Springen naar inhoud

[Kernfysica] Kernenergie argumenten


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Heezen

  Heezen


 • >250 berichten
 • 481 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 november 2006 - 19:29

Hopelijk is dit een juiste plek voor mn topic :)

Beste wetenschapsforum leden,

Ik moet een betoog houden voor Engels over kernenergie..
Ik ben een voorstander van, en daarom moet ik zoveel mogelijk pro argumenten hebben..
Contra argumenten, dan wel weerlegd, zal me ook helpen.

Misschien kunnen jullie mij helpen welke argumenten ik kan aanvoeren.

Men ziet het gevaar van een ontploffing en het ''radioactief afval'' probleem als de grootste argument tegen, als ik deze goed kan weerleggen zou het fijn zijn

Bijvoorbaat dank! :?:

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

lucilius

  lucilius


 • >250 berichten
 • 254 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 november 2006 - 19:37

Hopelijk is dit een juiste plek voor mn topic :)  

Beste wetenschapsforum leden,  

Ik moet een betoog houden voor Engels over kernenergie..
Ik ben een voorstander van, en daarom moet ik zoveel mogelijk pro argumenten hebben..
Contra argumenten, dan wel weerlegd, zal me ook helpen.

Misschien kunnen jullie mij helpen welke argumenten ik kan aanvoeren.

Men ziet het gevaar van een ontploffing en het ''radioactief afval''  probleem als de grootste argument tegen, als ik deze goed kan weerleggen zou het fijn zijn

Bijvoorbaat dank! :?:


de grootste reden voor is gewoon dat we geen andere manier van energie hebben om de energie door kernenergie opgewekt te vervangen.
Er is voorlopig geen afdoend alternatief voor kernenergie.

#3

Jan van de Velde

  Jan van de Velde


 • >5k berichten
 • 48222 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 13 november 2006 - 20:03

Afdoende alternatieven zat, maar het is een geldkwestie.

Ontploffingen zijn trouwens geen geldig argument tegen. Kerncentrales ontploffen niet, omdat de "brandstof" gewoon niet kŠn ontploffen in de zin van een kettingreactie als in een kernbom. De dichtheid aan radioactief materiaal is hiervoor simpelweg niet hoog genoeg.

Als de tegenpartij afkomt met Tsjernobyl, dat was geen ontploffing, dat was een meltdown. Tsjernobyl is niet ontploft, ze is gesmolten, door onhandige experimenten met uitgeschakelde beveiligingen.

Als de tegenpartij dan afkomt dat een menselijk foutje dan wel heel grote gevolgen heeft gehad, dan hebben ze gelijk. Laat ze echter niet gaan beweren dat kernergie hierdoor onveilig is. In verreweg het grootste deel van de nu draaiende kerncentrales kan zoiets niet gebeuren, omdat die van een heel ander type zijn, waar de reactie van nature (dus zonder benodigd ingrijpen van mens of machine) zelf uitdooft als de temperatuur te hoog oploopt.

Tegen het kernenergie-afvalprobleem en de toekomstige problemen die dŠt met zich kan brengen heb ik geen verweer, integendeel, het is een reden dat ik er zelf geen groot voorstander van ben. Ik vind dat we toekomstige generaties aan het opzadelen zijn met een mogelijk probleem dat we zelf niet goed kunnen overzien. We laten dus volgens mij onze kinderen en kindskinderen (al minstens financieel, en mogelijk milieutechnisch) opdraaien voor onze goedkope elektriciteit, en dat vind ik minstens egoÔstisch.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#4

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 november 2006 - 20:51

Er zijn 2 soorten kernenergie: kernsplijting en kernfusie. De tweede kunnen we zelf nog niet uitvoeren, dus waar men het over "kernenergie" heeft wordt in de praktijk altijd kernsplijting genoemd.

Daar ben ik al voor, want ik denk dat we het probleem dat we die radioactieve troep niet lang genoeg veilig kunnen opslaan, binnen die tijd wel kunnen oplossen.

Maar nog meer ben ik voor geld pompen in het ontwikkelen van kernfusie, want dat levert nog veel meer energie op en heeft niet de nadelen van kernsplijtig: het afval is niet radioactief, van de grondstof (zwaar waterstof) is veel meer voorradig dan uranium, en het is geen kettingreactie zoals kernsplijting dus de boel kan niet uit de hand lopen.
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#5

Phys

  Phys


 • >5k berichten
 • 7556 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 november 2006 - 21:03

Oftewel: kernfusie is de perfecte energiebron :)
Er is simpelweg geen nadeel aan te bedenken.

Tot die tijd (ik hoop binnen deze eeuw, dan zullen we in ieder geval een stuk verder zijn), zeg maar als overbruggingsperiode, zie ik in kernsplitsing de beste methode.

Verder uit wikipedia, onderwerp Kernenergie:

Maatschappelijke discussie

Kernenergie roept veel discussie op. Er zijn zelfs organisaties die alleen opgericht zijn met het doel kernenergie te 'bestrijden', zoals LAKA en WISE. Dit toont aan hoe gevoelig het onderwerp soms ligt. Daarvoor zijn een aantal redenen:

   * Kernenergie en radioactiviteit zijn zaken die moeilijk inzichtelijk zijn te maken en waarbij radioactiviteit een onzichtbaar gevaar lijkt.
   * Een groot ongeval met een ouderwetse Russische centrale (Tsjernobyl in 1986) heeft grote gevolgen gehad. Bureaucratie, oude techniek en een bizar experiment waren de oorzaken, maar toch heeft dit het beeld van kernenergie blijvend veranderd.
   * Het definitief opslaan van radioactief afval is technisch mogelijk maar is in de wereld nog nergens geregeld. Nucleair afval blijft nog langdurig (tienduizenden jaren) radioactief en er moet een speciale locatie gevonden worden waarvan gegarandeerd wordt dat deze gedurende die tijd niet wordt verstoord door bijvoorbeeld een aardbeving. In Finland, Zweden en de Verenigde Staten heeft men dergelijke locaties gevonden en worden ondergrondse bergplaatsen aangelegd. Bovendien wordt in diverse landen geŽxperimenteerd met ondergrondse 'opbergmijnen' om later een echte bergplaats te kunnen aanleggen.
   * De technologie om kernenergie op te wekken is verwant met de technologie om kernwapens te maken. Enerzijds maakt dat de beschikking over vreedzame kerntechnologie aantrekkelijk voor veel landen, anderzijds worden landen die zelf kerntechnologie ontwikkelen voor naar hun zeggen vreedzame doeleinden, vaak beschuldigd van andere bedoelingen. In landen zoals BelgiŽ en Nederland is dit aspect geen probleem. Landen in minder stabiele regio's beschikken tegenwoordig echter ook over de technologie voor kernenergie en kernwapens: alleen grote druk vanuit de VN kan de ontwikkeling daarvan afremmen. Het non-proliferatieverdrag kent ieder land het recht toe kerntechnologie voor vreedzame doeleinden te gebruiken. Een potentieel probleem dat ook speelt in landen waarop niet de verdenking rust dat ze zelf kernwapens willen maken, is dat terroristen zouden kunnen proberen door een aanslag splijtbaar materiaal te verwerven om daaruit kernwapens te maken of evt zelfs zgn. 'vuile bommen': conventionele explosieve ladingen die radioactief materiaal verspreiden in de omgeving. Hierdoor zouden potentieel grote gebieden gevaarlijk radioactief kunnen worden besmet met alle fysieke gevolgen van dien, en daarnaast nog grote onrust onder de bevolking. Alleen al om deze reden dienen transporten van nucleair materiaal zwaar bewaakt te worden.

Een belangrijk deel van de milieubeweging wijst gebruik en ontwikkeling van kernenergie af. Wel is er de laatste tijd meer belangstelling voor kernenergie vanwege de dreigende tekorten aan fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van leveranciers van olie uit instabiele regio's. De in de loop van 2005 sterk gestegen olieprijs op de wereldmarkt heeft tot een duidelijke verhoging van de belangstelling voor kernenergie in de media en bij regeringen geleid. De tijdelijke afsluiting van de gastoevoer vanuit Rusland naar landen als de OekraÔne, heeft nog meer zorgen m.b.t. de energievoorziening veroorzaakt. Ook zorgen over het klimaat dragen bij aan de hernieuwde interesse voor kernenergie. Kernenergie draagt vrijwel niet bij aan het broeikaseffect; er komt uit kerncentrales geen CO2 vrij. Wel is de winning van uraanerts een kostbaar, vervuilend en energievretend proces, waarvan het energieverbruik echter in het niet zinkt vergeleken met de opbrengst van de geproduceerde brandstof. De brandstof voor kernenergie vormt een veel kleiner deel van de totale kosten ervan dan bij conventionele centrales; er gaat daarentegen meer geld naar beveiliging, afvalverwerking en ontmanteling van verouderde centrales.

De Belgische regering nam in 2002 een kernuitstapwet aan die stipuleert dat "De nucleaire centrales bestemd voor de industriŽle elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, worden gedesactiveerd veertig jaar na datum van hun industriŽle ingebruikname en kunnen geen elektriciteit meer produceren". Hierdoor zullen wellicht tussen 2015 en 2025 alle Belgische kerncentrales sluiten. Om het verlies aan energieproductie op te vangen worden onder meer windturbines geplaatst op een zandbank in de Noordzee. De kernuitstapwet biedt echter mogelijkheden om de uitstap niet te effectueren, indien er niet voldoende vervangende capaciteit is voor de te sluiten centrales. Aangezien BelgiŽ meer dan 60 procent van zijn elektriciteit nucleair opwekt, is het niet denkbeeldig dat deze 'escape' in de wet nog gebruikt gaat worden.

De Nederlandse regering heeft in mei 2003 aangekondigd dat de kerncentrale in Borssele in 2013 moet sluiten. Deze kerncentrale zou dan 40 jaar in bedrijf zijn geweest. Begin 2006 besluit een meerderheid van de Kamer om een Convenant (overeenkomst) tussen de eigenaren van de centrale en de overheid te sluiten. In het Convenant wordt geregeld dat de centrale tot 2033 in bedrijf kan blijven, mits er voldaan blijft aan criteria betreffende veiligheid en milieu. Tevens beloven de eigenaren van de centrale, samen met de overheid te investeren in projecten en onderzoek ten behoeve van Duurzame Energie. De sluiting van de centrale in 2013 zou enkele honderden miljoenen euro's kosten en met name D66 wilde dit geld liever geinvesteerd zien in duurzame energie. De discussie rond de kerncentrale Borssele tekent de minder dogmatische en meer praktische atmosfeer rond kernenergie in Nederland.

De meeste nieuwe kerncentrales zijn in aanbouw in AziŽ, met name in Japan, China, en Taiwan. In Europa worden nieuwe kerncentrales momenteel alleen door Finland en Frankrijk gebouwd. Voorts worden er in de VS veel vergunningen van centrales verlengd, terwijl dit ook in diverse Europese landen in toenemende mate als (goedkope) mogelijkheid wordt beschouwd.


#6

Mrtn

  Mrtn


 • >1k berichten
 • 4220 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 november 2006 - 21:17

Oftewel: kernfusie is de perfecte energiebron :)  
Er is simpelweg geen nadeel aan te bedenken.

Dat zou ik niet durven zeggen. Bij de fusie van deuterium en tritium tot helium, houd je een neutron over. Als die dingen je om de oren vliegen spreken we van een vorm van radioactiviteit. Zie wiki over neutronenstraling. De reactorwand heeft hieronder te lijden en zal dus stukje bij beetje vervallen (omdat een extra neutron een atoom instabiel kan maken en laten vervallen) en dus mogelijk radioactief worden, zie link naar wiki).
Of course, the theory of relativity only works if you're going west.
-Calvin-

#7

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 14 november 2006 - 12:26

Ben het volledig eens met Rogier en Phys;kernfusie is wrs.de redding van de mensheid,want we zitten momenteel al met ca.6 miljard mensen de aarde uit te zuigen van zijn grondstoffen en de vervuiling neemt toe.Tegen de tijd dat er kernfusie is zullen er wrs.10 miljard zijn.
We zullen de olie hard nodig hebben voor onze geneesmiddelen-en kunststofindustrie.
Als we al onze voertuigen bovendien veel meer uit niet-oxyderende legeringen maken en op accus of waterstof laten lopen,hebben we de zaak hopenlijk een beetje onder controle.Er zijn nog veel meer problemen op te lossen waarvoor wel al technieken aanwezig zijn,maar nog niet gebruikt worden door onze niet-geleide econiomie,hoewel geleide economie niet past in het egoistisch menselijk denken!

#8

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 14 november 2006 - 12:33

Bij de fusie van deuterium en tritium tot helium, houd je een neutron over.

Waarom niet gewoon 2x deuterium fuseren, of tritium en normal waterstof zelfs. Is die fusie moeilijker of is deuterium niet makkelijk zonder tritium te winnen?

En houd je dat neutron echt los over, of krijg je "zwaar helium"?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#9

Bart

  Bart


 • >5k berichten
 • 7224 berichten
 • VIP

Geplaatst op 14 november 2006 - 18:11

Dat neutron blijft los over en schiet de reactorwand in (immers de neutron is niet geladen in tegenstelling tot het plasma zelf). In de wand bevindt zich Lithium (als ik het goed heb). Door het neutron vervalt het Lithium in Tritium (daar voedt je de reactie dus mee) en komt er nog meer energie bij. De warmte in deze wand wordt door een warmtewisselaar (buisjes met water -> stoom) meegenomen naar een stoom-aangedreven generator.

Maar we gaan een beetje offtopic geloof ik.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures