Springen naar inhoud

Analyse van menselijk gedrag als onderdeel van wetenschap ontbreekt.


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

Relict

  Relict


 • >25 berichten
 • 82 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 13:08

Hallo,ik kom op verzoek van EvilBro hier in de filosofiehoek, hoewel ik dat wat anders zie.

Ik ga ervanuit dat een droge ''analyse van menselijk'' gedrag nog ontbreekt in ons wetenschappelijk gedrag en dat dit niet analyseren werkelijke oplossingen meestal in de weg staat..

Emoties en gedrag bepalen dat we ons verstrikken in oplossingen die weer verdere problemen oproepen en dat we ons graag in een valse zekerheid wensen.
De onwil van de mens samenhangend te willen denken berust op het feit dat we wel weten wat we nu willen en wat onze lusten zijn,maar de consequenties daarvan liever verdringen.De consequenties zijn dat we ongeremd met cognitieve dissonantie leven op kosten van anderen en de omgeving met alle gevolgen,tenslotte ook voor onszelf.

Door gedrag in wetenschap en maatschappij te ontleden, worden stereotyp misleidende denkpatronen die niet tot oplossingen van problemen leiden, maar leiden tot schijnoplossingen ontleedt.Deze kennis ontleden en blootleggen is tegenstrijdig met vele belangen en onder andere ons leersysteem.

We durven er niet aan te twijfelen dat we waarschijnlijk denkmodellen hanteren die meer en grotere problemen creeren in plaats van oplossen,juist ook vaak in de wetenschap.

De moed ,het fundament waarop we kennis vergaren,het eigen gedrag en denken,te ontleden ontbreekt omdat dit ALLE belangen in het wetenschappelijk en gezelschappelijke circuit in vraag zou kunnen stellen. Het zou wel kunnen leiden naar een objectieve wetenschap,want objectief is ze absoluut niet.


En dat gaat verder als men vermoedt zelfs de forumregels worden soms subtiel gebruikt voor cognitieve dissonantie van dit fenomeen zonder dat we ons daar nog zeer van bewust zijn.. (ik heb overigens niets tegen regels die het respect waarborgen van deelnemers,maar wel tegen regels die denkvrijheid en probleemoplossingen beperken)

Stereotyp gedrag ontleden kan leiden tot enorme inzichten in samenhangen wat bv. ziekte en gezondheid aangaat.Enorme inzichten in de samenhangen van miljarden jaren ontstaan en inspelen en aanpassen aan omgeving.Dat zet bijvoorbeeld het optreden van ziekten in een heel ander licht dan alleen de bedreigende consequenties van ziekte waarvan de angst ervoor zelf al een ziekmakend gegeven is..(ons gezondheidssysteem met haar eenzijdige kijk)

Helaas is het denkraam van wetenschap erop gebaseerd zichzelf niet aan deze analyse te moeten onderwerpen vanwege belangen, conditionering en cognitieve dissonantie,wat we ook bij andere gezelschappelijke fenomenen als religie kunnen waarnemen..er is niets nieuws onder de zon.Onconventioneel denken wordt in wetenschapskringen en vooral in de geneeskunde uit de weg gegaan in ons door klassieke conditionering bepaald systeem.Onconventioneel probleemoplossend denken wordt niet beloond ,maar bestraft,daarom gebeurd het ook niet.

Dat betekend dat we oplossingen voor problemen ,vanuit het begrip dat we in een eenheid leven met een subtiel evenwicht, zeer waarschijnlijk met het badwater weggooien.

Ik heb EvilBro al aangeboden dat hij ten aller tijde over het onder theorievorming geschrevene zijn specifische vragen kan stellen,ik kan dan proberen aan hand van de opgestelde theorie,deze vragen te beantwoorden.

Dat geldt voor iedereen, nogmaals,ik hoop niet op een klopjacht omdat dit verhaal niet in een ''wetenschaps'' vakje te vangen is.

Groet

R

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 juli 2007 - 14:01

Hallo,ik kom op verzoek van EvilBro hier in de filosofiehoek, hoewel ik dat wat anders zie.

Ik heb het topic in theorie-ontwikkeling gelezen en ik begrijp de actie van EvilBro. Ik denk dat je hier inderdaad vooruit kan komen, maar ik wil er wel even op duiden dat ook hier onderbouwing gevraagd zal worden. Besteed voldoende aandacht aan je posts en probeer structuur aan te brengen en niet te veel in een keer te zeggen, want het komt vaag en verward over op die manier.

Ik ga ervanuit dat een droge ''analyse van menselijk'' gedrag nog ontbreekt in ons wetenschappelijk gedrag en dat dit niet analyseren werkelijke oplossingen meestal in de weg staat...

Wat is psychologie dan?

Emoties en gedrag bepalen dat we ons verstrikken in oplossingen die weer verdere problemen oproepen en dat we ons graag in een valse zekerheid wensen.
De onwil van de mens samenhangend te willen denken berust op het feit dat we wel weten wat we nu willen en wat onze lusten zijn,maar de consequenties daarvan liever verdringen. De consequenties zijn dat we ongeremd met cognitieve dissonantie leven op kosten van anderen en de omgeving met alle gevolgen,tenslotte ook voor onszelf.

Verduidelijk even wat je bedoelt met "de onwil van de mens om samenhangend te denken". Onderbouw even vanwaar de door jou genoemde cognitieve dissonantie komt en wat je daaronder verstaat.

Door gedrag in wetenschap en maatschappij te ontleden, worden stereotyp misleidende denkpatronen die niet tot oplossingen van problemen leiden, maar leiden tot schijnoplossingen, ontleed.

Welk gedrag? Hoe zien die denkpatronen eruit? Welke schijnoplossingen? Welke moeten er dan in de plaats komen?

Deze kennis ontleden en blootleggen is tegenstrijdig met vele belangen en onder andere ons leersysteem.

Welke belangen? Waar situeert zich de tweestrijd?

We durven er niet aan te twijfelen dat we waarschijnlijk denkmodellen hanteren die meer en grotere problemen creeren in plaats van oplossen,juist ook vaak in de wetenschap.

Geef opnieuw een voorbeeld, je herhaalt hier gewoon het bovenstaande.

De moed ,het fundament waarop we kennis vergaren,het eigen gedrag en denken,te ontleden ontbreekt omdat dit ALLE belangen in het wetenschappelijk en gezelschappelijke circuit in vraag zou kunnen stellen.

Idem.

Het zou wel kunnen leiden naar een objectieve wetenschap,want objectief is ze absoluut niet.

Waarom is de huidige wetenschap niet objectief? Wat is je oplossing? Hoe leidt ze tot meer objectiviteit?

En dat gaat verder als men vermoedt zelfs de forumregels worden soms subtiel gebruikt voor cognitieve dissonantie van dit fenomeen zonder dat we ons daar nog zeer van bewust zijn.. (ik heb overigens niets tegen regels die het respect waarborgen van deelnemers,maar wel tegen regels die denkvrijheid en probleemoplossingen beperken)

Opnieuw: onderbouwing?

Stereotyp gedrag ontleden kan leiden tot enorme inzichten in samenhangen wat bv. ziekte en gezondheid aangaat.Enorme inzichten in de samenhangen van miljarden jaren ontstaan en inspelen en aanpassen aan omgeving.Dat zet bijvoorbeeld het optreden van ziekten in een heel ander licht dan alleen de bedreigende consequenties van ziekte waarvan de angst ervoor zelf al een ziekmakend gegeven is..(ons gezondheidssysteem met haar eenzijdige kijk)

Wat ik hierin (en ook in je tekst in theorie-ontwikkeling) meen te lezen is: ziekte is niets meer dan een consequentie van ons vastgeroest fout gedrag en cognitieve dissonantie. Dat lijkt me sterk, maar - opnieuw - kan ik er niet verder op in gaan als je eerst de premissen niet beter uitwerkt.

Helaas is het denkraam van wetenschap erop gebaseerd zichzelf niet aan deze analyse te moeten onderwerpen vanwege belangen, conditionering en cognitieve dissonantie, wat we ook bij andere gezelschappelijke fenomenen als religie kunnen waarnemen... er is niets nieuws onder de zon.

Wetenschap ís analyse. Dus ook deze tekst wordt eraan onderworpen.

Onconventioneel denken wordt in wetenschapskringen en vooral in de geneeskunde uit de weg gegaan in ons door klassieke conditionering bepaald systeem.

Klassieke conditionering wordt nog maar weinig toegepast omdat het tekort schiet. Het lijkt me dan ook uitermate onwaarschijnlijk dat al ons gedrag klassiek geconditioneerd is.

Onconventioneel probleemoplossend denken wordt niet beloond ,maar bestraft,daarom gebeurd het ook niet.

Voorbeelden?

Dat betekend dat we oplossingen voor problemen ,vanuit het begrip dat we in een eenheid leven met een subtiel evenwicht, zeer waarschijnlijk met het badwater weggooien.

Hoezo?

Ik heb EvilBro al aangeboden dat hij ten aller tijde over het onder theorievorming geschrevene zijn specifische vragen kan stellen,ik kan dan proberen aan hand van de opgestelde theorie,deze vragen te beantwoorden.

Dat geldt voor iedereen, nogmaals,ik hoop niet op een klopjacht omdat dit verhaal niet in een ''wetenschaps'' vakje te vangen is.

Hierbij heb je een heleboel vragen gekregen. Probeer ze alsjeblieft duidelijk te beantwoorden. Geef ook een beetje toelichting want ik vind weinig samenhang in je verhaal.

PS: Je hoeft ook niet iedere keer te groeten als je post.

#3

Relict

  Relict


 • >25 berichten
 • 82 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 14:54

Wat bedoel je met de vraag ;''wat is psychologie dan?'' Ik kan alleen gissen dat je bedoelt dat psychologie een ''wetenschap'' is die gedrag verklaart.En dat dit DUS op passende wijze gebeurd om oplossingen te bieden voor onze gedragsproblemen.Die biedt ze niet omdat ze ZELF onderdeel is van het van bepaald gedrag profiterende systeem.

Verklaren psychologen werkelijk objectief gedrag en vooral haar eigen ''wetenschappelijk'' al of niet afwijkend gedrag?

Wat ik onder cognitieve dissonantie versta?

Ben jij je ervan bewust dat dieselroet,buiten allerlei vervelende klimatologische aspecten,ziekmakend is en dat je als je met je dieselauto rijdt er ook toe bijdraagt dat er mensen ziek van worden?En zo zijn er legio voorbeelden van gedrag waaraan we vasthouden omdat we gevolgen(zeker als we in grotere groepen ageren) gewoon verdringen.Een absolute schijnoplossing zijn ''grenswaarden''.

Het bevrijdt ons van iedere verantwoording,zo zijn er legio voorbeelden te noemen. Het totaalplaatje resulteert in een verziekte omgeving waarvoor niemand verantwoording overneemt. En de behandeling van de ziekte die optreedt door vervuiling is NIET oorzakelijk,omdat we allemaal accepteren dat we verdringen en ons verschuilen in de groep..De wetenschappers die oplossingen zoeken voor ziekte komen er niet op dat dit gedrag veranderen een optie is of kan zijn omdat bestaande strukturen niet veranderd kunnen worden. Onzin,die kunnen wel veranderd worden,het is een machtsvraag...... Ze zoeken een wondermiddel voor ziekte dat niet bestaat omdat ons denken in zekere zin ziek is wat onze inzteractie met omgeving aangaat.. Een denk en gedragspiraal die steeds opgeblazener wordt. Je kan ervan uitgaan dat dit soort spiralen gedoemd zijn dood te lopen.

Werkelijke oplossingen zijn gedragveranderingen en we zouden ons daar intensief mee bezig kunnen houden.Schijnoplossingen zijn :''chemotherapie tegen kanker'' en daarna roepen dat alternatieven niet bewezen zijn.Het beste alternatief is gedrag veranderen,en wel met z'n allen,ons aangeleerd gedrag is hoogst ziekmakend.

Dan heb ik het nog niet eens over de in de maatschappij getolereerde ongelijkheid onder de ''fabel'' democratie waar we ook niet van zien dat het nergens toe leidt als ongeremde uitbuiting van anderen en omgeving..

Waar zich tweestrijd openbaart? Financiele- en machtsbelangen staan tegenover daadwerkelijke oplossingen die eigenlijk al in ons denken verankerd liggen maar niet renderen....Men moet deze kennis enkel nog oprapen ze is namelijk aanwezig,we weten het meeste al maar zijn niet vrij het uit te voeren...

Wetenschap kan eerst tot meer''objectiviteit'' leiden als wetenschapperszelf bewust worden dat ze eigenlijk overbodig zijn en financiele,machts-en statusbelangen geen rol meer spelen. Dat is de gedragsverandering waar ik op doel.

Klassieke conditionering is het basaalste en meest voorkomende gedrag wat onze samenleving bepaalt. Gedachte aan geld rijkdom en macht houdt hele volksstammen op de been en die lopen allemaal achter het worstje aan met de gedachte dat dat de enige oplossing is met de ellebogen boven de ander uit te komen.......Het ziekmakend potentiaal achter deze stressspiraal is enorm.


Dat onconventioneel gedrag bestraft wordt is duidelijk in de mainstream maatschappij je wordt buitengesloten als je niet denkt volgens de mainstream in de wetenschap,daarom durft niemand het pad op onconventionele wijze te verlaten..Geen baan,geld proofit uit belangen met de industrie etc.

Er is niet weinig samenhang,wellicht zie je weinig. Dat is wat anders.

#4

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 juli 2007 - 15:21

Wat bedoel je met de vraag ;''wat is psychologie dan?'' Ik kan alleen gissen dat je bedoelt dat psychologie een ''wetenschap'' is die gedrag verklaart.En dat dit DUS op passende wijze gebeurd om oplossingen te bieden voor onze gedragsproblemen.Die biedt ze niet omdat ze ZELF onderdeel is van het van bepaald gedrag profiterende systeem.

Dat bedoelde ik inderdaad, en ik zie opnieuw een uithaal zonder onderbouwing.

Wat ik onder cognitieve dissonantie versta?

Je onderstaande definitie heeft weinig omzien met wat doorgaans onder "cognitieve dissonantie" verstaan wordt. Door gebruik van een foutieve terminologie werp je een rookgordijn op. Wees alsjeblieft concreet.

Ben jij je ervan bewust dat dieselroet,buiten allerlei vervelende klimatologische aspecten,ziekmakend is en dat je als je met je dieselauto rijdt er ook toe bijdraagt dat er mensen ziek van worden?En zo zijn er legio voorbeelden van gedrag waaraan we vasthouden omdat we gevolgen(zeker als we in grotere groepen ageren) gewoon verdringen.Een absolute schijnoplossing zijn ''grenswaarden''.

Een kwestie van voordelen tegen nadelen afwegen, zou ik zo denken.

...zo zijn er legio voorbeelden te noemen. Het totaalplaatje resulteert in een verziekte omgeving waarvoor niemand verantwoording overneemt.

Noem dan alsjeblieft meer voorbeelden en geef duidelijk weer hoe je tot de constructie van je totaalplaatje komt.

En de behandeling van de ziekte die optreedt door vervuiling is NIET oorzakelijk,omdat we allemaal accepteren dat we verdringen en ons verschuilen in de groep..De wetenschappers die oplossingen zoeken voor ziekte komen er niet op dat dit gedrag veranderen een optie is of kan zijn omdat bestaande strukturen niet veranderd kunnen worden. Onzin,die kunnen wel veranderd worden,het is een machtsvraag...... Ze zoeken een wondermiddel voor ziekte dat niet bestaat omdat ons denken in zekere zin ziek is wat onze inzteractie met omgeving aangaat.. Een denk en gedragspiraal die steeds opgeblazener wordt. Je kan ervan uitgaan dat dit soort spiralen gedoemd zijn dood te lopen.

Goed... Tot nu toe hebben we: ons gedrag is zodanig dat we de negatieve effecten van vervuiling niet erkennen. Daar kan ik in komen. Dat gedrag erg eenvoudig te veranderen is, is gewoon fout. Dat je hiermee een verklaring gevonden hebt voor alle ziekten, klopt niet.

Werkelijke oplossingen zijn gedragveranderingen en we zouden ons daar intensief mee bezig kunnen houden.Schijnoplossingen zijn :''chemotherapie tegen kanker'' en daarna roepen dat alternatieven niet bewezen zijn.Het beste alternatief is gedrag veranderen,en wel met z'n allen,ons aangeleerd gedrag is hoogst ziekmakend.

Ik raad je aan eerst wat meer informatie op de zoeken over hoe kanker ontstaat, en hoe chemotherapie werkt. Dat een simpele gedragsverandering dit soort ziekten zou uitroeien is opnieuw een onvoldoende gefundeerd (en foutief) statement.

Dan heb ik het nog niet eens over de in de maatschappij getolereerde ongelijkheid onder de ''fabel'' democratie waar we ook niet van zien dat het nergens toe leidt als ongeremde uitbuiting van anderen en omgeving...

Dit is opnieuw een heel ander element. Nu haal je uit naar de democratie, maar opnieuw zie ik geen rechtstreeks verband met het bovenstaande.

Waar zich tweestrijd openbaart? Financiele- en machtsbelangen staan tegenover daadwerkelijke oplossingen die eigenlijk al in ons denken verankerd liggen maar niet renderen....Men moet deze kennis enkel nog oprapen ze is namelijk aanwezig,we weten het meeste al maar zijn niet vrij het uit te voeren...

Het spijt mij, maar ik wil je opnieuw vragen om concrete voorbeelden.

Wetenschap kan eerst tot meer''objectiviteit'' leiden als wetenschapperszelf bewust worden dat ze eigenlijk overbodig zijn en financiele,machts-en statusbelangen geen rol meer spelen. Dat is de gedragsverandering waar ik op doel.

Wetenschap zonder wetenschappers :D

Klassieke conditionering is het basaalste en meest voorkomende gedrag wat onze samenleving bepaalt.

Klassieke conditionering is een basale determinant van het gedrag van muizen en ratten, maar allesbehalve voldoende verklaring voor menselijk gedrag.

Gedachte aan geld rijkdom en macht houdt hele volksstammen op de been en die lopen allemaal achter het worstje aan met de gedachte dat dat de enige oplossing is met de ellebogen boven de ander uit te komen.......Het ziekmakend potentiaal achter deze stressspiraal is enorm.

Stress-gerelateerde aandoeningen vinden inderdaad hun oorsprong in huidige maatschappelijke deficieten, en verdienen inderdaad een oplossing. Dat een gedragsverandering hiervoor volstaat, is nog maar de vraag. Dat hiermee alle andere kwalen uit de wereld zouden verdwijnen is n.m.m. foutief.

Dat onconventioneel gedrag bestraft wordt is duidelijk in de mainstream maatschappij je wordt buitengesloten als je niet denkt volgens de mainstream in de wetenschap,daarom durft niemand het pad op onconventionele wijze te verlaten..Geen baan,geld proofit uit belangen met de industrie etc.

Er is wel degelijk een verschil tussen denken "outside the box" en de hele wetenschappelijke methode aan je laars lappen. Als je fouten vind in de wetenschappelijke methode, en hier (concrete) oplossingen voor hebt, kan dit in een apart topic. Zonder onderbouwing heeft deze stelling weinig waarde.

Er is niet weinig samenhang,wellicht zie je weinig. Dat is wat anders.

Goed, ik zie hoe je de zaken verbindt, maar nog steeds geen evidentie voor een praktische samenhang.

Ik wil mijn vraag herhalen om gestructureerd en concreet te werken. Ik ben voor holistische opvattingen, als deze onderbouwd kunnen worden.

#5

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 01 juli 2007 - 15:41

It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it.

Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#6

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 juli 2007 - 15:45

Ja, qrnlk, ik ken het citaat, maar zonder onderbouwing is het minstens zo moeilijk iemand ergens van te overtuigen, en nog meer als er foutieve of weerlegde aannames gebruikt worden.

#7

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 01 juli 2007 - 15:50

Ja, qrnlk, ik ken het citaat, maar zonder onderbouwing is het minstens zo moeilijk iemand ergens van te overtuigen, en nog meer als er foutieve of weerlegde aannames gebruikt worden.

Oke, mijn post was te kort.

Wat ik bedoelde: Deze wetmatigheid geldt ook in de wetenschap. Onderzoek die om de een of andere reden ongewenst is zal blijven liggen. Onderzoek waar door je geen vaste aanstelling kunt krijgen (illustratief voorbeeld: Intelligent design) zal er in resulteren dat mensen dit gewoon niet doen.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#8

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 01 juli 2007 - 15:55

ID is natuurlijk een geval apart (waar al een topic voor is), en hetzelfde geldt voor Relicts theorie. Het lijkt me trouwens best mee te vallen hoor. Als zijn theorie uiteindelijk voldoende gefundeerd zou blijken kan ze verder onderzocht worden.

#9

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 01 juli 2007 - 18:15

ID is volgens mij een illustratief voorbeeld van hoe men een wetenschappelijk idee niet eens de kans wil geven om haar zelf te bewijzen en waar verschillende wetenschappers hun aanstelling al over verloren hebben. Dit heeft niet zo veel te maken met de inhoudelijke kant van ID/Evolutie maar heeft alles te maken met de manier waarop men tegenwoordig wetenschap vormgeeft.

Natuurlijk wil "De Wetenschap" niets. Het is immers geen mens. Ik beschrijf slechts hoe mensen die bijdragen aan de wetenschap tegenwoordig overwegend gedwongen worden om te redeneren. Vroeger was wetenschap vrijwel exclusief het domein van rijke mensen die voor hun economische en sociale toekomst amper afhankelijk waren van hun wetenschappelijke hobby. De tijd van wetenschappelijke onafhankelijkheid is echter voorbij, de meeste wetenschappers zijn nu professionals die netjes het woord spreken van de mensen die hun brood betalen.

Zodra je buiten de wiskunde stapt ontdek je dat "bewijs" vaak meer een politiek idee is. Je kunt meestal beter met de "algemeen geaccepteerde interpretatie" mee zwemen dan er tegen in gaan. Als je tenminste een aanstelling wilt. Feiten zijn duidelijk, maar interpretaties zijn vaak te masseren. Welke feiten zijn relevant? Welke waarden meten we? Dit hoeft niet eens bewust te gebeuren (Zie de Nasa Challenger ramp), maar het gebeurt omdat het systeem het makkelijker maakt dat het gebeurt.

Gelukkig is dit voor "De Wetenschap" niet erg. De Wetenschap overleeft ook dit wel weer. Er zijn nog steeds independent scholars en wetenschappers die als amateur (let: liefhebber) geheel onafhankelijk kunnen werken. Wellicht zou het helpen als men niet zo'n vooroordeel zou hebben tegen amateur wetenschappers; Wellicht als men hun werk zou beoordelen op grond van de daadwerkelijke argumenten? Wellicht zou het helpen als als de media zou ophouden met het opkloppen van de mythe van de expert? Maar dit is waarschijnlijk te veel verwacht.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#10

Relict

  Relict


 • >25 berichten
 • 82 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 18:53

Oke, mijn post was te kort.

Wat ik bedoelde: Deze wetmatigheid geldt ook in de wetenschap. Onderzoek die om de een of andere reden ongewenst is zal blijven liggen. Onderzoek waar door je geen vaste aanstelling kunt krijgen (illustratief voorbeeld: Intelligent design) zal er in resulteren dat mensen dit gewoon niet doen.Ik denk dat qrnlk perfect aanvoelt wat ik bedoel. Onderzoek wat niet lukratief is blijft gewoon liggen. Het totaalplaatje is,dat alleen lucratief onderzoek wordt uitgevoerd,dat niet oorzakelijk denkend van aard is.

De eigen menselijke denkwijze wordt niet ingecalculeerd,een fatale denkfout die objectiviteit absoluut niet waarborgt..

Zodoende kan je je alleen van feiten bedienen die op dit eenzijdig onderzoek worden vastgelegd als je jezelf dwingt volgens het huidig wetenschappelijke plaatje te denken.

Hoe eenzijdig dit is kan je alleen beoordelen als je de psychische componenten van ons menselijke denken probeert in te schatten. En die inschatting is moeilijk vanwege onze conditionering(ik blijkf erbij) en onze cognitieve dissonantie(versterkt gedrag(geloof) om de wetenschappelijke juistheid van dit moment als enig juiste methode met heftigheid te verdedigen.

En beste Ypsilon ,ik heb me jarenlang met het ontstaan van kanker beziggehouden,ik ben met verbazing tot de conclusie gekomen dat we de oorzaken kennen.

Groet

R

#11

Relict

  Relict


 • >25 berichten
 • 82 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 19:02

Beste ypsilon,overigens mag je me gaarne aangeven welke aannames je weerlegt hebt. En nogmaals ik daag je uit mij veel nauwkeuriger te vragen wat ik bedoel aan de hand van ziekte en haar ''opgeblazen'' systeem eromheen waar aan ziekte verdienen op de voorgrond staat..

Groeten

R

#12

Jeroen Bouterse

  Jeroen Bouterse


 • >250 berichten
 • 261 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 19:25

de meeste wetenschappers zijn nu professionals die netjes het woord spreken van de mensen die hun brood betalen. Zodra je buiten de wiskunde stapt ontdek je dat "bewijs" vaak meer een politiek idee is.

Natuurlijk. Alles is macht. Zodra geïnstitutionaliseerd, heeft wetenschap niets meer met kennis van doen maar alleen met politiek. Je merkt dat in Nederland heel sterk; iedere academicus die maatschappijkritisch is, wordt per direct ontslagen. En iedereen die aan de bundels over intelligent design van C.Dekker, R.Meester en R.van Woudenberg heeft bijgedragen, is zijn aanstelling kwijtgeraakt. (Ik hoef niet op te zoeken of dat waar is; het moet wel zo zijn, omdat de mensen die hen betalen alleen maar willen horen wat hen uitkomt.)

En beste Ypsilon ,ik heb me jarenlang met het ontstaan van kanker beziggehouden,ik ben met verbazing tot de conclusie gekomen dat we de oorzaken kennen.

Uiteraard. Dat is toch niets nieuws? Het grootkapitaal is erbij gebaat dat we allemaal kanker krijgen, en probeert dus stelselmatig de oplossingen ervoor te verdringen. Alle onderzoekers worden aangespoord om alleen maar 'schijnoplossingen' te vinden. Chemotherapie werkt natuurlijk nooit; het is een schijnoplossing die bedoeld is om de mensheid meer te laten lijden en uit te buiten. Want hoe meer mensen er kanker hebben, hoe meer men - wie eigenlijk? Ach.. - daaraan verdient. Dat is de reden waarom kanker überhaupt nog bestaat. De oorzaken kennen we allang, maar we negeren ze omdat dat het meest 'lukratief' is.

Want zo zitten mensen in elkaar. Allemaal. Ja, behalve de integere, oprecht naar oplossingen zoekende, onafhankelijk denkende uitzonderingen als Relict en qrnlk. Newton hoort niet in dat rijtje, want die werd betaald en kon dus niet creatief zijn. Is die mythe ook weer doorgeprikt.

#13

Relict

  Relict


 • >25 berichten
 • 82 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 19:34

Natuurlijk. Alles is macht. Zodra geïnstitutionaliseerd, heeft wetenschap niets meer met kennis van doen maar alleen met politiek. Je merkt dat in Nederland heel sterk; iedere academicus die maatschappijkritisch is, wordt per direct ontslagen. En iedereen die aan de bundels over intelligent design van C.Dekker, R.Meester en R.van Woudenberg heeft bijgedragen, is zijn aanstelling kwijtgeraakt. (Ik hoef niet op te zoeken of dat waar is; het moet wel zo zijn, omdat de mensen die hen betalen alleen maar willen horen wat hen uitkomt.)
Uiteraard. Dat is toch niets nieuws? Het grootkapitaal is erbij gebaat dat we allemaal kanker krijgen, en probeert dus stelselmatig de oplossingen ervoor te verdringen. Alle onderzoekers worden aangespoord om alleen maar 'schijnoplossingen' te vinden. Chemotherapie werkt natuurlijk nooit; het is een schijnoplossing die bedoeld is om de mensheid meer te laten lijden en uit te buiten. Want hoe meer mensen er kanker hebben, hoe meer men - wie eigenlijk? Ach.. - daaraan verdient. Dat is de reden waarom kanker überhaupt nog bestaat. De oorzaken kennen we allang, maar we negeren ze omdat dat het meest 'lukratief' is.

Want zo zitten mensen in elkaar. Allemaal. Ja, behalve de integere, oprecht naar oplossingen zoekende, onafhankelijk denkende uitzonderingen als Relict en qrnlk. Newton hoort niet in dat rijtje, want die werd betaald en kon dus niet creatief zijn. Is die mythe ook weer doorgeprikt.Sorry dat ik het zo stel,maar dit is precies wat ik bedoel. Alle onderzoekers worden op basis van dit getoonde gedrag al aangespoord niet anders te denken omdat ze tegemoetgekomen worden met uitermate agressief gedrag als men de wetenschappelijke denkwijze van dit moment met het oog op menselijk overlevingsgedrag en al haar aspecten op deze manier probeert te ontleden. Het zou echter weleens de basis kunnen zijn voor andere probleemoplossingen zoals het klimaatprobleem.

Je onderschat de economische aspecten op de wetenschappelijke visie en het effect van het niet mogen en kunnen denken ver weg van de mainstream..

Groeten,

R

#14

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 01 juli 2007 - 19:42

@Jeroen Bouterse: :D Sarcasme is zo leuk
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#15

Relict

  Relict


 • >25 berichten
 • 82 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 juli 2007 - 20:07

Beste jeroen,grootkapitaal is inderdaad te vergelijken met de groei van een gezwel.

Ongeremde groei op kosten van onze gastheer, omgeving ,medelevewezens en medemens.

De overeenkomsten zijn frappant en met dit gegeven kan men niet verwachten dat we voor processen die op dezelfde wijze functioneren oplossingen vinden,omdat we het princiepe in de natuur niet begrepen hebben. Een princiepe wat overal terugkeert als je de moed en het vermogen tot observatie aanneemt.

Ik begrijp dat mijn denken een onconventionele manier is,maar ze kan helpen onze omgeving en de interactie daarmee met andere ogen te gaan zien.

Groet

R

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures