Springen naar inhoud

Formule en theorie


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

Valere De Brabandere

  Valere De Brabandere


 • >25 berichten
 • 90 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 juni 2009 - 08:35

Een Formule en een Theorie


--Een algemene filosofische formule-
--E=mc2, de beroemdste formule uit de exacte wetenschappen en ook
van Einstein, kan m.i. uitgebreid worden tot : E = mc2 = Psy.
(Psy : staat dan voor' psyche'...)
--Of... er is een gelijkwaardigheid tussen energie = massa = en
'geest' .

--Geest zie ik dan als spiritualiteit, bewustzijn, verstand, rede,
wil, intuitie en ook als finaliteit of int.design, de logica of als
de idee zelf .
--Anders gezegd : de wet van behoud van energie kan uitgebreid worden
tot de wet van behoud van 'geest' : de universele psyche .
--Verstand, inzicht, finaliteit en zeker wil kunnen omgezet worden in
energie . Bewijs : onze wil bv. kan aanzetten tot handelen of daden , en levert kracht en energie op .

--Geest wordt aldus een vorm van energie .

--En volgens Einstein is er een gelijkwaardigheid tussen massa, of materie ťn energie ; E=mc2 .
--En door ígeestí zelf als een energie te zien komen we tot de uitgebreide formule íE=mc2=Psyí .

--Een vorm van geest, psyche of bewustzijn zie ik als de 'prima
materia' , het substraat en het eerste principe van alles .
--Daar dit 'eerste principe' transcendent is, kan het zelf nooit
ervaren of bewezen worden .
--Alleen ons diepste bewustzijn, dat onze enige zekerheid is (cogitoÖ), kan
ons verwijzen naar die 'eenheid' van geest, energie, zijnde en zijn .
--Geest = energie = massa of materie . Of 'E=mc2=Psy.' .

--Tracht deze filosofische formule niet wiskundig op te lossen Ö!


--Een Algemene Theorie kan dan als volgt opgezet worden : een beetje
zoals mijn filosofische formule "E = mc2 = Psy.." , kan ze
niet bewezen of gemeten worden ; want meta-fysica overstijgt nog
altijd de fysica, en exacte wetenschap gaat toch niet verder dan onze
fenomenale wereld, en is aldus slechts een deel van onze 'kennis' .

--Het 'zijn' van de LOGICA , van de eeuwige 'wetten' of ideeŽn, zowel
van de logica zelf als van de wiskunde of van andere wetenschappen,
moet men zien als het eeuwige, absolute, immer noodzakelijke' zijn'
--; alles wat daarnaast 'is' of bestaat moet men dan contingent
noemen ; en moet dus uit dat abolute geŽmaneerd zijn .


--Het 'Moeten zijn' van die logica... bv. 2+3 moet 5 zijn ; Pi moet
3,14... zijn ; of als A=C en B= CÖ daaruit volgt dan A= B ,
enz....kan men vergelijken aan een MOETEN ZIJN of aan een WIL.


--Wij ervaren 'wil' in ons eigen ego en maken er kennis mee in de
psychologie . Willen , naast denken of bewustzijn (? ) zet aan tot
handelen, bewegen en dus tot 'energie' zelf .


--Nu 'ENERGIE' kan omgezet of gemeten worden in of als massa -volgens
Einstein en de Q.M..-- en massa vertegenwoordigt 'materie' .


--MATERIELE 'dingen' of substanties en hun onderlinge relaties vormen
aldus onze realiteit in haar extreme en fenomenale vorm ., na een
proces vanuit de 'logica' zelf ...


--DUS : absolute logica, ideeÍn en bewustzijn ~~>een moeten zijn
~~> Wil ~~> doen, handelen en energie ~~> massa ~~> materie en
substanties ~~> onze realiteit ...;
of : "de weg van de Absolute Idee (Žn) ..."


--Misschien wat simplistisch voorgesteld , gewaagd : maar toch een reŽle
theorie ??? ďAude sapereĒ Ö


---Schiet niet op de pianist !!!

ValŤre De Brabandere--

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 16 juni 2009 - 22:48

--Een algemene filosofische formule-
--E=mc2, de beroemdste formule uit de exacte wetenschappen en ook
van Einstein, kan m.i. uitgebreid worden tot : E = mc2 = Psy.
(Psy : staat dan voor' psyche'...)
--Of... er is een gelijkwaardigheid tussen energie = massa = en
'geest' .

E=mc≤ betekent normaliter dat bijvoorbeeld een massa van 10 kilogram een energie vertegenwoordigt van 8.988◊1017 Joule, en 20 kg =D> 1.798◊1018 J.

Wat betekent de 'Psy' equivalentie in dezen precies? Representeert 20 kilogram massa ook twee keer zoveel psyche als 10 kg? Waarin druk je Psy uit, Joule, kg(m/s)2, of iets anders?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#3

Valere De Brabandere

  Valere De Brabandere


 • >25 berichten
 • 90 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 09:25

E=mc≤ betekent normaliter dat bijvoorbeeld een massa van 10 kilogram een energie vertegenwoordigt van 8.988◊1017 Joule, en 20 kg =D> 1.798◊1018 J.

Wat betekent de 'Psy' equivalentie in dezen precies? Representeert 20 kilogram massa ook twee keer zoveel psyche als 10 kg? Waarin druk je Psy uit, Joule, kg(m/s)2, of iets anders?


--Ja, het gaat hier slechts om een filosofische formule ; zie ook de theorie ...
--Deze formule kan dus wiskundig niet berekend of opgelost worden ; maar duidt enkel op de 'omzetbaarheid' van de drie fenomenale principes van de realiteit ...
--Sorry voor degenen, die louter wetenschappelijk aangelegd zijn, en geen enkele marge meer openhouden voor wat transcendent zou zijn ...

#4

Mrtn

  Mrtn


 • >1k berichten
 • 4220 berichten
 • VIP

Geplaatst op 17 juni 2009 - 14:30

Met je keuze voor het woord "transcendent" ga je voor hetgeen Bericht bekijken
--Sorry voor degenen, die louter wetenschappelijk aangelegd zijn, en geen enkele marge meer openhouden voor wat transcendent zou zijn ...[/quote]Wetenschappelijk ingesteld zijn klinkt haast als een verwijt.
Wetenschap gaat over een manier van denken: willen kunnen aantonen dat wat je denkt dat klopt, daadwerkelijk klopt. Je kan best claimen dat de aarde plat is, maar overtuig me dan van je gelijk. De manier waarop je dat doet is de essentie van wetenschap.

Dan nog even een zijspoor: wat is de functie van alle streepjes, tildes, puntjes en pijltjes in je tekst? Ik zou je willen vragen te overwegen dat te minderen want het draagt m.i. niet bij aan de leesbaarheid.
Of course, the theory of relativity only works if you're going west.
-Calvin-

#5

theoriegeladen

  theoriegeladen


 • >250 berichten
 • 976 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 15:19

Dan wil ik je erop attenderen dat je van goede huize moet komen, een gedegen onderbouwing dus, hoe je een instituut als E=mc2 in de beta wereld wil hangen aan een kreet uit ..waar hij ook vandaan komt in deze context: psyche. Zonder dat vervelend te bedoelen, begrijp me niet verkeerd.


De formule spreekt nu eenmaal erg tot de verbeelding en mensen hebben daar associaties bij. De ideeen die TS noemt zijn misschien de meest voorkomende associaties. Ik denk dat de associaties verschillende functies heeft. De belangrijkste is denk ik de cognitieve functie. Daarnaast denk ik dat de geest dergelijke ideeen vaak opwerpt omdat ze er niet mee kan leven dat ze een probleem vormen en knoopt de eindjes maar gewoon aanelkaar, zoals zij intuititief aanvoelt dat het in algemene zin gaat zijn.

Met je keuze voor het woord "transcendent" ga je voor hetgeen buiten de ervaringswereld, niet met de zintuigen waarneembaar is.


Buiten de ervaringswereld gaat denk ik wat ver. Met transcendent wordt meestal abstract of verstandelijk bedoelt; de objecten hiervan zijn al onze begrippen.

#6

Valere De Brabandere

  Valere De Brabandere


 • >25 berichten
 • 90 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 15:56

Met je keuze voor het woord "transcendent" ga je voor hetgeen buiten de ervaringswereld, niet met de zintuigen waarneembaar is.
Niet aan te tonen, misschien wťl interessant om over te praten. Dan wil ik je erop attenderen dat je van goede huize moet komen, een gedegen onderbouwing dus, hoe je een instituut als E=mc2 in de beta wereld wil hangen aan een kreet uit ..waar hij ook vandaan komt in deze context: psyche. Zonder dat vervelend te bedoelen, begrijp me niet verkeerd.
In je openingspost praat je naar de conclusie toe dat 'absolute logica, ideeÍn en bewustzijn energie en massa gekoppeld zijn aan materie onze realiteit'. Zonder daarvoor echt argumenten te geven: voorbeeld
Hoe kom je precies van willen zet aan tot handelen en dus energie? Logisch: je eet een boterham en maakt daar ATP van, je brein stuurt een spier aan en je hebt beweging. Hoe verhoudt zich dat dan tot de energie waar Einstein het over had en waarom scheer je dat over dezelfde kam?
Wetenschappelijk ingesteld zijn klinkt haast als een verwijt.
Wetenschap gaat over een manier van denken: willen kunnen aantonen dat wat je denkt dat klopt, daadwerkelijk klopt. Je kan best claimen dat de aarde plat is, maar overtuig me dan van je gelijk. De manier waarop je dat doet is de essentie van wetenschap.

Dan nog even een zijspoor: wat is de functie van alle streepjes, tildes, puntjes en pijltjes in je tekst? Ik zou je willen vragen te overwegen dat te minderen want het draagt m.i. niet bij aan de leesbaarheid.


--Het blijft louter meta-fysisch . Willen op zich is een geestelijke functie van de mens ; maar wel een functie die energie voortbrengt ; vandaar het derde lid van de vergelijking Psy.
--Wetenschappelijk gaat die theorie zeker nog een brug te ver ; maar misschien heeft de toekomst wel oog naar dergelijke opvattingen, die een meta-fysische uitleg trachten bij te brengen .
--Neen een wetenschapper moet zeker nooit onderschat worden ; want iedere meta-fysica kan pas na de fysica zelf gestart worden .
--Bewijzen kan men in meta-fysica nooit geven, anders wordt het pure exacte wetenschap ; maar redelijke argumenten misschien wel .

--zie hieronder :

Transcendentie en Idealisme

Een weg naar het Transcendente en het Idealisme .

ďArgumenten zijn nog geen bewijzen , maar wel redelijke betogen ÖĒ

---Het is duidelijk, dat in mijn onderwerpen en antwoorden in discussiegroepen en blogs steeds een Ďontologisch idealismeí als basis-principe naar voor geschoven werd . En dikwijls wordt mij gevraagd meer bewijzen of argumenten, verzameld, op te voeren . Daar wil ik hierbij enigszins aan voldoen. .
---Toch blijft het meta-fysica en filosofie ; dus geen wiskunde, zodat 'bewijzen' niets meer dan hypothesen en redelijke theorieŽn kunnen worden .
---Na opzoeking in de discussiegroepen, waarbij ik aangesloten ben, heb ik volgende argumenten teruggevonden .
:::
Arg.1. Uitgangspunt was het onderwerp : 'Van immaterialisme naar idealisme' : een antinomie van de 'ruimte' :
Processus ;
Stelling A. - 'De ruimte is eindig' -: Als de ruimte in zijn gewone 'materiele' betekenis en zin zou 'bestaan', moet ze een bepaalde omvang hebben ; in principe meetbaar zijn ; een bepaald aantal kubieke km. of zelfs kubieke lichtjaren tellen ; anders 'is' ze er niet .
Stelling B . - 'De ruimte is on-eindig'- : Indien de ruimte dan een bepaalde omvang moet hebben , moet ze wel begrensd en als het ware om-muurd zijn ...Vraag blijft dan echter : 'wat is er achter die muur of voorbij die grens ?' ..Ja, alweer ruimte ; anders kan men zich dat niet voorstellen .; dus een on-eindige ruimte ...
De ruimte moet aldus zowel eindig als oneindig zijn ... Wat een contradictie is ...
Conclusie : De ruimte kan zodoende slechts 'ideŽel' 'bestaan of Ďzijní . ;en is ze ook samen met de 'tijd' - waar een zelfde redenering kan gelden- slechts in de 'geest' bestaande ; hetgeen Kant zijn beroemde 'ŗ priorismen' noemde ...
-Gevolg alle 'substanties', die zich in de ruimte bevinden, kunnen aldus ook slechts een ideŽel bestaan leiden ; en net als de ŗ priorismen zelf, waarin ze zich voordoen, slechts in dť of in een geest bestaan .--Zie ook Berkeley .

Arg.2 : Ook had ik het over het 'stoffelijk' nihiliseren van zowel 'vormen' als 'inhouden' van alle substanties . Substanties als vormen zelf, geŽvolueerd vanuit de punt, dat een 'niets' is, via de lijn, naar het oppervlak, en naar het lichaam (als vorm), waarvan elk element op zich alweer een 'nihil' is, moesten op hun beurten 'onstoffelijke nihils' zijn .; en slechts bestaan als 'ideeŽn' ( ook voor Aristoteles waren vormen slechts ideeŽn )

Arg. 3 : Hetzelfde werd gezegd van de inhouden van de dingen of substanties, die we ook volgens Kant niet kunnen kennen . ďHet innere der dingen kent men nietĒ. Want bij het zoeken naar die diepere inhouden stuit men alweer op vormen en oppervlakten, die een materieel 'niets' zijn ; zelfs bij het splitsen van de kleinste partikeltjes kan men slechts nieuwe vormen waarnemen ; maar nooit geen 'innerlijkheden' . Die inhouden zelf blijven verborgen buiten alle empirisch onderzoek, en kunnen slechts ideŽel begrepen worden als een soort energie, die men slechts een naam kan geven . E = mc2 ; of energie = massa of materie ?
( Einstein ) . Maar hoe zich energie voor te stellen ?

Arg. 4 : Ook de 'tijd' is gezien geworden, als bestaande uit 3 delen ; nl. het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden, dat niet meer is, en slechts in een geheugen blijft bestaan . De toekomst, die nog niet is ,en slechts als een verwachting eveneens in de geest bestaat . En het 'heden' of het 'NU' is net als de punt zonder afmetingen, een moment dat op zich een 'nihil' is . Zodat ook het begrip 'tijd' als een 'ideÍel' iets moet gezien worden ...Tijd is eveneens een ŗ priorisme van Kant ...

Arg. 5 : Verder werd gesteld, dat enige vormen van 'intelligentie' in onze wereld zeker niet kunnen geloochend of ontkend worden . ; zie onze verstandelijke-, en wils faculteiten. Niemand gaat toegeven, dat hij geen verstand of geen eigen wil heeft . Is het bestaan of het hebben van een intellectueel- of wils vermogen bij mens (en dier)Ödan een enig feit in onze cosmos ? Ook als men, net als de ziel, intelligentie op een materiele wijze zou interpreteren en begrijpen, dan nog moet men besluiten, dat in 'materie' een vorm van intelligentie of bewustzijn verscholen moet zitten , en er uit geŽvolueerd is . Aldus moet men aanvaarden, dat zogenaamde 'materie' als inhoud een zeker energiek-onstoffelijk bewustzijn moet bezitten, insluiten ,of in potentie hebben . ..Is ďE=mc2=Psy ď dan toch een geldige filosofische formule, die de ganse realiteit omvat ? ?

Arg. 6: Hetzelfde kan gezegd worden over causaliteit, finaliteit, en vrijheid, waarvan bij de steeds strevende en vooruitziende mens zeker enige vorm van te vinden is . Zonder enige vrijheid is geen verantwoordelijkheid, geen moraal en geen intentionaliteit mogelijk. En vrijheid leidt ons ongetwijfeld buiten het empirische naar het 'transcendente' en het 'ideeŽle .

Arg. 7 : We hadden het ook dikwijls over dualismen, of pluralismen in de filisofie ; die dan volgens mijn opinie niet konden aangenomen worden . ;Dus geen 'denken en uitgebreidheid', geen 'lichaam en ziel', geen geest en stoffelijke materie samen mogelijk ...; daar geen enkele 'osmose' tussen meerdere grond- of basisprincipes kan aanvaard worden . Hoe kan geest op 'stoffelijkheid' inwerken, enz.? "Geest kan wel materie voorstellen ; maar materie op zich kan geen voorstellingen maken" .
Stoffelijke materie is aldus slechts een verschijningsvorm , een fenomeen van een ongekende, bewuste energie of geest ..; Bewustzijn zelf is echter niets anders dan voorstelling subject tot object...
---Verder heb ik nog aangehaald, van :
..Democritos en zijn a-tomen-leer .
Democritos stelde dat de atomen verder ondeelbaar waren .. Is alles wat stoffelijk-materieel is dan niet niet verder deelbaar ? Democritos poneerde hierdoor, dat de inhoud van die atomen niet echt 'stoffelijk' kon zijn ...; alhoewel hij de eerste materialist werd genoemd ...
..Kant stelde dat het 'innere der dingen' niet empirisch kon gekend of gezocht worden .
..Schopenhauer vulde dat innere in met een intellectuele Wil, als oorzaak en beweegreden van alles .
..Hegel zag alles eerder als een evolutie van de Absolute Idee ---
...Leibniz tenslotte begon zijn Monadologie als volgt :
1. De monade is een eenvoudig 'iets', een enkelvoudige substantie, dus zonder delen .
2. Er moeten eenvoudige of enkelvoudige substanties bestaan, omdat er samengestelde zijn ; want samengestelde zijn samengevoegde enkelvoudige .
3. Daar in de monade geen delen zijn, is geen uitgebreidheid, geen vorm of deelbaarheid mogelijk . En die monaden zijn werkelijk de atomen van de Natuur - in een woord de 'elementen' van alle dingen ...
Enz.....

Arg. 8: Besluiten voortvloeiende uit de relativiteits-theorie en de quantum-mechanica hebben aangetoond, dat de stelling van materie als mechanisch en stoffelijk, niet langer kan weerhouden worden ; gezien het enigszins gelijkschakelen van 'massa en energie' en vice versa ; en ook anderzijds met het terug invoeren in de wetenschap met een zekere 'creatio ex nihilo' een ontstaan of schepping uit het 'niets' ; namelijk door het waarnemen van sub-atomaire deeltjes die ontstaan en weer verdwijnen in het 'niets' ( energie ? ) , enz..
Materie is voor de quantum-theorie eerder een ideŽel 'iets' of begrip dan een 'tastbaar' ding .

Arg. 9: Er bleef enkel nog een vorm van 'energie' over , die dan van een intellectueel, berwuste aard moest zijn . ; en op zich zelf niets meer dan de 'eeuwige logica' zelf kon zijn . De logica van de wiskiunde, de formele logica of de wetmatige natuurwetten , deze wetten zijn dan het enige 'absolute' in onze cosmos ; en al het overige bestaande moest als 'contingent' worden gezien. Alles moest dus uit die eeuwige absolute Logos - logica geŽmaneerd zijn .
Logica is zelf een 'moeten zijn', en intelligente wilsakt als het ware, die enigszins met de Wil van Schopenhauer kan vergeleken worden . Schopenhauer vond aldus ook een oplossing voor het 'ongekende innere der dingen' van Kant ...; hij noemde dit innere een 'Wille' ...

Arg. 10. Die enige energie was dan ook de voorstelling of bewustzijn, dat alles schiep als 'idee', en waaraan wij ook samen met alles deelnemen .
Een wereldziel van Plato en van Avicenna, waaraan al de zielen deelnemen ? Een bewustzijn, dat op zich, zoals reeds aangehaald, enkel voorstelling is ; -een juxta-posering van 'nietsen' als punten en nu-momenten -.en waarin object en subject samen vallen ...zie Hegel-: alles is de Ontwikkeling van de absolute Idee Ö?
Alles zien als 'ideeŽn', gedachten, voorstellingen of bewuste acten, uitgaande van een allerdiepst, onderbewust 'zijn', lijkt aangewezen .== Idealisme ... "Ken je zelf, dan ken je 'god', of dan ken je het 'principe' van alles" , wordt toepasselijk . Je bent een - de god in het diepst van jouw gedachten -Kloos .
-Wij zelf , allen en alles zijn dan als het ware, slechts 'moment-ideeŽn' van ťťn Super -ego ; 'Het denken van het denken' zelf -..Zie Aristoteles .

---Besluit : Geen egoÔstisch solipsisme, maar een SUPRA-SOLIPSISME, als vorm van idealisme kiezen, blijft een redelijke keuze...

---Deze argumenten zijn transcendente 'richtingaanwijzers' ; Maar omtrent het 'transcendente' zelf moet men toegeven, dat het een 'Weten van niet-weten' blijft ..We leven verder in de Grot van Plato, maar weten dat er ergens een licht moet zijn ...
.Maar zeker is : "Er is meer ..." ...
Het blijft echter Meta-fysica ...

--Komt uit een ander artikel . ValŤre

Veranderd door Valere De Brabandere, 17 juni 2009 - 16:05


#7

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 17 juni 2009 - 16:07

Ja, het gaat hier slechts om een filosofische formule ; zie ook de theorie

Wat is een filosofische formule?

Filosofisch gezien lijkt me dit beslist een interessant onderwerp, maar het lijkt me nog te vaag om dit idee in een concrete formule te vatten.

Deze formule kan dus wiskundig niet berekend of opgelost worden ; maar duidt enkel op de 'omzetbaarheid' van de drie fenomenale principes van de realiteit

Als er niks aan berekend kan worden, of als die 'omzetbaarheid' verder niet gespecificeerd is maar enkel als idee wordt geÔntroduceerd, is zo'n formule daar vooralsnog geen geschikt instrument voor.Wat betreft je theorie, je zou het ook om kunnen draaien:

Geest wordt aldus een vorm van energie

Als materie (wat tenslotte een vorm van energie is) in een zodanige structuur zit geconfigureerd dat zij een mens(elijk brein) vormen, in hoeverre kunnen we dan zeggen dat materie een vorm van geest wordt? Of dat de geest wordt gemanifesteerd door (of bestaat in de vorm van) de materie?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#8

Troetel

  Troetel


 • >25 berichten
 • 80 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 17:06

Als je nu de mens eens ziet als een systeem, met als constante energie, het leven. Oftewel leven=E vervolgens is het lichaam gelijk aan massa, dus lichaam=m. Als laatse is alle dynamiek in lichaam en geest gelijk aan c2.
Dus E=mc2 is gelijk aan Leven=Lichaam x dynamiek (lichaam en geest)
Geloof Niets en zet bij Alles een vraagteken.

Ik hoef jou niet te overtuigen, Ik ben overtuigd.

#9

Troetel

  Troetel


 • >25 berichten
 • 80 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 18:00

Als je nu de mens eens ziet als een systeem, met als constante energie, het leven. Oftewel leven=E vervolgens is het lichaam gelijk aan massa, dus lichaam=m. Als laatse is alle dynamiek in lichaam en geest gelijk aan c2.
Dus E=mc2 is gelijk aan Leven=Lichaam x dynamiek (lichaam en geest)


Zo zal je zien als je bovenstaande formule bekijkt dat er veel meer mogelijk is dan gedacht. ;)

wees gegroet,
Geloof Niets en zet bij Alles een vraagteken.

Ik hoef jou niet te overtuigen, Ik ben overtuigd.

#10

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 17 juni 2009 - 18:03

Als je nu de mens eens ziet als een systeem, met als constante energie, het leven. Oftewel leven=E vervolgens is het lichaam gelijk aan massa, dus lichaam=m. Als laatse is alle dynamiek in lichaam en geest gelijk aan c2.
Dus E=mc2 is gelijk aan Leven=Lichaam x dynamiek (lichaam en geest)

Maar dat heeft toch geen reet meer met die formule te maken?
Als je zegt "Leven = Lichaam x dynamiek", wat betekent dat, 10% meer lichaam impliceert ook 10% meer leven?

Wanneer we het erover eens zijn dat dit een esotherisch / transcedent / filosofisch onderwerp is dat zich niet laat berekenen, moet je daar ook geen natuurkundige formules bij gaan ge- (of liever gezegd mis-)bruiken.

E=mc≤ zegt iets over de verhouding tussen massa en de hoeveelheid energie die dat representeert. En die verhouding heeft volgens mij met onderwerp hier bar weinig te maken.
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#11

Troetel

  Troetel


 • >25 berichten
 • 80 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 18:25

Maar dat heeft toch geen reet meer met die formule te maken?


Sorry, ik wist niet dat je kwaad werd, mijn excuses voor mijn onbehoorlijke uitspraak.

wees gegroet,

Ps zou een medicus de formule kunnen ontkrachten?

Het gaat om de volgende formule:Leven=Lichaam x dynamiek (lichaam en geest)

Veranderd door Troetel, 17 juni 2009 - 18:35

Geloof Niets en zet bij Alles een vraagteken.

Ik hoef jou niet te overtuigen, Ik ben overtuigd.

#12

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 17 juni 2009 - 19:16

Sorry, ik wist niet dat je kwaad werd, mijn excuses voor mijn onbehoorlijke uitspraak.

Haha, excuses mijnerzijds als dat zo overkwam, ik was geenszins kwaad hoor ;)

Ik mis alleen de link tussen een de natuurkundige equivalentie E=mc≤ (die iets over de verhouding tussen massa en energie zegt) en de uitspraak "Leven = Lichaam x Dynamiek".

Er zijn meer formules van de vorm "A = B x C", waarom speciaal E=mc≤ ?

Ps zou een medicus de formule kunnen ontkrachten?

Het gaat om de volgende formule:Leven=Lichaam x dynamiek (lichaam en geest)

Dan moet je eerst definiŽren wat het precies betekent. Hoe "meet" je Leven, Lichaaam en dynamiek? In welke eenheden druk je dat Łberhaupt uit?
Of anders gezegd, wat vul je precies in de formule in, om te kijken of hij klopt?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#13

anusthesist

  anusthesist


 • >5k berichten
 • 6032 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 17 juni 2009 - 19:29

Ps zou een medicus de formule kunnen ontkrachten?

Het gaat om de volgende formule:Leven=Lichaam x dynamiek (lichaam en geest)


Ja hoor:

'Het slaat nergens op'.

Wat hierboven ook is al gezegd; probeer bovenstaande termen te kwantificeren zodat we er iets mee kunnen. Wat mij veel logischer in de oren klinkt is bijvoorbeeld Leven = lichaam + geest, omdat het 2 noodzakelijkheden zijn voor het leven (ofschoon ik nog steeds van mening ben dat de geest een product is van het lichaam). Achter dynamiek schrijf je weer lichaam en geest. Bedoel je daarmee te zeggen dat de dynamiek het lichaam en de geest gecombineerd is?
That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.

#14

Troetel

  Troetel


 • >25 berichten
 • 80 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 19:32

Dan moet je eerst definiŽren wat het precies betekent. Hoe "meet" je Leven, Lichaam en dynamiek?


Rogier, misschien moet je morgen eens naar de huisarts gaan en vragen aan deze: Kan jij voor mij kijken of ik leef? Zo ja, dan vraag je aan hem wat het gewicht is van dat levende lichaam en vervolgens is mijn voorzichtige inschatting, zal deze om dat te bepalen, je vragen om op een weegschaal te gaan staan.
Geloof Niets en zet bij Alles een vraagteken.

Ik hoef jou niet te overtuigen, Ik ben overtuigd.

#15

Valere De Brabandere

  Valere De Brabandere


 • >25 berichten
 • 90 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 juni 2009 - 20:09

Wat is een filosofische formule?


Filosofisch gezien lijkt me dit beslist een interessant onderwerp, maar het lijkt me nog te vaag om dit idee in een concrete formule te vatten.Als er niks aan berekend kan worden, of als die 'omzetbaarheid' verder niet gespecificeerd is maar enkel als idee wordt geÔntroduceerd, is zo'n formule daar vooralsnog geen geschikt instrument voWat betreft je theorie, je zou het ook om kunnen draaien:

Als materie (wat tenslotte een vorm van energie is) in een zodanige structuur zit geconfigureerd dat zij een mens(elijk brein) vormen, in hoeverre kunnen we dan zeggen dat materie een vorm van geest wordt? Of dat de geest wordt gemanifesteerd door (of bestaat in de vorm van) de materie?-Een filosofische formule is een formule waar termen in voorkomen, die niet wiskundig kunnen bepaald of berekend worden . Zodoende zou men het 'Cogito ergo Sum' kunnen omzetten in een wiskundige encodering "Cogito-->Sum" , of eenvoudig weg "Cogito=Sum" .?
-Materie zou men ook slechts een manifestatie van de geest kunnen noemen .

Veranderd door Valere De Brabandere, 17 juni 2009 - 20:16


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures