Springen naar inhoud

Atomen Bestaan uit Ruimteschepen


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

harriechristus

  harriechristus


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 10:38

De creationisten hebben in wezen gelijk en hier volgt de diepere verklaring:
ATOMEN BESTAAN UIT RUIMTESCHEPEN

Atomen bestaan uit ruimteschepen waarin triljoenen super-intelligente microwezens wonen en in de verre toekomst gaan wij ook zelf het heelal volbouwen met ruimteschepen.

ONEINDIGE REEKS VAN STEEDS HOGERE CULTUREN
Atomen bestaan uit ruimteschepen, waarin microwezens wonen, die natuurlijk ook weer uit atomen bestaan, die uit ruimteschepen bestaan, enz enz enz ... als een oneindige reeks van steeds hogere culturen.

HEELAL UIT LEVENDE WEZENS.
Het hele heelal is dus eigenlijk uit levende wezens opgebouwd.
Het heelal is geen dood mechaniek wat de wetenschap ons wijs wil maken, maar het heelal is een levend heelal uit levende wezens opgebouwd.

GOD
Het heelal is eigenlijk GOD zelf als de eenheid van een oneindig aantal microwezens.
Lees de nieuwe bijbel over gods eeuwig en oneindig rijk in de microkosmos.
http://home.wanadoo....wart/index.html
hartelijke groeten van harriechristus
SmileSmileSmile

ONDERBOUWING
Hier komt een begin van onderbouwing.
De wetenschap kan niet verklaren hoe het mogelijk is dat domme (betrekkelijk eenvoudige) atomen een evolutie van miljarden jaren en miljoenen soorten inelkaar gezet hebben en ook niet hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren op basis van diezelfde eenvoudige atomen.
INTELLIGENTE ATOMEN
Het moeten dan wel super-intelligente atomen zijn, of beter: er moet een super-intelligentie IN zitten.
En omdat wij in de toekomst het heelal vol gaan bouwen met ruimteschepen (bij een voortgaande evolutie) zouden die atomen ook wel eens ruimteschepen kunnen zijn want dan komt het heelal als een logisch doorlopend evolutionair systeem inelkaar te zitten, want dan bestaat de microkosmos uit een oneindige reeks van steeds hogere culturen als ruimtelijke realiteit van een eeuwige evolutie, die wij dan ook zelf in de toekomst gaan doorlopen.
DE MICROKOSMOS ALS EEUWIGE EVOLUTIE
Het heelal blijkt dan een mooi eeuwig en oneindig en logisch evolutionair systeem te zijn en geen dood mechaniek, maar een heelal uit levende wezens, dus een bewust echt en werkelijk heelal.
Een heelal dat in wezen GOD zelf is.

DE WETENSCHAP KAN NIET VERKLAREN
1 - de wetenschap kan niet verklaren waar de oerknal vandaan komt.
2 - de wetenschap kan niet verklaren waarom die oerknal nu juist atomen heeft opgeleverd.
3 - de wetenschap kan ook niet verklaren hoe het leven uit de dode natuur heeft kunnen komen.
4 - de wetenschap kan ook niet verklaren hoe onze geest uit onze hersenen heeft kunnen ontstaan.
5 - En de wetenschap kan al helemaal niet verklaren waar de idee van God als absolute Geest bij de mensen vandaan komt.
(Dat zou dan slechts een grillige afwijking van de hersenen zijn)
Dit alles kan ik met mijn atoomtheorie wel verklaren.
Namelijk door de hele boel om te keren: het heelal is niet ontstaan uit het NIETS via een oerknal, maar uit Gods Geest, die bestaat als een oneindige reeks van hogere culturen in de microkosmos.
Het hogere komt niet uit het lagere, maar het lagere uit het hogere, dwz de evolutie is in wezen emanatie, dwz het lagere komt uit het hogere voort.

KORT OVERZICHT BEWIJSVOERING
1 - de microkosmos is een hogere wereld.
(gezien het feit dat een atoom ingewikkelder inelkaar zit dan een zonnestelsel en daarbij ook nog eens de hogere natuurwetten van de microkosmos : electromagnetisme, quantummechanica, de kernenergie(sterkere kracht) enz enz )
2 - in de toekomst gaan wij het heelal volbouwen met ruimteschepen tot een hogere wereld.
3 - dan is het best mogelijk dat de microkosmos als hogere wereld ook een ruimtevaartcultuur is en dan komt het heelal (bij verder doordenken) als een logisch systeem in elkaar te zitten.
(Oftewel : en die mogelijkheid stijgt tot een zeer grote mate van zekerheid als daardoor het heelal als een logisch systeem inelkaar komt te zitten)
Want de microkosmos is dan een eindeloze reeks van steeds hogere ruimevaartculturen als ruimtelijke realiteit van een eeuwige evolutie.
Een evolutie die wij dan ook zelf in de toekomst gaan doorlopen.
4 - En dan kun je ook verklaren hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren, namelijk op basis van een hogere intelligente ruimtevaartcultuur in de microkosmos.
5 - Dan heb je ook een heelal uit levende wezens inplaats van een dood mechaniek van de wetenschap.
6 - En dan kun je ook nog het bestaan van GOD bewijzen.
7 - En omgekeerd kan ik uit het Godsidee ook mijn atoomtheorie bewijzen.


DE TOEKOMST VAN HET HEELAL
1 - we kunnen nu al naar de maan en we sturen al ruimtevaarttuigen het heelal in naar andere planeten voor onderzoek.
2 - er draaien al ruimteschepen om de aarde waarin mensen werken en wonen.
3 - er zijn al plannen en ideeën om later de maan en mars te gaan bewonen.
4 - over duizenden jaren zullen we vast wel veel grotere ruimteschepen kunnen bouwen en over miljoenen jaren met hele kolonies naar andere sterren kunnen reizen.
5 - we zullen ook wel vroeg of laat contact maken met andere bewoonde planeten (wordt al naarstig naar gezocht).
6 - bij andere sterren zullen we op den lange duur bewoonbare planeten vinden.
7 - we zullen er ons aan wennen om constant in vrij zwevende en vrij reizende ruimteschepen te wonen.
8 - en op de hele lange duur van bil- tril- en quadriljoenen jaren zullen we ook alle materie aan zonnen en planeten opruimen (als de zonnen op den duur uitgebrand zullen zijn) en omzetten in ruimteschepen tot een vrije ruimtevaartcultuur.
9 - Dan zullen we al die ruimteschepen ten slotte in de vorm van macro-atomen bouwen, dus als een herhaling van de microkosmos, maar dan in het groot.
10 - die macro-atomen zullen zich samentrekken tot enorme macro-stofwolken, waaruit zich macrozonnen en -planeten zullen samentrekken.
11 - en op sommige van die macro-planeten zal het mogelijk zijn bij gunstige omstandigheden weer opnieuw leven, dwz macroleven te ontwikkelen, dus door ons die dan als verder geëvolueerde wezens=microwezens in die macrowezens zullen leven en die zullen opbouwen en besturen.
12 - Dat macroleven zal door ons verder ontwikkeld worden tot denkende wezens: macroreuzen, die op een goede dag ruimteschepen gaan bouwen, enz enz enz

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

1207

  1207


 • >250 berichten
 • 991 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 11:22

De creationisten hebben in wezen gelijk en hier volgt de diepere verklaring:
ATOMEN BESTAAN UIT RUIMTESCHEPEN

bewijs hiervoor ?????

 
Atomen bestaan uit ruimteschepen waarin triljoenen super-intelligente microwezens wonen en in de verre toekomst gaan wij ook zelf het heelal volbouwen met ruimteschepen.

de mens heeft de aarde ook volgbeouwd met huizen. waarom bestaan atomen dan niet uit huizen?

 
ONEINDIGE REEKS VAN STEEDS HOGERE CULTUREN
Atomen bestaan uit ruimteschepen, waarin microwezens wonen, die natuurlijk ook weer uit atomen bestaan, die uit ruimteschepen bestaan, enz enz enz ... als een oneindige reeks van steeds hogere culturen.

waarop baseer je dit. onderzoek naar gedaan?

 
HEELAL UIT LEVENDE WEZENS.
Het hele heelal is dus eigenlijk uit levende wezens opgebouwd.
Het heelal is geen dood mechaniek wat de wetenschap ons wijs wil maken, maar het heelal is een levend heelal uit levende wezens opgebouwd.

zegft wetenschap niet :roll:

 
GOD
Het heelal is eigenlijk GOD zelf als de eenheid van een oneindig aantal microwezens.

en zo verzint elke mens wel z'n eigen definitie van god.De wetenschap kan niet verklaren hoe het mogelijk is dat domme (betrekkelijk eenvoudige) atomen een evolutie van miljarden jaren en miljoenen soorten inelkaar gezet hebben en ook niet hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren op basis van diezelfde eenvoudige atomen.


nou ja, evolutie kan al heel vel verklaren. ons lichaam subliem in elkaar?
mag ik refereren naar gebrek vitaminenaanmaak, foutieve rug, aandoeningen genre aambeien, lijkt niet echt perfect te zijn

INTELLIGENTE ATOMEN
Het moeten dan wel super-intelligente atomen zijn, of beter: er moet een super-intelligentie IN zitten.

omdat jij vindt dat mens subliem in elkaar zit?

En omdat wij in de toekomst het heelal vol gaan bouwen met ruimteschepen (bij een voortgaande evolutie) zouden die atomen ook wel eens ruimteschepen kunnen zijn

we bouwen de planeet nu al vol met huizen. waarom zijn atomen dan geen superintelligente huizen?

KORT OVERZICHT BEWIJSVOERING
1 - de microkosmos is een hogere wereld.
(gezien het feit dat een atoom ingewikkelder inelkaar zit dan een zonnestelsel en daarbij ook nog eens de hogere natuurwetten van de microkosmos : electromagnetisme, quantummechanica, de kernenergie(sterkere kracht) enz enz )

en? wat bewijst dit nu mbt ruimteschepen???

2 - in de toekomst gaan wij het heelal volbouwen met ruimteschepen tot een hogere wereld.

om ons te verplaatsen ja, bewijs mbt atomen die uit ruimteschepen bestaan?

3 - dan is het best mogelijk dat de microkosmos als hogere wereld ook een ruimtevaartcultuur is en dan komt het heelal (bij verder doordenken) als een logisch systeem in elkaar te zitten.

hypothese is geen bewijs

4 - En dan kun je ook verklaren hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren, namelijk op basis van een hogere intelligente ruimtevaartcultuur in de microkosmos.

subjectieve waardeoordelen zijn nooit bewijs.

6 - En dan kun je ook nog het bestaan van GOD bewijzen.
7 - En omgekeerd kan ik uit het Godsidee ook mijn atoomtheorie bewijzen.


leuke toogfilosofie harrie. leuk bedacht ook. jammer genoeg zit er geen logica in je verhaal. je begint met een aanname (atoom = ruimteschip) en daar ga je op doorfilosoferen. jehebt wel een mooie cirkelredenering opgebouwd :D

#3

harriechristus

  harriechristus


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 12:29

[quote=1207][quote=harriechristus] De creationisten hebben in wezen gelijk en hier volgt de diepere verklaring:
ATOMEN BESTAAN UIT RUIMTESCHEPEN [/quote]
bewijs hiervoor ?????
[/quote]
KORT OVERZICHT BEWIJSVOERING
1 - de microkosmos is een hogere wereld.
(gezien het feit dat een atoom ingewikkelder inelkaar zit dan een zonnestelsel en daarbij ook nog eens de hogere natuurwetten van de microkosmos : electromagnetisme, quantummechanica, de kernenergie(sterkere kracht) enz enz )
2 - in de toekomst gaan wij het heelal volbouwen met ruimteschepen tot een hogere wereld.
3 - dan is het best mogelijk dat de microkosmos als hogere wereld ook een ruimtevaartcultuur is en dan komt het heelal (bij verder doordenken) als een logisch systeem in elkaar te zitten.
(Oftewel : en die mogelijkheid stijgt tot een zeer grote mate van zekerheid als daardoor het heelal als een logisch systeem inelkaar komt te zitten)
Want de microkosmos is dan een eindeloze reeks van steeds hogere ruimevaartculturen als ruimtelijke realiteit van een eeuwige evolutie.
Een evolutie die wij dan ook zelf in de toekomst gaan doorlopen.
4 - En dan kun je ook verklaren hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren, namelijk op basis van een hogere intelligente ruimtevaartcultuur in de microkosmos.
5 - Dan heb je ook een heelal uit levende wezens inplaats van een dood mechaniek van de wetenschap.
6 - En dan kun je ook nog het bestaan van GOD bewijzen.
7 - En omgekeerd kan ik uit het Godsidee ook mijn atoomtheorie bewijzen.
[quote]
[quote=harriechristus]
Atomen bestaan uit ruimteschepen waarin triljoenen super-intelligente microwezens wonen en in de verre toekomst gaan wij ook zelf het heelal volbouwen met ruimteschepen. [/quote]
de mens heeft de aarde ook volgbeouwd met huizen. waarom bestaan atomen dan niet uit huizen?
[/quote]Omdat we het heelal niet vol gaan bouwen met huizen, maar met ruimteschepen, en wel omdat huizen niet kunnen vliegen en ruimteschepen wel.[quote]
[quote=harriechristus]
ONEINDIGE REEKS VAN STEEDS HOGERE CULTUREN
Atomen bestaan uit ruimteschepen, waarin microwezens wonen, die natuurlijk ook weer uit atomen bestaan, die uit ruimteschepen bestaan, enz enz enz ... als een oneindige reeks van steeds hogere culturen. [/quote]
waarop baseer je dit. onderzoek naar gedaan?
[/quote]Ik baseer dit op filosofisch denken, namelijk dat het heelal een eeuwige evolutie moet zijn in de vorm van een oneindige reeks steeds hogere ruimtevaartculturen in de microkosmos.[quote]
[quote=harriechristus]
HEELAL UIT LEVENDE WEZENS.
Het hele heelal is dus eigenlijk uit levende wezens opgebouwd.
Het heelal is geen dood mechaniek wat de wetenschap ons wijs wil maken, maar het heelal is een levend heelal uit levende wezens opgebouwd. [/quote]
zegft wetenschap niet :roll:[/quote]Volgens mij wel, ook al verduidelijk ik dit even door het in mijn eigen woorden te zeggen.[quote]
[quote=harriechristus]
GOD
Het heelal is eigenlijk GOD zelf als de eenheid van een oneindig aantal microwezens. [/quote]
en zo verzint elke mens wel z'n eigen definitie van god.
[/quote]Mijn atoomtheorie is zeker geen verzinsel, maar de meest diepzinnige wijsbegeerte, waarin het raadsel van het heelal opgelost wordt.
GOD IS HET UNIVERSUM
Het hele heelal is eigenlijk uit levende wezens opgebouwd en wel speciaal in de microkosmos in de vorm van een oneindig aantal microwezens.
De eenheid van dit oneindige aantal microwezens bestaat dan eigenlijk als EEN wezen, namelijk GOD zelf.
Dus het heelal is GOD zelf, of ook : GOD bestaat als een microwezen in de microkosmos.
Niet alleen als EEN microwezen natuurlijk, maar ook als alle anderen, dwz een oneindig aantal.
GOD bestaat bijvoorbeeld in jouw lichaam in de vorm van 10^40 microwezens.
Hij weet dan ook alles over jou, veel en veel meer dan jijzelf weet.
Kun je je dat voorstellen?
[quote=harriechristus] De wetenschap kan niet verklaren hoe het mogelijk is dat domme (betrekkelijk eenvoudige) atomen een evolutie van miljarden jaren en miljoenen soorten inelkaar gezet hebben en ook niet hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren op basis van diezelfde eenvoudige atomen. [/quote]
nou ja, evolutie kan al heel vel verklaren.[/quote]Maar de echte diepe verklaring ontbreekt nog.[quote] ons lichaam subliem in elkaar?
mag ik refereren naar gebrek vitaminenaanmaak, foutieve rug, aandoeningen genre aambeien, lijkt niet echt perfect te zijn
[/quote]Ondanks alle gebreken, die er ook zijn, zit het lichaam verders zeer subliem inelkaar.[quote]
[quote=harriechristus]
INTELLIGENTE ATOMEN
Het moeten dan wel super-intelligente atomen zijn, of beter: er moet een super-intelligentie IN zitten. [/quote]
omdat jij vindt dat mens subliem in elkaar zit?
[/quote]Inderdaad...maar misschien dat jij zeer gebrekkig inelkaar zit, dat laat ik maar even in het midden.[quote]
[quote=harriechristus]
En omdat wij in de toekomst het heelal vol gaan bouwen met ruimteschepen (bij een voortgaande evolutie) zouden die atomen ook wel eens ruimteschepen kunnen zijn [/quote]
we bouwen de planeet nu al vol met huizen. waarom zijn atomen dan geen superintelligente huizen?[/quote]Huizen kunnen niet vliegen.[quote]

[quote=harriechristus]
KORT OVERZICHT BEWIJSVOERING
1 - de microkosmos is een hogere wereld.
(gezien het feit dat een atoom ingewikkelder inelkaar zit dan een zonnestelsel en daarbij ook nog eens de hogere natuurwetten van de microkosmos : electromagnetisme, quantummechanica, de kernenergie(sterkere kracht) enz enz )
[/quote]
en? wat bewijst dit nu mbt ruimteschepen???
[/quote]je moet goed lezen, want een hogere wereld is een ruimtevaartcultuur.[quote]
[quote=harriechristus]
2 - in de toekomst gaan wij het heelal volbouwen met ruimteschepen tot een hogere wereld. [/quote]
om ons te verplaatsen ja, bewijs mbt atomen die uit ruimteschepen bestaan?
[/quote]Nogmaals: goed lezen, want:Wat wij in de toekomst gaan doen wordt een herhaling van de microkosmos en komt het heelal als een logisch systeem inelkaar te zitten.[quote]
[quote=harriechristus]
3 - dan is het best mogelijk dat de microkosmos als hogere wereld ook een ruimtevaartcultuur is en dan komt het heelal (bij verder doordenken) als een logisch systeem in elkaar te zitten. [/quote]
hypothese is geen bewijs[/quote]Het is geen hypothese, maar pure logica met een zeer grote zekerheid.[quote]
[quote=harriechristus]
4 - En dan kun je ook verklaren hoe ons lichaam zo subliem kan functioneren, namelijk op basis van een hogere intelligente ruimtevaartcultuur in de microkosmos. [/quote]
subjectieve waardeoordelen zijn nooit bewijs.
[/quote]Het is niet subjectief, maar objectief.[quote]
[quote=harriechristus]
6 - En dan kun je ook nog het bestaan van GOD bewijzen.
7 - En omgekeerd kan ik uit het Godsidee ook mijn atoomtheorie bewijzen.
[/quote]

leuke toogfilosofie harrie. leuk bedacht ook. jammer genoeg zit er geen logica in je verhaal. je begint met een aanname (atoom = ruimteschip) en daar ga je op doorfilosoferen. jehebt wel een mooie cirkelredenering opgebouwd :D[/quote]
Het is geen aanname, want mijn atoomtheorie is gebaseerd op logica.
Extra bewijs is dan hoe ik mijn atoomtheorie gevonden heb:
HOE HEB IK MIJN ATOOMTHEORIE GEVONDEN? - 1974
Ik heb mijn atoomtheorie gevonden uit een hele reeks van filosofische problemen, onder andere:
1 - de wetenschap kan niet verklaren hoe het leven uit de dode natuur kan komen.
2 - het heelal zou eigenlijk uit levende wezens moeten bestaan om een werkelijk bewust heelal te zijn.
3 - er zou eigenlijk een eeuwige evolutie moeten zijn om het ongelukkige heelal van de wetenschap op te lossen met zijn EINDKRAK (of de dood van het universum in een oneindige leegte)
4 - Volgens de filosoof Börger was het IK een metafysische gedachte, maar volgens mij bestaat het IK ook als je bv zegt: IK ben hier.
HET IK ALS PUNT
Dus ik stelde mij dat IK voor als een punt, maar hoe kan een punt een beeld zien??
Want een punt kan geen beeld omvatten.
EEN MANNETJE OP EEN ELECTRON
Om dat probleem op te lossen tekende ik mijn IK als een tweede mannetje in mijn hersenen op een electron van een atoom als zijnde gelijk aan een planeet(onze aarde) om de zon.
EEN ONEINDIGE REEKS VAN MANNETJES
Maar als er een mannetje in mij is dat ziet, dan moet er in dat mannetje weer een mannetje zitten enz enz enz als een oneindige reeks.
5 - Nu had ik bij Scientology al eens gelezen dat er vroeger in het heelal al ruimtevaartculturen geweest zouden zijn.
6 - Toen kwam ik op de gelukkige idee om die ruimteschepen in de microkosmos te plaatsen, zodat dat mannetje op een electron een ruimtevaartmannetje werd.
7 - Daarmee had ik mijn atoomtheorie gevonden en waren (bijna) alle problemen opgelost.
Want het heelal was nu uit levende wezens opgebouwd(microwezens) en had een eeuwige evolutie en het leven van ons was voortgekomen uit een hoger leven in de microkosmos.
Tevens als een oneindige reeks van steeds hogere ruimtevaartculturen.
Alleen dat ik-punt had zich nog niet opgelost en lostte zich pas later op als zelfbewustzijn van het oneindige, dwz het IK is geen punt, maar oneindig.
IK BEN GOD
Oftwel: het IK is eigenlijk GOD zelf.
Dat was in 1980/1981

#4

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 16:51

ok nu ben ik even heel eerlijk en direct: dit slaat compleet en helemaal nergens op! (ja ja, het is niet erg "correct" maar dat kan niet altijd)
A: geen een bewijs
B: je blijft dezelfde dingen herhalen
ok, nu ff verder
[quote]1 - de wetenschap kan niet verklaren hoe het leven uit de dode natuur kan komen.[/quote]
nog niet helemaal voor de 100%, maar we zijn er al ver mee, ik weet niet wie maar iemand had hele goede links naar bewijzen hiervoor.
[quote] - het heelal zou eigenlijk uit levende wezens moeten bestaan om een werkelijk bewust heelal te zijn.[/quote]
oja? en waarom zou dat dan moeten zijn? en moet een heelal bewust zijn dan?
[quote]4 - Volgens de filosoof Börger was het IK een metafysische gedachte, maar volgens mij bestaat het IK ook als je bv zegt: IK ben hier.[/quote]
volg NOOOOIT zomaar wat iemand zegt, dat snapt iedereen.
[quote]5 - Nu had ik bij Scientology al eens gelezen dat er vroeger in het heelal al ruimtevaartculturen geweest zouden zijn.[/quote]
hetzelfde als hierboven, waar haal je de bewijzen vandaan?
quote] - Daarmee had ik mijn atoomtheorie gevonden en waren (bijna) alle problemen opgelost.[/quote]
ik zie nog steeds nergens bewijzen.

maar dit is off-topic of niet?
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#5

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 17:55

DE WETENSCHAP KAN NIET VERKLAREN
1 - de wetenschap kan niet verklaren waar de oerknal vandaan komt.
2 - de wetenschap kan niet verklaren waarom die oerknal nu juist atomen heeft opgeleverd.
3 - de wetenschap kan ook niet verklaren hoe het leven uit de dode natuur heeft kunnen komen.
4 - de wetenschap kan ook niet verklaren hoe onze geest uit onze hersenen heeft kunnen ontstaan.
5 - En de wetenschap kan al helemaal niet verklaren waar de idee van God als absolute Geest bij de mensen vandaan komt.
(Dat zou dan slechts een grillige afwijking van de hersenen zijn)

Ik zelf kan hier weinig mee, omdat mijn visie niet lauter meer wetenschappelijk is, maar ik ben benieuwd wat de anderen van deze punten kunnen maken. Omdat ik net 2 reacties zag die alleen op de nieuwe theorie ingingen en deze punten lieten liggen.. ik weet het, het is enigzins zwak.. maar ik heb zelf weinig kritiek op deze punten. Maar wil je een theorie onderuit halen, dan moet je met argumenten en feiten aankomen..

En daar ben ik wel benieuwd naar!

Mvg
PNCO
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#6

harriechristus

  harriechristus


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 18:04

[quote=Assassinator]ok nu ben ik even heel eerlijk en direct: dit slaat compleet en helemaal nergens op! (ja ja, het is niet erg "correct" maar dat kan niet altijd)
A: geen een bewijs
[/quote]Wel bewijs.[quote]
B: je blijft dezelfde dingen herhalen
[/quote]Inderdaad: zolang niemand het begrijpt.[quote]
ok, nu ff verder
[quote]1 - de wetenschap kan niet verklaren hoe het leven uit de dode natuur kan komen.[/quote]
nog niet helemaal voor de 100%, maar we zijn er al ver mee, ik weet niet wie maar iemand had hele goede links naar bewijzen hiervoor.
[/quote]WAAROM MOETEN ATOMEN INTELLIGENT ZIJN?
Onze maatschappij functioneert ook niet vanzelf, maar berust op onze intelligentie, terwijl ons lichaam nog veel ingewikkelder is dan onze maatschappij en ons lichaam zou vanzelf functioneren.
Dat vind ik dan onlogisch.
Volgens mij is ons lichaam ook weer een maatschappij op zichzelf, met daarin 10^40 microwezens, die ons lichaam besturen en alles dus draaiende houden.
[quote]
[quote] - het heelal zou eigenlijk uit levende wezens moeten bestaan om een werkelijk bewust heelal te zijn.[/quote]
oja? en waarom zou dat dan moeten zijn? en moet een heelal bewust zijn dan?
[/quote]Inderdaad, want dan bestaat het pas werkelijk, of ben jij liever een dood bewusteloos ding?[quote]
[quote]4 - Volgens de filosoof Börger was het IK een metafysische gedachte, maar volgens mij bestaat het IK ook als je bv zegt: IK ben hier.[/quote]
volg NOOOOIT zomaar wat iemand zegt, dat snapt iedereen.
[/quote]Je moet goed lezen, want je conclusie slaat nergens op.[quote]
[quote]5 - Nu had ik bij Scientology al eens gelezen dat er vroeger in het heelal al ruimtevaartculturen geweest zouden zijn.[/quote]
hetzelfde als hierboven, waar haal je de bewijzen vandaan?
[/quote]Hetzelfde als boven: goed lezen, want die vroegere ruimtevaartculturen is niet mijn idee, maar van scientologie.[quote]
quote] - Daarmee had ik mijn atoomtheorie gevonden en waren (bijna) alle problemen opgelost.[/quote]
ik zie nog steeds nergens bewijzen.
[/quote]Dan moet je je ogen eens open doen.[quote]
maar dit is off-topic of niet?[/quote]
Als je de waarheid niet kunt verdragen dan is het natuurlijk off topic.
Ik zou maar gauw gaan klagen als ik jou was.

#7

harriechristus

  harriechristus


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 18:08

DE WETENSCHAP KAN NIET VERKLAREN  
1 - de wetenschap kan niet verklaren waar de oerknal vandaan komt.  
2 - de wetenschap kan niet verklaren waarom die oerknal nu juist atomen heeft opgeleverd.  
3 - de wetenschap kan ook niet verklaren hoe het leven uit de dode natuur heeft kunnen komen.  
4 - de wetenschap kan ook niet verklaren hoe onze geest uit onze hersenen heeft kunnen ontstaan.  
5 - En de wetenschap kan al helemaal niet verklaren waar de idee van God als absolute Geest bij de mensen vandaan komt.  
(Dat zou dan slechts een grillige afwijking van de hersenen zijn)  

Ik zelf kan hier weinig mee, omdat mijn visie niet lauter meer wetenschappelijk is, maar ik ben benieuwd wat de anderen van deze punten kunnen maken. Omdat ik net 2 reacties zag die alleen op de nieuwe theorie ingingen en deze punten lieten liggen.. ik weet het, het is enigzins zwak.. maar ik heb zelf weinig kritiek op deze punten. Maar wil je een theorie onderuit halen, dan moet je met argumenten en feiten aankomen..

En daar ben ik wel benieuwd naar!  

Mvg
PNCO

Dan moet je de moeite nemen mijn argumenten te lezen en niet bv een stuk van mijn tekst weglaten.
Want dit heb je weggelaten:
Dit alles kan ik met mijn atoomtheorie wel verklaren.
Namelijk door de hele boel om te keren: het heelal is niet ontstaan uit het NIETS via een oerknal, maar uit Gods Geest, die bestaat als een oneindige reeks van hogere culturen in de microkosmos.
Het hogere komt niet uit het lagere, maar het lagere uit het hogere, dwz de evolutie is in wezen emanatie, dwz het lagere komt uit het hogere voort.

#8

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 18:09

tsja dat zijn een hoop goede vragen, veelal te wijten aan tijd (onze wetenschap is nogal jong).
maar een ding weet ik wel: er zijn geen juiste atomen, alleen wij kennen geen andere atomen, het zouden net zo goed anderen kunnen zijn (net zoals die Abdul die beweerde dat de zwaartekracht hier te perfect is voor toeval, ook onzin) alleen wij kennen geen andere, het heelal is ontstaan uit wat er geleverd is (de atomen die we kennen).
alleen wat bedoel je met onze geest? de manier waarop persoonlijkheden worden gevormt? (dat is makkelijk uit te leggen, doe ik wel als het moet :D) of hoe het komt dat wij denken zoals we nu denken, tsja het nadeel daarvan is, is dat we ons (nog) niet kunnen vergelijken met andere soorten, omdat we uniek zijn op onze planeet (maar misschien niet in het heelal, alleen dat weten we nog niet)
en hoe het idee van een god ontstond, ik denk niet dat ze het zeker weten (is altijd moeilijk met dingen als dit) maar ik gok dat het ontstond uit ontwetendheid en angst, men ziet de "perfecte" (is helemaal niet perfect, maar toen wist men niets van wat er daarvoor was) natuur, dingen als bliksem, aarbevingen en andere dodelijk kennelijk onzichtbare dingen, hier snapte men neits van dus men dacht dat het iets bovenatuurlijks was (men kende die term toen antuurlijk nog niet, er was pas net taal :roll: dus dat is moeilijk vergelijken.
en de oerknal, nou de wetenschap weet nog niet eens voor de volle 100% of de oerknal geweest is laat staan te weten waarom ie ontstond, zoals ik al zei, wij mensen zijn nog jong :P
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#9

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 18:20

Wel bewijs.

wat is jouw definite van bewijs dan? eerst dat eens weten.

WAAROM MOETEN ATOMEN INTELLIGENT ZIJN?  
Onze maatschappij functioneert ook niet vanzelf, maar berust op onze intelligentie, terwijl ons lichaam nog veel ingewikkelder is dan onze maatschappij en ons lichaam zou vanzelf functioneren.  
Dat vind ik dan onlogisch.  
Volgens mij is ons lichaam ook weer een maatschappij op zichzelf, met daarin 10^40 microwezens, die ons lichaam besturen en alles dus draaiende houden.

ik kan zien waarom je dat onlogisch vind, alleen die 2 (het heelal en onze maatschappij) zijn echt totaal verschillende dingen en zijn niet te vergelijken. ik snap wel waarom maar kan het niet goed verwoorden, dus een oproep: kan iemand dit even uitleggen, mij lukt het niet goed.
en die microwezens zijn er: cellen dei in principe zichzelf besturen door ons DNA, kennelijk weet je niet erg veel van biologie af :P

Inderdaad, want dan bestaat het pas werkelijk, of ben jij liever een dood bewusteloos ding?

je neemt dus eerst aan dat WIJ het heelal zijn, maar wij zijn slechts een heel klein radertje in een onvoorstelbaar groot heelal, iets hoeft niet bewust zijn om te bestaan, kijk maar naar onze aarbol zelf, is echt niet bewust van zichzelf hoor en toch bestaat het :P

Hetzelfde als boven: goed lezen, want die vroegere ruimtevaartculturen is niet mijn idee, maar van scientologie.

ok, dat is waar, maar je gebruikt het als argument voor jouw theorie, dus waar haal je de bewijzen voor jouw argument vandaan :D

Als je de waarheid niet kunt verdragen dan is het natuurlijk off topic. Ik zou maar gauw gaan klagen als ik jou was.

nee dat is het niet, het is alleen dat sommige mods misschie een beetje gaan zeuren en misschien het topic dichtgooien :roll:
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#10

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 18:25

Dan moet je de moeite nemen mijn argumenten te lezen en niet bv een stuk van mijn tekst weglaten.
Want dit heb je weggelaten:
Dit alles kan ik met mijn atoomtheorie wel verklaren.
Namelijk door de hele boel om te keren: het heelal is niet ontstaan uit het NIETS via een oerknal, maar uit Gods Geest, die bestaat als een oneindige reeks van hogere culturen in de microkosmos.
Het hogere komt niet uit het lagere, maar het lagere uit het hogere, dwz de evolutie is in wezen emanatie, dwz het lagere komt uit het hogere voort.


Het ging mij juist om de vragen, maar goed - het hoort zeker bij de vragen die jij stelde.

Het gaat mij er in dit geval meer om, dat hier een heel sterk rationaal-logisch denken heerst met als belangrijke pijler de wetenschap. Hier is niets mis mee, maar jij komt hier met een aantal punten die dit denken verwerpt en er het zijne voor in de plaats zet. Daarom ben ik vooral benieuwd naar de reactie van de mensen hier op jouw vragen (stellingen) omtrent wetenschap..

Ikzelf neig veel meer richting de mystiek, het oosterse denken en de daarbij horende ideeën omtrent het ontstaan van de wereld en het heelal. Daarom stelde ik de vragen..
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#11

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 18:44

jammer genoeg heeft het woord "mystiek" zo'n negatieve lading en wordt vaak helemaal fout geinterpreteerd, maar ik wet bijna zeker dat jij het wel goed interpreteerd :roll:
en die vragen: zie vorige pagina :D
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#12

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 19:20

jammer genoeg heeft het woord "mystiek" zo'n negatieve lading en wordt vaak helemaal fout geinterpreteerd, maar ik wet bijna zeker dat jij het wel goed interpreteerd :roll:
en die vragen: zie vorige pagina :D


hehe, of ik het nou goed interpreteer.. geen idee. Maar ik vind zo wel mijn eigen weg binnen het oerwoud dat 'leven' heet. En ik merk dat ik overtuigd raak van de ingeslagen weg, dus dat zit wel snor..

en mijn reactie was meer een reactie op die van harriechristus dan op die van jou.. ik meng me bewust niet in de discussie, omdat ik weet dat ik ergens in het midden zal blijven hangen met mijn antwoorden op de vragen.

Ik ben juist benieuwd naar de puur wetenschappelijke methode en die bezit ik niet.. en die heb ik - ondanks mijn universitaire opleiding - eigenlijk nooit gehad. Lastig voor de studie, een gave in het echte leven :P
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#13

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 20:30

is het ontbreken van een puur wetenschappelijk methode een gave in het echte leven? leg eens uit, dar ben ik benieuwd naar :roll: en wat noem jij eigenlijk een "puur wetenschappelijke methode"?
ik ben echt uber nieuwschierig (dat is pas een gave, nieuwschierigheid :D lol)
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#14

harriechristus

  harriechristus


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 20:35

tsja dat zijn een hoop goede vragen, veelal te wijten aan tijd (onze wetenschap is nogal jong).
maar een ding weet ik wel: er zijn geen juiste atomen, alleen wij kennen geen andere atomen, het zouden net zo goed anderen kunnen zijn (net zoals die Abdul die beweerde dat de zwaartekracht hier te perfect is voor toeval, ook onzin) alleen wij kennen geen andere, het heelal is ontstaan uit wat er geleverd is (de atomen die we kennen).

Het is mij niet duidelijk wat jij hier nu mee wilt zeggen. Met : alles zou anders kunnen zijn, daar kom je niet erg ver mee en is een slechte methode om alles in twijfel te trekken. En inderdaad is de zwaartekracht veel te perfect om toevallig te zijn.

alleen wat bedoel je met onze geest?  

Onder Geest versta ik ons denkvermogen, dat tevens de essentie is van ons persoon-zijn. De mens als denkend wezen is een geestelijk wezen.
En ook is je eigen IK puur geestelijk als gedachte.

en hoe het idee van een god ontstond, ik denk niet dat ze het zeker weten (is altijd moeilijk met dingen als dit) maar ik gok dat het ontstond uit ontwetendheid en angst, men ziet de "perfecte" (is helemaal niet perfect, maar toen wist men niets van wat er daarvoor was) natuur, dingen als bliksem, aarbevingen en andere dodelijk kennelijk onzichtbare dingen, hier snapte men neits van dus men dacht dat het iets bovenatuurlijks was (men kende die term toen antuurlijk nog niet, er was pas net taal :roll: dus dat is moeilijk vergelijken.

Volgens mij is het gods-idee ontstaan uit het juiste gevoel en inzicht dat er een hogere macht aan ons bestaan ten grondslag moet liggen. En inderdaad zit onze kosmos (ondanks ook alle gebreken) wonderbaarlijk perfect inelkaar. En de grondslag van het heelal is inderdaad bovennatuurlijk als verklarende Geest= het denken.

en de oerknal, nou de wetenschap weet nog niet eens voor de volle 100% of de oerknal geweest is laat staan te weten waarom ie ontstond, zoals ik al zei, wij  mensen zijn nog jong :D

Des te meer een reden om toch open te staan voor mijn atoomtheorie met een veel diepere verklaring dan de wetenschap.

#15

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 mei 2006 - 20:57

is het ontbreken van een puur wetenschappelijk methode een gave in het echte leven? leg eens uit, dar ben ik benieuwd naar :roll: en wat noem jij eigenlijk een "puur wetenschappelijke methode"?
ik ben echt uber nieuwschierig (dat is pas een gave, nieuwschierigheid :D lol)


Nou ik ga het proberen uit te leggen, dus pin me er iig niet aan vast :P

De puur wetenschappelijke methode is in mijn ogen voortgekomen uit de ratio. Alles valt binnen een deterministisch kader te beschrijven en datgene wat we niet via empirisme of rationalisme kunnen beschrijven, kunnen we nog niet weten. Mensen zijn zo zeer vastgepint op het beschijven van deze werkelijkheid als de enige juiste, dat het idee, dat er nog meer te zien valt buiten de ons bekende werkelijkheid, als onzin wordt weggewuifd.

Ik heb zowel hier als op FOK! gemerkt, dat veel mensen afhaken wanneer je niet louter binnen wetenschappelijke (= imo rationale) kaders denkt. Bij mij is het eigenlijk een combinatie van alle mogelijke informatie die ik in mijn leven heb verzameld. Dus ook dingen die zomaar in mij opkwamen. Intuitie, mijn eigen innerlijke stemmetje (= geweten) helpen mij op weg. Maar deze 2 'dingen' kan ik nooit verklaren middels de wetenschap. Zelfs de psychologie komt niet verder dan een beschrijving van de werking van de hersenen bij dit soort processen. Maar betekent dit dan, dat bv geweten niet bestaat? Voor mij niet, het geeft mij alleen aan dat er nog geen fatsoenlijke onderbouwde theorie met data bedacht is op dit gebied.

Ik wil niet in een bepaald hokje blijven denken, ik laat mezelf zo veel mogelijk vrij in mijn denken. En daarom wil ik niet meegaan in de trend, dat de wetenschap de enige echte waarheid levert (natuurlijk is dit ietwat overdreven, maar het gaat mij om het idee).. Ik zoek mijn eigen waarheid vanzelf en als ik fouten maak, kan ik daar van leren. Maar omdat ik me ook heb verdiept in de oosterse filosofie en mystiek, merk ik dat dit vaak niet zo zeer tegenstrijdig is met de wetenschap - het is vaak een spiegelbeeld; men zegt vaak hetzelfde in andere bewoording - en daarom geloof ik meer in een waarheid voor mijzelf. Als er 1 waarheid blijkt te zijn, dan merk ik dat vanzelf. Als er geen 1 waarheid blijkt te zijn, dan is mijn eigen waarheid dus waar voor mij en kan ik dus bepalen wat ik wil doen met mijn leven.

Ik combineer de laatste 2 punten liever, door te zeggen dat mijn waarheid waar is, maar dat er uiteindelijk slechts 1 waarheid is, eenheid, oneindig bewustzijn oid. Dus ik eindig veelal 'in het oosten', terwijl ik de wetenschap zeer waardevol vind. Maar ik wil en kan me er niet op vastpinnen, vandaar dat ik me af en toe verzet tegen de 'puur wetenschappelijke methode'..

(hopelijk is het iets duidelijker en anders hoor ik het nog wel!)

Greetz PNCO
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures