Springen naar inhoud

De ideale staat vecht voor de beleving


 • Log in om te kunnen reageren

#1

immorthalia

  immorthalia


 • >25 berichten
 • 35 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 08 januari 2007 - 08:38

Een sterke staat zorgt in de ogen van velen idealiter voor onderwijs, gezondheid en basisbehoeften van al de dragers van de samenleving.
Ik denk echter dat men zelden denkt aan een minder concrete basisbehoefte: de behoefte aan een zinvol leven.
Een logisch gevolg van het zich niet bewust zijn daarvan is te zien in psychotherapie die mensen alleen klaarstoomt voor de maatschappij zonder ze echt geluk te helpen vinden, in het meten van de welvaart van de bevolking in materiŽle en financiŽle zaken, in het oplossen van het ouderen'probleem' op mensonterende wijze, in het overwaarderen van materiŽle zaken als autobezit en televisie, in het begunstigen van ongelukkig-zijn-symptoom-bestrijding als alcoholgebruik en pilletjes.
Kortom, het lijkt erop dat we ons alleen sterk maken voor concrete factoren en daarmee vergeten dat wij alleen gelukkig zijn wanneer wij in onze belevingswereld ons leven tot een zinvol en hoopgevend geheel kunnen verenigen. Wij mogen niet voor anderen bepalen hoe zij die zin ontdekken, maar het zou heel goed zijn als wij als samenleving meer werk maken van het scheppen van goede voorwaarden om het leven zinvol te maken, om al die bijkomstigheden als gezondzijn, bezit en relaties pas echt een plaats te geven...
Als we bijvoorbeeld kijken naar arme mensen in afrika, dan blijkt vaak dat die lang niet altijd zo ongelukkig zijn als de schrijnende beelden van unicef reclames ons willen doen geloven. Tuurlijk er is leed en wij doen er goed aan die mensen meer middelen van bestaan te geven, maar ironisch genoeg lachen die mensen misschien wel vaker dan wij aan starre overtuigingen geketende rijke luizen.
Gelukkig nieuwjaar!!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Windsurfer

  Windsurfer


 • >1k berichten
 • 1293 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 januari 2007 - 08:56

Ik denk echter dat men zelden denkt aan een minder concrete basisbehoefte: de behoefte aan een zinvol leven.  


Onbegrijpelijk dat je dit kunt stellen in een post die verder overloopt van eenzijdigheid en aan normatieve waarden onderworpen naiviteit. Men doet niet anders, en jij kunt niet voor een ander uitmaken wat 'zinvol leven' is, daar lijkt me eigenlijk zowat alles mee gezegd.
keeping an open mind is a virtue, but not so open that your brains fall out.

#3

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 januari 2007 - 10:12

De staat hoeft helemaal niet te voorzien in zingeving. Zingeving is iets van de mensen (zucht - ik weet het: "dť mensen" is afgezaagd). De scheiding tussen staat (waarin de wetgevende macht reguleert op basis van wat voor iedereen goed zou moeten zijn) en religie (wat iets erg individueel is) is een gezond principe.

Een logisch gevolg van het zich niet bewust zijn daarvan is te zien in psychotherapie die mensen alleen klaarstoomt voor de maatschappij zonder ze echt geluk te helpen vinden, in het meten van de welvaart van de bevolking in materiŽle en financiŽle zaken, in het oplossen van het ouderen'probleem' op mensonterende wijze, in het overwaarderen van materiŽle zaken als autobezit en televisie, in het begunstigen van ongelukkig-zijn-symptoom-bestrijding als alcoholgebruik en pilletjes.

Wat nu? Begrijp ik je verkeerd? Psychotherapie is erop gericht om mensen die psychisch lijden te helpen. Dat druist volledig in tegen wat jij vertelt: dat het zich alleen bekommert om het materiele. De grote overeenkomst tussen de verschillende psychologische therapieŽn ligt hem in zaken als aanvaarding en een luisterend oor bieden.

#4

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 08 januari 2007 - 10:37

Een sterke staat zorgt in de ogen van velen idealiter voor onderwijs, gezondheid en basisbehoeften van al de dragers van de samenleving.

:) bij een ''sterke staat'' denk ik altijd aan een totalitaire staat...
verre van mijn persoonlijk beeld van ideaal.

Je hebt geen staat nodig voor een samenleving.

In de meeste opzichten is een nationale staat zelfs de hoofdoorzaak van de problemen die er zijn, mensen zouden waarschijnlijk gelukkiger zijn als er wat minder overheid en politiek was.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

#5

immorthalia

  immorthalia


 • >25 berichten
 • 35 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 09 januari 2007 - 09:37

Het tweede antwoord is wat concreter en daar kan ik wat mee. Beschuldigingen over naÔviteit of eenzijdigheid zijn te algemeen en daar kleven waarde-oordelen aan, dus dat leidt eerder tot twist dan verheldering.

Toegegeven, mijn huidige verwoording is wat ongelukkig.
Ik bedoel niet een totalitaire staat, sterker nog, ik wil helemaal niet zeggen dat een staat zich veel moet bemoeien met mensen.
Wat mij alleen voorkomt is dat ALS de staat zich ergens mee bemoeit, het dan vaak materiŽle, normatieve, financiŽle of ethische zaken betreft. Politici (uit naam van het volk uit wie ze gekozen zijn) stimuleren zaken die voordelig zijn voor economie, orde, gezondheid, normen en waarden, onderwijs, etc...
Niet per sť wat mis mee en van mij mag het liberaal of links, dat is
mijn punt niet. Wat ik mis is een stukje zingeving. Ja, inderdaad, mensen bepalen dat zelf, dat is hun goed recht. De overheid mag dat niet BEPALEN.
Maar zij zou misschien wel een beetje kunnen meedenken, omdat sinds de ont-zuiling en de afname van het aantal actieve religie-beoefenaren er in mijn ogen (ik wil hier niet pleiten voor geloof per sť overigens, ik bedoel het meer algemeen) een leemte is ontstaan met als uiteindelijk gevolg de hedendaagse neiging om het leven op te vullen met oppervlakkige televisie, dure vakanties,
games en andere vervangers van bezinning, lezen, diepzinnige gesprekken,
etc.
Het is natuurlijk mijn beleving, voorkomend uit wat ik meemaakte in het studentenleven, onder vrienden en via het gekleurde beleven van de media. Ik merk simpelweg dat vrijwel alle mensen waar ik mee in aanraking kom, zich storten in makkelijk en voor de hand liggend vermaak en een grote weerstand vertonen tegen het nadenken over de wat moeilijkere kwesties van het leven en de mysteries van het bestaan.
Misschien is dat niet een trend, maar gewoon algemeen voor mensen en misschien is het wel onmogelijk voor een samenleving om daar inspirerend in op te treden en moet ik gewoon wachten tot er weer een nieuwe 'golf' komt, zoals verlichting en romantiek.
Maar ik droomde vroeger van een samenleving die zich inzet om mensen te helpen hun leven diepgang en zin te geven op een manier die voor hen het beste is (en waar ze zelf de KEUS hebben).
Het is te vaag om het goed te kunnen onderbouwen en te verdedigen, dat geef ik toe, maar misschien kunnen sommigen het nu wat beter invoelen, datgene wat ik bedoel :)

Groetjes,
Immo
Edit Veertje: post aangepast (alle carriage-returns eruit gehaald). Zou je de ENTER toets iets minder willen gebruiken? Dat maakt het wat leesbaarder. :)
Gelukkig nieuwjaar!!

#6

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 09 januari 2007 - 10:25

Dat is wel heel erg moeilijk... Hoe zie jij dat dan, heb je concrete ideeŽn over hoe de regering het zoeken naar zingeving kan ondersteunen, zonder het in een bepaalde richting te duwen? De mogelijkheden om op zoek te gaan zijn er hoor, maar de regering kan je niet bij het handje nemen en je met je neus op die mogelijkheden duwen - dat zou trouwens uitermate ongewenst zijn, als je het mij vraagt.

#7

immorthalia

  immorthalia


 • >25 berichten
 • 35 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 09 januari 2007 - 14:14

Bij deze een fragment van ideeŽn voor een soort genootschap / samenleving wetten die ik vroeger (toen ik nog wat idealistischer en naÔever was :) ) had opgesteld:

De Keressentie, betreffende de kernachtige principes welke iedere Keroniaan in acht dient te nemen en welke voor de betreffende persoon ontegenzeggelijk als primaire uitgangspunten gelden.

Onvoorwaardelijke acceptatie, vanzelfsprekend respect en oprechte liefde voor iedere mede-Keroniaan. Deze wenselijkheid geldt als de in iedere Keroniaan gerepresenteerde basis van waaruit verdere groei kan en zal geschieden. Deze sociale begunstiging overstijgt de grenzen van het tijdelijke, het vergankelijke en het beperkte door het Keroniaan-zijn te verheffen tot immer- en alom geldende zegening.
Erkenning van het gegeven dat een persoon dan en allťťn dan als Keroniaan kan en mag worden beschouwd indien deze, na de door een oordeelkundige selectiecommissie bevonden geschiktheid, door laatstgenoemde is aanbevolen als Keroniaan en deze persoon uiteindelijk ook als zodanig is beŽdigd, waarbij geldt dat alleen diť individuen die werkelijk aan alle vereisten voldoen, zich Keroniaan mogen noemen.
Erkenning van het gegeven dat zij die niet als Keroniaan kunnen worden beŽdigd, of dat zelf niet verkiezen of kunnen opbrengen, toch deel uit kunnen maken van de Keroniaanse gemeenschap in de vorm van een nader te specificeren en in gradaties onder te verdelen status van deelname of beschermelingschap.
Bevordering en stimulatie van de ontwikkeling van zichzelf en iedere andere Keroniaan, tot op de grens van het optimale.
Deelname aan het Keroniaans Programma voor Persoonlijke Ontwikkeling, dat in de praktijk vertaald wordt naar een op de uniciteit van het individu afgestemd leerproces* (z.o.z.).
Onderkenning van het gegeven dat de ontwikkeling van Keronia en haar Keronianen als zodanig niets anders is dan een voortdurende, uit noodzaak geboren, door een vrije wil geleide groei en beweging naar het optimaal wenselijke, aangescherpt door gezond scepticisme, in wisselwerking met idealisme en realisme, slechts begrensd door de principes der Keressentie.
Onderkenning van het gegeven dat het principe van streving naar het optimaal wenselijke met zich meebrengt dat zingeving de hoogste prioriteit heeft aangezien de Ďziní en dus wenselijkheid als de meest fundamentele rechtvaardiging en motivatie voor bestaan en groei mag worden beschouwd, een houding waarbij emotionele dynamiek, voorstellingsvermogen en andere verlevendigende aspecten sleutelposities innemen.
Onderkenning van het gegeven dat optimalisatie vanwege de uniciteit van iedere Keroniaan (met daarmee de veronderstelling van unieke vermogens en eigenschappen) de noodzaak met zich meebrengt van een individuspecifieke vertaling van dit proces, waarbij geldt dat iedere Keroniaan een eigen unieke, optimale plaats heeft in het door diversiteit verrijkte Keronia*.
Onvoorwaardelijke acceptatie van al wat geldt als neutraal, d.w.z.: wat schijnbaar gunstig noch ongunstig is voor Keronia of het haar aangaande.
Bevordering en stimulatie, op weldoordachte wijze, van al wat geldt als wenselijk, d.w.z.: wat schijnbaar gunstig is voor Keronia of het haar aangaande.
Bewerkstelliging van een optimale reactie op al wat geldt als onwenselijk (d.w.z.: wat schijnbaar ongunstig is voor Keronia of het haar aangaande), wat te vertalen is naar: de minst destructieve, optimaal flexibele, hoogst respectvolle, maar tegelijk en bovendien nooit in strijd met dit voorgaande, ook meest effectieve en, indien onvermijdelijk, harde oplossing voor het gegeven probleem.
Erkenning van het gegeven dat Keroniaan zijn gelijk staat aan een deelname aan de vereeuwiging, slechts beperkt door een eventueel niet meer in staat of bereid zijn tot het volledig accepteren en naleven van de Keroniaanse principes.
Erkennen dat iedere Keroniaan gelijk is op grond van de Keressentie, de wet, de basiszekerheid en wat betreft de gelijke kansen om zich te ontplooien als Keroniaan met een bepaald krediet, een bepaalde status en bepaalde privileges.
Acceptatie, in het geval van zo goed als onomstotelijk aangetoonde veronachtzaming van de Keroniaanse principes, van het oordeel van het Keroniaanse gerecht, welk uiteindelijk kan leiden tot verbanning uit de Keroniaanse gemeenschap en afname van de tot dan toe vereeuwigde status als Keroniaan.


PS: excuses voor de slechte leesbaarheid.
Voor geinteresseerden heb ik eventueel wel het hele stuk (a 100 pagina's)
Gelukkig nieuwjaar!!

#8

immorthalia

  immorthalia


 • >25 berichten
 • 35 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 09 januari 2007 - 14:17

Keronia was de naam van een idealistisch groepje mensen die ook in een aantal sf-fantasieŽn van mij uitgroeiden tot een samenleving. In feite is ťťn persoon al genoeg om het Keroniaan zijn te instantiŽren, zonder dat er een samenlevingsstructuur aanwezig is. Maar ja, ik kreeg verwijten van sektevorming, dus ben maar gestopt over dit soort dingen te discussiŽren (of dromen).
Gelukkig nieuwjaar!!

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures