Springen naar inhoud

Parapsychologie een reguliere wetenschap?


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Xardas

  Xardas


 • >100 berichten
 • 135 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 januari 2005 - 14:34

Wikipedia schrijft: "De parapsychologie behoort tot de reguliere wetenschap, ze gebruikt algemeen aanvaarde wetenschappelijke methoden. Ook zijn er leerstoelen aan universiteiten. Toch nemen veel wetenschappers uit andere wetenschapsgebieden de parapsychologie niet serieus omdat deze verschijnselen onderzoekt die strijdig zijn met het heersende paradigma dat gebaseerd is op het filosofisch materialisme. Dit is in tegenspraak met het heersende paradigma en daarom een controversieel onderwerp in de reguliere wetenschap."

Het gaat met name om de bovenste regel. Is dit wel zo en waarom dan wel?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Cassanne

  Cassanne


 • >1k berichten
 • 1349 berichten
 • VIP

Geplaatst op 21 januari 2005 - 14:41

Ik vind gewone psychologie al niet echt wetenschap.. :shock:
Give a man a fire, and he's warm for a day. Set him on fire, and he's warm for the rest of his life!

#3

Knownothing

  Knownothing


 • >250 berichten
 • 742 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 januari 2005 - 16:38

Hehe Cassanne, dat denk ik van bepaalde gebieden van de psychologie soms ook maar ik geeft wel toe dat ik me daarin niet laat hinderen door enige noemenswaardige kennis van zaken. :wink:

Het betreffende artikel is in ieder geval nogal slordig opgesteld en kan best wat werk gebruiken. Het Engelstalige zusterartikel is van een ander kaliber: http://en.wikipedia..../Parapsychology

Wat de vraag betreft: parapsychologie is een vlag die diverse ladingen kan dekken. Daarom zou ik niet geneigd zijn dť parapsychologie een "reguliere wetenschap" te noemen.
Zeg nooit: 'Ik kan me niet voorstellen dat dit-of-dat zich heeft kunnen ontwikkelen door natuurlijke selectie' en neem iemand die dat zegt nooit serieus. Keer op keer blijkt het een inleiding te zijn tot een intellectuele bananenschil-ervaring.(Dawkins)

#4

Lady

  Lady


 • >25 berichten
 • 53 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 februari 2005 - 12:35

;) Hoi Xardas, Ik heb altijd gedacht dat; Parapsychologie, onder de Alternatieve wetenschap valt. Even als; Natuur Geneeswijzen, ed.
Maar of dat nog zo is, of niet meer...geen idee!
Groetjes van Lady :shock:
Ik ben geen wetenschapper, heb wel veel belangstelling voor van alles. Ik hoop veel te leren van de mede forummers

#5

evalobach

  evalobach


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 16:25

Mensen (zoals ikzelf) die wetenschappelijk onderzoek doen naar parapsychologische fenomenen en andere randgebieden beschouwen parapsychologie wel als een wetenschap. We gebruiken onderzoeksmethoden die algemeen aanvaard zijn in de psychologie.

Kijk bijvoorbeeld eens bij www.parapsy.nl

Niettemin wordt het woord parapsychologie soms nogal losjes gebruikt en verstaan mensen er ook andere zaken onder dan de wetenschappelijke discipline.

Eva

#6

p__

  p__


 • >1k berichten
 • 2972 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 17:11

Het gaat met name om de bovenste regel. Is dit wel zo en waarom dan wel?


Het is wel degelijk wetenschap ja. Simpelweg omdat wetenschappers hier onderzoek naar doen en resultaten ook in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd worden en onderworpen worden aan peer review.

Dat veel resultaten momenteel niet in het huidige paradigma passen of niet erdoor verklaard kunnen worden, doet hier niets aan af.

#7

p__

  p__


 • >1k berichten
 • 2972 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 17:15

Op wikipedia staat:

De parapsychologie is een tak van de psychologie die veronderstelt, althans onderzoek doet naar de mogelijkheid, dat de menselijke geest ook niet-natuurlijke of bovennatuurlijke krachten bezit.


Dit is uiteraard ook wel logisch, want de menselijke geest is nog onverklaard volgens de huidige wetenschap.

Per definitie is de geest zelf dus momenteel een 'bovennatuurlijk' fenomeen.

#8

DMuitW

  DMuitW


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 19:17

Ik schreef hier eerder een stukje over aangaande het onderzoek naar "leven na de dood";
Ik vind het hier ook relevant, daar het ook aan een paradigmawijziging gelinkt is, en de vraag stelt; wat is "klassieke" wetenschap, en wat is hetgeen ze ons aanrijkt waard...

Het huidige wetenschappelijke paradigma en de westerse wetenschappelijke doctrine houdt nog altijd standvastig vast aan de notie dat alles wat zij niet kan bewijzen geen werkelijkheid kan zijn.
Ons hele wereldbeeld is fragmenterend. ZO bekijken bv. we een bloem als hebbende een vorm, een kleur, een geur, ... .Deze manier van opdelen helpt ons in het percipiŽren ervan. Toch is het belangerijk in te zien dat deze bloem geen enkele van deze afzonderlijke delen is, ze is ze allemaal samen ineen, wij 'ervaren' het slechts zo.
Het geheel is dus groter dan de som van zijn sub-systemen, daar de samenhang een intrinsieke meerwaarde biedt.

Zo zeggen we op vandaag; de fragmentatie van steden, religies, politieke systemen en geweld zijn de werkelijkheid, en heelheid (wholeness) is slechts een ideaal naar wat we moeten streven. Wat echter gezegd moet worden is dat wholeness gegeven werkelijkheid is, en wat eruit voortvloeit slechts het gevolg is van een fragmentatie ten gevolge de illusoire perceptie.

Zo is de wetenschap hier een zuiver gevolg van. Al wat de mens wilde verklaren, gebeurde aan de hand van fragmentatie. Het mooiste voorbeeld hiervan; De evolutie van het atoommodel. Een tweeduizend jaar geleden werd duidelijk dat de wereld is opgebouwd uit atomen, voortbewegend in het lege. Dit atoommodel evolueerde van zijnde een inzicht naar een ideale manier om alles op een fragmentaire manier te gaan verklaren als zijnde uiteindelijk perfect deterministisch. Kortom, zeggen dat het atoommodel de absolute waarheid is, en dat alles opgebouwd is uit deze atomen, die min of meer mechanisch met elkaar omgaan. Gevolg, de mens op zich wordt verklaard als zijnde niks meer dan een hoopje, zij het vrij ingewikkelde, structuren van uiteindelijk simpele mechanische processen.

DIT is de huidige wetenschappelijke visie, en de visie die geindoctrineerd wordt aan de wereldbevolking, jammergenoeg.

Helaas blijkt ook dit atoommodel op vandaag niet alles te verklaren.
Ten eerste; de komst van quantummechanica stelde dat het atoommodel slechts een bepaald toepassings en geldigheidsgebied had. Quantumfysica is een waarschijnlijkheidstheorie, waar in principe totale chaos en wetteloosheid heerst (indeterministisch). Pittig detail; veel mensen kunnen zich bij quantummechanica geen zinnig beeld vormen, enkel en alleen omdat ze zich alleen dingen kunnen voorstellen opgebouwd uit atomen, omdat dit voor hen heersende waarheid is.
Kortom; de quantummechanica gooit roet in het eten van de allesverklarende wetenschap. Waar die stelde dat alles opgebouwd is uit simpele mechanische (deterministische) factoren, gaat de quantummechanica radicaal tegenin. In QM heerst uiterlijke wetteloosheid, en alle pogingen om onderliggende "verborgen variabelen" te vinden, draaiden tot nu toe op niets uit. Ook zien we dat onze materialistische atoomvisie al gedeeltelijk niet meer opgaat, zie bijvoorbeeld de dualiteit van licht als golf of deeltje.
Ten tweede is het werk van Einstein een oogopener. De relativiteitstheorie stelt dat alles wat massief is en versneld wordt tot de snelheid van het licht, omgezet wordt in energie. Energie en massa zijn dus simpelweg hetzelfde - E=mc≤. Merk op dat hieruit volgt dat niet alles meer opgebouwd is uit ondeelbare massieve deeltjes.

Kortom; mensen die bij hoog en laag blijven beweren dat de mens slechts een hoopje ingewikkelde atomen is, en uiteindelijk perfect deterministisch is, en die weigeren andere inzichten te bekijken, zijn blijven steken. Ik stel mij de vraag of ze weten waarover ze bezig zijn.

We moeten beseffen dat deze fragmentaire manier van werken zo ingeworteld is, dat het de werkelijkheid zien aan de hand van het fragmentaire slechts een inzicht mag zijn, en niet de verklaring, en daarom ook zo erg moeilijk is.

Aldus leid dit tot een aantal interessante inzichten. We moeten alles in zijn context zien. Het atoommodel leidt indien toegepast als de waarheid tot iets wat contextueel niet relevant is. Bij wijze van vb gaan we uit dat we niet weten wat een fietsband is; een fietsband kunnen we atomair gaan verklaren (fragmentair te werk gaan) en uiteindelijk bekijken hoe de elektronen rond de atoomkernen zich gedragen. Maar dit leidt ons tot het feit dat dit contextueel irrelevant is, we weten immers niet hoe de band gemaakt is, en waarom hij gemaakt is.
Dit geldt ook voor de wetenschap; de wetenschap wordt geconfronteerd met "realiteit", en probeert een inzicht (met succes) te verwerven over hoe alles in elkaar zit. Voor wetenschap zijn het hoe en het waarom van die realiteit niet te beantwoorden vragen.

Het gevaar zit er zich dus in dit aldus verworven inzicht in opbouw te gaan beschouwen als zijnde dť waarheid zonder meer, daar waar het ophoudt.
Dit model komt aardig overeen met de huidige westerse denkwijze omtrent realiteit.
Zonder de vragen te stellen HOE en WAAROM, stel je dus een contextueel irrelevante vraag.

Verdere superstringtheorieŽn achterwege latend, is dit het probleem waar we met onze huidige quantumtheorie op stuiten. Alles op dat vlak is totaal "at random", en toch komt er iets uit voort dat verwonderlijkconsistent en samenhangend is.
Het is dus misschien interessant in plaats van verder te zoeken naar onderliggende "verborgen variabelen" die toch een bepaald wettensysteem vertegenwoordigen, eens de dingen in z'n context te gaan bevragen en dus niet verder uit die relevante context rukken door nog opdelender te werk te gaan.

Ik verwerp de wetenschap zeker niet, ze is ťťn der prachtigste en meest ingenieuze inzichten. Wat ik echter duidelijk wil maken, is dat de werkelijkheid proberen te verklaren via fragmenterende wetenschap contextueel vrij zinloos is.
Wetenschap is relatief. Ze heeft geen referentiepunt, ze kan slechts zo goed en zo slecht een inzicht proberen weergeven aan de hand van de realiteit die gegeven wordt.
Ook zijn de waarheden die de wetenschap aanbiedt slechts geldig als "correcte voorspellingen voor een zo groot mogelijk aantal experimenten" binnen bepaalde referentiekaders. Een algemene allesomvattende waarheid bestaat voor ons niet?

Om concreet te zijn, leven na de dood proberen aan te tonen heeft zonder deze inzichten geen zin. "Eeuwig" is een term die buiten de context van tijd geen nut heeft. Wat is tijd? Waarom is tijd? Is tijd overal?

"Leven na de dood" is een voorstellingswijze die we als mens proberen maken, en waar we in ons mens zijn gedwongen worden beelden te gebruiken die hoogstwaarschijnlijk tekortschieten.

Deze manier van "heelheid" die in alles van die realiteit is, impliceert een wijze van denken die radicaal verschilt van de conventionele.
Het mooie eraan is dat in deze theorie geen lastige vragen kunnen worden opgeworpen die in het huidige wetenschappelijke paradigma wel voorkomen. Bijv in de huidige wetenschap; hoe is het heelal ontstaan, wat is eeuwigheid, wat is er buiten het heelal... .
Deze vragen werpen zich slechts op omdat we ons probeerden een fragmenterend beeld waarin "tijd, materie, ruimte" als apart van elkaar beschouwen.
Als we deze "wholeness" beschouwen, zien we echter dat realiteit een flux, een constant veranderd stroom is, ergens te vergelijken met draaikolken in een rivier.

Wetenschappelijke moeilijkheden zoals Quantum entanglement en Quantum nonlocality wijzen ook in de richting van deze heelheid.

Graag vermeld ik ook D. Bohm, wiens werk hierover uitermate interessant is.

#9

DMuitW

  DMuitW


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 19:34

Graag voeg ik er ook nog aan toe, dat mijn ervaringen met "klassieke" wetenschap, zijnde QM, aantonen dat de wetenschap nog steeds met een aantal fundamentele problemen en tegenstrijdigheden worstelt.
Zo is er nog steeds grote onenigheid rond het "meetprobleem", en de link tussen klassieke mechanica en quantummechanica (of hoe komt de klassieke stabiele wereld voort uit de onzekere (choas)quantummechanica die slechts wiskundige punten voorspelt) is ook nog altijd vrij vaag. De onverenigbaarheid van Einsteins relativiteitstheorie en de quantummechanica is ook de wereld nog niet uit..

Mijn persoonlijke mening is dat men in de QM mooie winst maakt, maar een coherente "theorie van alles" zal mijn insziens niet gevonden worden.
Het mooie is, dat hoe verder QM graaft, hoe subtieler de samenhang, verbondenheid van alles aan het licht komt, hetgeen een mogelijk inzicht in paranormale fenomenen kan zijn. Kortom, voor filosofen een ideale voedingsbodem, daar alle wetenschap uit de filosofie voortschrijdt.

Wat ik belangrijk vind, is dat deze QM met de kennis waarover we nu beschikken, ons een extra waarde aanbiedt. Ze leert ons over quantumcomputing, teleportatie...
Waar ik echter tegen ben is dat men probeert de magie des levens te ontkrachten met ideeŽn om het leven in de schoenen van de quantummechanische (on)zekerheid te schuiven, daar dient wetenschap niet voor.
We moeten leren inzien dat het heelal in zijn volledigheid te kennen aan de hand van enkele basisformules een vrij arrogante en gevaarlijke uitspraak is. We blijven immers slechts mensen en of onze "lichamelijk" kennis ooit zover zal reiken, de volledige waarheid te kennen, is maar de vraag.

#10

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 april 2005 - 19:47

Ik vindt dat het rechtvaardigen van paranormale of metafysische ideeen door middel van het uitlichten van problemen met bepaalde fysisch theorieen helemaal verkeerd.

Omdat er nog steeds gaten in de fysische wetenschap zit, is metafysica het antwoord? Dat is nog al kortzichtig.

De QM is in harmonie met de klassieke natuurkunde, al is de klassieke natuurkunde en de QM gebaseerd op verschillende aannamens.

#11

evalobach

  evalobach


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 21:01

Mee eens, DePurperWolf, de gaten in natuurkundige theorieŽn kunnen natuurlijk nooit gebruikt worden als een bewijs dat paranormale fenomenen bestaan.

Overigens, DMuitW, vind ik de boeken van David Bohm ook interessant maar gezien zijn aanname dat hidden variables het gedrag van subatomaire deeltjes zouden moeten kunnen verklaren lijkt hij me toch ook een determinist. Misschien bedoelde je dit ook maar dat werd me dan niet helemaal duidelijk.

de westerse wetenschappelijke doctrine houdt nog altijd standvastig vast aan de notie dat alles wat zij niet kan bewijzen geen werkelijkheid kan zijn.

Ik kan me niet goed vinden in deze schets van wetenschap van DMuitW.
Wetenschap wil ontdekken hoe de dingen in elkaar steken en houdt zich juist met name bezig met de werkelijkheid die nog niet op enigerlei verklaard of bewezen is, en niet met hetgeen al hoog en breed bekend is (als 'hoog en breed bekend zijn' al bestaat....)

Eva

#12

p__

  p__


 • >1k berichten
 • 2972 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 21:16

Wetenschap wil ontdekken hoe de dingen in elkaar steken en houdt zich juist met name bezig met de werkelijkheid die nog niet op enigerlei verklaard of bewezen is, en niet met hetgeen al hoog en breed bekend is (als 'hoog en breed bekend zijn' al bestaat....)

Eva


Precies en daar hebben we o.a. ook de parapsychologie voor.

#13

DMuitW

  DMuitW


 • >25 berichten
 • 39 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 01 mei 2005 - 01:12

Ik vindt dat het rechtvaardigen van paranormale of metafysische ideeen door middel van het uitlichten van problemen met bepaalde fysisch theorieen helemaal verkeerd.

Omdat er nog steeds gaten in de fysische wetenschap zit, is metafysica het antwoord? Dat is nog al kortzichtig.

De QM is in harmonie met de klassieke natuurkunde, al is de klassieke natuurkunde en de QM gebaseerd op verschillende aannamens.


Ik pretendeer ook helemaal niet dat paranormale of metafysische denkwijzen hierdoor gerechtvaardigd zijn, ik duid enkel aan dat deze ideeŽn nuttig kunnen zijn in ons denken. Alle wetenschap komt immers uit filosofie voort.
Wat ik echter wel verkeerd vind, is dat alle metafysische ideeŽn direct als volksbijgeloof afgeschilderd worden. Het is goed mogelijk dat deze op een dag ook een welbepaalde verklaring wordt toegekend, maar heden ten dage houdt de "klassieke" wetenschap ofwel angstvallig de ogen dicht, of blijft ze bij hoog en laag ontkennen dat ze misschien toch nog de status en kennis niet heeft bereikt alles te verklaren.


De relatie tussen klassieke mechanica en QM is verder ook naar mijn weten helemaal niet coherent. Het is een decennia lang durend probleem hoe de klassieke partikels voortkomen uit de quantumfysica.
Decoherentie biedt hier een nieuw inzicht in, maar biedt verre van alle oplossingen...

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures