Springen naar inhoud

De Richting Van Tijd


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 02 januari 2007 - 18:37

Iemand (geen natuurkundige) zei mij laatst dat de tijd (op aarde, voor waarnemers op de aarde) behalve van het verleden naar de toekomst, ook van de toekomst naar het verleden kan lopen volgens de moderne natuurkunde. :)
Is dat waar en zo ja, hoe moet ik mij dat dan voorstellen?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Phys

  Phys


 • >5k berichten
 • 7556 berichten
 • VIP

Geplaatst op 02 januari 2007 - 18:58

Neem eens een kijkje in de microcursus Speciale Relativiteitstheorie.

#3

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 03 januari 2007 - 14:28

Dat heb ik gedaan, maar ik lees daar alleen zaken over objecten die zich met gigantische snelheden verplaatsen. En dat in dat geval ten opzichte van een gebeurtenis op aarde/in rust niet absoluut te zeggen valt welke gebeurtenis eerder heeft plaatsgevonden. Maar mijn vraag betreft normale gebeurtenissen op de aarde (met gebruikelijke snelheden). Of daarbij de volgorde van die gebeurtenissen (voor waarnemers eveneens op de aarde) wel vaststaat.
Iemand claimde namelijk dat juist ook bij normale gebeurtenissen op aarde "de tijd achteruit zou kunnen lopen" en voerde dit aan als argument voor de mogelijkheid van precognitie ("in de toekomst kunnen kijken"), iets waar ik zelf geheel niet in geloof.

#4

Math-E-Mad-X

  Math-E-Mad-X


 • >1k berichten
 • 2477 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 04 januari 2007 - 20:30

Neem eens een kijkje in de microcursus Speciale Relativiteitstheorie.

Ik denk dat deze vraag eerder te maken heeft met algemene relativiteits theorie waarbij door de kromming van de tijd-ruimte gesloten tijd-achtige lijnen (closed time-like curves) kunnen bestaan. Je beweegt dan dus de hele tijd met een snelheid kleiner dan de lichtsnelheid vooruit in de tijd, maar komt uiteindelijk weer terug in het verleden.
while(true){ Thread.sleep(60*1000/180); bang_bassdrum(); }

#5

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 05 januari 2007 - 13:59

Bedankt voor je reactie!

#6

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 januari 2007 - 18:12

Wordt er binnen de moderne natuurkunde binnen formules die fysische relaties beschrijven ook wel eens met t-waarden onder 0 (dus -t) gerekend?

#7

Bart

  Bart


 • >5k berichten
 • 7224 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 januari 2007 - 18:41

Wordt er binnen de moderne natuurkunde binnen formules die fysische relaties beschrijven ook wel eens met t-waarden onder 0 (dus -t) gerekend?


In het algemeen wordt dit niet gedaan. t=0 wordt normaal gesproken als beginpunt van een (gedachte) experiment genomen. Alles voorgaand aan dit tijdstip is niet van belang voor het experiment zelf.

Dit betekent trouwens niet dat t<0 niet kan!
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

#8

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 januari 2007 - 18:51

Kunnen ooit de uitkomsten van een berekening waarbij t<0 betekenisvol zijn? En wat zou die betekenis dan kunnen zijn?

Bedankt voor je reactie overigens!

#9

Elmo

  Elmo


 • >1k berichten
 • 3437 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 januari 2007 - 19:37

In de quantummechanische storingstheorie (in het bijzonder in de WKB approximatie) ga je er vaak vanuit dat de golffunctie op tijdstip -oneindig goed gedefinieerd is, dat er op t=0 een scattering-event plaatsvind, en dat op tijdstip +oneindig de golffunctie weer goed gedefinieerd is. Het komt dus wel voor, maar het is voornamelijk een reken-truc.
Never underestimate the predictability of stupidity...

#10

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 januari 2007 - 19:59

Ooit gehoord van het "fenomeen" dat uitkomsten van formules waarbij t<0 symmetrisch zouden zijn (met t=0 als symmetrie-as) t.o.v. uitkomsten waarbij t>0?

Maar als ik het goed begrijp wordt het gedeelte links van t=0 normaliter buiten beschouwing gelaten of niet eens berekend.

#11

Bruce

  Bruce


 • >100 berichten
 • 200 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 januari 2007 - 21:50

Bedoel je hier niet de symmetrie eigenschap van "tijd" in de fysica? Bijvoorbeeld in reacties van deeltjes: "Elke reactie die plaatsvindt, moet in theorie ook omgekeerd plaats kunnen vinden."
Voorbeeld:
beta decay: n -> p + e- + anti v.
inverse beta decay: anti v + p -> n + e+
of v + n -> p + e-

(n=neutron, p = proton, v=neutrino, e- = elektron, e+ = positron= anti-elektron).

In Feynman diagrammen van deze processen, worden de antideeltjes getekend alsof ze terug gaan in de tijd (pijltje omgekeerd).
Een antideeltje dat heen gaat in de tijd is wiskundig gelijk aan een deeltje met negatieve energie dat terug gaat in de tijd. Om negatieve energieen te vermijden, kiezen we voor de optie om antideeltjes in de positieve tijdsrichting te laten gaan.

#12

Schwartz

  Schwartz


 • >250 berichten
 • 691 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 22 januari 2007 - 23:34

Volgens Cramer Transactional Interpretation of Quantum Mechanics hebben we waves die van heden naar verleden gaan en van verleden naar het heden.
Zie Cramer ergens hier in deze wegspace.

Voor het uitrekenen van natuurkundige zaken zoals een vallende boom en ook voor ingewikkelde zaken kan men volstaan met een normaal tijdsverloop.
Voor het verklaren van quantum-effecten op atomairnivo, we denken aan de eigenschappen van quantum-computers, quantum-interferentie enzo dan wordt het nemen van een negatief en een positief verloop van tijd een soort zaak die men serieus moet nemen.

Zo kan een quantum-proces uit de toekomst energie lenen om een transactie te doen, het dient deze energie ook snel weer terug te betalen aan de toekomst.
Ook energie uit het verleden kan deelnemen aan het quantum-proces.

Richard Feynman, beroemd om de QED en zijn diagrammen.
In zo'n diagram is time een as van het diagram.
Hij heeft ook een Nobelprijs gewonnen voor Natuurkunde.
Een regel uit zijn boek:
Elk deeltje in de natuur heeft een amplitude om terug te gaan in de tijd en daarom ook een anti-deeltje.
Als een deeltje met zijn anti-deeltje botst, vernietigen ze elkaar waarbij andere deeltjes worden gevormd.
Als een elektron en een positron elkaar vernietigen komen er meestal twee fotonen voor in de plaats.
Hoe ligt dit bij fotonen?
Zij zijn niet van elkaar te onderscheiden, ongeacht of ze voorwaarts of achterwaarts bewegen in de tijd.
<EINDE citaat uit een zeer goed boek>

Ik zeg maar: de tijd is ter ziele, we hebben werelden met verschillende 'tijden' ervoor terug bekomen.
En het zien van andere werelden is een legale quantum-mechanische bezigheid.
Het mag eigenlijk een wonder heten dat we 'als we zonder drugs zitten' overdag 1 wereld, en dus een tijd, tot ons laten bekomen.

Even een tekst van een page van Cramer:
This advanced-retarded handshake is the basis for the transactional interpretation of quantum mechanics. It is a two-way contract between the future and the past for the purpose of transferring energy, momentum, etc, while observing all of the conservation laws and quantization conditions imposed at the emitter/absorber terminating ``boundaries'' of the transaction. The transaction is explicitly nonlocal because the future is, in a limited way, affecting the past (at the level of enforcing correlations). It also alters the way in which we must look at physical phenomena. When we stand in the dark and look at a star a hundred light years away, not only have the retarded light waves from the star been traveling for a hundred years to reach our eyes, but the advanced waves generated by absorption processes within our eyes have reached a hundred years into the past, completing the transaction that permitted the star to shine in our direction.

Een link naar een powerpoint presentatie over de interpretations:
http://faculty.washi...oskone_0402.ppt
Zeer leerzaam.
Een computertaal is voor mensen, niet voor de computer.

#13

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 23 januari 2007 - 00:21

[quote="Bruce"] "Elke reactie die plaatsvindt, moet in theorie ook omgekeerd plaats kunnen vinden."
/quote]

Maar ik neem aan dat dat in de praktijk en zeker op macro-niveau niet mogelijk is.

Al met al is me duidelijk geworden dat als er zoiets als "bewegingen terug in de tijd" bestaat, dit verschijnselen binnen de quantummechanica betreft en niet binnen de relativiteitstheorie. Ik kan het nu iets beter plaatsen.

#14

Janneke

  Janneke


 • 0 - 25 berichten
 • 9 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 23 januari 2007 - 17:39

Klopt het dat dit is wat Bruce met de symmetrie-eigenschap van tijd bedoelde?

"Tijdomkeer (T) is een bewerking die bestaat uit het omkeren van een proces. Anders gezegd, de pijl in de reactievergelijking wordt omgedraaid. Symmetrie onder tijdomkeer zegt dan dat deze bewerking mogelijk is zonder de werkelijkheid geweld aan te doen, dat het omgekeerde van een mogelijk proces zelf ook mogelijk is. Het ontstaan van een elekron-positron paar door paarvorming is bijvoorbeeld het omgekeerde van de annihilatie die plaatsvindt als elektron en positron elkaar tegenkomen. Tijdomkeer-symmetrie zegt dus dat de pijl in een reactievergelijking inderdaad mag worden omgedraaid.

Voorbeeld:
Thorium-232 vervalt onder uitzenden van een α-deeltje tot Radium-228.

23290Th → 22888Ra + α

Omgekeerd kan het beschieten van Radium met α-deeltjes van de juiste energie dan ook resulteren in de produktie van Thorium:
23290Th → 22888Ra + α
T 22888Ra + α → 23290Th
De macroscopische wereld is duidelijk niet tijdsymmetrisch. Van een videoband die wordt teruggespoeld heb je binnen een paar seconden door dat de film niet normaal draait. Op microscopisch kleine schaal echter zijn de meeste reacties wel degelijk omkeerbaar. Er is zelfs lange tijd gedacht dat op microscopische schaal de wereld inderdaad rigoreus symmetrisch is onder tijdomkeer. De omkeerbaarheid van de tijd en alle natuurkundige en filosofische kwesties die ermee samenhangen vormen een interessant maar ingewikkeld gebied van onderzoek, waarover de laatste woorden nog niet gezegd zijn."

#15

Schwartz

  Schwartz


 • >250 berichten
 • 691 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 23 januari 2007 - 20:37

Een quantum-mechanisch systeem is niet geheel tijdsymmetrisch.
Een quantum-computer kan men niet terugzetten in de 'tijd'.
Een quantum-computer met voorwaarde A en uitkomst B kan niet met uitkomst B terugkeren naar voorwaarde A.
10*2 en dan gedeelt door 2 is 10.
Bij een quantum-computer kan het worden:
10*2 is 20.0000000000000000001 en dan /2 is 10.00000000000000000005
maar het kan ook 21 worden en daarna 10.
De uitkomst van een 100% vrije quantum-computer is altijd verschillend.

Je moet de tijd ook weglaten bij een quantum-computer en gaan denken in states.
De quantum-computer bestaat met states en het rekent met states.
De states spreiden zich via de waves ook uit over de states van de quantum-computer-states die zich in meerdere tijden bevinden.

Zo ontstaat er superbreinen die door de gebruikers gebruikt gaan worden.
Ik vind dat keileuk : meervoud gebruik.
Het wordt er niet simpeler op.....

In ieder geval kan een goede quantum-computer zichzelf een superstate vormen.

Het systeem moet wel lang aan blijven staan om die superstate te vormen met elkander om zo een brug tussen de vele werelden met hun tijden te vormen.
Een computertaal is voor mensen, niet voor de computer.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures