Springen naar inhoud

De doop om inzichtelijk te maken waar de wet is


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

ialink

  ialink


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 februari 2006 - 22:08

Misschien is het verhelderen om even mijn theorie over dopen te posten waarin ook aannemelijk wordt gemaakt dat de wet zowel in de ziel als in de geest zitten en ik denk persoonlijk dat we de ziel niet per definitie als iets stoffelijks hoeven zien:

Op voorhand een paar dingen. Ik ben beslist niet tegen kinderdoop alleen heeft het niet de waarde zoals omschreven in romeinen 6 (eenwording in sterven, begravenis en opstanding van jezus). Ten tweede heb ik een normaal christelijk verloop gedefinieerd maar ik gebruik bewust het woord notrmaal omdat geen christelijke wandel gelijk is. God is sowieso niet in hokjes en vakjes te vatten. Zelfs scheiden kan Gods wil zijn zoals ik in liefde boven alles beschrijf. Voel je vooral niet aangevallen door dit normale verloop (iemand deed dit wel namelijk). Heb je jezus aangenomen en leef je vanuit zijn liefde dan ben je wedergeboren en dan geldt marcus 16:16 (wie geloven en gedoopt zijn worden gered). Daar zijn geen uitzonderingen op geloof ik en je mag dan dus 100% zeker zijn van je redding. tot zover dfe inleiding.

Wanneer dopen?
Om te beginnen wanneer dopen Het schrift is heel duidelijk Bekeerd u en laat u dopen [Luc 3:7-9, Han 2:38, Han 13:24];. Op het moment dat je je oprecht van je zonden wilt bekeren en dat aan God belijd en Jezus aanneemt als plaatsvervangend offer zegt God okey nu ben je klaar om te mogen groeien in geloof. Het schrift zegt niet gelooft en laat u dopen!! Het is ook lang niet altijd zo dat er meteen een groot geloof is. In uitzonderlijke gevallen natuurlijk wel (b.v. bij genezing maar ook dan is het geloof heel beperkt omdat God zoveel meer is dan een geneesheer [Ex 15:26, Dt 7:15, Spr 4:20-22]). Uit deze teksten blijkt trouwens ook een verband tussen het navolgen van Gods woord en genezing. Dopen behoort in de regel aan het begin van een geestelijk leven te gebeuren. Ik wil nogmaals wil benadrukken dat we niet de indruk moeten hebben dat we God in hokjes kunnen vatten. Eenieder heeft een unieke wandel met Jezus en we kunnen op zijn hoogst trachten basisprincipes uit de bijbel halen als gereedschappen die nodig zijn om te groeien in geloof.
Bijbelse onderbouwing
Bijbels gezien kent God de volgende kenmerken aan de doop (Voor onderbouwende bijbelstudie zie bijbelstudie over dopen):
• belijden van zonden [Math 3:6, Han 13:24];
• teken van nieuw leven [Math 3:11, Mar 1:4, Luc 3:3];
• voorloper van doop met de heilige geest [Math 3:13-17, Han 2:38 ];
• volgt op nieuw leven (getoond door daden ofwel bekering) [Luc 3:7-9, Han 2:38, Han 13:24];
• vergeving van zonden [Mar 1:4, Luc 3:3, Han 2:38, Han 22:16, Gal 3:27,
Kol 3:12];
• je mag na afloop absolute zeker zijn van je redding ] [Mar 16:16, 1 Pet 3:20-22] (niet nodig want dat is louter op grond van geloof; met de kanttekening dat het een levend geloof moet zijn [Jak 2:14-26];
• eenwording met Jezus in zijn sterven, begrafenis en opstanding [Rom 6:3-6, Rom 7:4, Gal 2:19-20, Kol 2:12].

Normaal christelijk verloop

Dit alles in achting nemende kom ik tot het volgende normale verloop van een christelijk leven.:
1. Jezus richt het woord tot je door een christen of door het levende woord of een openbaring of visioen.
2. Je neemt het woord aan en sluit het in je hart
3. Beter je leven en toon dit door daden van liefde
4. Belijdt je zonden
5. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus
6. Je zonden worden vergeven
7. Je wordt gedoopt met de heilige geest (met doop bedoel ik wedergeboorte zoals bewerkt door Jezus Christus)
8. Je mag zeker zijn van je redding (Heilige geest getuigd hiervan) [mar 16:16, 1 Kor 1:8, Ps 91:14-16]
9. Je gaat uit liefde leven naar Gods geboden en treedt uiteindelijk het hemelse koninkrijk op aarde binnen.
10. na je dood ga je de hemel binnen en heb je het eeuwige leven.

Hieruit kun je ook concluderen dat babydoop niet de normale gang van zaken is immers kan een baby deze de eerste vijf stappen niet doorlopen hebben. Dus gebruikelijk was bekeringsdoop toendertijd en Jezus nu dezelfde is als vroeger [Heb 13:8].

Wat is de doop?
Wat betekent dit nu feitelijk. Hiervoor gebruik ik weer Mar 16:16 waaruit blijkt dat het belangrijk is voor je redding maar niet noodzakelijk. Zonder doop is er geen absolute zekerheid dat je gered wordt maar het kan wel. Blijkbaar is het zonder doop moeilijker [mc 16:16]. Worden we door moeilijkheden overspoeld worden [1 Pet 3: 20-22] dan kan het zijn dat als we niet gedoopt zijn we geen stand houden en ons geloof voorgoed afzweren. Dit is een overigens een hele vrije interpretatie. De juiste moeten we denk ik als volgt zien. God wil ons reinigen door ons helemaal te hullen in te omgeven met zuiverend water. Om dit te kunnen hebben we eerst Christus (ark) als bescherming nodig. Christus aantrekken als kledingstuk [Gal 3:27, Ef 4:24] is een tweede voorbeeld wat symbool staat voor bescherming tegen het verterende vuur waarin we ook gedoopt worden om onze zondige natuur te doen sterven zonder dat we geheel verloren gaan. De doop staat symbool voor eenwording met Jezus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Het schrift zegt dat we Jezus als kledingstuk hebben getrokken. We omarmen met beide armen het verzoenoffer en maken het ons voor eens en voor altijd eigen en sterft onze zondige natuur ofwel het vlees [Rom 6:11]. Kunnen we dan niet meer zondigen? Weldegelijk. Het vlees heeft jarenlang de geest beschreven en om alle invloeden van dit vlees af te kunnen leggen moeten we vernieuwd worden in ons denken [Ps 51:12, Rom 12:2, 2 Kor 4:16, Ef 4:23, Tit 3:5] door vanuit de geest alles van het vlees te overschrijven. Daarmee breken we zodanig de macht van de satan over ons dat Jezus als het ware en volmacht heeft gekregen over ons leven en heeft de dood geen macht meer over ons als wij een zijn geworden met Christus in de doop [Han 2:24, Rom 6:9]. Wat we ook doen God zal ervoor zorgen dat je altijd weer bij hem terugkomt en dat we op de laatste dag opgewekt worden [Joh 6 37-40].

Waarlijk vrij zijn
Wil je echt wandelen in de volheid des levens zoals God deze voor eenieder bedoeld heeft dan is het door de doop dat we altijd in de overwinning zullen staan als we een geloof hebben dat zich uit in daden van liefde [Gal 5:6]. Met volheids des levens bedoel ik het hemelse koninkrijk op aarde en de volheid des levens zoals Johannes zegt in Joh 8:31-32. Vrijheid door het kennen van de waarheid zegt hij. We zijn geneigd om dan alleen Jezus te denken die immers de waarheid is [Joh 14:6]. Mijn redenatie is als volgt. Jezus is ook het vleesgeworden woord [****]. Dus de waarheid kennen betekent hier ook het woord kennen; de volle waarheid. Immers zegt Lucas dat niks verborgen zal zijn [Luc 8:17]. Het lezen van de bijbel helpt ons bij het waarlijk vrij worden. Het getal 6 staat voor bevrijding in mijn optiek. Het is dan ook geen toeval dat de bijbel 66 boeken heeft. Dit koninkrijk komen we niet zomaar binnen [Gal 5:19-21]. Daarvoor zullen me met heel ons hart, ziel en alle inzet van onze krachten [Luc 10:27] Jezus moeten blijven zoeken in liefde en dat tot uiting laten komen op alle vlakken van ons leven [Gal 5:22-26].

Wanneer doopt Jezus ons en wanneer waterdoop?
Wedergeboren worden gebeurt op het moment dat men gedoopt wordt [Rom 6:1-9]. We moeten alleen niet denken dat dit onlosmakelijk is verbonden met de waterdoop. De relatie word in Romeinen wel gelegd maar Liefde boven alles en God wil mensen deze doop (geestelijk doop resulterend in eenwording met Christus) zeker niet onthouden en veelal volgt de doop kort nadat men tot geloof is gekomen. Mensen denken vaak dat ze eerst zeker moeten zijn van hun geloof voordat ze gedoopt kunnen worden maar niks is minder waar. Het is de doop der bekering en mag dan ook zondermeer volgen als men zich oprecht wil bekeren en al helemaal als dit zich uit in daden van liefde. Vaak hebben mensen de Heilige geest ook al en dan is er natuurlijk helemaal geen belemmering.

Waarom waterdoop?
Waarom dan dopen als we zijn wedergeboren, de heilige geest hebben ontvangen en onze zonden zijn vergeven? De doop is ook een getuigenis die twee dingen bewerkt. Ten eerste wordt door een getuigenis de hele gemeente opgebouwd. Ten tweede helpt het openbaar belijden bij jezelf vergeven heb ik aan den lijve ondervonden. In Jak 5:15-16 wordt dit duidelijk gemaakt. Bidden tot God om vergeving lijdt tot vergeving van God [1 Joh 1:9] maar belijden aan medechristenen bewerkt de genezing (jezelf vergeven) van de innerlijke verwonding toegebracht door de zonde indien gepaard met gebed voor genezing.

De doop bijbels gezien
Bijbels gezien wil ik de doop als volgt duidelijk maken. Paulus zegt dat we gestorven zijn voor de wet [Gal 2:19-20, Rom 8:1-11] en daarmee Christus volledig omarmd hebben door samen met hem op te staan [Rom 6:1-9] en de heilige geest te ontvangen die de vernieuwing van de geest kan bewerkstelligen zoals eerder genoemd. Bijbels gezien is het een mens betaamd maar 1 maal te sterven [****] en dat is bij de doop. Omgekeerd betekend dit dat als we niet gedoopt zijn we nog leven onder de wet. Leven we onder de wet dan zullen we voor iedere zonde vergeving (bedekking van de zonde) moeten vragen. Immers kan de duivel ons anders gaan aanklagen en de zonde gebruiken als ingang. Ouweneel: “Zonde is een voet tussen de deur voor de duivel”. Leven we dan in vrijheid?? Beslist niet. De wet openbaart in ons de zonde en als die zonde volgroeid is baart ze dood. De wet is niet bij machte om ware vrijheid te bewerkstelligen. We zullen dus gedoopt moeten worden om ervoor te zorgen dat we sterven voor de wet en gaan leven voor Christus. Kan de duivel ons dan niet meer pakken op Zonde?? Beslist wel. Echter het verschil is dat we met de heilige geest de potentie hebben om een geest te maken zonder dat daar nog dingen van het oude vlees inzitten. Dat is ook onderdeel van waarlijk vrij zijn. Vrij van het vlees en zijn invloeden. God heeft alle touwtjes in handen en het begin van de opvoeding is begonnen. God zal niet meer toelaten dan wij als mens aankunnen [1 Kor 10:13]. Dit is ook de reden dat god belooft dat als we geloven en gedoopt zijn we gered worden [mar 16:16]. We zullen hoe dan ook terugkomen bij Christus. Dan wel door te geloven (uitend in daden van liefde [joh 3:16, Joh 6 28-29, Rom 1:16-17]) in dit leven dan wel door de straf te accepteren die Christus ons opgelegd als we niet tot geloof zijn gekomen [mar 16:16]. Dit leg ik uit in mijn vierde brief. De wet heeft tot doel het leren wat zonde is [rom 3:20, Rom 7:7] en is heilig en als we gedoopt zijn zal het leven naar Gods geboden ons leiden naar het hemelse koninkrijk op aarde. Immers zegt het schrift dat wie God lief heeft zal leven naar zijn geboden [Joh 14:15, Joh 14:23, Gal 5:6]]

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Bart

  Bart


 • >5k berichten
 • 7224 berichten
 • VIP

Geplaatst op 18 februari 2006 - 22:54

Op dit topic komt een -slotje-

uitleg hier: http://www.wetenscha...d=152556#152556
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures