Springen naar inhoud

Evolutie en complexiteit


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

Poll: Evolutie ontwerpt intelligentie en complexiteit (11 gebruiker(s) hebben cast gestemd)

 1. eens (2 stemmen [18.18%])

  Percentage van stemmen: 18.18%

 2. oneens (7 stemmen [63.64%])

  Percentage van stemmen: 63.64%

 3. weet ik niet (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

 4. anders, nml.... (2 stemmen [18.18%])

  Percentage van stemmen: 18.18%

Stem

#1

Wouter

  Wouter


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 november 2006 - 18:10

In het kader van deze vraag wil ik poneren dat, na het lezen van vele ID posts hier en in diverse rubrieken (zowel biologie als filosofie, theologie), evolutie NIET gericht is in termen van doel of NOODZAAK tot een grotere mate van complexiteit. Ik denk dat bij velen het misverstand dat dit wel zo zou zijn bestaat.

Evolutie werkt stap voor stap, denkt niet na n gaat niet voor of achteruit in termen van richting. Wel kan complexiteit ontstaan. Stap voor stap met zinvolle, zinloze en doelloze zijstappen. In dit ultiem trage en complexe proces kunnen zinloze zijstappen ineens zinvol worden en eventueel bijdragen aan complexiteit. in dit kader is een term als degeneratie (wat wordt gebruikt als argument tegen evolutie) onzinnig.
De Evolutietheorie impliceert GEEN DOEL van natuurlijke selectie. Net zoals de theorie van de zwaartekracht geen doel voorschrijft in het vallen van een appel, de relatieviteitstheorie geen doel in een gemaximeerde snelheid in het heelal (Einstein filosofeerde hier wel over, maar je ziet deze overpeinzingen niet terug in de berekeningen en stellingen), etc.
Dus de evolutieleer schrijft niet het creeren van complexere organismen (of organen) voor of het komen tot een intelligent wezen (een misvatting van evolutieaanhangers waar vandaan de verschrikkelijke ubermensch doctrine, ook wel monisme genoemd, voortkomt ). Natuurlijk kun je over doel en zingeving filosoferen maar je komt nooit aan TOETSBARE hypothesen. Wat niets afdoet aan waarheid want het tegendeel is net zo min toetsbaar.
"God dobbelt niet"
Albert Einstein tegen Niels Bohr

"- Vertel God niet wat Hij moet doen"
antwoord Niels Bohr

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Archeopteryx

  Archeopteryx


 • >250 berichten
 • 590 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 november 2006 - 18:44

Je geeft het antwoord al!
Evolutie in strikte zin betekent verandering, logisch, geen verandering betekent ook geen evolutie. Organismen veranderen in de loop der tijd op grond van genetische variatie omdat sommige genotypen een reproductief voordeel hebben t.o.v. anderen, ergo, natuurlijke selectie. Het gaat dus om de best aangepasten, dat kan beteken dat iets minder complex wordt. Een voorbeeld van Scheele (die van Degeneratie) is de grottenvis die zijn ogen kwijtraakt,, ds degeneratie. De werkelijkheid is dat er simpelweg geen selectie op ogen is dus kan het oog gelijdelijkaan wegmuteren, in de grottenvis is overigens nog steeds een redelijk compleet aanwezig. Er is ook een vlindersoort die z'n generaties exreem hebben gesimplificeerd. Voor iedere vlinder geldt i.p. dat de rups een darmkanaal op pootjes is en eet voor de vlinder in het adulte stadium, de adult hoeft i.p. niet meer te eten en is een vliegend geslachtsorgaan met als enige doel: neuken!
De bewuste vlindersoort kent een extreem adultstadium omdat er al gepaard wordt met het vrouwtje terwijl die nog steeds in de cocon zit. In de cocon bevinden zich dan dus twee generaties!

Kortom, er zijn in de natuur talrijke evoluionaire trends waarneembaar waaruit blijkt dat de complexiteit afneemt. Er zijn echter veel meer voorbeelden waaruit blijkt dat de complexiteit wel toeneemt. De grote evolutionaire lijnen die gaan over het ontstaan van hogere taxa laten toch wel zien dat de complexiteit toeneemt. Van prokaryoot naar eukaryoot, van ncellig naar meercellig, verdere cel en weefseldifferentiatie leidend tot organen, basale organen worden allengs complexer (bijv. maag-blindzak van platworm en darmstelsel bij gewervelden, maar ook ringwormen dus tja...) etc etc.
Het lijkt er dus op dat gaandeweg de evolutie een grotere complexiteit in het voordeel is en dus ook het reproductieve succes vergroot, maar dat hoeft geenszins zo te zijn. De evolutie probeert van alles uit.

Overigens is complexiteit natuurlijk een vaag anthropomorph begrip.

#3

Bartsel

  Bartsel


 • >100 berichten
 • 196 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 november 2006 - 19:21

Denk ook aan de bewijzen uit de Burgess shale. De cambrische explosie aan diversiteit is door een catastrofe toen teruggebracht tot iets dat met de pre-catastrofale tijd vergeleken uiterst simpel was. Hele genera zijn toen verdwenen.

En zoals A zegt: er zijn genoeg gevallen van retrograde evolutie bekend. De walvis heeft ook geen pootjes meer al was het een aardige klus om ze te krijgen.

Evolutie en complexiteit zijn twee begrippen die niet chronologisch correleren. Diversiteit uitgezet tegen tijd geeft geen stijgende lijn. Absoluut niet. Eerder een oscillerende golf. Dit wordt vaak niet onderkend, zeker niet door IDers en reli's.

Lees: Wonderful life van Stephen Jay Gould. Wat was die man een wetenschapper. "God rest his soul".
"Pfff... Facts. You can prove anything with facts" -
Homer Simpson

#4

Viridiflavus

  Viridiflavus


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 14 februari 2007 - 12:06

Mensen zijn ook gedegenereerd in vergelijking met grottenvissen (en andere vissen). Wij zijn namelijk niet in het bezit van neuromasten op de huid en rond de kop om minieme waterbewegingen waar te nemen.
Het blijkt uit de praktijk wel dat door evolutie de systemen steeds complexer worden. Door catastrofes, of overbodigheid (van zintuigen) kan die complexiteit wel weer verdwijnen, maar in grote lijnen neigt de evolutie wel naar een steeds grotere complexiteit.
Dit kan zelfs snel gaan als we denken aan de soortenzwerm die in het Victoriameer is ontstaan. Die was slechts enige tienduizenden jaren oud. Catastrofes (als opdrogen van het meer, of de introductie van Nijlbaars) kunnen die complexiteit natuurlijk weer heel snel teniet doen. Het is zelfs voor de hand liggend dat de enorme complexiteit die we nu kennen weer compleet zal verdwijnen als de zon overgaat naar het rode reus stadium, zodat de mensen die zeggen dat evolutie niet voor een toenemende complexiteit zal zorgen zeker gelijk krijgen.
Ik ben het dus zeker niet eens met Bartsel en denk dat er wel degelijk een snelle ontwikkeling is in complexiteit door evolutie, maar dat die evolutie op enig moment door zeer abrupte veranderingen weer onderbroken kan worden.
Vooral sexuele selectie is een belangrijke initiator voor toenemende complexiteit, elke bijzondere eigenschap, die bij de andere sexe in de smaak valt zal er voor zorgen dat die eigenschap zich snel door een populatie verspreidt. Dit is met name van belang voor eigenschappen als muzikaliteit, verbale begaafdheid, originaliteit en uiterlijke schoonheid als we de evolutie op de mens betrekken.
Bij vogels is er een erg interessant experiment uitgevoerd waarbij bij een mannelijk vinkje een rode kuif werd opgeplakt. Dit type vink werd door de vrouwtjes veel aantrekkelijker gevonden, hoewel de rode kuif helemaal niet bij het soorttype hoort. Het mannetje dat als eerste zijn genetica zo weet te organiseren dat er een rode kuif ontstaat is dus spekkoper.

#5

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 14 februari 2007 - 16:47

Evolutie werkt stap voor stap, denkt niet na n gaat niet voor of achteruit in termen van richting. Wel kan complexiteit ontstaan.

Complexiteit is een vaag begrip.

Enkelen zouden ruis ook complex willen noemen maar de complexiteit van ruis is toch significant verschillend van de complexiteit van deze forum post (mag ik tenminste hopen :)) en beide zijn significant verschillend van de complexiteit van het leven.

De centrale vraag is: Kan complexiteit van het type zoals we die in het leven waarnemen ontstaan door een spontaan beginnend process van evolutie (zoals hierboven beschreven)?

Dat is tot nu toe nog niet bewezen

Stap voor stap met zinvolle, zinloze en doelloze zijstappen.

Zonder doel zijn het geen zinvolle stappen of doelloze zijstappen: Het zijn allemaal per definitie zinloze en doelloze stappen.

In dit ultiem trage en complexe proces kunnen zinloze zijstappen ineens zinvol worden en eventueel bijdragen aan complexiteit.

Dit is mathematisch echter extreem onwaarschijnlijk: Vanuit een bepaalde toestand zijn het aantal mogelijke routes die de complexiteit laten toenemen verwaarloosbaar ten opzichte van alle routes die mogelijk zijn. Tevens zijn deze routes slechts uiterst zelden geleidelijk verbeterend; de meeste routes zouden een aantal grote abrupte sprongen vereisten.

in dit kader is een term als degeneratie (wat wordt gebruikt als  argument tegen evolutie) onzinnig.

Zeker, als je aanneemt dat evolutie complexiteit kan laten toenemen, maar deze aanname is juist waar het om gaat als mensen het over degeneratie hebben. Als je deze onbewezen aanname niet verondersteld dan kom je tot geen andere conclusie dan dat mutaties het dna, net als ruis een signaal, verstoren of degenereren.

De Evolutietheorie impliceert GEEN DOEL van natuurlijke selectie. Net zoals de theorie van de zwaartekracht geen doel voorschrijft in het vallen van een appel, de relatieviteitstheorie geen doel in een gemaximeerde snelheid in het heelal (Einstein filosofeerde hier wel over, maar je ziet deze overpeinzingen niet terug in de berekeningen en stellingen), etc.
Dus de evolutieleer schrijft niet het creeren van complexere organismen (of organen) voor of het komen tot een intelligent wezen (een misvatting van evolutieaanhangers waar vandaan de verschrikkelijke ubermensch doctrine, ook wel monisme genoemd, voortkomt ).

Evolutie (niet de theorie maar de realiteit) heeft volgens mij wel een functioneel doel: De instandhouding van het leven door adaptatie aan een veranderende omgeving .
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Steve Jobs

#6

Wouter

  Wouter


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 14 februari 2007 - 19:30

Beste gmlk,

verstandige comments. ik ben het in de strekking met allen (behalve 1, maar dat meer door een misvatting dan redenatie fouten) volledig eens. ik merk ook op dat ik in mijn eigen post nogal slordig om ga met bergrippen doel en zin.

Met doel bedoel ik inderdaad behoud en gedeien van het leven zelf, in al zijn complexiteit. Met zin bedoel ik het zelfde (andere betekenissen staan vaak bezijden de wetenschap)

je opmerking betreffende die mathematische onwaarschijnlijkheid:

In dit ultiem trage en complexe proces kunnen zinloze zijstappen ineens zinvol worden en eventueel bijdragen aan complexiteit.

Dit is mathematisch echter extreem onwaarschijnlijk: Vanuit een bepaalde toestand zijn het aantal mogelijke routes die de complexiteit laten toenemen verwaarloosbaar ten opzichte van alle routes die mogelijk zijn. Tevens zijn deze routes slechts uiterst zelden geleidelijk verbeterend; de meeste routes zouden een aantal grote abrupte sprongen vereisten.


inderdaad zijn weinige mutaties functioneel en dragen bij aan een betere concurentie possitie en overlevings kansen van het betreffende individu.

Het woord route wat je gebruikt impliceert een weg (naar compliciteit bijvoorbeeld) en dat vooraf! Je kunt over een route spreken maar slechts achteraf. Routes blijft voor mij een begrip om mee op te passen, ik zou willen weerspreken dat evolutie werkt met een eindbeeld. Beter is het denk om te zien als een eeuwige aanpassings en concurentie strijd. en bij concurrentie refereer je altijd aan je omgeving. Deze omgeving is op haar beurt verandelijk. Vandaar dat je slechts stap voor stap kan berekenen. Je hebt het simpelweg niet in de hand. (Dit laaste blijft voor mensen een diepliggend obstakel net als de onaanvaardbaarheid van toeval)

Over je "sprongen":
Vele aanpassing zijn indirect zinnig voor overleving. een eiwit ontwikkelen tegen een be[paalde ziektyekiem is direct. Uiterlijkheden die onderhevig zijn aan seksuele selectie indirect. En dan zijn er nog mutaties die kort een voordelig direct of indirect maar waar daarna niet meer op geselcteerd wordt en zonder een (groot) nadeel te vormen toch worden doorgegeven. Dit soort genen kunnen door andere omstandigheden weer een enorm voordeel worden. misschien zelf in combinatie tegelijkertijd met andere van dit soort "slapende" voordelen of niet-nadelen.
Hoe defineer je nu in dit kader een sprong? allerlei combinaties van aanpassingen en snel na elkaar selecteren van bijv slapende genen is een zeer complex proces en kan duizenden generaties duren. Toch zijn die duizenden generaties op geologische en evolutie tijdschaal nog steeds een flits. En op die manier een sprong. onder te verdelen in stapjes.
"God dobbelt niet"
Albert Einstein tegen Niels Bohr

"- Vertel God niet wat Hij moet doen"
antwoord Niels Bohr

#7

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 15 februari 2007 - 17:11

Oke. Ik bedoel met route eigenlijk het wiskundig begrip pad. Een pad waarbij verschillende toestanden in een ruimte worden aangedaan. De vraag is nu welke eigenschappen heeft deze ruimte? Hoe zijn de levensvatbare functionele punten verdeeld?

De evolutietheorie voorspeld dat deze ruimte continue gevuld moet zijn. Als het dit niet is zou het namelijk niet werken kunnen. Dit is wat Dawkins aanduid met die geleidelijke helling die men met kleine stappen kan beklimmen. Maar dan moet er wel een helling zijn om te beklimmen.

Als je naar de maan wilt dan is de sprong er naar toe erg groot en het zou waarschijnlijk makkelijker zijn om via een helling er naar toe te lopen maar aangezien deze helling er niet is, is dat geen optie.

Onderzoek wijst in de richting dat deze punten compact bij elkaar zitten in clusters met grote leegte er om heen. Er is dus wel een pad mogelijk binnen elk cluster -- de evolutie die we kunnen waarnemen -- maar er is geen enkel continue pad tussen clusters. De waarneming is dat er dus geen geleidelijke hellingen bestaan.

Dit betekend dat het daadwerkelijke process van evolutie beperkter is dan meestal wordt gedacht. Zonder externe creative input is er geen verklaring voor de oorsprong van de soorten.

Merk ook op dat het bestaan van soorten dit ondersteund; het ontbreken van een continue spectrum van levensvormen is altijd al een probleem geweest voor de evolutie theorie. Als er levensvatbare vormen zijn tussen mensen en apen waarom zijn deze dan nu niet aanwezig? Ik heb het niet over het ontbreken van tussen vormen in het fossielen, ik heb het over het ontbreken van deze variatie in hedendaagse populaties. Als evolutie onbegrensd zou zijn dan zouden deze vormen zo nu en dan weer moeten ontstaan.

Het idee is dat het leven ontworpen is; dit zou de externe creatieve input kunnen verklaren. Het leven vertoont veel features die door de eeuwen heen voor ontwerp zijn aangezien. We zouden dan het leven kunnen proberen te reverse engineering zodat we deze vorm van nano-technologie met de tijd zelf kunnen gebruiken. Tenzij bewezen kan worden dat er geen ontwerper noodzakelijk is en dat ons soort leven spontaan ontstaat blijft dit een legitiem wetenschappelijke hypothese. Dit sluit niet uit dat andere vormen van leven, zouden die bestaan, wel spontaan kunnen ontstaan.

De gedachte van horizontal transfer is een ander mogelijk voorbeeld van externe creatieve input. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe haalbare theorie is in de praktijk. Tot nu toe is er erg weinig bewijs voor dit verschijnsel in iets anders dan bacteria. Het is zeer waarschijnlijk dat dit niet eens kan werken (behalve mbt de meest triviale zaken) voor de meer complexere soorten. Daarnaast moet er wel iets zijn wat horizontaal overgedragen kan worden... waar komt dit dan oorspronkelijk vandaan?

Er is op zich wetenschappelijk niets mis met de theorie dat het leven ontworpen zou zijn. Wetenschap sluit een theorie slechts uit als er bewijs gevonden kan worden dat het onmogelijk is. NDE, de moderne versie van de evolutie theorie, kan tegenwoordig veilig worden uitgesloten omdat ze iig onvolledig is en wellicht geheel incorrect.

Als het leven zich als ontwikkeld heeft van een gemeenschappelijke voorouder dan is deze ontwikkeling gegaan in discrete sprongen. Tot nu toe is er echter nog geen redelijke verklaring gevonden die dit patroon kan verklaren zonder een beroep te doen op ontwerp: Als het leven ontworpen is dan kunnen deze sprongen van te voren in geprogrammeerd zijn geweest. Of wellicht is het idee van een gemeenschappelijke voorouder incorrect en heeft elk cluster (in deze context een ruimere definitie voor het begrip soort) een eigen set van gemeenschappelijke voorouders.

Dit neemt niet weg dat de evolutie die we waarnemen inderdaad voldoet aan jouw beschrijving hierboven; behalve dan dat ze de complexiteit juist zou reduceren indien dit mogelijk is en niet de complexiteit laat toenemen. Evolutie heeft een functie, het behoud van leven, echter op de schaal van het cluster; niet op de schaal van individuele punten in dat cluster: Elke individuele aanpassing is slechts een random experiment, en is op zichzelf zinloos en doelloos.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Steve Jobs

#8

Wouter

  Wouter


 • >25 berichten
 • 32 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 februari 2007 - 13:43

poeh, waar moet ik beginnen. feit en fictie lopen door elkaar in je verhaal.

je analyses zijn soms interessant, soms rdenerend vanuit ID perspectief, maar je conclusies zijn onjuist of op zijn minst ongefundeerd.

cluster en individu zijn niet los te zien. maar hier valt eindeloos over te filosoferen.
-het gebrek aan tussenvormen verhaal is geen repliek waard. deze aanval mist fundament, nuancering en is te glibberig. Zie alle verstandige documenten vanuit
de evolutie theorie die dit probleem behandelen.

en nogmaals: ook helling zet a priori een pad neer. Helling valt alleen a postiori te constateren. daarover kan je vervolgens de oncontroleerbare analyse overheen gooien van "ontwerp". Maar dit is voor wetenschap een zwaktebod. zeker omdat er elegante analyses doet gebruikt zijn die wel controleerbaar zijn. ook al beweer je het tegendeel met je NDE verhaal.
Je kan alleen praten van een gradient, een richting op het moment van nu. en die richting bepaal je ook door het verleden.dus eigenlijk ook a postiori

gmlk, je achtergrond en onderbouwingen zijn gebaseerd op filosofie, ethiek, religie (ruim begrip) en misschien wiskunde.
Lees je eens in de biologie en de "evolutie theorie" wat een verzamelbak is van vele analyses. verdiep je eens in die inhoud. Wel geef ik toe dat iedereen leest met een beginstelling en daarop bewijs selecteerd, dus dichter bij elkaar zullen we wel nooit komen.
"God dobbelt niet"
Albert Einstein tegen Niels Bohr

"- Vertel God niet wat Hij moet doen"
antwoord Niels Bohr

#9

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 16 februari 2007 - 14:37

:)

Zijn discussies over het ontstaan van het leven en zelfs discussies over het ontstaan van de soorten (de discussie die als voor Darwin begon) wel mogelijk zonder filosofisch te worden? De daadwerkelijk feitelijke wetenschap is hierbij erg moeilijk te scheiden van het filosofisch aspect. Vooral omdat het filosofisch aspect de interpretatie van de daadwerkelijke feiten zal benvloeden. Dit is gewoon bad science... maar wellicht is bad science wel het best haalbare op dit moment? Bad science is beter dan no science omdat any science uiteindelijk zichzelf wel weer corrigeert.

Bedankt voor je advies. Je merkt terecht op dat mijn daadwerkelijke biologie kennis slechts beperkt is. Maar mag ik jouw dan als wederdienst adviseren om te leren programmeren in Lisp?

Leren programmeren is waarschijnlijk de enige manier waarop je kunt ontdekken wat functionele complexiteit betekend en waarom dit nooit door een process van mutatie en selectie kan ontstaan. Veel te vaak zie ik biologen (zonder het zelf te weten) de meest absurde dingen over evolutie beweren zonder enige kennis van de functionele complexiteit van het onderliggende systeem en de beperkingen van een evolutie process om deze systemen te veranderen. Blijkbaar komt de natuurlijke intutie van biologen over dit soort systemen en processen niet overeen met de realiteit.

(zie ook sicp, hdtp, pcl, paip)
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Steve Jobs

#10

Mika

  Mika


 • >25 berichten
 • 88 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 februari 2007 - 15:40

Ik vind je uitwijdingen wel interessant, en de vragen die je stelt ook, maarre...

zoals vroeger reeds gezegd: tenzij dat programmeren EXACT gelijk is aan wat er zich in de biologie afspeelt, sta je nergens met gegevens uit de programmatie. Het kan je denken wel een deel ontwikkelen, en in een richting sturen, maar je bewijst er niets mee.

Trouwens: biologen beweren meestal iets over biologie, en niets over programmeren.

Hetzelfde (intutieve misrekeningen) kan van programmeurs gezegd worden: aangezien zij als zelfbewuste wezens programmeren zouden ze ervan uit kunnen gaan dat alle programmeren enkel door zelfbewuste wezens kan gebeuren.

Het idee van creatieve input staat volledig op zich: het vermindert alles wat we denken te begrijpen over evolutie, en voegt niets toe. Er moet een zeer goede reden zijn om deze skyhook in te voeren, en die is er niet. We kennen immers de cellulaire programmatiemechanismen nog helemaal niet.

#11

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 februari 2007 - 17:01

Er is alleen een nadeel, bij programmeren ontwerp je iets vanuit een bepaald doel. Of je dat van evolutie kan zeggen is nog maar de vraag. Zoiezo de vergelijking tussen biologie en programmeren trekken als je kennis van biologie beperkt is klinkt niet helemaal goed.
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#12

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 16 februari 2007 - 18:01

zoals vroeger reeds gezegd: tenzij dat programmeren EXACT gelijk is aan wat er zich in de biologie afspeelt, sta je nergens met gegevens uit de programmatie. Het kan je denken wel een deel ontwikkelen, en in een richting sturen, maar je bewijst er niets mee.

Als iets fysisch onmogelijk is dan wil je toch nog onafhankelijk bewijs dat dit ook van toepassing is op de biologie?

Informatica (een tak van de wiskunde) is vrijwel zo fundamenteel als je kunt komen, de wetmatigheden gelden universeel; ook voor biologisch systemen.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Steve Jobs

#13

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6803 berichten
 • VIP

Geplaatst op 16 februari 2007 - 20:02

Informatica (een tak van de wiskunde) is vrijwel zo fundamenteel als je kunt komen, de wetmatigheden gelden universeel; ook voor biologisch systemen.

Ik wil deze uitspraak graag nomineren voor iets zodat hij bewaard wordt voor het nageslacht. Kunnen we niet een of andere award verzinnen? Ik zie niet eens hoe je moet beginnen met een verweer zo compleet los van de realiteit is deze uitspraak. Bravo!

#14

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 16 februari 2007 - 20:55

De Nile. It's not just a river in Egypt.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Steve Jobs

#15

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6803 berichten
 • VIP

Geplaatst op 16 februari 2007 - 21:02

Denile is not just a river in Egypt.

"The nile" of "Denial" en ik kende hem al, maar hij blijft leuk. Ik zou daar aan willen toevoegen: "right back at you." (en nu maar een manier verzinnen om er achter te komen wie er "in denial" zit).

En over je eerdere uitspraak, ik meen het echt: ik vind het briljant (ik kan er nu nog om lachen).

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures