Springen naar inhoud

Evolutietheorie: wat zijn de problemen/onduidelijkheden?


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Elmo

  Elmo


 • >1k berichten
 • 3437 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 december 2004 - 09:15

Ik vroeg mij af over de evolutietheorie: zoals elke (wetenschappelijke) theorie, zijn er vast nog wel probleempjes en/of onduidelijkheden in de verklaringen van de theorie. Binnen de (subatomaire) natuurkunde worden deze altijd breed uitgemeten, maar van de evolutietheorie ken ik ze eigenlijk helemaal niet. Kan iemand me iets vertellen over wat de huidige problemen van de evolutietheorie zijn, en in welke richting er aan een oplossing wordt gedacht?
(Ik wil hier geen discussie beginnen over of het creationisme weer een ere hersteld moet worden. Zulke posts zal ik meteen naar Theorie Ontwikkeling verplaatsen.)
Never underestimate the predictability of stupidity...

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


 • Gast

Geplaatst op 13 december 2004 - 17:44

Ik vroeg mij af over de evolutietheorie: zoals elke (wetenschappelijke) theorie, zijn er vast nog wel probleempjes en/of onduidelijkheden in de verklaringen van de theorie. Binnen de (subatomaire) natuurkunde worden deze altijd breed uitgemeten, maar van de evolutietheorie ken ik ze eigenlijk helemaal niet. Kan iemand me iets vertellen over wat de huidige problemen van de evolutietheorie zijn, en in welke richting er aan een oplossing wordt gedacht?


Voornamelijk in de details, hoe zagen de voorouders van vleermuizen en Pterosauriërs er uit, de eerste insecten, enzovoort. Allemaal beesten die zelden fossilliseren... Details in de evolutionaire verwantschappen is nog erger, bijvoorbeeld, welke soort heeft gestalte gegeven aan het geslacht homo? A.afarensis of A.africanus? Daar kom je nooit helemaal uit, maar wat geeft het? Dat we weten dat het Australopithecus was vind ik al zat...

#3

tsjok45

  tsjok45


 • >25 berichten
 • 86 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 18:34

Problemen met de evolutie-(leer)Theorie ?


Onder ’evolutie’ verstaan wij tegenwoordig de hele ontwikkeling van het leven, om zo te zeggen vanaf de eerste 'levende en zichzelf replicerende " proto-cel tot de tegenwoordige vele vormen ervan.
Daarbij ligt het accent op het aantoonbare feit dat er inderdaad van een ontwikkelingsproces gesproken kan worden.
--->Er kunnen zich in deze evolutie langzame of snellere ontwikkelingen en ook ’sprongen’ ( saltationisme )en kwalitatieve veranderingen ( macro-mutaties ?) voordoen....
---> Of de evolutie uitsluitend het gevolg is van toevallige samenlopen van omstandigheden ( s. Gould ) of het gevolg van in de natuurwetten ingesloten mogelijkheden ( Conway Morris ), of gewoon een kombinatie is van de twee : is nog steeds een " hot debate "

Over de precieze analyse en verklaringvan het evolutie mogen de theoretici van mening verschillen,( er is nog steeds debat over de details en alle onderliggende mechanismen ) maar altijd zal de evolutietheorie eraan vasthouden dat de totaliteit van het leven als één enkel proces moet worden opgevat.
Deskundigen op het gebied van de evolutietheorie zullen uitsluiten dat er in deze ontwikkeling ook sprake kan zijn van buitennatuurlijke en/of
bovenatuurlijke ingrepen en/of oorzaken/agens ...


Zie verder voor een "echte" wetenschappelijke inleiding tot de evolutietheorie
Supplemental Lecture / woordenlijst / glos
http://www.mansfield...on/chap_ind.htm
(98/06/08 update) by Stephen T. Abedon (abedon.1@osu.edu)
http://www.mansfield...on/biol1510.htm
of
nog beter het standaard cursusboek van prof Mat Ridley
waarover hier een zeer uitgebreide site is te vinden ---->
http://www.blackwell...dley/tutorials/
http://www.blackwell...com/ridley/a-z/
http://www.blackwell...ridley/figures/

Astrobiologie en abiogenese ?

Misschien zal het altijd een twistpunt zijn wanneer en hoe dit evolutieproces begint, want de analyses van de aanvang, de eerste vormen en de voorvormen
van het leven zullen steeds meer worden genuanceerd.

Maar ook op dit punt wint de overtuiging steeds meer veld dat ook de eerste schreden van de zelforganisatie van de materie uit zichzelf te verklaren zijn.

Strikt gebnomen behoren de problemen daarmee verbonden NIET tot de evolutie-biologie ---> maar tot de abiogenesos en de astrobiologie ....

De evolutie is een proces dat plaatsgrijpt als voortdurende ingteracties tussen voortdurend veranderende millieus en vertikaal adaptieve organismen in post-abiogenetische ( tot zover bekend ) aardse omgevingen .... en volgens de algemeen geldende natuur en scheikunde wetten die universeel gelden
en derhalve ook als lokale toepassingen in dynamische complexe systemen die vroeger de "chaotische systemen " werden genoemd ....


Problemen met de wetenschapsleer of met het serieux ?

De evolutieleer is een multidiscisciplinair gegeven en het huidige paradigma / ordenend principe van de levenswetenschappen ....
( sommige Cretionisten noemen het ; de General Universal Theory Of Biology of "GUTOB " )
De echte wetenschappelijke problemen in verband met de evolutie zijn erg technish van aard ...
----> ze bevinden zich ondermeer ( bijvoorbeeld ) zowel op het gebied van de
geologie, de paleontologie als in de evolutionaire biologie ,
de moderne genetica en epigenetica en in de EVO-DEVO enz... :

--> ze kunnen niet worden begrepen zonder een verdere gespecialiseerde en jarenlange vol te houden studie en updating in de vermelde vakgebieden ....
---> Discussie zonder voortdurende verwijzing naar de veronderstelde aanwezige en erg gedetailleerde achtergrond kennis is zeker in de biologie , niet mogelijk

----> Veel tegenstanders van de wetenschap ( pseudowetenschappers, junkwetenschappers en anti-wetenschappers .. ID-ots en crea's . etc ) verwarren de
"frontiers/ grensgebieden en/of de theoretische avant-garde " van een gegeven wetenschap met
"misvattingens /mankementen en flaws " ....

Veruit het grootste probleem voor de evolutietheorie is dat iedereen blijkbaar denkt er over te kunnen meepraten ; zonder ook maar last te hebben van enige expertise of jarenlange volgehouden studie ter zake ....


-----------------------------------------------------------------------------------


(Volgens mij zijn )nog volgende " grensgebieden en dito problemen " onder toenemende aandacht :

1;- Problemen rond Soortvorming

---->
http://groups.msn.co...500525059037516

Allopatrische en sympatrische soortvorming

Opmerkelijk genoeg blijft tot op de dag van vandaag onduidelijkheid bestaan over de manier waarop nieuwe biologische soorten ontstaan.
Het wetenschappelijk debat over soortvorming heeft al een lange geschiedenis, maar lijkt de laatste jaren in een stroomversnelling te raken.
Sommige wetenschappers wagen het zelfs te spreken van een fundamentele verschuiving in de manier waarop over soortvorming wordt nagedacht
-->http://www.kennislin...=811&prev=75696

2.- ( nog niet opgeloste ) Vele problemen in verband met genregelingen , genexpressie , ontwikkelingsbiologie

dit is ook het veld van de genetica en de epigenetica wat op dit ogenblik een " hot-item " is ...
---->

3.- Problemen met genetische verwantschappên tussen fossiele " soorten " De belangrijkste problemen komen voort uit het feit dat paleontologische soortbepalingen , niets van doen hebben met biologische soortbepalingen
( genetische isolatie ) en er slechts erg sporadisch (gedenatureerd ) DNA-materiaal voorhandig is voor enkele jongere soorten ( Mammoet ?
Neanderthaler )

Problemen met niet gefossiliseerde organismen ( zoals bijvoorbeeld
hierboven reeds dpor Tim aangegeven ) waardoor er een vele soorten van " hiaten " onstaan in het fossielen bestand ... ( bijvoorbeeld met oragnismen die niet over "harde " delen beschikken of beschikten )

4.- Problemen met de reconstructie van fylogenetische bomen bij zich asexueel voortplantende micro-organismen

Het feit dat er op natuurlijke wijze sprake is van translaterale genenuitwisseling in bijvoorbeeld bacterieen
Voordelige "genen" worden niet alleen geerfd of zijn het gevolg van nuttige mutaties , maar ook opgepikt bij andere micro-organismen
----> resistentie ?


5.- Problemen met de evolutionaire psychologie /sociobiologie ---> evolutionaire wetenschappen die de laatste tijd wel aan kracht hebben gewonnen ...
en

Er zijn waarschijnlijk nog vele andere pronlemen ..
Gelukkig maar ; dat is lmmers de manier waarop de wetenschap voortschrijd =
door het ( voorlopig en volgens de huidige stand van kennis/kunde ) oplossen van problemen en het onderkennen van vele voortdurend nieuwe opduikende ken-problemen en nieuwe gegevens die nog moeten worden opgelost /ingepast en daardoor beter begrepen en hopelijk beheersbaarder worden ...


LINK ;

in elk geval heeft Gert Korthof een prachtige site die regelmatig word geup-dated en over die "problemen " handelt

Was Darwin Wrong?
www.wasdarwinwrong.com
Exploring the theory of evolution, its extensions, problems, and alternatives
by Gert Korthof, The Netherlands.


http://home.planet.n...rthof/index.htm

#4

Gray

  Gray


 • >250 berichten
 • 334 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 18:52

Ik vraag my af of de mensheid nog altyd verder evolueerd, het principe van 'survival of the fittest' lykt me in onze moderne tyd en vergevorderde geneeskunde niet meer van toepassing.
Ik denk zelf dat we terug achteruitgaan...
Hoedanook binne 100jaar maken we zelf 'mensen' en evolueren we hoe we dat zelf willen...

#5

tsjok45

  tsjok45


 • >25 berichten
 • 86 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 22:15

Ik vraag my af of de mensheid nog altyd verder evolueerd, het principe van 'survival of the fittest' lykt me in onze moderne tyd en vergevorderde geneeskunde niet meer van toepassing.


1.- Er zijn in toenemende mate resistente micro-organismen en "pesten" : dit is een voortdurende genetische wapenwedloop

2.- "Fitness " betekent toch uitsluitend ---> vruchtbaar nageslacht voortbrengen ? ... dacht ik

3.-ongebreidelde bevolkingstoename en strijd om grondstoffen moet leiden tot vernelde konkurenten met leden van de eigen soort en tot verhoogde druk op adaptieve innovaties op straffe van totale uitsterving door overmatig succes ...


Ik denk zelf dat we terug achteruitgaan...

hangt ervan af wat je met "achteruitgaan " bedoeld ....


binne 100jaar maken we zelf 'mensen' en evolueren we hoe we dat zelf willen...


Hebben we al altijd gedaan ( mensen/kindertjes maken en mensen naar onze hand zetten of voor ons karretje spannen ) :
Maar het is best mogelijk dat we het eens anders gaan proberen .( wat minder "natuurlijk" ? -)...
of
misschien worden we wel cyborgs ?
Misschien het einde van de plastische chirurgie ? ( ... grapje !!! )
Tsja ... Futurologie

#6

Gray

  Gray


 • >250 berichten
 • 334 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 22:54

200jaar geleden was je ziek en ging je dood,
mensheid-virus 1-0 (mens word resistent, bepaalde mensen in Africa zijn resistent tegen het Aidsvirus)

vandaag de dag slik je antibiotica=>genees je, en plant je je voort.
mensheid-virus 0-1 (virus geraakt resistent tegen antibiotica en word sterker)

De laatste 100jaar word er in de westerse samenleving teveel "geneesmiddelt" wat er toe leid dat de virussen steeds sterker worden en de natuurlyke weerstand van de westerse mens stagneert.
in tegenstelling tot die van Afrikanen.

#7

Leuke gast

  Leuke gast


 • >1k berichten
 • 1166 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 23:22

In het verre verleden zijn veel planten en dier soorten onstaan.

Ik vraag me af of wij ook ooit nog mee gaan maken dat er nieuwe planten en dieren soorten ontstaan.

en dan niet kunstmatig genetische gemanipuleer, of kruizingen.

http://www.seasabres.....\Glowfish.htm

#8

tsjok45

  tsjok45


 • >25 berichten
 • 86 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2004 - 06:59

In het verre verleden zijn veel planten en dier soorten onstaan.

--->Niet alleen maar in het verre verleden
--->Een paar voorbeelden van vrij recente soortvorming ;( er zijn er waarschijnlijk nog veel meer ? ) gevonden na vijf minuten "googlen "
Een kleine selektie van vrij recente en geobserveerde speciatie - voorvallen :

Overzicht en achtergrond ;
http://www.origins.tv/darwin/rings.htm
http://talkorigins.o...speciation.html

1.- Wat is soortvorming ?
http://www.madsci.or...93054.Ev.r.html

2.- een soort op het punt in twee soorten uiteen te vallen ;
http://www.madsci.or...14237.Ev.r.html


recente speciatie voorvallen

3.- Metro-mug ( culex molestus / culex pipiens )
http://www.madsci.or...96920.Ev.r.html
http://www.blackwell...&year=&journal=

4.- Nylon bacterie
http://www.nmsr.org/nylon.htm

5.- Tetraploidie in " red viscacha rat" (Tympanoctomy barrerae )
http://agnews.tamu.e...SC/Sep2299a.htm
http://www.cricyt.ed.....ecia 2000.htm
Ik vraag me af of wij ook ooit nog mee gaan maken dat er nieuwe planten en dieren soorten ontstaan.


Bedenkingen ;
Er grijpen grote veranderingen plaats waarop alleen evolutionaire adaptie een antwoord kan vinden ( kunstmatig ingrijpen en kontrole door de mens zal hoogstwaarschinlijk ook worden geprobeerd ...) ;

*Er onstaan NU al nieuwe pathogenen en/of nieuwe epidemieen ...
*Dieren en planten verhuizen ( opwarming ) en komen in nieuwe omgevingen terecht ...
* adventieven en invasieve soorten komen de plaatselijke fauna en
flora verstoren
*Dieren en planten passen zich aan , aan nieuwe door toedoen van de mens gecreerde omgevingen ( airconditioning systemen , riolen , storten en belten , Terrils , koelwater , tchernobyl-achtige omgevingen etc ... )
*Ontsnapte "Caulerpa zeewier"- mutanten trachten het leven in de middellandse zee te verstikken ; ze vormen een nieuwe uitdaging voor daar aanwezige soorten ...


Vaststellen van het "onstaan "van een nieuwe soort ( het alternatief --> is het misschien een soort die gewoon is verhuisd en waarvan we vroeger het bestaan niet wisten ? ) in het "wild " is een heikele onderneming ...

* Het is wel waar dat van de in zee voorkomende soorten waarschijnlijk nog geen 1 % van de ( veronderstelde )soorten-rijkdom is gekend (word aangenomen door zee-biologen en oceanografen )
---> van de aanwezige microben -soorten diversiteit weten we zo goed als niets :


of we dat nog gaan beleven in de toekomst ? ...
Moet kunnen (= evolutie is immers een natuurlijk proces dat nog steeds plaats heeft ) :
als de mens niet "alles naar de kloten " maakt wat als uitgangsmateriaal kan dienen , natuurlijk ....

Africa zijn resistent tegen het Aidsvirus


Niet alleen in africa zijn mensen in het bezit van nut-mutaties die beschermen tegen bepaalde HIV strains ...
(Research gepubliceert in Nature, =
bestudeerde bloedmonsters van 375 HIV-positieve Zuid-afrikaanse patienten
Men ontdekte dat de graad van efficientie van het immuunsysteem bij hiv aanwezigheid , voornamelijk afhangt van de aanwezige versies ( allelen ) van de HLA-B genen en andere genen slechts een geringe rol speelden


Ook in het westen zijn "noordelijker " volkeren in het bezit van zulke genen varianten . die beshermen tegen ( andere ) HIV -strains
( Delta-32 mutatie beschermt tegen HIV ( en pokken ? ))


Kijk hier eens voor verdere dokumentatie over
HIV/ AIDS en evolutie
---->
http://groups.msn.co...500868922365571Een kleine suggestie ;

Het is juist dat nog steeds overdreven gebruik van antibiotica schering en inslag is , in het westen ... en dat daardoor( om te beginnen ) erg veel medische ingrepen en technieken in de toekomst zullen wegvallen door verhoogde multi-resistentie in allerlei soorten kiemen ...

Maar ( zo dacht ik toch )
we moeten vergelijkingen maken in de strijd tegen pathogenen en pandemieen waarvoor geen geneesmiddelen bestaan ; willen we een juist beeld vormen van de "sterkte" tussen natuur-afrikanen en "verzwakte" westerlingen ...

Deze conclusies /beweringen zijn erg voorbarig en ( volgens mij ) niet hard te maken ...

#9

Elmo

  Elmo


 • >1k berichten
 • 3437 berichten
 • VIP

Geplaatst op 14 december 2004 - 09:07

Bedankt voor de zeer interessante en uitgebreide antwoorden. :shock:
Nu eens al die links doornemen.
Never underestimate the predictability of stupidity...

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures