Springen naar inhoud

Wat is het verschil tussen religie en godsdienst


 • Log in om te kunnen reageren

#1

dumery

  dumery


 • >250 berichten
 • 321 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 mei 2007 - 20:52

Kan iemand mij eens uitleggen wat het verschil juist is tussen een godsdienst en een religie

ik weet allesins al dat alle godsdiensten wel religie's zijn maar niet alle religie's zijn godsdiensten

Maar zou iemand mij het verschil eens wat beter kunnen uitleggen ( aan hand van voorbeeld als het mogelijk is met bv het christendom, islam,boedhisme,hindoeisme,jodendom)

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Phys

  Phys


 • >5k berichten
 • 7556 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 juni 2007 - 23:10

De grap is dat Van Dale ze als synoniemen beschouwt:

re·li·gie (de ~ (v.), -giën/~s)
1 godsdienst

gods·dienst (de ~ (m.))
1 geheel van de leerstellingen en plechtigheden van een volk of kerkgenootschap => geloof, geloofsovertuiging, religie
2 verering, aanbidding van God

Veranderd door Phys, 06 juni 2007 - 23:10

Never express yourself more clearly than you think.
- Niels Bohr -

#3

gast004

  gast004


 • >250 berichten
 • 314 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 06 juni 2007 - 23:16

Ik geloof dat enkel het boeddhisme geen godsdienst is, maar wel een religie. Ze hebben namelijk geen god. Het boeddhisme staat meer voor een levenswijze, een overtuiging, dacht ik.

#4

Klintersaas

  Klintersaas


 • >5k berichten
 • 8614 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 juni 2007 - 07:13

Onder religie (van het Latijn religio) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord 'religie' op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot óf een macht of manifestaties van een macht óf een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit, het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon. Vaak ook wordt de term geloof gebruikt. In monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt.

Religies zijn onder te verdelen in verschillende groepen:
 • non-theïstische religies stellen het bestaan van een god of goden niet centraal in de religieuze beleving (taoïsme, boeddhisme, religieus-humanisme, bepaalde stromingen in het hindoeïsme).
 • klassiek monotheïstische religies zijn religies waarin nadrukkelijk maar één God aanbeden wordt (jodendom, islam, christendom)
 • panentheïstische (= God is permanent aanwezig in de hele schepping en de schepping is een deel van God zelf), monolatristische (= er bestaan vele goden, maar deze kunnen enkel macht uitoefenen op degenen die hen aanbidden) en henotheïstische (er bestaan meerdere goden, maar één god vervult een prominente rol) religies (vaishnavisme, shaivisme, shaktisme, smartisme, sikhisme)
 • polytheïstische religies hebben meerdere goden (natuurgodsdiensten en de verdwenen Romeinse, Griekse en Germaanse godsdiensten).
Ik zou zeggen: een godsdienst is een religie, maar een religie is niet noodzakelijk een godsdienst.

Geloof niet alles wat je leest.

Heb jij verstand van PHP? Word Technicus en help mee om Wetenschapsforum nog beter te maken!


#5

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 07 juni 2007 - 10:23

cultuur > levensbeschouwing > filosofie > ideologie > religie > godsdienst ??
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#6

Invictus

  Invictus


 • >250 berichten
 • 364 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 09 juni 2007 - 16:29

cultuur > levensbeschouwing > filosofie > ideologie > religie > godsdienst ??

Misschien in de begindagen van een willekeurige godsdienst; tweede generatie gelovigen zullen het precies anders om doen.
If the Creator had said, "Let there be light" in Ankh-Morpork, he'd have gotten no further because of all the people saying "What colour?"

#7


 • Gast

Geplaatst op 10 juni 2007 - 01:20

cultuur > levensbeschouwing > filosofie > ideologie > religie > godsdienst ??


Interessant rijtje qrnlk.

Godsdienst is het geheel aan mentale en fysieke handelingen in het kader van ere- of liefdesdienst aan de god(en) van een religieuse levensvorm.

#8

Esera

  Esera


 • >250 berichten
 • 254 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2007 - 12:41

Religie wordt inderdaad vaak gelijkgesteld aan godsdienst, maar dat is alleen op spreektaal niveau.

Geloof is wat een persoon heeft: geloof in een god of bepaalde overtuigingen rond de oorsprong van leven en het doel van het leven.

Godsdienst ontstaat als er gebruiken en rituelen in sociale samenhang worden onderhouden, die een groeps versterkende functie hebben. Vandaar relilgie van relilgare = sterk verbinden, dat wat een groep mensen onderscheidt van andere groepen.

Kerk ontstaat als er een specialistische groep godsdienaren het permanente onderhoud van gebruiken en rituelen gaat doen en zo een nieuwe maatschappelijke functie vervult, die ook bij het strikt religieuze valt, zoals het beschermen van staatsdienaren (vergoddelijking) en van staatsfuncties (toezicht op orakels, bruggen, e,.d. bij de romeinen), maar ook de zalving van de hoogste dienaar van het land (koning of anderszins).

Ik denk dat religie in de moderne context beter begrepen kan worden als datgene wat de bovenstaande drie begrippen verbindt.

#9

Proximo

  Proximo


 • 0 - 25 berichten
 • 13 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 augustus 2007 - 20:33

Voor zover ik weet is een religie zoals al gezegd een levensbeschouwing, maar nog iets meer dan dat, dus geloven in iets meer, iets buiten deze wereld. Een godsdienst is dan eigenlijk hetzelfde maar dan met de aanbidding van een 'god' eraan toegevoegd (en wsch nog wat zaken). Maar dit is eigenlijk meer een taalkundige discussie.
Vb. van een religie is Boeddhisme, van een godsdienst: Islam. Maar dan nog is een duidelijke lijn niet echt te trekken omdat het er vanaf hangt wat men onder religie of godsdienst verstaat, en dan zullen er nog altijd uitzonderingen op de regel zijn.

Veranderd door Proximo, 30 augustus 2007 - 20:34

simplicity is something of infinite beauty

#10

Zest

  Zest


 • 0 - 25 berichten
 • 15 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 31 augustus 2007 - 10:16

een religie is denk ik de levenbeschouwing over het leven en alles naast het leven en de waarden van leven en een godsdienst gaat ook meer in op de beschouwing van het ontstaan van leven en minder op de waardes van het leven en daardoor hecht een godsdienst weer meer waarden aan de beschouwing zelf
If a man can love a thousand women, why can't he get forgiveness ninehundredninety times?

#11

Johan2

  Johan2


 • >1k berichten
 • 1780 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 31 augustus 2007 - 11:58

Er lopen meerdere begrippen door elkaar: niet alleen religie, godsdienst en geloof, maar ook nog eens de bijbehorende bijv. naamwoorden religieus, godsdienstig en gelovig, die niet altijd 1 op 1 samenvallen met het bijbehorende zelfst. naamwoord.
Bovendien kan het verwarrend werken dat het Engels eigenlijk geen apart woord voor godsdienst kent.
Te oordelen naar het door Klintersaas aangehaalde wikipedia citaat staan de verschillen daar voldoende uitgelegd.
(En als er toch iemand over door wil gaan, lijkt het me trouwens meer iets voor taalkunde dan voor religie).

Veranderd door Johan2, 31 augustus 2007 - 11:59

<i>Si vis pacem paralellum</i> (J. Goedbloed)

#12

Esera

  Esera


 • >250 berichten
 • 254 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 03 september 2007 - 08:16

Er lopen meerdere begrippen door elkaar: niet alleen religie, godsdienst en geloof, maar ook nog eens de bijbehorende bijv. naamwoorden religieus, godsdienstig en gelovig, die niet altijd 1 op 1 samenvallen met het bijbehorende zelfst. naamwoord.
Bovendien kan het verwarrend werken dat het Engels eigenlijk geen apart woord voor godsdienst kent.
Te oordelen naar het door Klintersaas aangehaalde wikipedia citaat staan de verschillen daar voldoende uitgelegd.
(En als er toch iemand over door wil gaan, lijkt het me trouwens meer iets voor taalkunde dan voor religie).Belief = geloof
Religion = godsdienst
Faith kan beide zijn, afhankelijk van de context
Er is in het engels dus wel degelijk een taalkundig onderscheid. In het spraakgebruik wordt geloof vaak gebruik om godsdienst aan te duiden (ongeveer wat betekenis betreft gelijkwaardig aan faith).

Het is denk ik wel interessant en strekt verder dan alleen maar taalkunde omdat het aangeeft hoezeer geloof op de achtergrond is geraakt door de opkomst van wetenschap en godsdienst belangrijker is geworden. De meeste mensen geloven alleen nog maar uit gewoonte of omdat de godsdienst het nu eenmaal aanreikt, niet omdat ze de onverklaarbare dingen van het leven of de tegenslagen van het leven het hoofd willen bieden met een hogere kracht.

#13

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 september 2007 - 11:53

Er is wel een apart woord voor geloof, maar niet voor religie en godsdienst (beide worden vertaald door "religion").

#14

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 september 2007 - 09:51

Verdere discussie over dit onderwerp situeert zich meer in taalkundige hoek.
De off-topic discussie over het onderscheid tussen verscheidene religies en godsdiensten en welke dan de juiste classificatie is, is afgesplitst naar hier.

#15

gnosiskenner

  gnosiskenner


 • 0 - 25 berichten
 • 1 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 26 oktober 2014 - 23:33

Het antwoord zit in het denkproces dat je moet starten. Het woord 'godsdienst' doet veronderstellen dat er een 'dienst' moet bewezen worden aan God. De dienst die God van ons verlangt is dat wij Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is en daar dan ook naar handelen. God heeft reeds honderden meesters gestuurd om ons te onderrichten in het principe dat alle godsdiensten volgen: 'doe een ander niet wat je aan jezelf niet zou doen'. Daarom zou de benaming 'gods-zijn' veel beter aangeven waar het denkdoel naar toe wilt, want God eist van ons niets, maar geeft ons de mogelijkheid om iets te doen of te laten omwille van onze vrije wil. Het oude christendom van voor het concilie van Nicea in 325 te Nicea, had meer besef van de werkelijke kennis, gnosis genoemd, over de Ware God. Zij waren echter een gevaar voor de rooms-katholieke Kerk, want die kennis stond hun machtswellust in de weg en de zekerheid dat de paus zijn stoel in Rome kon behouden.

Het woord 'religie' duidt op de menselijke tussenkomst om het woord 'godsdienst" uit te leggen aan de 'niet-bevoorrechte-mensen' die onbekwaam werden geacht om uit zichzelf te kunnen ontdekken (1) wie God in werkelijkheid is (2) wat de mens op aarde komt doen en (3) waarom de mens doet wat hij doet.

Die uitleg van de mens over 'God' verschilt naargelang de eigen ervaring van de religieuzen die de boodschap doorgeven.

Het resultaat is dat er slechts één gnosis is van de Ware God (=godsdienst) maar ook een paar duizenden religies over één of meerdere goden, naar gelang hun eigen opvattingen die onvoorwaardelijk te geloven zijn anders staat de gelovige een zware straf te wachten.

Veranderd door gnosiskenner, 26 oktober 2014 - 23:45


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures