Springen naar inhoud

Waar komt de Koran vandaan?


 • Log in om te kunnen reageren

#1


 • Gast

Geplaatst op 27 juli 2005 - 07:29

Nu de inbreng in deze discussie wat gaat verslappen is het wellicht handig nog eens te duiden wat de Koran dan wel is.

Hier is mijn voorlopige reeks:

Koran=een ietsepietsie wetenschap
Koran=vooral een boek om te bewijzen dat er maar 1 God en dat is Allah bestaat
Koran=een duiding naar een God (Allah), die alles vermag en ziet, maar bijzonder grimmig over komt
Koran=een richtlijn om de hemel te kunnen bereiken
Koran=een richtlijn hoe de hel te vermijden
Koran=een aansporing voor de betrokkenen om goed te doen
Koran=een aansporing voor de betrokkenen om andersdenkenden kwaad te doen dan wel te mijden.
Koran=bij uitstek discriminerend voor de vrouw
Koran=deels tegen de uniforme rechten van de mens
Koran=deels tegen de bestaande wetgeving
Koran=een duiding om de mens (Moslim) en aarde centraal in het heelal te plaatsen

Aanvullingen zijn van harte welkom

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


 • Gast

Geplaatst op 28 juli 2005 - 07:58

Koran=wetenschap?

Hieronder de vernieuwde reeks aannames, die ik door bestudering van delen van de Koran en interpretaties van de werkelijkheid heb samengesteld.

Hier is mijn wederom voorlopige reeks:

Koran=een ietsepietsie wetenschap
Koran=vooral een boek om te bewijzen dat er maar 1 God en dat is Allah bestaat
Koran=een duiding naar een God (Allah), die alles vermag en ziet, maar bijzonder grimmig over komt
Koran=een richtlijn om de hemel te kunnen bereiken
Koran=een richtlijn hoe de hel te vermijden
Koran=een aansporing voor de volgelingen om goed te doen binnen de eigen gemeenschap
Koran=een aansporing voor de volgelingen om andersdenkenden kwaad te doen dan wel te mijden.
Koran=bij uitstek discriminerend voor de vrouw
Koran=deels tegen de uniforme rechten van de mens
Koran=deels tegen de bestaande Staatsgebonden wetgeving en soms zelfs alleen wetgevend
Koran=een duiding om de mens (Moslim) en aarde centraal in het heelal te plaatsen
Koran=aanzet tot leugenachtigheid en onbetrouwbaarheid door kennisgebrek van zijn volgelingen?
Koran=geschreven in het Arabisch, moeilijk vertaalbaar en daardoor moeilijk te interpreteren.
Koran=een wet/regelgeving in het dagelijks leven voor de volgelingen en biedt daartoe allerlei inhoudelijke en afgeleide jurisprudentie
Koran=heilig voor zijn volgelingen
Koran=onaantastbaar voor zijn volgelingen
Koran=gedragsbepalend voor zijn volgelingen
Koran=is een succesvolle poging om leiding, richting en een levensdoel te geven aan de gemiddeld zeer zelfzuchtige volgeling
Koran=macht
Koran=geestonderdrukkend voor de volgelingen en biedt hen daarmee weinig ruimte om anders te denken
Koran=een aanvulling en uitbreiding op het Oude Testament van de Bijbel en de Torah
Koran=een Godsgeschenk voor de volgelingenAanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom

#3


 • Gast

Geplaatst op 28 juli 2005 - 19:54

Koran=wetenschap?

Hieronder de vernieuwde reeks aannames, die ik door bestudering van delen van de Koran en interpretaties van de werkelijkheid heb samengesteld.

Hier is mijn reeks:

Koran=een ietsepietsie wetenschap
Koran=vooral een boek om te bewijzen dat er maar 1 God en dat is Allah bestaat
Koran=een duiding naar een God (Allah), die alles vermag en ziet, maar bijzonder grimmig over komt
Koran=een richtlijn om de hemel te kunnen bereiken
Koran=een richtlijn hoe de hel te vermijden
Koran=een aansporing voor de volgelingen om goed te doen binnen de eigen gemeenschap
Koran=een aansporing voor de volgelingen om andersdenkenden kwaad te doen dan wel te mijden.
Koran=bij uitstek discriminerend voor de vrouw
Koran=deels tegen de uniforme rechten van de mens
Koran=deels tegen de bestaande Staatsgebonden wetgeving en vaak zelfs alleen wetgevend
Koran=een duiding om de mens (Moslim) en aarde centraal in het heelal te plaatsen
Koran=aanzet tot leugenachtigheid en onbetrouwbaarheid door kennisgebrek van zijn volgelingen?
Koran=geschreven in het Arabisch, moeilijk vertaalbaar en daardoor moeilijk te interpreteren.
Koran=een wet/regelgeving in het dagelijks leven voor de volgelingen en biedt daartoe allerlei inhoudelijke en afgeleide jurisprudentie
Koran=heilig voor zijn volgelingen
Koran=onaantastbaar voor zijn volgelingen
Koran=gedragsbepalend voor zijn volgelingen
Koran=is een succesvolle poging om leiding, richting en een levensdoel te geven aan de gemiddeld zeer zelfzuchtige volgeling
Koran=machtsmiddel voor zijn volgelingen
Koran=geestonderdrukkend voor de volgelingen en biedt hen daarmee weinig ruimte om anders te denken
Koran=een aanvulling en uitbreiding op het Oude Testament van de Bijbel en de Thora
Koran=een Godsgeschenk volgens de volgelingen
Koran=een statistisch wonder volgens zijn volgelingen
Koran=secularisering in de hand werkend
Koran=deels aanmatigend in de ogen van buitenstaanders
Koran=Jezus als de zoon van God ontkennend
Koran=vaak bijzonder duidelijk over de ongelovigen en andersdenkenden; de hel en het vuur zullen hun deel zijn!
Koran=samengesteld uit neergeschreven versies uit de Openbaringen van Mohammed.
Koran=een door mensen in een periode van ongeveer 300 jaar samengesteld boek daarbij gebruik makend van vele neergeschreven delen ervan. Daarbij heeft een subjectief selectieproces door mensen plaats gevonden
Koran=een seksistisch boek, de vrouw is daarbij ondergeschikt aan de man en zelfs 2 keer minder waard dan de man. De vrouw wordt neergezet als een van nature zwak seksobject, dat meer als bezit van de sterkere man dan als medemens wordt gezien.
Koran=slavernij bekennend
Koran=reden tot het dragen van oogkleppen, kokerbrillen, hoofddoekjes, sluiers, burka’s etc.
Koran=onduidelijk over de bescherming en hoe van diverse vormen van gehandicapte mensen.
Koran=horizon beperkend
Koran=in basis een leefmodel voor beperkt deel van de mensen op aarde en dan met name in het gebied in en rond het Midden Oosten. In die hoedanigheid geeft ze slechts omgangsvormen aan voor de volgelingen ten aanzien van Joden en Christenen. Over het Taoïsme, Boeddhisme en Hindoeïsme wordt m.i. niet gerept. Lag dat indertijd buiten het gezichtsveld van Allah?
Koran=intolerant
Koran=polariserend
Koran=zuilvormend
Koran=marionetterend voor zijn volgelingen
Koran=een splijtbom tussen oude en nieuwe normen en waarden


Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom.

#4


 • Gast

Geplaatst op 28 juli 2005 - 20:00

Als slechte statisticis geloven numerologen in elke toevallige samenhang van enkele getallen of reeksen. Ik dacht niet dat zij als een afzonderlijke sekte gekend zijn in de islam.

Afgezien daarvan gaat elke bewering over de wetenschappelijkheid van de koran uit van de veronderstelling dat de koran inderdaad het nedergezonden en onveranderde woord van Allah is.

Uit de schaarse wetenschappelijke onderzoeken die reeds gedaan werden naar de koran is gebleken dat de koran een lange ontstaansgeschiedenis gekend heeft.

Vele van de verhalen die in de koran te vinden zijn gaan terug op oude, al dan niet geschreven, verhalen van allerlei overwegend christelijke en joodse sektes die in en rond de Arabische ruimte leefden eeuwen voor de islam werd gecreëerd.

De meeste van die verhalen waren verkeerd begrepen, of werden in de loop der tijden aangepast aan de noden van de heersende macht.

Iemand heeft getracht die verschillende verhalen in een boek samen te bundelen -- het is niet helemaal duidelijk of dat nog gebeurde in de tijd van Mohammed -- maar al snel bleek dat er verschillende versies in omloop waren, dermate dat een krijgsheer die Mohammed opvolgde besliste van een gekuiste versie op de markt te brengen en alle andere versies te laten vernietigen.

Die vroege versies waren geschreven zonder diacritische tekens, zodat, als men die vandaag leest, perfect tot een andere lezing kan komen dan die van de versie die vandaag als de officiële wordt gezien. Een groot deel van de arabische schrifttekens kan inderdaad, zonder die diacritische tekens, op twee of drie verschillende manieren gelezen worden.

Mede daardoor, maar ook omdat vele verhalen van andere culturen en uit andere talen geleend waren, is de betekenis van vele verhalen in de koran niet duidelijk als men ze in het Arabisch leest. Een anonieme wetenschapper die uit veiligheidsoverwegingen onder het pseudoniem Luxenberg publiceerde, heeft het verhaal over de 72 maagden die een martelaar in de hemel zou krijgen vertaald op basis van het Aramees en kwam tot de conclusie dat de martelaar in de hemel zal kunnen genieten van witte druiven.

Verder heeft men de verschillende hoofdstukken en verzen nog geordend zodat de samenhang in vele gevallen verloren gegaan is. Afgezien van het eerste werden de hoofdstukken naar lengte geordend, de langste eerst. Het is echter in oude verhalen aangetoond dat sommige hoofdstukken oorspronkelijk langer waren. Dit is zeer duidelijk met het laatste, dat nog maar enkele weinigzeggende zinnetjes bevat. Uit tekstonderzoek is ook gebleken dat verzen in verschillende hoofdstukken door elkaar geschreven werden, zodat zij zinloos worden.

Om tot de telling van bepaalde woorden over te kunnen gaan zou men eerst juist moeten weten wat er in de "oorspronkelijke" koran staat, maar wat is de "oorspronkelijke" koran, als die ooit echt bestaan heeft?

#5

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 28 juli 2005 - 21:53

Meer informatie over Luxenberg hier:
http://nl.wikipedia....stoph_Luxenberg

Tot hoever kunnen we het woord van Wikipedia als waar aannemen?

#6


 • Gast

Geplaatst op 29 juli 2005 - 10:02

Tot hoever kunnen we het woord van Wikipedia als waar aannemen?

Het aangehaalde artikel lijkt me goed geschreven. Zijn echte identiteit blijft onbekend uit vrees voor represailles.

Het is symptomatisch dat de enige gefundeerde kritiek op Luxenberg's publicatie niet komt uit de islamitische wereld maar wel van westelijke wetenschappers.

Luxenberg heeft hier een aanzet gegeven tot een bepaalde methode van wetenschappelijk onderzoek, en tot een alternatieve benadering, die zeker zullen gevolgd worden door andere wetenschappers.

De islamitische wereld heeft duidelijk een panische angst voor de bevindingen die de wetenschappers zullen doen.

Sinterklaas komt niet meer als men er niet meer in gelooft.

#7

Paul Siemons

  Paul Siemons


 • >100 berichten
 • 193 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 29 juli 2005 - 10:15

Hallo,
Voor "Purperen Wolf"

De Koran mag niet vertaald worden en herschreven?

Er staat me zo iets vaag voor over de "Duivelsverzen";zijn die niet uit de Koran gehaald?
Dat zou dan geen aanpassing zijn !!!

Mvg,

Paul Siemons

#8


 • Gast

Geplaatst op 29 juli 2005 - 10:23

Gemakkelijk toegankelijke bronnen in verband met de ontstaansgeschiedenis van de koran en van de islam zijn:

=
Henk DRIESSEN (Redactie), In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek, SUN-Kritak, Nijmegen 1997. ISBN 90 6168 606 7.

(dit is werkelijk een aanrader!)

=
Lezing over de ontstaanscontext van de koran
door Daniël De Smet, islamoloog aan de KU Leuven
op 12 -6- 2003 in het CvS-secretariaat Mechelen
Op initiatief van de werkgroep “Bevrijdende stromingen in de islam” binnen CvS-WTM hield Daniël De Smet een boeiende uiteenzetting over de economische, politieke, sociale, culturele en religieuze evoluties die zich afgespeeld hebben tussen de tweede en zevende eeuw van onze tijdrekening. Deze elementen kunnen een zicht geven op de maatschappelijke context waarin de Koran ontstaan is en ons dus helpen bij de studie van de koran en de islam.

(Ik heb een samenvatting van deze lezing, die door de auteur werd nagelezen en verbeterd en wil die hier wel plaatsen indien ze niet elders op het WWW te vinden is.)

=
Verschillende publicaties van Ibn Waraq (een pseudoniem van een seculier (ex-)moslim):

Ibn WARRAQ (Editor), The Quest for the Historical Muhammad, Amherst, NY, 2000, ISBN 1-57392-787-2

Ibn WARRAQ (Editor), The Origins of the Koran. Classic Essays on Islam’s Holy Book, Amherst, NY, 1998, ISBN 1-57392-198-X

Ibn WARRAQ (Editor), What the Koran Really Says. Language, Text, and Commentary, Amherst, NY, 2002, ISBN 1-57392-945-X

Ibn WARRAQ, Why I am Not a Muslim, Amherst, NY, 1995, ISBN 0-87975-984-4

=
Er zijn ook heel wat interessante links te vinden op
http://www.secularis...links/index.htm
maar, zoals gebruikelijk, hangt de kwaliteit van de vermelde site af van de persoon of personen die ze opbouwen.

#9


 • Gast

Geplaatst op 29 juli 2005 - 11:07

Ook de inmiddels bekende theorie over de paradijsmaagden begint op deze manier. In koran 44:54 staat: ‘En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.’ Het Arabisch voor ‘wij zullen hen verenigen’ زوجناهم (zawwajnahum) wordt door Luxenberg gelezen als: روحناهم (rawwahnahum) ‘wij zullen hen laten uitrusten’. Beide woorden zijn correct Arabisch. De herinterpretatie van de rest van het vers vergt enige idiomatische souplesse. In het Arabisch staat er بِحُورٍ عِينٍ (bi hur ‘in). Het voorzetsel bi- ‘met’ leest Luxenberg in het Syrisch: ‘onder’. Hur ‘in is een lapidaire uitdrukking die letterlijk vertaald zoiets als ‘witogig’ of ‘witte ogen’ betekent, waarbij het grammaticale geslacht van ‘wit’ aangeeft dat het om iets vrouwelijks gaat. Moslims vertalen het traditioneel als een metoniem: ‘schone meisjes die grote, mooie ogen hebben’.

Luxenberg voert een aantal parallellen op uit het Arabisch en het Syrisch waarbij het woord voor ‘witte’ gebruikt kan worden om druiven aan te duiden en het woord voor ‘oog’ ook zoiets kan betekenen als ‘voortreffelijk, kristalhelder’. Zijn vertaling luidt dan: ‘En Wij zullen hen laten uitrusten onder voortreffelijke druiven.’


Dit is pas ver gezocht.

‘wij zullen hen verenigen’ => ‘wij zullen hen laten uitrusten’
‘met’ =>‘onder’
‘witte’ =>'druiven'
‘oog’ =>‘voortreffelijk, kristalhelder’

Als ik op die manier een zin moet vertalen dan kan ik het op miljoen manieren doen. Daarom kan de Koran ook niet in een ander taal vertaald worden. Maar waarom heeft hij niet heel de Koran in het Arabisch-Syrische mengtaal vertaald, antwoord is heel duidelijk, omdat die vertalingen dan op niets gaan trekken. => De oorspronkelijke taal van de Koran is niet Arabisch-Syrische mengtaal.

Er staat me zo iets vaag voor over de "Duivelsverzen";zijn die niet uit de Koran gehaald?  
Dat zou dan geen aanpassing zijn !!!


Er zijn geen aanpassingen gedaan aan de Koran en er zijn ook geen verzen weggehaald!!!!

De islamitische wereld heeft duidelijk een panische angst voor de bevindingen die de wetenschappers zullen doen.


Waarschijnlijk een vermoeden van jouw. Tot nu toe hebben ze geen 'bevindingen kunnen doen' en zij zullen dat ook niet kunnen doen omdat de Koran een soort perfecte boek is.

Het is makkelijk om tegenvoorbeelden uit internet te halen die niets met het onderwerp te maken hebben maar verklaren waarom er zoveel wonderen in de Koran zijn is moeilijker.

#10

Chriis

  Chriis


 • >250 berichten
 • 664 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 29 juli 2005 - 11:30

Dit is pas ver gezocht.

http://nl.wikipedia....stoph_Luxenberg :
"Het Arabisch is een zogenaamd ‘defectief’ schrift: er worden alleen medeklinkers mee geschreven. Daarnaast werden meerdere medeklinkers met dezelfde tekens aangeduid. In het Arabische schrift uit de zevende eeuw worden 17 tekens gebruikt voor 28 medeklinkers. Slechts 7 tekens in dit schrift zijn ondubbelzinnig. Ongeveer een eeuw na de eerste codificatie van de koran werden aan de medeklinkertekens zogenaamde ‘diacritische punten’ toegevoegd, waardoor de verschillende medeklinkers van elkaar konden worden onderscheiden. Ongeveer drie eeuwen later zijn er ook klinkertekens aan de korantekst toegevoegd, al werd er al wel eerder geëxperimenteerd met vormen van klinkernotatie."

Kritiek uit de islamitische hoek:
"In juli 2002 stond in Newsweek een artikel over Luxenbergs herinterpretatie van de paradijsmaagden. De verkoop van het nummer werd in Pakistan en Bangla Desh verboden. Inhoudelijke reacties vanuit islamitische hoek bestaan vooral uit herhaling van ideeën die Luxenberg nu juist ter discussie stelt."

#11

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 29 juli 2005 - 14:02

Hallo,
Voor "Purperen Wolf"

De Koran mag niet vertaald worden en herschreven?

Er staat me zo iets vaag voor over de "Duivelsverzen";zijn die niet uit de Koran gehaald?
 Dat zou dan geen aanpassing zijn !!!

 Mvg,  

Paul Siemons


Daarom wilden ze die schrijver Salmen Rusdie (hoe je dat ook schrijft) ombrengen. Dat is dus inderdaad verboden. Iedere Moslim moet de Qur'an, ofwel Koran in zijn originele vorm lezen. Dat er vertalingen zijn, is okee, maar dat mag niet als leidraad dienen, enkel als hulp.

#12

Paul Siemons

  Paul Siemons


 • >100 berichten
 • 193 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 29 juli 2005 - 19:55

Hallo,

Daaruit blijkt toch dat men de Koran nadat hij geschreven is er aanpassingen door "anderen" zijn gedaan om de gelovigen te "sturen"; dat kwam de leiders beter uit.


Mvg,

Paul Siemons

#13


 • Gast

Geplaatst op 29 juli 2005 - 20:45

Dit is pas ver gezocht.  
...Als ik op die manier een zin moet vertalen dan kan ik het op miljoen manieren doen. Daarom kan de Koran ook niet in een ander taal vertaald worden. Maar waarom heeft hij niet heel de Koran in het Arabisch-Syrische mengtaal vertaald, antwoord is heel duidelijk, omdat die vertalingen dan op niets gaan trekken. => De oorspronkelijke taal van de Koran is niet Arabisch-Syrische mengtaal.


Dat geldt niet alleen voor de vertalingen. Dergelijke teksten kunnen in het Arabisch op ettelijke (een miljoen?) verschillende wijzen gelezen worden. Quasi elk woord kan op diverse manieren gelezen worden.

Er zijn geen aanpassingen gedaan aan de Koran en er zijn ook geen verzen weggehaald!!!!


De islamitische literatuur erkent verschillende aanpassingen, waaronder het weghalen van de duivelsverzen en die van de steniging, die door Mohammed's favoriete werd aangehaald.

Verder is het overduidelijk dat er in de eerste uitgaven van de koran geen diacritische tekens te vinden waren. Ook die zijn later aangebracht en zijn dus met stelligheid de belangrijkste aanpassingen (meervoud, want in verschillende stappen) die er plaatsgevonden hebben. Het is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden dat er in Egypte nog een afwijkende versie aangemaakt werd. Per ongeluk.

(Overigens, wanneer de islamitische leer bevestigt dat die verzen rond de kraanvogels door de duivel waren ingefluisterd, hoe zeker kunnen we dan zijn dat ook de rest niet door de duivel werd ingefluisterd?)

De islamitische wereld heeft duidelijk een panische angst voor de bevindingen die de wetenschappers zullen doen.

Waarschijnlijk een vermoeden van jouw. Tot nu toe hebben ze geen 'bevindingen kunnen doen' en zij zullen dat ook niet kunnen doen omdat de Koran een soort perfecte boek is.


Geen vermoeden, wel trieste zekerheid. Elke wetenschapper wordt met de dood bedreigd. Luxenberg publiceert niet voor niets onder een pseudoniem.

Het is makkelijk om tegenvoorbeelden uit internet te halen die niets met het onderwerp te maken hebben maar verklaren waarom er zoveel wonderen in de Koran zijn is moeilijker.


Het is aartsmoeilijk van te bewijzen dat het onbestaande inderdaad niet bestaat. En toch zijn al die zogenaamde wonderen in de koran al ettelijke malen weerlegd, wat sommige moslims er niet van weerhoudt van er toch in te blijven geloven. Maar dat heeft niets met wetenschap, maar wel met "willen geloven" te maken.

#14


 • Gast

Geplaatst op 29 juli 2005 - 21:08

... De Koran mag niet vertaald worden en herschreven?

Er staat me zo iets vaag voor over de "Duivelsverzen";zijn die niet uit de Koran gehaald?
 Dat zou dan geen aanpassing zijn !!!...

Daarom wilden ze die schrijver Salmen Rusdie (hoe je dat ook schrijft) ombrengen. Dat is dus inderdaad verboden. Iedere Moslim moet de Qur'an, ofwel Koran in zijn originele vorm lezen. Dat er vertalingen zijn, is okee, maar dat mag niet als leidraad dienen, enkel als hulp.


Het is Salman Rushdie.

Iemand met kennis van het hedendaagse Arabisch kan de koran niet lezen. Het Arabisch is te ver geëvolueerd van de taal van pakweg 1200 jaar geleden.

Wie leest deze tekst nog vlotjes?

'Segt mi, wat soekdi hier nu?'
Galiene sprac: 'Ic come hier tu
Lief, u minne heft mi ghevaen;
Ghine troest mi, si sal mi verslaen,
U minne doet mi groten toren.
Al mine herte hebbic verloren  
Die hier tote u quam gevaren.  
Waer es soe, lief? Wijstmi, caren,
Geef mi mijn herte, soe doedi wel.'
Ferguut sprac: 'Houdi u spel
Joncfrouwe? in sach u herte nie.
Sine quam hier niet; in segt bedie
Haddicse, ic en gavese u niet;
Ic ensachse nie, joncfrouwe, vliet!'
...


Nochtans is die slechts van ca 1250, pakweg 850 jaar oud. En, gaan we dan nog een paar eeuwen verder in de tijd:

Atta unsar _u in himinam,_weihnai namo _ein._qimai _iudinassus _eins._wair_ai wilja _eins,_swe in himina jah ana air_ai._hlaif unsarana _ana sinteinan_gif uns himma daga._jah aflet uns _atei skulans sijaima,_swaswe jah weis afletam__aim skulam unsaraim._jah ni briggais uns_in fraistubnjai,_ak lausei uns af _amma ubilin.


Voor de originele transcriptie, zie: http://www.ned.univi...nis/nl/atta.htm

En nochtans is dat een tekst die de meesten met een christelijke opvoeding van buiten kennen: het Onze Vader.

In het Arabisch is een gelijkaardige evolutie te herkennen. Het is daarom ook dat aan de universiteiten, in de richtingen Arabistiek of islamistiek, zowel modern als oud Arabisch gedoceerd worden.

#15


 • Gast

Geplaatst op 29 juli 2005 - 21:59

Als men zo bekijkt hoe duister de ontstaansgeschiedenis van de koran wel is, en hoe onzeker de lezing van die oude teksten, dan weet men dat men niet te ver moet weglopen met de wetenschappelijke waarde ervan.

Reeds eerder is er in deze topic op gewezen dat bepaalde vermeldingen die door sommigen dan toch als "wetenschappelijk" worden aangemerkt, perfect terug te voeren zijn tot de kennis van dat ogenblik, in de meeste gevallen Griekse kennis, maar men mag de Perzische en zelfs de Hindoe inbreng niet verwaarlozen.

Een van die grappige beelden die in de koran te vinden zijn is dat God eerst de beenderen van de mens schiep en dat hij die dan met vlees bekleedde.

Dit komt eigenaardig voor, omdat volkeren van die tijd toch zeer vertrouwd moeten geweest zijn met foetussen van schapen, geiten, kamelen en zelfs van mensen, zodat men moet gemerkt hebben dat het beenderstelsel er niet eerst was voor het vlees.

Dat ze niet vertrouwd waren met de opbouw van een embryo kan men hen niet kwalijk nemen: het zou nog even duren eer de christelijke wetenschappers de microscoop ontwikkelden. Intussen staan we dus een heel stuk verder en weten we hoe een embryo wordt opgebouwd:

http://www.nvsh.nl/P...elijkheid_2.htm
Een embryo van een week oud is 1,5 mm groot en bestaat uit drie lagen: de eerste bestaat uit het soort cellen dat huid, haar, nagels en het zenuwstelsel zal vormen. De tweede laag bevat cellen voor het skelet, de spieren en het bloedvatensysteem, terwijl de derde laag zich zal ontwikkelen tot longen, spijsverterings- en andere organen. Dezelfde drie lagen zijn bij alle dierenembryo's aanwezig. Ook hier is dus het grondplan weer gelijk, maar hangt het af van het DNA - de specifieke boodschappen van de soort genen - hoe de ontwikkeling verder zal verlopen.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures