Springen naar inhoud

Auteursrecht/copyright


 • Log in om te kunnen reageren

#1

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 09:38

Sony BMG heeft een geheel eigen interpretatie van copyright

When questioned by Richard Gabriel, lead counsel for the record labels, Pariser suggested that what millions of music fans do is actually theft. The dirty deed? Ripping your own CDs or downloading songs you already own.

Gabriel asked if it was wrong for consumers to make copies of music which they have purchased, even just one copy. Pariser replied, "When an individual makes a copy of a song for himself, I suppose we can say he stole a song." Making "a copy" of a purchased song is just "a nice way of saying 'steals just one copy'," she said.

Heeft Sony BMG gelijk?

Formeel heb je in NL geen recht om een backup te maken bijvoorbeeld. Er zit een heffing op de CD's en zo, maar dat is een compensatie voor de rechthebbenden en mag niet uitgelegt worden als een formeel recht om een backup te maken. (Zo is het mij tenminste uitgelegt, als iemand het beter weet dan zou ik dat graag willen horen.)

Persoonlijk vind ik dat het auteurrecht significant moet worden aangepast omdat de huidige situatie onwerkbaar is geworden. Een paar problemen: Er is geen register/kadaster dus hebben we Orphaned works waar niemand nog kan achterhalen wie de rechten heeft; De termijnen zijn in een eeuw tijd vele malen langer geworden (van ~14 jaar naar meer dan een eeuw nu); De rechten zijn uitgebreid: Een architect die rechten heeft op foto's die gemaakt zijn van een stad als de gebouwen die hij ontworpen heeft er opstaan. (Dit zijn allemaal problemen die terug te voeren zijn op technologische ontwikkelingen en verruiming van het begrip auteursrecht)

Gegeven dat USA wetgeving (op economisch gebied) naar verloop van tijd regelmatig via internationale verdragen ook hier gaan gelden is dit een interesant geval.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16609 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 10:20

Even de wettendatabank erbij gepaktÖ

Uit Aanpassingswet Auteurswet 1912:

Voor zover uitvoerende kunstenaars of fonogrammenproducenten als bedoeld in het op 20 december 1996 te GenŤve gesloten Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (Trb. 1998, 248) rechten kunnen ontlenen aan dat verdrag, kunnen zij aanspraak maken op de daarmee corresponderende rechten uit de Wet op de naburige rechten


Kijken we naar de Wet op de naburige rechten, dan zien we in artikel 2 inderdaad dat het reproduceren van het werk van een kunstenaar of een fonogram het uitsluitend recht is van de kunstenaar of diens exploitant (bijvoorbeeld platenmaatschappij) tenzij deze daar afstand van heeft gedaan (bijvoorbeeld door de rechten te verkopen of door de rechten nadrukkelijk vrij te geven). Echter, kijken we naar artikel 10:

Als inbreuk op de rechten, bedoeld in de artikelen 2, 6, 7a en 8, wordt niet beschouwd:
(Ö)
e. het reproduceren van op grond van deze wet beschermd materiaal, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van een natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt; de artikelen 16c, tweede tot en met zevende lid, 16d tot en met 16ga, 17d en 35c van de Auteurswet 1912 zijn van overeenkomstige toepassing;


In de Auteurswet staat wederom dat het kopieren voor eigen gebruik is toegestaan. Wel staat er:

Artikel 16C, lid 7:
Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, mogen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.

Je mag ze dus niet aan een vriend geven; het gaat echt om eigen gebruik.
De andere artikelen waarnaar verwezen worden gaan vooral over vergoedingen en geschillen bij (al dan niet legale) reproducties.

Volgens onze huididige wetgeving is het kopiŽren voor eigen gebruik dus gewoon toegestaan. KopiŽren voor een ander of voor het publiekelijk ten gehoor brengen niet. Je mag dus niet als DJ zijnde gekopiŽerde CD's gebruiken, ook al heb je het origineel. Dat origineel moet je dus gebruiken.
Dit alles is op basis van een in 1971 in GenŤve gesloten internationale overeenkomst. Helaas kan ik die niet vinden op het moment, het zou in deze kwestie veel uitmaken of de VS deze overeenkomst ook ondertekend hebben. De EU partners destijds in elk geval wel (getuige Eur-Lex), dus zelfs als de VS de overeenkomst niet ondertekend hebben dan moeten ze wel heel veel overtuigingskracht hebben om hun mening (Šls dat al de algemene mening is in de VS en niet alleen die van Sony/Richard Gabriel) bij ons erdoor te drukken. Ik denk niet dat we ons snel zorgen hoeven maken. Internationale overeenkomsten zijn wat dat betref behoorlijk solide. Bovendien staan in diezelfde overeenkomst ook vele regelingen voor o.a. omroepen, scholen, gehandicaptenzorg, etc.

Samengevat: Momenteel strookt de uitspraak van Sony niet met de Nederlandse wetgeving. Voor de toekomst maak ik me ook nog geen zorgen.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#3

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6814 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 10:40

Heeft Sony BMG gelijk?

In nederland niet. In de VS misschien. Auteursrecht is anders geregeld in de VS (daar heb je iets van 'fair use').

Formeel heb je in NL geen recht om een backup te maken bijvoorbeeld.

Dat klopt. Er is echter ook niks dat je verbied om voor eigen gebruik een kopie te maken (de zogenaamde thuis-kopie). Dit geldt overigens niet voor software!

Een architect die rechten heeft op foto's die gemaakt zijn van een stad als de gebouwen die hij ontworpen heeft er opstaan.

Ik neem toch aan dat hier een soort vorm van 'portretrecht' geldt, dus dat dit niet geldt voor een foto waar toevallig ook zo'n gebouw opstaat.

Je mag dus niet als DJ zijnde gekopiŽerde CD's gebruiken, ook al heb je het origineel. Dat origineel moet je dus gebruiken.

Ook dat mag niet. De DJ moet toestemming krijgen om het werk openbaar te maken (= draaien in zijn disco-achtige omgeving). Deze toestemming heeft hij niet automatisch omdat hij een CD heeft gekocht.

#4

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16609 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 10:45

Ook dat mag niet. De DJ moet toestemming krijgen om het werk openbaar te maken (= draaien in zijn disco-achtige omgeving). Deze toestemming heeft hij niet automatisch omdat hij een CD heeft gekocht.

Klopt, maar dat wilde ik even buiten beschouwing laten. pi.gif
Op het moment dat hij toestemming heeft, moet hij echter wel de originele CD gebruiken (tenzij hij ook toestemming heeft gekregen voor de reproductie).
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#5

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 10:52

Dank je wel voor de verduidelijking en aanvullende informatie.

Blijft over de interpretatie van zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van een natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Voorbeeld:
- Het scannen van een boek die je van de bibliotheek geleend hebt?
- Het scannen van een boek en daarna het boek verkopen?

Dat voorbeeld met die DJ vind ik overigens dus een onredelijke beperking: Een Notebook of USB-HDD kan je hele (geautoriseerde) muziek collectie bevatten (meer dan je mee kunt nemen in CD vorm). [Maar dat is dan onderdeel van de licentie om het ten gehore te brengen...]

Wat is Łberhaupt het verschil tussen "een kopie" en "het origineel" als we het hebben over muziek die je van Apple's ITMS of amazonmp3 hebt ontvangen?
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets Ė Steve Jobs

#6

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6814 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 11:03

- Het scannen van een boek die je van de bibliotheek geleend hebt?

Geen probleem.

- Het scannen van een boek en daarna het boek verkopen?

Ook geen probleem.

Je zou zelfs het boek eerst kunnen verkopen, het dan lenen van de persoon aan wie je het verkocht hebt en het dan scannen.

Dat voorbeeld met die DJ vind ik overigens dus een onredelijke beperking

Ik vraag me ook af of daar in de praktijk ooit moeilijk over gedaan zal worden (als het al klopt dat hij de orginele CD's moet gebruiken).

Wat is Łberhaupt het verschil tussen "een kopie" en "het origineel" als we het hebben over muziek die je van Apple's ITMS of amazonmp3 hebt ontvangen?

Dat verschil is lastig. pi.gif

#7


 • Gast

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 11:28

Blijft over de interpretatie van zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van een natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Voorbeeld:
1) - Het scannen van een boek die je van de bibliotheek geleend hebt?
2) - Het scannen van een boek en daarna het boek verkopen?

Het feit hoe iets mag gebruikt worden normaal beschermd door Copyright of Autheursrecht wordt geregeld door "Fair Use", in de States een Juridische term, in de meeste andere landen een practische term. ("Fair Use" te vinden via Google).

Het is niet omdat iemand eigen Copyright beschrijvingen maakt dat "Fair Use" zou vervallen.

Op het net vindt je onnoemelijk veel Copyright beschermingen vermeld, die vaak geen of slechts gedeeltelijk rechtsgeldigheid hebben.

1) Iets dat je voor strikt eigen gebruik bezigt (een soort backup) zal geen enkel rechter je voor veroordelen.
2) Is diefstal, je bent geen eigenaar van de inhoud van dit boek. Het boek is alleen een medium dat je gekocht hebt, dit maakt je geen eigenaar van de inhoud (meer een licentie om het te lezen).

"Fair use" is niet 100% exact omschreven, maar meer naar de geest, en zal door elke rechtbank dan ook niet noodzakelijk gelijk beoordeeld worden.

#8


 • Gast

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 12:18

- Het scannen van een boek en daarna het boek verkopen?


Ook geen probleem.


Je kan geen winst maken met het geestelijk eigendom van iemand anders. Het vermenigvuldigen van deze inhoud (voor niet strikt eigen gebruik) is zeker niet in lijn met "Fair Use".

Eric
.

#9

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6814 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 13:47

Het vermenigvuldigen van deze inhoud (voor niet strikt eigen gebruik) is zeker niet in lijn met "Fair Use".

Klopt. We hebben in Nederland echter niks te maken met 'fair use'. Jij mag boeken verkopen die je in je bezit hebt. Jij mag ook een kopie voor jezelf maken van dat boek vanwege het thuiskopie-artikel. Er is dus niks wat je remt een boek te verkopen en zelf een kopie te behouden. Dat kopie mag je echter niet verkopen! (want dan zou het geen thuiskopie meer zijn.)

#10

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16609 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 14:13

Jij mag boeken verkopen die je in je bezit hebt. Jij mag ook een kopie voor jezelf maken van dat boek vanwege het thuiskopie-artikel. Er is dus niks wat je remt een boek te verkopen en zelf een kopie te behouden.

Is dat zo? Waar haal je die informatie vandaan? In de Wet op de naburige rechten wordt een dergelijke situatie totaal niet aangeduid.

Als je echter artikel 10, lid e toepast op de door jou geschetste situatie zou je kunnen stellen dat het toch strafbaar is. Je hebt immers een commercieel voordeel behaald door het verkopen van het boek en toch beschikbaar houden van de inhoud middels de kopie die je hebt. Commercieel voordeel wordt niet duidelijk gedefinieerd in die wet, maar de Auteurswet rept van "economische waarde". Die heeft zowel het origineel als de kopie. Maar ook dat is betwistbaar natuurlijk.

Is daar jurisprudentie over, getuige dat jij het meermalen zo stellig zegt?
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#11

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6814 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 15:04

Als je echter artikel 10, lid e toepast op de door jou geschetste situatie zou je kunnen stellen dat het toch strafbaar is. Je hebt immers een commercieel voordeel behaald door het verkopen van het boek en toch beschikbaar houden van de inhoud middels de kopie die je hebt.

Dat is niet zo. Het zijn twee losse gevallen. Je hoeft immers helemaal geen orgineel te hebben om een thuiskopie te hebben. Hoe jij aan je thuiskopie komt is totaal niet relevant (Of je dat nu uit de bieb hebt, van een vriend of uit je eigen boek).

ALS de beschreven situatie niet mag dan mag het niet omdat je geen boek mag verkopen. Dat lijkt me onzin.

Is daar jurisprudentie over, getuige dat jij het meermalen zo stellig zegt?

Geen idee. Het is al weer een tijdje geleden dat ik hier ingedoken zat (voor een vak 'inleiding recht').

#12

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16609 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 15:39

ALS de beschreven situatie niet mag dan mag het niet omdat je geen boek mag verkopen. Dat lijkt me onzin.

Eigendomsoverdracht is inderdaad toegestaan.

Dat is niet zo. Het zijn twee losse gevallen. Je hoeft immers helemaal geen orgineel te hebben om een thuiskopie te hebben. Hoe jij aan je thuiskopie komt is totaal niet relevant (Of je dat nu uit de bieb hebt, van een vriend of uit je eigen boek).

Het hoeven niet per se losse gevallen te zijn. Dat kŠn wel: je kŠn inderdaad een kopie voor eigen gebruik van een boek uit de bibliotheek maken en dat is ook toegestaan. Je hebt dan dus een kopie en je hebt geen origineel.
Als jij echter zelf een origineel hebt gekocht, dit kopieert met als doel om de inhoud te behouden en het origineel door te verkopen dan ben je formeel gezien fout bezig. Je hebt dan immers een direct commercieel voordeel van het auterusrechtelijk beschermde werk van een ander.
Natuurlijk is dit zeer lastig te bewijzen: men moet je dan echt op de neus zitten om dit op te merken, of het moet op gigantische schaal gebeuren dat men op een gegeven moment onraad ruikt. Justitie zal dus nauwelijks een zaak tegen je kunnen maken, maar dat maakt het nog niet legaal. pi.gif
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#13

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6814 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 18:06

Als jij echter zelf een origineel hebt gekocht, dit kopieert met als doel om de inhoud te behouden en het origineel door te verkopen dan ben je formeel gezien fout bezig.

Dat is waarschijnlijk wel zo, dus gewoon eerst het boek verkopen en dat het boek nog even kopieren. pi.gif

#14

albert davinci

  albert davinci


 • >1k berichten
 • 3165 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 oktober 2007 - 01:18

Tip: bestel lege schijfjes via het Internet, oa in Duitsland. Niet in alle landen zitten er zulke hoge heffingen op de schijfjes. Ik had de laatste keer 50 lege DVD-R schijfjes voor minder dan 25 Euro van het merk Verbatim.
Als je met wat medescholieren/medestudenten gezamelijk besteld dan is het nog goedkoper omwille van de verzendkosten.
Het is 100% legaal. De wet verplicht ons niet om schijfjes met heffing te kopen. pi.gif
Deze berggorilla wordt ernstig met uitsterven bedreigd doordat hun natuurlijk habitat wordt aangetast agv illegale bomenkap :(
We kunnen, nog, voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven. Familie laat je toch niet in de steek.

#15

EvilBro

  EvilBro


 • >5k berichten
 • 6814 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 oktober 2007 - 07:40

Het is 100% legaal.

Waarschijnlijk niet. Heb je invoerbelasting betaald?

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures