Springen naar inhoud

Aub hulp bij oefenopdracht mbt steekproeven (sociologie)


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

Jolina de Boer

  Jolina de Boer


 • 0 - 25 berichten
 • 6 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 juni 2010 - 19:06

Hey mensen, ik ben nieuw hier.. Ik studeer sociologie aan de UvA, maar ik heb echt problemen met een opdrachtje.. Het is niet echt moeilijk, maar ik zit steeds te twijfelen of ik bijvoorbeeld voor een gestratificeerde of getrapte steekproef moet gaan.. Het gaat om deze opdracht:

Methodiek

Opdracht
Het aantal ouderen zal tot 2030 sterk toenemen. Naast een absolute en relatieve toename van de groep ouderen zal ook de samenstelling van deze groep veranderen. Enerzijds is er een toename van het aantal ouderen in betrekkelijk jonge leeftijdscategorieŽn, die wellicht tot staan wordt gebracht door initiatieven om de pensioenleeftijd te verhogen. Anderzijds wordt de groep van zeer oude mensen steeds belangrijker en in samenhang daarmee ook het aantal alleenstaande ouderen. Een probleem dat zich daarbij aandient betreft de vraag op welke wijze de ouderenzorg moet worden georganiseerd. De tijd, dat men van mening was dat ouderen op grote schaal in verzorgingstehuizen konden worden ondergebracht is definitief voorbij. Deze instellingen zijn ontzettend duur. Bovendien spreekt het leven in een verzorgingstehuis de huidige generatie ouderen, die gewend is aan een comfortabeler leefsituatie dan de ouderen van enkele decennia geleden, in het algemeen niet erg aan. Het streven is dus om de ouder wordende mens zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Eventuele noodzakelijke hulp moet daarbij in de woning of in de buurt worden verleend. Ook de professionele hulpverlening aan zelfstandig wonende ouderen is een zeer kostbare zaak. In sommige kringen leeft dan ook de gedachte dat ouderen zouden moeten kunnen terugvallen op een 'lokaal sociaal netwerk' van buren, verwanten, vrienden en lotgenoten. Een belangrijke vraag die zich daarbij aandient is, of er voor vele ouderen eigenlijk wel sprake is van een toereikend 'lokaal sociaal netwerk'. Daarbij moet dan ook worden gedacht aan de grote verhuisdynamiek die onze moderne samenleving kenmerkt. Bepaalde categorieŽn zogenaamde pensioenmigranten zijn, toen ze nog vitaal waren, uit hun oorspronkelijke woonomgeving vertrokken naar gebieden waar het mooi en relatief goedkoop wonen is. In sommige delen van het platteland hebben de locale bejaarden wellicht hun vrienden, kinderen en andere verwanten naar elders zien vertrekken. Vooral in de kleinere plattelandskernen krijgt het probleem nog een extra dimensie, doordat hier enerzijds sprake is van een beperkte omvang van de lokale bevolking terwijl er anderzijds juist een extra hulpbehoefte kan ontstaan door een slechte voorzieningensituatie ter plaatse en een slechte ontsluiting per openbaar vervoer om deze voorzieningen eventueel elders te bezoeken. Dat laatste gaat niet op voor de steden. Toch mag er binnen de steden een aanzienlijke differentiatie worden verwacht in de mate waarin ouderen verschillen over een lokaal sociaal netwerk. In sommige stadswijken hebben veel bejaarden hun vrienden kinderen en verwanten naar elders zien vertrekken. Met name voor de steden komt daar nog bij, dat culturele verschillen tussen etnische groepen van grote invloed zijn op de mate waarin de familie de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg op zich neemt.

Stel u krijgt de opdracht een survey-onderzoek te doen naar de 'lokale sociale netwerken van bejaarden' in verschillende soorten stedelijke en rurale woonmilieus. Uiteraard dient u ervoor te zorgen dat de steekproef zo goed mogelijk voldoet aan;
- eisen van generaliseerbaarheid
- eisen van efficiency wat betreft de steekproefgrootte
- eisen van efficiency wat betreft de dataverzameling

1.Geef aan welke onderzoeks- en evt. waarnemingseenheden in uw onderzoek worden gebruikt.
2.Geef met gebruikelijke termen om soorten steekproeven aan te duiden aan wat voor soort steekproef zou u trekken.
3.Geef aan hoe u bij de steekproeftrekking tewerk gaat. Verwerk in deze uitleg de theoretische populatie die u voor ogen staat, de operationele populatie waarop u zich richt, het (de) steekproefkader(s) dat (die) u wilt gebruiken om tot uw onderzoekspopulatie te komen en de wijze waarop het trekken van de steekproef gebeurt.
4.Geef aan waarom u van mening bent dat het gekozen type steekproef voldoet aan de eisen die hierboven zijn opgesomd.
5.Becommentarieer of, en zo ja welke, vertekeningen u verwacht van het gebruik van de door u gekozen steekproef en steekproefkader(s).


Zouden jullie me hierbij willen helpen? Want dit is ook tentamenstof.. Alvast bedankt! X

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16630 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 06 juni 2010 - 19:29

1x is genoeg.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures