Springen naar inhoud

EvolutietheorieŽn


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

-=zweistein=-

  -=zweistein=-


 • >100 berichten
 • 237 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 12:39

-Zo schreef Darwin zelf in zijn boek "The origin of species by means of natural selection": Waarom vinden wij niet talrijke tussenvormen in elke geologische periode? Waarom ontbreekt in elke fossielenverzameling het afdoende bewijs dat de tussenvormen langzaam en geleidelijk ontstaan zijn? Dit bewijs vinden wij niet en dat is het voornaamste bezwaar dat men tegen deze theorie kan maken.

-Er zijn geen (fossiele) overgangsvormen bekend tussen reptielen en zoogdieren; er is sprake van een missing link. Zo is een geleidelijke overgang van niet-melkdrinkend naar melk-drinkend helemaal niet voor te stellen. Een echt wetenschappelijke conclusie op grond van waarnemingen zou dus moeten zijn dat die overgangsvormen er ook nooit geweest zijn. Maar veel wetenschappers willen die conclusie niet trekken, omdat het enige alternatief, een schepper van levende wezens, hen niet aanstaat.

-Wetenschap als waarheid????
In de onze westerse cultuur zien veel mensen de wetenschap als enige waarheid. Maar er zit ťťn grote beperking in de wetenschap en dat is, dat het gebaseerd is op het mensenlijk denkvermogen. En dus altijd binnen dit kader zal blijven. Wanneer we gaan kijken naar het menselijk denk vermogen zien we dat de mens denkt in het oorzaak-gevolg principe. Ieder oorzaak heeft een gevolg en ieder gevolg heeft een oorzaak. (Daarnaast denk de mens in tijd en in ruimte en kunnen we niet begrippen zoals oneindigheid eigenlijk niet echt vatten.) Als we het vraagstuk over het ontstaan van universum etc. gaan nadenken komen we op een probleem. Want er moet namelijk een keer een gevolg zijn geweest zonder oorzaak, oftewel een beginoorzaak. Dit is wetenschappelijk niet mogelijk want die beginoorzaak moet ook een oorzaak hebben gehad. (Wat heeft nou bijvoorbeeld die oerknal veroorzaakt?)Reptielen: koudbloedig, 1 gehoorbeentje, kaakhelft bestaat ui 4 delen, drinkt geen melk

Zoogdieren: warmbloedig, 3 gehoorbeentjes, kaakhelft bestaat uit 1 geheel, drinkt melk

-De missing link tussen apen en mensen was zo frusterend voor aanhangers van de evolutietheorie, dat een aantal "wetenschappers" heeft geprobeerd dit gat aan fossielen op te vullen met vervalsingen. De meest bekende hiervan is het Piltdown fossiel, welke in 1912 in elkaar werd gefrabriceerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd echter ontdekt dat het hier ging om een schedel van een mens met een kaak van een aap. Een andere aapmens, die werd gefantaseerd was de Nebraska-mens (Hesperopithecus), "ontdekt" door de Amerikaanse paleontoloog Dr. H.F. Osborn. Het enige fossiel, wat hij had opgegraven was echter een tand. De wens was echter de vader van de gedachte, maar helaas voor hem: later bleek het om een tand van een wild zwijn te gaan. Andersom kan het ook. Mensenrassen kunnen onterecht als aapmensen worden beschouwd. Zo werd lange tijd verondersteld dat de Neanderthaler een aapmens was. Inmiddels is men tot de slotsom gekomen dat we hier met een zuiver mensenras te maken hebben, net zoals bijvoorbeeld pygmeeŽn dat zijn.

-Er is bij micro-evolutie overigens geen sprake van evolutie in de zin, zoals Darwin die bedoeld heeft. Er ontstaan in dat proces namelijk helemaal geen nieuwe genen in de zin van evolutie. Als er al een "nieuw" gen ontstaat door mutatie, dan is dat altijd een verzwakking of een nutteloze verandering van een bestaand gen. Diverse aangeboren ziekten zijn het gevolg van defecte genen.

-Theoretisch bioloog Dr. H. van Waesberghe omschreef een aantal problemen t.a.v. evolutie van de cel in Intermediair:
Hoe men het ook wendt of keert, ons probleem is niet hoe het eerste biomolecuul ontstond, maar hoe de eerste cel ontstond. Terecht bekritiseren biologen de pure biochemici, die te weinig van de cel afweten...
In de oersoep is DNA niet houdbaar gedurende de miljoenen jaren, als dit niet door een membraan beschermd wordt. De levensduur van onbeschermd DNA is te schatten in uren, hooguit dagen. Tegenwoordig zoekt men meer naar het ontstaan van enkelstrengig RNA dan van dubbelstrengig DNA. Naakt RNA is echter even kwetsbaar voor destructieve milieu-invloeden als naakt DNA. Juist de miljoenen jaren, die het darwinistisch scenario toejuicht, zijn voor het RNA en DNA fataal.
Er bestaan naar schatting 2000 enzymen. Hoewel elke cel met minder rondkomt, is het toevallig ontstaan van zoveel enzymen op de juiste plaats, op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid niet meer geloofwaardig. Enzym en substraat passen op elkaar zoals de sleutel op het slot en de vinger in de handschoen...
Ten slotte, toeval is geen verklaring, maar het ontbreken van een natuurwetenschappelijke verklaring...
Op grond van deze en soortgelijke bezwaren hebben vakgenoten geen belangstelling meer voor het oersoepmodel, dat op de middelbare scholen nog steeds wordt onderwezen ... Volgens Yockey hebben wij geen flauw vermoeden hoe het leven ontstaan is, en het zou eerlijk zijn om dit te bekennen tegenover de financiers van wetenschappelijk onderzoek en tegenover het grote publiek.≤

-Vogels zouden van dinosauriŽrs afstammen.
Een argument leek dat de voorpoot van een dinosaurus 3 "vingers" bevatte, evenals de vleugel van een vogel nu heeft. Nader onderzoek van die 3 vingers heeft echter aangetoond dat evolutie van dinosaurus naar vogel niet heeft plaats gevonden. De voorpoot van een dinosaurus heeft alleen nog maar de vingers, die overeenkomen met onze duim, wijsvinger en middelvinger, terwijl uit embryonaal onderzoek bij de vogel is geconstateerd dat de vlerk alleen nog maar bestaat uit wijs-, middel- en ringvinger.

- Hoe komen de giraffen aan hun lange nek?
Eerst de visie van Lamarck: deze geloofde dat levende wezens veranderden omdat ze bepaalde strevingen hadden. Zo verlangden de voorouders van de giraffe (die nog een korte nek hadden) heel erg naar de blaadjes boven in de bomen. Om die te bereiken, rekten ze steeds hun nek. Daardoor werden die halzen in hun leven enkele millimeters langer. Lamarck geloofde dat deze verworven eigenschap overging op de nakomelingen. Anders gezegd: hij geloofde dat verworven eigenschappen erfelijk waren. Als dit proces een groot aantal generaties doorging, zou er een dier met een heel lange hals ontstaan.
Aangetoond is nu dat dit fout is (op enkele uitzonderingen b.v. bij bacteriŽn na).

De missing link:
In de theorie van Darwin komen we het begrip 'missing link' tegen. Dit houdt in dat men alle overgangen van de ene soort naar de andere heeft bewezen d.m.v. fossielen e.d. ,maar dat voor de overgang van aap naar mens geen bewijzen gevonden zijn. Darwin schreef aan het eind van zijn boek dat de evolutie misschien wel eens iets te maken kon hebben met het ontstaan van de mens. Verder schreef hij dat hij hoopte dat er in de toekomst licht geworpen zou worden op het ontstaan van de mens. Het was niet Darwin zelf, maar het waren de neo-darwinisten die beweerden dat de mens niets meer was dan een toevallig geŽvolueerde aap. Vele neo-darwinisten zijn op zoek geweest naar de 'missing link'. Zij waren er van overtuigd dat zij de overgang van aap naar mens ergens zouden vinden. Dit is ondanks vele pogingen niet gelukt. Hoe is het toch mogelijk dat alle schakels zijn gevonden, maar dat de meest belangrijke schakel ontbreekt? De afwezigheid daarvan wijst er juist op dat een mens nooit een dier is geweest! De 'missing' link zal dan ook nooit gevonden worden, omdat de overgang van astraal naar geesteslichaam niet door de evolutie tot stand is gekomen.

-Leven vereist intelligente organisatie
Wat is de grootste vereiste voor leven? Organisatie! Het geheim van leven is namelijk niet de aanwezigheid van de juiste elementen, maar vooral de volmaakte organisatie van de elementen ten opzichte van elkaar. Net zoals een motor ook alleen draait als de delen van de motor op de juiste plek en op de juiste manier functioneren. Om organisatie tot stand te brengen is intelligentie nodig. Intelligentie die de elmenten zo organiseert, dat ze in combinatie met elkaar optimaal functioneren.

Een levende cel bevat zoveel informatie als duizend boeken van elk vijfhonderdbladzijden! Volgens de evolutieleer is deze enorme hoeveelheid informatie geheel vanzelf, door toevalsprocessen, zo volmaakt in de juiste orde gekomen, dat leven mogelijk werd.

Dat is even waanzinnig als beweren dat de nieuwste IBM computer vanzelf tot stand gekomen is, door een reeks toevallige gebeurtenissen in
een hoop oud ijzer... :shock:

In de moderne informatica weet men allang dat informatie nooit ontstaat uit niet-informatie. Informatie komt altijd uit een informatiebron vandaan. Nooit uit het niets.

Volgens de evolutietheorie zijn alle soorten planten en dieren voortgebracht door natuurlijke selectie. In werkelijkheid blijkt dat absoluut niet zo te zijn. Natuurlijke selectie schakelt soorten uit, maar brengt geen nieuwe soorten voort. Het is een eliminatie-proces, maar geen scheppingsproces.

Reacties zijn welkom ;)
The first writing, science, mathematics, law and philosophy in the world, making the region the center of what is called the "Cradle of Civilization" - Iraq

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Roland Ronceval

  Roland Ronceval


 • >250 berichten
 • 756 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 13:40

Tiens, tiens, de Geachte Zweistein zoekt soelaas bij de fundamentalistische christenen? http://www.morgenster.org/evo-nl.htm

Heeft hij ook het volgende geciteerd? Een ander interessant bezwaar tegen de evolutietheorie is de beschrijving van een dinosaurus in de bijbel. Volgens de evolutietheorie was deze allang uitgestorven voordat de eerste mensen leefden. Maar als dat zo zou zijn, dan had Job hem nooit kunnen beschrijven. Andere aanwijzingen voor de historische waarde van de bijbel zijn te vinden in de Chinese tekens. Deze symbolentaal is ongeveer 4000 jaar oud. In deze taal (het Mandarijns) zijn gebeurtenissen als de zondvloed en de zondeval terug te vinden. In de bijbelse quiz wordt dit toegelicht.

In de bijbel is er al sprake van de dinosaurus! En wat met de koran?

Intussen is het duidelijk dat met elke nieuwe ontdekking die gedaan wordt de evolutieleer wordt bevestigd. Misschien kan de Geachte Zwiestein daar eens naar op zoek in plaats van eenzijdige stukjes van geloofsfanaten te zoeken?
Point n'est besoin d'espťrer pour entreprendre
Ni de rťussir pour persťvťrer
(Guillaume le Taciturne)

#3

peterA

  peterA


 • >250 berichten
 • 672 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 14:12

Doe de volgende oefening eens Zweistein
Het kost iets meer moeite dan copy-paste maar het is de moeite waard.

Ga er voor de grap eens van uit dat je in evolutie "gelooft" en ga op zoek naar bewijzen,naar de zwarte raven ipv de witte,zoals je nu doet....je zal overweldigt worden door eureka-ervaringen en aha-erlebnissen...dan zul je pas het licht zien.
huh?

#4

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 14:59

dat copy en pasten ligt mij ook helemaal niet.

Plus punten van evolutie:
Komt overeen met vindingen van fosielen, men kan bijvoorbeeld zien hoe de vorm van de schedel van de ouste mens morft (geen nederlands woord) in de vorm van de schedel van de homo sapien (wij)

Komt overeen met vindingen van gebeente dat nergens schijnt voor te dienen. Zo is in het skelet van de walvis gebeente bij de armen dat nergens voor dient, en is er bij de mens ook nog het stuitje dat een wel heel klein staartje schijnt te zijn.

Komt overeen met bevindingen op bacterieel niveau. De tijdsspanne waarin evolutie plaats vindt is in de duizende jaren. Echter op een veel kleinere schaal, in een petrie schaaltje, kunnen we zien hoe een bacterie kan evolueren in een nieuwe bacterie soort. Eentje die bijvoorbeeld gehard is tegen antbiotica.

Onderzoek naar genetica: door het vergelijken van het DNA van bepaalde dier soorten kunnen we zien welk diersoort aan wat verwant is, en welk diersoort meer geevolueert is dan andere.

#5

-Frankenstein-

  -Frankenstein-


 • >250 berichten
 • 385 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 15:08

Dat is even waanzinnig als beweren dat de nieuwste IBM computer vanzelf tot stand gekomen is, door een reeks toevallige gebeurtenissen in  
een hoop oud ijzer...    :shock:  


zoekbron klik hier

werkelijke bron http://www.real-life...argumenten.html

Ik dacht al dat kan Zweistein nooit zelf bedacht hebben.

#6

Roland Ronceval

  Roland Ronceval


 • >250 berichten
 • 756 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 15:30


Dat is even waanzinnig als beweren dat de nieuwste IBM computer vanzelf tot stand gekomen is, door een reeks toevallige gebeurtenissen in
een hoop oud ijzer... :shock:

...
werkelijke bron http://www.real-life...argumenten.html

Ik dacht al dat kan Zweistein nooit zelf bedacht hebben.


Frankenstein, door die lange url is de pagina nu wel "hemelsbreed" geworden ... Maar als ik geantwoord heb kan je dat dus zelf niet meer veranderen ...

Interessante site die je daar gevonden hebt!

http://www.real-life...ckquote' ><p>En die auto? Och, er was een explosie in de schroothoop,
met een toevallige bliksem, en wat regen.
Daaruit is die auto voortgekomen.

en

De Bijbel is de bron

Wat we geloven is gebaseerd op de Bijbel.
De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld.
Al sinds het begin van de boekdrukkunst,
was de Bijbel altijd het boek van de mensheid.
Bijbelgedeelten zijn vertaald in ruim tweeduizend talen,
en elk jaar worden er honderden miljoenen
bijbelgedeelten verspreid. Als je nog geen Bijbel hebt,
is het hoog tijd dat je er eentje krijgt. (In onze LifeShop
kun je kiezen uit een aantal Bijbels.)


Is Zweistein dan toch echt een fundamenteel christen geworden? 't Gaat wel snel vandaag de dag. ;)
Point n'est besoin d'espťrer pour entreprendre
Ni de rťussir pour persťvťrer
(Guillaume le Taciturne)

#7

The Don

  The Don


 • >1k berichten
 • 1259 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 augustus 2005 - 15:58

Specifieke vragen of opmerkingen over het proces van evolutie kun je in het volgende topic kwijt:

http://www.wetenscha...showtopic=11827

Deze post gaat op slot wegens herhaling.
Filosofie is een spel, de wetenschap is de scheidsrechter.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures