Springen naar inhoud

Godsdienst als besmettelijke hersenziekte


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

Germen

  Germen


 • >250 berichten
 • 259 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 12:38

Naar mijn mening zijn godsdiensten besmettelijke hersenziekten, die de aanhangers ervan dwingen om maar zoveel mogelijk anderen te besmetten met hun infectie. Dus als je op dit forum weer een of andere malloot hoort verkondigen dat een of andere oprisping van een analfabete Arabier de ultieme openbaring is, weet dan dat je met het zoveelste slachtoffer van religieuze infectie te maken hebt.
ôReligion is an insult to human dignity. With or without it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.ö-- Steven Weinberg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Germen

  Germen


 • >250 berichten
 • 259 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 12:43

De mohammedaanse hersenziekte (islamitis) is een vooral in het Midden Oosten en Noord Afrika endemische geestelijke infectieziekte met belangrijke infectiehaarden in Zuid Oost AziŰ, Afrika en Europa.

De infectieziekte wordt gekenmerkt door:
* dwangmatig ritueel gedrag
* een ziekelijke jaloezie en bezitsdrang van vrouwen
* jodenhaat
* verminderde gewetensfunctie en zelfreflectie
* paranoia
* sterke groepsgerichtheid en collectief gedrag
* toename van agressief gedrag jegens niet-ge´nfecteerden
* toenemende starheid in het gedrag
* een significante afname van de cognitieve vermogens en creativiteit.

Overdracht vindt voornamelijk plaats door de indoctrinatie van nakomelingen van ge´nfecteerden, die meestal een pathologisch hoog kindertal hebben in vergelijking met niet-ge´nfecteerden. Andere belangrijke infectiewegen zijn bekering onder dwang van niet-ge´nfecteerden, het verwekken van kinderen bij niet-ge´nfecteerde vrouwen en vaak listige propaganda.

Evolutionaire voorgeschiedenis
Volgens wetenschappelijke rapporten lijkt de infectie in gang te zijn gezet door het optreden van een psychose bij de zevende-eeuwse Mekkaanse koopman Mohammed ibn Abdullah.
Op grond van deze psychose meende de heer ibn Abdullah dat hij was aangewezen als de spreekbuis van een mythisch wezen, Allah.
Door middel van her voortdurend verkondigen van zogeheten boodschappen van Allah verspreidde de infectie zich over een grote groep aanhangers.
In latere jaren ontwikkelde de psychose van ibn Abdullah zich tot een meer psychopate vorm. Als gevolg hiervan infecteerde deze groep onder dwang grote aantallen niet-ge´nfecteerden. Dit patroon zette zich voort na de dood van ibn Abdullah.

Na de dood van Muhammad ibn Abdullah bleek de geringe angst voor de dood en toegenomen agressie van ge´nfecteerden een effectief middel om grote populaties van ge´nfecteerden te onderwerpen. Een aantal elementen werd in de loop der eeuwen aan de infectie toegevoegd om hiermee de infectie kansrijker te maken.

Etiologie (ziekteverloop)
Essentieel bij de overdracht aan zowel nakomelingen als niet-ge´nfecteerden is de combinatie van een viertal elementen.
1) De claim dat de mohammedaanse hersenziekte een absolute, onbetwijfelbare waarheid bevat.
2) Onderdrukking van de hogere hersenfuncties. Dit wordt bereikt door
a) verliefdheid (in het geval van de recrutering van niet-ge´nfecteerde vrouwen)
b) vermoorden van niet-ge´nfecteerden die kritische vragen stellen bij pathogene elementen van de islamitis
c) kritisch nadenken gelijkstellen aan influisteringen van de satan
3) Zaaien van angst. Bij nieuwe ge´nfecteerden wordt angst voor het mythische wezen Allah er in geramd. De enige manier om aan deze wraak te ontkomen is het strikt vasthouden aan de rituelen en blind geloof.
4) Verheerlijken van symptomen van de infectie, zoals blind geloof en als een bewijs van uitverkoren-zijn. Het feit dat voor een niet-ge´nfecteerde veel elementen van de infectie absurd schijnen, wordt gezien als een bewijs hiervoor.
Deze vier elementen zijn wederszijds versterkend. Door het geloof in de mythische Allah (1) wordt de angst (3) in stand gehouden. Deze angst leidt weer tot ritualistisch gedrag (een reflex die ook veelbij autisten aan wordt getroffen) en onderdrukken van hogere hersenfuncties. Het stelselmatig onderdrukken van de hogere hersenfuncties (2) en de verheerlijking van de ge´nfecteerde staat van bewustzijn (4), onderdeel van de vector (Koran) leidt dan weer tot het elimineren van het risico van deprogrammering.
De grote sociale controle, weer een gevolg van de verminderde hersenfunctie en vergrote rigiditeit leidt tot verdere re´nforcement.

Door de voortdurende angst en onzekerheid worden ge´nfecteerden aangespoord zich steeds meer te verdiepen in de primaire vector (Koran) en secundaire vector (Hadith) van de infectie. Replicatie van de informatie uit deze vectoren wordt gezien als de belangwekkendste intellectuele verworvenheid denkbaar.

Vaak worden niet-ge´nfecteerden besmet door contact met het soefisme. Deze meer mystieke traditie is niet gewelddadig en hierdoor aantrekkelijker voor meer beschaafde doelpopulaties. Het soefisme beklemtoont de universele eenheid van alles en allen. De volgende stap is deze universele eenheid op ge´nfecteerden van toepassing te verklaren. Het soefisme was de vector waardoor grote populaties in onder meer IndonesiŰ, India en Bangladesh ge´nfecteerd konden worden. We zien dat in een later stadium, het geschapen klimaat wordt gebruikt door meer agressieve strains om zich ion te vermenigvuldigen. We zien dit proces in volle gang in onder meer IndonesiŰ en Nigeria.

Pas-ge´nfecteerden kenmerken zich door een verhevigde manifestatie van de reeds beschreven symptomen. De ge´nfecteerde poogt de infectie aan anderen over te dragen. Omdat een deel van de cognitieve vaardigheden van het pre-infectiestadium behouden worden vormt deze groep de gevaarlijkste categorie ge´nfecteerden.
In een later stadium vindt een stabilisatie plaats. Ge´nfecteerden die de infectie kwijtraken worden door andere ge´nfecteerden gedood of uitgestoten.

De ge´nduceerde angst en verminderde hersenfunctie en gewetensfunctie leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor oproepen tot het verspreiden van de infectie met geweld. Om de islamitis goed te begrijpen is het dan ook nodig aandacht te besteden aan de collectieve aard van de psychose.
Ge´nfecteerden verdelen de mensheid onder in twee groepen: ge´nfecteerden en niet-ge´nfecteerden. Van de niet-ge´nfecteerden wordt geloofd dat zij een permanente bedreiging voor de infectie en haar lijers vormen. Om deze reden vindt voortdurende samenwerking plaats voor het op touw zetten van militaire of anderssoortige acties om de infectie te verbreiden en nieuwe host-populaties te kunnen parasiteren.
Parallellen uit de dierenwereld kunnen gevonden worden in Myxomycetes ssp.

Epidemiologie
De voornaamste infectiewijze is ouder-kind overdracht, waarbij vaak de hulp van zwaar ge´nfecteerden wordt ingeschakeld om kinderen in groepsverband te infecteren. De infectie verhoogt het kindertal bij ge´nfecteerden door het aanmoedigen van polygamie, het beslag leggen op en impregneren van de vrouwen van niet-geinfecteerden en een onderdrukking van de vrouwelijek seksualiteit, waardoor een onbevredigend seksleven ontstaat en hierdoor een toegenomen behoefte tot het verkrijgen van nieuwe jonge vrouwen.
Overigens staat dit in nauw verband met de tweede belangrijke vorm van overdracht: het recruteren van niet-ge´nfecteerde vrouwen om hier kinderen bij te verwekken. Deze recruteringsmethode wordt door ge´nfecteerden gepropageerd onder jonge ge´nfecteerde mannen inonder meer Kameroen, Nigeria, Europa en de VS.

Een historisch gezien belangrijke infectiewijze is het onderwerpen van niet-ge´nfecteerden die vervolgens worden onderworpen aan een sterk discriminerend regime (zie ook sectie "Parasitisme").

Een door de olievondsten in infectiehaarden toegenomen rijkdom, mogelijk geworden infectiemethode is het uitzenden van ge´nfecteerden naar arme populaties van niet-ge´nfecteerden om deze te infecteren.

Parasitisme op niet-ge´nfecteerden
Uniek voor deze geestesziekte is de mate waarop lijders aan deze ziekte parasiteren op niet-ge´nfecteerden.
Een eerste vorm van parasitisme betreft het in groepsverband afpersen en plunderen van niet-ge´nfecteerde buurvolkeren en hun vrouwen ontvoeren en verkrachten.
Niet-ge´nfecteerden die temidden van ge´nfecteerden leven worden gedwongen hoge belastingen te betalen waardoor de ge´nfecteerden hun leven kunnen wijden aan het bekwamen van hun vaardigheden op het gebied van moord en plundering. Hierdoor verarmt de niet-ge´nfecteerde bevolking waardoor ze vatbaarder wordt voor infectie. Het moreel van de niet-ge´nfecteerde bevolking wordt verder gebroken door middel van regelmatige verkrachtingen.
Een variant hierop is de huidige gang van zaken in Europa. Niet-ge´nfecteerden worden gedwongen bij te dragen aan de verspreiding van de infectie door middel van berovingen, het exploiteren van niet-ge´nfecteerde vrouwen, het beslagleggen op kostbare gezondheidszorg, het importeren van andere ge´nfecteerden en het oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

Onderworpen niet-ge´nfecteerden wordt ingepeperd dat ze inferieur en onrein zijn. Dit leidt tot een chronisch minderwaardigheidsgevoel.
Dezelfde techniek wordt toegepast op andere niet-gelovigen. Dit houdt ze volgzaam en gehoorzaam en vergroot de kans dat ze worden ge´nfecteerd.

Interessant is de verhouding tot andere infecties. In het geval van jodendom en christendom is deze is er een van hyperparasitisme. De infectie maakt gebruik van enkele vermeende zwakke punten in jodendom en christendom. De infectie claimt de vervolmaking van deze andere infecties te zijn, die gecorrumpeerd heten te zijn.
Wat betreft het jodendom boekt de infectie hier in verhouding weinig succes en is opportunisme (lijders aan islamitis genieten een voorkeursbehandeling boven joden) de belangrijkste reden tot conversie. Wat betreft het christendom bleek de claim dat Mohammed ibn Abdullah een erkende profeet is die (net als Jezus van Nazaret) regels vernieuwd heeft, effectiever.

Verdedigingsmechanismen tegen de-infectie
EssentiŰle verdedigingsmechanismen tegen de-infectie liggen zowel op persoonlijk als op collectief vlak (gezinsniveau en groepsniveau).
Op persoonlijk niveau is de voornaamste verdediginslinie het uitschakelen van de hogere hersenfuncties, waardoor het complex van ritualisme en angst in standblijft.

Op gezinsniveau is de voornaamste bedreiging tweeledig: de´nfectie van kinderen en het trouwen van ge´nfecteerde vruchtbare vrouwen met niet-ge´nfecteerde mannen, waardoor de infectie van kinderen met islamitis gevaar loopt. Beide bedreigingen worden beantwoord door dreiging met de dood en het verhinderen van de contacten van vruchtbare ge´nfecteerde vrouwen tegen contacten met niet-ge´nfecteerde mannen. Overbodig te zeggen dat contacten tussen ge´nfecteerde mannen en niet-ge´nfecteerde vrouwen juist worden aangemoedigd: dit is ÚÚn avn de belnagrijkste overdrachtswijzen.
Ook worden gevoelens van ouderliefde en kinderliefde geŰxploiteerd door de infectie. Het zieleheil van de ouders kan worden bevorderd door een goed verlpende infectie van de kinderen.

Kritiek op elementen van de infectie of op de grondlegger van de infectie wordt beantwoord met gerechtelijke of buitengerechtelijke moord. Hierbij grijpt men terug op het voorbeeld van Muhammad ibn Abdullah, die criticiliet vermoorden. Pogingen van niet-ge´nfecteerden of anders-ge´nfecteerden om een islamitis-lijder te de´nfecteren of te infecteren met een andere infectie leidt tot de dood.

Een andere grote bedreiging voor deze ziekte is hyperparasitisme. Hier bestaat een effectieve verdediging tegen, namelijk door de claim dat de initiator van de infectie, Muhammad ibn Abdullah, de laatste toegestane initiator is. Er zijn enkele hyperparasieten van de islamitis bekend, waarvan de voornaamste de Baha'i, Druze en Ahmadiyya zijn. Deze vormen zijn veel minder pathogeen. Door deze hyperparasieten ge´nfecteerden worden door islamitis-lijders geregeld vermoord, waardoor de hyperinfectie binnen de perken blijft.

Het zwakke punt van deze infectie is de angst. Hierdoor heeft zich een symbiose kunnen ontwikkelen tussen deze infectie en een meer mystieke esoterische infectie, het soefisme. Het soefisme vult de lege kern van de ge´nfecteerde, waardoor de kans dat deze zich aangetrokken zal voelen tot een andere infectie, zoals het christendom, belangrijk wordt verkleind. Ook speelt het soefisme een belangrijke rol als infectie-agens dat de weg bereidt voor de islamitis. Zie voor.
ôReligion is an insult to human dignity. With or without it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.ö-- Steven Weinberg

#3

collegavanerik

  collegavanerik


 • >250 berichten
 • 675 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 12:45

meme infecties:

http://www.rubinghsc...wkinsmemes.html

Chapter 11 from  

Richard Dawkins, ``The Selfish Gene''  

[ First published 1976;  
1989 edition: Oxford University Press, ISBN 0-19-286092-5 (paperback) ],


the best short introduction to, and the text that kicked off,  
the new science of MEMETICS,  

(and, also, the text where Dawkins coined the term `meme').  
--------------------------------------------------------------------------------
The following, key, paragraph of this chapter may perhaps serve as an abstract:  

Examples of memes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of making pots or of building arches.  Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or eggs, so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can be called imitation.  If a scientist hears, or reads about, a good idea, he passed it on to his colleagues and students.  He mentions it in his articles and his lectures.  If the idea catches on, it can be said to propagate itself, spreading from brain to brain.  As my colleague N.K. Humphrey neatly summed up an earlier draft of this chapter: `... memes should be regarded as living structures, not just metaphorically but technically.(3)  When you plant a fertile meme in my mind you literally parasitize my brain, turning it into a vehicle for the meme's propagation in just the way that a virus may parasitize the genetic mechanism of a host cell.  And this isn't just a way of talking -- the meme for, say, "belief in life after death" is actually realized physically, millions of times over, as a structure in the nervous systems of individual men the world over.'  


#4

Germen

  Germen


 • >250 berichten
 • 259 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 12:52

'Religion is a mental virus'
19/08/2005 09:47 - (SA)


"...the religious memes that include the notion of hell... These visions of horror work wonders. Terrified humans by the score allow unprovable concepts to take up residence in their skulls."

Over the past week I was constantly reminded of these words by Howard Bloom in his fascinating book The Lucifer Principle - A Scientific Expedition Into the Forces of History.

Bloom's argument is applicable to some readers whose reaction to my column (The Earth is not 6 000 yrs old!), explaining the techniques scientists apply to determine the age of the Universe or Earth and everything on it, was one of what I can only call terrified and total negation about the findings of science.

But how do scientists explain the psychological hold religion has on gullible people's lives?

Why do so many intelligent human beings continue to deny scientific facts despite overwhelming evidence contradicting the claims of absolute truths by prophets proclaiming a benevolent creator-god, miracles and everlasting life?

In 1976 Richard Dawkins published The Selfish Gene, a book that was later described as one of the 100 best books of the past century.

In it he took the evolutionary process of variation, natural selection and genetic heredity a step further by applying it to human cultural transmission.

He called this new replicator of cultural imitation and copying the meme.

"Genes are replicated, copied from parent to offspring down the generations," he wrote in a later book, Unweaving the Rainbow - Science, Delusion, and the Appetite for Wonder. "A meme is, by analogy, anything that replicates itself from brain to brain, via any available means of copying."

The Meme Machine

According to Dawkins, a theory later expanded by scientists such as Susan Blackmore in her insightful book The Meme Machine, Richard Brodie in Virus of the Mind - The New Science of the Meme, and Aaron Lynch in Thought Contagion - How Belief Spreads Through Society, "memes can be good ideas, good tunes, good poems, as well as drivelling mantras. Anything that spreads by imitation, as genes spread by bodily reproduction or by viral infection, is a meme."

Religion is a mental virus and one of the strongest memes transmitted from parents to vulnerable children who do not really have any choice in whether their minds should be allowed to be exposed to this virus. (Dawkins talks about the brains of children as "those mental caterpillars").

Blackmore points out that genes build the hardware (the physical bodies of people), but that memes are the software and that this co-evolution may have driven the inflation of the human brain.

Why is it so difficult for religious people to accept a scientific fact such as evolution, despite all the evidence proving its validity in biological development?

I am regularly bombarded by readers denying any truth in evolution and sending me long quotations from creationist websites that distort the words of scientists, and bluntly, without any shame or qualms, mislead their readers about what Darwin and modern evolutionary biologists indeed say about evolution.

The Selfish Gene

In The Selfish Gene Dawkins explains this phenomenon of denial and deceit: "The survival value of the god meme in the meme pool results from its great psychological appeal.

It provides a superficially plausible answer to deep and troubling questions about existence. It suggests that injustices in this world may be rectified in the next.

The 'everlasting arms' hold out a cushion against our inadequacies which, like a doctor's placebo, is none the less effective for being imaginary.

These are some of the reasons why the idea of God is copied so readily by successive generations of brains. God exists, if only in the form of a meme with high survival value, or infective power, in the environment provided by human culture."

According to Bloom the original religious meme of the Old Testament seldom leapt from one gene pool to another.

The ancient Hebrews made no effort to convert the heathens. "Unbelievers weren't family. If the meme was to retain its role as a genetic marker, only those who shared the same genes could share the same god. That was the tribal concept, held by primitive peoples the world over."

The apostles changed all that. Paul was one of the early innovators of a new concept: transferable religion, says Bloom, and emphasises that like Buddha, Paul freed gods from chromosomal components. "Thanks to Paul, the Christian meme would eventually sweep together an awesome jumble of genes."

As the virus of the mind spread, Paul and his followers, also later the prophet Mohamed, "helped make the meme the world's most powerful form of replicator", a meme that is so strong that even the factual onslaught of scientific facts from Darwin to modern times that contradict the meme's claims, face an upward struggle.

Still, science progresses relentlessly, even if the noise of unscientific prophets and contortionists tries to drown its factual, testable and verifiable findings through misleading distortions of and lies about the very same science.


George Claassen is the science editor of Die Burger, Cape Town's largest circulation daily newspaper.
ôReligion is an insult to human dignity. With or without it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.ö-- Steven Weinberg

#5

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 05 september 2006 - 12:56

Een meme is meer dan alleen godsdienst. Zowel vrijheid en gelijkheid, democratie, en athe´sme zijn ook memes die mensen besmetten en worden door gegeven. Zelfs deze theorie over meme's is een meme die rond gaat en zich voorplant.

(Interesante vraag: Is intelligentie nodig om een nieuwe meme te maken of kunnen kleine veranderingen tijdens de overdracht van memes over tijd nieuwe memes voortbrengen? Kunnen we geleidelijke verandering in memes waarnemen of zijn er opeens nieuwe memes? Is intelligentie wellicht maar een illusie of is dit maar een meme die mij (en nu jullie) besmet heeft?)
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets ľ Steve Jobs

#6

collegavanerik

  collegavanerik


 • >250 berichten
 • 675 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 13:05

Een meme is meer dan alleen godsdienst.  Zowel vrijheid en gelijkheid, democratie, en athe´sme zijn ook memes die mensen besmetten en worden door gegeven. Zelfs deze theorie over meme's is een meme die rond gaat en zich voorplant.

(Interesante vraag: Is intelligentie nodig om een nieuwe meme te maken of kunnen kleine veranderingen tijdens de overdracht van memes over tijd nieuwe memes voortbrengen? Kunnen we geleidelijke verandering in memes waarnemen of zijn er opeens nieuwe memes? Is intelligentie wellicht maar een illusie of is dit maar een meme die mij (en nu jullie) besmet heeft?)


de memen "islam"en "christendom" evolueren en er ontstaan nieuwe soorten (bijvoorbeeld de mormonen), in feite is de islam-meem ontstaan uit de christendom-meem. In tegenstelling tot biologische soorten kunnen memen ook samensmelten (bijvoorbeeld de PKN).

#7

Germen

  Germen


 • >250 berichten
 • 259 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 13:38

Een meme is meer dan alleen godsdienst.  Zowel vrijheid en gelijkheid, democratie, en athe´sme zijn ook memes die mensen besmetten en worden door gegeven. Zelfs deze theorie over meme's is een meme die rond gaat en zich voorplant.

(Interesante vraag: Is intelligentie nodig om een nieuwe meme te maken of kunnen kleine veranderingen tijdens de overdracht van memes over tijd nieuwe memes voortbrengen? Kunnen we geleidelijke verandering in memes waarnemen of zijn er opeens nieuwe memes? Is intelligentie wellicht maar een illusie of is dit maar een meme die mij (en nu jullie) besmet heeft?)

Deze discussie gaat niet over memen an sich, maar over het concept van godsdienst als een besmettelijke hersenziekte. Voor godsdiensten e.d. reserveerde Dawkins het woord memeplex. Ik vind ook dat godsdiensten (inclusief communisme) het duidelijkst van alle manifestaties van memen een darwinistisch en biologisch gedrag vertonen. Vrijheid en gelijkheid, democratie en athe´sme zijn geen memeplexen maar memen, immers samenvatbaar in ÚÚn zin, resp. "iedereen mag doen wat hij/zij wil", "iedereen is gelijk", "het volk regeert zelf" en "er is geen god".
ôReligion is an insult to human dignity. With or without it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.ö-- Steven Weinberg

#8

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 05 september 2006 - 13:38

I like your style Germen. 8)
Het is uit hersenonderzoek (scans) gebleken dat mensen die religieus zijn iets anders hebben in hun hersenen waardoor ze de behoefte voelen om onderdeel te zijn van een zeer grote groep.
Volgens die theorie zouden de religieuzen net zo goed voetbalhooligans hebben kunnen worden.

#9

Germen

  Germen


 • >250 berichten
 • 259 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 14:02

I like your style Germen.  8)  
Het is uit hersenonderzoek (scans) gebleken dat mensen die religieus zijn iets anders hebben in hun hersenen waardoor ze de behoefte voelen om onderdeel te zijn van een zeer grote groep.  
Volgens die theorie zouden de religieuzen net zo goed voetbalhooligans hebben kunnen worden.

Inderdaad :)
Er is ook de behoefte aan zekerheid. Nieuw-ge´nfecteerden zeggen vaak dat de islamitis ze rust geeft.
ôReligion is an insult to human dignity. With or without it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.ö-- Steven Weinberg

#10

jdr

  jdr


 • >1k berichten
 • 1408 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 14:28

I like your style Germen.  8)  
Het is uit hersenonderzoek (scans) gebleken dat mensen die religieus zijn iets anders hebben in hun hersenen waardoor ze de behoefte voelen om onderdeel te zijn van een zeer grote groep.  

Kun jij een bron aandragen bij deze bewering?
Met name de link van 'iets anders in hun hersenen' naar 'de behoefte voelen om onderdeel te maken naar een zeer grote groep' vind ik interessant.
Hebben onderzoekers een groep met deze behoefte tegenover een controlegroep die deze behoefte niet voelen op hun herseninhoud afgezet en bleek daaruit dat ze 'iets anders' hebben?
Of is die behoefte een subjectieve invulling van religieus zijn?
Ben benieuwd...

#11

hypo

  hypo


 • >25 berichten
 • 35 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 15:06

Er was recentelijk nog een (EO-programma meen ik), niet wetenschappelijk, maar aardige test om ik neem aan deze bewering te staven (er wordt door de betreffende radioloog meen ik nog verder onderzoek naar gedaan) dat onder de MRI bij lezen van reglieuze (onze vader..) teksten itt tot andere teksten (gedicht meen ik mij te herinneren) bij een religieus mens (maar eentje in dit programma en de controle"groep" was de radioloog zelf) een ander deel in de hersenen actief wordt. Ik bedoel dus alleen bij het lezen van deze religieuze teksten bij een religieus persoon. Of dat expliciet hetzelfde betekent als het hierboven gequote is een andere vraag.

Wel scheen door dit mini trialtje bevestigt te worden, voorzover je dat bevestigen mag noemen, dat er blijbaar in de linkerhelft van de hersenen in een speciaal gebied veel meer activiteiten plaatsvinden.... Waar zetelt God?

Groet,

#12

kombelpeter

  kombelpeter


 • >250 berichten
 • 754 berichten
 • VIP

Geplaatst op 05 september 2006 - 15:55

Hersenziekte?

Respecteer medegebruikers

Ik vind woorden zoals 'malloot' en 'islamitis' nogal deningrerend, ik weet niet hoe anderen hier over denken.
Pim Fortuyn: Nederland is dood
Nederland: Pim Fortuyn is dood
I ♥ Apache!

#13

Germen

  Germen


 • >250 berichten
 • 259 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 16:11

Hersenziekte?

Respecteer medegebruikers

Ik vind woorden zoals 'malloot' en 'islamitis' nogal deningrerend, ik weet niet hoe anderen hier over denken.

Het is ook weinig respectvol om iemand die iets van een ander steelt een dief te noemen of iemand die een IQ lager dan 70 heeft, zwakbegaafd. En dan? In de koran staat dat ongelovigen de slechtsten van alle schepsels zijn, dus nog minder waard zijn dan een ebola-virus. Moet ik respect hebben voor dat soort shit? Geef mijn portie maar aan (onreine) Fikkie.
ôReligion is an insult to human dignity. With or without it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.ö-- Steven Weinberg

#14

Archeopteryx

  Archeopteryx


 • >250 berichten
 • 590 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 september 2006 - 16:11

kombelpeter schreef:

Ik vind woorden zoals 'malloot' en 'islamitis' nogal deningrerend, ik weet niet hoe anderen hier over denken.


Het is niet vlijend nee. Het is echter niet tegen een specifiek persoon gericht waarmee medegebruikers niet gedisrespecteerd worden. Ik kan me ook voorstellen dat er forumgebruikers zijn die zich wel beledigd voelen, da's dan jammer, het gevolg van de vrijheid van meningsuiting (waarbij mensen niet persoonlijk worden aangevallen, ok, de scheidslijn is dun).

#15

kombelpeter

  kombelpeter


 • >250 berichten
 • 754 berichten
 • VIP

Geplaatst op 05 september 2006 - 17:12

En dan vraag ik me ook nog eens af waar je met dit topic heen wilt. Ik denk dat het uiteindelijk weer een ja/nee, respect/disrespect discussie wordt. Zoals er al zo veel zijn :)
Pim Fortuyn: Nederland is dood
Nederland: Pim Fortuyn is dood
I ♥ Apache!

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures