Springen naar inhoud

Theorie over redding (Deel 2)


 • Log in om te kunnen reageren

Poll: Is mijn theorie ethisch verantwoord? (3 gebruiker(s) hebben cast gestemd)

 1. ja (2 stemmen [66.67%])

  Percentage van stemmen: 66.67%

 2. nee (1 stemmen [33.33%])

  Percentage van stemmen: 33.33%

Stem Gasten kunnen niet stemmen

#1

Eddy the Eagle

  Eddy the Eagle


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 12 april 2006 - 15:00

Beste lezer die mij al kent of niet
Ik heb van Miels (beheerder) toestemming gekregen om weer te posten en ik beloof me aan de regels te houden en eenieder in zijn mening te respecteren ten aller tijde en niet meer uit te vallen of boos te worden. Ik ben zeer benieuwd wat jullie van mijn meest controversiele doch zeer bijbelse theorie over redding vinden.

Redding

Inleiding
Al mijn voorgaande posts hierover zijn op slot gezet dus open ik hier een nieuw topic omdat ethiek en theologie de zwaartepunten zijn van mijn theorie. Voor mij is deze theorie de verwoording van een God die een gerechtig God is en volmaakt lief heeft.

Ik introduceer reincarnatie. Dit is bijbels te onderbouwen als we kijken naar de vruchten van het Boehisme die vredelievend zijn en nooit gepaard gaan met geweld. Ook niet onder onderdrukking. De onderbouwing gaat dieper als we aartsengel michael als de ziel van Jezus hebbende zien zien en concluderen dat de boekrol in Dan 12 de boekrol is die door het lam gopend wordt en een veelomvattend weten zal bevatten [Dan 12:4]. Daar komt bij dat de bijbel leert ons dat eens alle knieën zullen buigen voor Christus en dat alle tongen Hem zullen belijden als Heer [Jes 45:23-24, Jes 49:18, Rom 14:11, Fil 2:10-11]. Belijden van Jezus als Heer kan alleen door de heilige geest [1 Kor 12:3] dus bijbels gezien zijn uiteindelijk allen wedergeboren.

De bijbel leert ons dat dingen verborgen zijn alleen dat we het toendertijd nog niet aankonden [Joh 16:10-14]. Het is de HEER ten ere om dingen verborgen te houden [***] en eens zal al hetgeen verborgen is onthuld worden [Luc 12:2]. Het zal een veelomvattend weten zijn [Dan 12:4]. Tevens zijn zo alle gelijkenissen van het hemelse koninkrijk te verklaren

Jezus is en blijft de weg de waarheid en het leven en de bijbel is Gods woord van kaft tot kaft.

Bijbelse uitgangspunten
Als we het schrift lezen moeten we concluderen dat wie niet gelooft in de mensenzoon veroordeelt zal worden. Er staat niet ter dood veroordeelt maar het impliceert een oordeel over het leven van een mens en zoals later zal blijken volgt dit ook uit openbaringen [mar 16:16, Joh 3:18-21, Joh 12:46-48] waarin staat dat eenieder geoordeeld wordt naar zijn werken. Tevens lezen we in 1 Pet 4: 5-6 dat het evangelie ook aan de doden is verkondigd en ook wordt er gesproken over recht spreken over iedereen. In Mathëus 25:41 lezen we dat het vuur eigenlijk alleen maar bestemd is voor de Duivel en zijn engelen. In Mathëus 10:28 lezen we dat de ENE bij machte is om ons geheel en al te doen vergaan met lichaam en ziel. Daar komt bij Lucas 16:19-31 waarin lijden als gevolg van een zondig leven naar voren komt. Plus het verhaal van de man die bij de koning om kwijtschelding van zijn schulden kwam vragen maar die uiteindelijk niet kreeg omdat hij anderen hun schuld niet vergaf. Hij werd gestraft totdat hij boete daarvoor had gedaan. Petrus stelt ook in 1 Pet 4:17-18 zich de vraag wat er met mensen gebeurd die niet gehoorzamen aan het evangelie. Hij stelt niet dat ze reddeloos verloren zijn en dat allen geoordeeld worden te beginnen met de gelovigen. Mat 12:31 spreek over vergeving van zonden in deze wereld en in de komende wereld. Kennelijk worden ook in de komende wereld zonden vergeven die hier op aarde niet vergeven worden. In heel de bijbel wordt niet gesproken over reïncarnatie. Niet in positieve dan wel negatieve zin. Dit laat ruimte om het te betrekken in mijn theorie mits ik geen millimeter van de bijbel afwijk. Echt ik zou willen dat alle mensen gered zouden kunnen worden maar als dat zo zou zijn zou Christus niet nodig zijn denk ik. Ik denk dat we in het occultisme voldoende aanwijzingen hebben voor het bestaan van een geestenwereld op aarde bestaande uit geesten die mensen negatief beïnvloeden en ze som zelfs tot waanzin drijven of grote angst aanjagen. Het kwade mag kennelijk in geestelijke vorm voort blijven bestaan. De bijbel leert ons dat eens alle knieën zullen buigen voor Christus en dat alle tongen Hem zullen belijden als Heer [Jes 45:23-24, Jes 49:18, Rom 14:11, Fil 2:10-11]. Belijden van Jezus als Heer kan alleen door de heilige geest [1 Kor 12:3] dus bijbels gezien zijn uiteindelijk allen wedergeboren.

Er is meer
De bijbel leert ons dat dingen verborgen zijn alleen da we het toendertijd nog niet aankonden [Joh 16:10-14]. Het is de HEER ten ere om dingen verborgen te houden [***] en eens zal al hetgeen verborgen is onthuld worden [Luc 12:2]. Het zal een veelomvattend weten zijn [Dan 12:4]


Gelijkenissen van het koninkrijk van De ENE verklaard

Mat 13:24
13:24 Een andere gelijkenis
houdt hij hun voor; hij zegt:
te vergelijken is
het koninkrijk der hemelen
met een mens die
goed zaad zaait in zijn akker;
13:25 maar terwijl de mensen slapen
komt zijn vijand;
als hij raaigras heeft gezaaid,
midden tussen de tarwe,
gaat hij weg;
13:26 wanneer het gewas uitspruit
en vrucht zet,
dan
verschijnt ook het raaigras;
13:27 de dienaars van de huismeester
komen bij hem en zeggen:
heer, hebt u niet goed zaad
in uw akker gezaaid;
waarvandaan heeft hij dan raaigras?-
13:28 zijn verklaring aan hen is:
een vijandig mens heeft dat gedaan!-
de dienaars zeggen tot hem:
wilt u dan dat we weggaan
en het bijeenlezen?-
maar hij verklaart: nee,
13:29 anders zult ge bij het bijeenlezen
van het raaigras tegelijk daarmee
de tarwe uitrukken;
13:30 laat allebei samen groeien
tot aan de oogst;
op het moment van de oogst
zal ik tot wie oogsten zeggen:
leest eerst het raaigras bijeen
en bindt het in bundels
om het te verbranden,
maar brengt de tarwe samen
in mijn schuur!

Gelijkenis Verklaard met Mat 13:37-43:
13:37 Ten antwoord zegt hij:
die het góede zaad zaait
is de mensenzoon;
13:38 de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zijn
de kinderen van het koninkrijk;
het raaigras, dat zijn
de kinderen van de boze;
13:39 de vijand die dat zaait,
dat is de Duivel;
de oogst is
de voleinding van deze wereldtijd,
en die oogsten, dat zijn engelen;
13:40 zoals dan het raaigras
bijeengelezen
en in vuur verbrand wordt,
zó zal het zijn
in de voleinding van deze wereldtijd:
13:41 de mensenzoon
zal zijn engelen uitzenden
en uit zijn koninkrijk zullen zij
bijeenlezen alle stenen des aanstoots
en de bedrijvers van wetteloosheid,
13:42 en zij zullen hen
in de vuuroven werpen;
daar zal het geween zijn
en het knarsen van de tanden;
13:43 dan
'zullen de rechtvaardigen stralen'
(Dan. 12,3) als de zon,
in het koninkrijk van hun vader;
wie oren heeft moet horen!


Mat 13:31
13:31 Een andere gelijkenis
houdt hij hun voor; hij zegt:
het koninkrijk der hemelen
lijkt op een mosterdkorrel,
die een mens meeneemt
en heeft gezaaid in zijn akker;

13:32 dat is wel het kleinste
van alle zaden,
maar wanneer het opgroeit
is het de grootste van de planten
en wordt een boom,
zodat de vogels van de hemel komen
en nestelen in zijn takken!

13:33 Een andere gelijkenis
spreekt hij tot hen uit:
het koninkrijk der hemelen
lijkt op een zuurdesem,
die een vrouw neemt
en verbergt in drie maten meel,
totdat het geheel gezuurd is!

Er zijn drie maten meel waarover het Gist is verdeeld:
• Christendom met als gist Jezus is de Weg de waarheid en het Leven en de Bijbel is Gods woord van kaft tot kaft
• Boeddhisme met als gist er is reïncarnatie
• De grote vredevorst moet nog komen. Jezus kwam om het zwaard te brengen [*****]


Mat 13:44-46
13:44 Het koninkrijk der hemelen
lijkt op een schat
verborgen in de akker;
een mens vindt die
en verbergt hem;
van blijdschap over hem gaat hij heen,
verkoopt al wat hij heeft
en koopt die akker!
13:45 Wéér waar het koninkrijk der hemelen
op lijkt: een koopman
op zoek naar mooie parels;
13:46 als hij één heel kostbare parel vindt,
gaat hij heen,
heeft alles verkocht wat hij had
en koopt hem!

Dit is een andere manier om te verwoorden: Math 10:39; “Wie aan zijn leven vasthoudt zal het verliezen maar wie zijn leven geeft om mijnentwil zal het vinden.”

Mat 10:47-50
13:47 Wéér waar het koninkrijk der hemelen
op lijkt: een sleepnet,
in de zee geworpen, en dat
van elke soort bijeenbrengt;
13:48 wanneer het vol is halen ze het
omhoog, de oever op; ze gaan zitten
en lezen de goede bijeen in vaten
maar de rotte werpen ze weg;
13:49 zó zal het zijn in de voleinding
van deze wereldtijd: de engelen
zullen uittrekken
en de bozen afzonderen
uit het midden der rechtvaardigen,
13:50 en zullen hen werpen
in de vuuroven; daar zal
het geween zijn
en het knarsen van de tanden!-

Het boze en het rotte zijn alle geesten in de geestenwereld op aarde van zielen die niet tot geloof zijn gekomen en terug naar de aarde zijn gestuurd en de geest blijft ronddolen tot de dag des oordeels. Brengende dood en verderf in veel gevallen.

Mat 20:1-16
20:1 Want het koninkrijk der hemelen
lijkt op een mens,- huismeester,
die als het licht wordt gelijk naar buiten komt
om werkers te huren voor zijn wijngaard.
20:2 Hij wordt het met de werkers eens
over een dinar voor de dag
en zendt ze uit, zijn wijngaard in.
20:3 Als hij omstreeks het derde uur
naar buiten komt
ziet hij anderen, zonder werk,
staan op de markt.
20:4 Tot hén zegt hij:
gaat ook gij de wijngaard in,
en wat rechtvaardig is
zal ik u geven!
20:5 En zij gaan heen.
Als hij weer naar buiten komt
omstreeks het zesde en het negende uur
doet hij evenzo.
20:6 Als hij omstreeks het elfde uur
naar buiten komt
vindt hij daar nog anderen staan
en hij zegt tot hen:
wat staat ge hier de hele dag
zonder werk?!
20:7 Zij zeggen tot hem:
omdat niemand ons gehuurd heeft!
Hij zegt tot hen:
gaat ook gij de wijngaard in!
20:8 Als het donker is geworden
zegt de heer van de wijngaard
tot zijn voorman:
roep de werkers en betaal de huurprijs,
te beginnen bij de laatsten tot aan de eersten!

20:9 Als zij van omstreeks het elfde uur
aankomen
nemen zij elk een dinar in ontvangst;
20:10 als de eersten aankomen
houden zij het erop dat zij méér
mogen aannemen,
maar ook zij nemen elk de dinar
in ontvangst.
20:11 Toen ze die moesten aannemen
ontstond er bij hen
gemor tegen de huismeester.
20:12 Ze zeiden:
deze laatsten hebben maar één uur gewerkt
en u hebt hen gelijk gemaakt aan ons
die de last van de dag en de hitte
hebben gedragen!
20:13 Maar hij zegt ten antwoord tot één van hen:
makker, ik doe je geen onrecht:
ben je het niet over een dinar
met mij eens geworden?-
20:14 steek bij je wat je toekomt
en ga heen:
het is mijn wil om aan deze laatste
net zo veel te geven als aan jou;
20:15 of staat het mij niet vrij om
met het mijne te doen wat ik wil?-
of is jouw oog boos omdat ik goed ben?-
20:16 zo zullen de laatsten eersten zijn
en de eersten laatsten!

Christus redt en het is door de Genade Gods dat wij mogen leven en niet door onze werken.

Mat 22:2-14
22:2 te vergelijken is het koninkrijk der hemelen
met een mens, een koning,
die de bruiloftsdagen aanricht
voor zijn zoon;
22:3 hij zendt zijn dienaars uit
om de genodigden uit te nodigen
voor de bruiloft,-
en ze hebben niet willen komen!
22:4 Weer zendt hij de dienaars uit,
andere,
zeggend: zegt tot de genodigden:
zie, mijn middagmaal heb ik bereid,
mijn stieren en het mestvee zijn geslacht,-
alles is gereed!-
komt tot de bruiloft!
22:5 Maar zij vinden het niet belangrijk
en gaan weg,
de een naar de eigen akker
de ander naar zijn handel;
22:6 de overigen grijpen zijn dienaars,
mishandelen hen en doden hen.
22:7 De koning ontsteekt in toorn;
hij stuurt zijn troepen,
laat die moordenaars ombrengen
en hun stad steekt hij in brand.
22:8 Dan zegt hij tot zijn dienaars:
het bruiloftsmaal is gereed
maar de genodigden zijn het niet waard;
22:9 trekt dan uit
over de kruispunten van de wegen,
en zovelen ge maar vindt:
nodigt ze voor de bruiloft!
22:10 Als die dienaars de stad uitkomen,
de wegen op,
brengen ze bijeen
állen die ze vinden,
bozen zowel als goeden;
zo wordt de trouwzaal vol met aanliggers!
22:11 Als de koning binnenkomt
om wie aanliggen te aanschouwen,
ziet hij daar een mens
die niet gekleed is in een bruiloftskleed,
22:12 en hij zegt tot hem:
makker, hoe kom je zó binnen,-
zónder bruiloftskleed?
Hij moet er het zwijgen toe doen.
22:13 Dan zegt de koning tot de bedienden:
bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem uit, de buitenste duisternis in!-
daar zal het geween zijn en
het knarsen van de tanden!
22:14 Want met velen zijn de genodigden,
met weinigen de uitgelezenen!

Het is wederom niet om onze werken dat we zijn uitgelezen mar Christus als kledingstuk aantrekken is waar het op aan komt [Gal 3:27, Ef 4:24]. Deze kleding zorgt ervoor dat De ENE de Christus in ons ziet en onze zonden worden uitgewist welke alleen kan door Jezus Christus en niet door werken. De plaats waar tandengeknars en geween is dat is de aarde of Hades of graf waaruit opstanding mogelijk is.Mat 25:1-13
25:1 Dan zal het koninkrijk der hemelen
te vergelijken zijn met
tien maagdelijke meisjes
die hun olielampjes meenemen
en eropuit trekken,
de bruidegom tegemoet;
25:2 vijf van hen zijn dwaas
en vijf verstandig;
25:3 want als de dwaze meisjes
de lampen meenemen
nemen ze géén extra olie met zich mee;
25:4 de verstandige meisjes
hebben bij haar lampen
olie in de flesjes meegenomen;
25:5 als de bruidegom uitblijft
worden ze allemaal sluimerig
en slapen in;
25:6 midden in de nacht
klinkt er een kreet:
ziedaar de bruidegom,-
trekt uit, hem tegemoet!
25:7 Dan ontwaken al die maagden
en brengen haar lampjes in orde;
25:8 de dwaze meisjes zeggen tot de verstandige:
geven jullie ons van jullie olie,
want onze lampen doven uit!
25:9 Maar die verstandig zijn geweest
antwoorden en zeggen:
nee, dan is er voor ons én jullie
niet genoeg!-
ga liever naar de verkopers
en koop in voor jezelf!
25:10 Als zij weggaan om te kopen
komt de bruidegom aan
en die gereed staan
gaan met hem naar binnen
tot de bruiloft;
de poortdeur wordt gesloten.
25:11 Làter komen ook de overige meisjes aan
en zeggen:
heer en meester!, doe voor ons open!
25:12 Maar zijn antwoord is dat hij zegt:
het is zeker, zeg ik jullie:
ik weet niet wie jullie zijn!
25:13 Blijft dus wakker,
want ge weet dag noch uur!

Bid om de Heilige Geest te ontvangen en blijf ermee vervult opdat je olie hebt als de bruidegom komt.
Definitie van leven en dood
De bijbel spreekt over geboren worden uit de geest. Je ontvangt de Heilige Geest en dat maakt je geest levend voor God. Het gedoopt zijn in de Heilige Geest (wedergeboorte; zie doop) maakt ons levend voor God.

Theorie
Dit alles in overweging nemende kom ik tot de volgende theorie. In dit leven kunnen we kiezen om Jezus als onze redder aan te nemen tot vergeving van onze zonden en te laten dopen met alle gevolgen van dien. Als we dat doen en we volharden tot het einde worden we gered daar mogen we zeker van zijn [mar 16:16, 1 Kor 1:8]. Doen we dit niet (niet geloven in Christus als redder) dan komen we voor De ENE te staan als rechter met Jezus als advocaat en de Duivel als aanklager. Op dat moment staan heeft Hij een waslijst met zonden op grond waarvan Hij en oordeel gaat vellen over ons. Hierbij moet ik opmerken dat het schrift ook zegt dat liefde vele zonden bedekt [1 Petrus 4:8]. Merk op dat het tal van zonden is en niet alle. Ik denk dat hiermee gedoeld wordt op het niet geloven in Gods enige zoon en zonde tegen de Heilige Geest [Mar 3:29]. Dit wordt duidelijk door te kijken naar het OT en het NT. In Spr 10:12 staat dat liefde alle zonden bedekt en in het NT tal van zonden. We zullen nu moeten kijken naar het verschil tussen het OT en het NT en dat is Christus en de uitstorting van de Heilige Geest wat weer het voorgaande onderstreept. Kennelijk kan de zonde van het niet geloven is Christus als je persoonlijke redder in dit leven op een of andere manier vergeven worden maar ik kan bijbels gezien hier geen uitspraken over doen. Zelf het lijden dragen is geen optie. Ik geloof dat Jezus tussen zijn dood en opstanding drie dagen heeft geleden in de poel des verderfs waar Hij niet kan vergaan omdat Hij onsterfelijk is maar een mens daarintegen niet en bijbels gezien klopt dit ook daar de bijbel waarschuwt voor Hij die een mens met lichaam en ziel kan doen vergaan. Het is ook logisch dat een schepper zijn schepping tot stof kan doen wederkeren. Dit in overweging nemende zal De ENE een rechtvaardig oordeel vellen over ons. Dan zijn er maar 2 mogelijkheden:
• we hebben Jezus in dit leven als redder aangenomen en we gaan naar het paradijs en op de dag des oordeels naar de hemel
• we hebben Jezus niet aangenomen en Ziel en Geest worden gescheiden en de ziel gaat terug naar aarde en de geest blijft in de geestenwereld op aarde tot de dag des oordeels en wordt in de poel des verderfs gegooid omdat ze niet in het boek des levens staan [Op 20:11-15] en is het over en uit [Op 21:8].

Uitwerking en theologische en ethische onderbouwing en overwegingen
Gods geest wacht tot in de eeuwigheid voor mensen tot alle zielen bij Hem zijn Dit strookt met God als vader zijnde en wij als zijn kinderen. Een vader heeft het recht zijn kinderen te corrigeren dus dat laat weer ruimte voor censurering of verblinden en de mogelijkheid tot straffen. Zolang we op aarde zijn we kinderen van God. Als we naar het aardse kijken qua verhouding tussen Vader en kind zien we dat totdat een kind volwassen is de verantwoordelijkheid voor het kwaad wat het kind doet bij de ouders ligt. De poel des verderfs is alleen bedoeld voor de geesten in de geestenwereld op aarde die Jezus niet als redder hebben aangenomen.

Is er eeuwig lijden?
De volgende teksten impliceren dan ook dat er geen eeuwig lijden is [mat 13:29-30, Joh 8:24, Op 20:14]. Dan is er ook nog Mat 10:28 welke suggereert dat De ENE mensen geheel kan laten vergaan (geen eeuwig lijden) maar niet dat hij dit zal doen. Het oogt als een bedreiging. Als een opgeheven hand van de Vader die teruggetrokken wordt als er berouw is. Ik denk zelf dat er niet zoiets is als eeuwig lijden omdat ik het vanuit Gods oogpunt onethisch zou vinden om mensen zinloos en eeuwig te laten lijden. Dit al helemaal omdat de mens er niet voor heeft gekozen om geschapen te worden. Had de mens de keus gehad dan was hij niet geboren. Het is bovendien sadistisch en zo’n God wil ik niet volgen. Zelfs niet voor de Duivel en zijn engelen. De ENE is geen haatdragende God. Ik moet wel toegeven dat er wel bijbelteksten zijn die wel eeuwig lijden impliceren [mat 25:41-46, Op 20:10]. Jud 1:7 spreekt over een eeuwig vuur maar niet direct eeuwig lijden. Het vuur mag eeuwig zijn maar het lijden hoeft dat niet te zijn. Daarbij moet ik de kanttekening maken dat mat 25:41-42 en Op 20:10 weer impliceren dat het vuur alleen is voor de Duivel, zijn engelen en de valse profeet. De bijbel is niet eenduidig op het eerste oog. Echter puur ethisch gezien en kijkend naar wat mijn geweten mij ingeeft zeg ik en niet de Heer dat er geen eeuwig lijden is voor niemand. Als we de teksten nauwkeuriger gaan bekijken moeten we beginnen met te bedenken voor wie de bijbel is geschreven. De bijbel is voor mensen. De eeuwigheid zoals beschreven is een eeuwigheid voor mensen. De ENE heeft voor de mens de dimensie tijd geschapen en die eindigt op de dag des oordeels en dan is tijd niet meer relevant. Een mogelijke verklaring voor die ene tekst die rechtstreeks eeuwig lijden impliceert voor mensen is dat dit stopt op de dag des oordeels. Dit strookt wel weer met op 20:14 waarin staat dat de dood en het dodenrijk in de poel des verderfs worden gegooid en dat de tweede dood is. Qua teksten wel of geen eeuwig lijden voor mensen is het 3 tegen 1 en dus zou dat sowieso het uitgangspunt moeten zijn.

Bijbels tegenargument

Hebreeën 9: 27
En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna (het) oordeel.

Er wordt gesproken over een oordeel. De uitkomst van dit oordeel kan van alles zijn. Dat staat niet verder gedefinieerd. Je zou die zin ook af kennen maken Eenmaal sterven om bij De ENE te komen voor het oordeel en tweemaal om te komen in de poel des verderfs. waarbij niet gezegd is dat de cyclus zich meerder keren mag voordoen. Het geeft alleen een volgorde aan en het moment van een oordeel. In alle vertalingen wordt gesproken over het oordeel als ware het, het laatste oordeel en het King James spreek ook over the judgement maar in de grondtekst staat dat dus helemaal niet er staat simpelweg oordeel. De Naardense bijbel spreekt dan ook als enige terecht over “een oordeel”. Dit is dus niet het laatste oordeel maar simpelweg een oordeel van of redding of terug naar aarde.


Hoe de mens bijbels gezien in mekaar zit

Bijbels gezien zit de mens op de volgende manier in mekaar:
Ziel bevattende het hart:
• karakter (Nature)
• emoties
• Gods wetten zijn erin geschreven (in het hart; Jeremia = bijbel; deze besluiten welke keuzes er gemaakt worden en hoe de geest beschreven/herschreven wordt)
• verlangens
• lijden

Geest
• geweten (toetst alle acties maar is niet de besluiten maar een soort adviesorgaan)
• wijsheid
• geheugen
• denken?

Lichaam
• Stoffelijk omhulsel dat de ziel slaafs volgt

Ik ken een filosofische theorie die tabla rasa heet, welke suggereert dat we is met een lege geest beginnen die langzaam beschreven wordt. Overigens ben ik ook van mening dat een mens een zogenaamde zondige natuur heeft (bijbels) waar we voor kunnen kiezen aan toe te geven of om ter zijde te schuiven en daarmee wordt ook bepaald wat er in de geest wordt weggeschreven maar het vlees heeft ook invloed op het hart denk ik.

Als we dit zien mag de geest vergaan zonder dat De ENE lijden onbeloond laat. Als dus de ziel blijft terugkomen totdat deze bij Christus is en dan voor eeuwig met de geest in een verheerlijkt lichaam komt neemt De ENE de verantwoordelijkheid voor al het lijden en beloont hij al het lijden van de mens en gaat geen ziel verloren. Dus op deze manier worden niet alle mensen zoals gedefinieerd door mensen gered maar wel in Gods ogen.


De ENE is verantwoordelijk voor al het lijden
De ENE heeft de Duivel gemaakt en de boom van Goed en kwaad en is daarmee deels verantwoordelijk voor al het lijden. De mens heeft in den beginne een vrije wil maar dit wordt een geknechte wil naarmate men opgroeit daar alle keuzes beïnvloed worden door omgevingen en ervaringen en het derhalve nooit een objectieve keus is en daarmee heeft de ENE indirect invloed op alle keuzes daar de ENE in allen is. We moeten niet de illusie hebben dat we volledig kunnen beseffen wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis maar de ENE doet nog zoveel meer tastbaars voor zij die hem in liefde blijven zoeken. Laten we de ENE dankbaar zijn voor zijn eeuwige genade en zijn liefde die groter is dan wij ons kunnen voorstellen.

Conclusie
Mijn conclusie is dat niet alle mensen worden gered in de ogen van mensen maar wel in de ogen van De ENE. Alle zielen worden gered en geen lijden blijft onbeloond. Er is reïncarnatie. Reïncarnatie is ook de enige mogelijke verklaring om De ENE als een gerechtig God te kunnen zien en mijn Geest is 1 met Gods geest en in staat om Gods gerechtigheid te beoordelen.

Vragen naar aanleiding van mijn theorie
Vraag
Waar haal jij vandaan dat de mens een keuze heeft als hij geoordeeld wordt? De mens heeft zijn hele leven lang de kans gehad om zich te bekeren! En hoe kom je bij reïncarnatie, het lijkt mij niet helemaal te passen met de bijbel, vooral als je het uitlegt als: Net zo lang reïncarneren totdat je De ENE vindt...

Antwoord
Ik heb ooit gelezen in de Bijbel dat het de Heer ten ere is om dingen verborgen te houden dus mits we de bijbel 100% laten voor wat hij is mogen we toevoegen en ontstaat een mogelijk geldige theorie. Voorwaarde is dat de theorie alle teksten in zich heeft en consistent is in zichzelf en consistent met de bijbel als geheel. Feit is dat de Heer in de hele geschiedenis van het christendom dingen stap voor stap onthuld.

Opmerking
Als jij zegt dat zonden met de mantel der liefde bedekt worden, gaat dat niet over zonden van ongelovigen! De ENE haat de zonde. Dus iedereen die zijn schuld waarachtig heeft beleden zal hebben, dies zonden zullen inderdaad worden bedekt!!

Antwoord
Spr 16:6 Zonden worden toegedekt door liefde en trouw,
wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.

In deze tijd was er nog geen vergeving van zonden door het bloed van Christus. Het was de tijd van het OT en zonden moesten bedekt worden door offers. Liefde is net zo goed een offer en een offer wat de HEER duizend maal meer welgevallig is dan brandoffers. Soms zijn de motieven niet altijd juist maar het resultaat is het belangrijkst en dat is dat iemand geholpen wordt of zich geliefd voelt dus ook voor ongelovigen is deze tekst zeker van toepassing en liefde is daarmee ook het criterium voor al dan niet gered worden voordat Christus kwam. Jezus zegt ook al hetgeen gij een dezer kleinen hebt gedaan hebt gij mij gedaan. Hij maakt geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Ook in het NT is het weer liefde die centraal staat. Liefde staat altijd centraal. Liefde is de grootste van geloof hoop en liefde. Opmerkelijk is wel dat liefde en trouw in 1 zin samen gebruikt worden. Dit impliceert een verwevenheid en dat is ook logisch want in het NT zegt Jezus dat wie mijn geboden naleeft heeft mij lief en als we op die manier De ENE liefhebben hebben we mensen ook lief. Sowieso als je gaat zien wat de ENE doet in je leven zal je liefde voor De ENE groeien en equivalent daaraan de liefde voor mensen (zie liefde boven alles).

Stelling
Is het niet zo dat de bijbel zo geïnterpreteerd mag worden zoals iemand wil? Zou een stuk makkelijker zijn, want dan kan iedereen het geloof zo beleven als hij/zij wil, of zelfs helemaal niet, en dan ook de bijbel interpreteren als hij/zij wil. Pas de probleem toch?

Antwoord
Dat zou niet handig zijn. De ENE wil eenheid. Een geloof Een doop en Een Heer. Stap voor stap probeert hij dat te bereiken. De PKN is een mooi voorbeeld van weer een stap in de goede richting. Ikzelf ga momenteel naar een katholieke een gereformeerde en een baptistische gemeente en probeer van elk van deze het goede mee te nemen. Van alle kerken kan ik wel negatieve aspecten opnoemen hoor is helemaal niet zo moeilijk.

Stelling
Nee, de Heilige Geest heeft het met een bedoeling op laten schrijven! En niet naar onze persoonlijke overtuigingen!

reactie
interessante stelling. We zijn in principe allemaal door de geest geleid. Is dan alles wat we opschrijven misschien opgeschreven met een doel. Als dit zo is kan dit iets heel moois opleveren. Dan kunnen we naar alles kijken wat opgeschreven is met de ogen van wat zou De ENE hiermee bedoelen in plaats van mekaar te lopen afschieten op ideeën. Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat iedereen een stukje waarheid in zich draag en dat het mooie is om uit te vinden wat dat stukje is mits we daarbij niet afwijken van de bijbel en Jezus als de weg de waarheid en het leven

Vraag
Zie je dan niet over het hoofd dat de kerkgeschiedenis al ruim 2000 jaar nadenkt over al die dingen en de Joden nog veel langer daarvoor? De ENE heeft de kerk toch niet al die eeuwen waarin mensen naar Hem gezocht hebben in de steek gelaten?

Antwoord
Ik denk dat het De ENE is die beheerst wat er bekend wordt. Als hij dingen niet onthuld wil hebben verblind hij mensen en komt het niet naar buiten. Ook de Farizeeën waren verblind. In de tijd van de Farizeeën waren zijn in de ogen van mensen supergeestelijk en iedereen droeg hen op handen. Ook de paus verkeerd in een soortgelijke positie en hem zien we ook zeer twijfelachtige uitspraken doen. Zo kan het ook zo zijn dat mensen 2000 jaar verblind zijn geweest. Mijn streven is Gods koninkrijk zoeken EN zijn gerechtigheid. De meeste stoppen bij zijn koninkrijk en ik probeer door te gaan en iedere dag weer bekeer ik me van dingen. Ik ben wat bekering betreft onvermoeibaar en De ENE houdt me staande waar ik al tweemaal een bijna burn-out heb gehad in 3 maanden tijd en veel momenten van wanhoop en dat is niet om mezelf te verhogen maar ik schroom niet voor pijn en moeite en verdriet teneinde dichter bij De ENE te komen. Ik denk dat de uitrol van het christendom 3 fases kent:
• Eerst was er de wet. De wet was heilig maar rechtvaardiging door de wet alleen was niet mogelijk. Immers leerde de wet wat zonde was en als de zonde volgroeid was baarde ze dood
• Toen kwam Christus met wie we een mochten worden in zijn dood begrafenis en opstanding en daarmee sterven voor de wet en l;even voor Christus al onze zonden van verleden heden en toekomst zijn vergeven. Daar komt bij dat Jezus liefde naar de voorgrond schoof op een manier die ik beschreven heb in liefde boven alles
• Dan komt de derde fase. Gods gerechtigheid. Een ondergeschoven kindje tot nu toe met dingen als hel en verdoemenis en eeuwig lijden die ethisch nooit gerijmd kunnen worden. Dit is dus wat ik probeer te realiseren.
Overigens kan De ENE gefaseerd dingen leren omdat er reïncarnatie is en De ENE een God van rust is.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures