Springen naar inhoud

Zichzelf/eigen groep als beter beschouwen dan de andere


 • Log in om te kunnen reageren

#1

317070

  317070


 • >5k berichten
 • 5611 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 13 september 2009 - 00:06

Naar aanleiding van dit bericht van Dido:

De mens is een sociaal wezen, akkoord. Maar hij zal deels z'n identiteit opbouwen door te vergelijken met anderen (sociale identiteit). Hij zal z'n eigen ingroep als 'beter' beschouwen dan 'de anderen'. Experimenten met minimale groepen wijzen uit dat, zelfs als mensen elk een nummer krijgen en enkel te horen krijgen dat ze een groep vormen, samen met nummer 1 en nummer 10 bijvoorbeeld (zonder dat ze die personen te zien krijgen), dan zullen ze al hun eigen groep gaan bevooroordelen boven de 'andere' groep.


Ik heb namelijk gelezen in wereldbeeld van de wetenschap van Philip van Loocke, dat het kenmerk "zichzelf/eigen groep als beter beschouwen dan de andere" een kenmerk van de Westerse maatschappij is, en niet terug te vinden in de Oosterse (ik dacht Chinese maatschappij). Het ging hier wel over het inschatten van zichzelf, en niet over het bevoordelen of benadelen van zichzelf. Chinezen zouden volgens Philip van Loocke veel realistischer zichzelf inschatten in hoe 'goed' ze globaal zijn (in bv. leiderschap, communicatie en andere vage eigenschappen samen) dan Westerlingen. Vrijwel alle Westerlingen schatten zichzelf steevast bij de beste 50%, waar bij Chinezen dit percentage dicht bij de 50% kwam.

Nu vraag ik me af wat hier van aan is (Philip is gekend om te dwepen met de Oosterse cultuur). Is het inderdaad universeel zoals in dat bericht staat, of is het maatschappijgebonden? Ik weet dat de verschillen tussen onze culturen bijzonder groot zijn, veel groter dan iemand zonder kennis van zaken ooit zal beseffen, maar gaan ze ook zo diep?
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 13 september 2009 - 00:53

Goede vraag, 317070 :eusa_whistle: !
Mijn kennis is sowieso een stuk minder als het om de collectivistische, oosterse culturen gaat, vandaar dat ik ook hier en daar weer wat heb opgezocht (om deze info dan naast m'n studieboek van sociale psychologie te leggen :eusa_whistle: ('Social psychology' 3rd edition van Smith & Mackie)).

Het komt er op neer dat in collectivistische culturen de groepsnorm vaak anders is dan in individualistische culturen. In collectivistische culturen (het oosten, zeg maar) geval, is de groepsnorm eerder dat het belangrijk is om bij de groep te horen. In individualistische culturen (het westen en vooral de VS) is de groepsnorm: 'ik ben een individu, ik ben verschillend van een ander' van belang. Daar zijn echter al een aantal opmerkingen bij te plaatsen:
- er is toch wat discussie over het feit of dit inderdaad zo is en vooral, in welke mate er een verschil is. Over het algemeen gaat men ervan uit dat er wel degelijk een verschil is.
- er is heel wat minder onderzoek voorhanden over hoe het precies zit in collectivistische culturen, terwijl er veel meer onderzoek is over dat gegeven in de westerse culturen.

Het lijkt wel terecht te zijn dat men in collectivistische culturen minder onderhevig a/d zelfverheffende bias ( = de neiging om info te verzamelen of te interpreteren zodanig dat dit leidt tot positieve evaluaties over jezelf):
- ze scoren lager op zelfwaardering
- zelfwaardering is er vooral gelinkt aan het zich kunnen aanpassen aan andermans verwachtingen & het hebben van gedeelde idealen (dus: in harmonie samenleven)
- soms draaien ze zelfs de bias om: ze nemen eerder negatieve info op, over zichzelf, dan positieve info, waardoor een vorm van zelfkritiek ontstaat.
Maar dmv. hun zelfkritiek gaan ze na hoe ze zichzelf kunnen verbeteren in hun relaties met anderen. Daarmee willen ze ook weer meer voldoen aan hun groepsnorm (goed opschieten met hun eigen groepsleden, hun eigen ingroep). En dus leidt hun zelfkritiek ertoe dat ze ook hun zelfwaardering zullen verhogen (ze voldoen immers meer aan de gestelde groepsnormen). Zo komen ze dmv. sociale vergelijking, ook weer tot zelfverheffing (net zoals Westerlingen komen tot zelfverheffing dmv. sociale vergelijking)
- een subtiele maat voor zelfwaardering is dat uit onderzoek blijkt dat mensen de letters van hun eigen naam verkiezen boven 'andere' letters. Dit is zo in Westerse culturen, maar ook in Oosterse culturen. Dus ook hier blijkt hun voorkeur voor 'het eigen zelf'.

Of nog:

The culture movement challenged the universality of the self-enhancement motive by proposing that the motive is pervasive in individualistic cultures (the West) but absent in collectivistic cultures (the East). The present research posited thatWesterners and Easterners use different tactics to achieve the same goal: positive self-regard. Study 1 tested participants from differing cultural backgrounds (the United States vs. Japan), and Study 2 tested participants of differing self-construals (independent vs. interdependent). Americans and independents self-enhanced on individualistic attributes, whereas Japanese and interdependents self-enhanced on collectivistic attributes. Independents regarded individualistic attributes, whereas interdependents regarded collectivistic attributes, as personally important. Attribute importance mediated self-enhancement. Regardless of cultural background or self-construal, people self-enhance on personally important dimensions. Self-enhancement is a universal human motive.

uit: Pancultural Self-Enhancement
Dus, alle culturen doen aan zelfvermeerdering, zelfverheffing, alleen verschillen de attributies waarop ze dit toepassen:
- Westen: proberen elkaar te overtreffen in intelligentie, onafhankelijkheid, leiderschap
- Oosten: proberen elkaar te overtreffen in goed opschieten met anderen, handelen aanpassen a/d sociale situatie.

Ik wil dan zelf nog even de link doortrekken naar het optreden van conflicten.
Alles wat de groepsidentiteit verhoogt, zoals bv. de simpele aanwezigheid van een lid van een outgroep (= de 'vreemde' groep), kan leiden tot competitie en dit kan op zijn beurt leiden tot conflict.
De reden waarom dit kan leiden tot competitie & conflicten is weer die 'sociale identiteit'. Dus: we willen onze ingroep (= eigen groep) als beter zien dan de 'vreemde' outgroep. Het gaat dus terug om die zelfverheffende bias met i/h oosten: wij zijn beter dan jullie, in de voor ons belangrijke collectivistische eigenschappen.
Je zou zelfs kunnen stellen dat, hoe belangrijker de groep is voor iemand, hoe meer die voor z'n groep zal 'vechten'. Aangezien in collectivistische culturen hun eigen groep vaak erg belangrijk is, zou je ook kunnen afleiden dat dit leidt tot een heftiger verdedigen van de eigen groep.
Ik citeer even:

When individualism is the dominant orientation, persons tend to define themselves as independent of groups, autonomous, unique and guided by their personal goals and values. In contrast, in collectivist cultures there is a strong emphasis on social goals, a feeling of interdependence and a concern to maintain harmony within groups (Hofstede, 1980). According to Triandis (1989): ‘A considerable literature suggests that collectivists automatically obey ingroup authorities and are willing to fight and die to maintain the integrity of the ingroup, whereas they distrust and are unwilling to cooperate with members of outgroups’ (p. 509, see also Triandis, 1972). Research suggests that there is a larger distinction between ingroup and outgroup for collectivists than for individualists (Leung & Bond,
1984; Triandis, 1972, 1989).

uit: http://psy.ex.ac.uk/...mesEJSP2002.pdf
Dus, collectivistische culturen zullen vermoedelijk zelfs nog in sterkere mate hun eigen groep gaan verdedigen tegen een 'vreemde' outgroep. Ook zij zullen zichzelf immers als de meerdere beschouwen van hun outgroep, zij het dan in eerder collectivistische eigenschappen.

Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, aangezien wij, als westerlingen andere groepsnormen hanteren en dus moeilijker kunnen 'invoelen' dat ook zij in 'de beste' willen zijn. Maar daar komt het uiteindelijk wél op neer, in tegenstelling tot wat Philip van Loocke beweert. Al zal de gemiddelde oosterling mogelijks wel een ietwat realistischer zelfbeeld hebben dan de gemiddelde westerling. Maar aangezien het om statistische vaststellingen gaat, zal op individueel niveau daar mogelijks veel minder van te merken zijn (ik vernam echter van je dat dit ook in de gewone omgang met oosterlingen merkbaar is & dat het hebben van een realistischer zelfbeeld dus niet enkel op groepsniveau duidelijk is ](*,) ).
Dit zal, vermoed ik, vooral gelden voor het inschatten van hun eigen individualistische eigenschappen en veel minder voor het inschatten (of zelfs een slechtere inschatting?) van hun eigen collectivistische eigenschappen. Al ben ik helemaal niet zeker van deze laatste veronderstelling! Maar misschien weet iemand anders beter hoe dit laatste dat zit?

Dido

Veranderd door Dido, 13 september 2009 - 00:55

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

#3

Henriette

  Henriette


 • >250 berichten
 • 579 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 september 2009 - 07:29

Wat een interessante vraag!

Ik moest meeteen denken aan het mechanisme wat cohesie within groepen versterkt: het 'hoe wij het doen is beter, dat is zoals het hoort, ons kent ons' is iets wat de afzonderlijke leden van groepen vaak bindt. Je vind het in primitievere vormen in het dierenrijk terug --> geuren op elkaar afgeven en zo.
[ Denk even aan de nuancerende slimmerik, de analyiticus, de bredere kijk, de 'klokkenluider' ... die komt er binnen zo'n groep moeilijker doorheen met zijn nuances en raakt gauw aan de 'marge' van de groep wat betreft machtsmechanismen. Door een soort 'groepsbias'... Dido schreef er ook over lees ik. Maar dan met iets andere bewoordingen.]

En als je dat bedenkt is er wel een vreemde tegenstrijdigheid in het idee van Locke. Of nee, eerder iets wat hij over het hoofd ziet. Namelijk dat in de meer collectivistische maatschappijen de cohesie juist groter zou moeten zijn aangezien de delen zich meer ten dienste opstellen van het geheel. Ze voelen zich juist als groep vaak beter, hun tussengroepsbias zal groter zijn. Denk aan het ideaal van bijv. een 'wereldcommunisme' ... i.e. de rest moet zo worden als wij want wij hebben 'het' juiste samenlevingsverband gevonden.
Het zou heel interessant zijn te bekijken of dit idee bij de russen of bij de chinezen nou groter was... ik weet wel dat de chinezen met name rusland als 'groot voorbeeld' namen in de beginjaren tot het 'chinese communisme' meer haar eigen weg zocht.

Van binnengroep uit stellen de mensen zich in de meer collectivistische maatschappijen waarschijnlijk meer van onderaf aan op i.p.v. boven omdat leiderschap en effecten daarvan die afhankelijk zijn van volgzaamheid van groot belang is voor een stevigere cohesie. [ denk aan leger --> de kracht daarvan was altijd leiderbrein, wat subbreinen & vele volgende spierballen ]

maar module sociale psych. is voor mij heel lang terug & dit is maar eerste brainstorm.
Zou me er weer in moeten verdiepen.


Wel heel interessant :eusa_whistle:

PS bedenk me iets... denk je dat regressie naar het gemiddelde wordt bevordert door collectivistische intelling?

Maar dat is weer tegenstrijdig aan wat er gebeurt met topsporters en intellectuelen. [ i.e. het talentvolle (én sociaal acceptabel vaardige! want anders wordt je heus niet 'gekozen') lid naar voren schuiven & flink uit laten groeien.]
pfff ik ga douchen
groetjes!

Veranderd door Henriette, 13 september 2009 - 07:33

Bonum vinum laetificat cor hominis

#4

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 13 september 2009 - 09:26

Er is natuurlijk een (significant) verschil tussen

zichzelf vergelijken met iemand anders

of

ons gedrag vergelijken met het gedrag van iemand anders

Vooral als me dan ook nog eens rekening houden met de vaardigheden en mogelijkheden die wij en andere hebben.

Onze identiteit word pas gekoppeld aan wat we hebben, doen of zeggen indien we ervan overtuigt raken ("geloven") dat dit is wat onze identiteit bepaald.

Het is gezonder om je identiteit zo klein mogelijk te houden.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#5

Henriette

  Henriette


 • >250 berichten
 • 579 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 september 2009 - 12:56

Die laatste zin ben ik het niet helemaal mee eens.
Je identiteit krijgt vorm volgens mij deels vorm in samenhang met omgeving. Dus context waar je je in bevindt. Kijk maar naar culturele invloeden.

Hoe dacht je dat je identiteit vorm krijgt zo klein mogelijk? Wat 'ik' vind is moeilijk geheel te scheiden met wat je 'leert' ... denk ik, in de praktijk. Het is denk ik meer een kwestie van je 'weg vinden in van alles wat er op je afkomt'.

Veranderd door Henriette, 13 september 2009 - 12:58

Bonum vinum laetificat cor hominis

#6

317070

  317070


 • >5k berichten
 • 5611 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 13 september 2009 - 13:36

zichzelf vergelijken met iemand anders

of

ons gedrag vergelijken met het gedrag van iemand anders

Dus mijn vraag luidde: Wat is ons gedrag in de Westerse samenleving vergeleken met de Oosterse samenleving, bij het vergelijken van zichzelf met iemand anders? Beide van de door jouw aangedragen componenten komen er in voor :eusa_whistle:

Het idee leeft dus dat Oosterlingen zichzelf minder overschatten dan Westerlingen, maar dat Oosterlingen hun groep sterker overschatten dan Westerlingen.
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#7

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 13 september 2009 - 16:40

Zou het dan wellicht veroorzaakt kunnen worden door het sterker ontwikkelde individualisme in de westerse samenleving waardoor we prestaties eerder toekennen aan individuen en wat minder oog hebben voor de groepsprestatie?
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#8

Suse

  Suse


 • 0 - 25 berichten
 • 2 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 september 2009 - 15:30

Ik ben het eens met de onderstaande samenvattende mogelijke conclusie:

Het idee leeft dus dat Oosterlingen zichzelf minder overschatten dan Westerlingen, maar dat Oosterlingen hun groep sterker overschatten dan Westerlingen.


Er is dus een verschil tussen
zichzelf overschatten/als beter beschouwen en
eigen groep overschatten/ als beter beschouwen.

De initiële stelling luidde:

Naar aanleiding van dit bericht van Dido:
Ik heb namelijk gelezen in wereldbeeld van de wetenschap van Philip van Loocke, dat het kenmerk "zichzelf/eigen groep als beter beschouwen dan de andere" een kenmerk van de Westerse maatschappij is, en niet terug te vinden in de Oosterse (ik dacht Chinese maatschappij).


Het als beter beschouwen van de eigen groep komt dus wèl voor in de Oosterse maatschappij maar haast niet in de Westerse.
Het als beter beschouwen van zichzelf komt in de westerse maatshappij wèl voor, maar haast niet in de Oosterse.

Mochten we dus een vergelijking willen maken tussen de Westerse en Oosterse maatschappij, dan moeten we bepalen wat er zwaarder weegt, zichzelf of eigen groep. Dit is waarschijnlijk weer afhankelijk van de cultuur/omgeving.
In de Westerse cultuur is het individu belangrijker dan de groep. Het overschatten van zichzelf weegt daar dus zwaarder.
In de Oosterse cultuur is het waarschijnlijk zo dat je eigen groep belangrijker is, en weegt het overschatten van eigen groep dus zwaarder.

Willen we dan bepalen wat zwaarder weegt moeten we ons wagen aan de discussie of de Oosterse Cultuur of de Westerse Cultuur zwaarder weegt. Maar of ik me daaraan wil wagen?

#9

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 16 september 2009 - 16:35

Bedenk daarbij ook dat men beide kan primen dmv. subliminale perceptie.
Dus: men kan aan oosterlingen dia's laten zien met woorden zoals 'individu', 'eigen', 'zelf', of, anders uitgedrukt: woorden die het individu benadrukken en niet de groep. Als men deze dia's heel kort zichtbaar maakt, zodanig dat men ze niet bewust kan waarnemen, maar wél onbewust (= subliminaal) dan worden deze mensen geprimed om zichzelf ook meer als individu te bekijken en minder als groep. Mocht je direct erna een gesprek voeren met hen over een voorkeur voor collectivisme of voor individualisme, dan gaan zij hoger gaan scoren op dat laatste, in vergelijking met voor de priming.
Hetzelfde geldt voor westerlingen die op dezelfde manier geprimed worden met woorden gelinkt aan groepen, zoals: 'verbondenheid', 'samenwerken',... Deze mensen zullen nadien hoger scoren op collectivisme.
En als je deze mensen dan onderling zou gaan vergelijken, dan zal misschien de westerling wel hoger scoren op collectivisme dan de oosterling.

Als je je dan realiseert dat we dagelijks bloot staan aan heel veel van die subliminale stimuli, of gewoon aan ons eigen denken dat de ene keer meer aanstuurt op verbondenheid en de andere keer op individualisme, dan zal je ook beseffen hoe relatief dit allemaal kan zijn. Vrouwen zijn bijvoorbeeld ook meer groepsgericht dan mannen.

Het hangt dus zeker ook af van de context hoe men zal reageren.
Al doet dit weinig af van het gegeven dat de gemiddelde score van oosterlingen, in vergelijking met westerlingen, verschillend zal zijn op individualisme & collectivisme.

Dido

Veranderd door Dido, 16 september 2009 - 16:37

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

#10

Glacius

  Glacius


 • >25 berichten
 • 83 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 september 2009 - 22:56

Is het niet meer een kwestie van de individu inplaats van "maatschappij" in hoeverre iemand zich als beter zal beschouwen dan de ander?

#11

Henriette

  Henriette


 • >250 berichten
 • 579 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 september 2009 - 14:57

Je bedoelt als in individuele persoonlijkheidstrekken? ... Dat weet ik eigenlijk niet of daar onderzoek naar is gedaan. Je hebt de narcistische 'persoonlijkheidsstoornis' (maar da's wel extreem) wat eigenlijk basaal vanuit een soort 'onzekerheid' zich manifesteert (een over-reactie ter bescherming van het 'ik').

Ik kan me voorstellen dat op de verschillende schalen van de Big Five het 'zich beter voelen dan de ander' mee kan spelen.
http://www.carrieret...en/the-big-five

In dit topic echter denk ik dat het over de 'grote nummers' gaat. Populatie-onderzoek dus. En dan west vs oost. De meer individualistische vs de meer collectieve maatschappijen in relatie tot je mogelijkheden reeel inschatten.
Bonum vinum laetificat cor hominis

#12

317070

  317070


 • >5k berichten
 • 5611 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 08 oktober 2011 - 11:36

Vandaag ben ik bij toeval een antwoord tegengekomen. Er is blijkbaar echt specifiek onderzoek naar gevoerd, al vind ik het 'wetenschappelijke' artikel niet terug.
Het systematisch zichzelf overroepen noemt blijkbaar het Dunning-Kruger effect en daar vind ik het volgende terug:

Studies on the Dunning–Kruger effect tend to focus on American test subjects. Similar studies on European subjects show marked muting of the effect; studies on some East Asian subjects suggest that something like the opposite of the Dunning–Kruger effect operates on self-assessment and motivation to improve:

Regardless of how pervasive the phenomenon is, it is clear from Dunning's and others' work that many Americans, at least sometimes and under some conditions, have a tendency to inflate their worth. It is interesting, therefore, to see the phenomenon's mirror opposite in another culture. In research comparing North American and East Asian self-assessments, Heine of the University of British Columbia finds that East Asians tend to underestimate their abilities, with an aim toward improving the self and getting along with others.

Dat leidt dan weer naar dit artikel, maar die heeft geen verdere bronnen.

Best wel een interessant effect, naar mijn bescheiden mening. (al denk ik dat het misschien wel terecht de ig-nobel prijs gekregen heeft)
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#13

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 08 oktober 2011 - 13:08

Hoi 317070,
De term is me bekend, vandaar dat ik ook nog even verder heb gezocht naar wetenschappelijke artikels erover.
Het is blijkbaar allemaal begonnen met een artikel in 1999 van Dunner en Kruger zelf: Kruger J, & Dunning D (1999). Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of personality and social psychology, 77 (6), 1121-34 (full text).

Verder denk ik dat je gerust even deze website/ webblog kan doornemen ([citation needed]), aangezien de auteur ervan gewoon is om studies bespreekt op een degelijke wijze. Verder zie je in z'n bespreking ook de referentie naar dat bewuste artikel van 1999 én een verwijzing naar nog meer artikels die verder ingaan op het effect.

Dido
Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

1 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 1 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures