Springen naar inhoud

protestantse kerk en katholieke kerk


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Xtropez

  Xtropez


 • >100 berichten
 • 215 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2007 - 17:00

Wie kan mij enkele verschillen zeggen tussen de protestantse kerk en katholieke kerk? deze heb ik al gevonden op internet:
protestantse
- Geen beelden
- geen schilderijen
- Geen jezus aan het kruis.

Kent er nog iemand verschillen. zoveel mogelijk.
alvast bedankt;

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2007 - 17:02

Geen heiligen beelden bij de protestanten uiteraard. Bedoel je trouwens met kerk echt het gebouw zelf? Of het instituut als geheel?
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#3

Xtropez

  Xtropez


 • >100 berichten
 • 215 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2007 - 17:32

bijde

#4

evilbu

  evilbu


 • >250 berichten
 • 792 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2007 - 20:15

Hier in Vlaanderen zijn er vrij weinig protestanten dus mijn eigen ervaring is niet zo groot maar ik zou durven zeggen :

- de katholieke kerk is zeer hiërarchisch :paus-->aartsbisschoppen, bisschoppen,... en de paus benoemt kardinaals, die op hun beurt de volgende paus kiezen (verrevan democratisch trouwens), terwijl de protestanten bij mijn weten helemaal zo geen structuur kennen en ook geen internationale leider
- protestanten hangen in plaats van religieuze leiders veel meer de bijbel zelf aan
- protestantisme is iets soberder ( :) )

#5

Banana

  Banana


 • >100 berichten
 • 220 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2007 - 23:52

voor zover ik weet gaan katholieken er heel erg vanuit dat de mens schuldbelijdenis moet doen, en richten ze zich vaak op het doel om in de hemel te komen, dus een goed leven lijden, ook volgens de 10 geboden.
protestanten kijken meer naar de interpretatie van de bijbel, en kijken meer naar de godsdienst opzich.. in elk geval is mij dit verteld.. door een godsdienst boek

#6

Lala

  Lala


 • >1k berichten
 • 3149 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 februari 2007 - 09:59

protestantisme is meestal soberder. Luthers (vooral in Zweden) doet al meer katholiek aan dan PKN, in mijn ervaring. Het is denk gekomen doordat er mensen waren die vonden dat de kerk van haar ware aard afgedwaald was. Daar kan ik in meekomen, als je bekijkt hoe de katholieke kerk het voor het zeggen had in de 15e eeuw en hoe ze haar macht gebruikte, dan vind ik een afsplitsing geen gek idee. Het instituut kerk is mijns inziens een bedenksel van de mens, met een ambivalent doel: Samen het geloof belijden (nobel streven) maar aan de andere kant werd er via de kerk ook domweg onderdrukt (minder nobel). Daar wilden de "ketters" die de protestantse kerk opstartten vanaf.
Appareo decet nihil munditia?

#7

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 01 februari 2007 - 12:10

De twee belangrijkste verschillen zijn:
a) de rol van het ambt
b) de rol van de sacramenten en dan vooral de eucharistie

ad a) de RK kerk leert dat Petrus is aangesteld als opvolger, plaatsvervanger van Christus op aarde en dat die rol sindsdien steeds overgaat op Petrus' opvolger, dus op de bisschop van Rome, beter bekend als de paus.
ad b) Centraal in de RK mis staat de viering van de eucharistie: de herdenking van het Laatste Avondmaal door het gemeenschappelijk breken en eten van brood en drinken van wijn. De protestantse kerken kennen het zgn. Avonmaal, dat echter niet in iedere dienst, maar slechts enkele malen per jaar wordt gehouden. Daarnaast is de wijn in de eucharistie voorbehouden aan de priester (en diens assistenten), terwijl bij het protestantse avondmaal iedereen te drinken krijgt. Het belangrijkste, meest essentiële verschil is echter de duiding van het ritueel. In de eucharistie worden brood (de hostie) en wijn letterlijk lichaam en bloed van Christus (transsubstantiatie). In het protestantse avondmaal is dit uitsluitend een symbolische daad. (Er zijn tussenvormen, zoals die waarbij de wijn weliswaar bloed v. Chr. wordt, maar zijn gedaante van wijn behoudt. Volgens de RK leer wordt de wijn echter het bloed v. Chr. in de meest letterlijke zin).

De meeste andere verschillen zijn te herleiden tot deze twee basis verschillen.
Zo kent de RK kerk een hiërarchische structuur, waarbij het absolute gezag bij de paus ligt. Verreweg de meeste protestantse kerken hebben een bottom up structuur, waarbij zelfs de dominee in principe niets te zeggen heeft en slechts in dienst is bij een gemeente van gelovigen.
De RK kerk kent 7 sacramenten: doop, huwelijk, vormsel, eucharistie, biecht, sacrament der zieken (bediening) en priesterschap. Protestanten kennen slechts 2 sacramenten: doop en huwelijk. Bovendien ligt de uitvoering van beide sacramenten weliswaar bij de dominee, maar dan alleen omdat hij daartoe door de gelovigen is "aangewezen". De priester echter heeft een vorm van absolute macht. Alleen hij en hij alleen kan de sacramenten voltrekken (m.u.v. de doop in noodgevallen).
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#8

de grijze muis

  de grijze muis


 • >1k berichten
 • 1168 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 februari 2007 - 21:15

Laat men toch niet van 'Katholieken' spreken, maar van 'Rooms Katholieken' of simpelweg 'Roomsen'.
Alleen Johan2 bezondigt zich hier niet aan die, naar het lijkt door onwetendheid, steeds vaker gemaakte en m.i. ergerlijke misser.

#9

evilbu

  evilbu


 • >250 berichten
 • 792 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 februari 2007 - 22:41

Als we dan toch bezig zijn, zou ik ook mogen vragen wat nu concreet het verschil is tussen "gereformeerde kerk" en "hervormde kerk"? Beide termen hoor je zo goed als nooit in Vlaanderen, maar ik heb opgevangen dat er in Nederland een wereld van verschil is tussen beide.
Wat ik raar vind omdat mijn simpele kennis van Latijn zegt dat die termen hetzelfde zouden moeten betekenen.

#10

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 02 februari 2007 - 00:11

Hier vind je het hele overzicht, maar als je het schema uitvergroot zul je waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer zien.
Als je de termen hervormd en gereformeerd hebt gehoord, dan duidt dat doorgaans op Nederlands Hervormd (NH) en "gewoon" Gereformeerd (Ger). De Nederlands Hervormde kerk is de oude staatskerk uit de 17de eeuw. Toen heette die overigens Nederduits Gereformeerde kerk, een naam die in 1816 werd veranderd in Nederlands Hervormde kerk. In overwegend protestantse gebieden zijn de historische (oorspronkelijk uiteraard RK) dorpskerken dus altijd NH. In de Franse tijd werden in RK streken die kerken teruggegeven aan de RKgemeente en mochten de roomsen elders nieuwe kerken bouwen (tot die tijd waren RKkerken er niet verboden, maar mochten er niet van buiten als kerken uitzien). In Brabantse dorpen zie je dus veel kleine NHkerken uit ca. 1810-1820, in meer protestantse gebieden vind je veel RK kerken uit diezelfde, of iets later tijd (veelal met met zuilenfront, zogenaamde "Waterstaatskerken", omdat de architecten vaak waterstaatsingenieurs waren. De grootste groep RKkerken zijn van nog wat later, nml. uit het eind van de 19de eeuw).
In de 19de eeuw werd de NHkerk, vooral onder invloed van de moderne Duitse theologie, steeds "vrijzinniger", d.w.z. minder orthodox (in België betekent vrijzinnig atheïstisch). Zo werd de inhoud van de bijbel door steeds minder dominees letterlijk genomen en reeds lang voor Darwin waren velen ervan overtuigd dat het scheppingsverhaal of zelfs de vleselijke opstanding van Christus niet als historische gebeurtenis diende te worden opgevat.
Er ontstond echter een steeds groter verschil in opvattingen tussen de zonder uitzondering universitair geschoolde, intellectualistische dominee-theologen en het "gewone volk". Daardoor ontstond een eerste grote afscheiding van zich weer gereformeerd noemende gelovigen in 1834 o.l.v. ds. Hendrik de Cock. Deze afscheiding ging grotendeels op in de tweede, veel grotere afscheiding, de zogenaamde Doleantie van 1886 o.l.v. Abraham Kuyper. Wat jij kent als gereformeerden zijn doorgaans leden van de door Kuyper gestichtte "Gereformeerde kerk" (die overigens officieel Gereformeerde Kerken" heette). In het schema op wikipedia kun je zien dat er nog allerlei kleinere afscheiding waren en zijn, maar dit zijn de belangrijkste.
Omdat in de NHkerk in principe de gemeenteleden eigenaar zijn van de kerk probeerden de gereformeerden in plaatsen waar zij in de meerderheid waren de kerk over te nemen. Dat werd echter verboden door de overheid en daarom zijn gereformeerde kerken nooit ouder dan de 19de eeuw.

Door de groeiende orthodoxie werd ook de NHkerk van lieverlee weer orthodoxer. Zij die het daar niet mee eens waren traden toe tot de Remonstrantse Broederschap (die reeds in de 17de eeuw vanwege liberaler geloofsopvattingen uit de staatskerk was gezet), stichtten de Nederlandse Protestantenbond (NPB) of stichtten bínnen de NHkerk de zogenaamde Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Er waren ook ultra orthodoxen die de oude "van God gegeven" staatskerk niet wilden verlaten en daarom bínnen de NHkerk de zogenaamde Gereformeerde Bond stichtten. Zo werd de NHkerk een kerk met verschillende "modaliteiten".

Over het algemeen waren gereformeerden dus orthodoxer dan Hervormden. Het rare is echter dat in streken waar de NHkerk zeer orthodox was, de Gereformeerde kerk al voor het midden van de 20ste eeuw vrijzinniger werd dan de NHkerk. Daar waar de NHkerk vrij "licht" was, was de ger.kerk juist vaak erg "zwaar".
Vanaf de jaren '60 lijken de gereformeerden een soort inhaalslag te hebben gepleegd en zijn met theologen als Wiersinga, Kuitert en Den Heijer vaak vrijzinniger geworden dan de meeste prominente NH theologen. Omdat de oude verschillen er dus eigenlijk nog nauwelijks waren en omdat beide kerken door de deconfessionalisering kleiner werden, zijn ze in 2004 weer samen gekomen (met de Lutheranen) en heten nu PKN, de Protestanse Kerk in Nederland, dit overigens, zoals je op het schema kunt zien, tot ongenoegen van sommigen in beide kerken die op de oude voet verder gaan.
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#11

Lala

  Lala


 • >1k berichten
 • 3149 berichten
 • VIP

Geplaatst op 02 februari 2007 - 01:06

Laat men toch niet van 'Katholieken' spreken, maar van 'Rooms Katholieken' of simpelweg 'Roomsen'.
Alleen Johan2 bezondigt zich hier niet aan die, naar het lijkt door onwetendheid, steeds vaker gemaakte en m.i. ergerlijke misser.

Inderdaad door onwetendheid van mijn zijde, dus verblijd mij en verlicht mij met kennis!:) Wat is het eigenlijk verschil tussen Rooms katholiek en katholiek an sich? Is russisch of grieks orthodox ook een katholieke stroming, is dat wat je bedoelt?

Als we dan toch bezig zijn, zou ik ook mogen vragen wat nu concreet het verschil is tussen "gereformeerde kerk" en "hervormde kerk"? Beide termen hoor je zo goed als nooit in Vlaanderen, maar ik heb opgevangen dat er in Nederland een wereld van verschil is tussen beide.  
Wat ik raar vind omdat mijn simpele kennis van Latijn zegt dat die termen hetzelfde zouden moeten betekenen.

Dat verschilt per regio. In het noorden zijn de gereformeerden wat strenger in de kerkgang, in het westen is dat juist weer andersom. Tegenwoordig is het gefuseerd tot de protestante kerk nederland (PKN). Alleen op de veluwe (de nederlandse bible-belt) zijn groepen die zich afgescheiden wilden houden.

Ik zelf ben Nederlands hervormd van huis uit, maar ik vind het eigenlijk allemaal 1 pot nat.
Appareo decet nihil munditia?

#12

de grijze muis

  de grijze muis


 • >1k berichten
 • 1168 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 februari 2007 - 11:15

de grijze muis schreef:

Laat men toch niet van 'Katholieken' spreken, maar van 'Rooms Katholieken' of simpelweg 'Roomsen'.  
Alleen Johan2 bezondigt zich hier niet aan die, naar het lijkt door onwetendheid, steeds vaker gemaakte en m.i. ergerlijke misser.

Lala

Inderdaad door onwetendheid van mijn zijde, dus verblijd mij en verlicht mij met kennis! Wat is het eigenlijk verschil tussen Rooms katholiek en katholiek an sich? Is russisch of grieks orthodox ook een katholieke stroming, is dat wat je bedoelt?


Wil jij dat even uitleggen Johan2 ? Jij bent en blijft altijd rustig zonder ooit ironisch te worden en hebt overduidelijk didactische kwaliteiten richting onwetenden.
Aan jou de eer Lala te verblijden en met kennis te verlichten.

#13

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 02 februari 2007 - 16:18

Wil jij dat even uitleggen Johan2?

****, ik had gehoopt, omdat je het zelf had aangesneden, dat jij dat zelf zou doen.

Jij bent en blijft  altijd rustig zonder ooit ironisch te worden

Nou, daar denken sommigen hier vemoedelijk héél anders over (of was dit ironisch bedoeld). Maar goed, ik zou inderdaad nooit ironisch of sarcastisch worden bij enkel onwetendheid. Alleen wanneer de onwetende zich ondanks zijn of haar onwetendheid een oordeel meent aan te kunnen meten, wil ik wel eens uit mijn slof schieten, maar daar lijkt mij in dit geval toch geen sprake van.

Katholiek is niets anders dan het Griekse woord voor algemeen. In de zogenaamde Apostolische geloofsbelijdenis belijden zowat alle Christenen in de algemene kerk te geloven. Protestanten zijn dus net zo "katholiek" als "Katholieken". De laatsten zijn slechts aanhangers van de Katholieke kerk van Rome. M.a.w. ze zijn Rooms Katholiek, doorgaans afgekort tot Rooms (van Rome) of tot Katholiek (algemeen), wat dus beide feitelijk onjuist is, maar zó ingeburgerd dat zelfs onder protestanten de animo om de term katholiek ook voor zichzelf te claimen in het dagelijks taalgebruik nauwelijks aanwezig is.
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#14

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 02 februari 2007 - 16:27

En een ander belangrijk aspect wordt vergeten,nl.dat RK.priesters in alle gelederen niet mogen trouwen of de een of andere sexuele relatie met een vrouw mogen hebben.Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke kloosterlingen en verdere religieuzen.Bij de Engelse Anglicaanse Kerk (een afsplitsing van Rome in de ca.17e eeuw) is een man-vrouwrelatie wel toegestaan evenals ,voor zover ik weet bij de Grieks Orthodoxen;in de Protestantse kerkorganisatie (met als top de Wereldraad van Kerken ,als ik me hierin niet vergis) bestaat er voor de "voorgangers" (dominees,etc)ook geen huwelijksbelemmering.Bij de Joden ook geen vrouwenprobleem,behoudens dat het "management"van de diensten tot de man behoort,moe hoort achter het aanrecht;hetzelfde speelt nog sterk bij de gereformeerde afscheidingen van de protestantisme op de Veluwe,gebieden rondom het vroegere IJsselmeer,Noord Overijsel,Tholen en nog wat andere enclaves in Nederland.
De RK.kerk trad in de 15e,16e en 17e eeuw hard en genadeloos op tegen andersdenkenden en afgescheiden groeperingen;veel "ketters"kwamen op de brandstapel.Door de franse koningin (Catherina de Medici)werd een massale moordpartij op stapel gezet in frankrijk met als centrum Parijs,waarbij in Parijs ca.20.000 Hugenoten werden afgeslacht in de z.Barthelomeusnacht.De Paus van die tijd liet een Te Deum "vieren".
Veel afscheidingen hadden als achtergrond de macht en misstanden onder het RK regiem (macht van de Paus,priesters,leven in de kloosters,aflaten kopen,etc). Afscheiders waren oa.Zwingli,Luther,Calvijn.

#15


 • Gast

Geplaatst op 07 februari 2007 - 13:27

Ik zie weinig verschil.Beiden hebben een geschiedenis van marteling en onderdrukking.Geen van beide had enig besef van mensenrechten.Als ongelovige heb ik alleen respect voor het boedisme.Zij alleen hebben respect voor alles wat leeft.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures