Springen naar inhoud

[theologie] Andere interpretatie van het Genesis


 • Log in om te kunnen reageren

#1

JDS

  JDS


 • >25 berichten
 • 48 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 10:05

Ik wil reageren op de post van Ger in dit gesloten thread waar hij het volgende schrijft:

Pfffff, gaan we weer? Discussie nummer 12383761237126312 (give or ake a few) over het wel of niet bestaan van God, en of hij de aarde geschapen heeft of toch evolutie. Feit: binnen 6 dagen na het ontstaan van de aarde bestonden er nog geen mensen, er was waarschijnlijk niet eens leven. Feit: de aarde is milarden jaren oud en de mens pas miljoenen jaren oud. Er zit in het scheppingsverhaal dus een fout van een factor 1000.


Dit wordt een lange post, maar het moet maar, daar ik wil aantonen dat de 'feiten' die Ger hier noemt eigenlijk besloten liggen in verkeerde kennis van het scheppingsverhaal. Alvorens ik daarmee begin wil ik echter ook herhalen dat een punt waar jonge aarde creationisten gelijk in hebben, is dat de meetmethoden van de leeftijd van de aarde en andere tijdsmetingen gebaseerd zijn op inductie en bepaalde aannames (bepaalde gelijkheden aan concentraties etc) en ik zou deze aannames geen feiten willen noemen, dus hun conclusies ook niet. Maar ik vind ze redelijk genoeg om inderdaad met je eens te zijn dat de aarde miljarden jaren oud is (ook al dachter geleerden 100 jaar geleden dat ze 50,000 jaar oud is, 50 jaar geleden dat ze een paar miljoen jaar ouder is, enzovoorts) en dat de mens relatief gezien nog niet zo lang bestaat.

Maar dan nu het verhaal over de juiste interpretatie van het woord "dag" in Genesis. Ik heb dit verhaal eerder op een ander forum gebruikt en ik copy paste het hier gewoon.

Laten wij eerst kijken wat er precies bedoelt wordt met het woord dag. Velen denken dat het woord „dag” dat in Genesis hoofdstuk 1 wordt gebruikt, 24 uur betekent. In Genesis 1:5 lezen wij echter dat God zelf de dag in kleinere tijdsperioden verdeelt door alleen de periode dat het licht is, „dag” te noemen. In Genesis 2:4 worden alle scheppingsperioden één „dag” genoemd: „Dit is een geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag [alle zes scheppingsperioden] waarop God aarde en hemel maakte.” Het Hebreeuwse woord jom, dat met „dag” wordt vertaald, kan op verschillende tijdsperioden duiden. In William Wilsons Old Testament Word Studies worden onder andere de volgende mogelijke betekenissen genoemd: „Een dag; wordt vaak gebruikt voor tijd in het algemeen, of voor een lange tijd; een hele periode die wordt beschouwd . . . Dag wordt ook gebruikt voor een bepaald tijdperk waarin iets bijzonders gebeurt.”1 Deze laatste zin lijkt van toepassing te zijn op de scheppings-„dagen”, want dit waren beslist perioden waarin volgens de beschrijving bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden. Tevens laat dit ruimte voor perioden die veel langer zijn dan 24 uur.

Dan nu over naar de hamvraag. Genesis hoofdstuk 1 gebruikt in verband met de scheppingsperioden de uitdrukkingen „avond” en „morgen”. Blijkt hieruit niet dat ze 24 uur duurden? Dat hoeft niet zo te zijn. Wij kennen uitdrukkingen zoals iemands „levensavond” en de „dageraad” van zijn leven. De ’avond en morgen’ van Genesis hoofdstuk 1 hoeven de betekenis van de daar bedoelde periode dus niet te beperken tot een letterlijke 24 uur. Het woord „dag”, zoals het in de bijbel wordt gebruikt, kan zomer en winter omvatten, het voorbijgaan van jaargetijden (Zacharia 14:8). De ’dag van de oogst’ omvat vele dagen. (Vergelijk Spreuken 25:13 met Genesis 30:14.) Duizend jaar wordt met een dag vergeleken (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8, 10). De „Oordeelsdag” neemt vele jaren in beslag (Matthéüs 10:15; 11:22-24). Het schijnt redelijk dat ook de „dagen” van Genesis lange tijdsperioden omvat kunnen hebben — duizenden jaren, miljoenen, en dan komen wij toch zeer dicht in de buurt van wat er tegenwoordig door de wetenschappers wordt aangenomen over het ontstaan van de aarde en het leven op de aarde.

Ik zou ook nog iets anders willen aankaarten, nu we toch met genesis bezig zijn. Velen vinden het moeilijk het scheppingsverslag te aanvaarden. Zij beweren dat het is ontleend aan de scheppingsmythen van oude volken, vooral die van het oude Babylon. Maar zoals een recent bijbels woordenboek opmerkt: „Er is nog geen mythe gevonden die expliciet naar de schepping van het universum verwijst”, en de mythen „worden gekenmerkt door polytheïsme en de oorlogen van godheden die om de oppermacht strijden (zoals wij ook bij Hesiodus in onze lessen hebben gezien), in scherpe tegenstelling tot het Heb[reeuwse] monotheïsme van [Genesis] 1-2”. In een publikatie van het British Museum wordt met betrekking tot Babylonische scheppingslegenden gezegd: „De fundamentele opvattingen van de Babylonische en de Hebreeuwse verslagen verschillen op essentiële punten van elkaar.”

Als wij het scheppingsverslag wat uitvoeriger zouden beschouwen (wat ik hier nu niet wil doen) dan zal het scheppingsverslag van Genesis naar voren komen als een wetenschappelijk deugdelijk document. Het onthult de hoofdcategorieën van planten en dieren, met hun vele variëteiten, die zich alle slechts „naar hun soort” voortplanten. Het fossielenverslag bevestigt dit. Het geeft in feite te kennen dat elke „soort” plotseling is ontstaan, zonder echte overgangsvormen die ze met een voorgaande soort verbinden, zoals dat volgens de evolutietheorie zou moeten.
Alle kennis van de wijze mannen van Egypte kon Mozes, de schrijver van Genesis, geen enkele aanwijzing hebben gegeven omtrent het scheppingsproces. De scheppingsmythen van oude volken vertoonden geen gelijkenis met datgene wat Mozes in Genesis schreef. Hoe is Mozes dan al deze dingen te weten gekomen? Klaarblijkelijk van iemand die bij de schepping aanwezig was.

De kansrekening levert een frappante aanwijzing dat het scheppingsverslag van Genesis afkomstig moet zijn van een bron die kennis van de gebeurtenissen bezat. Het verslag somt 10 belangrijke stadia op in deze volgorde: (1) een begin; (2) een primitieve aarde in duisternis en gehuld in zware gassen en water; (3) licht; (4) een uitspansel of atmosfeer; (5) grote stukken droog land; (6) een plantengroei daarop; (7) zon, maan en sterren aan het uitspansel te onderscheiden, en het begin van seizoenen; (8) zeemonsters en vliegende schepselen; (9) wilde en tamme dieren, zoogdieren; (10) de mens. De wetenschap is het ermee eens dat de stadia zich in deze algemene volgorde hebben voorgedaan. Hoe groot is de kans dat de schrijver van Genesis deze volgorde op goed geluk heeft opgetekend? Deze kans is net zo groot als de kans dat u willekeurig de nummers 1 tot 10 uit een doos pakt en dit precies in de juiste volgorde doet. De kans dat u dit in één keer goed doet, is 1 op 3.628.800! Het is dus niet reëel te zeggen dat de schrijver bovenstaande gebeurtenissen gewoon toevallig in de juiste volgorde heeft genoemd zonder kennis te hebben verkregen van de feiten.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16602 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 16 november 2005 - 10:45

Laten we voor de verandering eens bij het eind beginnen.

De wetenschap is het ermee eens dat de stadia zich in deze algemene volgorde hebben voorgedaan. Hoe groot is de kans dat de schrijver van Genesis deze volgorde op goed geluk heeft opgetekend?  
(…)
Het is dus niet reëel te zeggen dat de schrijver bovenstaande gebeurtenissen gewoon toevallig in de juiste volgorde heeft genoemd zonder kennis te hebben verkregen van de feiten.

Inderdaad, dat is niet reëel. Maar dat wordt (iig door mij) ook niet gezegd. Maar het is ook niet zomaar opgeschreven natuurlijk. Het lijkt me logisch dat je eerst dat je land nodig hebt voordat er iets op kan groeien. En ook dat er eerst simpele vormen van leven zijn en later pas hogere vormen. Voor deze redenatie is alleen gezond verstand en logisch nadenken voldoende. Specifieke kennis is niet vereist.

Genesis hoofdstuk 1 gebruikt in verband met de scheppingsperioden de uitdrukkingen „avond” en „morgen”. Blijkt hieruit niet dat ze 24 uur duurden?
(…)
Het schijnt redelijk dat ook de „dagen” van Genesis lange tijdsperioden omvat kunnen hebben — duizenden jaren, miljoenen, en dan komen wij toch zeer dicht in de buurt van wat er tegenwoordig door de wetenschappers wordt aangenomen over het ontstaan van de aarde en het leven op de aarde.


Tja, zo kun je het ook zien, deze wil ik je best geven. Maar aan de andere kant, als “De schepper” zo almachtig is, waarom heeft hij er dan zo lang voor nodig? Zijn doel was toch om iemand naar zijn evenbeeld te scheppen, waarom zoveel tussenstappen als hij uiteindelijk toch die mens geschapen heeft? Waarom heeft hij niet, toen hij dat idee opvatte, met zijn vingers geknipt en stonden daar toen mensen?
Ofwel, àls er dan zo’n almachtige schepper bestaat, waarom doet hij dan zo moeilijk? Als wij van A naar B willen maken we toch ook geen omweg via C, D, E, F enz.?

Ik blijf me aansluiten bij het geloof in de onzichtbare olifant van Rogier. Sterker nog, ik ga Olifant hoofdstuk 2 schrijven:

De grote olifant heeft op zijn slurf drie groene stippen. Elke van deze stippen is een universum. De middelste stip is het universum waar wij met zijn allen in leven. De olifant heeft deze stippen geschapen omdat hij zich verveelde. Nu heeft hij flinke reality-tv gedurende de hele dag. En hij lacht zich rot over het feit dat wij ons afvragen waar we vandaan komen. Hij zegt lekker niets. Af en toe moet de olifant niezen. Dit voelen wij als een aardbeving. Ook drinkt de olifant regelmatig. Dit zijn de regenbuien. Soms is de olifant dronken (te veel whisky) en draait alles in de rondte. Dit noemen wij orkanen.

Moet ik doorgaan? Lijkt me niet hè, want het is gewoon belachelijk. Toch is het bestaan van een schepper zoals jullie het beschrijven niet veel geloofwaardiger.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#3

Sietse

  Sietse


 • >100 berichten
 • 198 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 13:33

JDS,
Ik ben het niet eens met je verhaal. Ik zie het als een poging om het bijbelse scheppingsverhaal om te vormen tot de wetenschappelijke theoriën. Waarom??

Als God had willen zeggen dat het scheppingsverhaal geen 6 dagen maar 6 miljoen jaar heeft geduurd, waarom staat dat er dan niet? Wat er wel staat is: ''en het was avond en morgen geweest, de xe dag was voorbij''. En wordt ZES keer herhaald. Dat is toch niet voor niets??

Nog iets..
1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Er was niks. Ook wordt er geen tijd(sinterval) genoemd. Het zou dus best kunnen zijn dat God hier het universum schaapt en dat de wetenschappelijke getallen in dit geval kloppen. Het is goed voor te stellen dat God een oerknal veroorzaakt door met zijn adem in de leegte te blazen, wat een enorme kracht moet hebben.

Maar dat is dan ook de enige overeenkomst die ik met de hedendaagse wetenschap zie.

#4

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 13:43

@JDS: jij bent dus overtuigd in het scheppingsverhaal van de Genesis door God. Prima das jouw ding :roll:

Maar waarom moet God boven je staan? Dat vind ik het belachelijke van religie, dat ze zichzelf ondergeschikt stellen aan God.. Ik accepteer gewoon wie ik ben..

En over het feit dat ze alles zo goed hebben kunnen beschrijven, kan ik heel simpel zijn. Die kennis is er al eerder geweest. Kijk naar indianen, Shamanen enz. Nooit in contact gekomen met de bijbel oid maar ze zullen je hetzelfde verhaal vertellen. Die kennis is dus gewoon aanwezig, we zijn de kennis alleen vergeten.. En wetenschap is gewoon de moderne poging deze kennis naar boven te halen. Terwijl iedereen die kennis m.i. wel bevat (in de geest)..
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#5

Cantaloupe

  Cantaloupe


 • 0 - 25 berichten
 • 1 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 14:51

Maar waarom moet God boven je staan? Dat vind ik het belachelijke van religie, dat ze zichzelf ondergeschikt stellen aan God.. Ik accepteer gewoon wie ik ben..


Waarom zou je hoger dan God willen staat of zelfs even hoog?
Het is toch vrij logisch dat je dankbaar, en dus enigzins nederig, bent aan degene die alles wat je kent - inclusief jezelf - gemaakt heeft? Bovendien stel je eens een wereld voor waar iedereen zich zo hoog als God waant. Nuja we zijn goed opweg, en dat belooft niet veel goed mijns inziens...

#6

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 15:45

Waarom zou je hoger dan God willen staat of zelfs even hoog? Het is toch vrij logisch dat je dankbaar, en dus enigzins nederig, bent aan degene die alles wat je kent - inclusief jezelf - gemaakt heeft? Bovendien stel  je eens een wereld voor waar iedereen zich zo hoog als God waant. Nuja we zijn goed opweg, en dat belooft niet veel goed mijns inziens...


Je moet je niet even hoog als God wanen, je moet het voor jezelf bereiken..
En ik snap wat jij bedoelt met je laatste zin, maar dat is absoluut niet wat God voor moet stellen (zeker niet in mijn interpretatie van God).

Als ik nou eens zeg dat ik een interessante theorie vind:
God is in ons allen aanwezig. Als liefde. Maar om te ervaren moet je eerst weten wat die liefde inhoudt. En hoe doe je dat? Door het tegenovergestelde te creëren = Angst. En het aan ons de taak is te herinneren hoe het ook al weer was om onvoorwaardelijke liefde te hebben. Als ik dit bereik, waan ik mij helemaal niet even hoog als God, aangezien ik onderdeel ben van het geheel en het geheel een onderdeel van mij is. Aldus Boeddha.. Aldus Jezus --> Alles = 1

helaas is de hedendaagse religie ver van dit pad afgeslagen en is de kennis welke de religies verkondigen niet meer dan een dwaling op onze weg naar de ervaring van de onvoorwaardelijke liefde. Waarom zou een God over ons oordelen als wij onderdeel van alles zijn. Het is aan ons om de weg te vinden, niet aan God die over ons zou moeten oordelen (volgens vrijwel alle religies!) iedereen moet voor zichzelf de weg bewandelen. Daarbij kan je natuurlijk hulp gebruiken maar als iemand ergens van overtuigd is, zijn woorden van zo iemand woorden. De ervaring erachter zul je nooit kunnen begrijpen, omdat je het niet ervaren hebt. Daarom moet iedereen ook voor zichzelf ervaren wat de onvoorwaardelijke liefde is. En daarom is religie in mijn ogen fout; het geeft de illusie dat de priester/imam/etc. voor jou de weg wel even uitstippelen.. zo werkt het niet..


Zo denk ik er over, ik waan mij dus helemaal niet naast God. Ik ben God.. alleen ben ik daar nog niet voor de volle 100% van overtuigd (weer die Angst..)
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#7

JDS

  JDS


 • >25 berichten
 • 48 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 16:30

Voor de duidelijkheid. De bijbel is inderdaad geen wetenschappelijk boek. Als Genesis een wetenschappelijk verslag was van het ontstaan van de aarde dan was de schrijver een uiterst beroerde wetenschapper (volgens moderne standaarden dan). Maar er wordt wel een bepaald verhaal verteld in de eerste twee hoofdstukken van het boek Genesis over de ontstaansgeschiedenis van de aarde. En deze kunnen wij toetsen aan de werkelijkheid. Als de bijbel had gezegd dat de aarde wordt gedragen door een grote schildpad, of dat de aarde altijd heeft bestaan, zoals vele scheppingsmythe uit die tijd, dan zouden we meteen kunnen concluderen dat het verhaal dus niet strookt met de werkelijkheid.

Het opmerkelijke is dus dat het genesisverhaal wel strookt met de werkelijkheid. De wetenschap denkt nu dat er een begin was, en dat er een bepaalde opeenvolging van diersoorten was, en dat het (culturele) leven begon in Mesopotamie. Als al deze dingen inderdaad met de werkelijkheid stroken, en het blijkt dat de wereld niet in 6000 jaar oud is maar miljarden jaren oud en het blijkt dat het woord 'dag' in het hebreeuws in dit geval helemaal niet een dag van 24 uur hoeft te betekenen (zie mijn eerste post), dan vind ik het persoonlijk niet onnauwkeurig om een interpretatie steunen die ervoor zorgt dat het genesisverhaal blijft stroken met de werkelijkheid.

Daarnaast bestond het woord 'miljoen', laat staan 'miljard' tien nog niet in het hebreeuws, dus het zou moeilijk worden om dat zo gedetailleerd op te schrijven door taalbeperkingen. Overigens. De woorden morgen en avond worden in het hedendaags Nederlands nog steeds gebruikt voor een langere tijdsperiode, zoals iemands levensavond of dageraad van iemands leven. Dus dat hoeft deze redenatie niet te beperken.

Over het 'lager' zijn dan God etcetera... dat is denk ik een hele andere discussie.

#8

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 16:39

Het opmerkelijke is dus dat het genesisverhaal wel strookt met de werkelijkheid. De wetenschap denkt nu dat er een begin was, en dat er een bepaalde opeenvolging van diersoorten was, en dat het (culturele) leven begon in Mesopotamie. Als al deze dingen inderdaad met de werkelijkheid stroken, en het blijkt dat de wereld niet in 6000 jaar oud is maar miljarden jaren oud en het blijkt dat het woord 'dag' in het hebreeuws in dit geval helemaal niet een dag van 24 uur hoeft te betekenen (zie mijn eerste post), dan vind ik het persoonlijk niet onnauwkeurig om een interpretatie steunen die ervoor zorgt dat het genesisverhaal blijft stroken met de werkelijkheid.

Daarnaast bestond het woord 'miljoen', laat staan 'miljard' tien nog niet in het hebreeuws, dus het zou moeilijk worden om dat zo gedetailleerd op te schrijven door taalbeperkingen. Overigens. De woorden morgen en avond worden in het hedendaags Nederlands nog steeds gebruikt voor een langere tijdsperiode, zoals iemands levensavond of dageraad van iemands leven. Dus dat hoeft deze redenatie niet te beperken.


Idd een andere discussie :P

IIG over Mesopotamië. Ik heb al wel vaker gezegd dat ik denk dat alle religies dus wel afstammen vanuit het Babylonische/Sumerische geloof. En dat deze cultuur een enorme kennis heeft gehad van allerlei zaken waarvan wij geen weet hebben. En een deel van diezelfde kennis kan wel eens de bron zijn geweest voor de Genesis. En daarom denk ik ook dat de Genesis niet meer dan een kopie van kennis is, van wat eens een zeer ver ontwikkelde cultuur is/was. Want Egypte was daarna een van de eerste gebieden die je zou bevolken vanuit Mesopotamië..

Maar goed, iig wel interessant dat er zo veel "klopt".. want wat is kloppen he :roll:? (dit is niet sarcastisch, meer ook tegen de wetenschap dat alles weerlegt kan worden en er toch over feiten wordt gesproken)

Goddelijk inzicht voor Mozes misschien..?
Hoe dan ook, wat het scheppingsverhaal ook moge zijn, ik ga er zelf achterkomen. Alles betwijfel ik totdat ik door ervaring heb ervaren dat het idee wat ik had of meegekregen had, klopt.. 8)
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#9

Satyr

  Satyr


 • >100 berichten
 • 139 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 17:02

[quote name='"Cantaloupe"][quote]Maar waarom moet God boven je staan? Bovendien stel je eens een wereld voor waar iedereen zich zo hoog als God waant. Nuja we zijn goed opweg' date=' en dat belooft niet veel goed mijns inziens...[/quote']

Dat is bang makerij ga nou niet gelijk doom denken en angst zaaien. :roll:

#10

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 17:08

Dat is bang makerij ga nou niet gelijk doom denken en angst zaaien. :roll:


idd! daarom deze 2 zinnen als bonus voor eenieder!

Wat mensen zou moeten binden zijn 3 dingen: Liefde, Vreugde en Creativiteit
Wat mensen tegewoordig bindt zijn 3 dingen: Angst, Hoop en Geloven
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#11

Sietse

  Sietse


 • >100 berichten
 • 198 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 17:15

De woorden morgen en avond worden in het hedendaags Nederlands nog steeds gebruikt voor een langere tijdsperiode, zoals iemands levensavond of dageraad van iemands leven. Dus dat hoeft deze redenatie niet te beperken.

Als ik een langere tijdsperiode bedoel zeg ik nooit morgen of avond. Levensavond is toch een ander woord dan avond? En wat vinden we in genesis terug? Jawel, avond.

Het woord „dag”, zoals het in de bijbel wordt gebruikt, kan zomer en winter omvatten, het voorbijgaan van jaargetijden (Zacharia 14:8). De ’dag van de oogst’ omvat vele dagen. (Vergelijk Spreuken 25:13 met Genesis 30:14.) Duizend jaar wordt met een dag vergeleken (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8, 10). De „Oordeelsdag” neemt vele jaren in beslag (Matthéüs 10:15; 11:22-24).  


Ja, Zacharia spreekt over dag van de oogst. Maar genesis spreekt over dag zonder toevoeging! Waarom zou je die toevoeging dan eraan plakken?
Ja, voor God is duizend jaar een dag en v.v. De bijbel is voor de mensen geschreven.
Ja, Petrus spreekt over de oordeelsdag. Dit is wederom wat anders dan dag zonder het stukje 'oordeel'.
Genesis is zo duidelijk, waarom dan nog alles willen verdraaien?

#12

Sietse

  Sietse


 • >100 berichten
 • 198 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 17:16

[quote="PNCO"][quote=Satyr]
Wat mensen tegewoordig bindt zijn 3 dingen: Angst, Hoop en Geloven [/b][/quote]
Dat is dan wel een flinke generalisatie.

#13

Design

  Design


 • >100 berichten
 • 102 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 17:21

Laten wij eerst kijken wat er precies bedoelt wordt met het woord dag. Velen denken dat het woord „dag” dat in Genesis hoofdstuk 1 wordt gebruikt, 24 uur betekent. In Genesis 1:5 lezen wij echter dat God zelf de dag in kleinere tijdsperioden verdeelt door alleen de periode dat het licht is, „dag” te noemen. In Genesis 2:4 worden alle scheppingsperioden één „dag” genoemd: „Dit is een geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag [alle zes scheppingsperioden] waarop God aarde en hemel maakte.” Het Hebreeuwse woord jom, dat met „dag” wordt vertaald, kan op verschillende tijdsperioden duiden. In William Wilsons Old Testament Word Studies worden onder andere de volgende mogelijke betekenissen genoemd: „Een dag; wordt vaak gebruikt voor tijd in het algemeen, of voor een lange tijd; een hele periode die wordt beschouwd . . . Dag wordt ook gebruikt voor een bepaald tijdperk waarin iets bijzonders gebeurt.”1 Deze laatste zin lijkt van toepassing te zijn op de scheppings-„dagen”, want dit waren beslist perioden waarin volgens de beschrijving bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden. Tevens laat dit ruimte voor perioden die veel langer zijn dan 24 uur.


Waarom wil je de bijbel kloppend maken met een onzinnige theorie die over 10 jaar als grootste blunder beschouwd gaat worden?

Er is geen reden om te denken dat de dagen geinterpreteerd moeten worden als zijnde lange tijdsperioden. Het woord "yôm" betekent gewoon dag. Net zoals het overal in het oude testament gewoon "dag" betekent.
Als er echt langere tijdsperioden waren bedoeld, had er wel gestaan "yamim" (mv. "yôm") of olam (in een ver verleden). Zo zijn er nog meer mogelijkheden. Als je gelooft in de welbekende niet bewezen, niet nader te noemen theorie, zit je simpelweg met een probleem. Of je moet Gen. 1 niet letterlijk nemen. Maar waar blijft dan de eerste mens, wanneer kregen mensapen contact met God, waar blijft de zondeval, de moederbelofte, wat is dan het nut van de komst van Christus naar deze aarde... enz. (zomaar even een paar vragen)
In the beginning.....

#14

JDS

  JDS


 • >25 berichten
 • 48 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 18:11

Waarom wil je de bijbel kloppend maken met een onzinnige theorie die over 10 jaar als grootste blunder beschouwd gaat worden?


Is dat een profetie? :roll:

Er is geen reden om te denken dat de dagen geinterpreteerd moeten worden als zijnde lange tijdsperioden. Het woord "yôm" betekent gewoon dag. Net zoals het overal in het oude testament gewoon "dag" betekent.


Dan heb jij mijn post niet goed gelezen. Ik heb daar schriftplaatsen opgenoemd waar het woord Jom wordt gebruikt en waar het niet 24 uur betekent, en dat zijn niet de enige, het gebeurd veelvuldig in het OT.

Yamim betekent inderdaad 'dagen', maar het gaat hier niet over 'dag' of 'dagen', maar over een tijdperk en het is dus niet nodig om 'yamim' te zeggen (zie weer die schriftplaatsen die ik heb opgenoemd, daar word ook Jom gebruikt en wordt er meerdere dagen bedoelt).

Olam betekent trouwens 'wereld', awar is verleden. (heb je ergens opgezocht waar olam als ver verleden wordt vertaald? heb je een linkje?)

PS: Ik ga in dit topic geen antwoord geven op je andere vragen hoewel ik dat zeker wel zou kunnen doen, maar daar is dit topic niet geschikt voor. Ook als je meer schriftplaatsen wilt waar jom als meer dan een dag wordt gebruikt kun je mij PMen.

#15

Satyr

  Satyr


 • >100 berichten
 • 139 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 november 2005 - 18:18

[quote="Sietse"][quote=PNCO][quote=Satyr]
Wat mensen tegewoordig bindt zijn 3 dingen: Angst, Hoop en Geloven [/b][/quote]
Dat is dan wel een flinke generalisatie.[/quote]

Dat zei ik niet sietse wel juist weer geven heh..pnco zei:
:roll: :P

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures