Springen naar inhoud

Crisis opgelost in 7 x 7 stappen (geld bijgevolg ongedaan gemaakt)


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

JWavHee

  JWavHee


 • 0 - 25 berichten
 • 1 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 december 2013 - 11:45

De crisis opgelost in 7 stappen; maar gelijk ook het begrip geld wordt vernietigd:
Een gloednieuw systeem; dat de zorgen van onze wereld zal doen verdwijnen en weder gelukkig maken, gelijk ook dat de gehele wereld weder zal herboren worden:

1) Indien, men een schulden omzetting doet in positieve zin, heeft men nieuwe staatsgaranties.
Gelijk zo ook, onze schulden / zonden uit ons verleden en verre verledens wordt omgezet,in en tot ieders zijn vergeving! (Men leeft nu, niet in het verleden, men kan het verleden niet veranderen, maar we kunnen wel onze toekomst gaan bepalen)!
Bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten, komt er 17.000 miljard (dollar); vrij
voor het weder heropleven van de gehele planeet mogelijk te maken.
Omdat, men de schuld omzet in positieve waardes.
Men, dient de vrijgekomen waarden (In allerlei punten onder te gaan verdelen):

1.1. Welzijn – Zorgen / Instituten / Zorgverlening / Infrastructuren / Dienstverlening / Onderzoek (Samen werking: verbanden – akkoorden: levens verzekering)
1.2. Sociaal – Gelijkheid / Toegankelijkheid / Bijeenkomst / Entertainment / Ontspanning / Hereniging (Samenwerking: verbanden – akkoorden: inzage verantwoording)
1.3. Recht – Gerechtvaardigdheid / Veiligheid / Regels / Plichten / Privacy / Opvolging (Samen werking: verbanden – akkoorden: vrij zijn bepaald in normen)
1.4. Politiek – Realisatie / Doelstellingen / Onderhandelingen / Structuur / Aansprakelijkheid / Mededelingen (Samen werking: verbanden – akkoorden burgerlijke instemmingen)
1.5. Economie – Werk / Verdeeldheid / Jong/oud / Ziek/Gezond / Machinaal / Diversiteit (Samen werking: verbanden – akkoorden: voor gelijke kansen)
1.6. Klimaat – Kosmos / Aarde / Lucht / Water / Vuur / Ethiek
(Samen werking: verbanden – akkoorden: levens behoudens)
1.7. Geloof – Eeuwigheid / Vergeving / Bemiddeling / Ondersteuning / Vertrouwen / Vrijheid (Samen werking: verbanden – akkoorden: Ieders Vrije Gelijkheid)

*********************************************************************

2) Men dient een gelijkheid te vormen, zodanig alle laden op gelijke noemer komen.
= Voor gelijkwaardigheid

2.1) Omrekening naar 1 valuta (1 munt unie)
We nemen weer een voorbeeld bij de hand:
Uni als in een Euro voorbeeld:
1 Euro = 1.35 Dollar
Dus indien, men dit op 1 gelijke muntwaarde zou zetten;
Dient men elk financiële middel in verhouding gelijk te stellen met wat is 1?
Regel van 3:
1 Euro = 1.35 dollar
X Euro = 1 dollar
1 dollar = ((1 x 1) / 1.35) = 0,739 Euro
Bijgevolg: de universele waarde in univorm; bedraagd dan 0,739 in waarde als zoveel op 1 in gelijke tred met de dollar waarde op de universele waarde.
Met als gevolg, dat elk product zijn zelfde waarde behoud, maar in de globale wereld, de zelfde 1 heid heeft; zodanig men in gelijkenis zichtbaar stelt wat iets waard is, globaal en hetzelfde gezien. Want, bijvoorbeeld een blikje cola kost 0,50 Euro,
maar in gelijke vorm zou dit blikje: 0,50 x 1,35 dollar = 0,675 dollar kosten.
Maar, dus nu 0,50 standaard waarde = universele waarde (Uni-muntwaarde).

Gevolg: Het verschil wordt duidelijk zichtbaar ten opzichte van andere landen.
Nu zou men zeggen: dan kopen we het elders, want in het verre oosten is het goedkoper? --> Nee, dus, want men dient gelijke waarde bepalingen te hanteren!

2.2) Hoe lossen we dat op?
Vandaag, de dag zou men zeggen:
Iets is iets waard, hoeveel men er voor kan of wil voor betalen?
(In de gelijkheid dat men zoveel mogelijk kan verkopen,
aan het grootste deel van de bevolking van een bepaald land).
(Men vraagt zich dus niet meer af, wat nu een blikje cola weer als voorbeeld, effectief kost om aan te maken, maar in welke waarde kan men het meeste winst maken)?
Hoe bedoeld u? Een voorbeeld:
Een blikje cola kost in België 0,50 €,
maar bijvoorbeeld in Kenia: 0,10 €
Zou, men als een grote cola verbruiker in België, nu verstandig zijn om paletten op te kopen van Kenia voor onze dorst te lessen, zodanig het ons minder kost?
Voor ons eigen gebruik niet zo zeer, maar voor winkel ketens wel.
Indien, men dat zou gaan bekijken met iets dat 20.000 Euro's kost in een land,
maar, in Azië als voorbeeld 12.500 euro, voor 1 zelfde, is de keuze snel gemaakt.
Dit als gevolg, dat men eigenlijk niet meer weet, wat zal de verkoop opleveren voor een bepaald land, maar, dat men de wereld rond trekt om geld uit te sparen.
Gelijk, dat men transport zou doen, dat voor niets nodig is, indien elk land dezelfde waardes zou hanteren!

2.3) Hoe komt dat dit fenomeen zich voordoet?
In een bepaald land betaald men 1 € / uur
aan bedrijvigheid om het goed te fabriceren, en in een ander land 10 € / uur
om hetzelfe product aan te maken.
Het gevolg is dat, de industrie verhuist naar het land, dat slechts 1 € kost / uur,
want men maakt 10 x zoveel winst, met als 1 zelfde gevolg, het niet erg is om extra transport te regelen op grote schaal, want dan haalt men zijn winstmarge in die zin nog steeds profeit, dan het aan 10 € / uur te fabriceren.


3) Hoe lossen we dit probleem op?

Een gelijkheid creëren en bieden voor elk land hetzelfde principe,
wat men verdient, indien men iets doet om het draagvlak gelijk te maken?
Want, dan in gelijke, weet men wat het ons kost om het te vervaardigen,...

Bijvoorbeeld:
Als men naar de laagste loonkosten kijken, bijvoorbeeld in Afrika;
waar men bijvoorbeeld aan 1 € / uur werkt, wat kost mij een bepaald goed daar om te verkopen? Indien, men deze statuswaarde als nieuwe verkoopwaarde zou aanbieden voor alle landen hetzelfde, heeft men in bepaalde landen in eens een verkoop x 10, want men heeft extra liquide middelen om iets aan te schaffen,...

Probleem nog niet opgelost: want;
3.1) Het laagste productie land, in dit voorbeeld Afrika is nog niet geholpen.
3.2) Men verdient te veel op dit moment, om dit zomaar in prijs te laten dalen en laten gelden voor alle landen.
3.3) Wat gebeurd met onze lonen, spaargelden, leningen enzovoort?

3.3.1) We hebben nog de schuldvordering, die omgezet wordt in positieve waarden
(hier dadelijk meer over)
3.3.2) -- Men, heeft al gezorgd voor een universele muntwaarde; dus dit is ook een 1 malige toepassing om het syteem te veranderen. Dusdanig, men dan ook 1 malig de gehele prijsdaling laat toepassen; gebaseerd op de laagste consumptieprijs.
3.3.3) -- Eenmaal de omzetting is gedaan, dienen dusdanig ook een nieuwe loonsbepaling berekend te worden, zodanig alles rendabel kan aangemaakt worden, weer in absolute gelijke waarden, met elk land in gelijkvormigheid.
Hierbij, kan men dus ook nieuwe waarden aan bepaalde werken toevoegen;
fysiek werk kan een verhoogde meerwaarde krijgen; gelijk ook knelpunt beroepen, kan men aantrekkelijker belonen. - Onze spaar tegoeden kunnen we behouden en hebben in verhouding een veel hogere waarden als vroeger, mede door de prijsdaling van goederen en diensten. - Maar, de leningen dan?
Want men kan zoveel niet meer afbetalen als voordien, met lagere lonen?
(zie gelijk als punt 3.3.1, schuldvordering systeem -- Dit punt gaat over in punt 4):

4) Gelijke unie, betekent dusdanig ook het transformeren naar 1 banken unie!

4.1) Schuldbemiddeling voor de overgang voor en naar tot iedereen zijn vergeving toe: = nodig voor de wedergeboorte van de planeet; maar ook individueel, om alles weer vruchtbaar te maken, dit is al opgelost met de nieuwe schuldwaarden in positiviteits waarden om te buigen.
Bijvoorbeeld er dan genoeg middelen, voor machines te bouwen dat werk ontlast, ... als zowel men de belastingen kan ontnemen enzovoort.
(want, belastingen zitten in de hervormde levensverzekering) - Zie hieronder.
Maar, onze eigen schulden dan?
Men, kan deze ook weder in een levensverzekering omgieten.
(zie daarom 4.2-4); maar gelijk, dat de schulden geen echte zorg meer is;
hoe groot het individuelel nog is, omdat,
deze als in staats garantie wordt opgenomen, voor extra steun te bieden,
zo ook voor de zogeziene minder bedeelde landen,
(zo gezien in het voorhene, want het oude zal voorbij zijn);
nu kan men voldoende steun bieden, om deze landen ook tot een vruchtbaar land om te vormen, gelijk men hun op allerlei manieren kan belonen.
(want, hun staats vermogens worden, invergelijking omgezet tot indrukwekkende cijfers); alsook bijvoorbeeld, indien men op een zeker moment, dat men ziek valt,
of om andere redenen; de staats interventie blijft bestaan op hun eigen garanties;
die in de levensverzekering zitten, vermits indien ook als men zou heen gaan;
het schuldbedrag tot een positieve waarde in de staatskas beland; zodat niemand;
anders de schuld afbetaling dient terug te vorderen.
(Zie; niemand zal nog schuld treffen, op wat ook geweest is, en nog zal gebeuren;
alles is een gevolg op een gevolg, waar niemand nog schuld aan draagt of nog zal meedragen = Alles is vergeven (onze zonde en of schulden horen tot het verleden).
Iedereen kan weder met hernieuwde lijn verder leven; voor een positieve toekomst.

4.2) Her-indexering op waardes; bepaald ook in gelijke de verloning.
Dit kan men berekenen door de nieuwe indexering op alles en nog wat?
Indien, men de kostprijs van iets berekend, als nu even dit mee in het voorbeeld aantoont; dat als men aan het minimum loon werkt (werelds gezien);
Zou ook de kostprijs van iets verlaagd zijn in prijs voor de verhouding wereld wijd,
zoals in het voorbeeld: gedeeld door 10,...
(In vergelijking even, want zoals u dan kan zien, behoud men de financiële vermogens van het bedrijf; maar ook uw eigen individuele vermogens)
(Want enkel de prijs van de goederen is momenteel verlaagd).
Hierdoor, kan men een herverdeling toedelen hoeveel,
men het volk kan verlonen; voor nieuwe waarden op te stellen voor alles en iedereen.
(maar, door deze toepassing te doen, heeft geld geen absolute waarde meer)
Voor in de toekomst; want, door deze omzetting,
kan iedereen hun boodschappenlijst aanmaken, in een zeer verlaagde prijs.
(Indien, iemand een tekort heeft, kan een andere zijn enorme rijkdom verdelen;
zonder dat hij of zij er een probleem inziet, want zijn vermogen waarde is x10)!
Indien, nu dit in de mogelijkheid is gebracht,
vervalt het verlangen van het materialisme?
Of anders gezien de noodzaak voor onze zorgen; want men verlangt naar bepaalde materialen om ons leven te doen vergemakkelijken.
We zouden; met een boodschappenlijst kunnen zien, het leven vereenvoudigen,
voor iedereen en alles? Want, men weet wat iedereen wenst = Zodanig,
men kan zien waar er een te groot aan overschot is, en waar er te weinig van is.
(Zo; kan men wederom ook herbekijken, waar men reserves dient op te bouwen,
die men steeds daarna enkel dienen op te stapelen, inplaats van de winkel voorraden. zodanig het begrip tijds druk wegvalt;
want men bouwt enkel de reserves op en niet de winkel,
waar de wachtende klant zich onder tijdsdruk te wachten staat).
Maar gelijk dan ook waar men een te groot van overschotten heeft;
zodanig, deze ofwel in de reserve toelage belanden, of gediend is om te recycleren;
voor een versterkte eenheid van te vervaardigen.
- Zie hieronder 4.3-4). Gelijk als men knelpunt beroepen anders kan gaan ombuigen tot naar goede verloningen te garanderen, bijvoorbeeld verruiming
voor en naar extra verloftijden.
(Maar, in deze nieuwe beredenering dient men, in gelijke geen geld meer als echte nuttigheid te gaan bedenken of te gaan beredeneren;
want men bezit alles wat men verlangd in dit hervormde materialistisch systeem,
door het opmaken van de bestellijst).
Elkaar helpen = De ene helpt de andere verder; waardoor men zichzelf verderhelpt)
Vandaar de redenatie; men werkt in een bedrijf van 1000 mensen;
waarvan u 1 bent? Maar, u helpt 1.000.000 mensen vooruit met de benodigheden.
Die door het bedrijf worden vervaardigd of toegedeeld aan de klanten.
Bijgevolg, indien u een andere helpt voor uzelf, kan men dit weder om verklaren:
u hebt 1000 mensen; achter u staan, die zorgen voor uw benodigheden?
1.000.000 / 1.000 = 1000 voor 1.

4.3) Plafonering en verdeling:
(Omwille, de waarde van vermogens x10 worden overgebracht in het voorbeeld;
dient iemand die een absolute vermogen van bijvoorbeeld een miljard;
een deel in overbrenging te doen; om anderen te ondersteunen
- Dit zou geen probleem; mogen wezen; want; met deze absolute prijsdaling;
heeft men zoveel niet meer nodig; maar kan het de andere helpen).
Want; in vergelijking een huis dat 200.000 euro waard is; wordt in eens 20.000 euro waard; als men uit de geschiedenis kijkt; werd een bepaald huis ook,
maar aan die prijs opgebouwt, maar als deze in onbeerlijkste staat bevind,
toch 200.000 waarde te zijn?
Zodanig, het woord miljardair hier geen meerwaarde functie bepaling meer is.
Leermeester - Leenstudent - Leerstudent - Leermeester een systeem;
dat iedereen elkaar helpt; want iedereen is een meester;
en kan van zijn student ook een meester; maken;
zodanig de meester een voldoening ervaart; om een andere te sterken.
(Het gelijkt wel of het hele rijkdom in een bloemlezing in duigen valt;
maar tegelijkertijd wel een gekleurde bloem verwezenlijkt) :-)

4.4) Levensverzekering = Zorgen ontlasting voor iedereen:
Het gevolg is als men ziek is; dient men zich niet te overbelasten;
zodanig omdat men opgevangen wordt door het nieuwe systeem;
dat men geen zorgen meer heeft om op gevangen te worden.
In andere zicht, dient men er van uit te gaan; dat elk steentje een bijdrage kan
zijn voor uzelve genoodzaakt heden. Zodanig, als men hieronder als hierboven;
met juiste inzichts vermogen weder ziet; dat men geen 8 uur dient te werken;
maar 4 uur; in gelijkenis als men in al hun vrije tijd nog een decoratief of
creatieve bezigheid heeft; elkaar ook nog een behelpt. Maar anderzijds;
zich 4 uur dient te benuttigen om elkaar te helpen; zodanig uw zorgen ook
worden opgevangen. -- Gevolg is; geld heeft een 0 waarde! Tijds druk = 0;
ieders leven wordt positief en is 1! Want; dankzij u; heeft een andere geen zorg;
gelijk uw zorgen zullen wegvallen.

*********************************************************************


5) De opname van Gemeentes:

5.1. Gestructureerd alles in waarde bepalingen overzetten van de 7 punten;
zodat, men een geruststellende verdeling kan vervolmaken,
om mee te kunnen werken, zodat de realisatie van verlichting mogelijk wordt.
5.2. Gelijk zijnde bedrijven in kaart brengen; om ideeën uit te wisselen;
en samenwerking banden te versterken; als zo mee al het materialisme te versterken.
Met de samengebonden balansen, structuren, werknemers en materialen.
(Zodoende, herleiding en versterking, mogelijk wordt en de werkuren verminderen)
(want, indien 2 gelijke bedrijven met elkaar samenwerken, kan men ook het aantal diensturen met de helft verlagen, maar gelijk ook materialen dubbel zo sterk aanmaken).
5.3. Ieders huidig werk aan de gemeente doorgeven;
om zo gelijk gestelde werken in de eigen gemeentes op te vullen.
(Zodoende, lange files verdwijnen, door korte verplaatsingen en socialisering mogelijk wordt – In vrije wils opname; maar door alles op gelijkvormige waarde te stellen, is een vrachtverkeer ook al zeer ontlast)
5.4. Ieders wensen in kaart brengen, wat men als gelieve zou willen ontvangen,
inruil men nieuw werk aanvaard, als ook samenwerking tot klinken brengt.
5.5. Werken, die moeilijk ingevuld worden, wegens 1 of andere reden,
een betere vergoeding belonen, zodanig ieders taak en elke taak kan worden ingevuld.
5.6. Een maatstaf ontwikkelen, dat elk land naar gelijke normen kan handelen,
zodanig, over buren niet als concurrenten worden omvat, maar als bondgenoten;
die anders landen hun beperkingen aanvult.
5.7. Internet herleiden, vereenvoudigen en vraag-antwoord op de gemeentelijke site introduceren, gelijk ook zo geneesheers korte beantwoording in weboplage gebracht kan worden alsook de zittingen en wachtijden publiekelijk maken, gelijk alsook creativiteit meer in beeld gebracht kan worden, zodanig de wereld en het net opfleurt, naar en voor ieders wens.


6) ALLES IS 1
Alles is 1 en iedereen werkt in functie voor een andere;
want een 3de persoon zorgt ervoor dat u uw levensmiddelen in dienst kan nemen
met allerlei voordelen - Het verlicht iedereen in wezen en zijn;
alsook met de middelen, die men kan in functie stellen als verlichtende factor:

6.1) Reserves aanvullen in plaats stock opvullen (zie ook punt 7):

6.1.1 Productie - Meer geautomatiseerd laten lopen, wat een machine kan doen,
een machine laten doen, het verlicht iedereen en ook het 1-tonigheid systeem verdwijnt,
want dat kan machinaal uitgevoerd worden.

6.1.2 Transport - Zal zich van werkdruk en tijdsdruk ontnomen worden
(zie verklaringen en gevolgen hieronder).

6.1.3 Opslag plaats - Men dient grote opslag reserves op te bouwen,
in plaats van dadelijk de bedrijven, zodanig men altijd stock heeft en zodanig de transport
van 6.1.2 en 6.1.4 heen en weer rijd op korte afstanden; in plaats van grote afstanden,
omdat men dient te zorgen, dat gemeentes zelfstandig kunnen functioneren,
gelijk ook als men iets zelf niet bezit, gemeentes voor elkaar kunnen werken,
zodanig de afstanden maar kleinschalig vergroot worden, voor de simpele toevoer te kunnen garanderen. - Gelijk ook dat de wegen vrachtverkeer vrij worden,
omdat de vanuit het oosten rijddende vrachtwagens naar het westen vervalt,
omdat daar spullen nu niet goedkoper zijn, maar gelijke tred nu behouden,
dusdanig ook de druk ontlast, omdat, het begrip op tijd zijn verdwijnt.

6.1.4 Transport - Zie grote afstanden dienen niet meer te gebeuren en worden uitgeleverd;
enkel nog gediend in nood situaties, met een beetje logischere economisch/ecologisch denken.
(Zie, de lucht kwaliteit zal ook verbeteren);
maar ook verkeer agressie verminderd; want het verlies van tijdsdruk ontlast, en men kan sneller rijden op de wegen, want deze zijn ontlast.


6.1.5 Bedrijf / winkel / Samenwerken
Men; kan materialen duurzaam maken; in de zin van dat, materialen dubbel versterkt te maken, zodanig, men kan genieten van zijn product, om het leven eenvoudig te maken.
(gelijk ook, dat materialisme enkel gediend is om het uw leven te vereenvoudigen).
(In plaats van fragiliteit op te voeren, zodanig men economisch meer dient te produceren)
Ontlast, men door het versterken van materialen, de werkdruk en de afvalberg.
(Agressiviteit verdwijnt, want men koop geen nutteloze materialen, die dadelijk stuk zijn; waardoor men ook kwaad word in allerlei zingevingen).
(Men zou zeggen, maar dan komt er een te grote werkloosheid)?
Maar, nee, hoeveel meer werklozen er zijn, hoe meer werk verlichtend het wordt,
naar mate de tijd en deze evolutie blijft verder vormen, in de goede zin,
want men dient steeds minder lang en minder zwaar te werken).
Want iemand die niet werkt, vult iemands andere werk aan?
Het samenvoegen van bedrijven, zorgt al voor minder bedrijvigheid, maar ook het machinale gebeuren kan verlichtend werken, maar iedereen die 8uren werkt,
zou met al deze invoegingen van factoren geen 8u te werken maar nog maar 4 uren.
(gelijk men dan een nieuwe collega met liefde behandeld, alsook opvangt in plaats van. een concurrent, want het verlicht het maatschappelijk gebeuren in het bedrijf systeem) Aldus, het verlicht iedereen. Gelijk, ook dat mensen met kennis hun toegang tot de mogelijkheden versoepeld voor in te treden in waarin men goed is.
(Iedereen is een meester, een goede meester leert zijn leerlingen iets aan,
zodanig het de meester zijn werk ook ontlast, maar gelijk ook zich voldaan voelt).
Gelijk in alle principes dan de werkdruk ook vervalt,
omdat men niet rechtstreeks de toeleverancier naar de klant de hulpzaamheid bied,
maar de stock oplage bezorgt / reserves aanlegt? (zie ook 6.1.6)
Zie: Het begrip tijd en geld zal stelselmatig verdwijnen!

6.1.6 Klant (zie ook punt 7 vraag en aanbod)!
Als men winkels anders zou gaan laten functioneren, gelijk als enkel
als etalage en of pasruimtes, zou men als men iets graag wilt hebben,
kunnen noteren op een Ipad, zodanig men vanuit de reserves opbouw,
deze de klant kan meegeven, maar gelijk ook door een dubbel stock aan te leggen;
of een dag nadien weer in de winkel kan liggen, laten bezorgen
of laten afhalen; bij de opslag reserve ruimte. transporteren:
(tot zelfs persoonlijk aan de deur) - Op die manier,
blijft alles voorradig en zal iedereen ook dadelijk geholpen kunnen worden,
gelijk ook dat men op internet alles kan meevolgen,
waar en wie wanneer hun gewenste item zal ontvangen en of voorradig is.
(Gelijk, men ook met het internet gebeuren, ook dagelijkse gebeurtenissen kan bestellen,
zodanig de winkels de voorraden tijdig op stock hebben, op de gewenste dag).
(Gelijk dat ook op elektronica toestelen zich kan laten baseren,
want men heeft elk item 2x op stock, of sommige zaken meer,
ligt er aan wat het consumenterend verbruik aantoont).
(men is al van plan om de goederen met drones te vervoeren,
dan valt transport zelfs ook nog extra weg)
Etenswaren, kunnen al klaar gezet worden, zodanig men gewoon dient op te halen.

Zo simpel kan het leven dus zijn, indien men elkaar de hand schud en samenwerkt voor
ieders zorgen op te vangen en tijd uit te sparen.
Want, tijd is de grootste stress factor en door stress ontstaan wederom veel kwalen.
(Gelijk als men op die manier granen en melen opslaat, de honger gevoelige
landen kan bevoorraden, door opslag in een silo te garanderen.
(zo ook, mislukte oogsten kan opvangen en garanderen, dat er etens bevoorradingen genoeg zijn)
Zonder, dat men er een probleem kan van inzien; want als de honger nu ook nog zou verdwijnen,
wordt het immuunsysteem versterkt, maar gelijk ook dan de hygiëne noodzakelijkheden:

6.1.7 Recyclage
Indien, men materialen voor voedingswaren,
bijvoorbeeld niet in een simpel papiertje draait, dat men altijd weggooit,
waar geen enkel nutsvoorziening is voor gediend zijnde; maar enkel de afvalberg vergroot,
en de zeeën en rivieren mee verder bevuild met on afgebroken plastiekdeeltjes;
die mee de stroom van afval geleiden, omdat filters de schilfers niet kan afbreken.
Maar, indien men als een simpel voorbeeld werkt;
plastiek in versterkte eenvoud aanmaakt en daar goede afsluitkleppen op aanmaakt,
voor de verkoop; kan men als men terug naar de winkel gaat, deze plastiek terug brengen,
daarna weder steriel afstomen, zodanig dezelfde verpakking in koers blijft.
(Maar, men kan ook organische plastiek maken, op basis van zetmeel,
zodanig het natuurlijk afbreekbaar is)
Indien, men huishoudelijk grotere voorraden ineens zou aanschaffen,
omdat de versheid bewaard blijft, dankzij de juiste afsluiting of opslag in diepvriezers;
gelijk men zo ook de vleeswaren in vergrote hernieuwbare plastiek kan verpakken.
(Zo, ontlast men wederom tijdsbeperkingen,...)
+ Vereenvoudigt men ook het winkel gebeuren, gelijk ook de recyclage.
Is het plastiek toch niet goed meer functioneerbaar,
kan men het weder versmelten tot nieuwe verpakkingen.
Maar gelijk ook verser vlees en andere zaken ter beschikking heeft, door juiste bewaring,
kleine verpakkingen op organisch materiaal baseren.
Door het extra aanleggen van reserves, zullen dieren ook gezonder en beter voedsel kunnen observeren, dusdanig ook het bacterialisme verminder.
(Indien, men dan de elektriciteit via zonne-energie en of wind energie laat draaien,
zal geen enkele diepvriezer nog schade ondervinden, want de stroom komt gratis vanuit natuurlijke bronnen voort en men helpt daarbij ook elkaars buurten verder).


7) Markt: vraag en aanbod

7.1 Maandelijkse consument gedrag in kaart weergave brengen
(zodanig; in de winkel zelf de voorraden per week worden verkoopbaar gesteld als exemplaren,
maar dat de extra stock oplage in de opslag plaatsen maandelijkse opslagmenteerd;
zal bijgevolg, tijdsdruk helemaal vervagen, plus klanten,
hoeven niet meer van het ene uiterste naar het andere uiterste van het land
te gaan schipperen, in de hoop dat hun gewenste iets nog voorradig is,
of dat het net te laat was omdat, iemand anders het net gekocht heeft,...

Maar, gelijk ook de bedrijven werklast wordt verlicht, omdat indien de reserves voldoende zijn
aangelegd, dient men tijdelijk niet te werken = extra vakantie, zonder extra zorgen)!

7.2 = Productie aanstellen op niveau hoogte; want overschot is voor niets nodig,
in de tijd van nu is het voor de marktwaarde van een product te bepalen, waarom?
Het bevorderd enkel meer stress, druk en manipulaties,
op de manier van bovenstaande en onderstaande samenwerkingen,
werkt iedereen voor elkaar in plaats voor zichzelf, gelijk alles zal zijn functie behouden,
maar op een verlicht zijnde factor, waardoor veel ontlasting ontstaat.
Gelijk dat geldend is: voor iemand anders werken, verlicht uw eigen zorgen!

7.3 Reserves opbouwen in de opslag plaats
Men, zal het begrip tijd overstijgen; vermits men reserves opbouwt ipv.
dadelijk het bedrijf; zo ook zal de klant geen weken dienen te wachten,
maar dadelijk geholpen zijn.
Soms kan een klein beetje geduld geen kwaad, het kan zelf gezond zijn,
omdat op bovenstaande levens wijze het al vanzelfsprekend verloopt.

7.4 Indien, men dan ook nog de bouw stimuleert met krachtige machines en rol band
systemen, worden de zwaarste lasten ontnomen en dient men nog enkel een steen
van de band af te nemen, zonder dat men zich nog dient te bukken;
als er een hefboom systeem de stenen op de band laat rollen.
Ga zo maar door van ruimdenkendheid.

7.5 Door samenwerkingen vervalt de veelzijdigheid van onze producten?
Indien, men door deze samenwerkingen de hand schud,
zijn er geen manipulaties voor nodig, maar ook waardoor eten al veel smakelijker wordt, wat men ook maakt. Maar ook meer tijd heeft om zelf iets lekkers klaar te maken, gelijk ook dat de dieren gezond eten kunnen verorberen.
Gevolg: Er is meer tijd voor creativiteit,
waardoor de online shops meer en meer creaties kan toevoegen van ontwerpers
en eigen ontwerpen kunnen ook vervaardigd worden.
(Als ook als voorbeeld, men simulaties op bepaalde dingen producten als functie bepaling
kan aanmaken op de online shop - zodanig een oneindigheid van diversiteit zal ontstaan).


7.6 Welke verlanglijst hebt u al voor ogen?
Zo ziet u maar, een cadeautje kan ook midden in het jaar ontvangen worden,
het kan zelfs elke dag als men de handdruk toestaat en men zegt:
"we gaan er samen voor": werken voor elkaar, is gelijk aan werken voor zichzelf,
als men zorgen heeft, worden ze eenvoudiger hersteld, zonder dat men enige schuld treft.

Binnen het jaar staat dit op een vlotte roulatie te draaien,
als men voor ieders samenwerking wilt in staan!
YOU HAVE MY PROMIS:

7.7 Het vasten is voorbij:
een ander woord voor een vredevolle soldij;
laten we de verdeling, respectabel verdelen,
het zal het leven weder doen opleven.
De zorg bemiddeling zal zorgen ontnemen;
Je zus Chr. is herrezen,...
Voor groot en klein,
wordt het nieuwe levensinzicht een festijn/valentijn!
Zie, het leven zit vol verassingen,
het stof wordt uit de ogen weder gewist;
kleuren en geuren,
zullen gelijk bloemen de wereld doen opfleuren.
Het leven ontspringt vanuit een dode lijn,
de dood vergaat in een nieuwe levensstijl.
Zie: Alles is 1,
1 zijn we allen met alles om ons heen,
zo kaarten we aan: er is nergens nog een eind,
wanneer we de streep zetten achter het verleden;
zodat we een komma kunnen zetten achter de punt.,

Tot slot: "We zijn met allen en alles 1"!.,
Want, men leeft voor eeuwig en altijd!
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
het beloofde land wordt zichtbaar.,

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Rhiannon

  Rhiannon


 • >1k berichten
 • 3008 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 22 december 2013 - 13:36

Opmerking moderator :

Hier valt door geen weldenkend mens een touw aan vast te knopen. Graag kort en bondig je stelling verkondigen. Zoals het er nu staat gaat hier een slotje op.
Hoe minder kennis, des te onwrikbaarder het oordeel.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures