Springen naar inhoud

Heiligverklaarde boeken


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Roland Ronceval

  Roland Ronceval


 • >250 berichten
 • 756 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 juli 2006 - 01:40

In een andere thread werd de vraag gesteld of torah, bijbel en koran eenzelfde bron kennen.

Om te achterhalen of de basis van de drie boeken in grote mate overeenstemt is de insteek van deelnemer Karamelk verfrissend. Hij haalt verschillende maatregelen aan die als dienstig kunnen beschouwd worden voor het welzijn van de volgelingen:

- de seksuele driften te richten op een zo groot en gezond mogelijk nageslacht
- de vrouwtjes onder de mannetjes te verdelen
- de sociale cohesie te bevorderen en de groep sterk te houden
- de gezondheid op peil te houden

De vraag dient gesteld te worden of de verschillende door deelnemer Karamelk aangehaalde punten inderdaad wel door elk van de drie boeken veroordeeld dan wel aangemoedigd worden. Hij dacht daarbij specifiek aan: onaneren, seks met dieren, seks tijdens menstruatie, seks met familieleden, ontrouw, kuisheid, liegen, stelen, moorden, eet- en voedingsvoorschriften.

Daar mijn denken over het menselijke handelen nogal sterk beïnvloed is door Richard Dawkins, wil ik graag geloven dat elk van de boeken voorschriften bevat die het "succes van de eigen soort" bevorderen. Waarom de door Karamelk geformuleerde (vraag-)stelling mij uitermate interesseert. De aanvaarding van de stelling verdient een zelfstandig topic.

Hier wordt echter de vraag gesteld of de drie geciteerde boeken inderdaad dezelfde voorschriften, of voorschriften met dezelfde strekking, bevatten.

Mijn stelling is dat dit maar zeer gedeeltelijk waar is. Hiervoor dient men echter de verschillende voorgeschreven regels uit de torah, bijbel en koran te analiseren. Om het onderwerp beheersbaar te houden zou ik de discussie graag willen beperken tot de voorschriften die vandaag overleven in de joodse, christelijke en mohammedaanse (denk-)wereld.

Omdat dit een wetenschappelijk forum is dienen feiten ter staving worden aangedragen, zonder vooringenomenheid (gunstige of ongunstige) en zonder haat noch vrees.

Dit ter inleiding.
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre
Ni de réussir pour persévérer
(Guillaume le Taciturne)

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

de grijze muis

  de grijze muis


 • >1k berichten
 • 1168 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 juli 2006 - 12:03

Ik herinner mij een zeer tragische gebeurtenis in een Koran compatible land, die de wereldpers haalde. Het betrof de gedwongen echtscheiding van een koppel dat al vele jaren gehuwd was en een schare kinderen had voortgebracht.
Door een toeval, hoewel dat aldaar niet bestaat, kwam aan het licht, dat de man ooit eens enkele minuten of tellen als zuigeling gelebberd had aan de borst van de moeder van zijn vrouw.(of de vrouw aan de borst van de moeder van de man, dat kan ik mij niet meer herinneren}.Zij wisten dat beide niet.
Volgens uitspraken van de Warlord(pbuh) zou de man zijn zus getrouwd hebben, iets dat niet toegestaan is. Er is nog wel enige discussie tussen de preciesen en de iets minder preciesen of een of twee maal zuigen telt of dat het babytje zijn buikje volgezogen moet hebben.
Het laat zich raden wat een leven de kinderen uit dat verboden huwelijk zullen hebben gekregen.
De uitspraak van de Warlord(pbuh) opgetekend door Muslim luidde:
"Breast feeding make forbidden what is forbidden through blood relations."
Dit gebod geldt nog steeds bij de umma waar dan ook ter wereld.
Ik zie het nut van een dergelijk gebod in het geheel niet en vind het ook niet terug in de Evangelien.
Dat Allah barmhartig en vol erbarmen is en het huwelijk zou hebben kunnen laten voortbestaan was kennelijk niet aan de orde. Moh's woord is wet.

#3

Menheffrin

  Menheffrin


 • >250 berichten
 • 545 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 juli 2006 - 20:45

Het staat al en jaar op Wikipedia. Een maand gelden hield ik mijn studenten het volgende voor; Geeft kunst een antwoord op de huidige problematiek of is het het ‘grom’ van in een zijn slaap gestoorde beer? Biedt zij, de kunst, ook een ‘houvast’, een moraliteit?

In plaats van de Vedische geschriften, Tao-Te -King, Torah, Bijbel, Koran, Bourda/Knip en Donald Duck, presenteert Wikipedia ons het volgende;

(…) Ondanks de opvallende regionale verschillen zijn er een aantal kenmerken die deze stromingen verenigen: een optimistisch wereldbeeld en geloof in de toekomst, een voorliefde voor het gebruik van nieuwe, moderne technieken (in de architectuur bijvoorbeeld grote glasoppervlakken), een afkeer van symmetrie en een voorkeur voor ornamentiek, waarbij bloem- en vogelmotieven domineren.(…). Bron: http://nl.wikipedia....wiki/Jugendstil

Dat wordt morgen naar de kunsthandel om alles op te kopen. Tenslotte kun je niet zeker genoeg zijn.

Ze geeft dus geen antwoord en ook geen uitweg. Ja, die biedt zij allen als men bereidt zou zijn diep in het stof te buigen en een enorme schuld op de nek haalt.

Kennelijk staat ‘kunst’ met ‘leven’ gelijk. Als dat waar zou zijn dan hebben we ook het antwoord op de vraag die, verondersteld, in het topic besloten lag.

#4

PNCO

  PNCO


 • >250 berichten
 • 657 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 juli 2006 - 21:16

"De kunst van het leven is, het leven als een kunst te zien en het te benaderen vanuit van een immer creërend kunstenaarsperspectief"
Om de waarheid te vinden, ga je voor jezelf op zoek. Naar jezelf. In jezelf.

#5

Karamelk

  Karamelk


 • >250 berichten
 • 252 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 20:38

Binnen de vier hoeken van dit antwoordveld beperk ik mijn bijdrage. Het Oude Testament is namelijk het enige religieuze boek van de drie. Het beschrijft de tocht van een groep primaten vanuit Oost-Afrika naar het Midden-Oosten, dit in verband met veranderende weersomstandigheden. DNA-bewustzijn werd vertaald, en taal vormde het menselijk bewustzijn. Jezus en Mohammed figureren hierin slechts als misverstanden. Het werkelijke nieuwe testament werd geschreven door Darwin, de nieuwe koran door Hitler. Dat laatste ter provocatie & gratis en voor niks. Adonai=DNA; vandaar ook de obsessie met joods bloed waarschijnlijk. Toch maar goed dat er Uzi's zijn.

#6

Roland Ronceval

  Roland Ronceval


 • >250 berichten
 • 756 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 juli 2006 - 02:07

Of velen hier, O Karamelk, ooit een Uzi beroeren mochten, durf ik te betwijfelen, en of enkelen je laatste -- in de betekenis van "meest recente" -- bijdrage doorgrond hebben, is uitermate twijfelachtig, ook al zit er meer waarhbeid in verdoken dan in tonnen pulp die hier wordt uitgestrooid. Waarmee hopelijk aangetoond wordt dat kwaliteit en kwantiteit totaal verschillende dimensies kennen, die dan toch misschien vreemd zijn aan die welke des mensen is.

Dit gezegd zijnde, en in afwachting van nog wat input van enkele vurigen die op dit forum lijken rond te waren, lijkt jouw benadering -- precies bij gebrek aan simplistische reacties -- toch wel uitermatie waardevol.

Jouw insteek blijf ik zeer interessant vinden. Wat zeggen de drie "ideologieën" over zaken zoals: onaneren, seks met dieren, seks tijdens menstruatie, seks met familieleden, ontrouw, kuisheid, liegen, stelen, moorden, voeding? Worden hiermee / hierdoor diverse aspecten van het menselijke voortbestaan gegarandeerd, zoals daar zijn:
- de seksuele driften te richten op een zo groot en gezond mogelijk nageslacht
- de vrouwtjes onder de mannetjes te verdelen
- de sociale cohesie te bevorderen en de groep sterk te houden
- de gezondheid op peil te houden

En welke van de drie boeken geeft de formule voor een beste kans op slagen?
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre
Ni de réussir pour persévérer
(Guillaume le Taciturne)

#7

wombat

  wombat


 • >250 berichten
 • 582 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 juli 2006 - 19:03

Wat moet ik met een Uzi ?
Het eerste wiel was echt niet rond

#8

Roland Ronceval

  Roland Ronceval


 • >250 berichten
 • 756 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 juli 2006 - 19:32

Wat moet ik met een Uzi ?

Misschien, oh antipood, om te voldoen aan
- de seksuele driften te richten op een zo groot en gezond mogelijk nageslacht
- de vrouwtjes onder de mannetjes te verdelen
- de sociale cohesie te bevorderen en de groep sterk te houden
- de gezondheid op peil te houden

Het laatste enkel indien dienstig voor het elimineren van dragers van besmettelijke ziekten?

Ik blijf me afvragen hoe verschillende "scholen" tegenover elk van die elementen staan. "Gaat en vermenigvuldigt u" lijkt me nogal algemeen verspreid, alhoewel ik dat niet onmiddellijk zie in meer oostelijke leringen. De vrouwtjesverdeling zie ik slechts in 1 doctrine, de cohesiebevorderende instructies evenzeer. En met die gezondheidsvoorschriften lijkt het me nogal tegen te vallen als ik zie dat varkenseters doorgaans ouder worden dan niet-varkenseters.

Het uitdiepen van dergelijk onderwerp is waarschijnlijk iets te diepgravend.
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre
Ni de réussir pour persévérer
(Guillaume le Taciturne)

#9

wombat

  wombat


 • >250 berichten
 • 582 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 juli 2006 - 13:38

Wat moet ik met een Uzi ?

Misschien, oh antipood, om te voldoen aan
- de seksuele driften te richten op een zo groot en gezond mogelijk nageslacht
- de vrouwtjes onder de mannetjes te verdelen
- de sociale cohesie te bevorderen en de groep sterk te houden
- de gezondheid op peil te houden

Het laatste enkel indien dienstig voor het elimineren van dragers van besmettelijke ziekten?

Ik blijf me afvragen hoe verschillende "scholen" tegenover elk van die elementen staan. "Gaat en vermenigvuldigt u" lijkt me nogal algemeen verspreid, alhoewel ik dat niet onmiddellijk zie in meer oostelijke leringen. De vrouwtjesverdeling zie ik slechts in 1 doctrine, de cohesiebevorderende instructies evenzeer. En met die gezondheidsvoorschriften lijkt het me nogal tegen te vallen als ik zie dat varkenseters doorgaans ouder worden dan niet-varkenseters.

Het uitdiepen van dergelijk onderwerp is waarschijnlijk iets te diepgravend.


De driften behoeven niet beperkt te worden, men moet alleen aan geboortebeperking doen om de aarde leefbaar te houden.

De vrouwtjes onder de mannetjes verdelen? Vrouwen kunnen zelf beter kiezen bij wie ze willen zijn . De tekst is laagdunkend tegenover vrouwen, het zijn geen stukken brood die je verdeeld. De persoon die je ter wereld heeft gebracht en gevoed heeft is een vrouw geweest.

De cohesie bevorderen en de groep sterk houden. Welke groep. Wat wordt daar mee bedoeld?

Het lijkt mij beter om je te richten op de ziekteverwekker, de bacterie of virus. Dan heb je na een tijdje misschien materiaal waar je echt wat aan hebt als het om een werledwijde pandemie gaat. Je kan toch niet iedereen die een druppel aan zijn neus heeft een kogel door het hoofd jagen.
Het eerste wiel was echt niet rond

#10

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 september 2006 - 22:38

 . En met die gezondheidsvoorschriften lijkt het me nogal tegen te vallen als ik zie dat varkenseters doorgaans ouder worden dan niet-varkenseters.

Varkens eten alles op wat arme mensen ook op kunnen eten. De opbrengst is kleiner dan de kosten. Varkens kunnen niet schouwen en geven geen melk. Zie hier de voordelen van het niet houden van varkens in gebieden met beperkte vegetatie.
De Joodse eetvoorschriften zijn zo ingewikkeld dat een man zijn vrouw moet selecteren op intelligentie. Op lange termijn hebben de joden, en wij allen, veel voordelen van deze selectie genoten.
Het heiligen van de koe heeft ook zo zijn voordelen. In de tussentijd geven ze wel melk en als de nood pas echt aan de man komt heb je toch een appeltje voor de dorst ( natuurlijk niet de godsdienstfanaten, maar dat heeft ook zo zijn voordelen)

#11

HeavenOnEarth

  HeavenOnEarth


 • >250 berichten
 • 430 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 september 2006 - 23:42

Jouw insteek blijf ik zeer interessant vinden. Wat zeggen de drie "ideologieën" over zaken zoals:  onaneren, seks met dieren, seks tijdens menstruatie, seks met familieleden, ontrouw, kuisheid, liegen, stelen, moorden, voeding? Worden hiermee / hierdoor diverse aspecten van het menselijke voortbestaan gegarandeerd, zoals daar zijn:
- de seksuele driften te richten op een zo groot en gezond mogelijk nageslacht  
- de vrouwtjes onder de mannetjes te verdelen  
- de sociale cohesie te bevorderen en de groep sterk te houden  
- de gezondheid op peil te houden


Naar mijn idee speelt geloof inderdaad een rol bij de zaken die je noemt: onaneren, seks met dieren, seks tijdens menstruatie, seks met familieleden, ontrouw, kuisheid, liegen, stelen, moorden, voeding. Veel religies juichen dit soort gedrag niet bepaald toe. Naar mijn idee zijn vele praktische leefregels verweven met religieuze opvattingen. Op enig moment is het ene met het andere samenkomen te vallen.
Dit draagt in sommige gevallen zeker bij aan het voortbestaan van een volk. Een verklaring daarvoor is dat de perceptie van het verwachte resultaat van het gedrag veranderd. Een a-religieuze, potentiele dief in een a-religieuze groep 'weegt' het nut van diefstal (de opbrengst) af tegen de kosten (de zwaarte van de straf, de kans gepakt te worden, de sociale implicaties). Dit persoon zal eerder overgaan tot de diefstal dan een religieus persoon in een religieuze omgeving. Deze weegt het nut af tegen hogere kosten (namelijk: de zwaarte van de straf, de kans gepakt te worden, eeuwig branden in de hel (bv) (ook als hij niet wordt gepakt) en de sociale implicaties (die in dit geval een extra dimensie hebben)).

Het is imo dus zo dat praktische waarden die religies verkondigen als deelverklaring kunnen dienen voor:
a) het succes van culturen;
b) de teloorgang van culturen (een of andere gnostisch groep die tegen voortplanting was of vergelijk dit bv met de Azteken die door overmatig offeren bevolkingsproblemen kregen);

En welke van de drie boeken geeft de formule voor een beste kans op slagen?


Deze vraag is, zeker vanuit evolutionair standpunt, weinig zinvol. Evolutie voltrekt zich niet steeds weer op dezefde manier. Daarnaast hangt het teveel af van stom toeval: het zou voor de ontwikkeling van het christendom waarschijnlijk nogal wat uitgemaakt hebben als Constantijn de Grote het christendom niet omarmt zou hebben.
You and me baby, we ain't nothing but mammals.

#12

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 15 september 2006 - 10:27

Of velen hier, O Karamelk, ooit een Uzi beroeren mochten, durf ik te betwijfelen, en of enkelen je laatste -- in de betekenis van "meest recente" -- bijdrage doorgrond hebben, is uitermate twijfelachtig, ook al zit er meer waarhbeid in verdoken dan in tonnen pulp die hier wordt uitgestrooid.


Ik behoor vermoedelijk niet tot de weinigen die de bijdrage van Karamelk doorgrond hebben want mijn interpretatie luidt: Grote waarde hechten aan Darwin's evolutietheorie is heilloos. De leer van Jezus en van Mohammed zijn waardevoller voor de mens.

Het zou me verbazen als Roland Karamelk's tekst op dezelfde wijze interpreteert

#13

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 september 2006 - 12:19

uit de leer van jezus en de andere profeten haal je een moraal, met bijv de evolutietheorie leer je hoe de natuur werkt, zijn 2 los staande dingen die beide even nuttig zijn.
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#14

wombat

  wombat


 • >250 berichten
 • 582 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 september 2006 - 18:09

[quote="Adpruys"][quote=Roland Ronceval] .
De Joodse eetvoorschriften zijn zo ingewikkeld dat een man zijn vrouw moet selecteren op intelligentie. Op lange termijn hebben de joden, en wij allen, veel voordelen van deze selectie genoten.

[/quote]

Ik geloof er niets van dat dat zelfs op lange termijn voordelen biedt.

Dat zou betekenen dat de minder intelligente vrouwen geen kinderen zou mogen/moeten/kunnen krijgen.
Het selectie zou slechts op een aspect van het leven van toepassing zijn, de eetvoorschriften.
Andersom geldt dat natuurlijk ook dan, dat een vrouw een man kiest op basis van zijn kennis van de eetvoorschriften.

Dan trouwen de mannen en vrouwen die er geen eetvoorschriften op na houden en krijgen dan toch nog kinderen.
Het eerste wiel was echt niet rond

#15

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 24 september 2006 - 21:26


De Joodse eetvoorschriften zijn zo ingewikkeld dat een man zijn vrouw moet selecteren op intelligentie. Op lange termijn hebben de joden, en wij allen, veel voordelen van deze selectie genoten.  


Ik geloof er niets van dat dat zelfs op lange termijn voordelen biedt.

Dat zou betekenen dat de minder intelligente vrouwen geen kinderen zou mogen/moeten/kunnen krijgen.
Het selectie zou slechts op een aspect van het leven van toepassing zijn, de eetvoorschriften.
Andersom geldt dat natuurlijk ook dan, dat een vrouw een man kiest op basis van zijn kennis van de eetvoorschriften.
Dan trouwen de mannen en vrouwen die er geen eetvoorschriften op na houden en krijgen dan toch nog kinderen.


Goed zo! Die door mij verzonnen theorie is dus weerlegd!
Toch moeten volgens mij voorschriften, door een religieus leider verzonnen, hun praktisch nut bewezen hebben voordat ze in de heilige boeken terechtkomen.
Hygiëne speelt natuurlijk een belangrijke rol

Many modern Jews think that the laws of kashrut are simply primitive health regulations that have become obsolete with modern methods of food preparation. There is no question that some of the dietary laws have some beneficial health effects. For example, the laws regarding kosher slaughter are so sanitary that kosher butchers and slaughterhouses have been exempted from many USDA regulations.

http://www.jewfaq.org/kashrut.htm
Op deze pagina wordt ook melding gemaakt van de eerder door mij genoemde reden voor het verboden zijn van varkens. Voor kamelen een variatie op het regeltje dat ik eerder aangaf voor heilige koeien in het hindoeïsme.
Het niet opeten van kamelen heeft ook zo zijn voordelen. In de tussentijd zijn ze nuttig als lastdier en als de nood pas echt aan de man komt heb je toch een appeltje voor de dorst ( natuurlijk niet de godsdienstfanaten, maar dat heeft ook zo zijn voordelen)

Het niet samen eten van melkprodukten en vlees heeft vermoedelijk ook spaarzaamheid als voordeel: beiden zijn vooral belangrijk als eiwitbron waarbij extra veel geen voordelen voor de gezondheid biedt. Er is meer kans op een betere verdeling tussen plantaardig en dierlijk voedsel, ook in de verschillende sociale rangen.
Verder zijn dieren die een plaag kunnen veroorzaken - insecten en konijnen- als onrein bestempelt met de voordelen vandien.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures