Springen naar inhoud

Zijn wij God ?


 • Log in om te kunnen reageren

Poll: Zijn wij God ? (7 gebruiker(s) hebben cast gestemd)

 1. Ja (3 stemmen [42.86%])

  Percentage van stemmen: 42.86%

 2. nee (4 stemmen [57.14%])

  Percentage van stemmen: 57.14%

Stem Gasten kunnen niet stemmen

#1

JT

  JT


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 03 augustus 2005 - 21:44

Zijn wij God ?

Hier volgt de redenering. Als wij aannemen dat alleen wij (de mens) bewust is van zijn bestaan, zoals wordt beweerd en dat "denken" alleen kan worden gedaan door de beschikbaarheid van hersenen, kun je de volgende stelling afvragen:
Hoe "weet" een zaadje van een boom, dat hij in de grond omhoog moet groeien? er is geen licht in de bodem. Alle bomen maken wortels en takken al naar gelang zijn of haar bodemgesteldheid en windrichting met als enig doel overeind te blijven staan. Hoe "weet" de boom dat hij zijn takken zodanig moet "bouwen" om niet door de zwaartekracht om te vallen. De boom "denkt" . Hoe "weet" de klimop, dat hij langs een muur kan opklimmen? De boom en klimop hebben dus een mate van intelligentie en zijn zich dus "bewust" van de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat er geen "hersenen" aanwezig zijn wil niet automatisch impliceren dat er dus niet gedacht kan worden. Misschien komt de wetenschap er over 300 jaar achter dat bewustzijn helemaal niet uit je hersenen komt, maar dat hersenen alleen voor bepaalde soorten noodzakelijk zijn voor het in stand houden van zijn soort. Wellicht kun je dit bewustzijn dan aanduiden als de "ziel". Wij nemen maar aan, met de kennis die wij op dit moment bezitten, dat de dingen die wij waarnemen ook daadwerkelijk ook zo zijn. Een groot natuurkundige heeft ooit gezegd : De wetten die op dit moment gelden, zouden over 20 jaar wel eens de grootste leugen kunnen zijn. Vroeger dacht de mens dat de aarde plat was, totdat het tegendeel bewezen werd. Echter tot die tijd was voor de mens de aarde een platte schijf en dat gold toen als absolute waarheid. de discussie of God bestaat is dus alleen een discussie op grond van de huidige kennis. Als je op grond van de huidige kennis tot de conclusie komt dat God niet bestaat, omdat daar geen bewijs voor is, hoeft dat niet te betekenen , dat hij ook werkelijk niet bestaat.
Sterker; als de ziel niet gebonden is aan hersenactiviteit (ons menselijk c.q. dierlijk criterium voor dood en levend), zou het wel eens kunnen zijn, dat hij ook niet gebonden is aan ruimte en tijd (waaraan de mens wel gebonden is). Dan zou je kunnen stellen, dat wellicht "mijn" ziel tegelijkertijd in dezelfde of in een andere tijd op dezelfde of andere plaats kan zijn. Als we stellen, zoals de religies ons willen voorhouden, dat God eeuwig is en overal en dat mijn ziel dat ook kan zijn, ligt de vraag voor de hand : Ben ik anders dan God ? Sterker : Ben ik God ?
Als ik God ben en ik denk, dus ik ben > dan bestaat God !!!!
Verder redenerend kun je stellen, dat als ik niet aan plaats en ruimte, c.q. aan dimensies gebonden ben; en daar de bijbel stelt dat goed overal en in ieder is; ben ik dan eenieder ?
Zijn wij dan niet allen één ? Ben ik dan niet mijn buurvrouw, Jood, Hindoe of Moslim, boom of klimop ?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Wouter_Masselink

  Wouter_Masselink


 • >5k berichten
 • 8411 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 augustus 2005 - 21:53

Hoe "weet" een zaadje van een boom, dat hij in de grond omhoog moet groeien? er is geen licht in de bodem


Je hebt andré Kuipers' experiment wat hij deed met kinderen van groep 7,8 en het eerste middelbaar dus blijkbaar niet gevolgd. Dit is kwestie van zwaartekracht en licht.

Het GraPhoBox experiment
De GraPhoBox (Gravitropism Phototropism Box) is een experiment van een student van de universiteit van Utrecht, dat fototropisme (groeien naar een lichtbron) en gravitropisme (groeien in de richting van de zwaartekracht) in een plant onderzoekt. Beide systemen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van planten en veel onderzoeken hebben de twee systemen dan ook al onafhankelijk van elkaar bestudeerd. Nooit zijn beide systemen echter geïntegreerd benaderd. Het doel van dit experiment is te ontdekken of er interactie bestaat tussen fototropisme en gravitropisme in de modelplant Arabidopsis thaliana en om de mate van interactie te bepalen.  


Arabidopsis Thaliana.  

Vier verschillende soorten zaadjes (wild type, gravitropisme mutanten, fototropisme mutanten en dubbele mutanten) van de Arabidopsis thaliana zullen ontkiemen in de lichte en de donkere kamer in microzwaartekracht van ISS en in de normale zwaartekracht van de aarde. Groeirichtingen van spruiten en wortels zullen worden vastgelegd op foto’s die later op aarde geanalyseerd worden. Statistiek zal dan moeten uitwijzen of de verwachte interactie daadwerkelijk bestaat. Simpelweg kan deze interactie als volgt worden beschreven: “Weet een plant dat de spruit omhoog moet groeien wanneer deze plant enkel en alleen zwaartekracht voelt en niet door licht beschenen wordt?” En weet een plant dat de wortel naar de tegengestelde richting moet groeien als waarvandaan het licht komt dat de plant beschijnt als er geen zwaartekracht aanwezig is?

De GraPhoBox experimenteer faciliteit bestaat eigenlijk uit twee identieke boxen. Een van die twee wordt verlicht, de andere niet. In de verlichte box schijnt een LED door een mat staafje dat het licht diffuus verspreidt. Een eenvoudige elektronische schakeling zorgt ervoor dat het lichtniveau constant blijft wanneer de batterij langzaam leeg raakt. De zaadjes, ongeveer 350, worden aangebracht op een in een in een kunststof schaaltje gestolde Agar oplossing. Agar is een veel gebruikte voedingsbodem in plantkunde die waarschijnlijk het best vergeleken kan worden met gelatine pudding. Door het transparante karakter van Agar en het kunststof schaaltje, kunnen gedetailleerde foto’s worden genomen van de wortels van de plantjes die zich tijdens de DELTA missie zullen ontwikkelen. Natuurlijk kunnen ook de spruiten van de plantjes gedetailleerd gefotografeerd worden aan het einde van de missie. De foto’s worden na de missie gebruikt om de (gemiddelde) groeirichting van de spruiten en wortels te bepalen evenals de afwijking hiervan. Door middel van statistiek hoopt de onderzoeker zo de koppeling aan te kunnen tonen tussen gravitropisme en fototropisme. Omdat het GraPhoBox ruimte experiment in een temperatuur programmeerbare incubator in een 1 g omgeving zal worden uitgevoerd, zal een temperatuur sensor worden meegevlogen aan boord van ISS.  

De actie Seeds in Space voor scholieren
Onder de titel Seeds in Space zullen leerlingen op aarde plantenzaadjes laten ontkiemen terwijl André in ISS precies hetzelfde doet. De leerlingen gaan met de astronaut onderzoeken in hoeverre licht en zwaartekracht van invloed zijn op de groeisnelheid en groeirichting van de kiemplantjes. Via een speciale televisie-uitzending vanuit de ruimte zal André aan het einde van zijn vlucht zijn bevindingen vergelijken met die in de klassen en/of bij de leerlingen thuis. Het nationale instituut voor ruimteonderzoek SRON nam, samen met het ruimte-experimentbureau DESC, het initiatief voor dit door het Ministerie van OCW financieel ondersteunde project. SRON coördineert overigens ook grotendeels de wetenschappelijke experimenten die André tijdens DELTA zal uitvoeren.  


Seeds in Space richt zich vooral op leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool en op de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Met het eind januari toegestuurde experimentpakket kunnen docenten het lesmateriaal beoordelen en afwegen of zij Seeds in Space kunnen inpassen in het lesprogramma. In totaal zijn er 50 000 experimentpakketten besteld. Het experiment start met de notie van een ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid. Bij ontkiemende plantjes groeien de worteltjes omlaag en de steeltjes omhoog. Maar hoe weten plantjes wat boven en beneden is? Groeien de steeltjes naar het licht toe of van de richting van de zwaartekracht af? En wat gebeurt er als je plantjes laat groeien zonder licht en zonder invloed van zwaartekracht? Met het lesmateriaal waarmee de kinderen in de weken voorafgaand aan de lancering van André aan het werk gaan, worden ze op het spoor van deze onderzoeksvragen gezet. Medio april zijn zij dan voorbereid voor het werkelijke ruimte-experiment. De onderzoeksvraag van Seeds in Space is in wezen dezelfde als die van GraPhoBox. De methode om de vraag te beantwoorden is alleen een stuk eenvoudiger en meer geschikt om door kinderen te laten uitvoeren. Na afloop van DELTA zal het interessant zijn om de twee experimenten te vergelijken.  


bron
"Meep meep meep." Beaker

#3

JT

  JT


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 03 augustus 2005 - 23:25

Hoi Wouter,
nee ik wist daar niets van, maar ik vindt het bere-interessant.
Ik ben ook benieuwd naar de uitkomst, maar nu mis je de essentie van de boodschap : Zit intelligentie in onze "genen " (ziel), want daar geef je geen antwoord op. Ik wil heel graag deze discussie heel zuiver houden

#4

JT

  JT


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 03 augustus 2005 - 23:40

er staat een foutje in mijn eerste bericht. Ik bedoel toch bij de een na laatste zin, dat GOD in ieder van ons is. Buiten even het feit dat dit goed of kwaad is, want daar wil ik later wel op terug komen.

#5

Wouter_Masselink

  Wouter_Masselink


 • >5k berichten
 • 8411 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 augustus 2005 - 23:52

Nu zijn er een aantal dingen zeer belangrijk om een duidelijke discussie te voeren. Je genen en je ziel zijn 2 totaal verschillende dingen. Tevens moet je je afvragen wat je definitie van intelligentie is. Het lijkt me het makkelijkst om het bij intelligentie te houden op 'de dingen die iemand weet'.

Dus om nu weer on-topic te reageren:

Je intelligentie zit niet in je genen. Je genen zijn slechts een blauwdruk voor je lichaam. Wat je uiteindelijk allemaal weet hangt niet af van je genen, maar van je millieu. Natuurlijk is de MATE van intelligentie gedeeltelijk aangeboren (nog niet helemaal zeker in de wetenschappelijke wereld, mij lijkt van wel).

Om dan te reageren op de stelling dat intelligentie in je ziel zou zitten;
Kijk, daar krijg je problemen mee. Je ziel is zo'n ongrijpbaar iets dat hier bijna geen zinnige discussie over is te voeren. Je intelligentie (dingen die je weet; maw waarnemingen) zitten uiteindelijk allemaal in je hersenen.

Of God in ons allemaal zit, of we allemaal God zijn? Daar kan ik echt niet op antwoorden. Wat dat betrefd lig ik redelijk met mezelf in de knoop. Ik weet voor mezelf niet of God wel of niet bestaat. Wanneer ik hier uit ben zal ik dit proberen te beantwoorden.
"Meep meep meep." Beaker

#6

JT

  JT


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 04 augustus 2005 - 00:14

Wouter zegt :

Om dan te reageren op de stelling dat intelligentie in je ziel zou zitten;  
Kijk, daar krijg je problemen mee. Je ziel is zo'n ongrijpbaar iets dat hier bijna geen zinnige discussie over is te voeren. Je intelligentie (dingen die je weet; maw waarnemingen) zitten uiteindelijk allemaal in je hersenen.


Daarin heb jij gelijk. Dat was een foute stelling van me. het gaat hier niet om intelligentie, maar om bewustzijn. intelligent of niet !!

#7

JT

  JT


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 04 augustus 2005 - 00:40

[quote]Het lijkt me het makkelijkst om het bij intelligentie te houden op 'de dingen die iemand weet'.

Toch heb ik hier ook een probleem mee. HOE " WEET" een organisme datgene wat hij/zij moet doen om zichzelf in stand te houden ??
Hoe "weet" het pas geboren olifantje in Artis, dat hij/zij aan de spenen van de moeder moet lurken om zichzelf van een toekomst te verzekeren. Hoe "weet" hij/zij WAAR die spenen zich bevinden ??? Opvoedinging ??? dacht het niet !!! "Intelligentie" dacht het niet, daar dit NIETS, maar dan ook NIETS met je milieu te maken heeft.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures