant meent dat VD hem/haar als drager van het politie uniform, cq werknemer bij de politie, ook -en bij voorbaat - als corrupt beschouwd.
Ik denk D., dat we daar van uit moeten gaan, maar eventueel wil ik de verbalisant wel schrappen, wanneer je per sé naar de onmogelijkheid van 267 toe wilt.

Ik meen dat inderdaad een ieder het recht heeft zich beledigd te voelen door overheidsorganen en vanzelfsprekend dan ook het recht heeft aangifte te doen van zo'n belediging. Dat kan m.i. niet anders in een rechtsstaat als de onze.
Wat wel kan is, dat de vermeende belediging pas een echte belediging wordt wanneer het overheidsorgaan een persoon, maar dan ook een zaak, met een strafbaar feit beledigd. Aangezien dat zo is, tenzij je dat wilt bestrijden, ontstaat automatisch de omgekeerde situatie ook. Er wordt per jaar veel geld uitgekeerd aan personen die door de overheid werden beledigd. De burger kan dus de overheid ook beledigen, maar dan wel met iets strafbaars. Bijvoorbeeld, met het in dienst hebben van idioten zal men de overheid niet kunnen beledigen, want het is niet strafbaar, maar de individuele ambtenaar zou zich dan wel weer beledigd mogen en kunnen voelen.

Ik mag straffeloos met een bord op mijn buik lopen om te vertellen dat B&W van Amsterdam verkwisters zijn die niet met geld om kunnen gaan. Ik mag die tekst niet vervangen door B&W van A'dam zijn dieven, want dat is een belediging aangezien diefstal verboden is.
Zo vat ik 267 op en acht het daardoor ook bruikbaar in deze zaak.
Wat je trouwens verzuimde te melden in de zaak van de gans in de vijver is, dat het raadsdier van de gans een terrier was die dol was op vossen.
Ik maak bezwaar tegen het aanhalen, zonder meer, van bedreiging. In alle gevallen dat er sprake is van bedreiging moet de verbalisant een PV opmaken, als hij/zij dat niet wil, wende men zich terstond tot de HoofdOvJ in het arrondissement. Zaak is wel dat er sprake moet zijn van een echte bedreiging. Als ik zeg; de volgende keer gooi ik een papieren vliegtuigje naar jouw kop kun je geen aangifte doen van bedreiging omdat de mogelijkheid aanwezig is dat dat vliegtuigje dan in je oog terecht komt. Zie ik je staan met de bijl uit mijn eerdere reactie en zeg je tegen mij: "Zie je deze? Die zit direct in jouw kop als je niet opdondert." Nou, ik ben al weg, naar het dichtstbijzijnde politiebureau.
De laatste reactie geeft toch hier en daar wel een vertekend beeld van wat wel of niet strafbaar is. Bijvoorbeeld is een weddenschap hier, in dit forum, absoluut niet strafbaar, binnen grenzen. Niemand zal er bezwaar tegen kunnen maken als er een wedje gemaakt wordt tussen vrienden voor een symbolisch bedrag, zegge 2 euro per deelnemer. Niks aan de hand. Hebben we het over meer dan 453,78 euro per deelnemer (uit mijn hoofd hoor) dan is het wel strafbaar.
Enkele andere zaken die nog aan de orde moeten komen: een proces-verbaal is nu eenmaal niets anders dan dat. Een op ambtseed/belofte genoteerd verhaal over een gebeurtenis. Gelukkig moet dat altijd voldoen aan een hele doos vol criteria en laat een verbalisant iets weg, dan gaat de zaak niet door. Natuurlijk zijn er ook agenten, dat stond al in het oorspronkelijke bericht, die veroordeeld zijn voor corruptie. Er zijn er gelukkig veel en veel meer die dat niet zijn en altijd integer en conform hun eed/belofte handelen. Daar gaat de OvJ ook van uit en de rechter moet dat ook aannemen tenzij uit feiten of omstandigheden blijkt dat het niet zo is, en dan zijn de rapen gaar, voor verbalisant.

Tot slot nog even over mijn blunder in de laatste alinea van jouw reactie, oneens, hier is geen sprake van het dragen van een beledigende tekst op de openbare weg. Dat die verbalisant de verdachte uit de auto commandeert geeft hem daarna niet het recht PV op te maken van de belediging in het openbaar, wat maak je me nou, wat ik aanheb in de beslotenheid van mijn voertuig maak ik zelf uit. Maar, ga ik met dat shirt aan benzine staan tanken, dan wordt het weer anders en beginnen we overnieuw. Ik mag ook, als ik niet anders kan of wil, spiernaakt in mijn auto rijden. Alleen op het moment dat een ander dat ongewild moet aanschouwen is het aanstootgevend en moet ik, in mijn geval, een lap op schoot leggen.

#14

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 april 2009 - 15:58

Als eerste zou ik op prijs stellen als je mijn volledige (nick)naam zou noemen. Ik ben als mens meer waard dan slechts een enkele letter, vind ik. Ik hoop dat je die mening deelt en die moeite voor mij wilt doen. Bij voorbaat dank.

Ik ben verheugd dat je het -gezien de laatste alinea van je laatste posting- met me eens bent dat aankoop, bezit en het dragen van het T-shirt niet het voornemen tot opzettelijke belediging en / of openbaarmaking met zich mee hoeft te brengen. De stelling in je posting van 8 april 13:05 'Mijn stelling dat de opzet door de aankoop ontstaat, blijft recht overeind' is daarmee vervallen, lijkt mij.

Belediging van de Koning is overigens afzonderlijk strafbaar gesteld in artikel 111 e.v. Het ware, indachtig jouw eerdere interpretatie van artikel 267 volgend, dan voor de hand liggend geweest om de genoemde straf(verzwaring) eveneens bij artikel 267 of daaromtrent onder te brengen. Nu ook wel de Koning -als persoon- afzonderlijk wordt genoemd in artikel 111 e.v., doch niet het instituut 'Het Koninklijk Huis', en het Koninklijk Huis niet kan worden gezien als een openbaar lichaam of een openbaar instituut of het openbaar gezag, volgt daar uit de conclusie dat bepaalde uitlatingen over het instituut 'Het Koninklijk Huis' niet tot vervolging wegens opzettelijke belediging kunnen leiden. Anders gezegd: je kunt best over het Het Koninklijk Huis zeggen dat het een schijnheilige hufterige kankerzooi is, en je mag ook nog met een T-shirt met die tekst op straat lopen, desnoods bij Paleis Noordeinde. Ik raad echter niet aan om dergelijke woorden over Z.K.H. Prins Willem-Alexander of diens echtgenote te bezigen, want dat is artikel 111.
De essentie, belediging van een instituut: als het instituut 'Het Koninklijk Huis' niet (sec) kan worden beledigd dan zou het raar zijn als de wetgever wel de bedoeling zou hebben gehad om belediging van een binnen de monarchie die Nederland is lager instituut wél strafbaar te stellen. Uitgesloten dus.

Het metrodebacle kost elke Amsterdamse burger meer dan duizend euro, immers linksom of rechtsom het geld zal uit zijn zak moeten komen en voor zover het geld al uit zijn zak is, is zullen hem voorzieningen worden onthouden die hij zonder dat debacle wel zou hebben gehad. Dit zou je, gezien de politieke slonzigheid die er met betrekking tot de metro-aanleg is geweest, als diefstal kunnen kwalificeren.
Maar ook als het niet als diefstal te kwalificeren zou zijn, dan mag je best met een bord met de tekst 'Stadsbestuur – dieven' op straat lopen. Dat diefstal een misdrijf is doet niet ter zake. De woorden betreffen immers een instituut, en niet een persoon. Wellicht mag je zelfs 'Cohen – dief' op het bord zetten, als hij politiek verantwoordelijk was, want dan zou het een uitlating conform artikel 266 lid 2 zijn. 'Cohen – vieze gore dief' gaat een tikkeltje te ver.

Homofilie is geen misdrijf, doch veel mensen ervaren het als beledigend als hem of haar het woord 'homo' wordt toegevoegd. Aan dat gevoel van gekwetstheid ligt ten grondslag de bedoeling van de uitlater. Ten aanzien van het woord homo is er de nodige jurisprudentie neem ik aan. Als homo binnen bepaalde groeperingen de connotatie van 'domoor' heeft, en hij kan bij de rechtbank voldoende aantonen of aannemelijk maken dat die connotatie binnen zijn groepering bestaat, dan zal hij -als het goed is- door de rechtbank worden vrijgesproken van opzettelijke belediging, zelfs als de betreffende uitlating in de richting van een politieambtenaar was. Pech voor die agent en zijn gevoel, doch het gaat om de bedoelingen van de verdachte.

Een proces-verbaal zou een goede opsomming van feiten behoren te betreffen. Het politieonderzoek zou verder uit voors en tegens behoren te bestaan. De praktijk is echter anders. In een proces-verbaal wordt vaak naar de constatering van een strafbaar feit toegewerkt. Feiten en omstandigheden die niet in de richting van een strafbaar feit wijzen, worden in het proces-verbaal en het politie-onderzoek nogal eens achterwege gelaten. De (zo onvolledige) feitenweergave wordt verder afgewisseld met een mening, indrukken, of suggesties, en het strafdossier zoals dat naar het OM gaat is vaak nog maar weinig feitelijk van aard en zeker niet werkelijk compleet. Ik ben verbaasd dat het OM met zulke (suggestieve) dossiers genoegen neemt; als ik bij het OM zou werken dan had ik de zaak teruggestuurd omdat dergelijke hap niet te lezen valt en niet de indruk wekt van gedegen onderzoek. Het OM doet er in suggestiviteit en eenzijdigheid vaak nog een schepje bovenop. Vervolgens zou je van de strafrechter mogen verwachten dat hij geen genoegen neemt met dergelijke halve / suggestieve dossiers. 'Doe maar over', zou ik tegen het OM zeggen als ik strafrechter was. Doch de strafrechter heeft een ijzeren zittingsdiscipline en des te meer zaken er doorheen worden gejast des te beter. Zo heb ik het meegemaakt dat de strafrechter (eerste aanleg, enkelvoudige kamer) demonstratief van links naar rechts naar het plafond begon te kijken op het moment dat de raadsman van de verdachte het woord kreeg. Het was lunchtijd, en wat makkelijker dan aansluiten bij het OM. Zo meteen begonnen de middagzittingen immers weer. Zorgvuldigheid en een koosjere rechtspraak is nogal eens verder te zoeken binnen een anoniem vervolgingtraject.

Quotes gradus:
'Voorts is zeker dat dit een afbeelding betrof die de politie als overheidsinstrument in een kwaad daglicht wilde stellen.'
'VD kennelijk de bedoeling had de boodschap uit te dragen dat de politie - altijd - strafbare feiten pleegt, en;'
'dat verbalisant meent dat VD hem/haar als drager van het politie uniform, cq werknemer bij de politie, ook -en bij voorbaat - als corrupt beschouwd.'
Deze drie quotes zijn reeds eerder weerlegd.

Tot slot, ik snap iets niet. Als mij in een gezelschap waarbinnen welbespraaktheid de norm is en ook hogelijk wordt gewaardeerd, het verwijt zou worden gemaakt dat ik een 'zwijgzaam type' zou zijn hetgeen als een belediging kan worden gezien, dan moet ik waarschijnlijk heel hard lachen: ik weet dat het niet waar is, en ik zit er niet mee want iedereen die mij kent weet beter.
Binnen een gezelschap waarin zwijgzaamheid het gewaardeerde begrip is te horen krijgen dat ik een 'kakel' zou zijn, zou me daarentegen wel onaangenaam raken omdat de werkelijkheid dan akelig dichtbij komt.
Hoe kan het dat een agent zich zo snel beledigd voelt als het woord 'corrupt' valt? Is er sprake van het moeilijk kunnen voldoen aan de regels van zuiver werken? Is er sprake van een kort lontje / lange tenen? De uitlating was duidelijk niet persoonlijk aan het adres van de verbalisant gericht.

Ik zet vierhonderd euro op vrijspraak van opzettelijke belediging, i.i.g. door het gerechtshof.

#15

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 april 2009 - 21:46

Alleen even over de eerste zin en ik kom morgen toe aan de inhoudelijke reactie. Persoonlijk heb ik er bezwaar tegen iemand een dommerik te noemen. Volgens mij is domheid een conditie als gevolg van een natuurlijke toestand. Men is het of men is het niet. Er is bijna geen tussenvorm. Men kan het iemand niet kwalijk nemen wanneer zijn/haar IQ niet boven een bepaalde waarde is gekomen en als gevolg daarvan dom genoemd wordt. Ik ken er een aantal en het zijn vaak best aardige mensen, maar ik denk niet dat zij aan dit forum veel aandacht zullen kunnen schenken. Vandaar mijn D., D.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures