Springen naar inhoud

Juryrechtspraak, een logisch onderdeel van een democratie?


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16810 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 15:35

Een ‘dwingende noodzaak’ voor de invoering van lekenrechtspraak is er niet, volgens de minister van Justitie. Vanuit het perspectief van de rechterlijke organisatie en haar financier (de minister) is er inderdaad geen noodzaak. Maar vanuit het perspectief van de burger kun je je afvragen of er wel een dwingende noodzaak is om burgers deelname aan de rechtspraak te onthouden? In vrijwel alle Westerse democratieën doen burgers op de een of andere manier mee aan de rechtspraak. Nederland is op dit punt nog steeds een buitenbeentje.

Lees meer (Rechtennieuws.nl)

Lees ook: Juryrechtspraak verbetert zicht op strafproces (Rechtennieuws.nl)
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 17:23

Het zou volgen mij een logisch onderdeel zijn van common law.

Of common law een logisch onderdeel is van democratie ligt helemaal aan de definitie van het begrip democratie die je gebruikt.

Zo vind ik een parlementaire democratie, waarbij het parlement de wetgever is amper democratisch. Tevens vind ik het ontbreken van de mogelijkheid voor het volk om een bindend referendum te houden (zelfstandig, onafhankelijk van de volksvertegenwoordiging) reden genoeg om het meer een aristocratie te noemen dan democratie.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#3

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 20:43

Zo vind ik een parlementaire democratie, waarbij het parlement de wetgever is amper democratisch. Tevens vind ik het ontbreken van de mogelijkheid voor het volk om een bindend referendum te houden (zelfstandig, onafhankelijk van de volksvertegenwoordiging) reden genoeg om het meer een aristocratie te noemen dan democratie.

Wanneer je over politieke systemen wil discussiëren doe dat dan alsjeblieft in het politieke subforum wat hier voor bedoeld is. Beperk je hier alsjeblieft tot de rechtspraak.


Of common law een logisch onderdeel is van democratie ligt helemaal aan de definitie van het begrip democratie die je gebruikt.

Common law is in dit artikel helemaal niet aan de orde. Het is overigens niet omdat juryrechtspraak een logisch onderdeel is van common law dat daarom common law ook een logisch systeem is bij juryrechtspraak. Common law is een systeem wat vroeger veel voorkwam maar nu in practisch alle landen is afgeschaft. De schrijver wil gewoon het huidige systeem handhaven, doch bij verdenking van extreem zware vergrijpen een lekenjury implementeren. Ik stel voor dat we hier in eerste instantie van uit gaan, dat is al ingewikkeld genoeg zonder allerlei andere hypothetische systemen er bij te halen.
De jury krijgt dan alle feiten over de zaak gepresenteerd (DNA, getuigenverklaringen, verloop van onderzoek enz) en bepaalt op basis hiervan ofdat ze geloven dat de verdachte schuldig is aan het vermeende strafbare feit, de rechter neemt in beginsel het oordeel van de jury over (tenzij er iets mis is gegaan in de rechtszaak) en bepaalt de straf binnen de grenzen van het wetboek die weer zijn vastgelegd door het parlement.


Ik ben altijd een tegenstander geweest van lekenjuries uit angst dat zij niet in staat zijn om een weloverwogen oordeel te vormen, hierbij denkende aan de vroegere niet-wettelijke lynchpartijen en heksenjachten.
Het gezonde verstand van het publiek blijkt lang niet altijd zo gezond te zijn.
De laatste jaren ben ik hier iets genuanceerder over gaan denken. Er is immers een onderscheid tussen zijnsoordelen en waardeoordelen.
De zijnsoordelen kunnen mi enkel door deskundigen worden gemaakt, de waardeoordelen kunnen ook gemaakt worden door leken onder voorwaarde dat deze leken voldoende goed zijn voorgelicht en het vermogen hebben om op basis van deze informatie een weloverwogen afdeel te maken. De kwaliteit van de voorlichting van leken hangt af van de kwaliteit van het werk van de voorlichter en oa van de intelligentie, wijsheid, ervaring en persoonlijkheid van de leken.
Dit zie je veel in de politiek De parlementsleden kunnen onmogelijk deskundig zijn op alle departementen. Dit wordt opgelost door deze leken zo goed mogelijk voor te lichten (zijnsoordelen) zodat deze leken vervolgens waardeoordelen kunnen vormen.
De voorlichters dienen hierbij uit te leggen wat de keuzemogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn van deze keuzes zonder deze uitleg te kleuren door hun eigen waardeoordeel.

Nu is voor mij een interessante vraag ofdat en onder welke voorwaarden een lekenjury eventueel in staat is om alle feiten te begrijpen en te duiden en op basis hiervan eerlijk en nuchter te oordelen. Dit valt en staat met de kwaliteit van de voorlichting (deskundigheid van de voorlichters) en de selectie van juryleden.
Zo begrijpen veel mensen weinig van het DNA waardoor ze conclusies trekken. Ze hebben in de media eens gehoord dat iemand veroordeeld kon worden door DNA-bewijs en vervolgens denken ze dat zo gauw er DNA van de verdachte is gevonden op de plaats van het misdrijf dat dat tevens bewijst dat hij schuldig is. Nee, dat bewijst enkel dat de verdachte op die plaats is geweest, een zeer belangrijk onderscheid. Zelfs sommige rechters zijn hier aantoonbaar mee in de fout gegaan, immers veel rechters hebben ook geen aanleg voor exacte vakken (ze hebben meestal geen exacte studie gevolgd) en technische recherche is nu éénmaal exact werk.

Is het mogelijk om goede voorlichters op te leiden die inzien wat de modale leek wel en niet begrijpt, die zelf voldoende verstand hebben van technische recherche (CSI :D) én dan ook nog eens in staat zijn om dit alles over te dragen op deze leken?
Verborgen inhoud
Zo bezien lijkt het mij dat zij zo'n beetje dezelfde kwaliteiten moeten hebben als die een goede onderwijzer heeft.

Zijn de leken in staat om deze materie te begrijpen, materie waar ze zich nooit eerder in verdiept hebben?
Wat voor selectiecriteria zijn er nodig voor leken? Kan je aanduiden op welke kwaliteiten er geselecteerd zou moeten worden en ofdat het überhaupt zin heeft om dat te doen. Je kan bijvoorbeeld enkel mensen aannemen die een universitaire opleiding hebben afgerond maar dat geeft nog geen enkele garantie (om tal van redenen waar ik nu even niet op in ga).
Bovendien, wanneer je strenge selectiecriteria toepast (strenger dan bijvoorbeeld het weren van mensen die al een strafblad hebben en het niet selecteren van mensen die een zware verstandelijke handicap hebben) dan gaan de mensen die hier niet aan voldoen daar waarschijnlijk niet zo happy mee zijn waardoor je het beoogde doel van meer betrokkenheid van de burgers wellicht niet bereikt.
Anderzijds zie je in de USA weer juist dat de meest capabele mensen juist het minst in de jury zitten omdat zij meestal onder hun juryplicht kunnen uitkomen waar dat voor de 'gewone man' niet mogelijk is.


Wat is de invloed van juryrechtspraak op de juistheid van het oordeel schuldig/onschuldig? Zijn er goede onderzoeken naar gedaan?

Stel dat wij zo'n juryrechtspraak zouden invoeren, zou het dan niet juist logischer zijn om te beginnen met kleinere zaken aangezien eventuele fouten van juries dan minder ingrijpende consequenties hebben? Te meer aangezien we kunnen verwachten dat er de eerste jaren kinderziektes zullen zijn.

Is bij een juryrechtspraak het risico op omkoping ook niet groter dan bij een 'normale' rechtszaak waarin de rechters uitmaken ofdat het aannemelijk is dat de verdachte schuldig is? In de USA zijn er toch veel omkoopschandalen bekend? Als je slechts één van de 12 juryleden hoeft om te kopen dan is het risico dat dat lukt toch al heel wat groter dan wanneer je die ene beroepsrechter moet omkopen.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#4

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 20:48

Ik begreep dat we het mede over politieke structuren hadden omdat dit topic het woord "democratie" bevat.

Ik acht juryrechtspraak niet een logisch onderdeel van civil law. Waarschijnlijk zelfs amper mogelijk in te voeren in die gevallen; De wetgever zal vrijwel altijd tegen zijn.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#5

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16810 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 20:51

Ik begreep dat we het mede over politieke structuren hadden omdat dit topic het woord "democratie" bevat.

Even kort: er is hier sprake van beide: politiek en recht. Wat mij betreft mag het politicologisch aspect daar waar van toepassing gewoon besproken worden.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#6

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 21:01

Even kort: er is hier sprake van beide: politiek en recht. Wat mij betreft mag het politicologisch aspect daar waar van toepassing gewoon besproken worden.

Waar het van toepassing is vind ik het als gebruiker uiteraard ook prima maar de zinnen die ik aanhaalde gingen niet over het recht; referendum, democratisch gehalte van de 'Westerse' democratieën, aristocratie.
Wanneer deze discussies door elkaar gaan lopen dan gaat het nog moeilijker worden om tot een weloverwogen afweging te komen, iets waarvan ik sowieso al verwacht dat dat niet zal lukken.
Ik ben het overigens niet met je eens Ger dat politiek en recht beiden aan de orde zijn hier. Politici mogen beslissen over het type rechtsstelsel maar het gaat hier toch over wat het beste rechtsstelsel is, niet over hoe politici tot hun afweging komen om voor het ene of het andere stelsel te kiezen?
Ik vind principieel dat er enkel een zuivere discussie over de rechtstaat kan plaatsvinden wanneer we het democratische beslissingsproces buiten beschouwing laten. Dat is net zoiets als dat we bij een discussie over Keynesiaanse economie (anitcyclische begrotingspolitiek) mi beter niet over VVD vs. PvdA zouden beginnen. Dat leidt de aandacht te veel af van de eigenlijke materie.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#7

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 21:07

In de praktijk bestaat er geen "beste rechtsstelsel" zonder te kijken naar de context: Het politieke stelsel waarin het moet functioneren.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#8

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 21:14

In de praktijk bestaat er geen "beste rechtsstelsel" zonder te kijken naar de context: Het politieke stelsel waarin het moet functioneren.

Wil je nu weer ontopic verder gaan?
De vraag in dit topic is ofdat een lekenjury wel of niet van toegevoegde waarde zou zijn voor onze rechtspraak. Ik ga hier verder niet meer ingaan op politieke stelsels.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#9

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16810 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 06 augustus 2007 - 11:15

Ik ben altijd een tegenstander geweest van lekenjuries uit angst dat zij niet in staat zijn om een weloverwogen oordeel te vormen, hierbij denkende aan de vroegere niet-wettelijke lynchpartijen en heksenjachten.
Het gezonde verstand van het publiek blijkt lang niet altijd zo gezond te zijn.
De laatste jaren ben ik hier iets genuanceerder over gaan denken. Er is immers een onderscheid tussen zijnsoordelen en waardeoordelen.
De zijnsoordelen kunnen mi enkel door deskundigen worden gemaakt, de waardeoordelen kunnen ook gemaakt worden door leken onder voorwaarde dat deze leken voldoende goed zijn voorgelicht en het vermogen hebben om op basis van deze informatie een weloverwogen afdeel te maken. De kwaliteit van de voorlichting van leken hangt af van de kwaliteit van het werk van de voorlichter en oa van de intelligentie, wijsheid, ervaring en persoonlijkheid van de leken.

Het is mij niet helemaal duidelijk wat je met zijsoordelen bedoelt. Kun je dat eens verduidelijken?

Nu is voor mij een interessante vraag ofdat en onder welke voorwaarden een lekenjury eventueel in staat is om alle feiten te begrijpen en te duiden en op basis hiervan eerlijk en nuchter te oordelen. Dit valt en staat met de kwaliteit van de voorlichting (deskundigheid van de voorlichters) en de selectie van juryleden.
(…)

Dit komt denk ik voort uit een verschil in interpretatie van de taak van de rechter (of jury). In mijn optiek laat de rechter zich inlichten over de zaak door de officier van justitie en luistert hij naar de diverse pleidooien. Tevens leest hij het gehele dossier en (bij ingewikkelder zaken) doet hij nog nader onderzoek over de achtergronden. Daar komt nog bij dat er verschillende rechtssectoren zijn (o.a. handelsrecht, strafrecht, etc), waarbij een rechter normaal maar één sector behandeld. Hij heeft dus de benodigde basiskennis. Op basis van de verstrekte informatie, de pleidooien en het nader onderzoek spreekt hij recht.
Van een jurylid zou je hetzelfde mogen verwachten m.i.

Als ik jou goed begrijp ga jij er vanuit dat hij alles over de zaak en de achtergrond zelf moet weten om recht te kunnen spreken. Dit is echter niet mogelijk: alle zaken zijn zo divers dat je bij wijze van spreken voor elke zaak een andere rechter nodig zou hebben. Dit is niet reëel, zoals je waarschijnlijk zult beamen. Een jury kan dan wel uitkomst bieden. Als je de jury samenstelt op basis van hun opleiding, ervaring in bepaalde vakgebieden etc. kun je op die wijze een gevarieerde jury samenstellen die samen een goed oordeel kunnen vormen op basis van hun gezamenlijke kennis. Maar dan nog zullen zij zich in de zaak moeten verdiepen zoals de rechter dat ook doet.

Wat voor selectiecriteria zijn er nodig voor leken? Kan je aanduiden op welke kwaliteiten er geselecteerd zou moeten worden en ofdat het überhaupt zin heeft om dat te doen. Je kan bijvoorbeeld enkel mensen aannemen die een universitaire opleiding hebben afgerond maar dat geeft nog geen enkele garantie (om tal van redenen waar ik nu even niet op in ga).
Bovendien, wanneer je strenge selectiecriteria toepast (strenger dan bijvoorbeeld het weren van mensen die al een strafblad hebben en het niet selecteren van mensen die een zware verstandelijke handicap hebben) dan gaan de mensen die hier niet aan voldoen daar waarschijnlijk niet zo happy mee zijn waardoor je het beoogde doel van meer betrokkenheid van de burgers wellicht niet bereikt.

Een van de doelen van juryrechtspraak is volgens mij juist een afspiegeling van de samenleving een oordeel te laten vellen. Nu is het zo dat een zeer kleine elite alle recht spreekt. Weet die elite wel wat het volk wil? Hetzelfde zou je krijgen als je alleen universitair geschoolden in de jury zou laten zitten. De elite zou iets groter worden, maar wat er leeft onder universitair geschoolden is totaal anders dan wat er leeft onder laagopgeleiden.

Anderzijds kun je natuurlijk weer niet verwachten dat de juryleden voldoende kennis van zaken hebben en alles kunnen begrijpen. Iemand die op zijn 16e bij de groenvoorziening is gaan werken en nooit verder is gekomen, zal waarschijnlijk niet de capaciteiten beschikken om alle informatie over de zaak, de wetten en de achtergronden te verwerken tot een objectief en inhoudelijk juist oordeel. Van de rechters kun je dat wel verwachten, al worden daar nog steeds af en toe fouten gemaakt.

Daarmee kom ik gelijk op een belangrijk twistpunt: Enerzijds kun je stellen: Als de rechters al fouten maken, dan maken de ongeschoolde juryleden die zeker. Anderzijds kun je net zo goed stellen dat die fouten weggefilterd worden door de gemene deler van de juryleden te pakken. Waarbij meteen weer het tegenargument gegeven kan worden dat als niemand (of te weinig) van die jury de vereiste kennis van zaken hebben dat het oordeel dan nog steeds onjuist is. Ik ben er nog niet uit in elk geval: "Ellek voordeel hep ze nadeel en ellek nadeel hep ze voordeel".

Wat is de invloed van juryrechtspraak op de juistheid van het oordeel schuldig/onschuldig? Zijn er goede onderzoeken naar gedaan?

Ik meen toch dat ik hier onlangs een stuk over had gelezen, maar ik kan het niet meer terugvinden. Als iemand dit wel kan lees ik het graag!
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#10

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 augustus 2007 - 21:50

Het is mij niet helemaal duidelijk wat je met zijnsoordelen bedoelt. Kun je dat eens verduidelijken?

Zie waardeoordelen vs. zijnsoordelen als feiten vs. meningen.
Zijnsoordelen geven aan wat er gebeurt als je dit en dat doet (als je kiest voor een anti-cyclische begrotingspolitiek dan stabiliseert dat de economie doordat... of als je er voor kiest om tijdens een hoogconjunctuur de lasten te verlagen dan de hoogconjunctuur sneller en eerder verhit geraken en weer terug omslaan naar een laagconjunctuur), waardeoordelen hebben betrekking op de subjectieve afweging van wat beter is (rijken meer dan evenredig belasting laten betalen is verantwoord omdat dit nodig is om te voorkomen dat de zwakkere/minder fortuinlijke mensen dakloos worden en omkomen van de honger). Zijnsoordelen worden door wetenschappers gemaakt, waardeoordelen worden door uitvoerders gemaakt.
Natuurlijk zijn dit 2 extremen en is er tussen deze 2 uitersten een overlapping mogelijk.
Deze termen komen uit de economische wetenschap.

De jury acht ik niet of beperkt in staat om bijvoorbeeld na te gaan ofdat het onderzoek volgens de juiste procedure is verlopen, om in te schatten wat de waarde van forensisch bewijs is of om in te schatten ofdat het bewijs op een correcte manier is verzameld. Voor deze zaken is vakkennis volgens mij een vereiste. Ik acht een lekenjury wel in staat om, wanneer ze op zeer duidelijke wijze de juiste feiten voorgelegd krijgen (en enkel de feiten!), te oordelen ofdat het aannemelijk is ofdat de verdachte wel of niet schuldig is. Weliswaar zou het logisch zijn dat de rechter vaak meer bekwaam is dan een individueel jurylid om zo'n oordeel te maken dankzij zijn ervaring maar de lekenjury heeft dan weer als voordeel dat ze met meer mensen zijn (12 in de USA).

Dit komt denk ik voort uit een verschil in interpretatie van de taak van de rechter (of jury). In mijn optiek laat de rechter zich inlichten over de zaak door de officier van justitie en luistert hij naar de diverse pleidooien. Tevens leest hij het gehele dossier en (bij ingewikkelder zaken) doet hij nog nader onderzoek over de achtergronden. Daar komt nog bij dat er verschillende rechtssectoren zijn (o.a. handelsrecht, strafrecht, etc), waarbij een rechter normaal maar één sector behandeld. Hij heeft dus de benodigde basiskennis. Op basis van de verstrekte informatie, de pleidooien en het nader onderzoek spreekt hij recht.
Van een jurylid zou je hetzelfde mogen verwachten m.i.

Tot de laatste zin ben ik het met je eens.
Ik weet niet ofdat het mogelijk is voor een normaal jurylid om dit alles te doen aangezien hij ook nog een job heeft. Daarom zullen de juryleden volgens mij voorgelicht moeten worden door mensen die dit als job doen. Doordat het hun job is bouwen ze ook waardevolle ervaring op.
Zo'n beroepsvoorlichter(s) zou een voldoende wetenschappelijke basis moeten hebben; procedurele kennis van onderzoeken, forensische geneeskunde, psychologie, communicatieve vaardigheidstraining en zo objectief en zakelijk mogelijk de feiten moeten presenteren, zonder hierbij zijn subjectieve mening door te laten schemeren.

Als ik jou goed begrijp ga jij er vanuit dat hij alles over de zaak en de achtergrond zelf moet weten om recht te kunnen spreken. Dit is echter niet mogelijk: alle zaken zijn zo divers dat je bij wijze van spreken voor elke zaak een andere rechter nodig zou hebben. Dit is niet reëel, zoals je waarschijnlijk zult beamen. Een jury kan dan wel uitkomst bieden. Als je de jury samenstelt op basis van hun opleiding, ervaring in bepaalde vakgebieden etc. kun je op die wijze een gevarieerde jury samenstellen die samen een goed oordeel kunnen vormen op basis van hun gezamenlijke kennis. Maar dan nog zullen zij zich in de zaak moeten verdiepen zoals de rechter dat ook doet.

Moeilijk. Ik vind het reëel om in deze tijd te verwachten van een rechter dat hij een basiskennis over het DNA en andere forensiche recherchetechnieken heeft, dat hij enige kennis heeft van psychiatrische aandoeningen die kunnen leiden tot crimineel gedrag. Hij hoeft geen detailkennis te hebben over deze zaken maar hij zou toch zin van onzin moeten kunnen scheiden. Ik zie geen obstacel om de rechtenstudie wat zwaarder te maken (het schijnt nu een relatief makkelijke studie te zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de exactere studies al kan ik daar niet met zekerheid over oordelen), bovendien kan de rechter naast zijn job ook wel verplichte nascholing volgen zoals voor artsen, terecht, ook verplicht is. Als artsen dat moeten, waarom rechters dan niet?
Een lekenjury instellen zoals jij hier voorstelt, echte deskundige mensen die meer specialistische kennis hebben dan de rechter, vind ik op zich best een interessant idee maar is het uitvoerbaar?
Hoeveel tijd gaat dat kosten voor deze juryleden? Is dat mogelijk ivm hun job? Gaan de meer gequalificeerde mensen hier wel aan mee willen werken?
Hoe dan ook, dat is volgens mij niet het voorstel van de schrijver. Mijn indruk uit dit artikel is dat hij een jury naar Americaans model zou willen invoeren maar dan enkel voor de zwaardere zaken.


Een van de doelen van juryrechtspraak is volgens mij juist een afspiegeling van de samenleving een oordeel te laten vellen. Nu is het zo dat een zeer kleine elite alle recht spreekt. Weet die elite wel wat het volk wil? Hetzelfde zou je krijgen als je alleen universitair geschoolden in de jury zou laten zitten. De elite zou iets groter worden, maar wat er leeft onder universitair geschoolden is totaal anders dan wat er leeft onder laagopgeleiden.

Is het erg wanneer enkel de 'elite' (iedereen kan recht studeren hoor :D) recht spreekt?
Laat ik het eens omdraaien. Zou je willen dat de regering (technisch gezien cabinet aangezien ook de koninging nog steeds onderdeel is van de regering :D ) een afspiegeling is van de samenleving? Zou je willen dat mensen in de regering even capabel zijn als de rest van de maatschappij? Nee toch? Wij willen zo'n capabele mogelijke mensen in de regering, mensen die al bewezen hebben goed werk te leveren.
Wel willen wij dat de stem van het volk wordt gehoord, dat deze capabele mensen enige voeling hebben met wat de maatschappij graag wil, te meer omdat deze regeringsleden vaak (maar niet altijd zoals bijvoorbeeld minister Verhoeven) tot de elite behoren.
Het parlement voorziet in deze behoefte. Ze laten het deskundige werk, de uitvoering, over aan de specialisten maar houden wel sterk de vinger aan de pols.
In de rechtspraak is de rechter de deskundige, het 'volk' kan eventueel de vinger aan de pols houden door een jury in te voeren. Hier ga ik er van uit dat iederéén voor de jury kan worden opgeroepen en niet enkel de 'elite'.*
In het voorbeeld in de vorige alinea is er juist weer sprake van een elitejury waarbij de ene elite (de rechter) vervangen is door de andere elite (juryleden).

Anderzijds kun je natuurlijk weer niet verwachten dat de juryleden voldoende kennis van zaken hebben en alles kunnen begrijpen. Iemand die op zijn 16e bij de groenvoorziening is gaan werken en nooit verder is gekomen, zal waarschijnlijk niet de capaciteiten beschikken om alle informatie over de zaak, de wetten en de achtergronden te verwerken tot een objectief en inhoudelijk juist oordeel. Van de rechters kun je dat wel verwachten, al worden daar nog steeds af en toe fouten gemaakt.

Precies, vandaar dus dat ik de rechtspraak an sich het liefst aan de elite overlaat en ik de jury enkel wil laten oordelen over schuldig of onschuldig nadat ze zorgvuldig zijn ingelicht, als ik al een voorstander zou zijn van een jury (dat heb ik nog niet besloten).

"Ellek voordeel hep ze nadeel en ellek nadeel hep ze voordeel".

Precies! Wellicht zou een goed uitgangspunt zijn om eerst eens te bekijken hoe de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak zich verhoudt met die van andere landen. Wanneer blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak sterk onderdoet voor die van bepaalde andere landen dan kunnen we de verschillen opsporen.
Het lijkt me wel enorm lastig om zo'n internationale vergelijking te maken. Onafhankelijke juristen van internationale samenstelling zouden bijvoorbeeld het aantal fouten van rechters hun uitspraken kunnen analyseren.
In het algemeen ben ik een zeer groot voorstander van internationale vergelijking. Elk landje heeft deels onafhankelijk van de buitenwereld haar eigen systeempje opgericht. Ik ga er van uit dat het vaak zo zal zijn dat landen waar het systeem beter functioneer een beter systeempje hanteren.
Als gewone burger heb ik de laatste 10 jaar bepaald geen al te beste indruk gekregen van de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak. Denk oa aan die 2 zaken die ik eerder noemde maar ik herinner me dat er nog wel meer van dergerlijke blunders zijn begaan door het systeem. Ofdat dit aan ondeskundige rechters, blinde officiers van justitie, foute onderzoeksmethoden van de recherche of aan nog iets anders ligt, dat laat ik maar in het midden.
Of zou het gewoon het gebrekkige Nederlandse onderwijs zijn wat de oorzaak is? Of zou het zo zijn dat er in andere landen net zo veel blunders worden begaan door rechters maar dat de meesten van deze blunders (nog) niet de media halen? Ik weet het niet. Ik ben er in ieder geval zeker van dat ook het woord van de rechter niet 'heilig' is. ;)*Ik vind bepaald niet dat je tot de elite behoort omdat je een hogere opleiding hebt gevolgd of omdat je zo'n job uitoefent maar dat is weer een andere discussie.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#11

1207

  1207


 • >250 berichten
 • 991 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 augustus 2007 - 22:23

volgens mij is het de rechter zijn job om te zorgen dat het proces eerlijk verloopt.
is het kruisverhoor ok, worden de juiste procedures gevolgd ivm bewijsmateriaal etc
Zeker met een jury, al dan niet professioneel, is het niet aan de rechter om te oordelen over schuld of onschuld. hooguit vonnis voorlezen en strafmaat bepalen.

#12

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 augustus 2007 - 22:54

In een rechtstelsel zonder jury is het juist wel de taak van de rechter om te oordelen ofdat het waarschijnlijk is ofdat de verdachte schuldig is of niet.
Het principe van het rechtstelsel is dat de officier van justitie 'de staat' vertegenwoordigt, de advocaat de verdachte vertegenwoordigt, beide partijen dit doen met het streven naar waarheidsvinding en de rechter uiteindelijk bepaalt wat de gepaste maatregel is, hierbij gebonden aan de limieten die democratisch zijn vastgesteld door het parlement.
Bedenk hierbij dat het niet enkel een kwestie is van wel of niet schuldig zijn maar dat hierin veel gradatie mogelijk is, bijvoorbeeld verzachtende omstandigheden.
Het is bepaald niet de taak van justitie om uit te maken om uit te maken ofdat de kan op schuldig zijn groot is of niet. Justitie mag pleiten voor haar zaak zoals de advocaat mag pleiten voor zijn zaak.
Dit is vrij essentieel aangezien verondersteld mag worden dat justitie net als de advocatuur niet 100% objectief (en eerlijk) is.

Bedenk dat, ook wanneer een verdachte schuldig wordt bevonden, het altijd nog niet zeker is dat hij daadwerkelijk schuldig is. Net als een arts, doet een rechter vaak een gefundeerde 'gok' op basis van kennis en inzichten. 100% zekerheid is er soms wel maar vaak ook niet.
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#13

1207

  1207


 • >250 berichten
 • 991 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 07 augustus 2007 - 14:28

In een rechtstelsel zonder jury is het juist wel de taak van de rechter om te oordelen ofdat het waarschijnlijk is ofdat de verdachte schuldig is of niet.

en in de meeste gevallen is dit ook voldoende.

moord of doodslag is veel ingrijpender voor de beklaagde. Hier is het niet slecht om het volk ( de symboliek van een jury) te laten oordelen.

1) zij dragen geen juridische ballast met zich mee
2) ze zijn niet vanaf het begin emotioneel betrokken bij de zaak
3) druk is er nauwelijks. ben je maar met 3 en is er een carrièrejager bij krijg je misschien al een heel ander verhaal waarbij de echte schuldvraag ondergeschikt kan geraken.
4) de macht van het getal geeft zuiverder resultaat en in het beslissingsproces kun je de zaak uit veel meer hoeken bekijken

#14

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 augustus 2007 - 15:04

Graag treed ik 1207 bij in dezen al heb ik twijfels bij zijn punt 3. de carriére van rechters zal vooral bevorderd worden door juiste beslissingen.
Ik zou er nog aan toe wensen te voegen dat het me niet evident lijkt dat rechters per definitie een grote deskundigheid bezitten voor wat betreft het beoordelen van bewijs. Volgens prof. Wagenaar, een internationaal deskundige op het gebied van de betrouwbaarheid van getuigenissen is de politie wel behoorlijk goed op de hoogte van hoe er betrouwbare feiten boven tafel moeten worden gekregen maar juristen zoals rechters en officieren niet. Dit is een belangrijke oorzaak van rechtelijke dwalingen. Het beoordelen en verkrijgen van getuigenverklaringen, forensisch bewijs en statistiek berust bij rechters op lekenkennis en ervaring maar niet op opleiding.
http://boeken.vpro.n...kelen/28173138/
Het proces zal anders gevoerd worden bij juryrechtspraak. Meer getuigen zullen worden gehoord ter zitting waardoor er iig grotere transparantie in de rechtsgang zal ontstaan en dwalingen een grotere kans hebben direct te worden opgemerkt.
Of er bij juryrechtspraak minder vaak een onschuldige wordt veroordeeld en lang in de gevangenis verblijft zal moeilijk te bewijzen zijn maar wellicht kan het een aanwijzing zijn als een Belgisch forumlid niet een soortgelijk lijstje rechtelijke dwalingen in moordzaken uit de afgelopen 20 jaar weet te produceren: Puttense moord, Schiedammer parkmoord. Lucia de B., Paskamermoord, .Dorothea van Wijlick-Dick van leeuwerden, Ina Post, balpenmoord. Een aantal van deze onterecht veroordeelden hebben hun gehele straf uitgezeten of zitten nog vast.
Ik zie het er in Nederland niet van komen dat men juryrechtspraak gaat invoeren. Te duur. Dat argument is zelfs lang gebruikt om het opnemen van politieverhoren tegen te houden. Hier is men gelukkig nu schoorvoetend mee begonnen bij verdachten van ernstige feiten.
http://www.nd.nl/doc...d...t=&id=97371
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#15

bobbyjong

  bobbyjong


 • >250 berichten
 • 377 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 11 oktober 2008 - 16:00

Ik wil een discussie opzetten over welke vorm van rechtspreken de meest rechtvaardige is: een uitspraak door een jury, of een rechter.
Daarmee begin eerst met de volgende vraag:

Waarom moet er door een staat recht gesproken worden ? Of, waarom moet over een (gekromde) gebeurtenis recht worden gesproken?

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures