Springen naar inhoud

Hulp bij uitzetting onderzoek.


 • Log in om te kunnen reageren

#1

jdr

  jdr


 • >1k berichten
 • 1408 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 september 2007 - 09:48

Ik werk (als begeleider) in een instelling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking bij een stichting die valt onder de overkoepelende organisatie 'De Carante Groep'.
Nu hebben wij sinds kort toegang tot het kenniscentrum van deze organisatie en daar viel mijn oog op een artikel dat medewerkers uitnodigd om zelf wetenschappelijk onderzoek in eigen instelling te doen.
De bedoeling is dat medewerkers die hier interesse in hebben de volgende enquete invullen die een bepalende rol zou spelen in het -al dan niet- laten doorgaan in het proces naar het onderzoek:

1. Wil jij zelf een praktijkonderzoek gaan uitvoeren?
JA/NEE
Opmerkingen
2. Wat is het thema/onderwerp?
3. Ga je daarbij uit van een theorie (welke?) of is het louter praktijk?
4. Heb je al enig idee over de methode?
• De onderzoeksgroep?
• De instrumenten voor onderzoek?
• Het design? Bijvoorbeeld experimenteel/longitudinaal (meerdere keren meten met voor en nametingen en/of controlegroepen) of cross-sectioneel (eenmalig meten en kijken naar relaties tussen variabelen).
5. Onderken je hiaten in je kennis of vaardigheden, die in een Wetenschapstraining aandacht zouden moeten krijgen? Denk daarbij aan hiaten in theoretische kennis of hoe je literatuuronderzoek doet, in methodologische, statistische kennis, kennis van onderzoeksdesigns, kennis van onderzoek naar validering van toetsen/testen/diagnostische middelen en van dataverwerkingsprogramma’s (bijv. SPSS)
6. Hiaten in kennis over wetenschappelijk publiceren/maken van een congresbijdrage?
7. Hiaten mbt implementeren van de resultaten in de praktijk?
8. Hoe groot acht je de mogelijkheid dat je voor het doen van onderzoek wordt vrijgesteld door jouw leidinggevende? Heb je dat eerder al eens aangekaart?

Mochten aan de hand van deze enquete leidinggevenden instemmen met het onderzoek dan volgt er voor de medewerker die het onderzoek wil uitvoeren een wetenschapstraining en bovendien een op het onderzoek toegesneden begeleiding van een ervaren praktijkonderzoeker van de afdeling Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit die door de Carante Groep specifiek voor dit doel is aangesteld.

Nu is het in mijn belang om deze enquete zo goed mogelijk in te vullen en bovendien een breder beeld te krijgen hoe dergelijke onderzoeken praktisch haalbaar uitgevoerd zouden kunnen worden om -los van de 'Expertisegroep Wetenschappelijk Verantwoord Praktijkonderzoek' - ook mijn eigen leidinggevende te kunnen overtuigen.
Met dit topic hoop ik met wat hulp dit vlak een beetje te kunnen verkennen aan de hand van een op de praktijk gerichte onderwerp die ik graag zou willen gebruiken:

"Vanwege een forse groei mede -vanwege een grote fusie- en een paar flinke tikken op de vingers van de stichting waar ik werkzaam ben door inspectie is er in de laatste paar jaren een forse toename van beheersmatige kwaliteitsbewaking te ervaren op de werkvloer.
Het regent protocollen en formuliertjes waarin verantwoording af gelegd dient te worden aangaande deze protocollen.
In de visie die deze stichting hanteerd heeft men het zelfs letterlijk over 'producten' die wij af leveren aan onze cliënten die nog net geen 'klanten' genoemd worden.
M.i. kan dit bijna niet anders dan ten koste gaan van de intrinsieke motivatie van werknemers op de werkvloer die vanuit hun liefde voor medemens en maatschappij in dit werk stappen en wordt het verlegd naar een extrinsieke motivatie waarin het om het 'kwalitatieve' product gaat en de 'natuurlijke' relatie van medemens naar medemens dat zich o.a. uit in warmte en spontaniteit meer op de achtergrond verdwijnt.
"

Dit zou ik graag willen onderzoeken maar raak al in de knel bij het begin; het formuleren van een hypothese die deze lading dekt en concreet te onderzoeken valt.
De (mate van) beheersmatige kwaliteitsbewaking zou ik moeten kunnen vaststellen, de verlegging van motivatie en bovendien de aard van de relatie werknemer-cliënt.
Alle drie zouden ze in de hypothese geformuleerd moeten worden maar ben bang dat de hypothese dan veel te breed komt te liggen omdat je dan én de correlatie kwaliteitsbewaking vs (intr. of extr.) motivatie onderzoekt en de correlatie (intr. of extr.) motivatie vs relatie werknemer-cliënt waarmee indirect de correlatie kwaliteitsbewaking vs relatie werknemer-cliënt.
De hypothese zou dan volgen uit twee subhypothesen.
Mijn eerste vraag luidt dan; zijn er richtlijnen voor het opstellen van een degelijke hypothese; zijn subhypothesen binnen één onderzoek toelaatbaar?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ferry

  ferry


 • >250 berichten
 • 954 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 september 2007 - 11:09

Een richtlijn voor een hypothese? Nou, om te beginnen zal deze onderzoekbaar moeten zijn. Gezien de vraag die je hebt, is dit wellicht problematisch omdat ik ervan uitga dat je geen voor- en nameting kunt doen, de maatregel is al ingevoerd. Het zal moeilijk zijn een verschuiving van intrinsieke naar extrinsieke motivatie waar te nemen. Dit is een probleem waar je goed over na zult moeten denken. Verder is het van belang bij de hypothesen aan te geven waarom je een bepaald effect verwacht.

Het opdelen van de vraag in 3 subhypothesen is geen probleem, alleen kan ik zo niet inschatten of dat echt noodzakelijk is.

#3

jdr

  jdr


 • >1k berichten
 • 1408 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 september 2007 - 14:10

Gezien de vraag die je hebt, is dit wellicht problematisch omdat ik ervan uitga dat je geen voor- en nameting kunt doen, de maatregel is al ingevoerd. Het zal moeilijk zijn een verschuiving van intrinsieke naar extrinsieke motivatie waar te nemen. Dit is een probleem waar je goed over na zult moeten denken.

Ik zie het probleem.
Wellicht valt dit te ondervangen door -bij medewerkers dmv een vragenlijst- naar boven te krijgen in welke mate zij de beheersmatigheid als zodanig ervaren en deze gegevens afzetten tegen de resultaten van het onderzoek naar de aard van hun motivatie.
Bij medewerkers die meer dan vijf jaar in dit werkveld zitten en clienten die meer dan vijf jaar bij de stichting wonen en/of werken zou ik ook op de verschillende vlakken vragen kunnen stellen over de verschillen die zij bij henzelf, anderen en beleid hebben opgemerkt.
Tevens zou ik een controlegroep kunnen gebruiken bij een stichting waarin niet dusdanig beheersmatig gewerkt wordt, zal dan nog wel moeten nadenken over andere factoren die eventueel ook een rol kunnen spelen in de motivatiewijze.
Zou dit voldoende zijn?

Verder is het van belang bij de hypothesen aan te geven waarom je een bepaald effect verwacht.

Dit zal vanuit mijzelf wel lukken, maar moet nog op zoek naar bronnen die mij daarin wat draagvlak kunnen bieden.

Het opdelen van de vraag in 3 subhypothesen is geen probleem, alleen kan ik zo niet inschatten of dat echt noodzakelijk is.

Uiteindelijk gaat het mij om de correlatie tussen een beheersmatige kwaliteitsbewaking en de aard van de relatie client-medewerker.
Nu zal die wellicht ook aan te tonen zijn zonder de twee subhypothesen te onderzoeken, maar dan ga ik voorbij aan het m.i. oorzakelijke verband tussen die twee; namelijk de motivatie.
(Wat ik met 'natuurlijke' bejegening bedoel zou ik overigens opvangen door dit zo concreet mogelijk in te kaderen; een paar steekwoorden zijn hierin 'genegenheid, betrokkenheid en spontaniteit'.)
Iig alvast bedankt voor het meedenken.

#4

ferry

  ferry


 • >250 berichten
 • 954 berichten
 • VIP

Geplaatst op 13 september 2007 - 16:15

Ik denk later nog wel even verder mee, in ieder geval hier een boek waar je zeker iets aan zult hebben...
http://dissertations...llItemRecord=ON

#5

ferry

  ferry


 • >250 berichten
 • 954 berichten
 • VIP

Geplaatst op 19 september 2007 - 22:09

Ik zie het probleem.
Wellicht valt dit te ondervangen door -bij medewerkers dmv een vragenlijst- naar boven te krijgen in welke mate zij de beheersmatigheid als zodanig ervaren en deze gegevens afzetten tegen de resultaten van het onderzoek naar de aard van hun motivatie.


Dat zou kunnen alleen krijg je daar waarschijnlijk een probleem met de interpretatie van je resultaten. Je zou eigenlijk willen weten of een "beheersbeleid" gevolgen heeft voor de medewerkers. "beheersbeleid" is iets dat waarschijnlijk het beste op te vatten is als een kenmerk van de organisatie, en in die zin zou de verwachting zijn dat de motivatie van alle medewerkers binnen 1 organisatie daardoor worden beinvloed (of nog mooier een ontwikkeling van het beleid, gevolgd door een veranderende motivatie van de medewerkers). Door het naar het individuele niveau terug te brengen kun je je afvragen wat je precies meet. Maar onmogelijk is het niet.

Bij medewerkers die meer dan vijf jaar in dit werkveld zitten en clienten die meer dan vijf jaar bij de stichting wonen en/of werken zou ik ook op de verschillende vlakken vragen kunnen stellen over de verschillen die zij bij henzelf, anderen en beleid hebben opgemerkt.


Dat is niet onproblematisch. Je wilt vaststellen of de motivatie verandert en niet of medewerkers het idee hebben dat hun motivatie is veranderd. Daar zit een wezenlijk verschil. Daar komt bij dat veel onderzoek laat zien dat het geheugen van mensen lastig werkt en hun opvatting over het verleden kan doen veranderen.

Tevens zou ik een controlegroep kunnen gebruiken bij een stichting waarin niet dusdanig beheersmatig gewerkt wordt, zal dan nog wel moeten nadenken over andere factoren die eventueel ook een rol kunnen spelen in de motivatiewijze.
Zou dit voldoende zijn?


Nee, dit zou ik niet als voldoende opvatten, omdat je dan eigenlijk analyses gaat uitvoeren met een N=2. Je vergelijkt 2 organisaties. Als je dit soort vergelijkingen wilt doen, heb je een groot aantal organisaties nodig.

#6

jdr

  jdr


 • >1k berichten
 • 1408 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 september 2007 - 22:28

Bedankt voor je reactie; uit het artikel had ik al de sterke indruk gekregen dat ik de verkeerde kant ben opgeslagen gezien dat het commerciiele karakter van kinderverblijven de intrinsieke motivatie van medewerkers niet naar beneden heeft gebracht.
Zou ik het op die manier nog willen verklaren dan zou ik de intrinsieke motivatie moeten gaan ontleden omdat je natuurlijk ook intrinsiek gemotiveerd kan zijn een kwalitatief sterk product neer te zetten wat tegelijkertijd de intrinsieke motivatie dat je verkrijgt uit liefde voor de medemens op de achtergrond kan drukken; het blijft in beide gevallen intrinsieke motivatie (maar wel voor andere bezigheden).
Lijkt me niet handig.
Bovendien heb ik geen opleiding met een wetenschappelijke achtergrond, mijn ervaring en kennis hierin is nihil.
Ook om jouw heldere -maar demotiverende- reactie kan ik moeilijk heen; het is onbegonnen werk.
Zal nog eens nadenken over iets dat voor een leek als mij makkelijker te onderzoeken valt en waardoor ik eveneens gepassioneerd ben.

Veranderd door jdr, 19 september 2007 - 22:30


#7

ferry

  ferry


 • >250 berichten
 • 954 berichten
 • VIP

Geplaatst op 19 september 2007 - 22:33

Bedankt voor je reactie; uit het artikel had ik al de sterke indruk gekregen dat ik de verkeerde kant ben opgeslagen gezien dat het commerciiele karakter van kinderverblijven de intrinsieke motivatie van medewerkers niet naar beneden heeft gebracht.
Zou ik het op die manier nog willen verklaren dan zou ik de intrinsieke motivatie moeten gaan ontleden omdat je natuurlijk ook intrinsiek gemotiveerd kan zijn een kwalitatief sterk product neer te zetten wat tegelijkertijd de intrinsieke motivatie dat je verkrijgt uit liefde voor de medemens op de achtergrond kan drukken; het blijft in beide gevallen intrinsieke motivatie (maar wel voor andere bezigheden).
Lijkt me niet handig.
Bovendien heb ik geen opleiding met een wetenschappelijke achtergrond, mijn ervaring en kennis hierin is nihil.
Ook om jouw heldere -maar demotiverende- reactie kan ik moeilijk heen; het is onbegonnen werk.
Zal nog eens nadenken over iets dat voor een leek als mij makkelijker te onderzoeken valt en waardoor ik eveneens gepassioneerd ben.


Uiteraard niet bedoeld om te demotiveren maar te motiveren. Is het niet mogelijk vanuit het kenniscentrum ondersteuning te krijgen?

#8

jdr

  jdr


 • >1k berichten
 • 1408 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 september 2007 - 22:52

Uiteraard niet bedoeld om te demotiveren maar te motiveren. Is het niet mogelijk vanuit het kenniscentrum ondersteuning te krijgen?

Vast wel, maar desondanks ligt het -al dan niet- hard maken van deze hypothese -denk ik- toch behoorlijk boven mijn bereik; dit vraagt een team ervaren onderzoekers die weten waar ze het over hebben.
En trek het demotiveren jezelf niet aan; zag twee weken geleden Jenssen Matt Damon interviewen die vertelde aankomende acteurs altijd het advies te geven wat anders te gaan doen dan acteur worden.
Zijn beredenering; mensen die zich door dit advies in de wind laten slaan zijn niet gemotiveerd genoeg om acteur te worden en kunnen inderdaad beter wat anders gaan doen.
Nu weet ik dat jij dit niet tegen mij hebt gezegd of dit zo hebt bedoeld, maar kan mezelf beter bezig gaan houden met dingen die makkelijker haalbaar zijn, in dat opzicht was je inbreng voor mij zeer waardevol.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures