Springen naar inhoud

Een conceptuele denkoefening


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 27 december 2007 - 20:59

Hallo,

Middels dit topic zoeken we naar dialoog, samenwerking, meningen en dat op basis van een op zich eenvoudige stelling, doch rekenkundig correct. Als inleiding geven we U een citaat in relatie tot onze economische situatie dat, zoals het citaat zelf aangeeft, tot intelligent wetenschappelijk onderzoek mag leiden.

‘Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen.’


Op basis van het bovenstaande toch wel opmerkelijk citaat, hebben we gezocht naar een andere manier om één en ander te bekrachtigen. Mits wat creatief denkwerk komen we vervolgens tot de onderstaande stelling die we de 'Financiële Relativiteitstheorie' hebben genoemd, een moeilijk woord voor een op zich bijzonder eenvoudige rekensom.

Stelling

Als we wereldwijd alle prijzen (kosten/lonen/balanswaarden) zouden delen door een factor 10 (optie), dan betekent dit (omwille van de relativiteit) dat alle liquide middelen relatief gezien vertienvoudigd worden.

Situatie & Concept

Iedere organisatie of individu heeft een boekhoudkundige balans met een interactie van vorderingen en schulden. Op deze manier hebben we er in de wereld 6.5 miljard, de ene positief, de andere negatief maar totaal is alles in balans, de zogenaamde Wereldbalans. De Financiële Relativiteitstheorie kan als volgt geïnterpreteerd worden met een factor 10 als optie en mondiaal te bekijken.

 • we decimeren wereldwijd alle waarden op elke balans
 • we delen wereldwijd alle prijzen en lonen met eenzelfde factor
 • de cijfermatige wereldbalans blijft op dat moment in evenwicht, zo ook onderlinge schulden en vorderingen

Op dat moment in de tijd verandert er relatief gezien er absoluut NIETS, alles blijft even duur, koopkracht blijft hetzelfde, economische spelregels blijven allemaal hetzelfde. Maar wat gebeurt er dan wel ? We trachten dit zo eenvoudig mogelijk voor te stellen opdat de stelling bekrachtigd wordt en merkt U op dat we hier nog steeds spreken over een louter ‘rekenkundige’ oefening zonder enige waardering in welke zin dan ook. De waardering in relatie tot economische waardesystemen zien we dan ook als een volgend luik in het debat.

 • ieder van ons heeft cash geld gewaardeerd op de balans door de rekening ‘Kas’
 • deze waarde stemt in principe overeen met de optelsom van alle briefjes en munten die we in ons geldkoffertje terugvinden (eenvoudig voorgesteld)
 • in de veronderstelling dat de waarde op de balans voor de deling 1000 is, zal dit getal gewijzigd zijn naar 100 (deling door 10)
 • wanneer we op dat moment in de tijd het verschil maken tussen het fysieke geld in ons geldkoffertje, zien we een verschil ontstaan van 900 (1000 – 100)
 • deze spontane geldcreatie is het gevolg van de relativiteit en mondiaal te bekijken
 • economisch gezien kunnen we dit op verschillende manieren verklaren maar richten ons hier enkel op dit louter rekenkundige bewijs

Mogelijks leidt deze stelling tot enig wenkbrauwgefrons en/of geeft dit aanleiding tot enige argwaan alsook hoopvolle gedachten. Welke gedachte het ook moge opwekken speelt op zich geen rol voor de rekenkundige correctheid van de stelling. De stelling bewijst dus rekenkundig dat er mondiaal gezien geen financiële problemen zijn waarmee we een aansluiting vinden bij het citaat van Robert H. Hemphill eerder. Uiteraard gaat het hier initieel om een denkoefening in functie van onze huidige problemen maar biedt naar onze mening wel een mogelijkheid om één en ander anders te gaan bekijken. Uiteindelijk is het bewijs reeds geleverd maar stellen ons nu wel de vraag, wat nu ?

Aangezien onze doelstelling vooral de dialoog is, zien we graag uw reacties tegemoet zonder nu reeds een uitvoerige verklaring te willen geven op basis van ons eigen onderzoek. Hoe dan ook, de stelling bewijst rekenkundig dat er geen financiële problemen zijn als we erin slagen tot een integrale samenwerking te komen. Als U de rekenkundige correctheid van de stelling betwist, horen we dat graag. Deze bevestiging is naar onze mening belangrijk alvorens andere items aan te pakken.

Alvast dank.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 28 december 2007 - 18:52

In annex en analoog met bovenstaande stelling geven we U een cirkelredenering, evenees te begrijpen binnen dezelfde conceptuele denkoefening.

Cirkelredenering

 • Er bestaat een boekhoudkundig evenwicht of balans, hieronder ressorteren dan ongeveer 6.5 miljard balansen die samen de wereldboekhouding vormen.
 • Wanneer we alle waarden op deze balansen delen door een factor 10 (de theorie) dan verandert er absoluut niets aan onze economie of situatie, alle economische technieken of relatieve verhoudingen blijven ongewijzigd
 • Om het simpel te houden heeft elke balans een boekhoudkundige rekening Kas met een bepaalde waarde, neem bvb. 1000 (na de deling 100).
 • Als we op dat moment naar ons geldkoffertje gaan kijken, zien we dus een verschil ontstaan. In dit voorbeeld hebben we dus na de deling op balans een waarde 100 maar fysiek nog steeds 1000, een verschil van 900.
 • Om dit verschil terug gelijk te trekken, nemen we die 900 uit roulatie. Dat geld (en zo hebben we 6.5 miljard overschotten) is dan niets meer waard op dat moment.
 • In theorie kunnen we al dat geld verzamelen en bvb naar de bank brengen. Men bewaart dit (op dat moment) waardeloze geld in een grote kluis.
 • Nu, wanneer banken vervolgens nog eens geld bijdrukken, kan men die ‘oude briefjes’ gebruiken en derhalve terug een waarde toekennen. Men hoeft bij wijze van spreken de drukpersen niet op te zetten, goed voor het milieu, zeg maar.

We kunnen ons nu de vraag stellen of we in het bovenstaande verhaal niets kunnen wijzigen waardoor onze financiële problemen kunnen opgelost worden. Het bovenstaande rekenkundige bewijs dat er geen financiële problemen zijn, laat vermoeden dat economie niet naar z’n essentie begrepen of uitgevoerd wordt. Welke factoren liggen hier aan de basis ?

Alvast dank voor een constructieve dialoog hieromtrent. De oefening zelf werd bewust eenvoudig gehouden om niet te verzanden in allerhande details waardoor de essentie zou vervagen.

#3

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 01 januari 2008 - 20:39

Extra begeleidend

Volgens de economieboekjes is geld waardenvrij. Het is niet meer dan een ruilmiddel en het wordt geacht geen effect te hebben op de transacties. Lietaer betwist die visie ‘Geld is helemaal niet waardenvrij’, stelt hij. ‘Het monetaire systeem is – ook al is dat onbewust gebeurd – geprogrammeerd om een bepaald gedrag te veroorzaken. Het werkt concurrentie en kortetermijndenken in de hand, het dwingt tot economische groei en het onderwaardeert zorg, onderwijs en taken die cruciaal zijn om een samenleving in stand te houden. De economische theorie leert dat mensen concurreren om markten en grondstoffen; ík denk dat mensen in werkelijkheid concurreren om geld.

Die concurrentie is een direct gevolg van de wijze waarop geld wordt gecreërd. Banken brengen geld in omloop door middel van leningen. Zodra iemand bijvoorbeeld een hypotheek van 100 duizend euro afsluit, ontstaat er geld dat in de economie gaat circuleren. Maar dan komt het: de bank verwacht dat de ontvanger van de lening in de daaropvolgende twintig jaar in totaal 200 duizend euro terugbetaalt aan aflossing en rente. Maar die tweede 100 duizend euro creëert de bank niet. Dat geld – de rente – moet de ontvanger van de lening op de één of andere manier zien te bemachtigen en dat dwingt hem tot concurrentie met anderen. Heel simpel is het zo : er moeten mensen failliet gaan om anderen in staat te stellen hun leningen te kunnen aflossen.

Tegelijkertijd heeft rente concentratie van rijkdom tot gevolg : zij die geld hebben, worden ‘automatisch’ rijker. Bovendien dwingt het systeem de maatschappij tot voortdurende economische groei, er móet steeds nieuw geld in omloop worden gebracht om leningen te kunnen aflossen. Mijn conclusie is dat hebzucht en competitiedrang geen inherente menselijke eigenschappen zijn. Die eigenschappen worden voortdurend gestimuleerd door het soort geld dat we gebruiken. Er is meer dan genoeg voedsel en werk voor iedereen. Er is alleen schaarste aan geld.

Bernard Lietaer, econoom, voormalig president van de Centrale Bank van België


#4

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 januari 2008 - 12:17

Die Bernhard Lietaer was nooit centrale bankpresident van België. Hij heeft wel aparte ideën en een eigenaardige opvatting over de menselijke natuur. Daar kun je wellicht een apart topic over starten.

Waar je met dit topic heen wilt is me niet helemaal duidelijk. Sta je een economisch beleid voor als dat van bijv. Mobuto of Allende? Of is het de bedoeling 'die Umwelt zuliebe" papier uit te sparen door bankbiljetten meer waarde te geven. in het laatste geval zullen er juist meer munten geslagen moeten worden en of dat milieuvriendelijker is ?
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#5

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 03 januari 2008 - 14:41

Wat betreft Bernard Lietaer - http://www.transacti...io/lietaer.html

Het topic stelt enkel rekenkundig vast dat er helemaal geen financiële problemen zijn. Hoe staat een objectieve wetenschap hier tegenover ? Hoe komt het dat ondanks een rekenkundig bewijs we vervolgens zeggen dat er toch financiële problemen zijn ? Dat is het discussiepunt.

Niets met Mobutu te maken, het wordt mondiaal bekeken.

#6

Hari

  Hari


 • >250 berichten
 • 474 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 03 januari 2008 - 15:37

As we nu eens niet een factor tien nemen maar een daling van 25%. We laten niet het geld in een kluis bewaren maar iedereen houdt zijn geld.

Hierdoor heeft iedereen die geld heeft een impuls, mensen die aandelen/huizen hebben etc. niet. (dus de rijken worden niet rijker, niet extreem iig). De impuls is goed voor de economie, maar is niet zo groot dat mensen niet meer gaan werken etc. Door de verbeterde economie komen mensen makkelijker uit de schulden.

Verhoudingsgewijs blijft alles net zo duur, alleen zijn er veel mensen met plotseling extra geld wat 'verspild' mag worden. Dit doen we 1 keer in de twee jaar, binnen 20 jaar zijn alle problemen opgelost :D.

MVG
Lambert

Every day is a gift, that's why they call it 'the present'.


#7

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 03 januari 2008 - 16:13

Dat is zeker één van de opties die mogelijk zijn, gezien de relativiteit (en zoals aangetoond) is er in ieder geval geen financieel probleem, in welke zin dan ook.

De extreme voorstelling is enkel om dit conceptueel aan te tonen. Gezien dit rekenkundige feit, komt het mi vrij luguber over om bvb te stellen dat mensen langer moeten werken omdat er bvb. een pensioenprobleem zou zijn. Dit is slechts één van de zovele neveneffecten en rekenkundig niet correct.

Hoe staat wetenschap hier tegenover ?

#8

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 03 januari 2008 - 16:53

Door de overheid vastgestelde prijzen en lonen bedoel je? Doet me toch sterk aan Zimbabwe denken. Lege winkels, zwarte markt en torenhoge inflatie
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#9

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 03 januari 2008 - 17:08

Dat zou betekenen dat de essentie niet begrepen werd. Als er geld genoeg is en altijd zal zijn omwille van dezelfde relativiteit, heeft het ook weinig nut om de prijzen te laten stijgen. Op zich bestaat de mogelijkheid wel uiteraard. Het is vooral een mondiale oefening, niet een éénmansactie die leidt tot toestanden zoals je terecht aangeeft (zie ook Mobutu).

Veranderd door Chaos, 03 januari 2008 - 17:09


#10

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 januari 2008 - 12:56

Als je stelling is dat een gebrek aan geld in het algemeen als oorzaak van werkeloosheid, armoede, economische neergang etc niet noodzakelijk is dan heb je daar natuurlijk gelijk in. De monetaire autoriteiten gaan hier dan ook vanuit getuige ook de acties in de afgelopen maanden van de centrale banken van de VS en de EU om goedkoop geld beschikbaar te stellen aan banken vanwege dreigende liquiditeitsproblemen tgv de kredietkcrisis.
Te grote geldschepping leidt echter tot inflatie en monetair beleid is niet geschikt als instrument voor inkomensverdeling.
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#11

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 04 januari 2008 - 14:01

Misschien is het handig om even een filosoof aan het woord te laten, zeer toepasselijk.

Schoppenauer ‘Geld is menselijk geluk in abstractie, vervolgens hechten en spiegelen we ons aan dit illusoire geluk’.

Wat betreft geldschepping en inflatie is nogal wat geschreven maar het is een systeem dat duidelijk laat vermoeden dat we de essentie van economie vervormd hebben. Economie streeft balans na voor de totale bevolking waarbij zowel deflatie als inflatie middelen zijn om dit vanuit een mondiaal standpunt te sturen. Wanneer we echter de nodige solidariteit missen en geldgewin (of machtshonger als je wil) de bovenhand neemt, krijg je allerhande kunstmatige systemen die op den duur zichzelf in stand houden, leidend tot een maatschappelijke conditionering of vanzelfsprekendheid. Inmiddels achten we een inflatoire economie een ‘normale’ zaak maar dat leidt tot een wedloop met zichzelf, als de prijzen stijgen, stijgen de lonen en andersom. Op zichzelf en zoals rekenkundig bewezen, is er van geldgebrek helemaal geen sprake. Ergo, er ligt iets fundamenteler aan de basis van de problemen die we veroorzaken.

Dit alles komt nu steeds meer tot uiting door een wereld die relatief steeds kleiner wordt. Zoals ook wetenschappelijke werken ons laten weten is globalisme een natuurlijk proces en derhalve lijkt een mondiale economie aan de orde. Geld op zichzelf is dan alvast niet het probleem. De term ‘herverdeling’ krijgt steeds en begrijpelijk een negatieve connotatie maar op zich kan de balans ook hersteld worden door iedereen ‘meer’ te geven. ‘Meer geven’ uiteraard in z’n juiste context te plaatsen.

Althans, mijn perceptie.

#12

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 januari 2008 - 15:02

Je wilt dus iedereen meer geld in het handje geven. Voor zover dit niet gepaard gaat met meer productie zal inderdaad dat 'menselijk geluk in abstractie' een 'illusoir geluk' blijken te zijn want de prijzen zullen navenant stijgen.
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#13

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 04 januari 2008 - 15:49

Zoals ik eerder trachtte aan te geven is het stijgen van de prijzen weinig zinvol aangezien je met dezelfde relativiteit terug geld kan creëren. Het gaat dus eerder om ‘geld’ terug de invulling te geven zoals het bedoeld was.

Uiteindelijk zal iedereen z’n spreekwoordelijke steentje bijdragen tot de economie en aangezien we een duurzame economie nodig hebben, wordt dat steentje heel wat minder dan nu het geval is. De factor ‘winst’ heeft heel onze economie vervormd en al heeft het op zich een stimul geweest in he verleden, is nu de slinger doorgeslagen naar een pathologie of een auto immuun ziekte (zoals in de psychologie gemeld wordt). Elk tijdsfragment heeft zo z’n begin en einde, alsook de nodige vervormingen.

Nog wat werk aan de winkel, ik hoor net dat Europa van plan is om 20 miljoen mensen te importeren om de vergrijzing op te vangen. Lijkt me persoonlijk nu niet echt getuigend van enige moraliteit, of denk je van wel ? Op zich is er dan rekenkundig geen geldprobleem dus het contrast is redelijk groot te noemen, zo lijkt me.

#14

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 05 januari 2008 - 09:01

Beste Lambert, in extremisch (en eerder niet vermeld) de verschillende opties (eenvoudig voorgesteld) die uit deze conceptuele denkoefening kunnen afgeleid worden. Ik meld ze even naar aanleiding van uw bericht eerder wat ik beslist kan bijtreden.

Pro memorie de theorie

Als we wereldwijd alle prijzen (kosten/lonen/balanswaarden) zouden delen door een factor 10 (optie), dan betekent dit (omwille van de relativiteit) dat alle liquide middelen relatief gezien vertienvoudigd worden.

Wat kunnen we doen met deze spontane kapitaalsinjectie ?

Optie A

 • we nemen het vrijgekomen kapitaal uit de circulatie
 • eenvoudig gesteld, we nemen het verschil dat ontstaan is uit ons geldkoffertje (i.c 900 - briefjes en munten) en vernietigen dat geld
 • deze optie maakt de oefening zinloos, we vernietigen hiermee de spontane geldcreatie
Optie B
 • ten individuele titel doen we een herwaardering van onze balansen
 • hiervoor kunnen we gebruik maken van een boekhoudkundige journaalpost
 • louter in theorie en rekenkundig kan op deze eenvoudige manier de kapitaalsinjectie in omloop gebracht worden
 • de Wereldbalans is terug in evenwicht na deze éénmalige oefening
Optie C
 • analoog met optie A verzamelen we alle geldoverschotten en houden dit geld in reserve teneinde toekomstige doelstellingen te financieren
 • naarmate dit geld in omloop wordt gebracht, herwaarderen we deze briefjes en munten
 • wie of welke instantie deze kapitaalsinjectie ontvangt, is onderwerp voor debat
 • aangezien deze oefening kan herhaald worden, kunnen we onze huidige economische wetmatigheden of gebruiken blijven handhaven. Of het echter nog zinvol is om een inflatoire economievorm aan te houden, is onderwerp voor debat.
 • ook hier richten we ons initieel op het zuiver rekenkundige aspect van deze oefening.
Het spreekt denkelijk voor zich dat solidariteit een vereiste is.

#15

Chaos

  Chaos


 • >25 berichten
 • 87 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 20 januari 2008 - 08:06

Achterhaalde redenering

Werkloosheid is een smet voor de maatschappij. We moeten iedereen aan het werk houden/krijgen als blijk van welvaart en een maatschappij onder controle en balans.

Waarom ?

Uiteraard zal iedereen z’n steentje moeten bijdragen tot de maatschappij maar wanneer welvaart gefragmenteerd bekeken wordt, loochenen we de essentie van economie. Economie is een welvaartscheppend systeem ten behoeve van de totale wereldbevolking. De technologische revolutie van de accumulatieperiode (zie chaostheorie) laat ons toe met minder fysieke arbeid meer te bereiken. Door iedereen aan het werk te willen houden/krijgen, stimuleren we overconsumptie en een verdere uitputting van onze hulpbronnen. De stelling middels een kleine oefening.

Fictieve maar representatieve situatie in balans (ons streefdoel)

1) Er zijn 100 werknemers die de wereldbevolking vertegenwoordigen
2) Iedereen is aan het werk
3) Men produceert 1000 stuks die welvaart/welzijn vertegenwoordigen
4) Iedereen draagt z’n steentje bij in een sfeer van solidariteit, minimum aan problemen

Innovatie laat toe te vereenvoudigen

1) Door de automatisering hebben we nog slechts 50 werknemers nodig (werkloosheid)
2) Door de automatisering kunnen we de productie opdrijven naar 2000 stuks (overconsumptie)

Volgens onze huidige manier van denken

1) Om de werkloosheid op te vangen bouwen we een nieuwe fabriek (investeringen)
2) De nieuwe fabriek maakt ook 2000 stuks omwille van dezelfde innovatie (overconsumptie)

Resultaat in vergelijking met de situatie in balans

1) We werken 4x langer dan noodzakelijk (er zijn slechts 1000 stuks nodig)
2) We produceren 4x meer dan noodzakelijk (4000 stuks tegenover de initiële 1000)

Volgens een logisch denkpatroon zoals we hierboven trachtten te schetsen, zouden we dus volgens deze generaliserende oefening met sprekend gemak 4x minder kunnen werken en toch dezelfde welvaart/welzijn kunnen behouden. Wanneer onze creativiteit zou kunnen aangewend worden in functie van de totale gemeenschap kan de arbeidstijd enkel maar verminderen. Deze op zich kleine denkfout heeft verwoestende gevolgen voor zowel ons milieu als het maatschappelijk welzijn of het ‘menszijn’ op zich. Wanneer we deze gedachtelijn doortrekken naar de werkelijke wereld, mogen we in alle nuchterheid vaststellen dat het kapitalisme in functie van het getal en bezit heel onze leefwereld verwoest. Kort besluitend, we kunnen dus ‘voor hetzelfde geld’ allemaal veel minder werken en toch een luxueuzer leven leiden. Het leven zal hierdoor zinvoller ervaren worden waardoor onze levensvreugde verhoogt.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures