Springen naar inhoud

Anarchisme


 • Log in om te kunnen reageren

#16

*_gast_Bartjes_*

 • Gast

Geplaatst op 19 februari 2015 - 23:02

@ Bartjes

 

Ik vind dit wel teleurstellend. Misschien dat ik wel de grootste onzin uitkraamde, maar ik heb tenminste wel mijn visies gedeeld met je en ik ben vanuit mijn eigen gedachtegangen en perspectieven ingegaan op wat jij schreef. Jij daarentegen geeft mij totaal geen houvast. Zoals je je vast kunt voorstellen, zijn mijn eigen argumenten en statements voor mijzelf glashelder en duidelijk, en om ze nu zelf 'onder de loep nemen' is niet iets wat je gewoon even kunt doen. Je kunt niet zomaar de denkfouten en drogredenen bij jezelf detecteren, daar heb je toch echt ook anderen voor nodig.

 

Het kan wel. Drogredenen zijn fouten in de logische structuur van de argumentatie. Je hoeft enkel je emotionele betrokkenheid bij het onderwerp aan de kant te zetten, en dan te kijken of de argumentatie op zich overtuigend is. Ik zag al zo een stuk of vier drogredenen in je stuk, en bij nadere bestudering kunnen het er nog wel meer worden.

 

Op het moment ben ik even te druk, maar ik zal bekijken of ik er laten nog op terug kom.


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#17

*_gast_Bartjes_*

 • Gast

Geplaatst op 20 februari 2015 - 12:38

Beste Bartjes, sorry, maar in welke tijd leef jij? "Anders worden machts- en inkomensverschillen te groot, en krijg je allerhande misstanden." Er heersen machts- en inkomensverschilen op onze wereld zoals de mensheid nooit te voren heeft gekend! Haha. "...en krijg je allerhande misshanden." -> Lees alsjeblieft een keer het nieuws - maar dan écht nieuws, niet de troep die de corrupte media in je strot probeert te duwen; ga desnoods Russell Brand kijken, een prima, prima entertainer die aardig zoekwerk voor je doet wat betreft de misstanden op de wereld. Either way, ik vind dat je statement totaal geen realiteitswaarde heeft; we hebben nog nooit zulke massale en gruwelijke misstanden gekend zoals we nu kennen! "...En dat kán ook wanneer de Nederlandse burgers op de juiste politieke partijen stemmen" Hahah, er bestaan geen juiste politieke partijen, en hun mate van onmenselijkheid en corruptie neemt recht evenredig toe met hun macht. Jemig zeg, elke zin van je is wel finaal af te kraken, dus ik spring maar gewoon even door naar de laatste van je alinea: "Het probleem zit 'm niet in de democratie of de rechtsstaat, maar het ligt bij de burger zelf." Hahah, hier is de media vast erg blij mee! (ze kunnen hun werk blijkbaar wel goed doen) Er bestaat geen democratie, er bestaat geen rechtsstaat, en ze hebben ook nóóit bestaan! We leven in een schijndemocratie en een schijnrechtsstaat, "de burger" wordt onderdrukt en uitgebuit, gemanipuleerd, voorgelogen, etc. etc. etc. Wij leven in een systeem waar de man met het geld de man van de wet is. Maar wees niet getreurd!, de kracht van liefde en hoop is sterker en 'more profound' dan de schijnkracht van systemen.

 

(...)

 

De drogredenen:

 

- Je stelt: "Er heersen machts- en inkomensverschilen op onze wereld zoals de mensheid nooit te voren heeft gekend". Aangezien je het in dat geval over de hele geschiedenis van de mensheid hebt, spreekt dat niet voor zich. Maar bewijzen geef je niet.

 

- Je verwijst me naar "écht nieuws", zonder aan te geven wie dat nieuws verstrekt. Ook maak je niet duidelijk waarom dat nieuws betrouwbaarder is dan het nieuws van de reguliere nieuwsberichten of actualiteitsprogramma's in Nederland. 

 

- Ik zou volgens jou voor mijn informatie de uitzendingen van een zekere komiek moeten bekijken. Wie zegt mij dat die man het beter weet?

 

- Je schrijft: "Either way, ik vind dat je statement totaal geen realiteitswaarde heeft; we hebben nog nooit zulke massale en gruwelijke misstanden gekend zoals we nu kennen!" Er zijn nu meer mensen op de aarde dan vroeger, zodat misstanden - wanneer ze voorkomen - vanzelf meer mensen betreffen. Het is dus zaak te kijken naar de relatieve cijfers. Als je dat doet zie dat de wereldgeschiedenis vol is van gruwelijke misstanden: dat het nu erger is dan ooit te voren is uit de lucht gegrepen, en het vereist een zorgvuldige onderbouwing om dat (als het inderdaad zo is) aannemelijk te maken.

 

- Je schrijft: "Hahah, er bestaan geen juiste politieke partijen, en hun mate van onmenselijkheid en corruptie neemt recht evenredig toe met hun macht." Opnieuw een onbewezen stelling. Er bestaat wel een tendens tot corrumpering in relatief grote politieke partijen die langere tijd achtereen aan de macht zijn. Daarom dat een veelpartijensysteem ook de voorkeur heeft. Wat de juiste politieke partij is hangt natuurlijk af van dat wat je wenselijk acht. Op de juiste partij stemmen betekent dan dat je stemt op de partij die - naar de ervaring leert - grofweg hetzelfde nastreeft als wat jij zelf maatschappelijk wenselijk acht.

 

En zo gaat het maar door zonder dat je een behoorlijke argumentatie of onderbouwing geeft. Ik licht er nog één stijlbloempje uit:

 

Er bestaat geen democratie, er bestaat geen rechtsstaat, en ze hebben ook nóóit bestaan! We leven in een schijndemocratie en een schijnrechtsstaat, "de burger" wordt onderdrukt en uitgebuit, gemanipuleerd, voorgelogen, etc. etc. etc.

 

Een gevaarlijke vorm van zwart-wit-denken. Waarom zou je je nog verzetten tegen nieuwe vormen van fascisme, tegen godsdienstige terreur, tegen aanvallen op de parlementaire democratie of rechtsstaat, etc. Het is volgens jou immers allemaal leugen en bedrog, en onze situatie is nu erger dan het ooit geweest is. Je betoog is vooral een tirade die het onder geestverwanten goed zal doen, maar waar lezers die bewijzen en argumenten wil zien niets aan hebben.

Veranderd door Bartjes, 20 februari 2015 - 12:43


#18

Shadow

  Shadow


 • >1k berichten
 • 1247 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 februari 2015 - 14:56

Beste Bartjes,

 

hartstikke bedankt dat je hier de moeite voor hebt genomen. Zo op gevoel vind ik je tegenwerpingen zo gek nog niet klinken, maar ik ben nu niet in de positie om sluitende conclusies te trekken. Ik hou je bericht ergens in mijn achterhoofd, en misschien dat ik in de nabije toekomst inhoudelijk reageer, uiteraard dan wél met (in mijn ogen) harde bewijzen - maar voor nu is het voor mij zaak om me toch meer en kritischer te verdiepen in dit ongelooflijk complexe probleem.

 

Ik meen het wel hoor; echt bedankt, je hebt zaken uitgelicht in dit haast allesomvattende probleem, die ik dan weer was vergeten omdat ik me op andere dingen concentreerde.

 

Groetjes.


#19

Marko

  Marko


 • >5k berichten
 • 9574 berichten
 • VIP

Geplaatst op 20 februari 2015 - 19:05

 

Ik schreef:

 

 

Nou, je schreef "Verklaar je nader", hetgeen je later veranderde in een wat uitgebreider bericht.

 

Gelukkig maar, want aan mijn uitspraak valt niet zoveel te verklaren. Het is zo ongeveer de definitie van een totalitair stelsel.

 

Maar ik begrijp inmiddels waar de verwarring vandaan komt: Je haalt cultuur en ideologie door elkaar, getuige bijvoorbeeld deze passage:

 

En in een recenter verleden hebben ook het communisme en nazisme tot gruwelijke slachtpartijen onder andersdenkenden geleid. Er zijn dus wel degelijk culturen die we beslist niet meer tot hun volle recht willen zien komen.

 

Nazisme en communisme zijn helemaal geen culturen.

 

Er zijn inderdaad wel ideologieën die we niet meer tot hun volle recht willen zien komen. Het nazisme is daar een voorbeeld van. Om dat te voorkomen zijn universele grondrechten verankerd in enkele internationale verdragen en in de grondwet. In die verdragen wordt ook de culturele identiteit van elk individu beschermd. Daarbij hoort expliciet dat mensen niet tot tussen hun eigen muren hoeven te worden verbannen om die identiteit te mogen hebben. De overheid heeft zich daar in eerste instantie niet mee te bemoeien. Pas wanneer een culturele uiting conflicteert met andere vastgelegde uitgangspunten is het mogelijk dat hier grenzen aan worden gesteld, in extremis via het strafrecht. Maar zeker niet door enkel "je moet je aan de wet houden" als uitganspunt te nemen. Ook de wet heeft zich aan de wet te houden.

 

Wetenschap als bron van objectieve kennis klinkt heel nobel. Maar wetenschap doet geen uitspraak in morele kwesties, en kan dat ook niet doen, terwijl dat nu juist zo'n belangrijk aspect van politieke besluitvorming is. Er rest daartoe niets anders dan op grond van het een of het andere waardensysteem uitspraken te doen. Een waardensysteem dat, hoe je het ook wendt of keert, zijn wortel heeft in de ene of de andere cultuur.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#20

*_gast_Bartjes_*

 • Gast

Geplaatst op 20 februari 2015 - 20:38

@ Marko

Ik bedoel uiteraard de culturen van op het communisme of nazisme gestoelde samenlevingen. Ideologieën op zich zijn (systemen van) denkbeelden. Met de rest van je reactie ben ik het wel eens. Maar ik zie niet wat dat aan mijn verhaal afdoet.

Veranderd door Bartjes, 20 februari 2015 - 20:47


#21

descheleschilder

  descheleschilder


 • >1k berichten
 • 1165 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 februari 2015 - 23:31

In de wereld waar wij nu in leven gaan staat en wetenschap samen, zoals ooit de kerk en staat samen gingen. Een staat hoort in mijn ogen onafhankelijk te zijn van wat voor ideologie of cultuur dan ook. Andere culturen (waaronder veel Natuurvolkeren) zijn door moderne wapens, die een vrucht zijn van de wetenschap, óf gemarginaliseerd (denk aan de Aboriginals of de oorspronkelijke bewoners van Amerika)  óf bestaan gewoon niet meer.

Ik zeg niet dat de wetenschappen geen recht van bestaan hebben (de wetenschappelijke cultuur is gelijkwaardig aan alle andere), maar dat de wetenschappelijke cultuur de indruk wekt de Waarheid in pacht te hebben, en die via bijvoorbeeld het onderwijs (elk kind is verplicht naar school te gaan en de wetenschappelijke waarheid tot zich te nemen; een politieke beslissing voortkomend uit het hand in hand gaan van staat en wetenschap) aan anderen op te leggen. Maar wie bepaalt dat alleen de wetenschappen als enige cultuur de Waarheid in pacht hebben?

Een echte democratische staat kent geen verbond met wat voor cultuur of ideologie dan ook. In mijn ogen hoort zij er op toe te zien dat elke cultuur (waaronder Natuurlijk ook de wetenschappelijke) een recht van bestaan heeft. Zelfs (en ik weet dat vele wenkbrouwen nu fronzen) een fascistische (hetgeen totaal niet mijn kopje thee is!). Maar ze zal niet kunnen toestaan dat verschillende culturen andere culturen proberen te elimineren of mensen die in een bepaalde cultuur leven verplichten in die cultuur te blijven als zij daar geen heil meer in zien.

Een op zich staande cultuur is Natuurlijk een abstractie. De werkelijkheid is veel gecompliceerder. Maar om de grote lijnen duideliik te maken is het handig. Vele culturen betekent veel variatie en dat kan alleen maar goed zijn. Het is toch juist leuk in een wereld te leven met een grote rijkdom aan bijvoorbeeld talen? Het verhaal over de toren van Babel is ooit bedacht door mensen die slechts in één taal geloofden, waarna door introductie van andere culturen de Babylonische spraakverwarring ontstond. Ik zie dat niet als een verwarring maar als een welkome aanvulling.

Op het moment zie ik maar één cultuur die werelddominantie heeft (zoals de IS dat ook graag zou willen) en dat is de westerse cultuur, terwijl dit in een sociaal anarchistische wereld (waarin zoals ik beschreef een staat kan bestaan) slechts een van de velen is.

Ik lach en dans, dus ik ben; bovendien blijft ondanks de wetenschap het mysterie bestaan!

#22

Marko

  Marko


 • >5k berichten
 • 9574 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 februari 2015 - 13:33

@ Marko

Ik bedoel uiteraard de culturen van op het communisme of nazisme gestoelde samenlevingen. Ideologieën op zich zijn (systemen van) denkbeelden. Met de rest van je reactie ben ik het wel eens. Maar ik zie niet wat dat aan mijn verhaal afdoet.

 

Daar zit weinig uiteraards aan. Tussen cultuur en ideologie zit enkel het verband dat sommige ideologieën een bepaalde cultuur verheerlijken. Het nazisme is daar een voorbeeld van. Maar dat maakt nog steeds de ideologie verwerpelijk en onwenselijk, niet de cultuur die verheerlijkt wordt.

 

Dit nog los van het feit dat het verband er lang niet altijd is. Neem het communisme, dat in zijn hoogtijdagen werd beleefd in de Sovjet-unie, Cuba, delen van Italië en zelfs Oost-Groningen. Totaal verschillende culturen, en ik vraag me af welk van deze culturen ongewenst is.

 

De bottom line is: De redenering die je ophangt aangaande culturen is gestoeld op onwenselijkheid van ideologieën, en snijdt dus geen hout. Bepaalde ideologieën zijn schadelijk, en zijn in strijd met de grondbeginselen van onze rechtstaat. Dát is waarop getoetst moet worden. Een ideologie die in strijd is met deze grondbeginselen mag geen kans krijgen. Maar men is vrij in het hebben en het beleven van zijn of haar eigen cultuur. Niet alleen in de privésfeer, maar overal.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#23

*_gast_Bartjes_*

 • Gast

Geplaatst op 22 februari 2015 - 13:57

@ descheleschilder

 

Dat is in essentie weer hetzelfde verhaal dat je hier al eerder plaatste. Ik heb toen ook al uiteengezet waarom dat  - volgens mij - niet klopt.

 

De kern van een wetenschappelijke methode is dat je je gebruikte methoden van kennisverwerving toetst en steeds bereid blijft om serieuze kritiek ter harte te nemen. Daardoor is de wetenschappelijke methode ook steeds weer verbeterd en heeft deze methode zo veel resultaten opgeleverd. En daarom kiest men ook in de niet-westerse wereld steeds meer voor wetenschappelijke benaderingen.

 

Het postmodernisme ziet dat anders. Kort gezegd: wetenschap = westerse wetenschap = cultureel imperialisme. En vaak wordt daar dan nog in meer of minder openlijke bewoordingen aan toegevoegd dat cultureel imperialisme een vorm van racisme is. En daarmee heb je de verdere discussie dan effectief doodgeslagen, want racisme willen we niet. Ook niet een beetje, en evenmin iets wat daar tegenaan leunt. Zover is het in Nederland met betrekking tot de "westerse" wetenschap nog niet. Maar ten aanzien van de relatieve waarde van godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen is een zinnige kritische discussie inmiddels al wel uiterst moeilijk zo niet onmogelijk geworden. Het stukje van descheleschilder laat zien wat het resultaat is wanneer we het postmoderne relativisme serieus nemen. Dan zal wie van de wetenschappelijke methode uitgaat zijn bevindingen niet langer superieur mogen achten aan de bevindingen van een astroloog, ziener of medicijnman. Wie dat toch doet bezondigt zich immers aan cultureel imperialisme. En dat culturele imperialisme komt - nog steeds volgens het postmoderne relativisme - voort uit een (al dan niet onbewust) racisme.

 

Ik ben héél benieuwd of men hier op het Wetenschapsforum zijn rug wel recht houdt wanneer de "westerse wetenschap" zelf op het postmodern relativistische verdachtenbankje belandt.

Veranderd door Rhiannon, 23 februari 2015 - 15:34
Zin verwijderd.


#24

*_gast_Bartjes_*

 • Gast

Geplaatst op 22 februari 2015 - 15:07

Daar zit weinig uiteraards aan. Tussen cultuur en ideologie zit enkel het verband dat sommige ideologieën een bepaalde cultuur verheerlijken. Het nazisme is daar een voorbeeld van. Maar dat maakt nog steeds de ideologie verwerpelijk en onwenselijk, niet de cultuur die verheerlijkt wordt.
 
Dit nog los van het feit dat het verband er lang niet altijd is. Neem het communisme, dat in zijn hoogtijdagen werd beleefd in de Sovjet-unie, Cuba, delen van Italië en zelfs Oost-Groningen. Totaal verschillende culturen, en ik vraag me af welk van deze culturen ongewenst is.
 
De bottom line is: De redenering die je ophangt aangaande culturen is gestoeld op onwenselijkheid van ideologieën, en snijdt dus geen hout. Bepaalde ideologieën zijn schadelijk, en zijn in strijd met de grondbeginselen van onze rechtstaat. Dát is waarop getoetst moet worden. Een ideologie die in strijd is met deze grondbeginselen mag geen kans krijgen. Maar men is vrij in het hebben en het beleven van zijn of haar eigen cultuur. Niet alleen in de privésfeer, maar overal.

 
Ideologieën die zich slechts in de hoofd van mensen afspelen zijn op zich onschadelijk. Pas wanneer zij ook in de praktijk gebracht worden (en daarmee een cultureel gezicht krijgen), kunnen er maatschappelijke problemen optreden. Je ziet het dus precies verkeerd om.

 

Verder: wanneer en zolang het communisme zich manifesteert als een subcultuur waarin men voor de rechten en belangen van arbeiders opkomt kan ik daar waardering voor opbrengen. Dat had je ook zelf wel kunnen bedenken, want ik heb op dit forum nooit geheimzinnig gedaan over mijn sociaaldemocratische opvattingen. Bovendien schreef ik:

 

Ik bedoel uiteraard de culturen van op het communisme of nazisme gestoelde samenlevingen.

 

 

Ik ben een voorstander van het demonstratierecht, dus wanneer men een godsdienstige of culturele uiting in het openbaar wil beleven dan kan dat. Ik schreef dan ook:

 

Die pluriformiteit is dan een zaak van de particuliere of privé sfeer.

 

Dus de particuliere of privé sfeer. Men kan dus ook in kerkzalen, evenementenhallen, etc. zijn gang gaan.

 

Zie ook de berichtjes #6, #7 en #8 waar ik je eerder wees op wat ik schreef.

 

 

Al die aanvullingen veranderen overigens geen spat aan mijn betoog.


#25

Marko

  Marko


 • >5k berichten
 • 9574 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 februari 2015 - 17:01

 
Ideologieën die zich slechts in de hoofd van mensen afspelen zijn op zich onschadelijk. Pas wanneer zij ook in de praktijk gebracht worden (en daarmee een cultureel gezicht krijgen), kunnen er maatschappelijke problemen optreden. Je ziet het dus precies verkeerd om.

 

Nu maak je er een woordspelletje van met allerlei zelfverzonnen termen zoals het culturele gezicht dat een ideologie krijgt. Dat heeft niet zoveel zin.

 

Een ideologie die alleen in iemands hoofd zit is vanzelfsprekend onschadelijk, dat is het punt helemaal niet. Je kunt niet controleren wat iemand denkt en los daarvan is er vrijheid van meningsuiting, dus iemand mag ook best zeggen dat zoiets zijn ideologie is.

 

Er ontstaan problemen wanneer mensen een ideologie die niet strookt met de grondbeginselen van onze rechtstaat in de praktijk proberen te brengen, en zoals ik al zei is dat waarop getoetst moet worden. Volgens mij is dat hetzelfde als wat jij zegt dus waarom ik het dan precies verkeerd om zie snap ik niet.

 

 

Verder: wanneer en zolang het communisme zich manifesteert als een subcultuur waarin men voor de rechten en belangen van arbeiders opkomt kan ik daar waardering voor opbrengen. Dat had je ook zelf wel kunnen bedenken, want ik heb op dit forum nooit geheimzinnig gedaan over mijn sociaaldemocratische opvattingen.

 

 

 

Verder blijft je mijn standpunt ook nog eens verdraaien door te suggereren dat van mij culturen en godsdiensten tot uitsluitend de privésfeer (de huiskamer?) beperkt moeten blijven. Ik ben een voorstander van het demonstratierecht, dus wanneer men een godsdienstige of culturele uiting in het openbaar wil beleven dan kan dat. Ik schreef dan ook:

 

Dus de particuliere of privé sfeer. Men kan dus ook in kerkzalen, evenementenhallen, etc. zijn gang gaan.

 

Dat suggereerde ik niet, dat zei je letterlijk, zonder verdere toevoeging. Het ging over privésfeer en dat je een voorstander bent van het demonstratierecht noemde je er niet bij. Het maakt trouwens ook niet uit. Binnenshuis, in een kerkzaal of evenementenhal maakt geen verschil. Het is allemaal achter gesloten deuren. Zelfs als het onder het mom van demonstratierecht wel in de openbaarheid mag worden beleefd maakt niet uit. Het blijft zo dat alles wordt getolereerd, maar op geen enkele manier invloed mag hebben op de samenleving als geheel.

 

Terwijl het enige criterium zou moeten zijn of die samenleving erdoor wordt ontwricht. Het is prima mogelijk om de pluriformiteit van de samenleving ook tot uiting te laten komen in de volksvertegenwoordiging, en daarmee in de politieke besluitvorming. Dat de meerderheid van de bevolking van Westerse komaf en niet-gelovig is zal zijn weerslag hebben op het beleid en de keuzes die er worden gemaakt. En dat is meer dan prima. Maar dat sluit niet uit dat er daarbij rekening wordt gehouden met de inbreng van andere volksvertegenwoordigers die vanuit een andere culturele achtergrond tot andere opvattingen komen.

 

Een absolute vrijheid voor alle culturen is onmogelijk. Maar de vrijheid van eenieder enkel garanderen door op te leggen dat die binnen de privésfeer moet blijven is net zoiets als iemand bij een investering een gegarandeerde opbrengst van 80% van zijn inleg beloven. Het is een garantie, maar je wordt er niets wijzer van.

Veranderd door Rhiannon, 25 februari 2015 - 15:30
Niet er zake doende zinnen verwijderd.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#26

Rhiannon

  Rhiannon


 • >1k berichten
 • 3409 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 23 februari 2015 - 15:44

Opmerking moderator :

Een aantal (delen van) berichten bevatten tekst die hetzij niet bijdroeg aan de discussie, hetzij door anderen als beledigend en/of provocerend zou kunnen worden opgevat. Deze zijn dan ook verwijderd.

 

Het topic wordt weer heropend met het verzoek op wetenschappelijke wijze de discussie te voeren zonder ook maar enigszins op de man te spelen. Hier zal scherp op worden toegezien.

Hoe minder kennis, des te onwrikbaarder het oordeel.

#27

danny binda

  danny binda


 • >25 berichten
 • 94 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 februari 2015 - 20:13

okok bedankt iedereen voor de reacties !


#28

descheleschilder

  descheleschilder


 • >1k berichten
 • 1165 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 25 februari 2015 - 10:42

Even voor de goede orde: ik ben absoluut geen tegenstander van de wetenschappen. Natuurkunde bijvoorbeeld vind ik hoogst interessant en heel erg leuk en heb niet voor niets een studie Natuurkunde afgerond. En buiten de Natuurkunde zijn er vele andere takken van de wetenschapsboom die ik erg interessant vind! 

Veranderd door descheleschilder, 25 februari 2015 - 10:43

Ik lach en dans, dus ik ben; bovendien blijft ondanks de wetenschap het mysterie bestaan!

#29

*_gast_Bartjes_*

 • Gast

Geplaatst op 26 februari 2015 - 17:55

@ descheleschilder

Zo heb ik je berichten ook niet begrepen. Je wilt de verschillende methoden van kennisverwerving (ook die buiten de wetenschap) als gelijkwaardig beschouwen. Zo is het toch?


#30

descheleschilder

  descheleschilder


 • >1k berichten
 • 1165 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 maart 2015 - 15:53

Ik zie graag alle culturen, tradities, samenlevingsvormen, volkeren etcetera op gelijke voet met elkaar. Niet dat ze geen oorlog zouden moeten voeren, zolang het maar niet samengaat met de dodelijke vruchten van de wetenschappen waarvan de waterstofbom nog wel de meest extreme vrucht is, want in het algemeen komen beide (of meer) partijen daar weliswaar niet ongeschonden uit, maar zij moorden andersdenkenden niet uit, en als die oorlog voorbij is zullen zij stukjes van elkaars cultuur hebben overgenomen, hetgeen alleen maar goed is (des rijker een cultuur hoe beter). 

Waarom zou de wetenschappelijke cultuur (en meer in het algemeen de westerse cultuur) dichter bij ``de waarheid`` staan dan de waarheid die bijvoorbeeld de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika, nu weggestopt in reservaten, de Aboriginals (wier kinderen in de jaren zestig van de vorige eeuw bij hun ouders weggehaald werden omdat de ouders hun kinderen verkeerd opvoedden, dat wil zeggen zonder een school waar de wetenschappen werden onderwezen: eigenlijk zouden de westerlingen een inburgeringscursus hadden moeten volgen toen zij Australië ontdekten en in bezit namen; gelukkig hebben de ouders voor dit superieur westers gedrag, mogelijk gemaakt door de macht van de loop, hiervoor compensatie gekregen), Hopi, of Moslims er op nahouden? Ik denk trouwens dat als de Islam (die een van de eerste culturen was die de wetenschappen beoefenden; denk aan algebra), net zoals het Christendom nauw met het westers denken verweven was (Turkije na Atatürk), een stuk minder extremiste zou voortbrengen, en bovendien zijn er ook extremistische Christenen die zelfs van mening waren dat de aanslag op de Twin Towers een straf van god was voor de decadente westerse cultuur. Bovendien hebben zij een tijd geleden het leven van artsen die abortussen uitvoerden het leven erg zuur gemaakt en zelfs bomaanslagen op hun huizen uitgevoerd of hen doodgeschoten. Als dat geen terreur is.

Bijna alle Natuurvolkeren weten veel meer van de Natuur waar zij in leven (en dan bedoel ik niet de theoretische kennis uit de universiteitsbibliotheek) dan een westerling die het nog geen vijf dagen op plekken uithoudt waar leden van Natuurvolkeren die op die plekken wonen daar geen problemen mee hebben. Zij hebben kennis van de Natuur en gaan er met respectloos mee om, als een goede vriend (dus niet met dollartekens in de ogen, waarmee gezien wordt wat er aan de Natuur te verdienen valt, op wat voor manier dan ook, met alle gevolgen van dien; denk eens aan Bophal: terreur!). En wie zegt dat wetenschappelijke kennis de enige vorm ven kennis is? Het lullige is alleen dat de westerse cultuur zichzelf zo op de voorgrond heeft geplaatst, niet door een eerlijke competitie met andere culturen maar door middel van wapens. En wat doe je met een speer, pijl en boog of blaaspijpje tegen de alsmaar meer soorten wapens, bedacht door voornamelijk mannen, in het bezit van de westerse landen, als die tegen jouw vorm van bestaan worden ingezet? Heel weinig!

Een teken dat er steeds minder niet westerse culturen aanwezig is in de wereld is de snelle afname van het aantal talen. De vele talen vormen geen obstakel maar juist een verrijking van de menselijke cultuur. Het liefst zien de wetenschappers volgens mij als enige taal de (zogenaamd) universele taal van de wiskunde overal zijn intrede doen. Wat hij ook eigenlijk al doet via de scholen. Wiskunde en Engels. De meeste mensen vinden wiskunde in het geheel niet interessant, maar het is de politiek die, hand in hand met de wetenschappen, de beslissingen neemt. Ik las onlangs nog een stukje in de krant dat het onderwijs aan de universiteit in bepaalde talen wordt stop gezet. Weer een kwestie van geld. Beta-vakken worden hoger gewaardeerd dan de alfa-vakken. Beter voor de economie.

Om het kort te houden wil ik het liefst in een wereld leven waarin de mensen zelf kunnen bepalen waar ze het liefst bij willen horen (of nergens bij, zoals de aanhangers van Dada wier motto, leus of credo was dat hun enige programma is dat er geen programma is), en dat er een overkoepelende instantie is die er op toeziet dat al die culturen kennen floreren, heel simpel gesteld. Deze overkoepelende instantie is geen Big Brother, aangezien zij ``little brother`` zelf laten beslissen en zij ziet er juist op toe dat er geen Big Brother situatie ontstaat. Er zal heel veel moeten gebeuren om deze fantasie te doen uitkomen, maar elke stap in die richting is toch een stap in de goede richting.

Een leuk experimentje om te zien af je als een oorspronkelijke bewoner van Noord Amerika denkt:

Neem twee blaadjes papier. Teken op eentje een schuine streep, onder een hoek van 45 graden, van linksonder naar rechtsboven en daarnaast een schuine streep van rechtsonder naar linksboven. Zet een A aan de onderkant van de lijnstukken en een B bovenaan en op beiden een pijltje in de richting (de looprichting) naar B. Neem een nieuw blaadje. Teken hierop een lijnstuk van rechtsonder naar linksboven en zet er weer een A, B en een pijltje in (alle hoeken van de lijnstukken met de onderkant van het papier hoeven niet 45 graden te zijn, maar wel gelijk). Leg de blaadjes 90 graden t.o.v. elkaar gedraaid. Laat iemand naar de tekening met de twee lijnstukken kijken en die goed in zich opnemen. Laat diegene dan naar het andere blaadje kijken en vraag met welk lijnstuk (looproute) in de andere tekening deze tekening correspondeert. Bijna iedereen zegt dat er correspondentie met de tweede route (van rechtsonder naar linksboven) is. Dan leg je het blaadje met één route van A naar B zonder te draaien onder de tekening met de twee routes. Het zal blijken dat de route met de eerste correspondeert. De oorspronkelijk inwoners van Amerika hadden dit vrijwel allemaal in een keer goed, terwijl degenen met een westerse opleiding vrijwel altijd de verkeerde kozen. Waarom ik dit erbij schrijf? Het geeft te denken!

P.S.

Ik zeg niet dat cultureel imperialisme een vorm van racisme (een term die ook nergens op slaat aangezien die is voorbehouden voor discriminatie op grond van ras) is maar van imperialisme. Van mij mogen beoefenaars van de wetenschappen zich superieur voelen aan hen die niet volgens hun lijnen denken, maar zodra zich dat in de praktijk uit in het teloor doen gaan van niet westerse culturen (een westerse abstractie) ben ik daar op tegen. Zo heb ik er ook geen problemen mee dat Hitler zich superieur aan de joden (en vele ander groepen mensen) voelde. Als hij zich zo voelde, was dat zijn goed recht. Maar op het moment dat hij die groepen daadwerkelijk een bestaansrecht ging ontzeggen hetgeen uitmondde in de grootste (en meest systematische) genocide ooit op Aarde gezien, moest er ingegrepen worden. Overigens wordt er nu met dieren net zo omgesprongen. Dieren worden systematisch gemarteld en degenen die dat doen verdienen daar zelfs prijzen en medailles mee.

Veranderd door descheleschilder, 07 maart 2015 - 16:39

Ik lach en dans, dus ik ben; bovendien blijft ondanks de wetenschap het mysterie bestaan!

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures