Springen naar inhoud

[python] 3d polygonen


 • Log in om te kunnen reageren

#1

bluatigro

  bluatigro


 • 0 - 25 berichten
 • 6 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 02 augustus 2013 - 09:45

dit is n poging tot t programmeren van
n 3d polygonen systeem

dit omdat ik opengl niet werkend kreeg

ik heb de code die [ voor mij ] overklaarbare errors zorgt ge#

senario :
- n draaiende kubus

error :
- er is alleen n zwart scherm te zien

? :
- waarom wordt mijn kubus niet getekend

cColor.py
import math
# primary colors
black  = (  0 ,  0 ,  0 )
red	 = ( 255 ,  0 ,  0 )
green  = (  0 , 255 ,  0 )
yellow = ( 255 , 255 ,  0 )
blue	= (  0 ,  0 , 255 )
magenta = ( 255 ,  0 , 255 )
cyan	= (  0 , 255 , 255 )
white  = ( 255 , 255 , 255 )
# mixed colors
orange = ( 255 , 127 ,  0 )
pink	= ( 255 , 127 , 127 )
gray	= ( 127 , 127 , 127 )
purple = ( 127 ,  0 , 127 )
def mix( kla , f , klb ) :
	r1 , g1 , b1 = kla
	r2 , g2 , b2 = klb
	r = r1 + ( r2 - r1 ) * f
	g = g1 + ( g2 - g1 ) * f
	b = b1 + ( b2 - b1 ) * f
	return int( r ) , int( g ) , int( b )
def rainbow( deg ) :
	r = math.sin( deg * math.pi / 180 ) * 127 + 128
	g = math.sin( ( deg - 120 ) * math.pi / 180 ) * 127 + 128
	b = math.sin( ( deg + 120 ) * math.pi / 180 ) * 127 + 128
	return int( r ) , int( g ) , int( b )
cVector3.py
import math
class Vector3 :
	def __init__( self , x = 0.0 , y = 0.0 , z = 0.0 ) :
		self.x = x
		self.y = y
		self.z = z
	@classmethod
	def from_points( self , p1 , p2 ) :
		return Vector3( p2[ 0 ] - p1[ 0 ] ,
						p2[ 1 ] - p1[ 1 ] ,
						p2[ 2 ] - p1[ 2 ] )
	def lenght( self ) :
	  return math.sqrt( self.x**2 + self.y**2 + self.z**2 )
	def normalize( self ) :
	  self.x /= self.lenght() + 1e-7
	  self.y /= self.lenght() + 1e-7
	  self.z /= self.lenght() + 1e-7
	def __add__( self , r ) :
		return Vector3( self.x + r.x ,
						self.y + r.y ,
						self.z + r.z )
	def __sub__( self , r ) :
		return Vector3( self.x - r.x ,
						self.y - r.y ,
						self.z - r.z )
	def __neg__( self ) :
		return Vector3( -self.x , -self.y , -self.z )
	def __mul__( self , f ) :
		return Vector3( self.x * f , self.y * f , self.z * f )
	def __div__( self , f ) :
		return Vector3( self.x / f , self.y / f , self.x / f )
	def angle( self , v ) :
		return math.acos( ( self.lenght() * v.lenght() ) /
						 dot( self , v ) )
def cross( a , b ) :
	return Vector3( a.y * b.z - a.z * b.y ,
					a.z * b.x - a.x * b.z ,
					a.x * b.y - a.y * b.x )
def dot( a , b ) :
	return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z + 1e-7
main code
import pygame
from pygame.locals import *
import sys
from cVector3 import *
import math
from cColor import *
pygame.init()
width , height = 640 , 480
screen = pygame.display.set_mode( ( width , height ) , 0 , 32 )
class Matrix( object ) :
	def __init__( self ) :
		self.m = [ [ 1. , 0. , 0. , 0. ] ,
				  [ 0. , 1. , 0. , 0. ] ,
				  [ 0. , 0. , 1. , 0. ] ,
				  [ 0. , 0. , 0. , 1. ] ]
	def __mul__( self , r ) :
		uit = Matrix()
		for i in xrange( 3 ) :
			for j in xrange( 3 ) :
				uit.m[ i ][ j ] = 0
				for k in xrange( 3 ) :
					uit.m[ i ][ j ] += self.m[ i ][ k ] * r.m[ k ][ j ]
		return uit
lv = []
for i in xrange( 64 ) :
	lv.append( Matrix() )
 
lsk = []
for i in xrange( 64 ) :
	lsk.append( Vector3() )
number = 0
def rad( x ) :
	return x * math.pi / 180.
XYZ , XZY , YXZ , YZX , ZXY , ZYX = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
def link( no , x , y , z , xz , yz , xy , ax , p ) :
	if no < 1 or no > len( lv ) - 1 : return
	if p < 0 or p > len( lv ) - 1 : return
	if no == p : return
	rotx = Matrix()
	roty = Matrix()
	rotz = Matrix()
	trans = Matrix()
	m = lv[ p ]
 
	rotx.m[ 0 ][ 0 ] = math.cos( rad( yz ) )
	rotx.m[ 0 ][ 1 ] = -math.sin( rad( yz ) )
	rotx.m[ 1 ][ 0 ] = math.sin( rad( yz ) )
	rotx.m[ 1 ][ 1 ] = math.cos( rad( yz ) )
 
	roty.m[ 0 ][ 0 ] = math.cos( rad( xz ) )
	roty.m[ 0 ][ 2 ] = -math.sin( rad( xz ) )
	roty.m[ 2 ][ 0 ] = math.sin( rad( xz ) )
	roty.m[ 2 ][ 2 ] = math.cos( rad( xz ) )
	rotz.m[ 1 ][ 1 ] = math.cos( rad( xy ) )
	rotz.m[ 1 ][ 2 ] = -math.sin( rad( xy ) )
	rotz.m[ 2 ][ 1 ] = math.sin( rad( xy ) )
	rotz.m[ 2 ][ 2 ] = math.cos( rad( xy ) )
	trans.m[ 3 ][ 0 ] = x
	trans.m[ 3 ][ 1 ] = y
	trans.m[ 3 ][ 2 ] = z
	if ax == XYZ :
		lv[ no ] = m * rotx * roty * rotz * trans
	elif ax == XZY :
		lv[ no ] = m * rotx * rotz * roty * trans
	elif ax == YXZ :
		lv[ no ] = m * roty * rotx * rotz * trans
	elif ax == YZX :
		lv[ no ] = m * roty * rotz * rotx * trans
	elif ax == ZXY :
		lv[ no ] = m * rotz * rotz * roty * trans
	elif ax == ZYX :
		lv[ no ] = m * rotz * roty * rotx * trans
	else :
		lv[ no ] = m
	number = no 
def child( no , x , y , z , lim , ax , p ) :
	if lim < 0 or lim > len( lsk ) - 1 : return
	link( no , x , y , z ,
		 lsk[ lim ].y ,
		 lsk[ lim ].x ,
		 lsk[ lim ].z , ax , p )
def skelet( lim , x , y , z ) :
	if lim < 0 or lim > len( lsk ) - 1 : return
	lsk[ lim ].x = x
	lsk[ lim ].y = y
	lsk[ lim ].z = z
def spot( x , y , z ) :
	m = lv[ number ]
	hx = x * m.m[ 0 ][ 0 ]
	+ y * m.m[ 1 ][ 0 ]
	+ z * m.m[ 2 ][ 0 ]
	+ m.m[ 3 ][ 0 ]
	hy = x * m.m[ 0 ][ 1 ]
	+ y * m.m[ 1 ][ 1 ]
	+ z * m.m[ 2 ][ 1 ]
	+ m.m[ 3 ][ 1 ]
	hz = x * m.m[ 0 ][ 2 ]
	+ y * m.m[ 1 ][ 2 ]
	+ z * m.m[ 2 ][ 2 ]
	+ m.m[ 3 ][ 2 ]
	return ( hx , hy , hz )
 
class Triangle( object ) :
	def __init__( self , p1 , p2 , p3 , clr ) :
		p1.x , p1.y , p1.z = spot( p1.x , p1.y , p1.z )
		p2.x , p2.y , p2.z = spot( p2.x , p2.y , p2.z )
		p3.x , p3.y , p3.z = spot( p3.x , p3.y , p3.z )
	 
		self.p1 = p1
		self.p2 = p2
		self.p3 = p3
		self.led = ( self.p1 + self.p2 + self.p3 ) / 3
		self.normal = self.led + cross( self.p2 - self.p1 ,
										self.p3 - self.p1 )
		self.clr = clr
	def draw( self , light ) :
		points = []
		points.append(
			( width / 2 + self.p1.x / ( self.p1.z + 1000 ) * 1000 ,
			 height / 2 - self.p1.y / ( self.p1.z + 1000 ) * 1000 ) )
		points.append(
			( width / 2 + self.p2.x / ( self.p2.z + 1000 ) * 1000 ,
			 height / 2 - self.p2.y / ( self.p2.z + 1000 ) * 1000 ) )
		points.append(
			( width / 2 + self.p3.x / ( self.p3.z + 1000 ) * 1000 ,
			 height / 2 - self.p3.y / ( self.p3.z + 1000 ) * 1000 ) )
#		normal = self.normal - self.led
# 	  normal.normalize() # ik krijg de indent op deze site niet goed
#		light.normalize()
#		angle = normal.angle( light ) # deze lijn geeft de error [ volgens python ]
#		self.clr = mix( self.clr , math.cos( angle ) / 2 + .5 , black )
	 
		pygame.draw.polygon( screen , self.clr , points )
class World( object ) :
	def __init__( self ) :
		self.tri = []
		self.pnt = []
		for i in xrange( 256 ) :
			self.pnt.append( Vector3() )
		 
	def point( self , no , x , y , z ) :
		if no < 0 or no > len( self.pnt ) - 1 : return
		self.pnt[ no ].x = x
		self.pnt[ no ].y = y
		self.pnt[ no ].z = z
	def tri( self , p1 , p2 , p3 , clr ) :
		self.tri.append( Triangle( self.pnt[ p1 ] ,
								  self.pnt[ p2 ] ,
								  self.pnt[ p3 ] ,
								  clr ) )
						
	def quad( self , p1 , p2 , p3 , p4 , clr ) :
		self.tri.append( Triangle( self.pnt[ p1 ] ,
								  self.pnt[ p2 ] ,
								  self.pnt[ p3 ] ,
								  clr ) )
		self.tri.append( Triangle( self.pnt[ p4 ] ,
								  self.pnt[ p2 ] ,
								  self.pnt[ p3 ] ,
								  clr ) )
						
	def draw( self , light ) :
		# sort trianlges
		for h in range( 1 , len( self.tri ) - 1 ) :
			for l in range( 0 , h - 1) :
				if self.tri[ h ].led.z < self.tri[ l ].led.z :
					htri = self.tri[ h ]
					self.tri[ h ] = self.tri[ l ]
					self.tri[ l ] = htri
		for i in xrange( len( self.tri ) - 1 ) :
			self.tri[ i ].draw( light )
	def color_cube( self , m , d ) :
		self.point( 0 , m.x + d.x , m.y + d.y , m.z + d.z )
		self.point( 1 , m.x + d.x , m.y + d.y , m.z - d.z )
		self.point( 2 , m.x + d.x , m.y - d.y , m.z + d.z )
		self.point( 3 , m.x + d.x , m.y - d.y , m.z - d.z )
		self.point( 4 , m.x - d.x , m.y + d.y , m.z + d.z )
		self.point( 5 , m.x - d.x , m.y + d.y , m.z - d.z )
		self.point( 6 , m.x - d.x , m.y - d.y , m.z + d.z )
		self.point( 7 , m.x - d.x , m.y - d.y , m.z - d.z )
	 
		self.quad( 0 , 1 , 3 , 2 , red )
		self.quad( 7 , 6 , 4 , 5 , cyan )
		self.quad( 0 , 1 , 5 , 4 , green )
		self.quad( 7 , 6 , 3 , 2 , magenta )
		self.quad( 0 , 2 , 6 , 4 , blue )
		self.quad( 7 , 5 , 1 , 3 , yellow )
	def clear( self ) :
		self.tri[ : ] = []
						
world = World()
angle = 0.
angle_speed = 180. / 25.
clock = pygame.time.Clock()
pygame.display.set_caption( "VR 3D 1.0" )
while True :
	for event in pygame.event.get() :
		if event.type == QUIT :
			sys.exit()
		elif event.type == KEYDOWN :
			if event.key == K_ESCAPE :
				sys.exit()
	screen.fill( black )
	world.clear()
	link( 1 , 0 , 0 , 0 , angle , angle , 0 , XYZ , 0 )
	world.color_cube( Vector3( 0 , 0 , 0 ) , Vector3( 100 , 100 , 100 ) )

	world.draw( Vector3( 0 , 200 , 0 ) )
	clock.tick( 25 )
	angle += angle_speed
	pygame.display.update()

Veranderd door bluatigro, 02 augustus 2013 - 09:56


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures