Springen naar inhoud

Bijsluiter filosofie


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 29 juni 2007 - 12:29

Welkom op het filosofieforum!

Wat vind je in deze bijsluiter?
 • Allereerst zijn er, in aanvulling op onze huisregels, en aantal specifieke richtlijnen bij het posten in het filosofieforum en de subfora. Lees deze even door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Klik hier!
 • Vervolgens vindt je een korte introductie op wat filosofie is. Hier vind je ook een beschrijving van de vakgebieden die in de verschillende subfora besproken kunnen worden. Klik!
 • Er zijn ook onderwerpen hier niet thuishoren. Wat we niet willen in het filosofieforum, staat hier!
:D Vragen, opmerkingen, correcties, complimentjes? Daarmee kun je per pb tercht bij de moderators van dit forum, of in het feedbackforum.

We wensen jullie veel plezier toe bij het discussiëren!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 29 april 2009 - 13:02

Zoals op vrijwel elk internetforum gelden ook hier regels, waaraan je je dient te houden als je post, zodat het voor iedereen aangenaam discussiëren is. In het kort:
 • Wees zuinig met opmaak en verzorg je posts. Gebruik emoticons met mate, hou de hoofdletters beperkt (niet SCHREEUWEN!), gebruik leestekens waarvoor ze dienen, laat kleurtjes zoveel mogelijk achterwege. We vallen niet over spelfouten, maar breezah-taal wordt niet getollereerd. Cursief wordt overigens enorm ondergewaardeerd! Quote als je op iemand reageert, maar knip irrelevante stukken even weg.
 • Posts moeten bijdragen aan een discussie. Posts zonder inhoud of relevantie t.a.v. het topic waarin ze geplaatst worden, zullen verwijderd worden. Sommige topics in het filosofieforum zijn inmiddels al een aantal jaar oud. Ga even na of het de moeite waard is om zo'n topic weer "naar boven te schoppen": breng je echt een nieuw inzicht aan? In sommige gevallen kan het nuttiger zijn een nieuw onderwerp te starten. Om bij te kunnen dragen en om te kunnen reageren is het absoluut nodig dat je de posts van andere gebruikers leest.
 • Geen bumps, geen crossposting, geen spam, geen illegale activiteiten. Dat spreekt voor zich.
 • Respecteer je medegebruikers. Of gedraag je tenminste alsof je hen respecteert. Zie hieronder.
 • Vermeld altijd je bronnen. Als je iets overneemt uit een boek of van een site, geef dan aan welk boek of plaats een link. Hier vallen geen uitzonderingen op te maken: respecteer de auteursrechten en geef andere gebruikers de kans om je bron te onderzoeken. Als je citeert, geef dan ook even aan wat het belang en de relevantie is van de bron.
Voor hulp bij de functionaliteiten van dit forum, berichtopmaak, enz. is er een uitgebreide reeks help-items beschikbaar.
Onze volledige regels blijven altijd van kracht. Dat die hier niet verder uiteengezet worden, is geen excuus voor overtredingen.

Geplaatste afbeelding
In het verleden is meermaals gebleken dat discussies in dit forum al snel verhit raken. Natuurlijk hebben we niet allemaal dezelfde mening (anders was er geen discussie), maar het mag niet uit de hand lopen. Hier op wetenschapsforum gaan we uit van respect tegenover mede-forummers. Visies mogen ter discussie gesteld/bekritiseerd worden, persoonlijke beledigingen zijn uit den boze. Het gaat er in discussies niet om wie het hardst kan roepen, en welles-nietes-spelletjes zijn zeer vervelend voor derden. Wij vragen dat er inhoudelijk en op de bal gediscussieerd wordt. Tegen flamebaits, flaming en trolling zal streng worden ingegrepen!

Laat je niet op stang jagen. Indien je vindt dat de regels overtreden worden, vragen we om een moderator te contacteren. Dit kan via de Geplaatste afbeelding-knop die je terugvindt onder elk bericht. Als je een report plaatst, is het overigens niet de bedoeling dat ook nog eens openbaar te melden. De bedoeling van dit systeem is precies dat dergelijke off-topic discussies - en in het uiterste geval flamewars - vermeden worden.


Een goede discussie verloopt ook volgens de Tien Geboden der Argumentatie:
 • De partijen mogen elkaar niet beletten standpunten naar voren te brengen of in twijfel te trekken.
 • Een partij die een standpunt naar voren brengt is verplicht dit standpunt te verdedigen als de andere partij hem daarom verzoekt.
 • Een aanval op een standpunt moet betrekking hebben op het standpunt dat door de andere partij naar voren is gebracht.
 • Een standpunt mag alleen verdedigd worden door een argumentatie naar voren te brengen die op dit standpunt betrekking heeft.
 • Een partij mag geen afstand nemen van een argument dat hij impliciet heeft gelaten of de andere partij ten onrechte een argument toeschrijven.
 • Een partij mag een argument niet ten onrechte als een aanvaard vertrekpunt voorstellen en hij mag ook geen afstand nemen van een aanvaard vertrekpunt.
 • Een partij mag een standpunt niet als afdoende verdedigd beschouwen als het niet met behulp van een geschikt argumentatieschema op correcte wijze verdedigd is.
 • Een partij mag in zijn argumentatie alleen gebruikmaken van redeneringen die logisch geldig zijn of geldig gemaakt kunnen worden door een of meer verzwegen argumenten te expliciteren.
 • Een mislukte verdediging van een standpunt moet ertoe leiden dat de partij die het standpunt naar voren heeft gebracht het standpunt intrekt en een afdoende verdediging van een standpunt moet ertoe leiden dat de andere partij zijn twijfel aan het standpunt intrekt.
 • Een partij mag geen formuleringen gebruiken die onvoldoende duidelijk, verwarrend of ambigu zijn, en moet de formuleringen van de andere partij zo zorgvulidg en correct mogelijk interpreteren.

#3

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 29 april 2009 - 13:12

Wat ís filosofie?

Geplaatste afbeelding
De etymologie leert ons dat filosofie samengesteld is uit de Griekse woorden voor vriendschap of liefde (philia) en kennis, wijsheid of ook wel sociale kunde (sophia). Filosofie is dus de liefde voor de wijsheid, d.w.z. het zoeken naar, niet het bezitten van kennis. Filosofie is een proces, een soort onderzoeksactiviteit, geen product. De filosofie heeft geen specifiek studie-object, i.t.t. de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Vele studiegebieden hebben wel een filosofische component. Filosofie kan niet altijd bogen op de wetenschappelijke methoden van experiment en observatie, omdat deze vaak ontoereikend zijn. Onontbeerlijk voor filosofische discussie zijn:

- kritische zin en de bereidheid tot kritisch onderzoek.
- respect voor rationele standaarden
- grondige argumentatie voor een stellingname en tegenargumenten bij kritiek (zie de geboden)
- een gezonde portie nieuwsgierigheid


Metafysica (ook wel: ontologie, zijnsleer)

Dit deel van de filosofie spitst zich bij uitstek toe op onkenbare delen van deze wereld. Wat is bestaan? Hoe bestaat iets? De onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op de aard van het zijn, materie, oorzaak en gevolg, ...

;) Een aantal vragen ("Wat is alles?", "Wat is niets?", "Wat is tijd?", ...) keert met vaste regelmaat terug en is reeds vrij uitgebreid besproken. Open hieromtrent dan ook geen nieuw topic, maar gebruik de zoekfunctie en kijk of je iets kan bijdragen in een reeds bestaande discussie.
:!: We willen hierbij herhalen dat in dit forum goede argumentatie vereist is. Plaats niet lukraak elke mogelijke ingeving op het forum.

Kennisleer, logica en wetenschapsfilosofie

Kennisleer (of epistemologie) is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de aard, dynamiek en beperkingen van onze kennis en opvattingen, met verantwoording en rationaliteit. Vragen over de aard van onze kennis roepen onvermijdelijk vragen op naar de aard van de (of onze) realiteit. Er zijn dus raakvlakken met de metafysica.

Logica is de wetenschap van de geldige redenering en het argument. Deze onderwerpen kunnen bestudeerd worden via formele taalsystemen die eveneens logica's genoemd worden.

Wetenschapsfilosofie heeft een sterke epistemologische component, en kan vanzelfsprekend niet zonder logische redeneringen. Hoewel wetenschappelijke resultaten door de wetenschap zelf geëvalueerd kunnen worden, worden deze ook door de filosofie bestudeerd, met o.a. aandacht voor de wetenschappelijke methode en de status van wetenschappelijke kennis.

Geschiedenis van de filosofie

Dit subforum is bedoeld voor discussie over de filosofen door de eeuwen heen, maar ook hedendaagse denkers kunnen aan bod komen. Filosofische stromingen, denkbeelden en tradities worden hier onder de loep genomen.

Sociale en praktische filosofie, ethiek

Zoals de naam zelf al zegt, is dit subforum bestemd voor de filosofische studie en discussie van sociaal gedrag en filosofische reflectie op praktische zaken. Ethiek (ook wel moraalfilosofie) handelt over het zoeken naar een verantwoording van een bepaalde handelwijze ten opzichte van medemensen, dieren en de natuur in het algemeen.

Andere vakgebieden

De verschillende subfora omvatten samen een zeer ruim gedeelte van de filosofie. Onderwerpen uit de taalfilosofie en filosofie van de geest zullen vaak raakpunten hebben met kennistheoretische of logische vraagstukken, of kunnen vanuit wetenschappelijk oogpunt bekeken worden in respectievelijk het taalkundeforum en het forum psychologie en sociologie. Met esthetische vraagstukken omtrent schoonheid, kunst en hun eigenschappen kun je in filosofie (het algemene forum) terecht. Hier kun je ook vragen omtrent retorica plaatsen. Voor godsdienstfilosofie verwijzen we je naar het forum theologie en godsdienstfilosofie.

#4

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 29 april 2009 - 13:18

Wat is filosofie niet?

Het filosofieforum is geen plaats voor ongefundeerde claims: argumentatie en logisch redeneren zijn conditio sine qua non.

Wat op dwingende gronden door iedereen wordt erkend, is meteen ook wetenschappelijke kennis geworden, is geen filosofie meer, maar gaat over een bepaald domein van het kenbare.


Dat wil zeggen: onderwerpen over het einde van de wereld in 2012, energiemeridianen die door ons lichaam lopen, aliens die piramides bouwen, telepathie, aurafoto's, de Illuminati en de Nieuwe Wereldorde, ... horen hier niet thuis. Het gaat hier over zaken waarvoor door de wetenschap reeds in verklaringen voorzien wordt. Als je de onweerstaanbare aandrang voelt hierover te vertellen, doe dat dan graag op het Mysterie- en Wetenschapsforum, of op Niburu. Filosofie betekent evenmin dat er in het wilde weg gefantaseerd kan worden. Hoe de wereld er in 3512 uit zal zien, bijvoorbeeld, daar vallen geen realistische uitspraken over te doen.

Het filosofieforum is niet de juiste plek om te chatten. Daar heb je msn of een andere instant messenger voor. Natuurlijk hoeft niet alles serieus te zijn, maar hou terzijdes in de kantlijn.

Probeer ook niet om alle wereldproblemen in één topic, laat staan één post op te lossen. Filosofie probeert tot een dieper begrip te komen. Als onderwerpen te veel in de breedte getrokken worden en er van de hak op de tak gesprongen wordt, gaat dit ten koste van zorgvuldige analyse en argumentatie.

Bovenstaande problemen kwamen in het verleden regelmatig voor. Dit forum groeit echter, en de gebruikersbasis groeit mee. Wij willen onze gebruikers en bezoekers een zekere kwaliteit bieden. Daarom zal dit forum vrij streng gemodereerd worden.

#5

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 27 juli 2009 - 02:52

Dit forum is thans gesloten voor nieuwe onderwerpen en berichten. Klik hier voor de aankondiging met uitleg over het waarom van deze beslissing. Voel je vrij om het forum te doorlezen, mogelijk vind je de nodige food for thought. Het team is in overleg over mogelijke alternatieven om filosofie, religiewetenschappen en theologie toch nog een plaats te geven of anderzijds te ondersteunen.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures