Springen naar inhoud

Homoseksualiteit, wederopstanding en het Einde der Tijden


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

Poll: Vertrouwt u de algemene theorie als neergelegd in the Forbidden Letters? (13 gebruiker(s) hebben cast gestemd)

 1. Neen (6 stemmen [46.15%])

  Percentage van stemmen: 46.15%

 2. Ja (4 stemmen [30.77%])

  Percentage van stemmen: 30.77%

 3. Min of meer (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

 4. Weet niet/geen mening (3 stemmen [23.08%])

  Percentage van stemmen: 23.08%

Stem

#1

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 24 mei 2006 - 13:38

Beste Leden van dit Forum,

Hieronder een door mij bewerkte topic-header. Ik heb voor een bewerking gekozen, omdat de topic-header zeer goed samenvat wat binnen deze topic besproken gaat worden.

De tekst:

Een aantal weken terug echter kwam ik via een Sufi terecht op World-Mysteries, en aldaar bij de 'Forbidden Letters'. www.world-mysteries.com/PhilipGardiner/forbidden_letters.htm
De URL bestaat uit een vijftal brieven (The Letters) en een link naar deel twee (13 verklarende emails), alsook een PS van Philip Gardiner, de engelse gnosticus die de brieven ontving. Verder is er een artikel van Magnus Strom.

De brieven behandelen het zogenaamde Grote Werk (magnum opus), ook wel genoemd het Werk van de Zon (labor solis). En bij die zon moet men zich niet de mلcrocomische zon in het heelal voorstellen, maar een microcomische. Een zon die verborgen zou sluimeren in het stuitje, en dan wederom op microcosmisch niveau.
Dat Werk van de Zon is beter bekend onder de naam Alchemie. Nu zullen velen van jullie zeggen: alchemie, dat gaat toch over de verandering van lood in goud? Maar dat is slechts beeldspraak.

Als een alchemist schrijft over de verandering van lood in goud dan heeft hij het over de verandering van een sterfelijk lichaam in een onsterfelijk. Lood (Pb) is daarbij gekozen, omdat als lood breekt, het even zilverachtig is, en vervolgens snel zwart wordt: de vergankelijkheid. Goud (Au), omdat niets goud kan aantasten. Dť beeldspraak dus voor onvergangelijkheid.
Het zal jullie nu ook duidelijk zijn dat de fles en oven van de alchemist het menselijk lichaam zelf vormen.

Maar alchemie gaat volgens de brieven over meer. Alchemie zou het einddoel zijn van de schepping. De enige, echte, levende God zou de alchemist in ons zijn. God zou als het ware 'onderweg' zijn in de genen van de mens. Deze theorie is heel elegant en maakte de afgelopen weken grote indruk op mij. Want zij verklaart inene mogelijkerwijs de afwezigheid van God in deze wereld. Hij moet nog komen.
En ja, hiermee is natuurlijk mede gezegd dat er niet zoiets als een zondeval is geweest, zoals ik dat als katholiek heb geleerd. God werkt zich via de evolutie naar voren, of boven, via de mens. En aan het Einde der Tijden maakt hij zich een woning van binnenuit via Alchemie in wat wij dan zouden kunnen noemen de uitverkorenen.

Maar er is meer. Alchemie schijnt met een vuur te beginnen. Kundalini noemt men dat vuur in India. Vele mensen claimen dat vuur al eens opgewekt te hebben, maar de brieven hameren er op dat dat vuur uiteindelijk zal uitmonden in lichamelijke, persoonlijke onsterfelijkheid, en dat dus wie stierf nooit dat vuur kan hebben gehad. De auteurs van de brieven houden die mensen voor charlatans.
Dat vuur is een kant van de levende God. Wij zouden het sub-atomair allemaal slapend bezitten. Dat vuur schijnt een mens in luttele minuten helemaal te kunnen consumeren, en dan weer opbouwen (het Feniks-motief).
Het is hiermee duidelijk dat er dan dus niet uit lijken wordt opgestaan aan het Einde der Tijden, maar uit doden. (Religion is myth misunderstood.)

Dood is wie biologisch weliswaar leeft, maar nog niet door dat vuur is wedergeboren. Die groep is mogelijk kandidaat voor die wedergeboorte. Wat in een graf ligt zou daar dus nooit meer uit komen. Men heeft een levende Levensboom (ruggegraat/hersenen) nodig voor de wederopstanding. Vandaar ook dat Jezus zegt, als hij naar een begravenis wordt geroepen:

'Laat de doden de doden begraven.'
Dat vuur maakt dat iemand uiteindelijk, zoals de alchemie leert, als 'asbest' gaat worden. Wil zeggen: bij en eventuele herhaling van dat vuur (Eindoordeel) heeft het geen vat op dat lichaam meer.
Dat vuur kan namelijk op twťť manieren opgewekt worden: gecontroleerd, en ongecontroleerd. In het eerste geval volgt het Werk van de Zon, in het tweede geval de uiteindelijke vernietiging.
Volgt het Werk van de Zon, dan wordt (onzichtbaar eerst) in het lichaam het Koninkrijk Gods opgebouwd ('dat in U lieden is, maar dat gij niet kent', aldus 'Jezus', lees: de verborgen alchemistische auteur).
Het vormt dan meer en meer een tweede lichaam in zo iemand en uiteindelijk, als alles sterk genoeg is, zal dat lichaam het vleselijke lichaam overnemen. Er is dus, nogmaals, geen leven na de dood. Dood is dood. Vandaar dat Jezus in het Thomasevangelie zegt:

'Wee de ziel die van het vlees afhankelijk is, en wee het vlees dat vande ziel afhankelijk is. beiden gaan zij tenonder.'
Overigens ben ik hier geen missie aan het bedrijven. Wie de brieven leest komt tot de verbijsterende conclusie dat het evangelie waarschijnlijk nooit plaats heeft gehad en dat het heimelijk alchemie bevat. In de Geheimenissen van het Koninkrijk Gods. Er is dus enerzijds een laag in het Nieuwe Testament waarmee men kerkje kan spelen (leer: u kunt allen gered worden/vrees de dood niet) en anderzijds is er alchemie. Had men die alchemie uitgetoetered, dan was het evangelie nooit verspreid, en dus ook de alchemie niet.

Maar terug naar dat vuur. Hier zullen wij nu goed moeten luisteren. Er komt immers volgens de Bijbel een Oordeel middels vuur, en de brieven zeggen dat wie dat Koninkrijk Gods (het lichtlichaam wordt het genoemd) heeft aangemaakt, van het vuur van dat Oordeel als gezegd geen last heeft. Dat vuur zou de hele schepping afbreken, zuiveren en weer opbouwen. En vervolgens zou die nieuwe schepping ter beschikking staat van de Uitverkorenen. Het paradijs. Hier op aarde.

Hoe werkt dit alles? Er schijnt in de mens een microcosmische steen te rusten. Die steen moet worden aangemaakt zegt de Alchemie. Zeg maar gematerialiseerd.
Die steen veroorzaakt (vuursteen-motief!) dat vuur. En het verbijsterende is dat die steen in die hoedanigheid (vuur/transmutatie) op meerdere plekken in de literatuur te vinden is.

Daarbij eerst het volgende verteld.

In de opsomming die dadelijk volgt komt de term Feniks voor (eerder ook al gebruikt). De Feniks is de vogel die verbrandt en uit de as herrijst. Dat is beeldspraak voor de mens in dat kundalini-vuur. De wedergeboorte.
Daar gaan we.

I. - In Egypte wordt van de Bennu-vogel (= de Feniks) gezegd:


'Gij, Bennu, verbrandt op de Ben-Ben-steen.'

De pyramidion (huis van vuur/ of vuur in het midden) is slechts de sluitsteen van de Obelisk.

Ben-ben komt van het indicatief b.n b.n wat herrijzen betekent of opstaan.
Dit alles wordt door het Oude Egypte het Werk van de Zon genoemd.

II. - Als de Steen der Wijzen, ook wel de Steen van Transmutatie (van lood naar goud).

III. - Als de levende Steen, de Christus, in 1 Petrus 2:4.

'Wie dicht bij mij is, is dicht bij het vuur. Wie dicht bij het vuur is, is dicht bij het Koninkrijk.'

IV. - Als de Graal bij de duitse Graalschrijver von Eschenbach (12e eeuw).

'Door de kracht van die Steen verbrandt de vogel feniks tot as. En de as doet hem snel weer herleven.'
V. - En bij de europese alchemisten die daar zeggen:

'Christus is de Steen.'

'Wij verwachten de steen.''Bidt niet tot het kruis.'

De Moslims hebben ook alchemie bewaard, en waren zelfs de boodschappers van alchemie in Europa. Veel Moslims, net als veel Christenen, doorzagen de beeldspraak echter niet en dachten dat alchemie over chemie handelde.
Toch zijn er Moslims geweest die op welhaast geniale wijze deze verborgenheden bespraken. Zoals Ibn Rumi.

'You have the energy of the Sun (microcosmisch/mijn opmkerking) in you. but you keep knotting it up at the base of your spine.'Dat Werk van de Zon bouwt, eerst onzichtbaar (!), dat lichtlichaam op. Als dat eenmaal sterk genoeg is, dan neemt het het vleselijk lichaam over en wordt het ook zichtbaar. (Het bruidskleed-motief) Dat geeft dan de Openbaring van de Zonen Gods (de Zonen van het Licht, in tegenstelling to die van de Duisternis, die dat lichtlichaam niet hebben).
Dan is men vergoddelijkt. God is mens geworden, en de mens God. Daarom herhaalt 'Jezus' ook de psalmist:

'Ik heb gezegd, gij zijt Goden.'

En ook:

'Ik wordt steeds meer als gij, en gij steeds meer als ik.
Christus is ook genoemd het Hoofd. In de brieven lees je hoe letterlijk je dat moet nemen. Het astrale hoofd van de uitverkorene wordt tijdens het vuur afgenomen, en hij krijgt een nieuw hoofd. In de alchemie beschreven. Tevens in de graallegendes (loden hoofden die worden afgenomen, gouden die worden opgezet).
Aan het einde volgt, als gezegd, een tweede Kundalini-vuur. Maar nu door het hele universum, en ongecontroleerd, in die zin dat alles wat niet uitverkoren is wordt weggezuiverd. De uitverkorenen zullen als 'asbest' staan. Aldus de alchemie.
En nu snapt men ook de woorden van 'Jezus':

'Welzalig die heeft (dat lichtlichaam), want hij zal ontvangen (paradijs). Wee die niet heeft (dat lichtlichaam), want hij zal verliezen ook wat hij denkt te bezitten.'
Tot slot zeggen de brieven dat alleen bepaalde homosexuele mensen de vereiste microcosmische balans van man en vrouw bezitten om dat vuur (waarbinnen de 'hieros gamos', het 'heilige huwelijk' van de microcosmische man en vrouw, plaats heeft) veilig te kunnen doorstaan. Ik weet niet of dat klopt.

In het verlengde hiervan, moet toegegeven, wordt wel zeer aannemelijk gemaakt dat de Jezus die door de alchemist wordt geschilderd (heeft waarschijnlijk niet echt bestaan) zo 'on-heterosexueel' overkomt: omdat men de verbinding homosexualiteit/alchemie in het verborgene wilde meedelen.

In het verborgene, want een ieder zal weten hoeveel vooroordeel er altijd is geweest (en nog vaak is!) naar homosexualiteit toe. Zou men hierover open zijn geweest, dan zou het Evangelie, en daarmee de alchemie, nooit verspreid zijn geweest, zoals het nu verspreid is . Maar ook dat had ik al eerder aangestipt (geloof ik), Zij het niet binnen de context van homosexualiteit.
Enfin, ik ben aan het einde gekomen van mijn betoog en hoop van u allen te horen wat u van deze materie vindt. Vergeet u daarbij niet dat de alchemisten niet de alchmisten waren. Ook zij tastten in het duister. Alchemist is hij die het alchemistische werk in zijn lichaam voltrekt.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Marco van Woerden

  Marco van Woerden


 • >250 berichten
 • 477 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 mei 2006 - 18:15

Het is geen kwestie van 'vertrouwen' wat ik wel of niet heb in deze theorie, van het hebben of ontbreken van vertrouwen is geen sprake wat mij betreft. Ik kan me namelijk best indenken dat in een bepaald sociaal kader en binnen een bepaalde kennisstructuur dit soort theorieŽn tot stand komen. Een goede theorie vind ik het niet, omdat het hele wetenschappelijke principe van falsificeerbaarheid wordt genegeerd als ik dit zo allemaal lees. Vooral wanneer er een relatie wordt gelegd tussen het doel van het universum, de alchemie en homoseksualiteit. Dat gaat me echt te ver. In die zin vind ik deze theorie hoogst onwaarschijnlijk.
'Moeder, is het al nacht?' vraag ik. Maar er is niemand. Ik ben alleen.

#3

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 25 mei 2006 - 11:18

Het is geen kwestie van 'vertrouwen' wat ik wel of niet heb in deze theorie, van het hebben of ontbreken van vertrouwen is geen sprake wat mij betreft. Ik kan me namelijk best indenken dat in een bepaald sociaal kader en binnen een bepaalde kennisstructuur dit soort theorieŽn tot stand komen. Een goede theorie vind ik het niet, omdat het hele wetenschappelijke principe van falsificeerbaarheid wordt genegeerd als ik dit zo allemaal lees. Vooral wanneer er een relatie wordt gelegd tussen het doel van het universum, de alchemie en homoseksualiteit. Dat gaat me echt te ver. In die zin vind ik deze theorie hoogst onwaarschijnlijk.


Ligt er ook al niet een hoop in duigen dat ooit als wetenschappelijk is verkocht? Op Universiteiten leert men u geloven, zei Schopenhauer. Da's wat kort door de bocht, maar toch. TheorieŽn komen en gaan, kikkers blijven, zei de bioloog Rostand.

Verder is het natuurlijk zo dat we hier met een man hebben te maken in wie een steen is aangemaakt dat een vuur ontstak etc., tenzij men dat voor leugen wil houden. Maar dan zou men zich niet binnen deze topic moeten willen bewegen.

Mijn instinct zegt mij dat de boel klopt. Maar instinct is een 'tricky' ding, want: hoofdzakelijk wensdenken (Nietzsche).

Ik moet wel verraden dat ik behoorlijk thuis ben, al jarenlang, in de alchemie.

En wat dat falsificeren betreft: wij hebben dat lichtlichaam nog niet kunnen onderzoeken, dus doen er mijns inziens verstandig aan ons oordeel aan te houden. Als dat lichaam bestaat natuurlijk.

Groet.

#4

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 26 mei 2006 - 11:25

Alchemie wordt ook wel eens genoemd (binnen de theorie van deificatie) verpoppen. Metamorfose dus. Onlangs las ik (dit gezegd met betrekking tot het lichtlichaam) dat elke menselijke cel licht zou bevatten. Van nature al. Ik herinner mij over een onderzoek te hebben gelezen van ik geloof de Universiteit Bochum uit de jaren zeventig. Maar misschien zijn er cel-biologen op dit Forum die meer weten.

#5

Archeopteryx

  Archeopteryx


 • >250 berichten
 • 590 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 26 mei 2006 - 11:33

Maar misschien zijn er cel-biologen op dit Forum die meer weten.


Helaas, de cel bevat geen licht en alchemie is al lange tijd geleden in de prullenmand van de pseudo-wetenschappen gegooid (terecht).

#6

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 27 mei 2006 - 10:03

Helaas, de cel bevat geen licht


"Biophotons are weak emissions of light radiated from the cells of all living things. A photon is a single particle of light. Plants, animals and humans generate up to 100 photons per second, per .15 square inches (1 sq. centimeter) of surface area. The light is too faint to be seen by the naked eye, but biophotons have been detected and verified using photomultiplier tubes.

According to a leading researcher of biophotons, German biophysicist Fritz-Albert Popp, light is constantly being absorbed and remitted by DNA molecules within each cell's nucleus. These biophotons create a dynamic, coherent web of light. A system that could be responsible for chemical reactions within the cells, cellular communication throughout the organism, and the overall regulation of the biological system, including embryonic development into a predetermined form."


en alchemie is al lange tijd geleden in de prullenmand van de pseudo-wetenschappen gegooid (terecht).


O ja, terecht? Ik ken dit soort stoere opmerkingen over alchemie. Ze komen vooral uit monden van mensen die weinig tot niets van alchemie begrijpen, wil zeggen: de beeldspraken niet doorzien.

Voor de goede orde: volgens de alchemistische theorie van de letters kan alchemie ook helemaal niet begrepen worden, todat de werkelijke sleutel tot de beelspraak door iemand wordt omgedraaid. Wil zeggen, totdat iemand het alchemitische werk zelf volvoert (in zijn lichaam). Allemaal dingen waarvan u en ik niet zeker weet of ze waar zijn, maar waarvan u in ieder geval niets begrijpt, en, aan de toon in u post te horen, ook niets wilt begrijpen.

Men heeft namelijk eeuwenlang de fout gemaakt de allegorie voor het ding te houden, en de alchemist-schrijver voor de alchemist. Alchemist echter zou alleen die 'gay man' van de Letters zijn.

Nu, ik weet niet of het klopt of er een steen kan worden aangemaakt in het lichaam dat een consumerend en weer opbouwend vuur ontsteekt, maar wat weet U eigenlijk?

Tot slot: er is nog fors scepsis over biophotonen, maar die was er ook zeven jaar lang over de bacterie (Helicobacter pylori) die maagzweren veroorzaakt. Vele artsen wilde niet eens luisteren naar de ontdekkers, zoals die ontdekkers ons in interviews hebben meegedeeld. Tot hun grote verbazing (maar niet tot mijn verbazing). :roll:

#7

Archeopteryx

  Archeopteryx


 • >250 berichten
 • 590 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 27 mei 2006 - 14:24

Amsterdam schreef:

Nu, ik weet niet of het klopt of er een steen kan worden aangemaakt in het lichaam dat een consumerend en weer opbouwend vuur ontsteekt, maar wat weet U eigenlijk?  


Ach, ik denk dat ik aardig wat weet van celbiologie, fysiologie, chemie etc. In ieder geval voldoende om in te zien dat de door jou geponeerde theorie op geen enkel empirisch principe is gebaseerd. Het is dus mogelijk een coherente theorie, maar het fundament mist, het is in feite religie met een pseudo-wetenschappelijk sausje.
En ja, er is controverse over de biofotonen, ik heb er nog nooit van gehoord en ook in mijn boeken komt het niet voor (Molecular Biology of the Cell, 2005), de huidige status van die fotonen zou ik dan ook discutabel noemen, mogelijk brengt verder onderzoek meer aan het licht...
Filosofisch gezien is het natuurlijk ook niet geloofwaardig om dergelijke vage kennis te gebruiken in een theorie, met de huidige kennis in de hand (en dat is veel een een stuk zekerder) had je een meer gefundeerde theorie kunnen bedenken (of aanhangen). Maar met kennis van moderne wetenschap had je zelf ook ingezien dat die theorie nergens op gebaseerd is.

Het had makkelijk in dit boek kunnen worden opgenomen: http://www.skepsis.nl/morosofie.html

#8

Marco van Woerden

  Marco van Woerden


 • >250 berichten
 • 477 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 27 mei 2006 - 15:25

volgens de alchemistische theorie van de letters  kan  alchemie ook helemaal niet begrepen worden

En precies daarom is het geen wetenschap, en genereert het geen kennis die we wel nodig hebben in bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, olieraffinaderijen, voedselproductie, afvalverwerking, etc. Ik heb college gehad over het alchemistisch concept, en er is wetenschappelijk aangetoond, zowel middels historiografisch als medisch onderzoek, dat bijvoorbeeld het levenselixer (in China bevatte het onder andere giftige stoffen als kwiksulfide en metalen, maar ook mineralen) dodelijk is.

Tot slot: er is nog fors scepsis over biophotonen

Onzin, biofotonen worden al jaren geaccepteerd als zijnde een normaal verschijnsel. Het zijn gewoon fotonen die vrijkomen bij de chemische en thermische processen in de cellen van levende wezens, en zelfs dode wezens, en zelfs in rotte eieren, regendruppels en bakstenen, mits deze niet het absolute nulpunt (-273,15 graden) hebben bereikt. Kortom, materie zendt in de praktijk altijd fotonen uit.

Overigens is scepsis geen argument om de wetenschap 'omver te werpen' of belachelijk te vinden, want die scepsis is juist datgene wat ervoor zorgt dat alleen geldige theorieŽn staande blijven, en de ongeldige (lees: niet toepasbare, onzinnige of onjuiste) verdwijnen van de wetenschappelijke roulettetafel. Niks mis mee dus.
'Moeder, is het al nacht?' vraag ik. Maar er is niemand. Ik ben alleen.

#9

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 27 mei 2006 - 16:10

Het grote probleem wat ik heb met deze informatie, is dat het gebracht wordt alsof dit proces/deze ontdekking slechts voor een enkeling is weggelegd. Ik kan me daar zo slecht in vinden, daar ik meen dat elk mens de middelen heeft om boven zichzelf uit te stijgen. En net als met alchemie denk ik dat religie een en al metaforen bevatten, welke ons een spiegel voorhouden. Hetzelfde met deze informatie!

Tot slot zeggen de brieven dat alleen bepaalde homosexuele mensen de vereiste microcosmische balans van man en vrouw bezitten om dat vuur (waarbinnen de 'hieros gamos', het 'heilige huwelijk' van de microcosmische man en vrouw, plaats heeft) veilig te kunnen doorstaan. Ik weet niet of dat klopt.

Er zit een zekere mate van waarheid in de stelling. Als ik kijk naar de huidige mens, dan is de balans vaak ver te zoeken. Een man mag niet zijn emoties tonen, hij moet de stoere macho zijn. En de vrouw mag juist weer niets van haar mannelijke kant laten zien. Onze samenleving zorgt niet voor het samenkomen van man en vrouw; het zorgt voor nog meer afstand, met de in scene gezette toename van de macht van de vrouw op de werkvloer.
Mensen zijn compleet uit balans geraakt en ik ondervind het dagelijks. Als je meer naar jezelf gaat luisteren, merk je dat je helemaal niet een man man bent of een vrouw vrouw, maar dat je een mens bent. Je hebt zowel mannelijke als vrouwelijke trekjes, of je het nou wil accepteren of niet. Want wat vrouwen betreft: ik kan wat dat betreft als een 'homo' naar ze luisteren. Ik ben zelf hetero, maar toch vind ik het niet erg om gewoon naar mensen te luisteren - daar waar vrouwen schijnbaar behoefte aan hebben.
Het verhaal van de balans komt er in mijn ogen op neer dat:
Je kunt alleen in balans zijn, wanneer jij de weg kiest. Wanneer jij het evenwicht bepaalt en niet je omgeving/wat dan ook.

Daarom geloof ik wel in de brieven; echter niet in het beperkte aantal mensen dat iets met deze informatie kan doen. Maar goed, daarvoor moet je dus eerst op 'reis' gaan naar jezelf. Dan ontdek je vanzelf allerlei dingen, pik je allerlei ideeŽn en theoriŽn op, die je de juiste weg laten zien. Je eigen weg!
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#10

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 28 mei 2006 - 07:54

Waar blijft het slotje?
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#11

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2006 - 11:37

Ach, ik denk dat ik aardig wat weet van celbiologie, fysiologie, chemie etc.


Dat wil niet zeggen dat je iets weet van het mogelijke bestaan of de werking van de wederopstanding zoals weergegeven in email 12 van deel 2.

In ieder geval voldoende om in te zien dat de door jou geponeerde theorie op geen enkel empirisch principe is gebaseerd.


Ik zeg toch nergens dat ik in die zin baseer. Dit is het hoekje theologie. Ik draag iets aan ter discussie. Deificatie. En dat valt onder Theologie. Waar zeg ik dat er wetenschappelijk bewijs is?

Het is dus mogelijk een coherente theorie, maar het fundament mist, het is in feite religie met een pseudo-wetenschappelijk sausje.


Sorry, maar dat weet jij niet, in hoeverre het sausje pseudo-wetenschappelijk is. Alleen omdat dat sausje niet behandeld is in jouw boeken en aldaar als wetenschap is behandeld.

En lees mijn inleidende post (hier meteen onder) tot biofotonen nog eens. Waar heb ik de pretentie van wetenschap? Ik mag toch poneren? Vragen ook. Zo begint toch haast elke wetenschap, als alchemie ook wetenschap is.

Alchemie wordt ook wel eens genoemd (binnen de theorie van deificatie) verpoppen. Metamorfose dus. Onlangs las ik (dit gezegd met betrekking tot het lichtlichaam) dat elke menselijke cel licht zou bevatten. Van nature al. Ik herinner mij over een onderzoek te hebben gelezen van ik geloof de Universiteit Bochum uit de jaren zeventig. Maar misschien zijn er cel-biologen op dit Forum die meer weten.


Zeg ik hier dat er een verbinding moet zijn? Ik stel alleen ter discussie. En als jouw wetenschappelijk orthodoxie dat niet verdraagt, dan moet je niet bij Theologie zijn. Lijkt me logisch.

En ja, er is controverse over de biofotonen, ik heb er nog nooit van gehoord en ook in mijn boeken komt het niet voor (Molecular Biology of the Cell, 2005), de huidige status van die fotonen zou ik dan ook discutabel noemen, mogelijk brengt verder onderzoek meer aan het licht...


Juist ja. En dat iets anders dan zeggen (wat je eerder deed): er is geen licht in de cellen.

Filosofisch gezien is het natuurlijk ook niet geloofwaardig om dergelijke vage kennis te gebruiken in een theorie, met de huidige kennis in de hand (en dat is veel een een stuk zekerder) had je een meer gefundeerde theorie kunnen bedenken (of aanhangen).


Misschien verwissel je hier vaag met onbekend. Voor een groentenboer is quantumfysica ook heel erg vaag.

Maar met kennis van moderne wetenschap had je zelf ook ingezien dat die theorie nergens op gebaseerd is.


De moderne wetenschap werd ook al modern genoemd in de achttiende en de negentiende eeuw. En wat ligt daar al niet weer van op de vuilnisbelt?

#12

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2006 - 11:45

Nieuwe links: (mťt biofotonen (en koude kernfusie)

www.world-mysteries.com/PhilipGardiner/forbidden_letters4.htm
en
www.world-mysteries.com/PhilipGardiner/forbidden_letters5.htm

Groet.

#13

Archeopteryx

  Archeopteryx


 • >250 berichten
 • 590 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2006 - 13:18

amsterdam schreef:

Ik zeg toch nergens dat ik in die zin baseer. Dit is het hoekje theologie. Ik draag iets aan ter discussie. Deificatie. En dat valt onder Theologie. Waar zeg ik dat er wetenschappelijk bewijs is?  


Je hele verhaal is doordrenkt met quasi-wetenschappelijke informatie, informatie die veelal speculatief, discutabel of onjuist is. En als er al fotonen in een cel worden uitgstraald (wat door Marco vw. werd aangedragen) dan nog vind ik het ongeloofwaardig om dit in een verder niet te toetsen theorie te verwerken. Dat is vreemd omdat je toch belang van wetenschap hog acht :

De moderne wetenschap werd ook al modern genoemd in de achttiende en de negentiende eeuw. En wat ligt daar al niet weer van op de vuilnisbelt?

En lees mijn inleidende post (hier meteen onder) tot biofotonen nog eens. Waar heb ik de pretentie van wetenschap? Ik mag toch poneren? Vragen ook. Zo begint toch haast elke wetenschap, als alchemie ook wetenschap is.


De merkwaardige mengeling van (quasi-) wetenschappelijkheid en geloof maakt je verhaal op empirische gronden ongeloofwaardig, maar ja, het is natuurlijk geloof, dan moet je niet aankomen met "wetenschappelijk bewijs", die maken weing indruk in het verhaal. Houdt het dus voor geloof en skip de wetenschap.

#14

Amsterdam

  Amsterdam


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2006 - 14:57

Je hele verhaal is doordrenkt met quasi-wetenschappelijke informatie, informatie die veelal speculatief, discutabel of onjuist is. En als er al fotonen in een cel worden uitgstraald (wat door Marco vw. werd aangedragen) dan nog vind ik het ongeloofwaardig om dit in een verder niet te toetsen theorie te verwerken. Dat is vreemd omdat je toch belang van wetenschap hog acht :


Met alle respect, maar wat doe jij eigenlijk in een topic (deificatie) dat theologie behelst? Binnen theologie valt vooralsnog niets te toetsen. We kunnen hooguit plausibel deduceren. Hooguit. Dus waar beklaag je je over? Ik heb deze topic toch niet bij biologie of natuurkunde ondergebracht? Nou dan!


De merkwaardige mengeling van (quasi-) wetenschappelijkheid en geloof maakt je verhaal op empirische gronden ongeloofwaardig, maar ja, het is natuurlijk geloof, dan moet je niet aankomen met "wetenschappelijk bewijs", die maken weing indruk in het verhaal. Houdt het dus voor geloof en skip de wetenschap.


Wederom, wat doe jij in een topic over een theologisch onderwerp? Ik wil je niet verdrieten, maar houd nu dan op te reageren op jouw posts. Het voert tot niets.

#15

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2006 - 16:01

Maar Amsterdam, hoe zie jij dit verhaal precies?
Want ik lees nu net ook op de site iets over koude fusie, dat dit zou plaatsvinden in de zon..
ik ben hier wel geinteresseerd in, heb je misschien nog andere sites/msn oid om me hier wat meer over te vertellen? Na mijn trip van gisteren, wil ik nog meer weten van het leven.. it's a lovely dream.. :roll:

en zou je misschien hier nog even naar willen kijken? alvast bedankt!
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures