Springen naar inhoud

De achterliggende gedachte van hedendaags Terrorisme


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Alexander Hartmans

  Alexander Hartmans


 • >1k berichten
 • 1286 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 09:02

Op 7-7-2005 werd Londen getroffen door terroristische aanslagen, die meer dan 37 doden, en vele honderen gewonden, materialistische schade, teweeg hebben gebracht.

Mensen die de waarde van beschaafdheid, veiligheid, de samenlevingen ernstig ontwrichten, worden gedreven door politieke of godsdienstige motieven, die aanslagen plegen op onze vrijheid. Terrorisme is niet altijd van onze tijd. Godsdienstige en politieke fundamentalisten die aanslagen plegen waren in de 20ste eeuw ook al een groot probleem, denkend aan de RAF, IRA, ETA e.d.

Vanaf de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw, doorlopend naar de jaren 80 tot heden, zijn godsdienstige achtergronden, met name de islam, christendom die hun stempel met geweld willen afdwingen.

9/11, 3/11(Madrid) en nu Londen geeft duidelijk aan dat we duidelijk een ernstig probleem hebben, omdat de onzichbare vijand tussen ons beweegt. Al het geld, middelen en manschappen kunnen dit soort massa-moorden niet voorkomen. In hoeverre Nederland nog is gevrijwaard is geen vat op te krijgen. Theo van Gogh, de moord op Foruyn geeft duidelijk aan dat wij hier in Nederland te maken hebben met spannigen, veroorzaakt door verdeeldheid in politieke en godsdienstige opvattingen onder de bevolking, waar verdraagzaamheid voor andersdenkende op het spel staat. Hoe dat in Belgie is, kan ik geen mededeling over doen, omdat ik hiermee niet bekend mee ben. Denkbaar is wel dat mensen die overgevoelig zijn van dit soort berichten een graadmeter is, dat die verdeeldheid extra wordt losgemaakt.

Wat zou de achterliggende gedachten zijn, waarom een persoon of groep tot zulke barbaarse idiote daden komt? Bekend is wel dat jonge mensen extra gevoelig zijn voor dit soort zaken om aanslagen te "willen" plegen. Wat makeert dit soort monsters?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Gray

  Gray


 • >250 berichten
 • 334 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 10:42

Het westen vernietigen samen met onze levensstijl, christenen en joden aldus de Koran.

#3

Alexander Hartmans

  Alexander Hartmans


 • >1k berichten
 • 1286 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 11:00

Het westen vernietigen samen met onze levensstijl, christenen en joden aldus de Koran.


De Koran? zou je dit kunnen staven met een bronvermelding, zoals titel, onderdeel en pagina nr.?

#4

JanMeut

  JanMeut


 • >1k berichten
 • 2116 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 juli 2005 - 12:07

"Het Westen" drukt een nogal stevig stempel op het reilen en zeilen in de wereld. Dat levert spanningen op bij de mensen die daar geen deel aan nemen maar er wel mee geconfronteerd worden. Bij sommige mensen zodanig dat ze er iets mee moeten doen. Aangezien terrorisme, guerillastrijd en dergelijke goedkoop zijn en een grote impact kunnen hebben komen deze in aanmerking.

Ik denk overigens dat de religie hier niet gek veel mee te maken heeft als oorzaak. Wel denk ik dat religie kan helpen om daden te verantwoorden. Overigens kan elke andere vorm van levensovertuiging ook worden misbruikt voor dit doel. Zie bijvoorbeeld het communisme in de Sovjetunie van de vorige eeuw.

Ik denk niet dat je het probleem moet zoeken in een ideologie an sich. Het probleem zit hem in het kleine groepje mensen, dat bijna elke ideologie heeft, dat een soort absoluutheid verbind aan een ideologie dat koste wat het kost moet worden behouden.

Jonge mensen zijn gevoeliger voor die absoluutheid. Jonge mensen zijn meer voor veranderingen en zijn eerder bereid om grotere stappen (revolutie) te nemen. Waarom is een filosofische vraag waar de oude Grieken zich al mee hebben beziggehouden, want toen speelde dat ook al.

Het risico van terroristische actie is een verdergaande polarisatie, waardoor het kleine groepje dat bereid is tot extremisme groeit tot een gevaarlijke grootte. Duitsers zijn echt niet van nature fasistisch, maar in het Duitsland van de jaren 1930 is er toch een idiote Jodenhaat gegroeid onder brede delen van de bevolking.

Daarom is het nu meer van belang dan ooit dat de mensen die nog niet vergiftigd zijn met een haat tegen "het westen" (of vergiftigd met een haat tegen "de islam") met elkaar praten, in de hoop dat ze hun extremistische groepsgenoten op vredelievender gedachten kunnen brengen.
β-Damascenon en maneschijn

#5

Alexander Hartmans

  Alexander Hartmans


 • >1k berichten
 • 1286 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 13:14

Beste JanMeut,

Het Westen" drukt een nogal stevig stempel op het reilen en zeilen in de wereld. Dat levert spanningen op bij de mensen die daar geen deel aan nemen maar er wel mee geconfronteerd worden. Bij sommige mensen zodanig dat ze er iets mee moeten doen. Aangezien terrorisme, guerillastrijd en dergelijke goedkoop zijn en een grote impact kunnen hebben komen deze in aanmerking.

Ik denk overigens dat de religie hier niet gek veel mee te maken heeft als oorzaak. Wel denk ik dat religie kan helpen om daden te verantwoorden. Overigens kan elke andere vorm van levensovertuiging ook worden misbruikt voor dit doel. Zie bijvoorbeeld het communisme in de Sovjetunie van de vorige eeuw.


Deels waar Jan, doch gebruikt men de religie, dus de geloofsleer van de godsdienst als belangrijk wapen tegen wat hun noemen de politieke en maatschappelijke onderdrukking. De godsdienstige terrorisme kreeg een breder gezicht toen Sjah van Persie (het huidige Iran), door de islamitische revolutie, eind jaren zeventig werd verdreven. Geestelijken hadden hun godsdienst gered, welk een boegbeeld werd voor de rest van de islamitische wereld. De politieke takken van de godsdienst, zoals die van Osama "de ongrijpbare" bin Laden, de PLO, zijn hier zeker het gevolg van. En! de gevolgen van dit soort groeperingen zijn reeds duidelijk. tracht Een veel gehoorde argument is, dat men de godsdienst misbruikt om massamoorden te plegen, doch stel ik hier mijn vraagtekens bij. Want waarom wordt uit naam van een godsdienst gebruikt om politieke doelen te bereiken? En waarom wordt er te weinig gedaan binnen de islamitische wereld om dit soort praktijken binnenin te bestrijden. Want als een godsdienst inderdaad schuldig zou zijn aan hun medewerking aan exploisief religieuze geweld, dient dit terstond een halt toe geroepen te worden. Maar als de godsdienst onschuldig te zijn, zoals gelovigen menen, dan is het de taak van insiders van de godsdienst om hun "goede" naam te redden.

Maar ik zie dit niet gebeuren. Want als de godsdienst laat zien dat zij er niet mee eens zijn, en meelopen met de westerse politiek verloochenen zij zich zelf en hun eigen idealogie, maar een andere keuze hebben zij ook niet. Want niet meewerken, stellen zij zichzelf achter op economisch en op internationaal politiek gebied. Maar aan de andere kant wordt de godsdienst door fundamentalisen in een ijzere greep gehouden, zoals het nu nog steeds geldt in Iran. Dus religie speelt een grote rol, dat het direct of indirect is, de invloed is er.


Ik denk niet dat je het probleem moet zoeken in een ideologie an sich. Het probleem zit hem in het kleine groepje mensen, dat bijna elke ideologie heeft, dat een soort absoluutheid verbind aan een ideologie dat koste wat het kost moet worden behouden.


Een persoon denkt en doet is en groeit uit van een kleine groep, dat uitgroeid tot een ramp, en dat is nu wat er speeld, een ramp voor onze vrijheid, waar wij, in de westerse wereld lang voor hebben gestreden. Ik zal alles in het werk stellen om onderdrukking op politiek of godsdienstig gebied tegen te gaan. Net als de verzet tijdens de Duitse bezeters, of het verzet tegen de Spanjaarden, tijdens de 80-jarige oorlog.

Jonge mensen zijn gevoeliger voor die absoluutheid. Jonge mensen zijn meer voor veranderingen en zijn eerder bereid om grotere stappen (revolutie) te nemen. Waarom is een filosofische vraag waar de oude Grieken zich al mee hebben beziggehouden, want toen speelde dat ook al.


Wellicht al veel langer. Ik denk dat het te maken heeft dat jonge mensen de dingen in hun omgeving willen veranderen, die ouderen ooit in hun leven hebben gecreeerd. Het is een soort speels gedrag om zichzelf te bewijzen tegenover zichzelf en anderen dat ze in staat zijn dat zij sterker zijn. Een andere vraag is namelijk: waarom soorten in staat zijn om geweld tegen soortgenoten of andere soorten te gebruiken?

Heeft het te maken dat soorten in hun leefgebied bedreigd worden door onbekenden die daar niets te zoeken hebben, en juist daardoor in de verdediging schieten, net als de westerse inmening in Irak? Wat zou jij doen als een volkomen vreemdeling ongewenst in jouw huis komt, dus jouw leefgebied. Ga je dan zeggen: ach bakie koffie? Ik denk dat er een ongeloofelijke woede in je opweld dat je deze indringer weg wilt werken. Maar de wet verbied jouw om lichaamelijk geweld te gebruiken (uitting van beschaafdheid). Maar als die wetgeving niet zou bestaan, zou jij die indringer dood maken, want jij verdedigd jouw grenzen.

Het risico van terroristische actie is een verdergaande polarisatie, waardoor het kleine groepje dat bereid is tot extremisme groeit tot een gevaarlijke grootte. Duitsers zijn echt niet van nature fasistisch, maar in het Duitsland van de jaren 1930 is er toch een idiote Jodenhaat gegroeid onder brede delen van de bevolking.


Jodenhaat is een bijverschijndsel in, indirect. In directe zin waren zij het zwarte schaap. Een SS in groepsverband deden publiekelijk aan terrorisme, het plegen van massamoorden op grote schaal. De vraag is of de islam tot dit soort daden in staat zijn? Als je vanuit zou gaan dat extreem-fundamentalistiche moslims de absolute macht zouden krijgen, is het rieeel aanwezig dat massamoorden op andersdenkenden, sadisme, martelpratijken scheer en inslag zullen zijn. Het communisme heeft dat al reeds bewezen.

Daarom is het nu meer van belang dan ooit dat de mensen die nog niet vergiftigd zijn met een haat tegen "het westen" (of vergiftigd met een haat tegen "de islam") met elkaar praten, in de hoop dat ze hun extremistische groepsgenoten op vredelievender gedachten kunnen brengen.


Daarvoor is het helaas te laat, dit had al 20 a 40 jaar geleden moeten plaats vinden. We kunnen slechts nog redden wat te redden valt, want de geest is uit de fles.

#6

JanMeut

  JanMeut


 • >1k berichten
 • 2116 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 juli 2005 - 14:18

Daarvoor is het helaas te laat, dit had al 20 a 40 jaar geleden moeten plaats vinden. We kunnen slechts nog redden wat te redden valt, want de geest is uit de fles.


Op dergelijk doemdenken anticipeert de terorist. Verder polariseren speelt deze mensen volledig in de kaart. Dat is wel het laatste wat ik wil. Ik ben het deels met je eens: we zijn laat, maar wat mij betreft niet te laat.
β-Damascenon en maneschijn

#7

Gray

  Gray


 • >250 berichten
 • 334 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 15:06

Het westen vernietigen samen met onze levensstijl, christenen en joden aldus de Koran.


De Koran? zou je dit kunnen staven met een bronvermelding, zoals titel, onderdeel en pagina nr.?


http://www.democrate...slam/agenda.htm

daar staan de meest controversieelste verzen.

4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u
8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (zelfmoordaanslagen)
48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.
4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

enzovoort...(koran)

Ik dacht eerst dat zelfmoordterroristen iets lazen in de Koran dat er niet stond of op zen minst dubbelzinnig? maar het staat gewoon ``letterlijk`` in de Koran.

#8

Alexander Hartmans

  Alexander Hartmans


 • >1k berichten
 • 1286 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 15:06

Het westen vernietigen samen met onze levensstijl, christenen en joden aldus de Koran.


De Koran? zou je dit kunnen staven met een bronvermelding, zoals titel, onderdeel en pagina nr.?


http://www.democrate...slam/agenda.htm

daar staan de meest controversieelste verzen.

4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u
8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (zelfmoordaanslagen)
48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.
4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

enzovoort...(koran)

Ik dacht eerst dat zelfmoordterroristen iets lazen in de Koran dat er niet stond of op zen minst dubbelzinnig? maar het staat gewoon ``letterlijk`` in de Koran.


Toch wel heftig, als je de koran als "schijn"heiligboek moet inschatten op terrorisme. Dan dient dit boek onmiddelijk te worden verboden en uit de maatschappij te worden uitgebannen. Mocht het blijken om wetenschappelijke bewijs, dat deze verzen erin staan.

#9

Gray

  Gray


 • >250 berichten
 • 334 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 15:35

Op de 3500 verzen zijn er een 100-tal controversieel.
Het probleem is dat de Koran voor een Islamiet het heiligste is, het zijn de woorden van de Schepper. De Koran is Ŕcht en geen vervalsing zoals het oude en nieuwe testament (aldus Islam).

De Koran is ook nog is geschreven in de `Gij zult...` vorm.
Net zoals de 10 geboden van het christendom
...Gevaarlijk :shock:

#10

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 juli 2005 - 17:21

De koran mag niet vertaald worden, want dat kan leiden tot vervalsing. Moslims die de bijbel niet leuk vinden, halen eruit dat dan dus de bijbel vals moet zijn, omdat het op is geschreven door de 12 appostelen, en niet door jezus zelf.

In de bijbel staan ook veel letterlijke dingen die niet letterlijk moeten worden opgenomen. En ook valt de tekst op vele manieren te interpeteren. "Strijdt" hoeft bevoorbeeld helemaal geen gewapende strijd te zijn.

Maar het blijft wel interessant hoe daar nu over te denken. Het zou inderdaad interessant zijn als moslim missen werden uitgezonden op de zondag in NL. Dat geeft een blik in hun cultuur en is tegen stigmatiseren. Veel moslims in NL voelen ook dat ze niet over hun geloof kunnen praten met andere mensen.

#11

JanMeut

  JanMeut


 • >1k berichten
 • 2116 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 juli 2005 - 18:01

Ik heb bovenstaande versen ook gelezen: waar staat dat je terrorisme mag of moet plegen?

Ook het woord van Allah moet je interpreteren en in een kader plaatsen.
Om de genoemde vier punten te gebruiken:

- Hoe moet je de genoemde vijand bestrijden, met liefde of met haat?
- Dus iedereen die je dood wordt door Allah gedood?
- Wat is hard: de waarheid is hard. Hard is niet goed of slecht.
- Offensief of defensief? Wat is die strijd van Allah? Het verspreiden van Zijn boodschap?

Het is me in elk geval wel duidelijk dat je met deze citaten alle kanten uitkan. Vandaar dat je mensen altijd zelf verantwoordelijk gehouden moeten worden voor wat ze doen, niet een boek dat ze slecht begrepen hebben.
β-Damascenon en maneschijn

#12

Alexander Hartmans

  Alexander Hartmans


 • >1k berichten
 • 1286 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 18:18

Ik heb bovenstaande versen ook gelezen: waar staat dat je terrorisme mag of moet plegen?  

Ook het woord van Allah moet je interpreteren en in een kader plaatsen.
Om de genoemde vier punten te gebruiken:

- Hoe moet je de genoemde vijand bestrijden, met liefde of met haat?
- Dus iedereen die je dood wordt door Allah gedood?  
- Wat is hard: de waarheid is hard. Hard is niet goed of slecht.
- Offensief of defensief? Wat is die strijd van Allah? Het verspreiden van Zijn boodschap?

Het is me in elk geval wel duidelijk dat je met deze citaten alle kanten uitkan. Vandaar dat je mensen altijd zelf verantwoordelijk gehouden moeten worden voor wat ze doen, niet een boek dat ze slecht begrepen hebben.


Die mening deel ik ook. Het dient wel eerst wetenschappelijk worden onderzocht, voorts men overgaat tot het trekken van een definitieve conclussie.

#13

Wezel

  Wezel


 • >100 berichten
 • 218 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 juli 2005 - 20:09

Je kan inderdaad vele kanten uit met die verzen en je moet ze in hun context zien. Deze kan ze eventueel al milderen.

Maar zelfs als de Koran dan echt niet de bedoeling heeft aan te zetten tot geweld van welke vorm dan ook, dan nog zijn er mensen die hem letterlijk interpreteren... Net zoals de Bijbel vaak verkeerderlijk letterlijk ge´nterpreteerd wordt. Wat ik bedoel is dat het terroristen vaak niet uitmaakt wat de bedoeling van de Koran is. Ze hebben een bepaalde ideologie, vinden terreur de gemakkelijkste manier om hun wil door te drijven en beroepen zich dan maar op de Koran.
Ik geloof niet dat een moslim die geboren wordt en opgroeit in een vredelievende omgeving, zal vinden dat hij geweld moet plegen door die verzen in de Koran. Ze kunnen wel een extra aansporing zijn wanneer er al andere factoren spelen (niet akkoord met invloed van het westen, gevoel van verdrukking, elkaar ophitsen, indoctrinatie...)

#14

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 juli 2005 - 20:14

En dat is nu net waar dit topic over gaat, als het niet de koran is dat hun aandrijft om zulke dingen te doen, wat dan?

#15

Bart

  Bart


 • >5k berichten
 • 7224 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 juli 2005 - 20:37

En dat is nu net waar dit topic over gaat, als het niet de koran is dat hun aandrijft om zulke dingen te doen, wat dan?


haat, macht en hersenspoeling.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures