Springen naar inhoud

Concurrentiebeding


 • Log in om te kunnen reageren

#1

dusk

  dusk


 • 0 - 25 berichten
 • 2 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2009 - 10:36

Hallo,

Mijn baas heeft mij laten weten dat hij mij gaat aanklagen omdat ik mij niet aan het concurentiebeding heb gehouden dat terug te vinden is in mijn arbeidsovereenkomst.
Het concurentiebeding luidt:

Het is de werknemer verboden om gedurende de looptijd van deze arbeidsovereenkomst in Veldhoven (N.B.) en direkte omgeving in enigerlei vorm werkzaam te zijn bij een bedrijf gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan dat van de werkgever, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben, tenzij de werknemer daartoe schriftelijk toestemming van werkgever heeft gekregen, aan welke toestemming werkgever voorwaarden kan verbinden. Bij overtreding van het in dit artikel omschreven verbod verbeurt werknemer ten behoeve van werkgever een dadelijk opvorderbare boete van 500,-- eur. voor elke dag dat werknemer in overtreding is.

Ik heb in eigen tijd voor eigen gewin soortgelijke diensten verricht voor enkele bedrijven redelijk ver van Veldhoven (N.B.). Deze werkzaamheden heb ik echter wel thuis vanuit Eindhoven verricht, dat naast Veldhoven ligt.

Nu is mijn vraag: Ben ik in overtreding van het concurrentiebeding?

- Let op het fout gespelde 'direkte'
- Er staat geen straal in km's vermeld, enkel 'in Veldhoven (N.B.) en direkte omgeving'
- De pagina waarop het concurrentiebeding staat, onderdeel van de arbeidsovereenkomst, bevat geen parraaf van mij.

Tevens wil ik erbij vermelden dat deze werkzaamheden broodnodig waren voor mij omdat mijn baas mij in de laatste 8 maanden slechts 1 maal op tijd heeft betaald. Dit heeft tot huisuitzetting geleid omdat ik de huur niet kon voldoen. Tevens heb ik weer meerdere waarschuwingen gekregen van mijn nieuwe huisbaas. Een uitdraai van de stortingen van het maandsalaris heb ik reeds van de Rabobank ontvangen.

Ik heb al een gesprek gepland met een advocaat, maar dit is pas over 2 weken. In die tussentijd zou ik het heel fijn vinden als ik al een beetje weet waar ik aan toe ben!

Bedankt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 31 mei 2009 - 13:31

1) - De pagina waarop het concurrentiebeding staat, onderdeel van de arbeidsovereenkomst, bevat geen parraaf van mij.

2) Tevens wil ik erbij vermelden dat deze werkzaamheden broodnodig waren voor mij omdat mijn baas mij in de laatste 8 maanden slechts 1 maal op tijd heeft betaald. Dit heeft tot huisuitzetting geleid omdat ik de huur niet kon voldoen. Tevens heb ik weer meerdere waarschuwingen gekregen van mijn nieuwe huisbaas. Een uitdraai van de stortingen van het maandsalaris heb ik reeds van de Rabobank ontvangen.


Gewoon wat losse niet onderzochte gedachten.

1) Die paraaf: Waarom vermeld je dit? Zijn alle andere paginas wel geparafeerd? Was dit een bewuste daad om je niet akkoord te verklaren met de inhoud van die pagina? Indien zo is dit wel een vage contestatie. Normaal haal je betrokken elementen uit een overeenkomst of herformuleer je ze indien je niet akkoord bent.
Dit lijkt mij een niet of amper geldig argument. Naar de geest heb je het contract aanvaard.

2) Dit zou mogelijk een verzachtend argument kunnen zijn. Maar jij kan het recht niet in eigen handen nemen.
Ik vind jouw gerelateerde opmerkingen TE vaag.
Wat betekent "te laat betalen"? Enige dagen, weken, maanden?
Met de informatie die je nu geeft is het oorzakelijk verband tussen je huisuitzetting en last met nieuwe huisbaas niet af te leiden uit niet gedefinieerde laattijdige betalingen.
Normaal heb je bij normale inkomens en een logisch budgetbeheer de mogelijk om je huur te betalen, zelfs als je werkgever regelmatig een week of meer te laat betaalt.
Indien deze laattijdige betalingen zo ingrijpend zijn op jouw leven, wat heb jij voorheen dan reeds als actie genomen tegen je werkgever om hem hier op zijn verantwoordelijkheden te wijzen?
Dit zou juridisch en menselijk logisch zijn.

Zo klinkt het een beetje alsof je deze laattijdige betalingen als alibi gebruikt.

Op basis van deze info heb ik het gevoel dat jij je contractvoorwaarden niet respecteert. Dit staat los van het wel of niet respecteren van de voorwaarden door de werkgever, waar jij (enige) actie had kunnen tegen nemen of hem ter verantwoording manen.
Mogelijk (afhankelijk JUISTE omstandigheden) kunnen dit verzachtende omstandigheden zijn en kan het boetebedrag in vraag gesteld worden.

Veranderd door E.Desart, 31 mei 2009 - 13:42

Eric

#3

dusk

  dusk


 • 0 - 25 berichten
 • 2 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 01 juni 2009 - 07:12

Het ontbreken van een paraaf is inderdaad een flauwe opmerking van mij, daar geef ik je gelijk in. Er wordt op de bewuste pagina ook niet om een paraaf gevraagd. Reden dat ik zo flauw doe:

Ik heb mijn baas talloze malen erop gewezen dat ik mijn salaris nog niet ontvangen heb en dat ik het met spoed nodig heb om mijn huur te betalen. Dit heb ik zowel mondeling als schriftelijk gedaan. Helaas niet per aangetekende brief. Mijn baas beloofde mondeling elke keer betering, maar kwam dit niet na. De afgelopen 8 maanden is hij bijvoorbeeld 7 maal te laat geweest. Meestal ontvang ik het loon pas de 2e.

Ik heb bij de gemeente naar subside geinformeerd, maar op papier verdien ik genoeg om de huur te betalen. Ik heb echter geen reserves en als mijn loon dus niet op tijd ontvangen wordt ben ik de sjaak.

In een gesprek met mijn baas legde ik hem het volgende voor:
1) ik blijf werken en krijg opslag en garantie dat loon op tijd binnen is.
2) ik blijf werken en krijg garantie dat loon op tijd binnen is en klus voor mezelf bij met vergelijkbare werkzaamheden
3) ik ga elders solliciteren

Vervolgens heeft mijn baas mij optie 2 mondeling toegezegd. Hij wilde niks op papier zetten.

Tevens is mijn baas halverwege mijn contract plots gestopt met het betalen van mijn reiskostenvergoeding. Ik heb al een jaar lang geen reiskostenvergoeding meer ontvangen. Zijn respons is telkens dat hij contact met zijn boekhouder zal opnemen. Op papier staat echter niets vermeld over reiskostenvergoeding. Hoe groot is de kans dat ik dit nog zal ontvangen? Eerder kreeg ik het dus elke maand netjes overgeboekt.

Het concurrentiebeding gaat overigens gepaard met een ontslag. Het ontslag ging als volgt:
Mijn baas nam mij apart en deelde mij mee dat hij mij per direct wilde ontslaan (ik in februari bijgetekend voor 1,5 jaar, in het contract staat geen opzegtermijn vermeld). Hij legde mij 2 opties voor:
1) per direct ontslag nemen
2) per direct ontslagen worden
Hij had beide opties op papier uitgewerkt. Hij wilde mij verplichten een te tekenen, wat ik natuurlijk niet gedaan heb. Tevens hield hij bij hoog en laag vol dat ik vervolgens nog recht op een WW zou hebben.

Feit is dat het bedrijf in grote financiele nood verkeerd. Dit zou een ideale oplossing voor hem geweest zijn.

Ik heb inmiddels de aanvraag voor ontslagvergunning ontvangen en heb tot 6 juni om mijn bezwaar in te dienen.

Maar even weer terug naar het concurrentiebeding:
Ben ik in overtreding?
Wat is precies 'in Veldhoven (N.B.) en direkte omgeving', wat zou de straal in km's hierbij zijn?
Ik heb voor bedrijven gewerkt die ver van Veldhoven af liggen.
Ik heb dit echter wel vanuit thuis gedaan in Eindhoven dat naast Veldhoven ligt.
Zou dit laatste een probleem kunnen vormen?

Bedankt,
Groet Johan

Veranderd door dusk, 01 juni 2009 - 07:15


#4

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 juni 2009 - 14:39

Johan,

Ik heb het een beetje moeilijk met jouw verhaal ......

De afgelopen 8 maanden is hij bijvoorbeeld 7 maal te laat geweest. Meestal ontvang ik het loon pas de 2e.

Wat bedoel jij hier nu? Dat je loon 1 of 2 dagen te laat betaald werd?
Ik kan mij in de verste verte (naar Belgische maatstaven) niet voorstellen dat jij hier geen regeling met de huisbaas (of vereniging) zou kunnen treffen of getroffen hebben om één en ander te regelen. Dat dit tot je vroegere huisuitzetting en je huidige ernstige problemen met de huisbaas zou kunnen leiden kan ik mij gewoon niet of amper voorstellen.

Ik heb bij de gemeente naar subside geinformeerd, maar op papier verdien ik genoeg om de huur te betalen.

Dit is niet gerelateerd met het de kern van het probleem.

Ik heb echter geen reserves en als mijn loon dus niet op tijd ontvangen wordt ben ik de sjaak.

Zie eerste opmerking.

In een gesprek met mijn baas legde ik hem het volgende voor:
1) ik blijf werken en krijg opslag en garantie dat loon op tijd binnen is.
2) ik blijf werken en krijg garantie dat loon op tijd binnen is en klus voor mezelf bij met vergelijkbare werkzaamheden
3) ik ga elders solliciteren

Vervolgens heeft mijn baas mij optie 2 mondeling toegezegd. Hij wilde niks op papier zetten.

<knip>

Mijn baas nam mij apart en deelde mij mee dat hij mij per direct wilde ontslaan (ik in februari bijgetekend voor 1,5 jaar, in het contract staat geen opzegtermijn vermeld). Hij legde mij 2 opties voor:
1) per direct ontslag nemen
2) per direct ontslagen worden
Hij had beide opties op papier uitgewerkt. Hij wilde mij verplichten een te tekenen, wat ik natuurlijk niet gedaan heb. Tevens hield hij bij hoog en laag vol dat ik vervolgens nog recht op een WW zou hebben.

Hoe rijmt dit alles?
Je baas wil actie nemen in functie van, vermeende of niet, contractbreuk jouwerzijds. Gelijktijdig zegt hij je mondeling toe dat je contractbreuk zou mogen plegen (je optie 2) en verder stelt hij je voor de keuze van vrijwillig of gedwongen ontslag op basis van datzelfde concurrentiebeding.

Tevens is mijn baas halverwege mijn contract plots gestopt met het betalen van mijn reiskostenvergoeding. Ik heb al een jaar lang geen reiskostenvergoeding meer ontvangen. Zijn respons is telkens dat hij contact met zijn boekhouder zal opnemen. Op papier staat echter niets vermeld over reiskostenvergoeding. Hoe groot is de kans dat ik dit nog zal ontvangen? Eerder kreeg ik het dus elke maand netjes overgeboekt.

Staat los van de kern van het probleem. Als jij dit kan aantonen zijn hier mogelijkheden.

Maar even weer terug naar het concurrentiebeding:
Ben ik in overtreding?
Wat is precies 'in Veldhoven (N.B.) en direkte omgeving', wat zou de straal in km's hierbij zijn?
Ik heb voor bedrijven gewerkt die ver van Veldhoven af liggen.
Ik heb dit echter wel vanuit thuis gedaan in Eindhoven dat naast Veldhoven ligt.
Zou dit laatste een probleem kunnen vormen?


Volgens mij en volgens de geest van het beding ben jij in overtreding. Onregelmatigheden langs de kant van de werkgever doen niet ter zake (uitsluitend als mogelijk verzachtende omstandigheid).
Aangezien jij toch een advocaat in hand genomen hebt, kan je nakijken of die via letterklieven van de juiste Nederlandse wetgeving hier een andere interpretatie kan aan geven. Die advocaat is veel belangrijker dan mijn mening ter zake.
Voor mij ben jij alibis aan het zoeken, naar de geest van het beding denk ik dat jij schuldig bent.

Ik vermoed dat jij wat problemen hebt met budgetbeheer.
Je vertelt dat jij inderdaad vergelijkbare werkzaamheden (concurrentiebeding) uitvoert buiten je werk om voor persoonlijk gewin, en dat je hier genoodzaakt door wordt door laattijdige betalingen van je werkgever (1, 2 of 3 dagen?).
Tegelijk schijnen ook deze extra privé werkzaamheden niets te helpen omdat de huisuitzetting en last met je huisbaas nog steeds gebeurde en gebeurt. Dus ook deze verantwoording (???) klopt niet.

Ik vindt het een vreemd verhaal, of ik begrijp een aantal dingen fout.

Veranderd door E.Desart, 01 juni 2009 - 14:43

Eric

#5

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 juni 2009 - 14:59

Iets vergeten:

Naar Belgische maatstaven als jijzelf ontslag geeft, heb je geen recht op gerelateerde uitkeringen (dan na beduidende wachtperiodes).
De bedoeling van uitkeringen is om mensen te ondersteunen die zonder werk vielen buiten hun wil, wat op zich in tegenstrijd is met zelf gegeven ontslag.
Eric

#6

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16591 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 02 juni 2009 - 08:57

Naar Belgische maatstaven als jijzelf ontslag geeft, heb je geen recht op gerelateerde uitkeringen (dan na beduidende wachtperiodes).
De bedoeling van uitkeringen is om mensen te ondersteunen die zonder werk vielen buiten hun wil, wat op zich in tegenstrijd is met zelf gegeven ontslag.

En datzelfde geldt ook voor Nederland.

Over de straal van het concurentiebeding: dit is geheel afhankelijk van het werk wat je doet. Werk je bijvoorbeeld in een kroeg, dan zal die kroeg in Veldhoven geen concurentie hebben van een kroeg in Tilburg. Werk je echter voor een adviesbureau, dan zal een soortgelijk adviesbureau in Tilburg wel een concurent zijn; sterker nog: een soortgelijk adviesbureau in Breda zal nog een concurent zijn. Op basis van de gegeven informatie valt hierover voor jouw situatie dus niets over te zeggen.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#7

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 02 juni 2009 - 11:49

Over de straal van het concurentiebeding: dit is geheel afhankelijk van het werk wat je doet.<knip>
Op basis van de gegeven informatie valt hierover voor jouw situatie dus niets over te zeggen.


Ger,

Je hebt natuurlijk 100% gelijk.
Ik geef toe dat ik deels interpreteer en tussen de regels lees (de niet geschreven zaken).
Dit is niet erg wetenschappelijk van mij, en zou hier voorzichtiger met moeten zijn (mijn reactie is deels gebaseerd op een interpretatie van een context).

Johan verdedigt zich niet hoofdzakelijk op het oneigenlijk karakter van een onterechte aantijging vanwege zijn werknemer inzake concurrentiebeding (geeft hier geen enkel detail over de aard van de werkzaamheden), maar legt sterk de nadruk op onregelmatigheden vanwege zijn werkgever als verantwoording. Verantwoording zoek je als je jezelf bewust bent dat er iets niet kopt.
Werkzaamheden die van thuis kunnen gebeuren (buurt werkgever) kunnen ook van bij de werkgever gebeuren.
Eric

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures