Springen naar inhoud

Cholesterolgehalte risicofactor voor hart- en vaatziekten???


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Robjee

  Robjee


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 12:00

De reden van deze post is dat er verschillende gedachten zijn over verzadigde vetten/bloedcholesterol en het risico op hart- en vaatziekten.
Deze gedachten zal ik verder toelichten, met verwijzingen naar de desbetreffende artikelen/onderzoeken. Daarbij zijn onderzoeken die in gerenommeerde bladen zijn gepubliceerd.

Om te beginnen zou het bloedcholesterolgehalte geen directe riscofactor zijn voor hart- en vaatziekten, maar juist functioneren als bescherm/reparatiemateriaal(27, 34, 49).

“According to the modified ‘response to injury’ hypothesis of atherogenesis, there are at least two pathways leading to the inflammatory and proliferative lesions of the arterial intima. The first involves monocyte and platelet interaction induced by hypercholesterolaemia. The second pathway involves direct stimulation of the endothelium by a number of factors, including smoking, the metabolic consequences of diabetes, hyperhomocysteinemia, iron overload, copper deficiency, oxidized cholesterol, and micro-organisms. There is much evidence to support roles for these factors, but the degree to which each of them participates remains uncertain. However, the lack of exposure-response in the trials between changes in LDL-cholesterol and clinical and angiographic outcome, the inverse association between change of cholesterol and angiographic changes seen in the observational studies, the significant increase in complicated atherosclerotic lesions in the treatment group after cholesterol lowering by diet, and most of all, the fact that high cholesterol predicts longevity rather than mortality in old people, suggests that the role, if any, of high cholesterol must be trivial. The most likely explanation for these findings is that rather than promoting atherosclerosis, high cholesterol may be protective, possibly through its beneficial influence on the immune system (27)”.

“Why is high cholesterol a risk factor in young and middle-aged men? A likely explanation is that men of that age are often in the midst of their professional career. High cholesterol may therefore reflect mental stress, a well-known cause of high cholesterol and also a risk factor for heart disease. Again, high cholesterol is not necessarily the direct cause but may only be a marker. High cholesterol in young and middle-aged men could, for instance, reflect the body’s need for more cholesterol because cholesterol is the building material of many stress hormones. Any possible protective effect of high cholesterol may therefore be counteracted by the negative influence of a stressful life on the vascular system (34)”.

Feiten over vetten, 2003 / know your fats, 2000, Mary G Enig:
“Het lichaam gebruikt cholesterol als een bouwstof voor het genezingsproces. Dit is de reden dat bij mensen met beschadigde bloedvaten (zoals bij atherosclerose) of longen (tuberculose) behalve calcium, collageen en een aantal andere stoffen, cholesterol wordt aangetroffen in het ‘littekenweefsel’ dat het lichaam aanmaakt om ‘wonden’ te genezen (49)”.

In onderzoeken vindt men vaak een correlatie wat betreft bloedcholesterolgehalte en hart- en vaatziekten, maar dit wil dan nog niet zeggen dat er een causaal verband bestaat. Een hoog bloedcholesterolgehalte zou ook kunnen ontstaan door hart- en vaatziekten (oorzaak: inactiviteit, roken, overgewicht, DM, stress, micro-organismen etc.) in plaats van andersom (45).
• Roken verhoogd bloedcholesterol, maar ook los daarvan de kans op hart- en vaatziekten.
• Afvallen verlaagd het bloedcholesterol, maar heeft ook andere gezondheidsvoordelen zoals verbeterde insuline gevoeligheid, minder kans op diabetes of betere instelling.
• Overgewicht verhoogd bloedcholesterol, maar zorgt ook voor afname van insulinegevoeligheid en daardoor een grotere kans op diabetes. Dit is een bewezen risicogroep voor het optreden van hart- en vaatziekten.
• Beweging ‘verbeterd’ de ratio LDL/HDL, maar heeft ook vele andere gezondheidsvoordelen zoals sterker hart.
• Stress heeft een effect op de ademhaling, de hartslag en de bloeddruk. Het hart helpt daarbij door sneller te kloppen en de druk in de bloedsomloop te verhogen. Zo kan stress bloeddrukverhogend werken. Langdurige stress kan leiden tot chronische klachten en ziekten, zoals maagklachten, overspannenheid en hartproblemen. De weerstand vermindert, waardoor vatbaarheid voor stoornissen en (infectie)ziekten toeneemt (51). Daarnaast veranderd de ratio LDL/HDL.
Dit zou verklaren waarom het cholesterolgehalte een ‘voorspellende’ factor kan zijn voor het optreden van hart- en vaatziekten en er een correlatie tussen deze twee bestaat.

Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat verzadigde vetten het bloedcholesterolgehalte laten stijgen. Vaak wordt dan de oorzakelijke link gelegd met hart- en vaatziekten wat in dat onderzoek vaak niet is aangetoond. Men gaat dan uit van “intermediate endpoints” zoals J.V. Woodsite en Daan Kromhout aangeven (2005):

“Most of the knowledge about the effects of dietary fatty acids on CHD risk is based on observational studies and controlled dietary experiments with intermediate end points (e.g. blood lipoprotein fractions). Information from high-quality randomised controlled trials on fatty acids and CHD is lacking (36)”.

Met name Uffe Ravnskov (The Cholesterol Myths) is naast Mary Enig een bekend persoon die negatieve kritiek uit op de huidige vet/cholesterolopvattingen op basis van zijn onderzoeken (27-33,34). Hij staat echter niet alleen in zijn opvattingen gezien de leden van THINCS.

Van 26 lange termijn(4-23 jaar) follow-up studies (1-26) die de relatie onderzochten naar verzadigde vetten en het optreden van hart- en vaatziekten, hebben er schijnbaar slechts vier een statistisch positief verband gevonden.
Een ander onderzoek bestaande uit 22 interventiestudies trekt de volgende conclusie:

Lowering serum cholesterol concentrations does not reduce mortality and is unlikely to prevent coronary heart disease. Claims of the opposite are based on preferential citation of supportive trials (33) .

Nog een ander onderzoek laat zien dat een hoger percentage verzadigd vetgebruik, negatief is gecorreleerd aan het ontwikkelen van atherosclerose 37. Ook zijn er onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat mensen met de hoogste cholesterolwaardes, de laagste mortaliteit hebben en het langste leven (34, 47) , of dat er helemaal geen verband bestaat tussen bloedcholesterolwaardes en het optreden van hart- en vaatziekten.
In landen van de ‘Seven Countries’ studie van Ancel Keys worden al grote verschillen gevonden (30 )

Eigenlijk is zelfs nog nooit onomstotelijk bewezen dat cholesterol de hoofdschuldige is. ……Eén van die opmerkelijke constateringen is dat veel mensen die lijden aan hart- en vaatziekten helemaal geen verhoogd cholesterol gehalte in het bloed hebben. Ook vanuit andere gezichtspunten kunnen vraagtekens gezet worden bij de algemene geldigheid van de theorie dat cholesterol de hoofdschuldige is in het hart- en vaatziekte verhaal. Veel volkeren over de hele wereld krijgen via het eten veel meer cholesterol binnen dan de gemiddelde West Europeaan, terwijl het aantal hart- en vaatziekten bij die volkeren verwaarloosbaar klein is!( 48 )

Controversy exists about the roles that dietary fat and cholesterol play in the risk of heart disease. Confounding factors influence the interpretation of results of epidemiologic studies. For example, over the years, France and Finland—populations that have similar intakes of cholesterol and saturated fat—have consistently had very different mortality rates from CAD. Some epidemiologic evidence suggests that consumption of high amounts of saturated fat and cholesterol lead to high blood cholesterol and thus to an increased risk of heart disease (for review see reference. Reviews of studies that linked dietary cholesterol and fats and high serum cholesterol with atherosclerosis and cardiovascular disease aptly pointed out that the results of the epidemiologic and experimental studies are inconclusive or even contradictory. The conclusion of an analysis of the history and politics behind the diet-heart hypothesis was that after 50 y of research, there was no evidence that a diet low in saturated fat prolongs life. The proposition that dietary fat is unhealthy is based on the fact that high intakes of saturated fat elevate blood cholesterol and thus increase the incidence of atherosclerosis, which then increases the risk of CAD (50 ).

Deze vragen heb ik ook voorgelegd aan het Voedingscentrum, de Nederlandse Hartstichting en een hoogleraar humane voeding.
Het antwoord van de Nederlandse Hartstichting was in eerste instantie summier. Er werd verwezen naar een onderzoek van Walter Willet (mediterrane dieet) en een onderzoek van Martijn Katan en Ronald Mensink (effect van vetzuren op lipoproteïnen) maar deze onderzoeken beantwoorden niet mijn vragen. Het mediterrane dieet is heel breed en sluit andere factoren niet uit.
Effecten van vetzuren op lipiden en lipoproteïnen geven geen causaal verband met hart- en vaatziekten, maar ‘intermediate endpoinst’.
Een tweede keer de Nederlandse Hartstichting geraadpleegd te hebben (afdeling onderzoek) kreeg ik een onderzoek toegestuurd, een meta-analyse van Stewart Truswell.
Dit onderzoek lijkt inderdaad een pleidooi voor de huidige cholesterolopvatting. De voedingsinterventies bestonden echter voornamelijk uit verlaging van verzadigd vet en een toename van onverzadigd vet en soms vis. Alfa-linoleenzuur en vis zijn los van cholesterolwaardes al negatief gecorreleerd aan hart- en vaatziekten in dat onderzoek. Bovendien is in sommige onderzoeken gewichtsvermindering en verandering in leefstijl geadviseerd. Het onderzoek beschrijft dieetmaatregelen en het effect daarvan op hartaandoeningen en totale sterfte. Dit maakt volgens mij de uitkomst van bloedcholesterolconcentratie als causale factor discutabel, ondanks de aanwezige correlatie.

De hoogleraar gaf een verwijzing naar de onderzoeken van D. Steinberg (40-44).
Hoewel dit een pleidooi is voor de huidige verzadigdvet/cholesterolopvattingen kan dit niet de diverse resultaten verklaren van onderzoeken met een andere uitkomst.

Het Voedingscentrum vond het niet tot hun taak behoren om dergelijke mails van studenten te beantwoorden.

Op de opleiding wordt je verteld dat het cholesterolgehalte een risicofactor is voor hart- en vaatziekten.
Het is echter nooit verkeerd om sceptisch te zijn en niet blind te varen op een standpunt van iemand.
Nadat ik mezelf er verder in verdiept heb kom ik dusdanig veel onderzoeken tegen die de huidige cholesterolopvattingen weerleggen waardoor het voor mij niet meer zo duidelijk is.
Van overtuigend bewijs kan ik niet spreken.

Samenvattend zou ik jullie graag de volgende vragen willen voorleggen:

In welke hiërarchie moet ik het totaal aan onderzoeken plaatsen om de juiste conclusie te kunnen trekken en te kunnen onderbouwen? Er zijn namelijk redelijk wat onderzoeken tegen de huidige cholesterolopvattingen die ik (nog) niet zomaar naast me neer wil/kan leggen. Zowel op interventie-, als epidemiologisch niveau is er onduidelijkheid.
Wat kan gebruikt worden als tegenargument -onderzoek op de onderstaande onderzoeken (o.a. 27-39), met een zo mogelijk hogere bewijslast? Dit moet mogelijk zijn gezien het huidige algemene standpunt over verzadigd vet en cholesterol als risicofactor voor hart- en vaatziekten.
En een andere, maar eveneens belangrijke vraag voor mij, hoe moet ik de onderstaande onderzoeken interpreteren en uitleggen? Alles bij elkaar heb ik redelijk wat onderzoeken gevonden die de huidige vet/cholesterolopvattingen niet ondersteunen. Als deze onderzoeken correct zijn zou de huidige vet/cholesterolopvatting namelijk herzien moeten worden.

‘Iedereen’ is er van overtuigd dat cholesterol een primaire risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt deze vlekkeloze overtuiging niet.
In deze post heb ik geprobeerd om mijn probleem/vragen duidelijk te maken.
Naar ik hoop is dat gelukt en kan iemand van jullie een antwoord/reactie geven.
Probleem is dus dat uit diverse onderzoeken blijkt dat het cholesterolgehalte geen directe risicofactor is voor het optreden van hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er ook onderzoeken die weer het tegengestelde concluderen…
Ik ben op de hoogte van de verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek en de bewijslast die daaraan verbonden is. Maar zowel op epidemiologisch- als op interventieniveau worden tegenstrijdige conclusies getrokken.
Welke conclusie kan nu wetenschappelijk gezien het beste getrokken worden, met de hoogste bewijslast?


Literatuur:

1. Leosdottir M, et al. Dietary fat intake and early mortality patterns - data from The Malmo Diet and
Cancer Study.
Journal of Internal Medicine, 2005; 258: 153-165.
2. Paul O, et al. A longitudinal study of coronary heart disease. Circulation, Jul 1963; 28: 20-31.
3. Gordon T. The Framingham Diet Study: diet and the regulation of serum cholesterol. In: The Framingham Study: An Epidemiological Investigation of Cardiovascular
Disease, Section 24. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1970.
4. Medalie JH, et al. Five-year myocardial infarction incidence. II. Association of single variables to age and birthplace. Journal of Chronic Diseases, Jun, 1973; 26 (6): 325-349.
5. Morris JN, et al. Diet and heart: a postscript. British Medical Journal, 1977; 2: 1307-1314.
6. Yano K, et al. Dietary intake and the risk of coronary heart disease in Japanese men living in Hawaii. American Journal of Clinical Nutrition, Jul, 1978; 31: 1270-1279.
7. Garcia-Palmieri MR, et al. Relationship of dietary intake to subsequent coronary heart disease incidence: The Puerto Rico Heart Health Program. American Journal of Clinical Nutrition, Aug, 1980; 33 (1818-1827.
8. Gordon T, et al. Diet and its relation to coronary heart disease in three populations. Circulation, Mar,
1981; 63; 500-515.
9. Shekelle RB, et al. Diet, serum cholesterol, and death from coronary heart disease: the Western Electric Study. New England Journal of Medicine, 1981; 304: 65-70.
10. McGee DL, et al. Ten-year incidence of coronary heart disease in the Honolulu Heart Program: relationship to nutrient intake. American Journal of Epidemiology, 1984; 119: 667-676.
11. Kromhout D, de Lezenne Coulander C. Diet, prevalence and 10-year mortality from coronary heart disease in 871 middle-aged men: the Zutphen Study. American Journal of Epidemiology, 1984; 119: 733-741.
12. Kushi LH, et al. Diet and 20-year mortality from coronary heart disease: the Ireland-Boston Diet-Heart Study. New England Journal of Medicine, 1985; 312: 811-818.
13. Lapidus L, et al. Dietary habits in relation to incidence of cardiovascular disease and death in women: a 12-year follow-up of participants in the population study of women in Gothenburg, Sweden. American Journal of Clinical Nutrition, Oct, 1986; 44 (4): 444-448.
14. Khaw KT, Barrett-Connor E. Dietary fiber and reduced ischemic heart disease mortality rates in men and women: a 12-year prospective study. American Journal of Epidemiology, Dec, 1987; 126 (6): 1093-1102.
15. Farchi G, et al. Diet and 20-y mortality in two rural population groups of middle-aged men in Italy. American Journal of Clinical Nutrition, Nov, 1989; 50 (5): 1095-1103.
16. Posner BM, et al. Dietary lipid predictors of coronary heart disease in men: the Framingham Study.
Archives of Internal Medicine, 1991; 151: 1181-1187.
17. Dolecek TA. Epidemiological evidence of relationships between dietary polyunsaturated fatty acids and mortality in the multiple risk factor intervention trial. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, Jun, 1992; 200 (2): 177-182.
18. Fehily AM, et al. Diet and incident ischaemic heart disease: the Caerphilly Study. British Journal of
Nutrition, 1993; 69: 303-314.
19. Goldbourt U, et al. Factors predictive of long-term coronary heart disease mortality among 10,059 male Israeli civil servants and municipal employees: a 23-year mortality follow-up in the Israeli Ischemic Heart Disease Study. Cardiology, 1993; 82: 100-121.
20. Esrey KL, et al. Relationship between dietary intake and coronary heart disease mortality: Lipid Research Clinics Prevalence Follow-Up Study. Journal of Clinical Epidemiology, Feb, 1996; 49 (2): 211-216.
21. Ascherio A, et al. Dietary fat and risk of coronary heart disease in men: cohort follow up study in the
United States. British Medical Journal, 1996; 313: 84-90.
22. Pietinen P, et al. Intake of fatty acids and risk of coronary heart disease in a cohort of Finnish men: the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study. American Journal of Epidemiology, 1997; 145: 876-887.
23. Hu FB, et al. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. New England Journal
of Medicine, Nov 20, 1997; 337 (21): 1491-1499.
24. Tanasescu M, et al. Dietary fat and cholesterol and the risk of cardiovascular disease among women with type 2 diabetes. American Journal of Clinical Nutrition, Jun, 2004; 79: 999-1005.
25. Laaksonen DE, et al. Prediction of cardiovascular mortality in middle-aged men by dietary and serum linoleic and polyunsaturated fatty acids. Archives of Internal Medicine, 2005; 165: 193-199.
26. Tucker KL, et al. The Combination of High Fruit and Vegetable and Low Saturated Fat Intakes Is More Protective against Mortality in Aging Men than Is Either Alone: The Baltimore Longitudinal Study of Aging. Journal of Nutrition, Mar, 2005; 135: 556-561.
27. High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis.
The most likely explanation for these findings is that rather than promoting atherosclerosis,
high cholesterol may be protective, possibly through its beneficial influence on the immune system.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
28. A hypothesis out-of-date. the diet-heart idea.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
29. Is atherosclerosis caused by high cholesterol?
….that degree of atherosclerosis, and atherosclerotic growth, were independent on the concentration or the change of LDL-cholesterol in almost all studies.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
30. Quotation bias in reviews of the diet-heart idea.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
31. Dietary fat intake and risk of stroke in male US healthcare professionals: 14 year prospective cohort
study (o.a. Walter Willet)
http://bmj.bmjjourna...ll/327/7418/777
32. The low fat / low cholesterol diet is ineffective
The commonly-held belief that the best diet for prevention of coronary heart disease is a low saturated fat, low cholesterol diet is not supported by the available evidence from clinical trials. In primary prevention, such diets do not reduce the risk of myocardial infarction or coronary or all-cause mortality.
http://eurheartj.oxf...int/18/1/18.pdf 33. Cholesterol lowering trials in coronary heart disease: frequency of citation and outcome.
Lowering serum cholesterol concentrations does not reduce mortality and is unlikely to prevent coronary heart disease. Claims of the opposite are based on preferential citation of supportive trials.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
34. The Benefits of High Cholesterol
http://www.westonapr...ts_cholest.html
35. New directions in dietary studies of coronary heart disease. Walter Willet e.a.
For several decades the debate on diet and coronary heart disease has been dominated by the classic diet-heart hypothesis, which predicts an adverse effect of dietary saturated fat and cholesterol and a beneficial effect of polyunsaturated fat intake. However, recent research suggests that the diet-heart relationship is much more complex than previously recognized.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
36. Fatty acids and CHD.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
37. Dietary fats, carbohydrate, and progression of coronary atherosclerosis in postmenopausal women
http://www.ajcn.org/.../full/80/5/1175
38. Risk factors changes and coronary heart disease in an observational study.
The analysis, using the Multiple Logistic Function model, shows that changes in systolic blood pressure and smoking habits are significant factors associated with incidence, while changes in cholesterol and body mass index do not play this role. This conclusion applies to the population as a whole.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
39. The questionable role of saturated and polyunsaturated fatty acids in cardiovascular disease.
The harmful effect of dietary SFA and the protective effect of dietary PUFA on atherosclerosis and CVD are questioned.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
40. Thematic review series: The Pathogenesis of Atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part V: The discovery of the statins and the end of the controversy.
http://www.ncbi.nlm.....uery_hl=38
41. The pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol
controversy, part IV: the 1984 coronary primary prevention trial ends it--almost.
http://www.ncbi.nlm.....uery_hl=38
42. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis: an interpretive history of the cholesterol
controversy, part III: mechanistically defining the role of hyperlipidemia
http://www.ncbi.nlm.....uery_hl=38
43. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol
controversy: part II: the early evidence linking hypercholesterolemia to coronary disease in humans
http://www.ncbi.nlm.....uery_hl=38
44. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol
controversy: part I.
http://www.ncbi.nlm.....uery_hl=38
45. The cholesterol myths by Uffe Ravnskov, MD, PhD
http://www.ravnskov.nu/cholesterol.htm
46. Diet-heart disease hypothesis is wishful thinking
http://bmj.bmjjourna...ourcetype=HWCIT 47. Low serum total cholesterol is associated with marked increase in mortality in advanced heart failure.
http://www.ncbi.nlm....earch&DB=pubmed
48. http://www.kennislin...b/show?id=94265
49. Upregulation of cholesterol synthesis after acute myocardial infarction--is cholesterol a positive acute phase reactant?
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
50. Dietary fats, carbohydrate, and progression of coronary atherosclerosis in postmenopausal women
http://www.ajcn.org/...t/full/80/3/550
51. www.nederlandsehartstichting.nl

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 20 juli 2006 - 13:02

Ik wil eventjes benadrukken dat er verschillende vormen van cholesterolesters zijn. Er wordt op dit moment gezegd dat HDL-cholesterol een positieve werking zou hebben en dat LDL-cholesterol een negatieve werking zou hebben.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#3

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 20 juli 2006 - 13:07

Beweging ‘verbeterd’ de ratio LDL/HDL, maar heeft ook vele andere gezondheidsvoordelen zoals sterker hart.  

Dit is niet bewezen volgens mijn professor metabolisme.
Het is waar dat mensen die veel sporten een betere cholesterolratio hebben. De grote vraag is ofdat dit een direct of een indirect effect is van cholesterol is. Dit effect zou indirect kunnen zijn bijvoorbeeld doordat mensen die veel sporten normaal ook minder dik zijn en gezonder eten.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#4

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 20 juli 2006 - 14:00

Ik vraag me af waarom dit soort "verhalen" wel door de regelgeving van het forum komen en een simpele vraag over een persoonlijk pukkeltje op je gezicht of je penis direct wordt geblokkeerd en afgeserveerd wordt naar de huisarts!

#5

Robjee

  Robjee


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 15:36

Ik wil eventjes benadrukken dat er verschillende vormen van cholesterolesters zijn. Er wordt op dit moment gezegd dat HDL-cholesterol een positieve werking zou hebben en dat LDL-cholesterol een negatieve werking zou hebben.

Dit is inderdaad al enige tijd bekend en wordt algemeen als waarheid gezien.
Recenter is dat er een onderverdeling wordt gemaakt in particelgrootte van LDL.
Kleinere LDL-particels zouden atherogener zijn dat de wat grotere LDL-particels.
Dit is ook al enige tijd langer bekend. Bij diabetes 2 is namelijk niet alleen HDL verlaagd, maar is er ook sprake van meer small dense LDL.

Low density lipoprotein (LDL) particles are heterogeneous with respect to their size, density and lipid composition. Among LDL particles, the smaller and denser LDL particles [small dense (sd) LDL] are more atherogenic and the sd LDL phenotype is strongly associated with development of coronary heart disease. Here we will review various methods for measurement of sd LDL. Although ultracentrifugation, nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and gradient-gel electrophoresis (GGE) are usually employed for the measurement of sd LDL, such methods are either too laborious or expensive for general clinical use. We recently established a simple precipitation method for the quantification of sd LDL. This method is applicable to routine clinical use and allows the rapid measurement of a large number of samples.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum

Waar ik echter tegenaanloop is dat er onderzoeken zijn waarbij zowel totaal- als LDL-cholesterolgehalte niet wijzen als zijnde een primaire risicofactor voor hart- en vaatziekten.
Daarbij zijn er ook onderzoeken die de consumptie van verzadigd vet niet, of negatief relateren aan het optreden van hart- en vaatziekten.

Het is waar dat mensen die veel sporten een betere cholesterolratio hebben. De grote vraag is ofdat dit een direct of een indirect effect is van cholesterol is. Dit effect zou indirect kunnen zijn bijvoorbeeld doordat mensen die veel sporten normaal ook minder dik zijn en gezonder eten.

Albert Davinci, je gebruikt meerdere malen een standpunt van je prof.
Voor mij is dat echter geen overtuigend bewijs, ik kan daar weinig mee, met alle respect voor je prof.
Zo zijn er ook diverse professoren te vinden bij 'The International Network of Cholesterol Skeptics' http://www.thincs.org/members.htm.
Een onderzoek kan bewijslast leveren, een standpunt van een professor is voor mij onvoldoende daarvoor.

http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum  
Using random-effects modeling, statistically significant, walking-induced decreases of 5% and 6% were observed for LDL-C and TC/HDL-C (LDL-C, mean +/- SE, -5.5 +/- 2.2 mg/dL, 95% CI, -9.9 to -1.2 mg/dL; TC/HDL-C, mean +/- SE, -0.3 +/- 0.1, 95% CI, -0.6 to -0.1). No statistically significant changes were observed for TC, HDL, or TG (P > 0.05), although changes were in the direction of benefit. No statistically significant changes occurred in body composition (P > 0.05). CONCLUSIONS: Walking reduces LDL-C and TC/HDL-C in adults independent of changes in body composition.


Maar in plaats van doorborduren op posts wil ik de discusie graag voeren over het cholesterolgehalte als risicofactor voor hart- en vaatziekten.
Wat zijn de sterkste argumenten voor en tegen, wat is jullie conclusie en waarom trek je deze conclusie?

#6

GS750E

  GS750E


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 16:05

Als cholesterol de oorzaak van hartinfarcten is, dan waren de beren uitgestorven.

Een uitspraak van een wetenschapper op het internet luidt: ik kan niet een bewijs vinden dat cholesterol hart-vaatziekten veroorzaakt.

Maar ik kan wel 10 bewijzen vinden dat dat niet zo is.

Hart- en vaat ziekten is een vroege vorm van scheurbuik. de indianen hadden een geneesmiddel hiervoor.

#7

Robjee

  Robjee


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 18:20

Als cholesterol de oorzaak van hartinfarcten is, dan waren de beren uitgestorven.

Inderdaad worden bij de Amerikaanse zwarte beer hoge bloedcholesterolconcentraties gevonden in vergelijking met de mens (10 mmol/l = 180mg/dl).
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
Het proces van atherosclerose en vervolgens de mortaliteit is echter langdurig en treedt bij de mens daardoor meestal op latere leeftijd op.
Aangezien beren vaak niet ouder worden dan 25 jaar, een niet te vergelijken lichaamssamenstelling, voedingsbehoefte, leef- en eetpatroon hebben is het maken van deze vergelijking dus niet correct.

Een uitspraak van een wetenschapper op het internet luidt: ik kan niet een bewijs vinden dat cholesterol hart-vaatziekten veroorzaakt.  
Maar ik kan wel 10 bewijzen vinden dat dat niet zo is.

Deze 'wetenschapper' heeft dus bewijzen gevonden dat cholesterol geen hart- en vaatziekten veroorzaakt.
Daar gaat dit topic inderdaad over, maar je informatie is niet onderbouwd.
Naast alle onderzoeken die ik in de eerste post heb gezet levert dit geen bijdrage aan de discussie.

#8

GS750E

  GS750E


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 19:19

Ik heb meer dan genoeg bewijzen gezien, voor mij is het overduidelijk dat de hart- en vaatspecialisten niet eens mensen willen genezen, maar veel geld verdienen.

Huisarts v/d Linden heeft diverse rechtzaken tegen de farmacie gewonnen en daarbij dreigbrieven gekregen van artsen. (bang voor hun baantje te verliezen)
Zijn uitspraak luidt dat ook '' bijna alle hart- en vaatspeicialisten zijn omgekocht door de farmacie en gaan voor het grote geld''.
Met deze uitspraak zijn deze artsen/specialisten misdaders geworden en behoren gestraft te worden.

Wat voor nut heeft dan deze onderzoek/discussie '' niets, helemaal niets''.
Wij hebben een bouwfraude gehad, wij krijgen ook nog een medische fraude.
Ik hoop dat daarbij veel van deze artsen (misdadigers) gestraft worden.
Einde discussie.

#9

Robjee

  Robjee


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2006 - 22:52

GS750E, natuurlijk mag een ieder zijn eigen mening hebben.
Of jij genoeg bewijzen hebt gezien waardoor het voor jou overduidelijk is kan ik niet beoordelen. De vraag daarbij is wat jij als 'bewijs' ziet en wanneer het voor jou 'overduidelijk' is.

Dit topic heb ik aangemaakt omdat er voor mij onduidelijkheid heerst over het cholesterolgehalte als risicofactor voor hart- en vaatziekten.
Op basis van wetenschappelijke onderzoeken en wetenschappelijke onderbouwingen wil ik dit bespreken om mogelijk dichter bij de juiste conclusie te komen.
Jij geeft echter je mening en doet beschuldigingen, maar blijft wat betreft onderbouwingen wederom in gebrek.

Wellicht dat anderen een antwoord of een reactie kunnen geven op mijn eerste post.

#10

The Don

  The Don


 • >1k berichten
 • 1259 berichten
 • VIP

Geplaatst op 21 juli 2006 - 12:06

Einde discussie.


Het is niet netjes om zo te reageren, daarnaast zijn je argumenten en beweringen ook totaal uit de lucht gegrepen en tonen geen blijk van gedegen kennis van het gebied. Inderdaad is er voor "samenzweringstheorien" geen ruimte op dit forum en als er geen serieuze wetenschappelijk onderbouwde argumenten komen dan zullen posts verwijderd worden.
Filosofie is een spel, de wetenschap is de scheidsrechter.

#11

GS750E

  GS750E


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 juli 2006 - 21:20

Laag cholesterolgehalte bij ouderen: Van 3572 Amerikaanse mannen die tussen 1900 en 1919 geboren waren werd rond 1972 en 1992 het cholesterolgehalte gemeten. De sterfte werd bijgehouden tot eind 1996. Men verdeelde de mannen naar gelang de hoogte van het cholesterolgehalte in 1992 in vier groepen. De sterfte in de groep met de laagste cholesterolspiegel was het hoogst. In de drie andere groepen was het relatieve risico te sterven respectievelijk 28%, 40% en 35% (van laag naar hoog cholesterolgehalte) kleiner t.o.v. de groep met het laagste cholesterolgehalte. Onder mannen die zowel in 1972 als in 1992 een lage cholesterolspiegel hadden was de sterfte in de daaropvolgende vijf jaar het grootst. N.a.v. dit onderzoek mag sterk getwijfeld worden aan het nut van methoden het cholesterolgehalte te verlagen bij ouderen. (The Lancet, 2001)

DER SPIEGEL ERFUNDENE KRANKHEITEN

Op 11 augustus 2003 verscheen in het Duitse tijdschrift ''Der Spiegel'' een artikel met als titel ''verzonnen ziekten''.
Hierin werd cardioloog Herald Klepzig van de Duitse Hartstichting in Frankfurt geciteerd: ''We zouden al blij zijn als we één medische gecontroleerde studie konden vinden, die kan aantonen dat mensenlevens gered kunnen worden door het verlagen van het cholesterolgehalte. Het kost echter totaal geen moeite om tien onderzoeken te vinden die aantonen dat het verlagen daarvan juist eerder te maken heeft met een verhóógd sterftecijfer''.

''Cholesterolverlagende medicijnen veroorzaken kanker''
Met deze kop alarmeerde het officiële Amerikaanse artsenblad Journaal of Amerika Medical Association (JAMA) op 3 januari 1996 de wereld. De bom was gebarsten. Dr. Thomas Newman en dr. Stephen Hulley van de Universiteit van San Francisco onthulden dat bijna alle cholesterolverlagende medicijnen die op dat moment op de markt waren, en door meerdere miljoenen mensen ingenomen werden, potentiële kankerverwekkers waren, vooral de zogenaamde fibraten. De wereld werd gewaarschuwd deze medicijnen waar mogelijk niet voor te schrijven.
De onderzoeken waarover de twee wetenschappers in dit artikel berichten waren niet door hen zelf verricht. De zaak lag veel gecompliceerder. Het wetenschappelijk artikel was gebaseerd op de uitgebreide dierproeven die de farmaceutische industrie zelf bij de Amerikaanse gezondheidsdienst (de Food and Drugs Administration, FDA) ingediend, om goedkeuring van de betreffende medicijnen te bewerkstelligen. In alle onderzoeken werd een schrikbarend aantal kankergevallen geconstateerd. In veel gevallen ging het om een dosis die tegenwoordig aan miljoenen patiënten wordt voorgeschreven.
In hun artikel in JAMA stelden de wetenschappers dan ook de voor de hand liggende vraag: hoe was het toch mogelijk dat de FDA deze medicijnen in de Verenigde Staten had toegelaten, hoewel de kankerverwekkende eigenschappen bekend waren? Het bijna niet te geloven antwoord van beide wetenschappers luidt: de farmaceutische fabrikanten van die cholesterolverlagende medicijnen wisten in de onderzoeksresultaten het belang van bijwerkingen (kankerverwekkende eigenschappen) dermate te verdoezelen, dat dit geen probleem opleverde voor toelating door de FDA.

Thomas Moore bevestigt in zijn boek ''Deadly Medicine'' (Dodelijk geneesmiddel), namelijk dat het voor de farmaceutische firma's nauwelijks een probleem is om een medicijn toegelaten te krijgen, omdat de ''onafhankelijke'' onderzoekers van de toelatingsinstanties bijna allemaal op de loonlijst staan van de farmaceutische firma's.

Natuurlijk moeten nu ook de toelatingsinstanties in andere landen antwoord geven op de vraag waarom kankerverwekkers cholesterolverlagende medicijnen überhaupt nog verkocht mag worden.
Naar mijn mening moeten dergelijke medicijnen direct uit de handel genomen worden. Niemand mag nog zijn ogen sluiten, zoals eerder in de '60 het geval was bij het slaapmiddel Contergan.
Dit slaapmiddel, in Nederland beter bekent onder de naam Softenon, veroorzaakte begin jaren '60 ernstige geboorteafwijkingen.
Het werd echter pas jaren later uit de handel genomen, toen al lang en breed bekend was dat dit middel bijzonder schadelijk was voor de ongeboren vrucht.

#12

Robjee

  Robjee


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 juli 2006 - 22:50

Laag cholesterolgehalte bij ouderen: Van 3572 Amerikaanse mannen die tussen 1900 en 1919 geboren waren werd rond 1972 en 1992 het cholesterolgehalte gemeten. De sterfte werd bijgehouden tot eind 1996. Men verdeelde de mannen naar gelang de hoogte van het cholesterolgehalte in 1992 in vier groepen. De sterfte in de groep met de laagste cholesterolspiegel was het hoogst. In de drie andere groepen was het relatieve risico te sterven respectievelijk 28%, 40% en 35% (van laag naar hoog cholesterolgehalte) kleiner t.o.v. de groep met het laagste cholesterolgehalte. Onder mannen die zowel in 1972 als in 1992 een lage cholesterolspiegel hadden was de sterfte in de daaropvolgende vijf jaar het grootst. N.a.v. dit onderzoek mag sterk getwijfeld worden aan het nut van methoden het cholesterolgehalte te verlagen bij ouderen. (The Lancet, 2001)


Inderdaad geeft dit onderzoek aan dat bij oudere mensen (71-93 jaar) een laag cholesterol gepaard gaat met een hogere mortaliteit. Deze resultaten worden vaker gevonden bij ouderen.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
In het onderzoek van The Lancet staan ook enkele mogelijke verklaringen en discussiepunten voor het gevonden resultaat. http://www.thelancet...055532/fulltext
Verder wordt er geschreven:
We believe that until more information about these complex relations is available, prudence dictates a more conservative approach in this age group.Het ‘bewijs’ is met deze epidemiologische studie dus nog niet geleverd. Ook kan men deze resultaten niet doortrekken naar andere leeftijdscategoriën.
Wel denk ik dat het cholesterolgehalte op oudere leeftijd inderdaad een weinig voorspellende factor is, al is het wel een lastige groep om te beoordelen.
Wat ik me wel afvraag is het volgende.
Het cholesterolgehalte daalt significant bij het stijgen van de leeftijd.
Maar bij het stijgen van de leeftijd wordt de mortaliteit ook hoger.
Men kan dus zeggen dat de mortaliteit hoger ligt bij een lager cholesterolgehalte, maar ook bij een hogere leeftijd.

'Cholesterolverlagende medicijnen veroorzaken kanker''  
Met deze kop alarmeerde het officiële Amerikaanse artsenblad Journaal of Amerika Medical Association (JAMA) op 3 januari 1996 de wereld.

Ik lees een andere titel: ‘Carcinogenicity of lipid-lowering drugs’.
http://www.ncbi.nlm....ed_AbstractPlus
Daarbij gaat het om knaagdieren. Een type onderzoek dat wel een erg matige bewijskracht heeft voor mensen.
Menselijke studies die gedaan zijn met statines en fibraten laten voor statines geen of zelfs een beschermende werking zien op borstkanker.
Beide medicijnen laten een daling zien van het optreden van melanoom.

http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_DocSum

Ook ik vraag me af of je daadwerkelijk op de hoogte bent van hetgeen je beweerd gezien je gebruikte citaten van de site http://www.franshoek.info
Kom met onderbouwde argumenten anders heeft jou bijdrage voor mij geen zin.

Graag zou ik dit ook van anderen willen horen.
Hoe kan het stanpunt dat het cholesterolgehalte een risicofactor is voor hart- en vaatziekten verdedigd worden?

#13

GS750E

  GS750E


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 24 juli 2006 - 00:20

Verklaart u dan eens, waarom ijsberen tijdens de winterslaap een hoog cholesterolspiegel hebben?
Deze ijsbeer heeft een normaal cholesterol spiegel tijdens het voor en najaar wanneer hij eet.
Hoe kan dat en waarom deze ijsberen toch niet uitsterven?

#14

Wouter_Masselink

  Wouter_Masselink


 • >5k berichten
 • 8401 berichten
 • VIP

Geplaatst op 24 juli 2006 - 00:38

Verklaart u dan eens, waarom ijsberen tijdens de winterslaap een hoog cholesterolspiegel hebben?
Deze ijsbeer heeft een normaal cholesterol spiegel tijdens het voor en najaar wanneer hij eet.
Hoe kan dat en waarom deze ijsberen toch niet uitsterven?


IJsberen zijn geen mensen, deze discussie gaat juist over het cholesterol-gehalte bij mensen. Het is redelijk of-topic maar als iemand zich geroepen voelt om GS750E te verhelderen dan zeg ik: be my guest.
"Meep meep meep." Beaker

#15

Robjee

  Robjee


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 juli 2006 - 12:40

Verklaart u dan eens, waarom ijsberen tijdens de winterslaap een hoog cholesterolspiegel hebben?  
Deze ijsbeer heeft een normaal cholesterol spiegel tijdens het voor en najaar wanneer hij eet.  
Hoe kan dat en waarom deze ijsberen toch niet uitsterven?


Door afwezigheid van gegevens over de ijsbeer, hier een beschrijving over de zwarte beer, waarbij het cholesterolgehalte ook stijgt tijdens de winterslaap.

During hibernation, fat is known to be the preferred source of energy. A detailed analysis of different phospholipids, as well as free and esterified cholesterol, was conducted to investigate lipid abnormalities during hibernation. The levels of total phospholipids and total cholesterol in the serum of black bears were found to increase significantly in hibernation as compared with the active state. Both free and esterified cholesterol were increased in the hibernating state in comparison with the active state (P < 0.05). The percentage increase during hibernation was more in free cholesterol (57%) than in esterified cholesterol (27%). Analysis of subclasses of serum phospholipids showed that choline containing phospholipids, i.e., sphingomyelin (SPG) (14%) and phosphatidylcholine (PC) (76%), are the major phospholipids in the serum of bear. The minor phospholipids included 8% of phosphatidylserine (PS) + phosphatidylinositol (PI), while phosphatidylethanolamine (PE) was only 2% of the total phospholipids. A comparison of phospholipid subclasses showed that PC, PS + PI and SPG were significantly increased, while PE was significantly decreased (P < 0.05) in the hibernating state as compared with the active state in black bears. These results suggest that the catabolism of phospholipids and cholesterol is decreased during hibernation in black bears, leading to their increased levels in the hibernating state as compared with the active state. In summary, our results indicate that serum cholesterol and phospholipid fractions (except PE) are increased during hibernation in bears. It is proposed that the increase of these lipids may be due to the altered metabolism of lipoproteins that are responsible for the clearance of the lipids.
http://www.ncbi.nlm....l=pubmed_docsum


Op je laatse vraag heb ik al eerder een mogelijke verklaring gegeven:
Het proces van atherosclerose en vervolgens de mortaliteit is langdurig en treedt bij de mens daardoor meestal op latere leeftijd op.
Aangezien beren vaak niet ouder worden dan 25 jaar, een niet te vergelijken lichaamssamenstelling, voedingsbehoefte, metabolisme, leef- en eetpatroon hebben is het maken van deze vergelijking dus niet correct.
Ook wordt er geschreven dat bij dieren het proces van atherosclerose vertraagd wordt door een verhoogde concentratie HDL.
http://library.wur.n...54_A502_001.PDF

Wat versta je onder een 'normaal' cholesterol-gehalte tijdens het voor- en najaar?
De wilde Zwarte beer heeft namelijk, buiten zijn winterslaap, een cholesterolgehalte van ruin 10 mmol/l.

Gezien het beperkte aantal reacties lijkt het erop dat het cholesterolgehalte als risicofactor voor hart- en vaatziekten niet overtuigend is.
Vreemd, omdat het wel overtuigend wordt gebracht...

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures