Springen naar inhoud

"Wie stemmen hoort is niet altijd gek"


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Morzon

  Morzon


 • >1k berichten
 • 2003 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 december 2006 - 22:18

Het ontstaan van bio-electronische wapens, hoe verder

Plannen om van nu af aan, iedere baby, die in de Verenigde Staten geboren wordt, van een micro-
chip te voorzien, en Europa is hard onderweg om hetzelfde te gaan doen. Volgens het voormalige hoofd Gezondheidszorg van Finland, bestaat er technologie die een totalitaire Nieuwe Wereld Orde (“New World Order”) kan creëren, en bestaan er tevens duistere plannen om deze technologie te gaan gebruiken bij onschuldige burgers. Amerikaanse politici zullen dan gaan zorgen voor een dek- mantel, zodat deze plannen ongestoord uitgevoerd kunnen worden.

11 mei 2006.
Door Greg Szymanski.

Bent u klaar voor het volledig kwijt raken van uw privacy en dat ze zombies maken van de gehele mensheid, inclusief het in bezit nemen van elke gedachte die maar in uw hoofd opkomt?

Bent u voorbereid om te leven in een wereld, waar iedere nieuw geboren baby van een micro-chip is voorzien? En bent u tenslotte klaar, voor het gegeven, dat elke stap die u zet, wordt gevolgd en opgenomen om uiteindelijk te worden vastge- gelegd in Big Brother’s data bank?

Ondanks dat dit scenario onmogelijk lijkt, zijn de plannen om, zodra de Nieuwe Wereld Orde de huidige periode van breed uitgesponnen geweld heeft beëindigd, elke stap en gedachte van de Amerikanse bevolking te controleren, in een ver gevorderd stadium, en op dit moment is er een fase aan de gang, waarin men bezig het land(Amerika) in hun bezit te krijgen.

En aangezien er door de medeplichtige Amerikaanse media hier zeer weinig over is geschreven, moeten Amerikanen het doen met een verhaal uit de, in het Fins geschreven, krant “Spekula”, waarin kond wordt gedaan aan de Amerikanen, hoe dicht ze zijn genaderd bij een totalitaire Nieuwe Wereld Orde.

Volgens het Finse artikel, verspreid onder artsen en studenten die medicijnen studeren, begint de tijd op te raken om de richting te veranderen - en daarmee de veiligheid van het mensdom te verzekeren - van het soort medisch-wetenschappelijke onderzoek en hersenspoel-technologie(voortaan afgekort als mc, naar de Engelse term hiervoor, “mind- control”*) bij het leger.

*noot van vertaler

“Op dit moment bestaat de technologie om een totalitaire Nieuwe Wereld Orde te creëren”, zegt doctor Rauni-Leena Luukanen-Kilde, voormalig Hoofd Gezondheidszorg van Finland. “Ten behoeve van hun eigen privacy en militaire interesses, zijn er geheime neurologische communicatie systemen ingezet, om onafhankelijk denken tegen te gaan en om sociale en politieke aktiviteiten in de gaten te houden c.q. te controleren.

Wanneer onze hersenenfunkties d.m.v. radio-gestuurde implantaten en micro-chips, nu al verbond- den blijken te zijn met supercomputers, is het te laat voor protesten. Deze bedreiging kan alleen worden afgewend, door het grote publiek in- en voor te lichten en te scholen, daarbij kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare literatuur die er is op het gebied van bio-telemetrie, en door het uitwisselen van informatie op internationale congressen.”

In haar artikel, genaamd “Microchip Implants, Mind Control, and Cybernetics”, beweert dr. Kilde dat de Verenigde Staten (van Amerika) de grote boosdoeners zijn en hoofschuldigen achter het bedekt gebruiken van electronische apparatuur en wapentuig, zeggende dat, “de enige reden dat deze technologie een staatsgeheim is gebleven, komt door de wijd verbreidde prestige van het handboek van psychiaters en psychologen, de “Diagnostic Statistical Manual IV”, geproduceerd door de “American Psychiatric Association(APA)” van de Verenigde Staten, en is geprint in 18 talen.

Psychiaters werken voor de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en nemen zonder twijfel deel aan het schrijven en bijwerken van dit handboek. Door sommige uitwerkingen en effecten , die optreden bij slachtoffers(die ongevraagd als doelwit zijn uitgekozen voor mc-experimenten*), als symptomen van paranoïd schizofreen te beschouwen, wordt deze, “bijbel” voor psychiaters, gebruikt om de geheime ontwikkelingen van mc-technologiëen te verhullen (“cover- up)”.

*Toevoeging tussen haakjes van vertaler.

Dr. Kilde voegt er aan toe dat de media haar mondje dicht heeft gehouden over de waarheid en doeleinden m.b.t het micro-chip gebeuren, daarmee zeggende, dat de perfecte cyber-soldaat kan worden uitgerust met geavanceerde apparatuur en wapentuig, die al sinds de jaren ‘80 door sommige lidstaten van de NAVO worden gebruikt.

Luister naar wat dr. Kilde te zeggen heeft, als ze de duistere achtergrond en het werkelijke karakter blootlegt, die achter de politieke doeleinden zitten van de regering, om via electronische bewapening controle te gaan uitoefenen:
“deze geheime technologie wordt, zonder dat de burgerbevolking en de academische wereld hiervan af weten of op de hoogte zijn gesteld, al sins de jaren ‘80, in sommige NAVO-landen, door militaire krijgsmachten gebruikt. Het is daarom dat zo weinig informatie over dergelijke indringende mc-technieken bekend en verkrijgbaar is in professionele en academische verslagen.

De afdeling van de NSA(“National Security Agency”*), die zich bezig houdt met het vergaren van informatie op het gebied van signalen en verbindingen(“Signal Intelligence group”), kan, door opgewekte potentialen(stroompjes van 5 milliwatt, uitgezonden door de hersenen bij een frequentie van 3,5 Hz.) te decoderen, op afstand informatie van de menselijke hersenen in de gaten houden(monitoren).

*Nationale Veiligheidsdienst, oftewel de Amerikaanse geheime dienst(toevoeging van vertaler).

Gevangenen in zowel Göthenburg, Zweden en Wenen, Oostenrijk, waarmee is geëxperimenteerd, bleken daadwerkelijk hersenletsel te hebben opgelopen. Werkende hersenimplantaten, gebruikelijk gezeteld in rechter temporele frontale lobes, hebben tot gevolg dat er verminderde bloedcirculatie en gebrek aan zuurstof in dat gebied is. Door een gebrek aan zuurstof ervaarde een Fins “proefko- nijn” atrofie* van de hersenen en tussentijdse toevallen van bewusteloosheid.

*versneld afsterven(toevoeging van vertaler).

Mc-technieken kunnen voor politieke doeleinden worden gebruikt. Het doel van “onze hedendaagse hersenspoelers”, is om (groepen)slachtoffers, die hiervan het doelwit zijn, te bewegen dingen te doen, die tegen hun wil of overtuiging indruisen. Zodra mensen zijn verworden tot zombies of robots, kunnen ze worden geprogrammeerd om te moorden en zullen achteraf niets meer kunnen herinneren van hun misdaad. Alarmerende berichten van voorbeelden van dit fenomeen zijn al ge- signaleerd in Amerika.

Deze stille oorlog wordt, door defensie, veiligheids- en inlichtingendiensten, uitgevoerd tegen onwe- tende burgers en soldaten. Sinds 1980 wordt, in het geheim, electronische hersenstimulatie(ESB*) gebruikt, om mensen, die zonder weet te hebben van of bewust zijn van het feit, dat ze tot doelwit zijn verworden, onder controle gehouden. Alle internationale verdragen en overeenkomsten m.b.t. mensenrechten, verbieden handelingen te verrichten bij en/of op mensen, zonder hun daarvan op te hoogte te stellen, zelfs in gevangenissen, laat staan complete burgerbevolkingen.

*”electronic stimulation of the brain”.

Het volgen en in de gaten houden van hersenfunkties(door helicopters en vliegtuigen, satellieten, via geparkeerde busjes, huizen van aangrenzende buren, telefoonmasten, electrische toestellen en apparaten, mobieltjes, t.v. en radio) d.m.v. electro-magnetische velden en stralen, maakt deel uit van de stralingsproblematiek, wat zou moeten worden aangepakt door de democratisch gekozen regeringspartijen.

Bovendien zijn er, naast electronische mc, ook chemische methoden ontwikkelt. Geest-veranderen- de drugs en verschillend ruikende gassen, die de hersenfuncties negatief beïnvloeden, kunnen worden geïnjecteerd in luchtventilatie-systemen of waterleidingen. Bacteriën en virussen zijn in verschillende landen ook op deze manier (uit)getest.

M.b.t de plannen om elke baby van een micro-chip te voorzien, is Amerika al een tijdje bezig, “in het geheim”, die richting op te gaan, zegt dr. Kilde. Ze voegde er aan toe, dat in Zweden, minister- president Olof Palme, in 1973 toestemming gaf om gevangenen van implantaten te voorzien, en dat de voormalig algemeen directeur van de afdeling Data-Inspectie, Jan Freese, toegaf, dat thuiszorg, in het midden van de jaren ‘80, patiënten van implantaten had voorzien. Deze technologie is onthult in het “1972:47 Zweeds Staatsrapport, Statens Officiella Utradninger(SOU)”.

“Mensen kunnen overal worden gevolgd. Hun hersenfuncties kunnen, door supercomputers, op afstand worden gade geslagen, en door de frequenties te veranderen, zelfs worden gemodifi- ceerd”, schreef dr. Kilde. “De verzameling “proefkonijnen” in geheime experimenten, omvatte gevangenen, soldaten, geesteszieken, gehandicapte kinderen, doven en blinden, homosexuelen, alleenstaande vrouwen, ouderen/bejaarden, schoolkinderen en iedere groep mensen, die door de elite groep van experimenteerders als “marginaal”(randgroepering) worden beschouwd. De gepubliceerde experimenten met gevangenen van de Utah Staatsgevangenis, bijvoorbeeld, zijn schokkend om te lezen.

Vandaag de dag worden micro-chips m.b.v. laag-frequente radiogolven, als doelwit gebruikt. Met de hulp van satellieten, kan een geïmplanteerd persoon overal op onze aardkloot worden opgespoord (getraceerd). Een dergelijke techniek werd, volgens dr. Carl Sanders, die de met intelligentie uitgeruste interface van biologische aard(IMI*), welke bij mensen wordt geïnjecteerd, heeft uitgevonden, bij een aantal personen in de Irakeese oorlog getest. (Gedurende de oorlog in Vietnam, werden eerder al soldaten geînjecteerd met de Rambo-chip, deze was zodanig ontworpen, dat ze de adrealine-stroom in de bloedbaan verhoogde.) Met een op afstand bedienbaar monitor-systeem (RMS**), konden de 20-miljard-bit/seconde-supercomputers van de Amerikaanse Veiligheidsdienst (NSA), nu “zien en horen” wat de soldaten meemaken op het slagveld.

* ”intelligence-manned-interface”.
**”remote monitoring system”.

Wanneer een chip van 5 micron(=1/1000ste millimeter & de diameter van een haarlok is ± 50 micron) is geplaatst in de optische oogzenuw, geeft het zenuw-impulsen door aan de hersenen, die de ervaringen omvatten van geur, zicht en stemgeluid van de geïmplanteerde persoon. Wanneer deze eenmaal zijn doorgegeven en opgeslagen in een computer, kunnen deze zenuw-impulsen, via de micro-chip, terug worden geleid(geprojecteerd) naar dezelfde persoon zijn of haar hersenen, zodat degene deze kan herbeleven. Door gebruik te maken van RMS, kan een operator met een computer die op het vaste land is georiënteerd, electro-magnetische boodschappen(geëncodeerd als signalen) verzenden naar het zenuwstelsel, om het gedrag van het doelwit te beïnvloeden. Met RMS kunnen zodoende bij gezonde mensen hallucinaties en stemmen in het hoofd worden opgewekt.

Elke gedachte, reactie, geluids- en visuele ervaring, dat nu kan worden vertaald in gedachten, afbeeldingen en stemmen, veroorzaakt een neurologisch potentiaal met pieken en patronen in de hersenen en de bijbehorende electro-magnetische velden. Daarom kan electro-magnetische stimulering iemand’s hersengolven veranderen en spieractiviteiten beïnvloeden, met als gevolg spierkrampen, die op hun beurt als een marteling worden ervaren.”

http://www.nwtonline...DF07A596F0856C8

wat denken jullie hierover? ik schrok wel een beetje eerlek gezegd :)

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Heezen

  Heezen


 • >250 berichten
 • 481 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 december 2006 - 22:36

lachwekkend :)
Procrastination is like masturbation; it's all fun and games till you realize you just fucked urself..
Correct me if I'm wrong.

#3

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 december 2006 - 22:46

en paranoïde. maja: kan het ook echt daadwerkelijk? als het inderdaad kan, wat zou dat betekenen? we hoeven daar trouwens niet bang voor te zijn hoor, hoe wil je zoiets uberhaupt voor elkaar krijgen :)
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#4

Miels

  Miels


 • >5k berichten
 • 14798 berichten
 • Beheer

Geplaatst op 02 januari 2007 - 12:58

Tijd voor een nieuw programma: Mythbusters going Micro. Ben benieuwd...

Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic


#5

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 januari 2007 - 13:03

hebben ze zoiets dergelijks al niet geprobeerd? kijken of ze chips ingeplanteerd hadden :) goh wat een verrassing: nee :?:
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#6

Ruben Kwast

  Ruben Kwast


 • >250 berichten
 • 824 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 januari 2007 - 13:36

Er moet idd nodig een organisatie die dit soort dingen gaat onderzoeken. Het voor de mensen die dergelijke dingen 'verzinnen' misschien ook wel goed dat ze eens uit de droom worden geholpen, of juist niet. De meesten van deze mensen menen namelijk dat, zolang het tegendeel niet bewezen is, ze gelijk hebben. Dat is misschien ook wel zo, maar het is zo'n sterk verhaal dat iedereen zeker weet dat het gewoon niet waar kan zijn. De meeste wetenschappers vinden dit ook en besteden er daarom ook geen aandacht aan. Er moet een groep mensen komen die dit wel gaan doen. Zijn we eindelijk af van al die zweverige types...
Everything that can go wrong, will eventually go wrong

#7

reso

  reso


 • 0 - 25 berichten
 • 14 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 02 januari 2007 - 15:27

hebben ze zoiets dergelijks al niet geprobeerd? kijken of ze chips ingeplanteerd hadden :) goh wat een verrassing: nee :?:


hier is wel degelijk mee getest..

een vakantie park met vrijwilligers.. handig, geen sleutels of geld mee sjouwen nog handiger als credit cards.. het systeem kent elke gast en kan je vertellen waar iedereen is

[conspiracy mode on]

9/11 was deels geplanned door de illuminatie.. zaai angst onder het volk en binnekort is het voor iedereen beter dat we precies weten wie wie is en waar wie is.. zodat we binnekort allemaal verplicht zo'n chip krijgen .. want het is immers voor ons eigen best wil.

blijf terreur promoten (ook blijven roepen dat wij de kans op aanslagen verkleinen is terreur promoten) .. misschien nog een paar flinke klappers en dan zal de bange mens zich overgeven aan totale controle

#8

John Nash

  John Nash


 • >250 berichten
 • 536 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 januari 2007 - 15:30

Vooral om blijven lachen.
Mensen laten zich al vrijwillig een chip in de arm zetten om zo hun drankjes af te kunnen rekenen.
Ouders laten vrijwillig hun kinderen chippen om ze zo terug te kunnen vinden.
Nederlanders krijgen een paspoort met RFID chip.
Bedrijven verplichten werknemers een chip in hun arm te nemen.


How fortunate for leaders that men do not think.


http://www.dmeurope....?ArticleID=1879
http://www.worldnetd...RTICLE_ID=48760
http://worldnetdaily...RTICLE_ID=38038
http://www.zdnet.nl/news.cfm?id=55905
http://www.wirelessn...=article&sid=98
http://www.pagrandlo...g/pyf/pgm/chip/
http://www.trends.be...ID=479&siteID=4

#9

John Nash

  John Nash


 • >250 berichten
 • 536 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 januari 2007 - 15:37

Kijk dit bedoel ik nou, dit is toch te ziek voor woorden:
Website van het nationaal comitee voor terrorismebestrijding
http://www.nctb.nl/w...iveau/index.asp

Actueel Dreigingsniveau
De kans dat Nederland geconfronteerd wordt met een terroristische aanslag is op dit moment alleszins reëel. In het laatste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland wordt vastgesteld dat het dreigingsniveau substantieel is. Dit dreigingsniveau is, oplopend gezien, het derde niveau uit het viertal mogelijke algemene dreigingsniveaus: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Gelet op de dynamiek van de nationale en internationale ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat het algemene dreigingsniveau op korte termijn naar beneden zal kunnen worden bijgesteld.
Wat is substantieel?De dreiging in Nederland is op dit moment substantieel. Dat betekent dat de kans reëel is dat in Nederland een aanslag zal plaatsvinden. Radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats. Ook wordt Nederland geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken. Verder zijn er aanslagen geweest in andere, met Nederland vergelijkbare landen. Op basis van deze en andere criteria is in de laatste Dreigingsrapportage het dreigingsniveau vastgesteld op substantieel.  
De opbouw van de vier dreigingsniveausDe aard en ernst van de terroristische dreiging worden bepaald door vele factoren. In Nederland kennen we vier niveaus van oplopende dreiging: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Hieronder zijn bij elk van de dreigingsniveaus enkele elementen opgesomd die, als zij aan de orde zijn, richting geven bij het bepalen van het dreigingsniveau. Benadrukt moet worden dat genoemde elementen niet uitputtend zijn. Zij dienen slechts ter illustratie. De verschillende dreigingsniveaus kunnen worden beschouwd als bandbreedtes zonder harde scheidslijnen. Dit betekent dat schommelingen kunnen optreden in aard, omvang en achtergrond van de dreiging, zonder dat er aanleiding is om een ander algemeen dreigingsniveau te kiezen. Elementen kunnen veranderen, maar de totale waardering blijft ongeveer gelijk.

Dit is pure angstzaaierij. Hier schiet niemand mee op, behalve zij die de macht hebben. Angst is macht.
Bah, om te kotsen dit. Ook niet geheel toevallig dat Tjibbe 'de fraudeur ' Joustra de voorzitter is.
En om terug te komen op de openingspost en de reactie van Miels:
http://en.wikipedia.org/wiki/MK-Ultra

EDIT:
ovchipkaart: http://tweakers.net/...-chipkaart.html

#10

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16694 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 02 januari 2007 - 18:12

Ik reageer met je eigen woorden:

Dit is pure angstzaaierij.


En niets anders. Dat actuele dreigingsniveau is onderbouwd. Denk aan de hofstadgroep bijvoorbeeld. Verder heeft het niets met het onderwerp te maken.

MK-Ultra is een project van 50 jaar geleden.

En dat je bang bent voor de OV-chipkaart: dat wordt dus ook nooit meer pinnen, chippen, bellen, sms-en, enz enz enz. Ik neem aan dat je dit toch wel allemaal doet. Dus ik herhaal:

Dit is pure angstzaaierij.

"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures