Springen naar inhoud

Schutting


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Etroc

  Etroc


 • >25 berichten
 • 34 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 mei 2008 - 18:38

Mijn buren hebben een huurhuis en ik heb er 14 jaar geleden het huis ernaast gekocht. Ik heb toen met hulp van de buurman maar op eigen kosten een schutting geplaatst op de erfgrens. (planken om en om zodat de wind er vrij spel heeft en dus niet snel omwaait) Nu heeft mijn buurman aan zijn kant er rieten matten over de hele lengte van ongeveer 10 meter en een hoogte van ongeveer 210 cm tegenaan geplaatst. Het steekt ongeveer 10cm boven de schutting uit en het uitzicht is er slechter op geworden. Ook heeft hij een partytent geplaatst en heeft de partytent met touwen vast gemaakt aan de schutting. De kans dat de schutting weggetrokken word tijdens een storm is groter geworden en het uitzicht van mijn kant is er slechter op geworden.

Mijn vraag: Mag mijn buurman dit beide doen? en kan ik hem sommeren (dwingen) om de matten weg te halen en de partytent anders vast te maken??
P.s. Mijn buurman heeft nooit mee betaald voor plaatsing en onderhoud.

Met vriendelijke groet,
Etroc

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 mei 2008 - 16:27

Die 10 centimeter boven de 2 meter is niet toegestaan zonder vergunning zo meen ik. Die bevestiging van de tent daar kun je zonder goede reden niets aan doen.
Na gebrek aan respons van een mondeling geuit bezwaar bij de bewoner kun je het beste de eigenaar verwittigen en eventueel sommeren.
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#3

Mrtn

  Mrtn


 • >1k berichten
 • 4220 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 mei 2008 - 17:13

Misschien een open deur, maar heb je dit al met je buurman besproken?
Voorgelegd en netjes vragen/verzoeken lijkt me een goed begin.. (bijvoorbeeld verzoeken de partytent niet permanent te laten staan en als hij dan staat, hem vast te maken met haringen en niet aan de schutting)
Of course, the theory of relativity only works if you're going west.
-Calvin-

#4

Etroc

  Etroc


 • >25 berichten
 • 34 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 08 mei 2008 - 07:54

Natuurlijk heb ik dit eerst aan mijn buurman overlegd en kreeg als antwoord dat hij zelf wel uitmaakt wat hij doet. "Het zijn mijn zaken niet" zegt hij dan. De reden dat ik de matten en de bevestigingen weg wil hebben zijn volgens mij duidelijk. Wanneer de wind nu "vat" krijgt op mijn schutting is de kans vele male groter dat mijn schutting wegwaait met alle eventuele gevolgen van dien. En wie draait er dan voor de kosten op??
Met vriendelijke groet,
Etroc

#5

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16593 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 08 mei 2008 - 10:16

Bij dit soort casussen is het altijd handig te vermelden dat je een Nederlander bent. Ook al is dit Wetenschapsforum.nl, het is ook Wetenschapsforum.be. En sowieso komen hier veel Vlamingen. Aangezien Nederlands en Belgisch recht van elkaar verschillen, is het land waar de casus betrekking op heeft zeer relevant.

On topic: erfgrensen vallen onder Burgerlijk Wetboek boek 5, titel 4: "Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven".
De schutting in kwestie is in principe een muur volgens art. 5:43:

Art. 5:43 Omschrijving 'muur'
Onder muur wordt in deze en de volgende titel verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting.


Over de hoogte:

Art. 5:49 Scheidsmuur
1. Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.

Hier lees ik in dat het recht bestaat een twee meter hoge muur (dus ook ondoorzichtige schutting) op te richten. Het recht dus. Ik lees hier niets over de algemene aanname dat het niet hoger mag zijn dan die twee meter. Ik zou haast denken dat dat meer een bestemmingsplanmatig iets is. Wellicht loont het om eens in het omgevingsrecht te duiken wat dit betreft. Misschien dat AdPruys (aangezien je hier mee aankomt) hier iets over kan zeggen?

Artikel 5:55 is ook interessant:

Art. 5:55 Dreigende instorting
Indien door een dreigende instorting van een gebouw of werk een naburig erf in gevaar wordt gebracht, kan de eigenaar van dat erf te allen tijde vorderen dat maatregelen worden genomen teneinde het gevaar op te heffen.

Of een potentieel wegwaaiende partytent onder dreigende instorting valt is wel een discussiepunt natuurlijk.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#6

TheLaw

  TheLaw


 • >250 berichten
 • 375 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 mei 2008 - 12:46

Zijn Matten zijn sowieso gewoon toegestaan, zie o.a. de reactie van Ger.

De partytent is wel een ander verhaal. Het is jouw eigendom, en niet dat van hem, in principe heb jij dus het recht om hem te sommeren die partytent los te halen van jouw schutting.

Probleem is wel, dat het op de erfgrens staat, en hij dan weer zal zeggen dat het ook op zijn grond staat... en hij dus het recht heeft om er iets aan vast te maken. Lastig dus. Is het niet gewoon mogelijk om te vragen of hij ivm het omwaaien van de schutting de partytent loshaalt van de schutting en met haringen vastzet c.q. ergens anders aan vastmaakt? (soort compromis/schikking)

#7

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 08 mei 2008 - 14:02

Op deze wikipagina staat een pdf van het ministerie van VROM
http://nl.wikipedia..../Erfafscheiding

Zonder vergunning zijn erfafscheidingen boven de 2 meter niet toegestaan en in sommige gevallen niet boven de 1 meter. Ook kunnen er nog gemeentelijke verordeningen zijn maar dat zijn specifieke eisen die indien er een vergunning vereist is gesteld worden. Ik weet overigens niet of zo'n lichte bouwvergunningsaanvraag in de krant komt en er dan bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Volgens mij mogen er wel zaken bevestigd worden aan een schutting ook al heeft diegene er niet aan meebetaald. Het is iig zeer gebruikelijk dat dit gebeurt.
Verder denk ik net als Ger dat de partytent in specifieke gevallen terecht bezwaarlijk kan zijn. Afgezien van instortingsgevaar (je hebt kennelijk niet veel vertrouwen in de kwaliteit van je schutting) zou het ook beperking van lichtinval of iets dergelijks kunnen zijn.
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#8

Dommerik

  Dommerik


 • >100 berichten
 • 137 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 oktober 2008 - 21:17

Volgens mij is een buurman verplicht in gelijke mate mee te betalen aan een erfafscheiding, een en ander de grenzen van de redelijkheid in acht nemende. Een Gamma-schutting is een redelijk bedrag.

Ik meen tevens dat een op de erfgrens geplaatste afscheiding voor het gedeelte dat aan buurman's kant staat, automatisch eigendom is van buurman. Hij mag dus aan ZIJN planken vastmaken wat hij wil. Staat de afscheiding in zijn geheel op jouw perceel, dan moet hij er met z'n fikken en scheerlijnen van afblijven.

#9

Cesar

  Cesar


 • 0 - 25 berichten
 • 2 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 16 november 2008 - 18:01

Als de schutting geheel op eigen grond staat dan heeft de buurman geen enkel recht op gebruik van die schutting. Het is immers jouw schutting op jouw grond. Dus er mag zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nog geen spijker in of klimop tegenaan.

Je zegt echter zelf dat de schutting OP de erfgrens staat en dan ontstaat er een geheel andere situatie. Er is dan sprake van een gemeenschappelijke erfscheiding die in beginsel op basis van gedeelde kosten wordt opgericht en onderhouden. Jij bent echter zo vriendelijk geweest om de gehele kosten te dragen maar dat doet niet af aan het feit dat het een gemeenschappelijke schutting is. In dat geval mag de buurman er wel gebruik van maken: hij mag er iets aan bevestigen e.d. mits de spijkers/schroeven e.d. niet verder dan tot de helft in de schutting zitten.

Wat de 2.10 m. hoger rietmatten betreft; die mag hij in beginsel aan de schutting bevestigen mits niet niet dieper dan 50% van de diepte van de schuttiung (zie hiervoor). Wat de hoogte betreft dient hij zich aan de wet te houden. De wet zegt max 2.00 m. tenzij de plaatselijke gewoonte afwijkt. Die gewoonte kan o.a. worden afgeleid uit gemeentelijke criteria. Bij mijn weten hebben vrijwel alle gemeenten een maximale hoogte voor een schutting in de achtertuin op 2.00 m. gesteld. Bovendien zal de buurman moeten aantonen (hij wijkt immers van de wettelijke norm af) dat de gewoonte een hoogte van 2.10 m. toestaat.

Als er schade aan de schutting ontstaat dan komen de herstelkosten voor 50% voor rekening van elk van jullie.

Veranderd door Cesar, 16 november 2008 - 18:02


#10

E.Desart

  E.Desart


 • >1k berichten
 • 2391 berichten
 • VIP

Geplaatst op 21 november 2008 - 11:49

Als de schutting geheel op eigen grond staat dan heeft de buurman geen enkel recht op gebruik van die schutting. Het is immers jouw schutting op jouw grond. Dus er mag zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nog geen spijker in of klimop tegenaan.

Een vraagje (nog niet opgezocht):
Moet in een dergelijke situatie geen minimale afstand tot de erfgrens gerespecteerd worden?
Eric

#11

gradus

  gradus


 • >25 berichten
 • 56 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 maart 2009 - 22:02

Nee, een minimale afstand hoeft er niet te zijn, maar wel moet buitengewoon (onbetwistbaar) duidelijk zijn waar de erfgrens dan precies is.
Als die duidelijkheid er niet is (en goed zichtbaar blijft) kan bij een eigendomswissel de muur, op eigen erf, door het kadaster beschouwd worden als 'aangenomen erfgrens'. Het komt niet zo vaak voor omdat de belendende eigenaren ook voor de meting worden uitgenodigd aanwezig te zijn, maar wanneer beide erven van eigenaar wisselen en geen van tweeŽn exact weet hoe het zat, krijgt een eigenaar maar zo een stripje grond en een halve muur, voor niets!
Hetzelfde ontstaat wanneer een eigenaar niet bij de meting aanwezig (vertegenwoordigd) is.
Ik heb het zelf tweemaal meegemaakt. Haal er een notaris bij, kost wat, maar voorkomt problemen die niet meer teruggedraaid kunnen worden.

#12

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 21 maart 2009 - 09:55

bij deze dingen is het opletten geblazen want een goede buur is vele malen beter dan een verre vriend.

Ik ken van 'schutting conflicten' waarbij een perfecte gezamenlijke schutting af werd gebroken voor twee gelijke schuttingen 10cm van elkaar.

Het eerste punt is dat de schutting nu 10 cm hoger is: big-deal.
Het tweede is dat je bang bent dat de schutting nu omwaait.

Als de schutting omwaait zit jij zonder schutting, maar hij ook. Dat zal hij zelf niet willen. Praat met hem daarover en vertel hem dat als de schutting omwaait, het hem 50% van een nieuwe schutting kost. Hij is 50% verantwoordelijk.

over die 10 cm, ook al sta jij in je recht, ben hier erg voorzichtig mee. Het komt namelijk een beetje zeikerig over en een buur kan heel wat ergere dingen doen dan de schutting 10cm hoger maken. Er zijn genoeg mensen die zijn verhuist door buurconflicten. Ik stel dus voor, bijt op je tong en laat het gaan, het risico is te groot.

Je had niet 100% moeten betalen voor een gezamenlijke schutting.

De schutting is 14 jaar oud, tijd voor een nieuwe?

Verder is de schutting niet de verantwoordelijkheid van de huurder, maar van de verhuurder. Praat dus met de huisbaas, niet met je buurman. Je buurman zal er niet veel om geven, die is over een paar jaar toch weg naar een koophuis.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures