Springen naar inhoud

Wetenschap kan niets bewijzen. Waarom een Godsbewijs?


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

penpal

  penpal


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 april 2006 - 22:52

Edit Veertje: de eerste twee posts in deze thread zijn afgesplitst van: http://www.wetenscha...showtopic=17400 . Hier gaat het dus om penpal's veronderstelling dat de wetenschap sowieso niets kan bewijzen en het vragen om een godsbewijs derhalve onzinnig zou zijn.
de wetenschap kan niets bewijzen zonder onbewezen vooronderstelling, zoals:

de (natuurlijke) werkelijkheid moet -altijd- trouw zijn aan 'haar gedrag' in het laboratorium.

Bovennatuurlijke factoren zijn in deze bewijsvoering eigenlijk al uitgesloten, bedrog van gene zijde ook.

-een- God die al het natuurlijke en bovennatuurlijke te boven gaat onttrekt zich dan al helemaal aan iedere wetenschappelijke bewijsvoering

die toch al geen werkelijke bewijsvoering is, omdat de onbewezen vooronderstellingen nooit bewezen kunnen worden..

beheersing dat is waar de empirische wetenschap (met succes) haar prestige aan ontleent. (instrumentalisme: theorieen zijn succesvolle instrumenten, zonder garantie dat zij de werkelijkheid adequaat 'afbeelden'.
Illusie van bewijs, boven iedere twijfel verheven, lifte mee op het presige van die succesvolle beheersings-strategieen (theorieen)

maar in de wetenschapsfilosofie en de harde kern van de wetenschap weet men tegenwoordig beter. Daar maalt men niet om bewijs, maar om succesvolle methoden, Godsbewijs vinden ze dan onnodig.


hieronder toch een godsbewijs: (sorry, zo veel, in het vuur van de inspiratie:)


Filosovisie?

Velen stellen, net als ik lange tijd, dat filosofieën vergelijkbaar zijn met levensovertuigingen, geloofs'keuzes'. Maar ik weet inmiddels dat dit een vergissing is. Die overtuigingen, dat zijn filosovisies.

Filosofie, dat is een strikt neutrale denkdiscipline die al het denkbare oordeelt op houdbaarheid. Dat lijkt misschien een kwestie van smaak, van subjectief oordeel, maar dat is het niet.Het zijn uitspraken waar iedereen, ongeacht geloof of overtuiging, het over eens moet zijn, of ze doen hun geweten en de redelijkheid geweld aan.

Een paar van die universele filosofische uitspraken, waar iedereen het over eens moet zijn:

Als er een schepper is, dan houdt deze zich in die mate verborgen dat mensen de gelegenheid hebben iets anders te geloven.

Mensen kunnen door middel van de filosofie niet aantonen welk geloof het juiste is, en evenmin of onze realiteit werkelijk bestaat. Er is altijd ruimte voor de mogelijkheid en gedachte dat wij door (of 'in') onze ervaring 'misleid' worden.

Wat wij geloven, blijft daarom altijd in zekere mate een kwestie van vertrouwen.

Als iemand gelooft dat God bestaat, dan moet deze persoon in alle redelijkheid erkennen, dat de mens veroordeeld is iets te vertrouwen dat niet helemaal zeker geweten kan worden. (dat dit bijvoorbeeld mogelijk onderdeel uitmaakt van de straf na de zondeval.)

Zeker weten is kennelijk geen voorwaarde voor een overtuiging. Overtuigingen lijken eerder een emotionele levensbehoefte. De behoefte aan zekerheid verleid veel mensen te doen alsof hun overtuiging onbetwijfelbaar zeker is.

Redelijkheid is geen voorwaarde om te geloven of gelukkig te zijn, maar als het geweten één keer op het spoor komt van de redelijkheid is er geen weg meer terug. Behalve door eventuele factoren die buiten de macht van de individu liggen.

Het is niet onredelijk in 'bovennatuur' te geloven, gezien het grote aantal rapporten over bovennatuurlijke ervaringen, en zéker niet indien men zélf aan dergelijke ervaringen wordt blootgesteld.

Datzelfde grote aantal rapporten van bovennatuurlijke ervaringen en fenomenen, en de grote verscheidenheid daarin, rechtvaardigt het overwegen van de mogelijkheid dat er 'misleiding van Gene Zijde' bestaat, zo er al een 'Gene Zijde' bestaat.

Deze laatste uitspraak bevestigt wederom dat er geen zekerheid van geloof bestaat, omdat de mens geen criterium lijkt gegeven om op eigen gezag en kracht misleiding en betrouwbaarheid te onderscheiden, zonder een factor 'vertrouwen zonder bewijs'.

Kameleontologie kan geformuleerd worden als een overtuiging, een filosovisie, namelijk: Gene Zijde kan zich als een kameleon aan allerlei geloofsachtergronden aanpassen, dezen bevestigen of ontkrachten, maar ook naar believen uitdelen, en zo mensen 'metafysisch verdelen en overheersen'.. Maar Kameleontologie kan ook als een filosofie worden geformuleerd:

De mogelijkheid dat Gene Zijde ons, mensen, metafysisch verdeelt en beheerst, door strategie van misleiding en bevestiging in de ervaring, valt niet uit te sluiten.

Deze realisatie is ook van toepassing op laboratorium resultaten.

De christelijke traditie, gebaseerd op de belofte van het 'heersen over de aarde' lijkt te beloven dat een dergelijke misleiding niet op natuurlijk niveau plaatsvindt, al dienen wonderen daarvan onderscheiden te worden, maar dat deze eventuele misleiding mogelijk heel relevant is bij bovennatuurlijke strategieën en onderzoeken.

Magie, orakel (astrologie, I Tjing, handlijnkunde iriscopie) en mogelijk homeopathie (het verdunnen van materiaal zodat de geest van een plant werkzamer en krachtiger wordt naarmate de materie uit de verdunning verdwijnt) dienen als bovennatuurlijk geclassificeerd te worden en zouden daarbij dus bescherming en steun van positieve bovennatuurlijke kracht(en) vereisen. Dit geldt mogelijk ook voor psychologisch onderzoek, daar psyche van mens en dier op een onnaspeurbare, 'holistische' manier lijkt te functioneren (in tegenstelling tot computers), en daarmee van mogelijk bovennatuurlijke aard is.

En nu een heel gewaagde Filosofische uitspraak, op de rand van Filosovisie:

Als er een God bestaat (en het een God is die liefde en almacht belichaamt, o.i.d.), dan hebben wij waarschijnlijk diens zegen en bescherming nodig tegen misleiding en ongewenste invloeden van allerlei aard. Wij kunnen dan 'hopelijk' oprecht en onschuldig ons met allerlei toverij inlaten, want zo'n God ziet het hart aan en beschermt 'hopelijk' de onschuldigen. Maar indien wij de overtuiging koesteren dat het die God niet behaagt dat wij die wegen bewandelen, dan kunnen wij maar beter op de zegen vertrouwen zonder die toegevoegde strategieën..(Ik behoor inderdaad tot deze categorie). Zo dient de situationele ethiek uit de bijbel begrepen te worden.. (zie vorige column 'Verboden').

Iemand die bovenstaande kan begrijpen, dient het daar mee eens zijn, of doet zijn geweten geweld aan..

Wat men gelooft is nog steeds een andere zaak.. Niet van Filosofie, maar van Filosovisie. En dat laatste is tevens een lot: de ervaring en helderheid die je gegeven is. Het wereldgeloof, universeel door de mensen omhelsd, lijkt geen maakbare zaak voor de mensheid, hoogstens een collectieve zegen.

De Babylonische spraakverwarring uit het oude testament lijkt een zinnebeeld voor bovenstaande verdeeldheid van overtuigingen. De Filosofie (redelijkheid) kan voorgaan deze verdeeldheid in kaart te brengen en een eensgezind gesprek over dit lot van de mensheid tot stand te helpen komen. Als er genoeg tijd en geduld voor is, met andere woorden.. (Filosovisie!): 'Als God het zegent, wil of toestaat'.

In het christelijk geloof leeft de belofte dat wij God kunnen vragen om een ervaring die ons bij dat geloof brengt (vergeving vragen, beroep doen op het nieuwe verbond 'van de liefde', enz. - vragen om 'Doop met Geest'! -), maar ook dan leveren wij ons over 'aan of in vertrouwen'. Vandaar dat dit doorgaans in wanhoop geschiedt, als alle andere vertrouwen is weggevallen...
pen pal voor verwondering en ontferming ( liefde is gunnen )

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

HeavenOnEarth

  HeavenOnEarth


 • >250 berichten
 • 430 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 06 april 2006 - 11:46

Penpal, ik heb je bijdragen nu een aantal keer gelezen. In alle eerlijkheid geloof ik niet dat je nu iets presenteert dat voor een bewijs of een valide redenering kan doorgaan. Je veronderstelt steeds het bestaan en daarop borduur je voort. Deze circelredeneringen bewijzen niets en maken niets aannemelijk. Het enige dat wel enigzins voldoet aan de rede is:

Het is niet onredelijk in 'bovennatuur' te geloven, gezien het grote aantal rapporten over bovennatuurlijke ervaringen, en zéker niet indien men zélf aan dergelijke ervaringen wordt blootgesteld.  

Datzelfde grote aantal rapporten van bovennatuurlijke ervaringen en fenomenen, en de grote verscheidenheid daarin, rechtvaardigt het overwegen van de mogelijkheid dat er 'misleiding van Gene Zijde' bestaat, zo er al een 'Gene Zijde' bestaat.


Kijk, met deze redenering beweer je tenminste iets. Op mijn beurt beweer ik dat je het niet bij het juiste eind hebt.
Want volgens mij is geen van dergelijke rapporten voldoende wetenschappelijk. Wetenschappelijk in de zin dat de beschreven verschijnselen alleen door de bovennatuurlijk actor veroorzaakt is en niet door een natuurlijk proces. Iemand die geesten, wonderen en andere bovennatuurlijke fenomenen aannemelijk wil maken moet achtereenvolgens 'bewijzen':

a dat het voorval inderdaad gebeurd is;
b er geen natuurlijke procesen bestaan die het voorval kunnen veroorzaken, het voorval verwijst inderdaad naar een anomalie in de natuurwetten;
c en dat het voorval veroorzaakt wordt door de bovennatuurlijke actor in kwestie.

Bij mij is geen onderzoek bekend die bovennatuurlijke fenomenen op deze manier 'bewijzen'. Als dat bij één van jullie wel bekend is hoor ik graag waar ik het kan vinden.
Op verschillende plekken ter wereld liggen trouwens hoge geldbedragen klaar voor degene die dergelijk bewijs kan leveren.

Imo geldt voor alle argumentaties die betrekking hebben op de ervaring van een subject, dat de 'bewijslast' voor het bovennatuurlijke bij degene ligt die dit beweert. Men moet aannemelijk maken dat deze ervaring alleen veroorzaakt kan worden door iets bovennatuurlijks. En vervolgens dat bv Allah dit veroorzaakt heeft en niet een trancedente Donald Duck of Pinkeltje.

Tot slot: imo draai je de volgorde van de wetenschapsontwikkeling om wanneer je beweert dat alleen het instrumentalisme de wetenschap zeggingskracht geeft. Volgens mij moet je namelijk eerst kunnen verklaren en beschrijven hoe iets werkt voordat je deze kennis kan gebruiken om iets te beheersen. Met andere woorden: eerst ontdekt, beschrijft en doet men voorspellingen over bv atomen, pas daarna wekt men energie daaruit op.
Eén van de zaken die de wetenschap wel zeggingskracht geeft is haar methode. In de Popperiaanse zin van het woord is het vooral de methode wat de mens in staat stelt om tot kennis te komen. Deze methode is superieur aan de zelfvalidatie van religie.

#3

penpal

  penpal


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 00:58

HeavenOnEarth schreef:

Penpal, ik heb je bijdragen nu een aantal keer gelezen. In alle eerlijkheid geloof ik niet dat je nu iets presenteert dat voor een bewijs of een valide redenering kan doorgaan. Je veronderstelt steeds het bestaan en daarop borduur je voort. Deze circelredeneringen bewijzen niets en maken niets aannemelijk. Het enige dat wel enigzins voldoet aan de rede is:


Quote:  
Het is niet onredelijk in 'bovennatuur' te geloven, gezien het grote aantal rapporten over bovennatuurlijke ervaringen, en zéker niet indien men zélf aan dergelijke ervaringen wordt blootgesteld.  

Datzelfde grote aantal rapporten van bovennatuurlijke ervaringen en fenomenen, en de grote verscheidenheid daarin, rechtvaardigt het overwegen van de mogelijkheid dat er 'misleiding van Gene Zijde' bestaat, zo er al een 'Gene Zijde' bestaat.  Beste Heavy

Ik presenteerde tevens een redenering, waarom er geen wetenschappelijke bewijzen zijn.
(namelijk: bewijs is altijd gebaseerd op de onbewijsbare vooronderstelling dat de werkelijkheid trouw moet zijn aan het laboratorium)
De popperiaanse methode is ontstaan op grond van deze zelfde redenering evenals uiteindelijk het instrumentalisme....:

Zelfs als God in ons midden zou wandelen, voor iedereen eenzelfde empirische realiteit, dan nog was er geen wetenschappelijk Godsbewijs mogelijk, omdat de wetenschap immers niets kan bewijzen.

Dus iedere intersubjective kennis of waarheid (en Objectieve kennis/waarheid bestaat niet, of heeft de mens filosofisch en/of wetenschappelijk niet in pacht) kan nooit gelden als bewijs. En alleen daarom kunnen gebedservaringen en verhoringen en allerhande bovennatuurlijke fenomenen nooit bewezen worden: Omdat niets bewezen kan worden.
In de rechtszaal ontkomen wij niet aan een bewijsvoering, een juridisch bewijs: voldoende aannemelijk gemaakt. Biologisch luisteren wij naar dat bewijs. De vraag naar wetenschappelijk bewijs is een dooddoener, die we alleen bij onwelgevallige waarheden in de strijd gooien.

De methode maakt hoogstens 'voldoende aannemelijk', maar zelfs dat is niet wetenschappelijk, louter biologisch/existentieel. Wetenschappelijk is louter te zeggen dat de methode succesvol is. Aannemelijkheid is daarentegen een zaak van mens, geloof, filosofie, rechtszaal, maar niet van wetenschap. Dit te stellen is wetenschappelijk, of in ieder geval wetenschaps-filosofisch correct.

Wellicht kunnen wij geen methodisch voordeel halen uit het bovennatuurlijke, of wij deze nu erkennen of niet, wegens de menigvuldige tegenstrijdige manifestaties, maar we kunnen altijd de kans van Pascal berekenen: Als God niet bestaat, en de rest van het bovennatuurlijke ook niet, kunnen wij rustig een beroep op Hem doen, om ons middels geestelijke ervaring te sterken, en te beschermen tegen ongewenschte invloeden van Gene Zijde, middels het vragen om vergeving zonder moeilijk te doen over wat er dan zoal te vergeven valt/zou zijn. (Als God wel bestaat, ook.....)

Daarbij hoeven we de prietpraat waarvan wordt beweerd dat ze in de bijbel staat natuurlijk niet te geloven. De geest opent de tekst voorzover daar behoefte aan bestaat. De traditie loopt met molentjes.

Ik vond het heel prettig je op deze wijze van repliek te mogen (be?)dienen, en verheug mij op een genoegzame voortzetting van onze zoektocht naar de waarheid, filosofisch en/of existentieel. (maar nooit wetenschappelijk...).
pen pal voor verwondering en ontferming ( liefde is gunnen )

#4

Sjorssnors

  Sjorssnors


 • >250 berichten
 • 768 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 08:14

Vanwege de 'draai' die je er enigszins aan geeft moet ik het volgende opmerken, dat 'transculturele overeenkomsten als ook religies'', gezamenlijk gedachtegoeden zijn. In dit geval zou ik dat zien als het 'gemeenschappelijk weten', oftewel 'wetenschap'. Inderdaad is de wetenschap van een God óók een gezamenlijke wetenschap. De wetenschappers tezamen geven dat aan, en een discussie zal al snel op niets uitlopen. Voor grote groepen mensen is het een wetenschap, en andere grote groepen mensen hanteren een andere wetenschap.

Het lijkt mij misschien eens interessant om 'open kaart te spelen', en eens 'alles' uitgewekt en samengevat 'terzijde te leggen', en het proberen als 'derde aanschouwer' het gezamenlijk te aanschouwen. De aanwijzingen in kaart brengen, en er 'één open boek' van maken voor 'iedereen'.

#5

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16595 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 07 april 2006 - 08:21

Mijn eerste vraag in dit soort gevallen is: Gebruik je wel eens een GPS-navigatiesysteem? Luister je wel eens naar de radio? Kijk je wel eens TV? Gebruik je wel eens een magnetron?
Dit is geen laboratoriumwetenschap, maar wetenschap die werkt in de praktijk. We dachten dat radiogolven bestaan. Ze bestaan ook, en we gebruiken het dagelijks. Het wetenschappelijke bewijs wordt geleverd door miljarden mensen per dag.

Dat is echte wetenschap. Bedacht in het laboratorium, ja. Maar dagelijks in de praktijk gebruikt door miljoenen cq miljarden mensen.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#6

penpal

  penpal


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 10:12

Dat is echte wetenschap. Bedacht in het laboratorium, ja. Maar dagelijks in de praktijk gebruikt door miljoenen cq miljarden mensen.
[/quote]

inderdaad, jij stelt net als ik:

de praktijk moet zich houden aan het laboratorium.

Dat is de onbewijsbare vooronderstelling/overtuiging die aan ieder wetenschappelijk bewijs ten grondslag ligt.

(en dat is niet de enige onbewijsbare vooronderstelling. Buiten het terrein en de competentie van de wetenschap. Zij kan er niet zonder, en zij kan er niets over zeggen.
De filosofie heeft als voornaamste taak onopgemerkte vooronderstellingen -vanzelfsprekendheden op te sporen. Sommigen blijken onzin en dienen ontkracht. Van anderen dient beseft te worden dat ze onbewezen en noodzakelijk voorondersteld zijn)

de praktijk moet zich gedragen zoals in het laboratorium.

Maar wordt onze waarheidsperceptie ook gevormd door dat laboratorium? (:roll:

De zon is heel ver weg niet waar. Toch kom ik jou over een half jaar tegen hier twee maal zover vandaan als de zon (en in dezelfde richting als de zon, hier tweemaal zo ver vandaan). Ook al leer je dat op de lagere school, je blijft toch doorgaans in de praktijk van de platte aarde met een zon die opkomt en ondergaat. Tranen van ontroering en tijdelijk besef als de maan voor de zon schuift. Maar de aarde vliegt met een vaart van tien maal zijn doorsnee per uur door de ruimte. Per etmaal leggen we een afstand af van 240 maal de aarddoorsnee, met 100 MACH, honderd maal de geluidsnelheid, 120.000 km/uur !
Toon mij de mensch die beseft zo'n snelheidsduivel te zijn... Rustig onderuit in zijn leunstoel.
(en die praktijk komt niet eens in het laboratorium -al is er een slinger van Foucault die de aard-rotatie aantoont- !)

Als Einstein met de snelheid van het licht vliegt , gaat zijn Massa naar nul en staat de Tijd stil. Als hij nog harder gaat, wordt Einstein anti-materie en gaat de Tijd achteruit! Laat ons dit beseffen (maar niet heus, lukt niemand, toch?)
(dan) Is die leegte die wij materie noemen misschien gewoon in de toekomst geschapen , waar de ontknoping al heeft plaatsgevonden, en wordt er steeds meer verleden bijgeflanst...

Dat is nog eens een praktijk zonder laboratorium !

(Heel het heelal laboratorium, maar niet van ons!)


Aan mijn waarde opponenten de schone taak te bewijzen dat dit niet zo is...

Een schone taak. Want van een onmogelijk karwei krijgt men geen vuile handen ?
pen pal voor verwondering en ontferming ( liefde is gunnen )

#7

Sjorssnors

  Sjorssnors


 • >250 berichten
 • 768 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 10:39

Er wordt geteld ;

* Wetenschap zonder religieus perspectief

* Wetenschap zonder religieus perspectief

Om een aanzet te geven tot een onbevooroordeeld beeld, lijkt het me om te beginnen verstandig kort samen te vatten waar we het over hebben. Een nadere specificatie kan het dan onderbouwen. Het is belangrijk om de 'rode draad' te ontdekken, lijkt me, wat van 'grote lijnen uit' gaat.

#8

penpal

  penpal


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 10:39

trouwens, dat die kleine maan precies dezelfde omvang heeft als die grote zon, alt(h)ans gezien vanaf de aarde , zodat er een verduistering met corona mogelijk is, dat is zeker gewoon een toevalligheid ? Ha, Ha.

De maan draait om haar as in dezelfde tijd dat ze om de aarde draait, daarom zien wij altijd hetzelfde mannetje in de maan....

Kijk, dat is nou Geen Toeval. Want de maan is gewoon vloeibaar uit de aarde geboren en gestold binnen haar zwaartekracht. Ze Kan dus niet draaien, ze draait niet om haar as. Ze is gewoon gefixeerd op de gemeenschappelijke draaias met de aarde door een excentrisch zwaartepunt ! Wilt u dit in de schoolboekjes opnemen ?
pen pal voor verwondering en ontferming ( liefde is gunnen )

#9

Sjorssnors

  Sjorssnors


 • >250 berichten
 • 768 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 10:41

....( zonder / met ) ...edit ?

#10

collegavanerik

  collegavanerik


 • >250 berichten
 • 675 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 11:03

penpal denkt vrij. Als filosoof houdt hij zich aan de filosofische feiten. Hij gelooft ook. Daarom houdt hij iets over als hij de menselijke natuur ontmaskert:  
liefde en verwondering en redelijkheid  
en een ervaring van gene zijde


Penpal denkt niet vrij, hij denkt dat hij vrij denkt maar hij zit met oogkleppen op om zijn vooroordelen te bevestigen, en met een beetje geOH denkt hij anderen te overtuigen dat hij vrijdenkt.

#11

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 11:44

penpal denkt vrij. Als filosoof houdt hij zich aan de filosofische feiten. Hij gelooft ook. Daarom houdt hij iets over als hij de menselijke natuur ontmaskert:  
liefde en verwondering en redelijkheid  
en een ervaring van gene zijde


Penpal denkt niet vrij, hij denkt dat hij vrij denkt maar hij zit met oogkleppen op om zijn vooroordelen te bevestigen, en met een beetje geOH denkt hij anderen te overtuigen dat hij vrijdenkt.


Tja wat is vrijdenken dan?
Ieder probeert zijn/haar waarheid te vinden, maar hoe kun je oordelen over iemands gelijk/ongelijk? Redelijk onmogelijk denk ik zo.. Jij probeert namelijk nu ons er van te overtuigen dat Penpal geen vrijdenker is. Misschien bevestig je zo zijn stelling wel :roll:

Verder interessant te lezen wat jij denkt penpal! Ikzelf heb altijd al wel mijn twijfels gehad bij wetenschap, maar zoals al vaker vernoemd in dit topic is het slechts een algemeen geaccepteerde manier om naar de wereld te kijken. Het is m.i. niet zo zeer een foute kijk, echter een bepaalde kijk op de werkelijkheid. En er is volgens mij meer dan alleen wetenschap..

Maar goed, ik biljf dit topic volgen. Interessant! :P
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#12

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 07 april 2006 - 11:50

Tja wat is vrijdenken dan?

Nog maar 1 week tot de paasvakantie!
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#13

penpal

  penpal


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 12:00

Vanwege de 'draai' die je er enigszins aan geeft moet ik het volgende opmerken, dat 'transculturele overeenkomsten als ook religies'', gezamenlijk gedachtegoeden zijn. In dit geval zou ik dat zien als het 'gemeenschappelijk weten', oftewel 'wetenschap'. Inderdaad is de wetenschap van een God óók een gezamenlijke wetenschap. De wetenschappers tezamen geven dat aan, en een discussie zal al snel op niets uitlopen. Voor grote groepen mensen is het een wetenschap, en andere grote groepen mensen hanteren een andere wetenschap.


Inderdaad hebben de mensen veel gemeenschappelijk, ook filosofisch besef over wat zeker is en wat niet.
Ik probeer juist tot een schets en besef van de menselijke situatie te komen, (ten opzichte van zekerheid, en bewijs, wetenschap en overtuiging) waar iedereen het eigenlijk wel over eens moet zijn. Wat we echt filosofisch gemeenschappelijk hebben.
Wie meedoet door debat is welkom!


Het lijkt mij misschien eens interessant om 'open kaart te spelen', en eens 'alles' uitgewekt en samengevat 'terzijde te leggen', en het proberen als 'derde aanschouwer' het gezamenlijk te aanschouwen. De aanwijzingen in kaart brengen, en er 'één open boek' van maken voor 'iedereen'.


Als we alle bovennatuurlijke wegwijzers gaan integreren bouwen we opnieuw een Toren van Babel. Kan misschien lukken. Maar alleen als het ons Gegeven is natuurlijk... als het voor ons is Weggelegd.
En dat terwijl iedereen permanent een brug geboden is, door af te zien van wetenschappelijk bewijs, af te zien van de waarom-vraag, en gewoon biologisch bewijs uit de rechtszaal te omhelzen, zoals we altijd veroordeeld zijn te doen.

Maar dat moet ieder in z'n eentje doen. Best wel eng. Bovendien staan tig tradities klaar om een schuchtere beginneling kort en klein te intimideren met leer die niet eens uit hun boekjes komt.
pen pal voor verwondering en ontferming ( liefde is gunnen )

#14

penpal

  penpal


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 april 2006 - 12:04

biologisch bewijs omvat natuurlijk ook rechtstreekse ervaringen van Geest in gebed of daarbuiten.
Moeilijk te negeren, alleen maar omdat anderen vinden dat er adequaat over geredeneerd moet worden (doe ik overigens) (toch...?)
pen pal voor verwondering en ontferming ( liefde is gunnen )

#15

Windsurfer

  Windsurfer


 • >1k berichten
 • 1293 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 april 2006 - 12:16

@penpal:
jouw manier van denken is ook onder invloed van de wetenschap, in die zin dat je claimt te weten dat die wetenschap niets kan bewijzen. de vraag die zich aandient is dan hoe jij dat denkt te weten. daar zul je wel een bepaald gedachtengoed over hebben.
dus in die zin ben je gevangen in wat je juist wil verwerpen.

je stelling is paradoxaal!

groeten,
keeping an open mind is a virtue, but not so open that your brains fall out.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures