Springen naar inhoud

[c++][win32] CaptureScreen( file.bmp )


 • Log in om te kunnen reageren

#1

bluatigro

  bluatigro


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 31 juli 2013 - 09:45

hoe save ik n bmp van scherm met c++ & win32 ?
dit heb ik al :
ik weet echter niet of CaptureScreen( file ) goed is
Canvas.h :
//Canvas.h  4-10-2010
#ifndef CANVAS_H
#define CANVAS_H
#include <windows.h>
#include "CColor.h"
enum ePen { psolid	 = PS_SOLID
		 , dot		= PS_DOT
		 , dash	  = PS_DASH
		 , dashDot	= PS_DASHDOT
		 , dashDotDot = PS_DASHDOTDOT } ;
enum eBrush { bDiagonal = HS_BDIAGONAL
			, fDiagonal = HS_FDIAGONAL
			, cross	 = HS_CROSS
			, horizontal = HS_HORIZONTAL
			, diagCross = HS_DIAGCROSS
			, vertical  = HS_VERTICAL
			, bsolid	 = 0 } ;
class CCanvas
{
public :
 HDC hdc ;
 HWND window ;
 int height , width ;
 void backColor( int clr ) ;
 void brush( int clr , eBrush b = bsolid ) ;
 void CaptureScreen( const char* filename ) ;
 void chord( int x1 , int y1 , int x2 , int y2
			, int x3 , int y3 , int x4 , int y4 ) ;
 void ellipse( int x , int y , int dx , int dy ) ;
 void pen( int clr , int thick = 1
 , ePen line = psolid ) ;
 void pset( int x , int y , int clr ) ;
 void polyBlezier( POINT *p , int max ) ;
 void polygon( POINT *p , int max ) ;
 int getPixel( int x , int y ) ;
 void rectangle( int x , int y , int dx , int dy ) ;
 void roundRect( int x , int y , int dx , int dy
				, int hx , int hy ) ;
 void text( int x , int y
 , char* txt , char* fontname
 , int fontsize , int clr ) ;
private :
 HDC _hdc ;
 HPEN _pen ;
 HBRUSH _brush ;
} ;
extern CCanvas Canvas ;
#endif

Canvas.cpp
//Canvas.cpp  4-10-2010
#include "Canvas.h"
CCanvas Canvas ;
void CCanvas::backColor(int clr)
{
 SetBkColor( hdc , clr ) ;
}
void CCanvas::brush(int clr , eBrush b)
{
 if ( b == bsolid )
 {
	_brush = CreateSolidBrush( clr ) ;
 }
 else
 {
	_brush = CreateHatchBrush( b , clr ) ;
 }
}
/*
void CCanvas::CaptureScreen( const char* filename )
{
 // get screen rectangle
 RECT windowRect ;
 GetWindowRect( window, &windowRect ) ;
 // bitmap dimensions
 int bitmap_dx = windowRect.right - windowRect.left;
 int bitmap_dy = windowRect.bottom - windowRect.top;
 // create file
 ofstream file( filename , ios::binary ) ;
	if( !file ) return ;
	// save bitmap file headers
	BITMAPFILEHEADER fileHeader ;
	BITMAPINFOHEADER infoHeader ;
  fileHeader.bfType	 = 0x4d42 ;
  fileHeader.bfSize	 = 0 ;
  fileHeader.bfReserved1 = 0 ;
  fileHeader.bfReserved2 = 0 ;
  fileHeader.bfOffBits  = sizeof( BITMAPFILEHEADER )
						 + sizeof( BITMAPINFOHEADER ) ;
  infoHeader.biSize		 = sizeof( infoHeader ) ;
  infoHeader.biWidth		 = bitmap_dx ;
  infoHeader.biHeight		= bitmap_dy ;
  infoHeader.biPlanes		= 1 ;
  infoHeader.biBitCount	 = 24 ;
  infoHeader.biCompression  = BI_RGB ;
  infoHeader.biSizeImage	 = 0 ;
  infoHeader.biXPelsPerMeter = 0 ;
  infoHeader.biYPelsPerMeter = 0 ;
  infoHeader.biClrUsed	  = 0 ;
  infoHeader.biClrImportant = 0 ;
  file.write((char*)&fileHeader, sizeof(fileHeader));
  file.write((char*)&infoHeader, sizeof(infoHeader));
  // dibsection information
  BITMAPINFO info ;
  info.bmiHeader = infoHeader ;
  // ------------------
  // THE IMPORTANT CODE
  // ------------------
  // create a dibsection and
  // blit the window contents to the bitmap
  HDC winDC = GetWindowDC( window ) ;
  HDC memDC = CreateCompatibleDC( winDC ) ;
  BYTE* memory = 0 ;
  HBITMAP bitmap = CreateDIBSection( winDC , &info
  , DIB_RGB_COLORS , (void**)&memory , 0 , 0 ) ;
  SelectObject( memDC , bitmap ) ;
  BitBlt( memDC , 0 , 0 , bitmap_dx , bitmap_dy
		 , winDC , 0 , 0 , SRCCOPY ) ;
  DeleteDC( memDC ) ;
  ReleaseDC( window , winDC ) ;
  // save dibsection data
  int bytes = ( ( ( 24 * bitmap_dx + 31 )
  & ( ~31 ) ) / 8 ) * bitmap_dy ;
  file.write( memory , bytes ) ;
  // HA HA, forgot paste in the DeleteObject lol, happy now <img src='http://www.wetenschapsforum.nl/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif' class='bbc_emoticon' alt=';)' />?
 DeleteObject( bitmap ) ;
}
*/
void CCanvas::chord( int x1 , int y1
, int x2 , int y2 , int x3 , int y3 , int x4 , int y4 )
{
 Chord( hdc , x1 , y1 , x2 , y2 , x3 , y3 , x4 , y4 ) ;
}
void CCanvas::ellipse(
int x , int y , int dx , int dy )
{
 Ellipse( hdc , x , y , dx , dy ) ;
}
void CCanvas::pen( int clr , int thick , ePen line )
{
  _pen = CreatePen( line , thick , clr ) ;
}
void CCanvas::polyBlezier( POINT *p , int max)
{
 PolyBezier( hdc , p , max ) ;
}
void CCanvas::polygon( POINT *p , int max)
{
 Polygon( hdc , p , max ) ;
}
int CCanvas::getPixel( int x , int y )
{
  return GetPixel( hdc , x , y ) ;
}
void CCanvas::pset( int x , int y , int clr )
{
 SetPixel( hdc , x , y , clr ) ;
}
void CCanvas::rectangle(
 int x , int y , int dx , int dy )
{
 Rectangle( hdc , x , y , dx , dy ) ;
}
void CCanvas::text( int x , int y
, char* txt
, char* fontname
, int fontsize , int clr )
{
 LOGFONT logfont = { } ;
 // init all members to 0
 strcpy( logfont.lfFaceName
 , fontname ) ; // max 31+1 chars
 logfont.lfHeight = fontsize ;
 HFONT font =
	CreateFontIndirect( &logfont ) ;
 HFONT oldfont =
	(HFONT)SelectObject( hdc , font ) ;
 SetBkMode( hdc , TRANSPARENT ) ;
 SetTextColor( hdc , clr ) ;
 TextOut( hdc , x , y , txt
 , strlen( txt ) ) ;
 SelectObject( hdc , oldfont ) ;
 DeleteObject( font ) ;
}

Veranderd door bluatigro, 31 juli 2013 - 09:46


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures