Springen naar inhoud

Selectievoordelen bij de mens


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Zwaf

  Zwaf


 • 0 - 25 berichten
 • 1 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 mei 2007 - 11:19

Waarschijnlijk alweer de zoveel vraag die selectie betreft :D

Anyway, het valt mij op dat als ik in boeken lees of op tv iets hoor over evolutie ze het vaak hebben over hoe de mens vanaf nu nog verder zal evolueren.
Zo hoor je vaker dat de mens waarschijnlijk grotere hersenen zal krijgen, zijn haren zal verliezen, en misschien ook zijn tanden. Dit allemaal omdat dat praktisch is in de omgeving waarin hij op dit moment leeft.
Natuurlijke selectie berust op het feit dat het best aanbepaste organisme overleeft.
Maar mensen met een grotere hersenomvang of geen haren hebben in ons hedendaagse milieu toch geen selectievoordeel ? Het is toch niet zo dat een man/vrouw liever kinderen krijgt met iemand zonder haren, en de mensen die wel haren hebben uitsterven ?
Het is toch zo dat zowel mensen met een laag IQ als mensen met een hoog IQ bijvoorbeeld gemiddeld evenveel nakomelingen krijgen.
In de tijd van de ijstijd maakte het bijvoorbeeld wel uit of je een grote neus had of niet.
Mensen met een grote neus overleefden omdat de rest geleidelijk stierf door de te koude lucht. Maar onze tegenwoordige leefomgeving vraagt eigenlijk geen specifieke eigenschappen meer van ons, waardoor invidiueŽn worden weggeselecteerd, toch? (in het algemeen dan, mensen met dodelijke erfelijke ziektes misschien wel)
Waarom wordt er dan toch beweert dat de mens in een vlug tempo nog verder zal evolueren ?

Veranderd door Zwaf, 30 mei 2007 - 11:19


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Benm

  Benm


 • >5k berichten
 • 9756 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 mei 2007 - 12:03

Het is wel een interessante kwestie... menselijke evolutie gaat natuurlijk door zolang er selectiedruk is, waar deze ook uit bestaat. Je kunt bijv statistisch onderzoeken welke bevolkingsgroepen over het algemeen de meeste kinderen hebben (en op de jongste leeftijd), en of er een genetische component is waardoor mensen in zo'n bevolkingsgroep belanden.

Er lijkt me geen reden om aan te nemen dat mensen intelligenter aan het worden zijn, laat staan kaal of tandeloos. Een aardig voorbeeld van hoe evolutie in de mens zou kunnen backfiren zie je aan het begin van de film Idiocracy... niet dat dat per se klopt, maar er zit denk ik wel een kern van waarheid in.

Het concept dat mensen zullen evolueren tot slimmere en mooiere varianten komt denk ik doordat sommige mensen het concept van evolutie niet begrijpen, en denken dat 'wenselijke' eigenschappen geselecteerd worden, terwijl dat in feite niet zo is.
Victory through technology

#3

Archeopteryx

  Archeopteryx


 • >250 berichten
 • 590 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 mei 2007 - 12:03

Er wordt beweerd dat de mens verder zal evolueren omdat evolutie simpelweg een proces is dat altijd plaats vindt. Vervolgens zijn er dan mensen die menen dat de huidige westerse en urbane leefwijze van de mens een stabiele habitat is waaraan de mens zich dus aan gaat passen, de hangt samen met de voorbeelden van selectie die je noemde. De vraag is alleen of die habitat zo stabiel is, leven we over 10.000 jaar (100.000 jaar?) nog in steden op een veel geavanceerdere wijze als nu? Dat is de relevante vraag die gesteld moet worden om te achterhalen waar de preciese selectiedruk zal liggen. Om een lang verhaal kort te maken lijkt me die westerse leefwijze slechts tijdelijk, met wat kunst- en vliegwerk misschien nog een paar honderd jaar, maar daarna wordt het denk ik tijd voor meer kleinschaligheid en regionale gebondenheid. Kortom, de selectiedruk in de toekomst blijft m.i. hoofdzakelijk op daadwerkelijke milieufactoren als komende ijstijden, verandering in klimaat in het algemeen, wegvallen van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen etc.

#4

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 30 mei 2007 - 13:17

Isolatie en grote verschillen in habitat zijn de twee belangrijkste factoren voor (herkenbare verschillen tussen populaties, door) adaptatie. Hiervan is isolatie het belangrijkste.

NB: Adaptatie hier zowel betrekking heeft op genetische als ook epi-genetische veranderingen die aan de volgende generaties worden doorgegeven. Adaptatie vind alleen plaats over populaties, niet individuen.

De mensheid vormt op dit moment een grote super populatie in plaats van verschillende geÔsoleerde populaties. Ons habitat is vrijwel uniform over de hele planeet, meer dan de helft van de mensheid leeft in een gesynchroniseerde monocultuur: We kopen hetzelfde, eten hetzelfde, leven op dezelfde manier. De geÔndustrialiseerde lifestyle (aka westerse lifestyle) wordt overal nagestreefd en nagespeeld.

Het wegvallen van goedkope energie (elk alternatief is vele malen duurder dan olie gemiddeld was) heeft interesante aspecten.

Migratie en transport wordt duurder/onbetaalbaar. We eten al jaren olie (The oil we eat). Een voorlopig instabiel klimaat hier en daar met grote schommelingen van jaar tot jaar zal ook niet echt de voedsel productie ten goede komen. Onbetaalbaar voedsel kan een sterke selectiedruk vertegenwoordigen (eliminatie ronde).

Mega-steden zijn niet te handhaven/onderhouden zonder goedkoop transport van een overvloed aan voedsel en andere producten. Onbetaalbare energie maakt producten onrendabel, dit resulteert in een toename in werkloosheid. Tekorten aan voedsel en andere producten zullen (vooral in de steden) resulteren in een toename van stress, angst en geweld. Migratie uit de stad is slechts betaalbaar voor de sterksten (de mensen die "rijk" worden en dit weten te blijven onder deze omstandigheden) en de zwakkeren bijven achter.

De veranderingen zullen van plaats tot plaats verschillen en niet gelijktijdig plaatsvinden. Deze habitat veranderingen zullen (volgens mij) resulteren in meer decentrale, asynchrone samenlevingen (meervoud): Een sterke toename van variatie in lifestyle en cultuur.

Adaptatie zal door deze grotere variatie en relative isolatie dan leiden tot grotere verschillen tussen de menselijke populaties.

Veranderd door qrnlk, 30 mei 2007 - 13:26

Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

#5

Benm

  Benm


 • >5k berichten
 • 9756 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 mei 2007 - 15:26

Mocht de samenleving ooit weer vervallen tot de situatie waarbij mensen doodgaan van de honger en dergelijke, dan levert dat natuurlijk wel weer selectiedruk op. Of en zo ja wanneer dat zal gebeuren blijft natuurlijk uiterst speculatief.

In termen van evolutie is de westerse industriele samenleving waarbij nauwelijks nog iemand sterft aan ziekte of honger voordat hij zich kan voortplanten iets heel nieuws. Eigenlijk is hiervan pas een paar generaties sprake, dus ik denk niet dat we daar voorlopig veel van zullen terugzien in de menselijke evolutie. Bovendien volgen generaties elkaar in het westen sinds de anticonceptiepil veel trager op, wat het proces nog langer rekt.
Victory through technology

#6

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 30 mei 2007 - 16:40

Vergeet niet dat cultuur een selectie factor is. Het is goed mogelijk dat een bepaalde cultuur (samenlevingsvorm) uitsterft omdat de individuele leden er van uitsterven of het verlaten en niet meer aan hun kinderen overdragen. Op het moment dat een populatie te klein kan deze uitsterven.

Ik persoonlijk zie niet in waarom het einde van de industriŽle samenleving speculatief zou zijn. Zonder een constante instroom van goedkope energie is er geen industriŽle samenleving mogelijk. Zodra de economische pijlers instorten volgen de overige pijlers vanzelf; Een samenleving werkt niet meer als de economie niet meer werk. Voorbeelden van deze regelmaat zijn door de geschiedenis veelvuldig te vinden.

Wat voor eigenschappen zou een samenleving moeten hebben om om te kunnen gaan met dure energie? Het zou meer gericht zijn op het behouden dan vervangen. Dit is een schaal: Als opnieuw maken goedkoop is dan zal men kiezen voor opnieuw maken, zelfs als dit ten koste zou gaan van de kwaliteit als vervangen makkelijk genoeg is. Zodra de prijs van energie echter stijgt dan worden er steeds meer producten te duur om te vervangen; Op een gegeven moment is repareren (en "ontworpen om gerepareerd te worden") en onderhouden rendabeler.

Merk op dat de fysieke (biologische) veranderingen waarschijnlijk vooral metabolisch zullen zijn: EfficiŽntere vertering, efficiŽntere verbranding. Minder energie behoefte. Geen moeite met een strict vegetarisch dieet. Maar de echt grote veranderingen zullen plaatsvinden op het niveau van gedrag en organisatie structuren.

Veranderd door qrnlk, 30 mei 2007 - 16:42

Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

#7

Benm

  Benm


 • >5k berichten
 • 9756 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 mei 2007 - 18:21

Wat voor eigenschappen zou een samenleving moeten hebben om om te kunnen gaan met dure energie?


Voldoende intelligentie bezitten om een goedkopere energiebron aan te boren, en waar nodig de technologie erop aanpassen? Het lijkt me onredelijk aan te nemen dat we de komende eeuwen helemaal niets nuttigs meer zullen (uit)vinden op dat gebied. De huidige technologie is sterk olie-afhankelijk, maar wanneer bijvoorbeeld goedkope nucleare energie gemeengoed wordt (splijtingsreactors bouwen kunnen we best als we willen, en het fusieverhaal is ook nog niet afgelopen) zou dat best eens kunnen volstaan om onze westerse lifestyle nog lang te behouden.

Het verlies van olie als industriele feedstock zou wel een probleem zijn, die zou duidelijk vervangen moeten worden door iets anders om productie van goederen langdurig op het huidige peil te houden. Maar zelfs dat is niet onoverkomelijk, mits je beschikt over voldoende energie is het prima mogelijk om zelfs vanuit CO2 en water alle denkbare aardoliecomponenten te maken... al gaat het gemakkelijker uit bijv afval.

Een voorname bedreiging voor onze manier van leven is wellicht overpopulatie, maar zoals het er nu uitziet zou ook dat nog wel eens mee kunnen vallen. Veel westerse samenlevingen laten eigenlijk geen bevolkingsgroei meer zien, eerder een trend naar krimp.
Victory through technology

#8

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 30 mei 2007 - 21:33

Overbevolking is afhankelijk van de resources: Als een habitat de resources heeft voor n mensen en er wonen er m mensen dan betekend overbevolking dat m groter is dan n. Dit kan gebeuren door dat m toeneemt, maar ook door dat n afneemt.

Kernenergie is een non-starter om twee redenen: (1) Het winnen en zuiveren van de brandstof kost veel te veel energie; momenteel voornamelijk in de vorm van olie, ongeveer 70% ten opzichte van een traditionele centrale, wat het dus rendabel maakt omdat het 30% meer energie oplevert maar de vorm van energie (elektriciteit) is verkeerd om het weer te kunnen gebruiken voor het winnen van de grondstoffen... conversie naar bijvoorbeeld waterstof bringt verliezen met zich mee. (2) Er is lang niet genoeg van deze brandstof beschikbaar op toegankelijke plaatsen; ook deze brandstof heeft een piek die erg dichtbij is. (3) de combinatie van deze twee: Naar verloop van tijd zal men steeds moeilijker deze brandstoffen kunnen vinden, de kwaliteit neemt af en het zuiveren kost steeds meer. Als de verhouding nu al 7 : 10 dan duurt het vast niet lang voordat het 1 : 1 (dat je de energie van 1 ton erts nodig hebt om 1 ton erts te winnen). (4) Bonus: Momenteel draait ons energie netwerk met ongeveer een verlies van 50% elke 500-1000 km afhankelijk van het kwaliteit van het netwerk (wat dus pleit voor het opwekken van elektriciteit zo dicht mogelijk bij waar het nodig is; wat bij kernenergie ... 'gevoelig' blijkt te liggen.).

Biomassa is een non-starter omdat we nu al moeite hebben om genoeg voedsel te verbouwen (we zijn nu ongeveer 2 joule olie nodig voor elke 1 joule voedsel en er zijn mensen die het zelfs op 10:1 en mogelijk zelfs meer schatten). Landbouw levert dus geen energie op.

Kernfusie is nog steeds science fictie. Hoe dan ook zal het een zeer kostbare vorm van energie worden. Veel duurder dan olie. Ook dit lijkt mij een non-starter maar wellicht is het mogelijk? Ik geeft het niet veel kans... minder dan 5%

Veranderd door qrnlk, 30 mei 2007 - 21:35

Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

#9

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 30 mei 2007 - 21:54

Dat mensen slimmer zouden worden (''hoog IQ") zou alleen plaatsvinden indien de omstandigheden die zouden vereisten. Technologie maakt onze leefomgeving 'intelligenter' mogelijk dat dit ook in intelligentere kinderen zal leiden? Persoonlijk denk ik dat we nog niet eens de grenzen van onze hersenen tegenwoordig bereikt hebben; de meeste mensen leren nooit om hun hersenen effectief en efficient te gebruiken. Wederom is hierbij waarschijnlijk cultuur en technologie eerder aan adaptatie onderhevig dan onze fysieke biologische processen.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

#10

Benm

  Benm


 • >5k berichten
 • 9756 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 mei 2007 - 22:49

(2) Er is lang niet genoeg van deze brandstof beschikbaar op toegankelijke plaatsen; ook deze brandstof heeft een piek die erg dichtbij is.


Eigenlijk is dat nu al niet meer waar. Nieuwere reactorypen als candu hoeven niet per se meer uranium-235 te verstoken, maar kunnen ook uit natuurlijk uranium of thorium brandstof opkweken. De voorraden daarvan zijn tenminste tienduizenden jaren toerijkend, bij huidige verbruik.

Maar feit blijft dat op termijn de fossiele brandstof zal opraken, en de cyclus dan de andere kant op moet middels extreem grootschalige energieproductie: in plaats van fossiel gestookte centrales fabrieken die nuttige organische stoffen produceren uit afval of ander rauw materiaal. Dat de technologie haalbaar twijfel ik niet direct aan, maar of er voldoende kapitaal is om het op tijd te bouwen is een andere kwestie.

Persoonlijk denk ik dat we nog niet eens de grenzen van onze hersenen tegenwoordig bereikt hebben; de meeste mensen leren nooit om hun hersenen effectief en efficient te gebruiken.


Dat zou deels waar kunnen zijn, ik kan me voorstellen dat het regelmatig voorkomt dat iemand met genetische makeup voor goede intelligentie daar nooit voordeel van heeft omdat hij in een arm/achtergesteld milieu wordt geboren.

Het lijkt logisch dat intelligente families daar na verloop van generaties ook wel weer uitbreken, maar hoeveel daar in de praktijk van terecht komt is mij niet bekend. En dan nog, tegenwoordig heeft intelligentie en aantal nakomelingen geen causaal verband meer, dus of het qua selectie uberhaupt iets doet blijft dubieus.
Victory through technology

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures