Springen naar inhoud

Rechtszaak verjaard


 • Log in om te kunnen reageren

#1

zpidermen

  zpidermen


 • >1k berichten
 • 1623 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 28 oktober 2007 - 11:52

Waarom kan een rechtszaak verjaren? Dat betekent immers dat iemand in dat geval ongestraft kan blijven voor een misdrijf dat hij heeft gepleegd. Is dat niet verschrikkelijk onrechtvaardig? Stel dat ik een moord pleeg en ik wordt pas na 30 jaar gepakt (na 18(?) jaar verjaart een rechtszaak), dan kan ik dus niet meer gestraft worden voor die moord... Dat slaat toch nergens op?
Beter kaal als geen haar want een kip snurkt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16593 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 28 oktober 2007 - 14:16

De van toepassing zijnde artikelen uit het Wetboek van strafrecht:

Artikel 70
1. Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
1°. in twee jaren voor alle overtredingen;
2°. in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld;
3°. in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld;
4°. in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van meer dan tien jaren is gesteld.

2. In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet voor misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld.

Artikel 71
De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd, behoudens in de volgende gevallen:
1°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 172, eerste lid, 173, eerste lid, 173a en 173b, vangt de termijn aan op de dag na die waarop het misdrijf ter kennis is gekomen van een ambtenaar belast met de opsporing van strafbare feiten;
2°. bij valsheid op de dag na die waarop gebruik is gemaakt van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid gepleegd is;
3°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 240b, 242 tot en met 250 en 273f, en gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, op de dag na die waarop die persoon achttien jaren is geworden;
4°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 278, 279, 282 en 282a op de dag na die van de bevrijding of de dood van hem tegen wie onmiddellijk het misdrijf gepleegd is;
5°. bij de overtredingen omschreven in de artikelen 465, 466 en 467, op de dag na die waarop ingevolge de voorschriften gegeven in of ter uitvoering van artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de aldaar bedoelde registers waaruit zodanige overtreding blijkt, naar de centrale bewaarplaats, bedoeld in afdeling 8 van hoofdstuk 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994 zijn overgebracht.

Artikel 72
1. Elke daad van vervolging stuit de verjaring, ook ten aanzien van anderen dan de vervolgde.
2. Na de stuiting vangt een nieuwe verjaringstermijn aan. Het recht tot strafvordering vervalt evenwel ten aanzien van overtredingen na tien jaren en ten aanzien van misdrijven indien vanaf de dag waarop de oorspronkelijke verjaringstermijn is aangevangen een periode is verstreken die gelijk is aan twee maal de voor het misdrijf geldende verjaringstermijn.


Het idee van verjaring komt onder andere voort uit "de wet van het vergeten". Dit houdt in dat na een bepaalde periode het niet meer noodzakelijk wordt geacht om een misdrijf nog te vervolgen. Daarbij wordt gesteld dat het oprakelen van een misdrijf alleen meer onrust en onvrede in de maatschappij voortbrengt.
Als argument wordt ook wel eens gegeven dat jaren van onrust, wroeging en anst bij de dader al een straf op zich is. Dit is echter nogal omstreden.

Dit is overigens niet in alle landen hetzelfde. Nederland hanteert in vergelijking met België ongeveer twee keer zo lange verjaringstermijnen (even grofweg). En in Engeland kunnen alleen "summary offences", ofwel de lichtere vergrijpen verjaren. "Indictable offences" ofwel de zware misdrijven worden behandeld door de Crown court en kunnen niet verjaren. Dit volgens de redenering dat die vervolging uitgaat van de Kroon en dat er tegen de Kroon geen enkel tijdsverloop kan worden tegengeworpen: nullum tempus occurit regi.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures