Springen naar inhoud

- - - - -

Mutatie van 3 genen als predispositie voor su´cidaal gedrag


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 16 juni 2010 - 22:27

In BelgiŰ sterven meer mensen aan su´cide dan aan een verkeersongeval:

De su´ciderate van de jaren 1950-ĺ51 was 13,3/100.000 versus 21/100.000 in 1997. Ter vergelijking: in BelgiŰ waren er 2.146 su´cides in 1997 (recentst beschikbare gegevens), 1.551 bij de mannen en 595 bij de vrouwen. Dit zijn zes zelfdodingen per dag, of ÚÚn per vier uur. De man/vrouw verhouding was 2,6/1. De totale su´ciderate was 21/100.000 inwoners, 31 bij de mannen en 11,4 bij de vrouwen.
uit: http://www.zelfmoord...demiologie.html

Daarmee behoren we tot de koplopers in de wereld.
Voor een hulpverlener is het vaak niet zo makkelijk om uit te maken wie er een groot risico loopt op su´cide. Er zijn in de literatuur heel wat risicofactoren bekend:

Het komt veelal voor in aanwezigheid van een aantal achterliggende risicofactoren, gecombineerd met uitlokkende en ontremmende factoren en in afwezigheid van beschermende factoren.
Kwetsbaarheidsfactoren/ risicofactoren
- Mannen zijn oververtegenwoordigd zijn in de su´cidecijfers. Vooral alleenstaande mannen boven de 45 jaar hebben een sterk verhoogd risico.
- Alleen leven, gescheiden of verweduwd zijn blijken het risico te verhogen.
- Verscheidene studies hebben de invloed van ongunstige socio-economische omstandigheden en werkloosheid op de incidentie van su´cide kunnen aantonen vooral bij mannen en in de jongere leeftijdsgroep.
- Recent onderzoek in Vlaanderen heeft een verhoogd risico op su´cidaal gedrag bij homo- of biseksuele jongeren aangetoond.
- Een verhoogd su´ciderisico is inherent aan de praktisch alle psychiatrische aandoeningen. Bij personen met een psychiatrische problematiek is het risico 30 Ó 40 maal groter dan in de doorsnee populatie. Dit wil niet zeggen dat su´cide een rechtstreekse gevolg is van een psychiatrisch syndroom.
Volgens Williams (2000) moet dit begrepen worden als volgt: de symptomen van mensen die lijden aan schizofrenie, verslaving en depressie m.n. stemmen horen, moe zijn, niet kunnen slapen, hunkeren naar een middel,... zijn zo oncontroleerbaar dat deze patiŰnten na een tijd het gevoel hebben dat ze niet aan deze symptomen kunnen ontsnappen. Dit dreigt hen zo machteloos te maken dat su´cide hen nog het enige middel lijkt om deze symptomen te stoppen.
Depressie blijkt de 'final common pathway' te zijn die leidt tot su´cide. Geschat wordt dat een 80% van de mensen die su´cide plegen, lijdt aan depressie. Vooral hopeloosheid is een belangrijke predictieve factor voor su´cidaal gedrag.
Bij iedere psychotische problematiek (o.a. schizofrenie) is er een verhoogd risico voor su´cide.
Afhankelijkheid van alcohol maakt de sociale relatie en het intellectueel functioneren kapot en maakt op deze manier de persoon erg hulpeloos.
Ook bij borderline-patiŰnten is er een hoog risico. Een borderline-persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, in het zelfbeeld en in de affecten en door een hoge mate van impulsiviteit.
Een su´cidepoging in de voorgeschiedenis is een belangrijke ontremmende factor voor verder su´cidaal gedrag. Eens iemand een poging heeft ondernomen is de stap naar een tweede, derde,... poging sneller gezet.
...

bewerkt uit: http://www.zelfmoord...cofactoren.html

Toch blijft het erg moeilijk om het risico in te schatten bij een individuele patiŰnt. Men weet ook dat biologische factoren een rol spelen: sommigen zouden een grotere kwetsbaarheid vertonen voor su´cidaal gedrag dan anderen.
Deze studie is daar verder naar op zoek gegaan. Ze vonden dat een mutatie van 3 genen gelinkt was aan het voorkomen van su´cidaal gedrag. Zo konden ze uit een totaal van 277 psychiatrische patiŰnten, aan de hand van deze 3 genen, 67% van hen correct aanduiden als mensen die een su´cidepoging hadden ondernomen. Geen enkel model zou, volgens de auteurs, een betere voorspelling kunnen maken dan dit.

Het gaat hier natuurlijk wel om een populatie van psychiatrische patiŰnten, die dus vermoedelijk ook andere risicofactoren heeft dan enkel die 3 genen. Ook die psychosociale risicofactoren (zoals hierboven vermeld) spelen dus zeker een belangrijke rol in gans het proces.
Maar als deze studie op grotere schaal bevestigd kan worden bij mensen met een psychiatrische problematiek, denk ik dat deze 'test' zeker een meerwaarde kan betekenen voor het detecteren van risicopatiŰnten.

De studie zelf:

...
Research carried out to date shows that around 40% of the variability in suicidal behaviour could have a genetic basis. ...
The objective of the study published in the American Journal of Medical Genetics was to identify a model able to differentiate between people with and without a background of suicide attempts. Instead of focusing on a few traditional candidate genes, the scientists examined a range of 840 functional single nucleotide polymorphisms (SNPs) present in 312 genes expressed in the brain.
"The SNPs were analysed in men with a diagnosed psychiatric illnesses, and the results are promising," says PÚrez-RodrÝguez, who describes how her team was able to correctly classify 69% of the patients by using an algorithm based on three SNPs from three different genes.
"The predictive features of this algorithm for estimating suicide risk outperform those of all other models developed to date," ...
The authors have suggested that the outcomes of this study could be used in future to create simple genetic tests of use in diagnosing and identifying patients prone to attempting suicide. ...

uit: Sciencedaily van 15 juni 2010
abstract van de studie: Baca-Garcia et al. Nucleotide variation in central nervous system genes among male suicide attempters. American Journal of Medical Genetics Part B Neuropsychiatric Genetics, 2009
Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 19 juni 2010 - 18:36

Klinkt op zich goed natuurlijk, maar de bruikbaarheid blijft natuurlijk sterk beperkt tot psychiatrische patiŰnten die opgenomen zijn in een instelling... Het is op dit moment onmogelijk (en mogelijk ongewenst om tal van redenen) om iedereen (en dan ook echt iedereen) te screenen op deze mutatie. En als je specifieke screening wil gaan doen, moet je groepen toch gaan selecteren op andere risicofactoren. De factoren die er dan voor zorgen dat in landen als BelgiŰ veel mensen met zelfmoordgedachten onder de rader blijven, spelen dan nog steeds mee...

Ik heb de studie nog niet gelezen, maar afgaande op jouw samenvatting lijkt dit me een voorbeeldje van "correlatie is geen causaliteit". Het verband tussen de drie genen en su´cidaliteit lijkt me niet ondubbelzinnig aangeduid: misschien zijn de genen gewoon gerelateerd aan andere risicofactoren voor bepaalde stoornissen, of aan bijvoorbeeld bepaalde trekken zoals impulsiviteit (waardoor men zelfmoordplannen sneller ten uitvoer brengt, bijvoorbeeld).

#3

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 19 juni 2010 - 22:43

Altijd leuk natuurlijk als je even in de full text kan duiken. Ik heb er enkele stukjes uit gekopieerd en geplakt. ](*,)
Ik had gehoopt wat wijzer te worden uit de statistische methode die werd gebruikt, maar het is er ÚÚn die me onbekend is. Blijkbaar gaat het om data-mining:

Data mining is generally conducted on observational data retrospectively and does not involve consideration of experimental design. Data mining can identify structure and patterns in data that were not suspected a priori [Hand, 2000; Smyth, 2000]. The goal is to reduce complexity and extract or ‘‘mine’’ as much relevant and useful information as possible. Data mining has great potential use for the biopharmaceutical industry, although there is still limited information about its utility in medicine and genetics


Blijkbaar waren 2 van de 3 genen ook gelinkt met depressie, maar het model met de 3 genen was niet significant voor depressie, terwijl het dat wel was voor suicidaal gedrag. De genen waren verder ook niet geassocieerd met middelengebruik of schizofrenie. Verder lees ik hieronder dat data mining geen etiologie kan nagaan (oorzaak- gevolg)! Maar de auteurs beschrijven hun model dmv. de 3 genen toch als voldoende accuraat om mensen met of zonder su´cidaal gedrag te identificeren. Tenslotte blijven ze de patiŰnten volgen om zo ook gegevens te verzamelen, op longitudinaal niveau. Wordt dus zeker nog vervolgd...

These results should be interpreted with several limitations in mind. First, rates of psychiatric diagnoses were different in suicide attempters and psychiatric controls. Suicide attempters had significantly higher rates of depressive disorders and substance use disorders, and significantly lower rates of schizophrenia and related disorders than psychiatric controls. However, the three genes were not associated with either substance use disorders or schizophrenia and related disorders. We did find a significant association between two of the three genes and depressive disorders, but the model including the three genes in the training subsample was not significant, OR╝1.43, 95% CI 0.81–2.56, P╝0.238. The accuracy (0.58), sensitivity (0.42), and specificity (0.66) for detecting depressive disorders was much weaker than for suicide attempts. Data mining techniques cannot determine the effect of each gene, nor can they build etiological models. Nonetheless, the accuracy of the model in the identification of male suicide attempters or nonattempters using three SNPs was adequate and our results may help generate new testable hypotheses regarding the neuropathogenesis of suicidal acts. The design of the study is cross-sectional, although we have continued gathering data regarding those subjects who completed suicide during the follow-up period. We are currently working on a study to test the model’s performance for classifying patients as suicide completers versus non-completers.

Alle bij elkaar genomen:
(1) oorzaak - gevolg is inderdaad niet bewezen, maar blijkbaar doet het model het nog behoorlijk goed om er die welbepaalde groep uit te pikken:

Three SNPs of three genes correctly classified 67% of male suicide attempters and non-attempters (0.50 sensitivity, 0.82 specificity, positive likelihood ratio = 2.80, negative likelihood ratio =1.64)

Toch haal je terecht aan dat het hier eigenlijk vooral om correlaties gaat (vermoed ik toch) en het lijkt me zeker ook interessant om na te gaan of er meer aanwijzingen zijn om er een oorzaak- gevolg in te zien. En om dit vooral ook op grotere schaal te toetsen.

(2) Ik denk dat het zeker een meerwaarde is als men over een objectieve test kan beschikken die een extra aanwijzing geeft of een hulpverlener zich nog meer zorgen moet maken over een individuele patiŰnt ivm. su´cide. Maar het is een heel terechte opmerking dat het hier om een erg selecte populatie gaat van psychiatrische patiŰnten. Het gaat hier om mensen die terecht zijn gekomen op een dienst psychiatrische spoedgevallen of op een psychiatrische eenheid voor korte opname van een universitair ziekenhuis. Ik vraag me af wat het resultaat zou zijn mocht men voor die genen screenen in een gewone algemene populatie van niet-psychiatrische patiŰnten...

(3) Het blijft erg belangrijk om ook de psychologische en sociale factoren mee te nemen in het identificeren van risico-patiŰnten:

Moreover, because classification with such methods relies solely on genetic factors, the chance of bias inherent to clinical interviews is reduced. These tests would provide psychiatrists with an additional tool for estimating suicide risk to be used alongside clinical assessment and judgment.
Its cost-effectiveness (estimated direct laboratory cost per person: 1 USD) compared to that of thorough, lengthy evaluations based on clinical interviews and rating scales also confers a major advantage in the clinic.

Om zo te komen tot hopelijk, een nog betere voorspelling...

Dido

Veranderd door Dido, 19 juni 2010 - 22:44

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

#4

Dido

  Dido


 • >1k berichten
 • 1818 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 19 juni 2010 - 22:55

Het verband tussen de drie genen en su´cidaliteit lijkt me niet ondubbelzinnig aangeduid: misschien zijn de genen gewoon gerelateerd aan andere risicofactoren voor bepaalde stoornissen, of aan bijvoorbeeld bepaalde trekken zoals impulsiviteit (waardoor men zelfmoordplannen sneller ten uitvoer brengt, bijvoorbeeld).

Ik denk dat je de genen ook zo dient te bekijken: ze zullen vermoedelijk vooral met bepaalde persoonlijkheidskenmerken in verband staan, dan echt met su´cide. Alleen is de 'juiste mix' van diverse risicofactoren (met daarbij ook welbepaalde persoonlijkheidskenmerken) net dat wat het risico op su´cide doet verhogen. Jouw link met impulsiviteit is trouwens wel to the point:

The other two genes identified as having SNPs that are associated with suicide attemptsŚACTN2 (alpha 2 actinin), and the pi subunit of the GABA A receptorŚoffer promise for uncovering additional CNS pathways central to the development of suicidal behavior. The first of these genes is related to glutamatergic neurotransmission. Two studies have reported alterations in glutamatergic neurotransmission in suicide victims, but a negative study also exists. It is not known whether the association between glutamatergic neurotransmission and suicide is direct or linked to the presence of major depression, schizophrenia, or risk-taking behaviors.
The literature regarding the role of GABA neurotransmission in suicidal behavior is rife with contradictions. Both the GABA A receptor and some of the GABA A subunits have been associated with suicidal behavior. However, the level of GABA in postmortem brain of suicide victims has not been noted to differ from that in controls. Although higher benzodiazepine receptor levels have been reported, negative studies also exist. Nonetheless, recent interests in novel pathways in suicidal behavior have noted a possible role for GABA and authors have suggested that these effects are related to increased impulsivity observed in suicide attempters

Dido
Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures