Springen naar inhoud

Concurrentiebeding bij contract met belgisch bedrijf volgens nederlands recht


 • Log in om te kunnen reageren

#1

gj1703

  gj1703


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 25 juni 2009 - 14:27

Hallo alllemaal
in 2001 ondertekende ik een contract met daarin de volgende tekst:
"Na beeindiging der dienstbetrekking zal B gedurende 1 jaar nog zelf in enigerlei vorm een bedrijf, gelijk, gelijksoortig of verwant aan dat van A mogen vestigen, drijven, mededrijven, of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, nog financieel, in welke vorm ook, of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zin, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin een aandeel hebben van welke aard ook. Bij overtreding van dit verbod verbeurd B ten behoeve van A een dadelijk en derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling opvorderbare boete van E 500 voor elke overtreding en voor elke dag dat een overtreding voortduurt, een gedeelte van een dat voor een volle te rekenen, al het voorgaande onverminderd het recht van A op schadevergoeding"

"Op onderhavige overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing"


Toen ik dit in 2001 tekende betrok ik een marketing functie. Inmiddels (sinds 2007) zit ik een sales functie met wereldwijde dekking voor een aantal specifiek genoemde klanten.
Momenteel heb ik een aanbieding van een concurrent. Ook een sales functie maar voor andere klanten en geen wereldwijde maar binnen Noord-Europa.

Volgens een advocaat in Belgie zou het concurrentiebeding in Belgie geen stand houden. Maar aangezien het contract melding maakt van NL recht heb ik de volgende vragen

- Is deze bepaling conform NL recht toepasbaar (wellicht gezien het ontbreken van specifieke benaming welke werkzaamheden icm met de andere functie en/of het ontbreken van de geografische beperking?)
- Mijn aanstelling en officiŽle werkplek is in Belgie. Maakt het verschil wanneer het nieuwe contract in een ander land wordt aangegaan?
- Ik ga ongeveer 20% meer verdienen, thuiswerkplek (tov 160KM weg) en zie dit dus echt als een vooruitgang. Kan ik benadeeld worden door een concurrentiebeding (wanneer ik het relatiebeding natuurlijk in acht neem)

Ik kijk uit naar jullie reacties!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

TheLaw

  TheLaw


 • >250 berichten
 • 375 berichten
 • VIP

Geplaatst op 25 juni 2009 - 15:20

- Is deze bepaling conform NL recht toepasbaar (wellicht gezien het ontbreken van specifieke benaming welke werkzaamheden icm met de andere functie en/of het ontbreken van de geografische beperking?)
- Mijn aanstelling en officiŽle werkplek is in Belgie. Maakt het verschil wanneer het nieuwe contract in een ander land wordt aangegaan?
- Ik ga ongeveer 20% meer verdienen, thuiswerkplek (tov 160KM weg) en zie dit dus echt als een vooruitgang. Kan ik benadeeld worden door een concurrentiebeding (wanneer ik het relatiebeding natuurlijk in acht neem)

Ik kijk uit naar jullie reacties!


1. Ik zie niet in waarom deze bepaling conform Nederlands recht ongeldig zou zijn. De wetgever heeft in artikel 7:653 lid 1 slechts twee eisen gesteld aan het concurrentiebeding: meerderjarigheid en het beding moet schriftelijk worden opgesteld.
De rechter kan het concurrentiebeding echter wel vernietigen, al dan niet gedeeltelijk, indien de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang onredelijk wordt geraakt door het beding. Zie lid 2 van genoemd artikel.

2. Aangezien er geen territoriale afbakening in jouw contract staat kan je er van uit gaan dat het concurrentiebeding in ieder land geldt. Als dat niet de bedoeling was geweest had er gestaan voor welke landen het beding geldt.

3. Je kan zeker benadeeld worden door het concurrentiebeding. Jouw werkgever heeft het beding opgesteld om te voorkomen dat de ervaring die jij hebt opgedaan en de tijd en kosten die ze in jou geinvesteerd hebben, niet zomaar ten voordele komen van een concurrent van hen.

Er is misschien 1 uitweg voor jou: Indien de wijziging van jouw functie gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst van zo ingrijpende aard is dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, dan stelt de Hoge Raad de eis dat een dergelijk beding opnieuw moet worden gesloten. Is het beding niet opnieuw aangegaan na de functiewijziging, dan wordt het geacht geen verdere werking te hebben. Dit volgt uit 2 uitspraken, te weten:

- Hoge Raad 9 maart 1979, NJ 1979, 469 (Brabant/Van Uffelen);

- Rechtbank Utrecht 1 maart 2001, JAR 2001, 64.

Misschien ten overvloede, maar je kan je in rechte beroepen op uitspraken. Je kan deze uitspraken dan ook zien als geldend recht.

#3

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 25 juni 2009 - 15:40

"..."
"Op onderhavige overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing"


Volgens een advocaat in Belgie zou het concurrentiebeding in Belgie geen stand houden. Maar aangezien het contract melding maakt van NL recht heb ik de volgende vragen

- Is deze bepaling conform NL recht toepasbaar (wellicht gezien het ontbreken van specifieke benaming welke werkzaamheden icm met de andere functie en/of het ontbreken van de geografische beperking?)
- Mijn aanstelling en officiŽle werkplek is in Belgie. Maakt het verschil wanneer het nieuwe contract in een ander land wordt aangegaan?


@ TheLaw
Ik denk dat hier ook een andere vraag in zit. Aangezien TS als permanente standplaats BelgiŽ heeft en van hieruit werkt, stel ik me de vragen?:
Is TS Nederlander of Belg?
Waar betaalt TS belastingen en sociale zekerheid?

Ik kan mij hier best een situatie voorstellen dat Belgisch arbeidsrecht hier mogelijk primeert waardoor dit beding inderdaad een heel andere invalshoek kent (en dus die zin "volgens Nederlands recht" niet of amper ter zake doet).
Maar het veiligst lijkt mij een gespecialiseerd advocaat ...

Indien beding geldig, voor dramas ontstaan in gesprek gaan met huidige en potentiŽel nieuwe werkgever (eventueel contact tussen beiden regelen) om een deal te sluiten. Een werkgever heeft er geen belang bij een gefrustreerde werknemer tegen te werken en tegen zijn wensen bij zich te houden.

Een vroegere collega (Belg) van mij had een contract rechtstreeks met het Duitse Moederbedrijf volgens Duits recht, maar was werkzaam als werknemer van de Belgische vestiging (waar hij dus geen rechtstreeks contract mee/bij had). Bij sluiting van deze vestiging werden de opzegvergoedingen bepaald volgens Belgisch recht, waar de verantwoordelijken in het Moederbedrijf zich ECHT niet lekker bij voelden.

Veranderd door E.Desart, 25 juni 2009 - 15:50

Eric

#4

TheLaw

  TheLaw


 • >250 berichten
 • 375 berichten
 • VIP

Geplaatst op 25 juni 2009 - 16:27

@ TheLaw
Ik denk dat hier ook een andere vraag in zit. Aangezien TS als permanente standplaats BelgiŽ heeft en van hieruit werkt, stel ik me de vragen?:
Is TS Nederlander of Belg?
Waar betaalt TS belastingen en sociale zekerheid?


Het leek mij dat het om een iemand uit Belgie gaat, vanuit daar heb ik geantwoord. Maar unberhaupt, als zij in het contract Nederlands recht van toepassing verklaren is dat het geldende recht. Via het Internationaal Privaatrecht zou Belgisch recht vůůr kunnen gaan. Dit geldt echter alleen als er geen rechtskeuze is gemaakt. Dat is de eerste toets bij het bepalen welk recht van toepassing is op een internationale overeenkomst. In casu is er dus Belgisch recht op de overeenkomst van toepassing.

#5

gj1703

  gj1703


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 25 juni 2009 - 17:45

Ik denk dat hier ook een andere vraag in zit. Aangezien TS als permanente standplaats BelgiŽ heeft en van hieruit werkt, stel ik me de vragen?:
Is TS Nederlander of Belg?
Waar betaalt TS belastingen en sociale zekerheid?


Ik ben Nederlander en omdat ik in NL woon betaal ik daar ook mijn belastingen en worden (via een administratiekantoor) door de werkgever de sociale premies afgedragen.

De Belgische advocaat haalde overigens aan dat gezien het europese recht ik niet benadeeld kon worden? Vandaar mijn vraag daarover.

En mbt de veranderde functie. Dit is wijziging geweest van een marketing functie waarin documenten werden geschreven over een bepaalde industrie + training hierover aan de sales collega's. Daarvoor heb ik het contract getekend. Daarna is er een verandering in functie geweest en doe ik nu sales incl. financiele targets en een ander bonus systeem. Hierin en niet in de vorige functie heb ik klantcontacten etc.

#6

TheLaw

  TheLaw


 • >250 berichten
 • 375 berichten
 • VIP

Geplaatst op 25 juni 2009 - 18:52

De Belgische advocaat haalde overigens aan dat gezien het europese recht ik niet benadeeld kon worden? Vandaar mijn vraag daarover.

En mbt de veranderde functie. Dit is wijziging geweest van een marketing functie waarin documenten werden geschreven over een bepaalde industrie + training hierover aan de sales collega's. Daarvoor heb ik het contract getekend. Daarna is er een verandering in functie geweest en doe ik nu sales incl. financiele targets en een ander bonus systeem. Hierin en niet in de vorige functie heb ik klantcontacten etc.


Volgens het Europese recht is Nederlands recht van toepassing aangezien jullie die rechtskeuze hebben gemaakt in het contract.

Verder moet jij zelf beoordelen of jouw functie gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst van zo ingrijpende aard is dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Als dat zo is dan stelt de Hoge Raad de eis dat een dergelijk beding opnieuw moet worden gesloten. Is het beding niet opnieuw aangegaan na de functiewijziging, dan wordt het geacht geen verdere werking te hebben.

#7

gj1703

  gj1703


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 juli 2009 - 11:20

Volgens het Europese recht is Nederlands recht van toepassing aangezien jullie die rechtskeuze hebben gemaakt in het contract.


Inmiddels heb ik het 'resultaat' van mijn belgische advocaat. De NL advocaat deelt in eerste instantie zijn mening.

"Doch het Europees Verdrag inzake het recht van toepassing op internationale overeenkomsten (EVO Verdrag) bepaalt dat een werknemer niet kan worden afgetrokken van de dwingende en voor hem beschermende bepalingen van het arbeidsrecht dat van toepassing zou geweest zijn als partijen geen rechtskeuze hadden gedaan. Dit is het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk de arbeid verricht of het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werkenemer in dienst heeft genomen, wanneer deze niet in eenzelfde land gewoonlijk arbeidt.

In uw geval verwijst deze aanknopingsregel naar het Belgisch arbeidsrecht. Hetgeen betekent dat u zich ook mag beroepen op dwingende bepalingen van Belgisch arbeidsrecht die strekken tot bescherming van de werknemer. Daartoe behoort de wettelijke regeling inzake het concurrentiebeding, zodat u kunt inroepen dat uw contractueel concurrentiebeding ook moet voldoen aan de Belgische wettelijke voorwaarden. Dit is niet het geval, aangezien het niet beperkt is tot 12 maanden noch voorziet in een vergoeding gelijk aan het loon voor de helft van de periode waarvoor het geldt"


Ik heb hier mijn twijfels bij:Normaliter zou ik redeneren dat ik in NL woon, belasting betaal etc. Om die reden is mijn binding met NL sterker en de 'dwingende en beschermende bepalingen' vanuit NL zouden dus toegepast kunnen worden. In ieder geval werkt het zo met de belasting omdat ik niet meer dan 182 dagen in eenzelfde land doorbracht -> NL aangifte van toepassing.

Ik vraag me nu alleen af: Qua arbeidsrecht schijnt de fysieke locatie waar de werkzaamheden verricht worden schijnen nogal belangrijk te zijn. Wanneer ik buitenlandse dienstreizen maak, kan ik deze dan aanrekenen aan Belgie omdat de vestiging waar ik mijn contract heb daar ook gehuisvest is? In dat geval (met meer dan 170 meerdaagse reizen in de laatste jaren) slaat de teller door naar Belgie.

Overigens wil ik het gewoon beter begrijpen. Qua NL recht is de functieverandering waarschijnlijk (ook) voldoende

Veranderd door gj1703, 06 juli 2009 - 11:21


#8

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 juli 2009 - 14:07

Vanuit mijn beperkte ervaring heb ik de indruk dat ook afgezien van een functieverandering er kans bestaat dat ook volgens Nederlands recht alleen het klantenbeding gehandhaafd wordt door een rechter. Ik kreeg de indruk bij een soortgelijke rechtszaak dat het concurrentiebeding niet zozeer door rechters beschouwd wordt als ter bescherming van de investering in de persoon die elders wil gaan werken maar ter bescherming van immateriŽle activa van het bedrijf afgezien van de inbreng van deze werknemer. Bedrijfsgeheimen en goodwill worden er dan door beschermd. Bij iemand in de verkoop kan een rechter een relatiebeding dan voldoende vinden ook al staat er in het contract iets anders.
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#9

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 juli 2009 - 16:04

Inmiddels heb ik het 'resultaat' van mijn belgische advocaat. De NL advocaat deelt in eerste instantie zijn mening.
.....
Ik heb hier mijn twijfels bij: ......

Zoals ik voorheen stelde: Als jij hier lang genoeg vast werkt (ken periode niet juist, = 6 maanden of een jaar of zo?) lijkt het mij logisch dat jij beschermd bent (en plichten hebt) volgens de hier geldende wetten (arbeidsrecht).
Ik denk dat de advocaten hier gelijk hebben (en zij zijn bovendien degene die betaald worden om te weten, niet gokken, tenminste zo weinig mogelijk omdat inderdaad soms nog ruimte voor interpretatie blijft).
Eric

#10

gj1703

  gj1703


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 juli 2009 - 16:18

Als jij hier lang genoeg vast werkt (ken periode niet juist, = 6 maanden of een jaar of zo?)


Ik werk daar sinds 2004 dus lang genoeg. Daarbij bekleed ik een internationale functie. Of...zoals uit de reactie van de (inderdaad betaalde) advocaat blijkt....

Ik had begrepen dat u een internationale functie bekleedt, waardoor u niet vast in ťťn land werkt maar in meerdere landen prestaties levert, in welk geval de regel geldt dat u zich steeds kunt beroepen op de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht van het land waar zich de vestiging bevindt die u in dienst heeft genomen. In dit geval is dit de Belgische vestiging geweest, zelfs als u daar niet presteert.
Als u op 5 jaar +- 550 dagen dienstreizen hebt gemaakt, hetzij +- 110 dagen per jaar bevestigt dit dat u niet gewoonlijk in ťťn land arbeidt, en dus de andere aanknopingsregel geldt


Het ziet er dus naar uit dat ik me ga beroepen op Belgische wetgeving mbt het concurrentiebeding.

Veranderd door gj1703, 06 juli 2009 - 16:20


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures