Springen naar inhoud

Hedentijdse goden linken terug naar SumeriŽ


 • Log in om te kunnen reageren

#1

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 februari 2007 - 17:24

Ik quote even een stuk tekst dat ik las en daarbij wat tekst van mezelf, en vraag u uw opinie van de hypothese dat de hedentijdse goden de volgende zijn:

christelijke god= Enki(ea)
mogelijk de rebel, lucifer.
(?)

Islamitische god= Enlil(el)
(babylonische stroming dmv ismael)

Joodse god= Ninurtu
(judea stroming dmv Isak)

Vooraf: Dit staat in Geschiedkunde aangezien ik niet gelovig ben en de hedendaagse goden vertaal, naar wezens van vlees en bloed.
Zoals de Egyptische pharao's werden verafgood, geloof ik dat deze technologisch superieure wezens in het oude sumer verafgood werden, en dit de basis is voor religie zoals we het kennen.

Ik neem het oude testament dan ook zeer letterlijk, en dan wel omdat je altijd zal moeten denken in de perceptie van de bevolking toen, en niet vanuit de perceptie naar wat er staat van nu.

Daarnaast is het natuurlijk een 'testament' en een testament schrijf je niet vol raadsels en dubbelzinnigheden maar om mensen dingen zo duidelijk mogelijk omschreven mede te delen.

Voor de Sumeriers waren de voornaamste bestanddelen van het heelal de hemel (an) en de aarde (ki), welke werd voorgesteld als een platte ronde schijf, omgeven door water en overkoepeld door het uitspansel waaronder zich de atmosfeer (lil) of geest bewoog. Zij meenden dat uit de oerzee eerst het geschapen heelal te voorschijn was gekomen, waarin zich de zon, maan, planeten en sterren gevormd hadden, die ieder hun door de goden aangegeven en waarneembare baan volgden. Zoals het in de hemel is, zo zij het ook op aarde. Daarna kwam het plantaardige, dierlijke en menselijke leven.

An(u), de god van de hemel was oorspronkelijk de opperste heerser van het pantheon en stelde vůůr alles belang in de heerschappij, die gesymboliseerd werd door een gewijde gehoornde hoofddracht als teken van goddelijkheid. ZIjn voornaamste heiligdom ws in Uruk. Toen echter Uruk verslagen werd door de naburige stad Nippur, werden de god van de ie stad, Enlil of Ellil (heer van de atmosfeer/winden) en zijn tempel Ekur, de belangrijkste voorwerpen van verering. Enlil was de weldadige en patriarchale verwekker, aan wie de schepping werd toegeschreven van zon en maan, van de vegetatie en de gereedschappen die onontbeerlijk zijn voor de mens om de aarde te kunnen beheersen. Volgens sommige opvattingen wordt Enlil als d zoon van Anu beschouwd, hoewel hij volgens een andere traditie de nakomeling zou zijn van het eerste goddelijk echtpaar, Enki en Ninki (de heerser en heerseres van de aarde).
Hoewel Enlil verbonden was met Nippur, werd hij beschouwd als de oppergod van heel Sumerie, hij bezat de tafelen waardoor het lot van de gehele mensheid werd bepaald. Nippur bleef een heilige stad en een pelgrimsoord gedurdende de gehele Babylonische geschiedenis, hoewel de positie en de functie van Enlil omstrees 1500 vChr. in Babylonie grotnedeels werd overgenomen door de god Marduk, en in Assyrie door Ashur. Ninlil, de gemalin van Enlil, werd tegen die tijd vereenzelvigd met de grote Sumerische godin Innin, algemeen beschouwd als Inanna, ofwel 'Heerseres van de hemel', de Babylonische Ishtar.
De derde leider van het pantheon was Enki ('heer van de onderwereld'), ook bekend onder de naam Ea, de god van de oceaan. Hij regeerde de oerwateren en alle wijsheid werd aanhem toegeschreven. In tegenstelling tot de transcendente en aanmatigende Enlil was Ea zowel de mens als zijn medegoden gunstig gezind. Daar hij alle geheimen kende, was hij het die de mens onderrichtte ein alle bekaamheden die vereist zijn voor het leven en de vooruitgang. Hij was het ook die de goddelijke plannen bekendmaakte aan de mens, en dus wendden ze zich tot hem voor de opheldering van raadsels. Daarom was hij later ook de schutspatroon van duivelbanners en handwerkslieden. Het centrum van zijn eredienst was Eriudu aan de Perzische Golf. Toen zijn stad Babylon de zetel werd van een machtige dynastie die over het grootste deel van Mesopotamie heerste, was zijn zoon Marduk voorbestemd om de leider te worden van het gehele Babylonische pantheon. Bij deze gebeurtenis verwierf Marduks zoon, de god Nabu, schutspatroon van de 'wetenschap', en vooral van astronomie en de schrijfkunst, een nieuw aanzien, zowel in Babylon als in het nabije BOrsippa, zijn eigen tempelstad. De verheffing van Marduk was voor een deel het werk van de theloogische school die hymnen en gebeden maakte te zijner ere, en die een twaalfde en laatste hoofdstuk toevoegde aan het klassieke scheppingsepos waarin hij werd geŽerd met de epitheta van de vijftig belangrijkste goden. Zo werd in een opsomming de god Adad 'Marduk van de regen' genoemd en de maaangod Sin 'Marduk die de nacht verlicht'. Door een proces van syncretisme en oecumensich fanatisme trachtte deze groep een soort monotheisme door te voeren. Men is daar nooit helemaal in geslaagd, want de lokale goden behielden de genegenheid van hun vereerders, hoewel Marduk werd aangeroepen als Bel (de heer), evenals zijn voorganger Enlil. Deze beweging droeg bij tot de vereenvoudingen van het pantheon.
De vierde scheppende godheid was Ninhursag of Ninmah (de verheven vrouw), oorspronkelijk "Moeder Aarde', in het Sumerisch denken verbonden met Enlil en Ea in de schepping van de mensheid.


Mijn tekst:

Ik geloof dat Anu de naam van de oppergod was oftewel het hoofd aan de monarchie der goden.
Enki vond dat de goden de mens niet konden vermoorden.
(dus vertelde hij iemand een ark te bouwen)

Er was iig een tweedeling onder de goden, de ene helft vond de mens ondergeschikt en een werktuig, de andere helft vond de mens blijkbaar net zoveel waard, dat ze in leven gehouden moesten worden tegen de zondvloed in.

Ik durf zelfs verder te gaan te stellen dat de goden mischien wel hetzelfde doel voor ogen hadden als wij, het universum wilden ontdekken maar eerst robotten moesten creeeren het werk voor hun te doen, zoals wij nu in de wetenschap denken robots te maken het werk voor ons te doen, wat als die robots zouden rebeleren tegen ons, onze technologie zouden gaan begrijpen en een eigen ras zouden worden, hoe zouden onze leiders dan reageren.

Daarom denk ik dat Enki een rebel was, dat is mijn troef.
En dat verklaard waarom ik vermoed dat Enki lucifer was, de rebel/de gevallene perfecte zoon van de Elohim, en wie was Enki, een van de zonen van hij die over de wateren zweefde, en broer van enlil de god van de geboden, de wetten.

De goden wilden de mens afmaken omdat ze in tegenstelling tot hun doel (werken) de technologie der goden onder de knie kregen.

Daarbij staat er in het oude testament niet God, maar goden.
En goden 'zonen, en zonen der godenzonen en mensen.

Elohim is meervoud, Nephilim zijn zonen der goden, en zo ben ik reeds aangekomen bij de theorie dat de titanen mogelijk de zonen der nephilim en mensen waren.

Ik geloof dat deze 'gevallen engelen' niet meer waren dan rebellen in een monarchie der goden

(dit is allemaal terug te lezen in het oude testament)
Laat ik er even wat dieper op ingaan trouwens:

Enki, de rebelse god uit de sumerische geschiedenis was waarschijnlijk Lucifer.
Dat zou betekenen dat de christelijke god en lucifer 1 zijn.
Enlil is uitgegroeid tot Allah (el) door mohammed die hem verkoos als enige god boven alle andere stammengoden van die tijd.
De god die wetten schiep om de mensen te onderdrukken,
Enki redde de mens van de zondvloed.
En noemde zichzelf "ik ben"
ipv bij zn naam, en dit laat al zien dat hij een rebel was die niet bij naam genoemd wilde worden.

Net als lucifer de engel van licht
(satan is verzonnen door de kerk dus lucifer is 'in essentie' niet slecht, enkel rebel)
De oppergod Anu, weet ik niet nog zoveel over..
Wel dat de stam van Isak 'Ninurtu als god had, de jodengod later Yhwh(?) genoemd. en Ismael had 'Enlil (allah) als god, zo verspreide het naar Judea (isak) en Babylon (ismael)

De Sumerische goden.
AN = Hemel
KI = Aarde
Nuna= ?

Dus 'hemel (naar? reizen? ) aarde' An nuna Ki

EA, Enlil, Enki, Ninurti.. en vele anderen waren An nuna ki.
Ook wel Elohim genoemd
God'en, goden dus ja, niet god.

In het akkadisch zou er ook een soortgelijk woord zijn en wel Anunnaku, dit betekend weer iets anders maar afgaand op de vertaling van an en ki lijkt mij de eerdere betekenis vooral in context meer treffend.

http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim
Gen. 6:2 the sons of Elohim saw the daughters of men that they were fair; and they took them for wives..., Ex. 4:16 and you [Moses] will be as Elohim to him [Aaron], Ex. 22:28 Thou shalt not curse Elohim, or curse a ruler of your people

Hun zonen heette: Nephilim
vertaald:
De zonen der goden

http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim
When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of man were attractive. And they took as their wives any they chose. Then the LORD said, "My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh: his days shall be 120 years." The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown.[2]

overige bron:
http://www.earth-his...om/Earth-09.htm

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 06 februari 2007 - 18:00

Sumerische invloeden, direct en indirect, op het Jodendom zijn legio. De rest, dus feitelijk alles, van je theorie is onzin.
Probeer het eens elders.
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#3

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 februari 2007 - 18:01

Sumerische invloeden, direct en indirect, op het Jodendom zijn legio. De rest, dus feitelijk alles, van je theorie is onzin.
Probeer het eens elders.

Doe je altijd dingen zo makkelijk af?
Ik ben juist naar dit forum gekomen in de hoop dat mensen hier fatsoenlijk zouden discuseren, en nu moet ik het elders proberen... dacht het niet.

Onderbouw je stelling maar dat het onzin is,
volgens mij heb je nieteens dit topic doorgelezen namelijk.
Dont look for human evolution's characteristics, when you're looking for something different out there.
Life has no boundary as dimension's values are relative.

#4

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 februari 2007 - 18:04

Het Joodse godsbeeld (dat overgenomen werd door christenen en moslims) is ontstaan in de Babylonische ballingschap. De verhalen (zoals het scheppingsverhaal) werden verzonnen om het volk de kracht van de joodse God t.o.v. de verscheidene Babylonische afgoden te tonen.

Het beeld van Lucifer of Satan, als de rebel of als vijand, is pas ontstaan in de middeleeuwen, en was daarvoor zo goed als niet aanwezig. In de bijbel staan zaken die verwijzen dat God zowel goed als kwaad in zich verenigt. Voor het verhaal van Lucifer (door Luciferianen "de engel wiens licht nog ontstoken moet worden" genoemd) verwijs ik graag naar het toneelstuk van Vondel.

#5

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 februari 2007 - 19:54

Het Joodse godsbeeld (dat overgenomen werd door christenen en moslims) is ontstaan in de Babylonische ballingschap. De verhalen (zoals het scheppingsverhaal) werden verzonnen om het volk de kracht van de joodse God t.o.v. de verscheidene Babylonische afgoden te tonen.

Niet correct, het sumerische scheppingsverhaal is gelijk aan het oude testament, enkel anders verwoord.
Het scheppingsverhaal bestond dus al voor de babylonische beschaving, de stroming (geleid door ismael) naar babylon kwam uit jawel; sumer.

Het beeld van Lucifer of Satan, als de rebel of als vijand, is pas ontstaan in de middeleeuwen, en was daarvoor zo goed als niet aanwezig. In de bijbel staan zaken die verwijzen dat God zowel goed als kwaad in zich verenigt. Voor het verhaal van Lucifer (door Luciferianen "de engel wiens licht nog ontstoken moet worden" genoemd) verwijs ik graag naar het toneelstuk van Vondel.

Lucifer is niet Satan, en satan is inderdaad ontstaan in de middeleeuwen, de gevallene/rebel bestaat al voor christus.
God zoals deze nu geacht word is een verzameling van vele goden inclusief enki van het verhaal der zondvloed, *de enki (broer van enlil, god van water en de onderwereld) die zeer waarschijnlijk lucifer was, de gevallene/rebel maar ook de perfecte verlichte. (illumina/lucifer)

*Dat laatste is een speculatie van mijzelf en ook de aanzet voor dit topic.
Dont look for human evolution's characteristics, when you're looking for something different out there.
Life has no boundary as dimension's values are relative.

#6

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 februari 2007 - 20:10

Wat overigens wel klopt is dat godsbeelden zijn overgenomen door christenen en moslims, maar niet 'direct'

De sumer goden die naar judea en babylon werden overgebracht door ismael en isak, verdwenen op een gegeven moment om later in het oude testament weer op te duiken.
De christenen geloven niet in de god van het oude testament maar dat jezus god is.
Ze vernieuwen de schepper met 'de vader' van jezus in dit geval.
de vader van jezus zou enki kunnen zijn aangezien enki degene was die de mens van de zondvloed redde, en dus ergens de liefhebbende god was.
Jezus sprak over zijn vader (volgens het nieuwe testament) als iemand die liefde predikte in zijn rijk gods, maar om tot de vader te komen ging enkel door jezus, jezus propageerde constant dat iedereen een beetje god was, soms zelfs letterlijk (lees het thomas evangelie)
Dit is bijna gelijk aan dat lucifer zei dat iedereen god was.

Waren we niet geschapen naar gods evenbeeld?
En wat moeten verstaan onder schepping, als we iets reeel willen houden.

Ik vond net namelijk nog wat interresants voor dit topic..

In Sumerian myth the senior gods spent their time in leisure, while the junior gods laboured at digging the channels of the rivers and other tasks. Eventually the junior gods rebelled and threatened to overturn the heavenly order. The senior god Enki therefore fashioned the first men from clay, mixed with spittle and the blood of a slain god, so that men could work and the gods could rest. Originally Enki made seven men and seven women, but the numbers of mankind soon multiplied.

In another Sumerian myth the goddess Ninhursag created a beautiful garden full of lush vegetation and fruit trees, called Edinu, in Dilmun, the Sumerian earthly Paradise, a place which the Sumerians believed to exist to the east of their own land, beyond the sea. Ninhursag charged Enki, her lover, with controlling the wild animals and tending the garden, but Enki became curious about the garden and his assistant, Adapa, selected seven plants and offered them to Enki, who ate them. (In other versions of the story he seduced in turn seven generations of the offspring of his divine marriage with Ninhursag). This enraged Ninhursag, and she caused Enki to fall ill. Enki felt pain in his rib, which is a pun in Sumerian, as the word "ti" means both "rib" and "life. The other gods persuaded Ninhursag to relent. Ninhursag then created a new goddess named Ninti, (a name made up of "Nin", or "lady", plus "ti", and which can be translated as both Lady of Living and Lady of the Rib), to cure Enki. Ninhursag is known as mother of all living creatures, and thus holds the same position as Eve. The story has a clear parallel with Eve's creation from Adam's rib, but given that the pun with rib is present only in Sumerian, linguistic criticism places the Sumerian account as the more ancient.

By the Babylonian era, Enki's place was taken by Adapa Uan (the Oannes of Berossus), a human created by Enki as advisor to the first king of Enki's city of Eridu. A 14th century BC tablet refers to Adapa as the seed of humankind. One myth recounts that Adapa broke the wings of the wind in anger at being disturbed while fishing, and was called to the heavens to answer for doing so. He was warned by Enki to apologise for his actions, but not to touch the food, in case it had been poisoned in revenge. The gods, impressed by his penitence, set the food and drink of immortality before him, but Adapa heeded Enki's warning and refused the food, thus missing out on immortality. The god who offered the food and drink of immortality was the wily serpent-god Ningishzida. In the Biblical account the serpent offers knowledge, but he also says to Eve that she shall not die.

As the food and drink of the gods originated on earth, somewhere on earth must lie the source of the food and drink of immortality, a Tree of Life. In the biblical account the fruit of knowledge of good and evil is consumed, not rejected, and the couple are punished by being expelled from the garden for disobeying Gods command to not eat the fruit of that tree. Thus any derivation of the biblical account from Sumerian and Babylonian mythology involves the confusion of the tales of Adapa and Enki. Such a conflation may have been influenced by a story preserved in the prologue of Gilgamesh, Enkidu and the Underworld. In this tale, the goddess Inanna, who gains knowledge of sex by descending to earth and eating from various plants and fruits, transplants the huluppu tree from the Euphrates to her own garden, but a wicked serpent made its nest amongst the roots of the tree. This tale connects the serpent to the garden, and with the presence of Inanna, the theme of lust. Moving the story of Enki's rib to the start of the Biblical story would allow the failure to gain immortality to be seen as punishment for eating the fruit.


Dit verteld ook dat de sumerische schepping (veel ouder dan het oude testament)
Letterlijk gelijk is aan het oude testament.
Nu jij weer. [rr]
Dont look for human evolution's characteristics, when you're looking for something different out there.
Life has no boundary as dimension's values are relative.

#7

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 februari 2007 - 20:13

Enlil (oftewel el, later Allah) werd overigens door mohammed boven alle andere stammengoden verheven, zo ontstond de islam.

Voor 'allah' had men vele goden, waarvan het overgrote deel waarschijnlijk afstamde van de sumerische verafgoding.
Dont look for human evolution's characteristics, when you're looking for something different out there.
Life has no boundary as dimension's values are relative.

#8

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 februari 2007 - 20:29

De christenen geloven niet in de god van het oude testament maar dat jezus god is.

Een uitspraak die heel wat vragen zal oproepen bij christenen op dit forum... (Nu ik erover nadenk, hoort dit niet bij theologie? Daar zul je meer respons krijgen trouwens.)

(lees het thomas evangelie)

Geen idee waar ik dat zou moeten vinden...

Dit is bijna gelijk aan dat lucifer zei dat iedereen god was.

Kun je even vertellen waar dit vandaan komt? Als ik terugga naar Vondel (ik haalde hem daarnet al even aan), was Lucifer juist verbolgen omdat een sterveling (Adam) tot de rang der Engelen zou worden verheven.

#9

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 februari 2007 - 20:56

[quote="ypsilon"][quote]
Kun je even vertellen waar dit vandaan komt? Als ik terugga naar Vondel (ik haalde hem daarnet al even aan), was Lucifer juist verbolgen omdat een sterveling (Adam) tot de rang der Engelen zou worden verheven.[/quote]
Ik dacht zo dat dat vooral in de christelijke vertelling centraal stond, lucifer mensen in de 'waan zou laten dat goddelijkheid voor hun voeten lag.
(natuurlijk is er zoveel doorelkaar heen gehaald, dat het moeilijk is te zeggen wat nu waar met elkaar overeenkomt, aangezien het christendom de in de middeleeuwen gecreeerde duivel en lucifer samenvoegen, en bij hun god 'de vader en zelfs zijn zoon hetzelfde, terwijl de mogelijkheid bestaat dat lucifer juist die vader is...het is ergens verwarrend)

Thomas evangelie staat hier mischien wat over:
http://www.thomasevangelie.nl

En anders in de wikipedia wel:
http://nl.wikipedia....elie_van_Thomas
Dont look for human evolution's characteristics, when you're looking for something different out there.
Life has no boundary as dimension's values are relative.

#10

Lala

  Lala


 • >1k berichten
 • 3149 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 februari 2007 - 11:02

Idd meer iets voor theologie (en daar houd ik het ook weer in de gaten).
Appareo decet nihil munditia?

#11

Don Quichot

  Don Quichot


 • >250 berichten
 • 504 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 08 februari 2007 - 19:28

Enki is degene die men later Toth is gaan noemen in egypte en toen Athene in griekenland en toen uuh...Minerva bij de romeinen. De Christelijke god is een ander.

Enlil is niet iemand van wie ik wil weten hoe het hem vergaan is. Het was niet Enki's vriend in ieder geval.

Besef je wat Enki's doelstellingen zijn en hoe men hem eert?
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
~Sir Winston Churchill

#12

NanoRageing

  NanoRageing


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 08 februari 2007 - 19:44

Idd meer iets voor theologie (en daar houd ik het ook weer in de gaten).

Om heel eerlijk te zijn lijkt me dat niet erg constructief voor dit topic, het was juist op de geschiedkundigheid gericht, ik heb totaal niks met geloof.
Dont look for human evolution's characteristics, when you're looking for something different out there.
Life has no boundary as dimension's values are relative.

#13

AAP33

  AAP33


 • >25 berichten
 • 98 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 februari 2007 - 21:20

E.A => Prins Willem Alexander
Allah => Maan
Dome => Venus
Paus => Saturnus
Ka.aba => Wortel 2

#14

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 08 februari 2007 - 22:17

Om heel eerlijk te zijn lijkt me dat niet erg constructief voor dit topic, het was juist op de geschiedkundigheid gericht, ik heb totaal niks met geloof.

Met geschiedenis ook niet bepaald hoor, Nano. Heus, probeer het eens ergens anders. Op www.terugnaardebron.com/forum/ ben je vast erg welkom.
<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#15

Troy

  Troy


 • >100 berichten
 • 206 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 februari 2007 - 00:00

Om heel eerlijk te zijn lijkt me dat niet erg constructief voor dit topic, het was juist op de geschiedkundigheid gericht, ik heb totaal niks met geloof.

Met geschiedenis ook niet bepaald hoor, Nano. Heus, probeer het eens ergens anders. Op www.terugnaardebron.com/forum/ ben je vast erg welkom.

Wat fijn toch dat je zonder argumentering Nano plus zijn theorie genadeloos afkraakt. Komt de sfeer beslist ten goede! Ga zo door!

:)

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures