Springen naar inhoud

Is cognitieve gedragstherapie wel zo superieur als vaak beweert wordt?


 • Log in om te kunnen reageren

Poll: Is cognitieve gedragstherapie (CGT) superieur tav. experiŽntiŽle therapie, of algemener tav. bonafide therapievormen (psychodynamisch, experiŽntieel)? (4 gebruiker(s) hebben cast gestemd)

Is CGT superieur tav. experiŽntiŽle therapie?

 1. CGT is inderdaad superieur (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

 2. er is nog te weinig empirisch onderzoek om daarover een uitspraak te doen (1 stemmen [16.67%])

  Percentage van stemmen: 16.67%

 3. experiŽntiŽle therapie is minstens even effectief als CGT (2 stemmen [33.33%])

  Percentage van stemmen: 33.33%

 4. andere bonafide therapieŽn (experiŽntieel, psychodynamisch) zijn NIET zo effectief als CGT (1 stemmen [16.67%])

  Percentage van stemmen: 16.67%

 5. andere bonafide therapieŽn (experiŽntieel, psychodynamisch) zijn minstens even effectief als CGT (2 stemmen [33.33%])

  Percentage van stemmen: 33.33%

 6. geen mening, ik weet het niet (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

Er moet in de opleiding psychologie meer aandacht worden geschonken aan het belang van de andere bonafide therapieŽn (niet-CGT)

 1. akkoord: ook andere bonafide therapievormen moeten meer aandacht krijgen (3 stemmen [75.00%])

  Percentage van stemmen: 75.00%

 2. niet akkoord: er wordt genoeg aandacht besteed aan de andere bonafiede therapievormen (1 stemmen [25.00%])

  Percentage van stemmen: 25.00%

 3. niet akkoord: er moet minder aandacht worden besteed aan de andere bonafide therapievormen (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

 4. geen mening, ik weet het niet (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

enkel CGT-therapie zou terugbetaald mogen worden voor de cliŽnt

 1. akkoord: enkel CGT mag worden terugbetaald (1 stemmen [25.00%])

  Percentage van stemmen: 25.00%

 2. niet akkoord: andere bonafide therapieŽn zouden ook moeten worden terugbetaald (3 stemmen [75.00%])

  Percentage van stemmen: 75.00%

 3. geen mening, ik weet het niet (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

Stem Gasten kunnen niet stemmen

#1

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 15 november 2009 - 16:20

Onlangs werd een nieuwe NICE guideline ontworpen voor depressie.
Nice staat voor 'National Institute for Health and Clinical Excellence'. Zij maken guidelines op, die wereldwijd staan voor 'wetenschappelijk gefundeerde therapieŽn bij psychologische stoornissen. Of, om het met een nog ietwat beter gekende term uit te drukken: 'evidence based therapies'. Studenten psychologie krijgen deze guidelines aangeboden als dť therapieŽn die gebruikt moeten worden, aangezien de andere therapieŽn (bijna) niet wetenschappelijk gefundeerd zijn, ofwel, omdat andere therapieŽn veel minder effectief zijn dan de besproken therapieŽn.
Nu moet ik bekennen dat ik toch, bij deze laatste guideline, echt wel even heb gevraagd waar men eigenlijk mee bezig isÖ Of het echt de bedoeling is om CGT (cognitieve gedragstherapie) als enige wetenschappelijk onderzocht ťn effectieve boven de andere therapieŽn te blijven promoten. Of dat het de bedoeling is om ook andere niet-CGT therapieŽn die eveneens in aanzienlijke getallen wetenschappelijk onderzocht zijn ťn (minstens) even effectief zijn, ook te vermelden.

Wat blijkt? Deze laatste NICE-guideline adviseert het volgende over depressie: Kort gezegd komt het er weeral op neer dat enkel CGT en IPT (interpersoonlijke psychotherapie) voldoende onderzocht zijn ťn effectief zijn. De andere therapieŽn zijn dit niet, aldus de richtlijn. Op zich is dat wel makkelijk: als student hoef je enkel nog te leren dat voor zowat elke psychische aandoening CGT de enige evidence based therapie is, en de rest kan je gewoonweg vergeten. Een korte samenvatting van de guideline vind je hier

Aangezien ik zelf toch een poging doe om de stand van zaken in de wetenschap van de psychotherapieŽn bij te houden, klopte er iets niet, volgens mij. Ik wil er al onmiddellijk aan toevoegen dat ik evengoed een poging doe om niet-CGT wat te volgen.
Dit houdt dus in: 'psychodynamische' en anderzijds 'experiŽntiŽle therapieŽn' = person-centered, afgeleid van de cliŽnt-centered therapie. Beide staan gekend als 2 bonafide therapieŽn, naast CGT. Ik weet dat een klein jaartje geleden een grote meta-analyse is uitgevoerd naar de effectiviteit van experiŽntiŽle psychotherapieŽn, die ook (en dat gebeurt niet zo vaak!) keek wat het verschil was in effectiviteit met CGT. Deze studie bevatte ook heel wat RCT's, je weet wel, dť gouden standaard voor wetenschappelijke studies. Uit deze meta-analyse bleek dat experiŽntiŽle therapie zowat even effectief is als CGT ťn dat bepaalde vormen van experiŽntiŽle therapieŽn het zelfs beter doen dan CGT. Maar goed, laat het ons nog houden op: 'even goede effectiviteit'. http://www.bapca.co....mary091708.doc

Na wat speurwerk, vond ik helemaal geen referentie naar die meta-analyse. En via een andere website, van ťťn van de onderzoekers van de meta-analyse, werd al tamelijk snel duidelijk waarom dit zo was. Voor het samenstellen van de NICE-guideline, stopt men een aantal 'zoektermen' in wetenschappelijke zoekmachines en bekijkt men de studies die daaraan voldoen. Als zoektermen zijn de volgende gebruikt: - Behaviour activation - Cognitive behavioural therapies - Computerised cognitive behaviour therapy - Counselling - Couples-focused therapy - Guided self-help - Interpersonal therapy - Problem solving - Physical activity - Psychodynamic psychotherapy - Rational emotive behaviour therapy

Wat daarbij niet gebruikt werd, zijn de volgende zoektermen: Person-Centred therapy; Client-Centred therapy; Nondirective therapy; Supportive therapy; Process Experiential therapy; Emotion-Focused therapy.
Verborgen inhoud
Laatste is een eerder integratieve therapie die empirisch uitgewerkt werd/ wordt

Iedereen die een beetje de literatuur volgt en ook de moeite doet om eens verder te kijken dan CGT, kent gewoon deze termen en wťťt dat ze noodzakelijk zijn om studies als deze te kunnen vinden. Zelfs de term 'Client-Centred therapy' werd niet gebruikt, dit is de naam die ťlke student leert, als het gaat over dit soort therapieŽnÖ Wat er dan wel gebruikt werd, als zoekterm voor deze therapieŽn, is de term 'counselling'Ö Daarvan leer je in de studieboeken dat dit zelfs geen echte psychotherapie is voor psychische stoornissen, maar wel een vorm van 'begeleiding', zeg maar, voor mensen met lichtere levensproblemen, gebaseerd op de principes van RogersÖ

Mochten deze termen wťl gebruikt zijn, dan zou men veel meer studies (meta-analyses, RCT's ed.) hebben gevonden die de besluiten aangaven die ik hierboven al benoemde. Nu staat enkel in de guideline dat er bijna geen onderzoek is gebeurd rond experiŽntiŽle therapieŽn (maar aangezien ze deze niet kennen gebruiken ze natuurlijk de term 'counseling') en dat de resultaten eerder pover zijn en er niet op wijzen dat ze gelijkwaardig zijn aan die van CGT. Tja, als je er natuurlijk in slaagt om heel selectief jouw studies uit te kiezen voor het opstellen van een richtlijn, dan bekom je inderdaad zo'n conclusieÖ

Verborgen inhoud
Verder waren er nog enkele kritieken te geven over de gebruikte studies in de guideline, maar deze laat ik even links liggen, omdat ik bovenstaande al zo frappant vond! Blog van de auteur van de meta-analyse waarin tekorten worden genoemd


Britse ExepriŽntiŽle psychotherapeuten zijn helemaal niet gelukkig met deze bias in de gebruikte artikelen. Vooral omdat in Groot-BrittaniŽ enkel CGT- psychotherapie wordt gepromoot en terugbetaald. Ook in de VS speelt men met het idee om enkel nog CGT terug te betalen aan de cliŽnt.

"This situation has direct negative consequences for other well-developed psychotherapies, such as person-centred and psychodynamic, which have smaller evidence bases than CBT. These approaches are themselves supported by substantial, although smaller, bodies of research. The accumulated scientific evidence clearly points to three facts:
1) People show large changes over the course of psychotherapy, changes that are generally maintained after the end of therapy.
2) People who get therapy show substantially more change than people who don't get therapy, regardless of the type of therapy they get.
3) When established therapies are compared to one another in scientifically valid studies, the most common result is that both therapies are equally effective.
A case in point is person-centred and related therapies (PCTs): In a meta-analysis of more than 80 studies to be presented by Robert Elliott and Beth Freire at the Norwich conference, PCTs were shown to be as effective as other forms of psychotherapy, including CBT. "In view of these and other data, it is scientifically irresponsible to continue to imply and act as though CBTs are more effective, as has been done in justifying the expenditure of £173m to train CBT therapists throughout England.

uit: CBT superiority questioned at conference

Verder, verwijs ik nog even naar een andere onafhankelijke bron, om aan te tonen dat het niet enkel de experiŽntiŽle therapeuten zijn die beweren dat er wel degelijk al heel wat goed uitgevoerde studies zijn (net zoals het CGT-onderzoekers zijn die beweren dat CGT superieur is).

ExperiŽntiŽle en groepspsychotherapie zijn uitgebreider onderzocht dan algemeen bekend is. Groepspsychotherapie overtreft bij uiteenlopende ziektebeelden het effect van wachtlijsten en is bij gemotiveerde patiŽnten krachtig genoeg om als enige therapie te dienen bij diverse aandoeningen (Burlingame e.a. 2004). Omtrent de werkzaamheid van experiŽntiŽle therapieŽn bij diverse aandoeningen concluderen Elliott e.a. (2004) dat er stevige evidentie is op basis van een meta-analyse over 111 gerandomiseerde klinische trials (RCT's), waarvan de meeste uit het afgelopen decennium.
Intussen vecht de psychoanalytische wereld zich een weg terug vanuit een enkele jaren geleden verloren gewaande positie binnen EBM. Er is inmiddels onderzoek van niveau i over kortdurende psychodynamische psychotherapie (kpp): een cochranereview over 23 rct's bij 9 stoornissen leidde tot voorzichtig positieve conclusies (Abbass e.a. 2006, zie tabel 1) en een meta-analyse van een Duitse groep over 17 RCT's (Leichsenring e.a. 2004) toonde een gunstige respons op het vlak van symptomen, probleemgebieden en sociaal functioneren. Deze respons nam toe bij langere follow-up. Naturalistisch onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit van langer durende psychoanalytische behandelingen toonde bij 3-jaarsfollow-up een significante, dosisgebonden effectiviteit (Sandell e.a. 2000). Ook De Maat vermeldt in haar proefschrift (2007) een toenemende effectgrootte: van 0,78 bij beŽindiging van de therapie tot 0,94 bij follow-up
....
Onderlinge vergelijking ondersteunt de stelling dat alle bonafide werkzame psychotherapieŽn elkaar intrinsiek weinig ontlopen inzake effectiviteit (het 'Dodo-verdict') (Luborsky e.a. 2002). De auteurs achten de waarschijnlijkste verklaring voor deze bevinding dat ze samenhangt met de zogeheten gemeenschappelijke of aspecifieke factoren ('common factors'). Daarvan acht men de impact, na uitgebreid procesonderzoek, dubbel zo groot als die van de gebruikte therapeutische technieken (Lambert & Barley 2002).

uit: tijdschrift voor psychiatrie (2008): psychotherapie in het tijdperk van evidence based

In Duitsland werd trouwens, tot enkele jaren, ook enkel CGT terugbetaald aan de cliŽnt. De reden: enkel CGT toont aan dat ze effectief is. Enkele jaren geleden heeft men dit herzien en zijn ook cliŽnten die naar een experiŽntiŽle therapeut gaan, terugbetaald, ondanks het gegeven dat dit een meer kosten voor de staat betekende.

En als laatste een artikel uit skepsis die de gelijkwaardigheid van therapieŽn ondersteund (juni 2003):

Er zijn geen aanwijzingen dat het effect van een therapie te danken is aan de specifieke psychologische mechanismen waarop deze therapie zich richt. Zo probeert de cognitieve therapie depressies te behandelen door de cliŽnt bewust te maken van negatieve gedachten die in bepaalde situaties automatisch worden opgeroepen. Met behulp van speciale technieken slaagt men erin deze automatische gedachten te verminderen. Andere therapieŽn (waaronder medicijnen) hebben echter hetzelfde effect.


Mijn punten zijn de volgende:
- Je kan op z'n minst de superioriteit van CGT in vraag stellen. Meer en meer blijkt dat CGT niet meer effectief is dan andere bonafide therapieŽn. Nieuw is dit nochtans niet, het Dodo-bird verdict dat elke bonafide psychotherapie +/- dezelfde effecten heeft, is al veel langer dan vandaag bekend. Ook het gegeven dat de gebruikte technieken (zoals CGT-technieken) er maar voor 15% toe doet in de uiteindelijke effectiviteit en de relatie met de therapeut er voor 30% toe doet, wijst daar trouwens op. - Men spreekt van een mythe: kort gezegd komt dit hier op neer: CGT heeft bv. 10.000 studies waarin ze aantonen dat ze effectiever zijn dan placebo. Er zijn weinig tot geen vergelijkende studies die aantonen dat CGT superieur is boven de andere bonafide vormen. Andere bonafide therapieŽn hebben bv. 1000 studies waarin ze hetzelfde aantonen. De getallen zijn fictief, maar houden in dat regeringen en beleidsmakers daaruit beslissen dat CGT superieur is, eigenlijk gewoonweg omdat ze mťťr studies hebben. De andere hebben er ook, maar gewoon wat minder in aantal. Een gevolg is dat CGT-onderzoekers veel meer gefinancierd worden (zoals in Engeland) waardoor ze meer studies kunnen afleveren en de gap dus nog groter wordt.
- Is het dan wetenschappelijk verantwoord om te blijven verwijzen naar de wetenschappelijke superioriteit van CGT, zoals dit nu gebeurt? Ik denk hierbij ook aan de nieuwe NICE-guideline over depressie die zelfs de meest elementaire zoektermen zoals 'client-centered therapie' niet gebruikt om haar guideline op te stellen. Er is dus evengoed een duidelijke bias in de gebruikte artikelen om een internationale guideline op te stellen. Maar weinig mensen zullen echter in de bijlagen gaan zoeken welke zoektermen er gebruikt werden. Wťl zullen ze onthouden dat CGT superieur is en de andere bonafide therapieŽn ondermaats presteren of zelfs niet eens onderzocht zijn.
- Is het dan niet veel beter om, zoals vele therapeuten het liever zouden zien, dat men eerder op zoek gaat naar 'wat werkt het best voor welke cliŽnt' in plaats van elke cliŽnt bijna te verplichten om CGT te volgen. Zo vallen immers heel wat cliŽnten uit de boot: cliŽnten die beter geholpen zouden worden met andere therapievormen, worden naar CGT-praktijken gestuurd.

Dido,
die zich meer en meer vragen begint te stellen over de manier waarop door velen wetenschap wordt bedreven (zonder hierbij de wetenschap 'an sich' in vraag te stellen) en die wel degelijk gelooft in de gelijkwaardigheid van bonafide therapieŽn.

Veranderd door Dido, 15 november 2009 - 16:35

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 15 november 2009 - 16:27

De enquÍte is bedoeld voor mensen die minstens wat op de hoogte zijn van psychologie en psychotherapie: studenten psychologie of psychologen die in het werkveld staan. Andere hulpverlenende beroepen of studenten van deze laatste, zoals geneeskunde, maatschappelijk werk, kunnen de vragen ook beantwoorden op voorwaarde dat ze zich toch wat verdiept hebben in de wereld van de psychotherapie.
Je leest best ook eerst eens bovenstaande post door vooraleer je stemt, zodat je minstens ook een beetje weet waarom je zou kunnen twijfelen. ](*,)
Met de resultaten wordt natuurlijk niets aangevangen, ze zouden ook weinig valide & representatief zijn, denk ik. Maar het lijkt me eens interessant om te weten wat er onder jullie leeft. :eusa_whistle:

Dido

Veranderd door Dido, 15 november 2009 - 16:29

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

#3

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 15 november 2009 - 16:45

Maar goed, laat het ons nog houden op: 'even goede effectiviteit'. http://www.bapca.co....mary091708.doc

Aangezien ik nu pas merk dat de link niet (meer) werkt, post ik het document dan maar in bijlage...

Dido

Bijgevoegde Bestanden

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

#4

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 15 november 2009 - 23:43

Hey Dido, je geeft een hoop leesvoer, dus ik hoop dat je het niet erg vind dat ik nu enkel even mijn stemgedrag in de poll toelicht.

Is CGT superieur tav. experiŽntiŽle therapie?

Deze vraag en de bijhorende antwoordmogelijkheden stellen me voor een aantal problemen. Ten eerste weet ik weinig tot niets af van experiŽntiŽle therapie, wat mogelijk een manco is in de opleiding. Misschien is er een goede reden om zo weinig aandacht te besteden aan experiŽntiŽle therapie, maar dan zou eigenlijk wel uitgelegd mogen worden waarom. Ten tweede vind ik "superieur" niet zo goed gekozen, aangezien (zonder je post gelezen te hebben) niet meteen duidelijk is wat het criterium daarvoor zou zijn. Ten derde heb je het alleen over effectiviteit (effectiveness), en niet over bruikbaarheid (efficacy), wat m.i. een te eenzijdig beeld geeft. Ten vierde ben ik niet helemaal overtuigd van de RCT als gouden standaard voor onderzoek.* Ik denk dus dat we niet alleen meer, maar ook meer soorten onderzoek nodig hebben.

Eigenlijk had ik hier dus beter "Ik weet het niet" geantwoord, maar ik heb gekozen voor "Er is te weinig empirisch onderzoek", en "Andere bonafide therapieŽn zijn even effectief." Dit zijn m.i. de meest ware stellingen, als we kijken naar het onderzoek op dit moment.

Er moet in de opleiding psychologie meer aandacht worden geschonken aan het belang van de andere bonafide therapieŽn (niet-CGT)

Akkoord. Het feit dat er amper gesproken wordt over systeemtheorie en experiŽntiŽle therapie is m.i. een tekort. Op zijn minst zou men in het eerste jaar van de opleiding moeten aangeven waarom men deze niet opneemt in het curriculum, indien daar goede redenen voor zijn.

enkel CGT-therapie zou terugbetaald mogen worden voor de cliŽnt

Akkoord, al was het maar omdat andere therapievormen effectiever en bruikbaarder zouden kunnen zijn voor bepaalde mensen. Hen zorg ontzeggen omdat zij niet geholpen zijn met CGT, lijkt mij geen goed idee. Er valt natuurlijk een serieuze boom op te zetten over de manier waarop ziekenfondsen omgaan met terugbetaling van psychotherapie, maar da's weer wat anders.

(*)
Verborgen inhoud
Dit is voor veel mensen vloeken in de kerk, dus toch enige toelichting: ik denk dat de manier waarop RCT's vaak worden uitgevoerd niet optimaal is. De methode vereist praktisch dat kortdurende, verhandboekte behandelingen gegeven worden, dat comorbiditeiten uit de sample gefilterd worden, ... Dit is nodig om tot een goede vergelijking te kunnen komen over condities, maar ik vraag me af of dit de externe validiteit niet op de helling zet.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures