Springen naar inhoud

Er klopt niks van


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

davidsorensen

  davidsorensen


 • 0 - 25 berichten
 • 1 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 02 december 2009 - 18:45

Iemand wees me op een forumdiscussie die hier enkele jaren geleden werd gevoerd, waarin kritiek werd gegeven op de argumenten tegen evolutie die ik uiteenzet in mijn boek ER KLOPT NIKS VAN. Ik heb deze 'kritiek' even bekeken en ben diep teleurgesteld van de zwakte ervan. Ik zou graag het antwoord op deze kritiek hieronder plaatsen. Voor zij die de moeite willen nemen het te lezen. Mijn reactie op de zogezegde kritiek staat er telkens onder.

David Sorensen

-----

Hier vind je de korte inhoud van het boekje van Sorensen. Zogezegd "Een overzicht van de tegenbewijzen". Sorensen wil blijkbaar laten uitschijnen dat hij dit door zelfstandig onderzoek bevonden heeft. Zie post. Al zijn argumenten zijn echter stoffige oude kwakkels.

De evolutietheorie is allesbehalve bewezen
3. Het is niet waar, dat de evolutietheorie op harde bewijzen berust. Zelfs Darwin schreef aan een collega, dat zijn boek Oorsprong der Soorten 'verschrikkelijk hypothetisch' is, dat is 'verschrikkelijk gebaseerd op vóóronderstellingen'. Vandaag geven steeds meer evolutionisten toe, dat de evolutietheorie wordt gekenmerkt door onoplosbare problemen. Dat staat in schril contrast met wat de grote massa gelooft.
Antwoord:
1. Geen enkele wetenschapper beweert dat een theorie bewezen moet of kan worden. Scherp uw kennis van de wetenschapsfilosofie aan, dan zal u dit snappen. Iedere theorie begint als een hypothese, in Darwin's tijd was deze dat dus ook. Creatie is geen hypothese, geen theorie maar een dogma.
2. Iedere hypothese is gebaseerd op veronderstellingen. Daarna wordt ze getest.
3. Evolutionisten vinden niet dat de theorie in de problemen zit. Iedereen is het eens over de basis, nl. natuurlijke selectie van mutanten. De meningsverschillen gaan over details.

Van David:
het is wel degelijk zo dat het kenmerk van de verkondiging van de evolutietheorie is, dat men zegt dat het een bewezen feit is. Het is begonnen als een hypothese, maar al snel werd het overal ter wereld als een bewezen feit verkondigd. Ook vandaag spreekt men constant over de bewezen evolutie.
Er heerst wel degelijk bij talloze wetenschappers grote verwarring onder wetenschappers omtrent de houdbaarheid van de evolutietheorie. Er verschijnen meer boeken dan ooit, die het hebben over het einde van het darwinisme, de crisis die gaande is. Ik heb teveel interviews gezien en citaten gelezen van evolutionisten die erkennen dat de evolutietheorie meer vragen, meer leegtes, meer onduidelijkheden heeft dan iets anders. Prof. David Berlinksi noemt het de evolutietheorie ‘een kamer vol rook’.

Darwin geloofde al in evolutie, vóórdat hij zelf op onderzoek uitging
4. Darwin was éérst - om emotionele en financiële redenen - van het bestaan van evolutie overtuigd. Pas daarná trok hij met het schip 'The Beagle' op wereldreis, op zoek naar mogelijke bewijzen. Hij wekte echter overal de indruk, dat hij, na twintig jaar onderzoek, door de vele 'bewijzen' gedwongen werd in een algemene evolutie te geloven.
Antwoord:
1. Darwin reisde met de beagle van 1831 tot 1836. Daarvoor kende hij de evolutietheorieën van Lamarck en zijn grootvader maar die vond hij maar niets. Zijn eigen evolutiemechanisme verschilt dan ook grondig van dat van zijn voorgangers. Van Darwin hebben we journaals, duizenden brieven en een autobiografie. Zeer veel historici hebben hem bestudeerd en we kennen zijn geestelijke ontwikkeling tot in de onbenulligste details.


Van David:
je geeft hier kritiek op mijn argument, terwijl je in je antwoord zelf bevestigt dat Darwin de evolutiegedachte allang kende voor hij op onderzoek trok. Dat hij het niet eens was met het mechanisme, is logisch, daarom ging hij zelf op zoek naar iets anders, wat hij meende te vinden in natuurlijke selectie. Hier is je kritiek dus ook onterecht.


Natuurlijke selectie is geen evolutiemechanisme
5. Door natuurlijke selectie werd nog nooit een nieuwe soort voortgebracht. Natuurlijke selectie elimineert (doet verdwijnen) slechts de zwakkere exemplaren van alle soorten, en sommige van die zwakke soorten geheel, maar brengt geen nieuwe sterkere exemplaren van andere, lees nieuwe, soorten voort. Nieuwe exemplaren, die voortkomen uit één ouderpaar, waarvan men meent dat deze een nieuwe soort zouden kunnen zijn, blijven trouwens altijd binnen het basistype. Vinken blijven vinken, en rozen blijven rozen. Er is slechts sprake van een begrensde interne (inwendige) variatie. Het evolueren (ontwikkelen, veranderen) van één basistype tot een totaal ander basistype is nog nooit vastgesteld.
Antwoord:
De schrijver heeft duidelijk geen begrip van hoe term soort in de biologie begruikt wordt en hoe artificieel die term eigelijk is.


Van David:
Het klopt dat er geen duidelijkheid is omtrent de term soort in de biologie, maar dat doet niets af aan mijn argument, namelijk dat natuurlijke selectie in essentie enkel wegneemt, informatie doet verminderen, uitschakelt en niet voortbrengt of toevoegt. Ook het feit dat alle gevolgen van natuurlijke selectie steeds binnen een duidelijke grens blijven, waardoor dit niets als opklimmende evolutie kan worden beschouwd, blijft staan. En dat is en cruciaal feit dat de evolutietheorie naar het rijk der fabeltjes verwijst.


Mutaties brengen nooit nieuwe genetische informatie voort
6. Volgens de evolutietheorie zijn ontelbare positieve mutaties de hoofdoorzaak van de evolutie. In het verleden zouden door toevallige foutjes en veranderingen in de genen bij alle levende wezens miljarden keren nieuwe genen zijn ontstaan en toegevoegd aan het bestaande genenbestand. Echter: Sinds mensenheugenis is zo iets nog nooit waargenomen. Men bedenke, dat de mensheid vele duizenden jaren ervaring heeft in het kweken van planten en dieren. In de werkelijkheid zijn mutaties altijd wijzigingen van de bestaande genetische informatie. Nooit werd/wordt er nieuwe genetische informatie toegevoegd aan de bestaande.
Antwoord:
1. Sinds mensenheugenis klinkt misschien indrukwekkend als je ervan uitgaat dat de wereld nog maar 4500 jaar bestaat, maar in geologische tijd is het belachelijk. En toch... In zo'n paar duizend jaar landbouw heeft de mens ontelbare mutaties in dieren en planten waargenomen en uitgebuit door kunstmatige selectie.
2. Via mutatie kan wel nieuwe genetische informatie toegevoegd worden. Het gebeurt dat een stukje DNA dubbel gecopieerd wordt. Voila, er is iets toegevoegd.


Van David:
Dat er in de afgelopen duizenden jaren ontelbare mutaties zijn waargenomen is waar. Maar zoals ik duidelijk zeg in mijn boek zijn het bijna allemaal mutaties die uiteindelijk leiden tot vermindering van de genetische informatie. Het zijn slechts wijzigingen in de BESTAANDE GENEN.
Voor evolutie heb je mutaties nodig die VOLKOMEN NIEUWE informatie hebben toegevoegd. Dat soort mutaties zouden de kern zijn van evolutie, de hele basis van de evolutieleer en ze zouden als de meest werkzame kracht op aarde zichtbaar moeten zijn. Het overduidelijke evolutiemechanisme dat alle miljoenen soorten leven op aarde heeft doen ontstaan.

Maar dat soort mutaties, die grote hoeveelheden volkomen nieuwe informatie toevoegen, bestaan gewoonweg niet. Het zou massaal aanwezig moeten zijn, om alle leven op aarde mogelijk gemaakt te hebben en ze zijn er eenvoudigweg niet. Dat is toch duidelijk, niet?
Het soort toevoeging die je aanhaalt bij gen-duplicatie is niet relevant. Iets dupliceren geeft geen totaal nieuwe informatie. Het is tweemaal hetzelfde. Wat evolutie nodig heeft is volslagen nieuwe en extreem grote hoeveelheden van deze geheel nieuwe genetische informatie, om van een primitieve levensvorm een zeer gecompliceerde en levensvorm te maken.

Informatie (óók genetische informatie) ontstaat nooit uit niet-informatie
7. In één levende cel is evenveel (genetische) informatie opgeslagen als in duizend boeken van 500 bladzijden. In de moderne informatica weet men allang, en uit ervaring, dat informatie niet vanzelf ontstaat uit iets anders, uit niet-informatie. Het is onmogelijk te realiseren om de 1000*500 losse bladzijden van de bedoelde boeken in een grote doos te doen, waarna men zeer lang wacht, onder voortdurend hevig schudden, om tenslotte duizend boeken met zinvolle inhoud tevoorschijn te zien komen.
Antwoord:
1.Oops, je bent blijkbaar de natuurlijke selectie vergeten. Die zorgt ervoor dat elke keer als je schudt de goeie bladzijden automatisch opzij worden gelegd worden. Gaat al heel wat beter he?
2. 1000 boeken van 500 bladzijden: de vergelijking is absurd. Het gaat hier om basenparen die twee aan twee in elkaar passen. Bovendien is in elke levende cel een andere hoeveelheid genetische informatie aanwezig. Hoe kom je dan aan dat ene getal? Vond je het gewoon leuk om indruk te maken?


Van David:
Natuurlijke selectie kan IETS doen, maar wat jij hier zegt dat het in staat zou zijn om een complex geheel (vergeleken met duizend boeken) perfect te ordenen is iets toeschrijven aan natuurlijke selctie wat het nooit kan waarmaken; Hier ga je het gebied van de fantasie in, waar je een idee hebt over natuurlijke selectie en je laat het in je fantasie dingen doen, die in werkelijkheid niet gebeuren.
Overigens is blijft het een feit dat grote hoeveelheden informatie ergens vandaan moeten komen. Die komen niet voort uit niets. Zelfs al zou natuurlijke selectie (wat het niet kan) in staat zijn op zo’n miraculeuze manier miljarden lettertjes exct te ordenen volgens de exacte orde die je vindt in cmplexe machiens, dan nog blijft het onmogelijk, want de vraag war de informatie vandaan is gekomen blijft onbeantwoord, aangezien mutaties duidelijk grandioos falen.


Een goed functionerend systeem ontstaat nooit vanzelf
8. Alle levende organismen op onze planeet aarde zijn volmaakte totaalconcepten. Het zijn stuk voor stuk ingenieuze meesterwerkjes, samengesteld en opgebouwd uit meerdere perfect functionerende systemen. Al deze systemen, zoals de spijsvertering, het zenuwstelsel, de hersenen, de bloedsomloop, de ademhaling, de hartwerking, de zintuigen, en het skelet, zijn op elkaar afgestemd, zijn gekoppeld, en werken onderling samen als een wonderlijke eenheid. De minste verstoring van een van deze systemen heeft een effect op het gehele organisme. Eerst als alle delen van het geheel, alle deelsystemen, goed samenwerken, dan verkeert het gehele organisme in goede gezondheid.
Antwoord:
1. De levende organismen zijn niet volmaakt, overal konden ze wel beter. Dat komt doordat de evolutie opportunistisch is en op korte termijn werkt.
Dit maakt de rest van je betoog zinloos.


Van David:
Wij als mensen met al onze technische vaardigheden staan nog steeds verstomd als we kijken naar de miljoenen technische wonderen die er in de natuur te zien zijn. Een simple vlieg bijvoorbeeld dat is een nanorobotje van verbijsterdene precisie. Elke insect trouwens! Het is wel degelijk zo dat de organismen zo goed functioneren, omdat ze perfect zijn opgebouwd.
Kun jij en sprinkhaan beter laten springen? Of kun jij een bloem beter laten groeien (niet met mest he, door de bloem zelf aan te passen), kun jij een vogel mooier laten zingen? Kun jij een bij beter honing laten vinden?

Het is wat goedkoop om te zegen dat de levende organismen niet volmaakt zijn. Ze functioneren zo verbijsterend snel, zuinig, accuraat dat wij met al onze techniek er schandelijk bij verbleken. Deze perfectie in de natuur, deze gigantische mate van systematiek is wel degelijk zeer nauwkeurig opgebouwd. En het feit is dat als er cruciale onderdelen ontbreken, het geheel niet werkt. Het zijn wel degelijk schitterende totaalconcepten, die onmogelijk door een langzaam toevallig, willekeurig proces tot stand gekomen kunnen zijn. Elke onderdeel is op het andere afgestemd, alles past in elkaar, als de radartjes van een klok. Evolutie kan zoiets nooit doen ontstaan.


9. Een complex organisme of mechanisme kan slechts functioneren, en dus overleven, als een minimum van de samenstellende systemen en delen aanwezig is, èn werkt zoals het geheel het verwacht, dat is zoals het geheel het nodig heeft. Zodra één wezenlijk deel ontbreekt, of slecht functioneert, kan het geheel niet blijven werken, en sterft tenslotte af. Daarom is het onmogelijk, dat de talloze, uiterst complexe, mechanismen en systemen in de levende (en dode) natuur heel langzaam, middels miljoenen kleine stapjes, tot stand zijn gekomen.
Antwoord:
Houdt weer totaal geen steek. Je gaat uit van moderne organismen. Natuurlijk werkt een modern organisme niet meer als je er wezenlijk deel uitneemt. Maar je vergeet dat het oerorganisme waaruit dit evolueerde een ander was, waarvoor dat deel oorspronkelijk niet wezenlijk was.


Van David:
Zowel voor moderne als oer-organismen geldt dat ze moeten afgewerkte totaalconcepten zijn om optimaal te kunnen leven. Anders zouden ze meteen verslonden worden of zelf sterven (overleving van de sterkste).


Alle levende wezens worden gekenmerkt door intelligente organisatie

10. Metalen onderdelen, electronica en hydraulica, kunnen niet vliegen. Als deze delen op slimme wijze worden samengebouwd, kan het zo ont-stane vliegtuig wèl vliegen. Kenmerkend zijn de intelligentie, het verstand (wat kennis impliceert), waardoor men weet wat en hoe samen te voegen. En als dit wordt gedaan, is een organisatie nodig, een vliegtuigfabriek, om een bruikbaar resultaat te krijgen. Wat is de belangrijkste vereiste voor de levende cellen, voor een levende mens. ? Natuurlijk, intelligente organisatie ! Om bij de groei van menselijke vrucht tot levensvatbaar kindje de zeer gespecialiseerde organisatie van de miljarden menselijke lichaamscellen tot stand te brengen, is zeer veel kennis en een hoge organisatiegraad nodig. Die wordt gevonden in het complex erfelijke factoren, in de genen, van de levende cellen. Die intelligente organisatie, die men aantreft bij alle levende wezens, en die bij al die wezens verschillend is - immers een plant, een boom, een vogel, een geit en een mens zijn zeer verschillend - kan nimmer zo maar vanzelf ontstaan, evenmin als een Boeing 747 vanzelf tot stand komt.
Antwoord:
Wederom: totaal uit de lucht gegrepen. De organismen zijn helemaal niet intelligent georganiseerd. Neem het oog van de mens, het staat zowaar "binnestebuiten". Welke ingenieur zou een 747 bouwen waarin de cockpit naar achteren gericht staat, zodat de piloten over hun schouder moeten turen om de landingsbaan te kunnen zien. Behoorlijk dwaze ingenieur, niet? Of wilde je beweren dat God een idioot is? Vergeet het tweede gebod niet!


Van David:
Het spijt me dat je op zo’n manier beweert ‘kritiek’ te geven op mijn argumenten. Dat het oog anders geplaatst is snap jij niet omdat je kennis te beperkt is. De natuur barst van de technisch hoogstaande vernuftigheden die we niet eens kunnen begrijpen, omdat we als mens te ontwetend zijn.

Als er iets is waar je je ogen voor moet openen, is dat ons lichaam wel degelijk getuigt van en uitermate slim ontwerp. Anders moet je eens met een arts praten, die zal je wel vertellen hoe wondermooi alles in elkaar zit. Toen ons eerste kindje geboren werd, zuchtten de arts en verpleegsters allemaal van verwondering en zeiden: het is toch mooi gemaakt he! Zij wisten maar al te goed dat er een God is die hierachter zit. Het is te perfect, te wonderlijk, te mooi om zonder intellect, door stom toeval ontstaan te zijn.


Er bestaan geen fossielen van overgangsvormen
11. Nog nooit werd er, waar dan ook, een zg. fossiele overgangsvorm gevonden, welke door alle, herhaal alle, wetenschappers als authentiek werd aanvaard. Alle tot op heden gevonden zg. overgangsvormen konden op zware kritiek van vele wetenschappers rekenen. De overigens zeldzame fossielen, die werden gepresenteerd als resten van overgangsvormen, zijn als zodanig afgewezen door grote groepen deskundigen.
Antwoord:
1.Je hebt het wéér niet begrepen. Ieder fossiel is een overgangsvorm. Iedere levende soort is een overgangsvorm. Ieder individu is een overgangsvorm tussen zijn ouders en zijn nakomelingen. Soorten bestaan alleen maar in de classificatie.
2. Er niets tussen hemel en Aarde, herhaal, niets tussen hemel en Aarde, waarover alle wetenschappers het eens zijn.


Van David:
Als er iemand is die in dit hele stuk de dingen blijkbaar constant verkeerd begrijpt ben jij het wel, als ik zo vrij mag zijn. Natuurlijk is niet ieder fossiel een overgangsvorm. Ik denk dat je met zo’n uitspraak paleontologen flink aan het lachen zou maken. Je weet immers maar al te goed dat ik met een overgangsvorm een wezen bedoel dat het midden houdt tussen bijvoorbeeld en reptiel en een vogel. Een duidelijke, onmiskenbare tussenschakel tussen twee volkomen tegenovergestelde wezens. Van dat soort fossielen zouden er vele miljoenen overal in onze aardbodem te vinden zou moten zijn. Maar het feit dat men al honderdvijfig jaar er niet in geslaagd is een werkelijke onbetwistbare tussenschakel te vinden, is voor mij overduidelijk het zoveelste bewijs dat evolutie slechts een sprookje is.

Het is ook niet juist om te zeggen dat er op de hele aarde niets is waar alle wetenschappers het eens mee zijn. Iets wat een overduidelijk, onbetwistbaar feit is, kan niet anders dan geaccepteerd worden.


De meeste fossielen spreken de evolutietheorie tegen
12. De overgrote meederheid van de fossielen spreekt tegen wat de evolutietheorie beweert. Slechts een klein aantal kan wellicht op zodanige wijze worden uitgelegd, dat zij op een of andere manier in het evolutieverhaal passen. Maar dan nog zijn het slechts speculatieve interpretaties, die door een groot aantal experts van de hand worden gewezen. En: Er is geen wetenschappelijk onweerlegbaar bewijs, dat fossielen inderdaad meerdere miljoenen jaren oud zijn. Alle ouderdomsbepalingen van tijden langer dan ca. 6.000 jaar zijn dubieus.
Antwoord:
1. Er is tot nog toe niet één fossiel dat de evolutietheorie tegenspreekt.
2. Er is geen wetenschappelijk onweerlegbaar bewijs. Period. Wetenschap bewijst niet. Alle wetenschappelijke theorieën gaan er echter vanuit dat het heelal en de Aarde meer dan 6000 jaar bestaan. De argumenten en aanwijzingen zijn overweldigend. Zeggen dat de Aarde max. 6000 jaar oud is, komt erop neer te zeggen dat iedere theorie in iedere wetenschappelijke discipline voledig uit de lucht gegrepen is. Wil je echt wel zover gaan?


Van David:
Er zijn heel wat boeken geschreven die massa’s fossielen laten zien die de evolutietheorie tegenspreken. Het zijn trouwens zeer ervaren paleontologen die dit zeggen. Een simpel voorbeeld: de vele versteende boomstammen die dwars door diverse aardlagen heensteken, waarvan evolutionisten zeggen dat elke aardlaag miljoenen jaren ouder of jonger is. Die boomstam kan enkel versteend zin in en kort tidsbstek en dus moten deze aardlagen zeer kort na elkaar gevomd zn. Dat speekt evolutie tegen. En zo zijn er duizenden voorbeelden. Het vinden bijvoorbeeld van moderne mensenschedels in aardlagen waarvan men zegt dat ze miljoenen jaren oud zijn.


Van half-aap tot half-mens is geen sprake
13. Heel wat ervaren specialisten zeggen, dat alle fossielen, die wijzen op de zg. afstamming van de mens, ofwel afkomstig zijn van pure apen, ofwel afkomstig zijn van echte mensen. Van wezens, die half-aap- half-mens waren is eigenlijk geen sprake. Bovendien zijn botten, die misschien van dergelijke wezens afkomstig zouden kunnen zijn, jonger dan de vele botten van echte mensen.
Antwoord:
1. Nogmaals. Je begrijpt het soortbegrip niet. Natuurlijk classificeren ze het bij het één of het ander. Wat zou je willen dat ze voor ieder individu een nieuwe soort uitvonden?! Opvallende grote delen van het creationistisch betoog lijken op spraakverwarring te steunen. Of doe je het opzettelijk?
2. "Jonger dan" zeg je, maar van iemand met een absurd tijdskader neem ik geen dateringen aan hoor
.

Van David:
Je snapt het argument niet. Het gaat er niet om dat men de fossielen niet bij apen of mensen mag klasseren. Wat ik zeg is dat er niets is wat er duidelijk TUSSEN zit. Alle zogenaamde voorouders van de mens, die nog half aap waren, zijn naderhand ofwel pure apen ofwel pure mensen gebleken te zijn.

De mens is veel meer dan een beest
14. De evolutietheorie ontkent, of minstens verwaarloost, het ontstaan en het voorkomen van het allerbelangrijkste aspect van de mens, nl. de geestelijke vermogens. Dieren spelen geen orgelfuga's van Bach, en lossen geen wiskundige problemen op. Evenmin zijn dieren in staat schilderijen te maken als de Nachtwacht van Rembrandt, of monumenten op te richten als de Notre Dame van Parijs. De evolutie verklaart niet waaruit gevoelens als liefde, haat, creativiteit, en menselijke verlangens uit voortkomen. De mens is geheel anders dan het hoogst-ontwikkelde dier, het zoogdier. Waarom ? Wel, de mens is het evenbeeld van God. Hij is geschapen om lief te hebben, om na te denken, om creatief te zijn, om de aarde te beheren, om te ondernemen, en boven alles, om God te dienen door Gods liefde voor ons te beantwoorden.
Antwoord:
1. De evolutietheorie verklaart de intelligentie van mensen.
2. De neuropsychiatrie verklaart reeds voor een deel de gevoelens.
3. Gebruik van de zinsnede "Hoogst-onwikkelde dier" toont aan dat je niets snapt van de evolutietheorie. (Ik begin nu echt te vermoeden dat het kwaad opzet is)
4. Evenbeeld van God? Wou je daar argumenten bij geven of blijft het bij een dogma? Weet dan wel dat Dogma's in de wetenschap niet op hun plaats zijn.


Van David:
Laten we eerlijk zijn: het feit dat mensen zo muziekgevoelg zijn, zo artistiek bekwaam, zo emotioneel verfijnd, zo spiritueel zijn, is en blijft en groot raadsel voor de evolutietheorie. Natuurlijk doet men verwoede pogingen er een verklaring voor te geven, maar de ware deskundigen blijven het een groot wonder vinden.


Dinosaurussen leefden tegelijkertijd met de mens
15. Het is niet waar, dat dinosaurussen al miljoenen jaren waren uitgestorven toen de mens op aarde verscheen. In de geschiedenisverhalen van alle oude culturen worden verhalen gevonden van ontmoetingen van de mens met dinosauriërs, meestal draken genoemd. In het oude India werden deze reuzenreptielen vereerd als goddelijk. Chinezen en Vikingen bouwden zelfs hun schepen naar het model van deze zeedraken. En in de oude sagen van Denemarken en Engeland vindt men beschrijvingen van gevechten van dino's onderling en met de mens, welke gevechten nog tot in de Middeleeuwen plaats hadden.
Antwoord:
Zover is het dus gekomen. Om je absurde tijdskader te verdedigen moet je het bestaan van draken postuleren. Excuseer mij als ik even over de grond rol van het lachen. In de verhalen van alle oude culturen kwamen trouwens ook "goden" voor. Die bestonden ook echt zeker? Pas op dat je niet zondigt tegen het eerste gebod he!


Van David:
Er zijn tal van boeken en DVD’s op de markt die overweldigende bewijzen laten zien dat mensen en dinosaurussen wel degelijk samen geleefd hebben. Er zijn heel wat musea hieraan gewijd, waar je afdrukken van mensenvoeten in de afdruk van een dinosaurus ziet. Aarden potten waarop dinosaurussen met mensen samen afgebeeld zijn, grotschilderijen waar dinosaurussen op staan, beeldjes van dinoaurusen, talloze verhalen uit alle culturen ter wereld van mensen die gestreden hebben met metershoge repteilachtige monsters, enz. Dat is geen lachwekkende onzin, maar pure werkeijkheid. Hoe verklaar je dat de Noormannen op hun schepen dezelfde koppen van ‘zeedraken’ afbeeldden, als de Chinezen? Twee uiterste ver van elkaar verwijderde culturen? In Zuid Aerika zijn grote wandkleden gevodne, waro dino’s agbeeld zijn, enz. enz. enz.De schoonheid van en in de natuur is geen toeval
16. Als men nauwkeurig kijkt naar de wijze waarop in de natuur de vormen der wezens en dingen zijn gemaakt, valt het direct op, dat er op meesterlijke wijze wordt omgesprongen met lijnen, vormen en kleuren. Elke ervaren professionele ontwerper van mode of producten of reclame ziet in de natuur de hand van een 'meesterontwerper', die in staat was/is een mate van vormschoonheid te scheppen, waar iedere menselijke kunstenaar slechts van kan dromen. De natuur is dan ook in alle eeuwen voor tal van kunstenaars steeds weer de ultieme inspiratiebron.
Antwoord:
1. Je hebt de causaliteit omgedraait. Wel handig zo. We vinden iets mooi omdat het ons aan natuur herinnert, niet omgekeerd. Niet de natuur omdat ze ons aan reclame herinnert. De titel zou moeten zijn: De schoonheid van reclame is geen toeval.
2. Er bestaan genoeg freaks die het tegendeel bewijzen.
3. "Schoonheid" is geen wetenschappelijke term en zet het onwetenschappelijke karakter van jouw argumentatie nog maar eens in de verf.


Van David:
Je kunt het ontkennen, maar het is en blijft een feit dat de natuur vol mooie vomen zitten. Ik ben profsineel grfsich ontwerper, tkenaar en fotograf en childer en ik heb elf jaar artistike oleidign genoten. Iw et dus wat ik zeg als ik eg dta het moeilijk is een vorm te maken, die door mensne overal ter wereld als wonderbaar mooi ervaen wodt. Feiten en realieitn ontekken is gen wtenschap, beste criticus.


Dank u voor uw aandacht.

Ik heb inderdaad met aandacht al je kritieken gelezen, en ze uitermate te licht bevonden. Al bij al zeg je in feite niets wat ook maar een enkel argument afzwakt. Ik had gehoopt wat degelijke kritiek te krijgen, die me zou helpen veel dieper in de stof te moeten duiken. Maar dit helpt me niet verder. Je bevestigt me alleen maar. Dank je!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16593 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 02 december 2009 - 19:14

Op slot ter beraad.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures